0

Tiểu luận tình huống lớp bồi dưỡng ngạch kế toán viên 2021 Trường Bồi Dưỡng Cán Bộ Tài Chính

10 18,051 218
  • Tiểu luận tình huống lớp bồi dưỡng ngạch kế toán viên 2021 Trường Bồi Dưỡng Cán Bộ Tài Chính

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 19/09/2019, 15:03

TIỂU LUẬN TÌNH HUỐNG“Xử lý việc chi hỗ trợ lương và sửa chữa hạ tầng tại trường Tiểu họcLỜI MỞ ĐẦUSự tiến bộ của xã hội đòi hỏi người hành nghề trong bất cứ lĩnh vực ngành nghề nào cũng phải tuân thủ đạo đức nghề nghiệp. Trong đó kế toán vừa được coi là một nghề, một công việc vừa được coi là một công cụ để quản lý, giám sát chặt chẽ, hiệu quả mọi hoạt động kinh tế, tài chính, cung cấp thong tin đầy đủ, trung thực, kịp thời, công khai, minh bạch, đáp ứng yêu cầu tổ chức quản lys điều hành của cơ quan nhà nước, doanh nghiệp, tổ chức và cá nhân. Chính vì vậy ở bất kỳ nơi đâu, lúc nào xã hội đều đòi hỏi người làm công tác kế toán phải có đạo đức nghề nghiệp, đạo đức nghề nghiệp chính là tài sản Vô hình quý giá của người hành nghề ......đã được chấm điểm cao trong khóa học Tiểu luận tình BỘ TÀI CHÍNH TRƯỜNG BỒI DƯỠNG CÁN BỘ TÀI CHÍNH CHƯƠNG TRÌNH BỒI DƯỠNG NGẠCH KẾ TOÁN VIÊN LỚP BỒI DƯỠNG NGẠCH KẾ TOÁN VIÊN TỔ CHỨC TẠI TỈNH GIA LAI TỪ NGÀY 06/07/2019 ĐẾN NGÀY 26/10/2019 TIỂU LUẬN TÌNH HUỐNG “Xử lý việc chi hỗ trợ lương sửa chữa hạ tầng trường Tiểu học” Họ tên : Phạm Thị Thu Chức vụ : Kế tốn Đơn vị cơng tác : Trường Tiểu học Kim Đồng LỜI MỞ ĐẦU LỜI MỞ ĐẦU Gia Lai, ngày 05 tháng 10 năm 2019 Người thực hiện: Phạm Thị Thu Tiểu luận tình LỜI MỞ ĐẦU Sự tiến xã hội đòi hỏi người hành nghề lĩnh vực ngành nghề phải tuân thủ đạo đức nghề nghiệp Trong kế tốn vừa coi nghề, cơng việc vừa coi công cụ để quản lý, giám sát chặt chẽ, hiệu hoạt động kinh tế, tài chính, cung cấp thong tin đầy đủ, trung thực, kịp thời, công khai, minh bạch, đáp ứng yêu cầu tổ chức quản lys điều hành quan nhà nước, doanh nghiệp, tổ chức cá nhân Chính nơi đâu, lúc xã hội đòi hỏi người làm cơng tác kế tốn phải có đạo đức nghề nghiệp, đạo đức nghề nghiệp tài sản Vơ hình q giá người hành nghề người làm công tác kế toán quan nhà nước, nghề nghiệp họ có lien qua mật thiết đến việc sử dụng tiền từ ngân sách nhà nước, loại tài sản nhà nước đầu tư Do vi phạm quy tắc đạo đức nghề nghiệp cán kế toán quan nhà nước dù mứa độ khiến cho lợi ích nhà nước, tập thể, nhân dân bị xâm phạm Trong năm gần đây, với phát triển không ngừng kinh tế đơn vị hành nghiệp quản lý Nhà nước bước vào phát triển ổn định vững góp phần khơng nhỏ vào cơng đổi kinh tế xã hội đất nước Các đơn vị hành nghiệp đơn vị quản lý hành Nhà nước đơn vị nghiệp y tế, giáo dục, văn hóa, thơng