0

Đề thi Hóa Học 9 học kì 1 năm 2017 2018 Có đáp án của TP HCM

41 142 0
  • Đề thi Hóa Học 9 học kì 1 năm 2017  2018 Có đáp án của TP HCM

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 19/06/2019, 15:34

Đề thi Hóa Học 9 học kì 1 năm 2017 2018 Có đáp án của TP HCMĐề thi Hóa Học 9 học kì 1 năm 2017 2018 Có đáp án của TP HCMĐề thi Hóa Học 9 học kì 1 năm 2017 2018 Có đáp án của TP HCMĐề thi Hóa Học 9 học kì 1 năm 2017 2018 Có đáp án của TP HCM ĐỀ SỐ 1: ĐỀ THI HỌC KỲ HÓA HỌC 9, QUẬN TÂN BÌNH, TPHCM, NĂM 2016-2017 (CĨ BÀI GIẢI CHI TIẾT) Bài 1: (2 điểm) Viết phương trình hóa học biểu diễn chuyển đổi sau:  →  →  →  → Cu CuCl2 Cu(OH)2 CuSO4 Cu(NO3)2 Bài 2: (1,5 điểm) Cho thí nghiệm hình vẽ trên: 1) Biết khí C làm đục nước vơi tác nhân gây hi ệu ứng nhà kính Hãy xác đ ịnh ch ất A, B, C Viết phương trình phản ứng minh họa 2) Hãy nêu tác hại hiệu ứng nhà kính khí hậu Trái Đất 3) Khí C thải chất thải nhà máy (đặc bi ệt nhà máy luy ện kim) gây ảnh hưởng đến môi trường Hãy nêu biện pháp để hạn chế vấn đề Bài 3: (1,5 điểm) Nhận biết dung dịch nhãn sau: KOH, H2SO4, BaCl2, KCl Bài 4: (2 điểm) 1) Mô tả tượng xảy viết phương trình hóa học cho dung d ịch axit Sunfuric vào ống nghiệm chứa Đồng (II) oxit CuO 2) Giải thích tơ vơi lên tường, sau thời gian vôi khô c ứng l ại Vi ết ph ương trình hóa học minh họa Biết vơi tơi có Canxi hidroxit Bài 5: (3 điểm) Ngâm đinh Sắt dư 10 (ml) dung dịch Đồng (II) sunfat CuSO4 1M 1) Mô tả tượng viết phương trình phản ứng xảy 2) Tính khối lượng Sắt tham gia phản ứng 3) Sau phản ứng kết thúc, khối lượng đinh Sắt tăng hay giảm (g) Trang BÀI GIẢI CHI TIẾT Bài 1: (2 điểm) Viết phương trình hóa học biểu diễn chuyển đổi sau:  →  →  →  → Cu CuCl2 Cu(OH)2 CuSO4 Cu(NO3)2 Bài giải:  Các phương trình hóa học: t0 → Cu + Cl2 CuCl2  → ↓ CuCl2 + 2NaOH Cu(OH)2 + 2NaCl  → Cu(OH)2 + H2SO4 CuSO4 + 2H2O  → ↓ CuSO4 + Ba(NO3)2 Cu(NO3)2 + BaSO4 Bài 2: (1,5 điểm) Cho thí nghiệm hình vẽ trên: 1) Biết khí C làm đục nước vôi tác nhân gây hi ệu ứng nhà kính Hãy xác đ ịnh ch ất A, B, C Viết phương trình phản ứng minh họa 2) Hãy nêu tác hại hiệu ứng nhà kính khí hậu Trái Đất 3) Khí C thải chất thải nhà máy (đặc bi ệt nhà máy luy ện kim) gây ảnh hưởng đến môi trường Hãy nêu biện pháp để hạn chế vấn đề Bài giải: 1)  Các chất A, B, C là: HCl, Na2CO3, CO2  → ↑  Phương trình hóa học: 2HCl + Na2CO3 2NaCl + CO2 + H2O 2) Tác hại hiệu ứng nhà kính: - Làm cho nhiệt độ trái đất tăng, băng hai cực tan, mực nước biển dâng cao hi ển nhiên số khu vực đất liền bị chìm - Các điều kiện sống sinh vật bị thay đổi - Khí hậu trái đất bị biến đổi - Xuất nhiều loại bệnh 3) Các biện pháp hạn chế: - Cần kiểm tra thường xun nhà máy có nguồn khí thải mơi trường - Cần xử phạt nghiêm minh khắt khe c s sản xu ất khơng có h ệ th ống x lí nước thải khí thải - Cần thay đổi máy móc lỗi thời tiêu t ốn nhiên li ệu, th ường xuyên ki ểm tra đ ịnh kì máy móc Trang … Bài 3: (1,5 điểm) Nhận biết dung dịch nhãn sau: KOH, H2SO4, BaCl2, KCl Bài giải:  Trích dung dịch làm mẫu thử  Cho quỳ tím vào mẫu thử ta thấy: - Mẫu thử làm quỳ tím hóa đỏ dd H2SO4 - Mẫu thử làm quỳ tím hóa xanh dd KOH - Mẫu thử khơng làm đổi màu quỳ tím dd BaCl dd KCl  Dùng dung dịch H2SO4 để phân biệt mẫu thử lại - Mẫu thử xuất kết tủa trắng dd BaCl2  → ↓ BaCl2 + H2SO4 BaSO4 + 2HCl - Mẫu thử khơng có tượng dd KCl Bài 4: (2 điểm) 1) Mô tả tượng xảy viết phương trình hóa học cho dung d ịch axit Sunfuric vào ống nghiệm chứa Đồng (II) oxit CuO 