tin, nghiệp khoa học công nghệ, nghiệp kinh tế hoạt động nguồn kinh phí Nhà nước cấp, nguồn kinh phí khác thu nghiệp, phí, lệ phí, thu từ kết hoạt động kinh doanh hay nhận viện trợ biếu tặng theo nguyên tắc không bồi hoàn trực tiếp để thực nhiệm vụ Đảng Nhà nước giao cho Trong trình hoạt động, đơn vị hành nghiệp quản lý Đảng Nhà nước phải có nhiệm vụ chấp hành nghiêm chỉnh luật Ngân sách Nhà nước, tiêu chuẩn định mức, qui định chế độ kế tốn hành nghiệp Nhà nước ban hành Điều nhằm đáp ứng yêu cầu quản lý kinh tế - tài chính, tăng cường quản lý kiểm soát chi quỹ Ngân sách Nhà nước, quản lý tài sản cơng, nâng cao chất lượng cơng tác kế tốn hiệu quản lý đơn vị hành nghiệp Chính vậy, cơng việc kế tốn đơn vị hành nghiệp có thu phải tổ chức hệ thống thông tin số liệu để quản lý kiểm sốt nguồn kinh phí, tình hình sử dụng tốn kinh phí, tình hình quản lý sử dụng loại vật tư tài sản cơng, tình hình chấp hành dự tốn thu, chi thực tiêu chuẩn định mức Nhà nước đơn vị Đồng thời, kế tốn hành nghiệp với chức thông tin hoạt động kinh tế phát sinh trình chấp hành Ngân sách Nhà Người thực hiện: Phạm Thị Thu Tiểu luận tình nước đơn vị hành nghiệp Nhà nước sử dụng công cụ sắc bén việc quản lý Ngân sách Nhà nước, góp phần đắc lực vào việc sử dụng vốn cách tiết kiệm hiệu cao Nhận thức rõ tầm quan trọng kế tốn hành nghiệp đơn vị hành nghiệp hoạt động quản lý Nhà nước nên tâm học hỏi, nghiên cứu để nâng cao hiểu biết vị trí vai trò cơng tác quản lý tài – kế tốn đơn vị hành nghiệp Đồng thời, qua tơi củng cố mở rộng thêm kiến thức kỹ tiếp thu lớp bồi dưỡng để từ gắn lý luận với thực tế cơng tác đơn vị Chính vậy, để thể khả vận dụng kiến thức học đưa vào thực tiễn cơng việc đơn vị cơng tác, tơi chọn tình “Xử lý việc chi hỗ trợ lương sửa chữa hạ tầng trường Tiểu học” làm tiểu luận Bài tiều luận nhằm đưa tổng quan công tác quản lý tài đơn vị hành nghiệp có liên hệ với đơn vị cơng tác nhằm làm rõ vấn đề mà lý thuyết đưa Đã cố gắng nỗ lực tạo viết khơng khỏi có nhiều thiếu sót, tơi mong thầy cô hướng dẫn để lần viết sau tốt Tôi xin chân thành cám ơn! Người thực hiện: Phạm Thị Thu Tiểu luận tình PHẦN I NỘI DUNG TÌNH HUỐNG Mơ tả tình huống: Theo quy định kho đầu năm từ tháng 1, đơn vị giao dịch kho bạc phải nộp qui chế chi tiêu nội cho Kho bạc để kiểm soát chi.Vào tháng 6/2017 đơn vị Trường Tiếu học Lý Thường Kiệt có lập chứng từ chuyển khoản hỗ trợ lương cho nhân viên chứng từ toán sửa chữa nhỏ trường cho đơn vị B (đơn vị Trường Tiểu học Lý Thường Kiệt toán lương qua TK Chi nhánh Ngân hàng NNVPTNN huyện Buôn Đơn, đơn vị Trường Tiểu học Lý Thường Kiệt có tài khoản Chi nhánh Ngân hang NNVPTNN huyện Buôn Đơn) Sau kế tốn