2) Giải thích tơ vôi lên tường, sau thời gian vôi khô c ứng l ại Vi ết ph ương trình hóa học minh họa Biết vơi tơi có Canxi hidroxit Bài giải: 1)  Hiện tượng: CuO bị hòa tan, tạo dung dịch có màu xanh lam  →  Phương trình hóa học: CuO + H2SO4 CuSO4 + H2O 2)  Giải thích: Do vơi tơi có chứa canxi hidroxit tác dụng với khí cacbonic khơng khí t ạo canxi cacbonat chất rắn màu trắng khô lại cứng  → ↓  Phương trình hóa học minh họa: Ca(OH)2 + CO2 CaCO3 + H2O Bài 5: (3 điểm) Ngâm đinh Sắt dư 10 (ml) dung dịch Đồng (II) sunfat CuSO4 1M 1) Mơ tả tượng viết phương trình phản ứng xảy 2) Tính khối lượng Sắt tham gia phản ứng 3) Sau phản ứng kết thúc, khối lượng đinh Sắt tăng hay giảm (g) Bài giải: 1)  Hiện tượng: Cây đinh sắt tan bớt dung d ịch, có ch ất rắn màu đ ỏ bám đinh s dung dịch từ màu xanh lam chuyển sang không màu  Phương trình hóa học:  → ↓ Fe + CuSO4 FeSO4 + Cu mol: 0,01 0,01 0,01 0,01 n CuSO = C M V = 1.0,01 = 0,01mol 2)  Ta có: m Fe = n.M = 0,01.56 = 0,56g  (phản ứng) m Cu = n.M = 0,01.64 = 0,64g 3)  Ta có: (sinh ra) m Cu m Fe  Vì (sinh ra) > (phản ứng) nên khối lượng đinh sắt tăng lên là: m Fe = m Cu m = 0,64 − 0,56 = 0,08g − Fe (tăng) (sinh ra) (phản ứng)  Vậy khối lượng đinh sắt tăng 0,08g Trang Trang ĐỀ SỐ 2: ĐỀ THI HỌC KỲ HÓA HỌC 9, QUẬN TÂN PHÚ, TPHCM, NĂM 2016-2017 (CÓ BÀI GIẢI CHI TIẾT) Bài 1: (2 điểm) Bổ túc phương trình hóa học phản ứng sau:  → 1) AgNO3 + ? AgCl + ?  → 2) Fe + ? FeCl2 + ?  → 3) CaCO3 ?+?  → 4) Cu + H2SO4 đặc ?+? Bài 2: (1 điểm) Nhận biết dung dịch nhãn sau: NaOH, Na2SO4, HCl Bài 3: (1 điểm) Mô tả tượng viết phương trình hóa học xảy cho dây Đồng vào dung dịch Bạc nitrat Bài 4: (2 điểm) Biểu diễn chuyển đổi sau:  →  →  →  → Al(OH)2 Al2O3 Al Cu CuO Bài 5: (1 điểm) Tại Việt Nam biến đổi khí hậu gây nhi ều thay đ ổi nh nhi ệt đ ộ trung bình năm tăng 0,5⁰C vòng 70 năm, số lượng đợt khơng khí l ạnh gi ảm đáng k ể vòng th ập kỉ: mực nước biển dâng lên khoảng 20 cm vòng 50 năm… Nguyên nhân đặc bi ệt quan tr ọng khí CO tạo thành sử dụng lượng từ nhiên liệu hóa thạch (nh d ầu m ỏ, than đá, khí t ự nhiên…) , phá rừng chuyển đổi sử dụng đất Bạn cần nhớ rằng, hoạt động t ạo khí nhà kính, ví dụ như: Tiêu thụ lượng thói quen sử d ụng túi nilon, sử d ụng ph ương ti ện giao thông… B ởi vậy, hồn tồn lựa chọn hoạt động kiểm sốt lượng khí thải 1) Hãy cho biết hai hành động nhỏ góp phần ngăn cản biến đổi khí hậu 2) Nhằm hạn chế khí thải gây nhiễm mơi trường xung quanh, nhà máy s d ụng h ệ th ống x lí khói thải lò hơi, loại khí độc dung d ịch NaOH cung c ấp t h ệ th ống b ơm đ ịnh lượng Viết phương trình hóa học xảy hấp thụ Bài 6: (3 điểm) Hòa tan hồn tồn 12 (g) Canxi sunfit CaSO 3, lượng vừa đủ dung dịch axit Clohiđric HCl 14,6% 1) Viết phương trình phản ứng xảy 2) Dự đoán tượng phản ứng 3) Tính khối lượng khí B 4) Tính khối lượng dung dịch Hcl dùng 5) Xác định nồng độ phần trăm muối có tring dung dịch A Trang BÀI GIẢI CHI TIẾT Bài 1: (2 điểm) Bổ túc phương trình hóa học phản ứng sau:  → 1) AgNO3 + ? AgCl + ?  → 2) Fe + ? FeCl2 + ?  → 3) CaCO3 ?+?  → 4) Cu + H2SO4 đặc ?