Kho bạc kiểm tra tồn chứng từ đảm bảo tính hợp lệ, hợp pháp, hồ sơ toán theo yêu cầu kiểm soát chi: chưa đủ điều kiện chi Đối với chứng từ chi hỗ lương cho nhân viên: Sau đối chiếu qui chế chi tiêu nội đơn vị nộp kho bạc khơng có nội dung chi hỗ trợ, kế toán phát thời điểm tháng 6/2017 cho phép phòng Tài huyện Bn Đơn cho hỗ trợ thêm lương cho nhân viên đơn vị chưa lập bổ sung qui chế cho cấp thảm quyền duyệt để gửi kho bạc Do kho bạc từ chối chuyển tiền hỗ lương nói Đối với chứng từ chuyển toán sửa chữa nhỏ trường Các yếu tố chứng từ hoàn toàn hợp lệ, riêng hồ sơ toán thiếu định định thầu, đồng thời tên người đứng hợp đồng không trùng với tên người xuất hóa đơn Do hồ sơ chưa đầy đủ, chưa rõ ràng nên kế toán kho bạc từ chối chuyển khoản tiền sửa chữa nhỏ Trước thái độ kiên kho bạc, kế toán đơn vị cho kho bạc gây khó khăn, phiền hà đồng thời nghĩ nhân viên kho bạc nhũng nhiễu thủ tục chi rờm rà, máy móc, thiếu linh động cho khách hàng đến giao dịch, từ có ấn tượng khơng tốt với cán kho bạc Xác định mục tiêu xử lý tình huống: Hàng năm, đơn vị dự toán trực thuộc UBND huyện UBND huyện giao dự tốn chi thường xun chi khơng thường xun Trên sở số dự toán giao, đơn vị dự tốn lập dự tốn chi hàng q nhiệm vụ chi đột xuất phát sinh đơn vị rút kịnh phí chi thường xun khơng thường xuyên để đảm bảo chi hoạt động đơn vị thực nhiệm vụ UBND huyện giao cho Việc rút dư toán đơn vị Kho bạc kiểm sốt thơng qua giấy rút dự tốn chứng từ toán hợp lệ Kế toán Kho bạc cán quản lý quan trọng để quản lý quỹ ngân sách Nhà nước, kiểm tra, kiểm sốt tình hình thực thu-chi quỹ ngân sách Nhà nước Qua khoản chi ngân sách Nhà nước đơn vị phải kiểm tra, kiểm soát trước, sau q trình cấp phát tốn Kho bac Nhà nước có trách nhiệm kiểm sốt hồ sơ, chứng từ, điều kiện chi thực cấp phát toán kịp thời khoản chi ngân sách theo chế độ quy định có quyền từ chối khoản chi khơng chế độ.chi nói đơn vị khơng có sai Nhưng kế tốn Kho bạc Người thực hiện: Phạm Thị Thu Tiểu luận tình lại khơng giải thích cho kế tốn đơn vị hồ sơ thiếu yêu cầu giải trình rõ lý chứng từ sửa chữa nhỏngười đứng nhận tiền tốn hợp đồng khơng phải người đứng hợp đồng không Đồng thời kế toán Kho bạc cần phối hợp chặt chẽ với kế toán đơn vị để hướng dẫn chấp hành bổ sung đầy đủ chứng từ theo quy định (qui chế chi tiêu nội bổ sung đơn vi) để khoản chi nói đơn vị tốn tiến độ thời gian Bên cạnh kế toán đơn vị Trường Tiểu học bị từ chối toán trước hết phải tự kiểm tra, kiểm soát lại toàn chứng từ chi chuyển Kho bac để xem xét tính hợp lệ, hợp pháp chứng từ Phần II PHÂN TÍCH TÌNH HUỐNG Cơ sở lý luận : Kế toán đơn vị nộp thiếu bổ sung qui chế chi hỗ trợ lương cho nhân viên quan có thẩm quyền duyệt cho kế toán Kho bạc kiểm soát; chưa thực qui định hóa đơn, chứng từ có nhu cầu toán, chi trả cho đơn vị thụ hưởng ngân sách chưa thực quy định chế độ, tiêu chuẩn định mức chi tiêu ngân sách, việc nắm văn bản, chế độ công tác quản lý tài ngân sách Nhà nước đơn vị chưa tốt Kế toán kiểm soát chi Kho bạc thiếu nhiệt tình, trách nhiệm việc hướng dẫn đơn vị hồn tất thủ tục, hóa đơn, chứng từ hợp lệ để thực toán khoản chi nói tiến độ thời gian để đáp ứng nhu cầu công việc đơn vị, gây nên hiểu lầm kế toán kiểm soát chi Kho bạc đơn vị làm ảnh hưởng không tốt đến hiệu công việc hai bên Hậu quả: * Về phía đơn vị Trường Tiểu học Lý Thường Kiệt: Kế tốn đơn vị Trường khơng nắm chun mơn nên khâu tập hợp kiểm sốt chứng từ đơn vị chưa xác hợp lệ (thiếu chứng từ kèm theo) Khi kế toán Kho bạc kiểm tra chứng từ tù chối khoản tốn kế tốn đơn vị Trường lại khơng trình bày rõ chưa bổ sung qui chế chi tiêu nội cấp thẩm quyền phê duyệt để giải kịp thời tiền hỗ trợ lương cho nhân viên dẫn đến tình trạng nhân viên đơn vị thắc mắc, làm việc nhiệt tình thu nhập họ từ tiền lương Việc đảm bảo trả hỗ trợ tăng thêm lương thời hạn giúp thúc đẩy nhiệt tình làm cho họ n tâm cơng tác tốt Vì vậy, việc trả chậm tiền hỗ trợ lương gây tâm lý không tốt nhân viên đơn vị với phận kế toán, tài vụ Ngồi ra, kế tốn đơn vị trường khơng kiểm tra kỹ chứng từ toán dẫn đến kế toán Kho bạc từ chối toán khiến cho việc toán cho đơn vị B sau hồn thành hạng mục cơng trinh bị chậm Việc toán chậm làm cho đơn vị Trường chữ tín với đối tác, ảnh hưởng đến lần sau phát sinh nhu cầu sửa chữa Người thực hiện: Phạm Thị Thu Tiểu luận tình Bản thân phận kế toán đơn vị bị ảnh hưởng đến uy tín trước lãnh đạo đơn vị khơng hồn thành nhiệm vụ giao Đặc biệt ngun nhân việc chậm tốn trình độ chun mơn kế tốn * Về phía Kho bạc Kế toán kiểm soát chi Kho bạc tình cần xử lý linh hoạt hơn,mềm mỏng đạt hiệu công việc cao hơn, hướng dẫn tận tình để cán đơn vị Trường hiểu cần phải bổ sung chứng từ thiếu chứng từ chư hợp lệ để toán khoản chi thời gian, đảm bảo hoàn thành tốt nhiệm vụ lãnh đạo đơn vị giao cho Từ tránh hiểu lầm kế tốn đơn vị Trường từ chỗ khơng nắm vững Luật ngân sách cụ thể điều kiện kiểm soát chi đến việc cho kế toán Kho bạc sách nhiễu, gây phiền hà, khó khăn cho đơn vị, làm ảnh hưởng đến hình ảnh Kho bạc nói chung người làm kế tốn nói riêng Phần ĐỀ XUẤT PHƯƠNG ÁN GIẢI QUYẾT TÌNH HUỐNG 3.1 Mục tiêu giải gải huống: Căn Luật ngân sách nhà nước ngày 16/12/2012 Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam Căn Nghị định số 60/2003/NĐ –CP ngày 6/6/2003 Chính phủ quy định chi tiết hướng dẫn thi hành luật NSNN Căn