+? Bài giải:  → ↓ 1) AgNO3 + NaCl AgCl + NaNO3  → ↑ 2) Fe + 2HCl FeCl2 + H2 t0 → ↑ 3) CaCO3 CaO + CO2 t0 → ↑ 4) Cu + 2H2SO4 (đặc) CuSO4 + SO2 + 2H2O Bài 2: (1 điểm) Nhận biết dung dịch nhãn sau: NaOH, Na2SO4, HCl Bài giải:  Trích dung dịch làm mẫu thử  Cho quỳ tím vào mẫu thử ta thấy: ⦁ Mẫu thử làm quỳ tím hóa đỏ dd HCl ⦁ Mẫu thử làm quỳ tím hóa xanh dd NaOH ⦁ Mẫu thử khơng làm đổi màu quỳ tím dd Na2SO4 Bài 3: (1 điểm) Mô tả tượng viết phương trình hóa học xảy cho dây Đồng vào dung dịch Bạc nitrat Bài giải:  Hiện tượng: Ta thấy dây đồng tan bớt dung dịch, có ch ất r ắn màu sáng b ạc bám ngồi dây đồng dung dịch từ khơng màu chuyển dần sang màu xanh lam  → ↓  Phương trình hóa học: Cu + 2AgNO3 Cu(NO3)2 + 2Ag Bài 4: (2 điểm) Biểu diễn chuyển đổi sau:  →  →  →  → Al(OH)2 Al2O3 Al Cu CuO Bài giải:  Các phương trình hóa học: t0 → ⦁ 2Al(OH)3 Al2O3 + 3H2O đpnc,criolit  → ⦁ 2Al2O3 4Al + 3O2  → ↓ ⦁ 2Al + 3CuCl2 2AlCl3 + 3Cu t0 → ⦁ 2Cu + O2 2CuO Bài 5: (1 điểm) Tại Việt Nam biến đổi khí hậu gây nhi ều thay đ ổi nh nhi ệt đ ộ trung bình năm tăng 0,5⁰C vòng 70 năm, số lượng đợt khơng khí l ạnh gi ảm đáng k ể vòng th ập Trang kỉ: mực nước biển dâng lên khoảng 20 cm vòng 50 năm… Nguyên nhân đặc bi ệt quan tr ọng khí CO tạo thành sử dụng lượng từ nhiên liệu hóa thạch (nh d ầu m ỏ, than đá, khí t ự nhiên…) , phá rừng chuyển đổi sử dụng đất Bạn cần nhớ rằng, hoạt động t ạo khí nhà kính, ví dụ như: Tiêu thụ lượng thói quen sử d ụng túi nilon, sử d ụng ph ương ti ện giao thơng… B ởi vậy, hồn tồn lựa chọn hoạt động kiểm sốt lượng khí thải 1) Hãy cho biết hai hành động nhỏ góp phần ngăn cản biến đổi khí hậu 2) Nhằm hạn chế khí thải gây ô nhiễm môi trường xung quanh, nhà máy s d ụng h ệ th ống x lí khói thải lò hơi, loại khí độc dung d ịch NaOH cung c ấp t h ệ th ống b ơm đ ịnh lượng Viết phương trình hóa học xảy hấp thụ Bài giải: 1) Hai hành động góp phần ngăn cản biến đổi khí hậu khơng x ả rác b ừa bãi gây ô nhi ễm môi trường, trồng nhiều xanh để bảo vệ khơng khí lành  → 2) Phương trình hóa học: CO2 + 2NaOH Na2CO3 + H2O Bài 6: (3 điểm) Hòa tan hồn tồn 12 (g) Canxi sunfit CaSO 3, lượng vừa đủ dung dịch axit Clohiđric HCl 14,6% 1) Viết phương trình phản ứng xảy 2) Dự đốn tượng phản ứng 3) Tính khối lượng khí B 4) Tính khối lượng dung dịch Hcl dùng 5) Xác định nồng độ phần trăm muối có tring dung dịch A Bài giải: 1) Phương trình hóa học:  → CaSO3 + HCl CaCl2 + SO2 + H2O mol: 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 2) Hiện tượng: Có khí mùi hắc từ dung dịch khí SO2 m 12 n CaSO = = = 0,1mol M 120 3)  m B = m SO = n.M = 0,1.64 = 6,4g  m HCl = n.M = 0,1.36,5 = 3,65g 4)  m 100% 3,65.100 m ddHCl = HCl = = 25g C% 14,6  m ddA = m ddCaCl2 = m CaSO + m ddHCl − m SO = 12 + 25 − 6,4 = 30,6g 5)  m A = m CaCl = n.M = 0,1.111 = 11,1g  m 100% 11,1.100% C% ddA = A = ≈ 36,27% m ddA 30,6  Trang ĐỀ SỐ 3: ĐỀ THI HỌC KỲ HÓA HỌC 9, QUẬN PHÚ NHUẬN, TPHCM, NĂM 2016-2017 (CÓ BÀI GIẢI CHI TIẾT) Bài 1: (2 điểm) Viết phương trình hóa học thực chuỗi biến hóa sau:  →  →  →  → Al2O3 Al Al2(SO4)3 Al(OH)3 Al2O3 Bài 2: (2 điểm) Chọn chất thích hợp điền vào sơ đồ phản ứng lập phương trình hóa học:  → 1) BaCO3 + ? BaCl2 + ? + ?  → 2) Cl2 + ? NaCl + NaClO + ?  → 3) Cu(OH)2 + ? CuSO4 + ?  → 4) P2O5 + ? K3PO4 + ? Bài 3: (3 điểm) 1) Nêu tượng viết phương trình phản ứng cho đinh sắt vào dung dịch CuSO4 2) Nhận biết dung dịch nhãn sau: H2SO4, NaCl, NaOH, AgNO3 3) Axit Clohidric dày người có vai trò quan tr ọng đ ối v ới trình trao đ ổi ch ất c c th ể Nhưng đơi ta có cảm giác đầy ợ chua (nhất sau ăn) m ột nguyên nhân axit dày tác động ngược lên vùng thực qu ản U ống thu ốc kháng axit có th ể làm gi ảm c ảm giác này) Một viên thuốc kháng axit có chứa bazo NaOH, Mg(OH) 2,… Em cho biết tác dụng thuốc kháng axit viết phương trình hóa học minh họa Bài 4: (3 điểm) Cho 416 (g) dung dịch CuSO4 5% vào 250 (ml) dung dịch KOH, thu kết tủa A dung dịch B Lọc lấy kết tủa A đem nung đến khối lượng không đổi thu chất rắn X 1) Viết phương trình hóa học 2) Tính khối lượng chất rắn X sau nung 3) Tính nồng độ mol dung dịch KOH 4) Tính khối lượng chất tan có dung dịch B Trang BÀI GIẢI CHI TIẾT Bài 1: (2 điểm) Viết phương trình hóa học thực chuỗi biến hóa sau:  →  →  →  → Al2O3 Al Al2(SO4)3 Al(OH)3 Al2O3 Bài giải:  Các phương trình hóa học: đpnc  → ↑ 4Al + 3O2  2Al2O3  → ↑ 2Al + 3H SO Al (SO ) + 3H  4  → ↓ 2Al(OH)3 + 3Na2SO4  Al2(SO4)3 + 6NaOH t → Al2O3 + 3H2O  2Al(OH)3 Bài 2: (2 điểm) Chọn chất thích hợp điền vào sơ đồ phản ứng lập phương trình hóa học:  → 1) BaCO3 + ? BaCl2 + ? + ?  → 2) Cl2 + ? NaCl + NaClO + ?  → 3) Cu(OH)2 + ? CuSO4 + ?  → 4) P2O5 + ? K3PO4 + ? Bài giải:  → ↑ 1) BaCO3 + 2HCl BaCl2 + CO2 + H2O  → 2) Cl2 + 2NaOH NaCl + NaClO + H2O  → 3) Cu(OH)2 + H2SO4 CuSO4 + 2H2O  → 4) P2O5 + 6KOH 2K3PO4 + 3H2O Bài 3: (3 điểm) 1) Nêu tượng viết phương trình phản ứng cho đinh sắt vào dung dịch CuSO4 2) Nhận biết dung dịch nhãn sau: H2SO4, NaCl, NaOH, AgNO3 3) Axit Clohidric dày người có vai trò quan tr ọng đ ối v ới trình trao đ ổi ch ất c c th ể Nhưng đơi ta có cảm giác đầy ợ chua (nhất sau ăn) m ột nguyên nhân axit dày tác động ngược lên vùng thực qu ản U ống thu ốc kháng axit có th ể làm gi ảm c ảm giác này) Một viên thuốc kháng axit có chứa bazo NaOH, Mg(OH) 2,… Em cho biết tác dụng thuốc kháng axit viết phương trình hóa học minh họa Bài giải: 1)  Hiện tượng: Đinh sắt tan bớt, có chất rắn màu đỏ bám đinh s dung d ịch có màu xanh lam nhạt màu dần  → ↓  Phương trình hóa học: Fe + CuSO4 FeSO4 + Cu 2)  Trích dung dịch làm mẫu thử:  Cho quỳ tím vào mẫu thử ta thấy: - Mẫu thử làm quỳ tím hóa đỏ dung dịch H2SO4 Trang - Mẫu thử làm quỳ tím hóa xanh dung dịch NaOH - Mẫu thử không làm đổi màu quỳ tím dung dịch NaCl dung dịch AgNO  Tiếp tục cho dung dịch HCl vào mẫu thử chứa dung dịch NaCl dung dịch AgNO ta thấy: - Mẫu thử có xuất kết tủa trắng dung dịch AgNO3  → ↓ HCl + AgNO3 AgCl + HNO3 - Mẫu thử khơng thấy có tượng dung dịch NaCl 3)  Tác dụng: làm giảm lượng axit dày axit d dày gặp thu ốc ch ứa baz t ạo muối nước  Phương trình hóa học:  → HCl + NaOH NaCl + H2O  → 2HCl + Mg(OH)2 MgCl2 + H2O Bài 4: (3 điểm) Cho 416 (g) dung dịch CuSO4 5% vào 250 (ml) dung dịch KOH, thu kết tủa A dung dịch B Lọc lấy kết tủa A đem nung đến khối lượng không đổi thu chất rắn X 1) Viết phương trình hóa học 2) Tính khối lượng chất rắn X sau nung 3) Tính nồng độ mol dung dịch KOH 4) Tính khối lượng chất tan có dung dịch B Bài giải: 1) Phương trình hóa học:  → ↓ CuSO4 + 2KOH K2SO4 + Cu(OH)2 mol: 0,13 0,26 0,13 0,13 t0 → Cu(OH)2 CuO + H2O mol: 0,13  0,13 0,13 m ddCuSO C% 416.5 m CuSO ( ct ) = = = 20,8g 100% 100 2)  m 20,8 n CuSO = = = 0,13mol M 160  m X = m CuO = n.M = 0,13.80 = 10,4g  n 0,26 C M ( KOH ) = = = 1,04M V 0,25 3) m B = m K 2SO = n.M = 0,13.174 = 22,62g 4) Trang 10 ĐỀ SỐ 9: ĐỀ THI HỌC KỲ HÓA HỌC 9, QUẬN 6, TPHCM, NĂM 2016-2017 (CÓ BÀI GIẢI CHI TIẾT) Bài 1: (2 điểm) Viết phương trình hóa học thực chuỗi chuyển đổi hóa học sau:  →  →  →  → Fe FeS FeCl2 Fe(OH)2 FeSO4 Bài 2: (1 điểm) Trình bày tượng viết phương trình hóa học xảy cho vài gi ọt dung d ịch Natri hiđroxit vào dung dịch Sắt (III) clorua Bài 3: (2 điểm) Nhận biết dung dịch sau: KOH, NaCl, Na2SO4, NaNO3 Bài 4: (1 điểm) Viết phương trình hóa học thực phản ứng đốt Sắt khí Clo đ ốt S v ới Lưu huỳnh Từ phương trình hóa học rút kết luận tính phi kim c Clo L ưu huỳnh Bài 5: (1 điểm) Sự ăn mòn kim loại tượng vật lí hay hi ện tượng hóa h ọc? Gi ải thích: Cu ốc, x ẻng, đinh Sắt, lề sắt cửa hàng thường bơi lớp dầu mỡ để làm Bài 6: (3 điểm) Cho 31,8 (g) Natri cacbonat tác dụng vừa đủ với dung dịch axit Clohidric 14,6% 1) Tính thể tích khí sinh (đktc) 2) Tính khối lượng dung dịch axit Clohiđric dùng 3) Tính nồng độ phần trăm dung dịch muối Natri clorua sinh sau phản ứng Trang 27 BÀI GIẢI CHI TIẾT Bài 1: (2 điểm) Viết phương trình hóa học thực chuỗi chuyển đổi hóa học sau:  →  →  →  → Fe FeS FeCl2 Fe(OH)2 FeSO4 Bài giải:  Các phương trình hóa học: t0 → Fe + S FeS  → ↑ FeS + 2HCl FeCl2 + H2S  → ↓ FeCl2 + 2NaOH Fe(OH)2 + 2NaCl  → Fe(OH)2 + H2SO4 FeSO4 + 2H2O Bài 2: (1 điểm) Trình bày tượng viết phương trình hóa học xảy cho vài gi ọt dung d ịch Natri hiđroxit vào dung dịch Sắt (III) clorua Bài giải:  Hiện tượng: ta thấy dung dịch có xuất kết tủa màu nâu đỏ  Phương trình hóa học:  → ↓ 3NaOH+ FeCl3 Fe(OH)3 + 3NaCl Bài 3: (2 điểm) Nhận biết dung dịch sau: KOH, NaCl, Na2SO4, NaNO3 Bài giải:  Trích dung dịch làm mẫu thử  Cho quỳ tím vào mẫu thử ta thấy: - Mẫu thử làm quỳ tím hóa xanh dung dịch KOH - Mẫu thử không làm quỳ tím đổi màu dung dịch NaCl, Na 2SO4, NaNO3  Sau đó, tiếp tục cho dung dịch BaCl vào mẫu thử chứa dung dịch NaCl, Na 2SO4, NaNO3 ta thấy: - Mẫu thử xuất kết tủa trắng dung dịch Na2SO4  → ↓ BaCl2 + Na2SO4 BaSO4 + 2NaCl - Mẫu thử khơng thấy có tượng dung dịch NaCl, NaNO  Cuối cùng, cho dung dịch AgNO3 vào dung dịch NaCl, NaNO3 ta thấy: - Mẫu thử xuất kết tủa trắng dung dịch NaCl  → ↓ AgNO3 + NaCl AgCl + NaNO3 - Mẫu thử khơng có tượng dung dịch NaNO3 Bài 4: (1 điểm) Viết phương trình hóa học thực phản ứng đốt Sắt khí Clo đ ốt S v ới Lưu huỳnh Từ phương trình hóa học rút kết luận tính phi kim c Clo L ưu huỳnh Bài giải:  Phương trình hóa học: t0 → 2Fe + 3Cl2 2FeCl3 t0 → Fe + S FeS  Kết luận: Tính phi kim Clo mạnh Lưu huỳnh Clo tạo sắt (III) l ưu huỳnh ch ỉ t ạo sắt (II) Trang 28 Bài 5: (1 điểm) Sự ăn mòn kim loại tượng vật lí hay hi ện tượng hóa h ọc? Gi ải thích: Cu ốc, x ẻng, đinh Sắt, lề sắt cửa hàng thường bôi lớp dầu mỡ để làm Bài giải:  Sự ăn mòn kim loại tượng hóa học có tạo thành chất m ới  Ta bôi lớp dầu mỡ lên dụng cụ không sử d ụng l ớp d ầu m ỡ có tác d ụng b ảo v ệ sắt dụng cụ không cho sắt tiếp xúc với chất môi tr ường xung quanh nên không xảy tượng hóa học sắt khơng bị gỉ sét nên bảo quản tốt Bài 6: (3 điểm) Cho 31,8 (g) Natri cacbonat tác dụng vừa đủ với dung dịch axit Clohidric 14,6% 1) Tính thể tích khí sinh (đktc) 2) Tính khối lượng dung dịch axit Clohiđric dùng 3) Tính nồng độ phần trăm dung dịch muối Natri clorua sinh sau phản ứng Bài giải: 1) Phương trình hóa học:  → ↑ Na2CO3 + 2HCl 2NaCl + CO2 + H2O 0,3mol 0,6mol 0,6mol 0,3mol m 31,8 n Na2CO = = = 0,3mol M 106  VCO = n.22,4 = 0,3.22,4 = 6,27  (lít) m HCl ( ct ) = n.M = 0,6.36,5 = 21,9g 2)  m 100% 21,9.100 m ddHCl = HCl = = 150g C% 14,6  3)  Sau phản ứng ta có: m dd NaCl = m Na 2CO3 + m HCl − m CO = 31,8 + 150 − 0,3.44 = 168,6g  m NaCl = n.M = 0,6.58,5 = 35,1g  m 100% 35,1.100% C% ( NaCl ) = NaCl = = 20,82% m dd 168,6  Trang 29 ĐỀ SỐ 10: ĐỀ THI HỌC KỲ HÓA HỌC 9, QUẬN 3, TPHCM, NĂM 2016-2017 (CÓ BÀI GIẢI CHI TIẾT) Bài 1: (2 điểm) Thực chuỗi biến hóa sau:  →  →  →  → MnO2 Cl2 FeCl3 Fe(OH)3 Fe2O3 Bài 2: (1,5 điểm) 1) Cho kim loại: Zn, Mg, K, Al, Cu, Ag, Fe S ắp x ếp kim lo ại theo m ức đ ộ ho ạt đ ộng hóa học giảm dần 2) Viết hai