Thônng tư số 59/2003/TT-BTC ngày 23/6/2003 Bộ Tài Hướng dẫn thực Nghị đinh số 60/2003/NĐ-CP ngày 6/6/2003 Chính phủ quy định chi tiết va hướng dẫn thi hành Luật ngân sách Nhà nước Căn Thơng tư 103/1998/TT-BTC ngày 18/7/1998 Bộ tài hướng dẫn việc phân cấp, lập, chấp hành việc toán NSNN Căn Thông tư 222/2012/TT-BTC ngày 24/12/2012 Bộ Tài quy định tổ chức thực dự tốn năm 2013 Căn Thơng tư 79/2003/TT-BTC ngày 13/8/2003 Bộ Tài Hướng dẫn chế độ quản lý, cấp phát, toán khoản chi Ngân sách Nhà nước qua Kho bạc Nhà nước Căn Thông tư 161/2012/TT-BTC ngày 02/10/2012 Bộ Tài quy định chế độ kiểm soát chi NSNN qua Kho bạc Nhà nước Căn Thông tư 39/2016/TT-BTC ngày 01/03/2016 Bộ tài sửa đổi, bổ sung số điều Thơng tư 161/2012/ TT-BTC ngày 02/10/2012 Bộ Tài quy định chế độ kiểm soát chi NSNN qua Kho bạc Nhà nước 3.2 Xây dựng, phân tích lựa chọn phương án giải tình : *Phương án Người thực hiện: Phạm Thị Thu Tiểu luận tình Kế tốn đơn vị phải nhìn nhận việc góc độ chun mơn khơng dùng cảm tính cá nhân để đánh giá Kho bạc Nhà nước Kế tốn đơn vị phải có ý kiến với kế toán Kho bạc để lương khoản theo lương toán thời gian cách hứa khắc phục thiếu sót chun mơn đề nghị Kho bạc linh động giải khoản toán vê lương phụ cấp cho cán quan, đồng thời khẩn trương nộp cho Kho bạc chứng từ mà đơn vị thiếu nhận hồ sơ tốn tiền sửa chữa nhỏ để hồn chỉnh hồ sơ, chứng từ toán hợp lệ, đầy đủ Nếu thực phương án việc kiểm soát chi Kho bạc Nhà nước chưa chặt chẽ khoản chi lương nhu cầu thiết yếu để đảm bảo chi hoạt động đơn vị Mặt khác, khoản toán tiền sửa chữa nhỏ,Kho bạc thực kiểm soát chi quy định, chế độ, ngăn chặn tượng thơng đồng, móc nối kế tốn đơn vị với đơn vị cung cấp dịch vụ (đơn vị Trường học) Thực phương án mặt tạo điều kiện cho đơn vị đảm bảo toán khoản theo lương kịp thời Mặt khác, đối khoản toán cho nhà cung cấp dịch vụ, Kho bạc Nhà nước yêu cầu thực Luật ngân sách tạo ý thức cho đơn vị hiểu phải tuân thủ chấp hành nguyên tắc quản lý tài cho đơn vị *Phương án 2: Kế toán kiểm soát chi Kho bạc trả lại đơn vị toàn hồ sơ, hướng dẫn đơn vị sung hồ sơ thiếu đảm bảo đơn vị có đầy đủ hồ sơ,chứng từ để thực toán tiền hỗ trợ lương tiền sửa chữa nhỏ theo quy định (tránh tình trạng lại nhiều lần gây ức chế cho kế toán đơn vị) Nếu thưc theo phương án này, điều bất lợi cho đơn vị kéo dài thời gian nhận hỗ trợ lương nhân viên đơn vị Trường học chậm toán cho đơn vị B khiến đơn vị Trường học vi phạm hợp khoản cam kết tiền độ toán hợp đồng ký (có thể đơn vị phải nộp phạt chậm tốn Đơn vị gặp khó khăn trường hợp đến hết năm ngân sách đơn vị khơng giải trình khoản chi bị hỗn dự tốn (đơn vị khơng hồn thành kế hoạch dự toán năm) phải sử dụng tiền cá nhân để toán Đối với Kho bạc đảm bảo thực tốt chức kiểm soát chi theo Luật ngân sách, tạo cho đơn vị có ý thức chấp hành chế độ chứng từ kế toán cho lần sau để đơn vị vào nề nếp việc thực Luật ngân sách *Phương án 3: Kho bạc giải để đơn vị Trường tiếu học rút tiền hỗ trơ cho nhân viên, toán kịp thời cho đơn vị B Nếu phương án có lợi cho đơn vị đảm bảo toán tiền hỗ trợ cho nhân viên đơn vị Trường tiếu học, đảm bảo tiền sửa chữa nhỏ cho nhà cung cấp dịch vụ để đảm bảo thực cam kết ký hợp đồng.Nhưng thực phương án này, việc kiểm sốt chi Kho bạc khơng phát huy tác dụng, kế tốn Kho bạc khơng nghiêm khắc với đơn vị, tạo cho kế toán đơn vị chủ quan, thiếu ý thức việc thực Luật ngân sách, ý thức nghiên cứu văn hướng dẫn thực công tác chuyên môn Người thực hiện: Phạm Thị Thu Tiểu luận tình Vì vậy, theo quy định Luật ngân sách năm 2015, văn chê độ hướng dẫn kiểm soát chi ngân sách Nhà nước lựa chọn phương án để giải trình thơng qua cơng tác kiểm sốt chi Kho bạc nhà nước làm thay đổi phương thức làm việc, thói quen sử dụng, chi tiêu ngân sách Nhà nước, đơn vị dự toán Ngân sách Nhà nước chấp hành tốt cơng tác quản lý tài chính, cụ thể quản lý chứng từ chi Ngân sách Bên cạnh đó, đề cao vai trò trách nhiệm quyền hạn quan kiểm soát chi Kho bạc Nhà nước, cơng tác quản lý tài chính, đảm bảo quy định 11 kiểm soát chi thực hiên theo Luật ngân sách Lập kế hoạch tổ chức thực sau cán kế toán Kho bạc hướng dẫn, kế toán đơn vị Trường cần nhanh chóng hồn chỉnh hồ sơ, chứng từ đầy đủ hợp lệ để toán Đơn vị Trường Tiểu học Lý Thường Kiệt mang hồ sơ, chứng từ đến Kho bạc vào ngày hơm sau để hồn thiện hồ sơ, chứng từ hỗ trợ lương cho nhân viên Phần KIẾN NGHỊ VÀ ĐỀ XUẤT 1.Kết luận Để quản lý thống tài Quốc gia, nâng cao tính chủ động trách nhiệm quan, tổ chức nhân việc quản lý sử dụng Ngân sách Nhà nước, củng cố kỷ luật tài chính, sử dụng tiết kiệm có hiệu ngân sách, tài sản Nhà nước, tăng tích lũy nhằm thực Cơng nghiệp hóa, đại hóa đất nước, đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế xã hội, nâng cao đời sống nhân dân, bảo đảm quốc phòng, an ninh, đối ngoại 2.Kiến nghị Để chấp hành nghiêm chỉnh Luật ngân sách Nhà nước nâng cao hiệu cơng tác kiểm sốt chi ngân sách Nhà nước qua Kho bạc nhà nước, mạnh dạn đưa kiến nghị sau: + Về công tác quản lý: Đề nghị cấp có thẩm quyền ban hành sửa đổi hệ thống tiêu chuẩn, định mức chi tiêu phù hợp với giá thị trường thời điểm cho phù hợp với mặt chung, tạo điều kiện thuận lợi cho đơn vị sử dụng ngân sách việc ký kết hợp đồng với đối tác bên + Tăng cường tổ chức lớp đào tạo, bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ cho cán làm cơng tác tài chính, đặc biệt cán sở tại, để giúp họ có đủ trình độ nắm bắt công việc, tham cho thủ trưởng quan cơng tác quản lý tài đơn vị + Thường xuyên tổ chức buổi phổ biến văn pháp quy ban hành liên quan đến chế dộ tài cho đơn vị sử dụng ngân sách để đơn vị kịp thời nắm bắt + Nâng cao chất lượng đội ngũ cán quản lý quan tài Kho bạc.