phương trình hóa học chứng minh kim loại Nhôm đ ứng tr ước Hiđro m ạnh h ơn Đ ồng Cu dãy hoạt động hóa học kim loại Bài 3: (1,5 điểm) Bằng phương pháp hóa học nhận biết chất sau đựng riêng biệt lọ: 1) Dung dịch axit Clohiđric HCl axit Sunfuric H2SO4 2) Khí Cacbon đioxit CO2 khí Oxi O2 Bài 4: (2 điểm) Có ống nghiệm đựng riêng biệt ba hóa chất sau: - Ống nghiệm 1: đựng dung dịch Bạc nitrat AgNO3 - Ống nghiệm 2: đựng Đồng Cu - Ống nghiệm 3: đựng Đồng (II) hiđroxit Cu(OH)2 Nhỏ dung dịch axit Clođidric HCl vào ba ống nghi ệm Nêu hi ện t ượng quan sát đ ược, viết phương trình hóa học xảy ống nghiệm (nếu có) Bài 5: (3 điểm) 1) Cho 15,9 (g) Na2CO3 tác dụng hết với dung dịch H2SO4 9,8% thu chất khí A dung dịch B a) Tính khối lượng dung dịch H2SO4 cần dùng b) Tính nồng độ phần trăm dung dịch B 2) Cho 4,68 (g) kim loại R có hóa trị I tác d ụng v ới n ước l d th 1,344 (l) khí (đktc) Xác định kim loại R Trang 30 BÀI GIẢI CHI TIẾT Bài 1: (2 điểm) Thực chuỗi biến hóa sau:  →  →  →  → MnO2 Cl2 FeCl3 Fe(OH)3 Fe2O3 Bài giải:  Các phương trình hóa học: t0 → ↑  MnO2 + 4HCl MnCl2 + Cl2 + 2H2O t0 →  3Cl2 + 2Fe 2FeCl3  →  FeCl3 + 3NaOH Fe(OH)3 + 3NaCl t →  2Fe(OH)3 Fe2O3 + 3H2O Bài 2: (1,5 điểm) 1) Cho kim loại: Zn, Mg, K, Al, Cu, Ag, Fe S ắp x ếp kim lo ại theo m ức đ ộ ho ạt đ ộng hóa học giảm dần 2) Viết hai phương trình hóa học chứng minh kim loại Nhôm đ ứng tr ước Hiđro m ạnh h ơn Đ ồng Cu dãy hoạt động hóa học kim loại Bài giải: 1) Mức độ hoạt động hóa học giảm dần là: K, Mg, Al, Zn, Fe, Cu, Ag 2) Phương trình hóa học:  → ↑ 2Al + 6HCl 2AlCl3 + 3H2  → ↓ Al + 3CuCl2 2AlCl3 + 3Cu Bài 3: (1,5 điểm) Bằng phương pháp hóa học nhận biết chất sau đựng riêng biệt lọ: 1) Dung dịch axit Clohiđric HCl axit Sunfuric H2SO4 2) Khí Cacbon đioxit CO2 khí Oxi O2 Bài giải: 1)  Trích dung dịch lọ làm mẫu thử:  Cho dung dịch BaCl2 vào mẫu thử ta thấy: - Mẫu thử xuất kết tủa trắng dung dịch H2SO4  → ↓ BaCl2 + H2SO4 BaSO4 + 2HCl - Mẫu thử khơng thấy có tượng dung dịch HCl 2)  Trích lọ khí làm mẫu thử:  Dẫn khí mẫu thử qua dung dịch Ca(OH)2 ta thấy: - Mẫu thử có xuất kết tủa trắng khí CO2  → ↓ CO2 + Ca(OH)2 CaCO3 + H2O - Mẫu thử khơng có tượng khí O2 Bài 4: (2 điểm) Có ống nghiệm đựng riêng biệt ba hóa chất sau: - Ống nghiệm 1: đựng dung dịch Bạc nitrat AgNO3 - Ống nghiệm 2: đựng Đồng Cu - Ống nghiệm 3: đựng Đồng (II) hiđroxit Cu(OH)2 Nhỏ dung dịch axit Clođidric HCl vào ba ống nghi ệm Nêu hi ện t ượng quan sát đ ược, viết phương trình hóa học xảy ống nghiệm (nếu có) Trang 31 Bài giải:  Ống nghiệm 1: + Hiện tượng: Ta thấy dung dịch có xuất kết tủa trắng + Phương trình hóa học:  → ↓ HCl + AgNO3 AgCl + HNO3  Ống nghiệm 2: Ta khơng thấy có tượng xảy khơng có phản ứng xảy  Ống nghiệm 3: + Hiện tượng: Ta thấy chất rắn màu xanh tan dần tạo dung dịch màu xanh lam + Phương trình hóa học:  → 2HCl + Cu(OH)2 CuCl2 + 2H2O Bài 5: (3 điểm) 1) Cho 15,9 (g) Na2CO3 tác dụng hết với dung dịch H2SO4 9,8% thu chất khí A dung dịch B a) Tính khối lượng dung dịch H2SO4 cần dùng b) Tính nồng độ phần trăm dung dịch B 2) Cho 4,68 (g) kim loại R có hóa trị I tác d ụng v ới n ước l d th 1,344 (l) khí (đktc) Xác định kim loại R Bài giải: 1)  Phương trình hóa học:  → ↑ Na2CO3 + H2SO4 Na2SO4 + CO2 + H2O 0,15mol 0,15mol 0,15mol 0,15mol m 15,9 n Na2CO3 = = = 0,15mol M 106  m H 2SO = n.M = 0,15.98 = 14,7g  m H2SO 100% 14,7.100 m ddH2SO = = = 150g C% 9,8   Dung dịch B dung dịch Na2SO4 m dd Na 2SO = m Na2CO + m ddH2SO − m CO = 15,9 + 150 − 0,15.44 = 159,3g  m Na2SO 100% ( 0,15.142).100% C%( Na 2SO ) = = = 13,37% m dd Na2SO 159,3  2)  Phương trình hóa học:  → ↑ 2R + 2H2O 2ROH + H2 0,12mol 0,06mol V 1,344 n H2 = = = 0,06mol 22,4 22,4  m 4,68 MR = = = 39 n 0,12  đvC  Vậy R kim loại Kali Trang 32 Trang 33 ĐỀ SỐ 11: ĐỀ THI HỌC KỲ HÓA HỌC 9, QUẬN 1, TPHCM, NĂM 2016-2017 (CÓ BÀI GIẢI CHI TIẾT) Bài 1: (3 điểm) Bổ túc phương trình hóa học sau: (ghi rõ điều kiện phản ứng có)  → 1) Fe + Cl2 ?  → 2) Al + HCl ?  → 3) Cu(OH)2 + ? CuSO4 + ?  → 4) NaCl + ? NaNO3 + ?  → 5) ? + Al(NO3)3 ? + Al  → 6) Al(OH)3 Al2O3 + O2 Bài 2: (2 điểm) Nêu tượng viết phương trình hóa học cho thí nghiệm sau: 1) Dẫn khí Cl2 vào cốc đựng nước, nhúng mẩu giấy quỳ tím vào dung dịch thu 2) Ngâm đinh Sắt ống nghiệm có chứa dung dịch CuSO4 Bài 3: (1 điểm) Dung dịch ZnSO4 có lẫn tạp chất CuSO4 Em nêu cách làm dung dịch ZnSO Viết phương trình hóa học Bài 4: (3 điểm) Cho 67,2 (g) MgCO3 tác dụng vừa đủ với dung dịch HCl 25% thu dung dịch A khí B Dẫn tồn khí B qua ống nghiệm có chứa dung dịch Ba(OH) dư Sau phản ứng kết thúc thu rắn C 1) Viết phương trình hóa học 2) Tính thể tích khí B sinh (đktc) khối lượng dung dịch HCl tham gia phản ứng 3) Tính nồng độ % chất dung dịch A 4) Tính khối lượng chất rắn C Bài 5: (1 điểm) Natri hiđroxit hay Hiđroxit natri (cơng thức hóa học NaOH hay th ường đ ược g ọi xút hay xút ăn da Natri hiđroxit tạo thành dung dịch ki ềm mạnh hòa tan dung mơi nh n ước, dung d ịch NaOH có tính nhờn, làm bục vải, giấy ăn mòn da Nó đ ược s d ụng nhi ều ngành công nghi ệp giấy, dệt nhuộm, xà phòng chất tẩy rửa Natri hiđroxit tinh ết ch ất r ắn có màu tr ắng d ạng viên, vảy hạt dạng dung dịch bão hòa 50% Natri hiđroxit r ất d ễ h ấp th ụ CO khơng khí thường bão quản bình có nắp kín Nó phản ứng mãnh li ệt v ới n ước gi ải phóng lượng nhiệt lớn, hòa tan Etanol Methanol Nó hòa tan este dung môi khác để lại màu vàng giấy sợi Em viết bốn phương trình hóa học khác ều chế NaOH Trang 34 BÀI GIẢI CHI TIẾT Bài 1: (3 điểm) Bổ túc phương trình hóa học sau: (ghi rõ điều kiện phản ứng có)  → 1) Fe + Cl2 ?  → 2) Al + HCl ?  → 3) Cu(OH)2 + ? CuSO4 + ?  → 4) NaCl + ? NaNO3 + ?  → 5) ? + Al(NO3)3 ? + Al  → 6) Al(OH)3 Al2O3 + O2 Bài giải: t0 → 1) 2Fe + 3Cl2 2FeCl3  → 2) 2Al + 6HCl 2AlCl3 + 3H2  → 3) Cu(OH)2 + H2SO4 CuSO4 + 2H2O  → ↓ 4) NaCl + AgNO3 AgCl + NaNO3  → ↓ 5) 3Mg + 2Al(NO3)3 3Mg(NO3)2 + 2Al t0 → 6) 2Al(OH)3 Al2O3+ 3H2O Bài 2: (2 điểm) Nêu tượng viết phương trình hóa học cho thí nghiệm sau: 1) Dẫn khí Cl2 vào cốc đựng nước, nhúng mẩu giấy quỳ tím vào dung dịch thu 2) Ngâm đinh Sắt ống nghiệm có chứa dung dịch CuSO4 Bài giải: 1)  Hiện tượng: Ta thấy lúc đầu ta thấy quỳ tím chuy ển sang màu đ ỏ sau chuy ển sang màu trắng (khơng màu)  Phương trình hóa học: ← → Cl2 + H2O HCl + HClO  HCl làm quỳ tím hóa đỏ, HClO khử màu quỳ 2)  Hiện tượng: Cây đinh sắt tan bớt, có chất rắn màu đỏ bám đinh s dung d ịch t màu xanh lam chuyển sang không màu  Phương trình hóa học:  → ↓ Fe + CuSO4 FeSO4 + Cu Bài 3: (1 điểm) Dung dịch ZnSO4 có lẫn tạp chất CuSO4 Em nêu cách làm dung dịch ZnSO Viết phương trình hóa học Bài giải:  Cách làm: Cho kim loại kẽm dư vào dung d ịch CuSO ta lọc lấy chất rắn sau phản ứng xong lại dung dịch ZnSO4 cần tìm  Phương trình hóa học: Trang 35  → ↓ Zn + CuSO4 ZnSO4 + Cu Bài 4: (3 điểm) Cho 67,2 (g) MgCO3 tác dụng vừa đủ với dung dịch HCl 25% thu dung dịch A khí B Dẫn tồn khí B qua ống nghiệm có chứa dung dịch Ba(OH) dư Sau phản ứng