Đặc biệt am hiểu chuyên môn nghiệp vụ kế toán để thuận tiện việc kiểm tra hoạt động kế toán đơn vị, kiểm tra chặt chẽ số liệu, đảm bảo đơn vị tn thủ qui trình kế tốn, Luật kế tốn, Luật ngân sách Qua cơng tác kiểm sốt chi Kho bạc Nhà nước bước đưa việc chi tiêu ngân sách vào nề nếp tránh tình trạng dùng tùy tiện, hạn chế việc chạy kinh phí cuối năm Người thực hiện: Phạm Thị Thu Tiểu luận tình Đặc biệt thủ trưởng đơn vị sử dụng ngân sách với tư cách người quản lý thấy trách nhiệm sử dụng ngân sách Nhà nước khơng kiểm sốt chi chặt chẽ khoản chi ngân sách tạo kẽ hở cho kẻ tham nhũng, tồn gây bất bình, giảm lòng tin quần chúng nhân dân Người thực hiện: Phạm Thị Thu Tiểu luận tình TÀI LIỆU THAM KHẢO - Luật Ngân sách Nhà nước số 83/2015/QH13 ngày 25/06/2015 Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam - Nghị đinh 163/2016/NĐ-CP ngày 21/12/2016 Chinh phủ quy định chi tiết thi hành số điều Luật ngân sách NN - Thông tư số 59/2003/TT-BTC ngày 23/6/2003 Bộ Tài hướng dẫn thực Nghị định 60/2003/NĐ-CP ngày tháng năm 2003 Chính phủ quy định chi tiết hướng dẫn thi hành Luật Ngân sách Nhà nước - Thơng tư số 103/1998/TT-BTC ngày 18/7/1998 Bộ Tài hướng dẫn việc phân cấp, lập, chấp hành NSNN - Thơng tư 107/2017/TT-BTC hướng dẫn chế độ kế tốn Hành nghiệp - Thơng tư 39/2016/TT-BTC ngày 01/03/2016 Bộ tài sửa đổi, bổ sung số điều Thông tư 161/2012/ TT-BTC ngày 02/10/2012 Bộ Tài quy định chế độ kiểm sốt chi NSNN qua Kho bạc Nhà nước Người thực hiện: Phạm Thị Thu ... tâm lý không tốt nhân viên đơn vị với phận kế tốn, tài vụ Ngồi ra, kế tốn đơn vị trường khơng kiểm tra kỹ chứng từ toán dẫn đến kế toán Kho bạc từ chối toán khiến cho việc toán cho đơn vị B sau... viết sau tốt Tôi xin chân thành cám ơn! Người thực hiện: Phạm Thị Thu Tiểu luận tình PHẦN I NỘI DUNG TÌNH HUỐNG Mơ tả tình huống: Theo quy định kho đầu năm từ tháng 1, đơn vị giao dịch kho bạc... phương án giải tình : *Phương án Người thực hiện: Phạm Thị Thu Tiểu luận tình Kế tốn đơn vị phải nhìn nhận việc góc độ chun mơn khơng dùng cảm tính cá nhân để đánh giá Kho bạc Nhà nước Kế toán đơn
- Xem thêm -

Xem thêm: Tiểu luận tình huống lớp bồi dưỡng ngạch kế toán viên 2021 Trường Bồi Dưỡng Cán Bộ Tài Chính, Tiểu luận tình huống lớp bồi dưỡng ngạch kế toán viên 2021 Trường Bồi Dưỡng Cán Bộ Tài Chính

Từ khóa liên quan