kết thúc thu rắn C 1) Viết phương trình hóa học 2) Tính thể tích khí B sinh (đktc) khối lượng dung dịch HCl tham gia phản ứng 3) Tính nồng độ % chất dung dịch A 4) Tính khối lượng chất rắn C Bài giải: 1) Phương trình hóa học:  → ↑ MgCO3 + 2HCl MgCl2 + CO2 + H2O 0,8mol 1,6mol 0,8mol 0,8mol  → ↓ CO2 + Ba(OH)2 BaCO3 + H2O 0,8mol 0,8mol m 67,2 n MgCO = = = 0,8mol M 84 2)  VB = VCO = n.22,4 = 0,8.22,4 = 17,92  (lít) m HCl ( ct ) = n.M = 1,6.36,5 = 58,4g  m 100% 58,4.100 m ddHCl = HCl ( ct ) = = 233,6g C% 25  3)  Dung dịch A dung dịch MgCl2 m ddA = m MgCO + m ddHCl − m CO = 67,2 + 233,6 − 0,8.44 = 265,6g  m MgCl 100% ( 0,8.95 ).100% C%( MgCl ) = = = 28,61% m ddA 265,6  m C = m BaCO = n.M = 0,8.197 = 157,6g 4) Bài 5: (1 điểm) Natri hiđroxit hay Hiđroxit natri (cơng thức hóa học NaOH hay th ường đ ược g ọi xút hay xút ăn da Natri hiđroxit tạo thành dung dịch ki ềm mạnh hòa tan dung mơi nh n ước, dung d ịch NaOH có tính nhờn, làm bục vải, giấy ăn mòn da Nó đ ược s d ụng nhi ều ngành công nghi ệp giấy, dệt nhuộm, xà phòng chất tẩy rửa Natri hiđroxit tinh ết ch ất r ắn có màu tr ắng d ạng viên, vảy hạt dạng dung dịch bão hòa 50% Natri hiđroxit r ất d ễ h ấp th ụ CO khơng khí thường bão quản bình có nắp kín Nó phản ứng mãnh li ệt v ới n ước gi ải phóng lượng nhiệt lớn, hòa tan Etanol Methanol Nó hòa tan este dung mơi khác để lại màu vàng giấy sợi Em viết bốn phương trình hóa học khác ều chế NaOH Bài giải:  Bốn phương trình hóa học điều chế NaOH  → ↑  2Na + 2H2O 2NaOH + H2 Trang 36  → ↓  Na2SO4 + Ba(OH)2 2NaOH + BaSO4  →  Na2O + H2O 2NaOH đpdd  → ↑ ↑  2NaCl + 2H2O 2NaOH + Cl2 + H2 Trang 37 ĐỀ SỐ 12: ĐỀ THI HỌC KỲ HÓA HỌC 9, HUYỆN HĨC MƠN, TPHCM, NĂM 2016-2017 (CĨ BÀI GIẢI CHI TIẾT) Bài 1: (2 điểm) 1) Hoàn thành phương trình hóa học sau:  → a) SO2 + Ca(OH)2  → b) CaO + H2SO4  → c) Fe + Cl2  →  →  → 2) Thực dãy biến hóa: MgSO4 MgCl2 MgCO3 MgO Bài 2: (2 điểm) 1) Cho kim loại: Na, Mg, Cu a) Sắp xếp kim loại theo mức độ hoạt động hóa học giảm dần b) Kim loại tác dụng với nước nhiệt độ thường c) Kim loại tác dụng với dung dịch HCl (Không viết phương trình phản ứng) 2) Viết phương trình phản ứng điều chế khí SO phòng thí nghiệm với nguyên liệu H2SO4 đậm đặc Đồng kim loại phương trình phản ứng minh h ọa trình s ản xu ất NaOH cơng nghiệp Bài 3: (1 điểm) Có ba lọ dung dịch bị nhãn đựng riêng bi ệt dung d ịch sau: NaOH, NaCl, HCl Hãy nêu phương pháp hóa học nhận biết dung dịch mà ch ỉ dùng dung d ịch Phenolphtalein (P.P) không màu Bài 4: (1,5 điểm) 1) Nêu tượng viết phương trình phản ứng thí nghi ệm sau: Ngâm Nhơm vào dung dịch CuSO4 thời gian ngắn 2) Khi nhỏ từ từ vài giọt dung dịch H 2SO4 đậm đặc vào ống nghiệm đựng đường mía C 12H22O11 thấy đường từ màu trắng chuyển sang màu vàng, sang màu nâu r ồi hóa đen Thí nghi ệm ch ứng minh điểm gì? Viết phương trình phản ứng minh họa? Bài 5: (3,5 điểm) Cho 16 (g) bột CuO tác dụng vừa đủ với dung dịch HCl thu 89 (g) dung dịch muối 1) Tính nồng độ phần trăm dung dịch HCl dùng 2) Dung dịch muối thu nói cho tác dụng v ới dung dịch NaOH 1M cho đ ến thu đ ược k ết tủa tối đa ngừng lại a) Tính khối lượng kết tủa thu b) Tính thể tích dung dịch NaOH 1M dùng Trang 38 BÀI GIẢI CHI TIẾT Bài 1: (2 điểm) 1) Hoàn thành phương trình hóa học sau:  → a) SO2 + Ca(OH)2  → b) CaO + H2SO4  → c) Fe + Cl2  →  →  → 2) Thực dãy biến hóa: MgSO4 MgCl2 MgCO3 MgO Bài giải:  → ↓ 1) a)  SO2 + Ca(OH)2 CaSO3 + H2O  → ↓ b)  CaO + H2SO4 CaSO4 + H2O t0 → c)  2Fe + 3Cl2 2FeCl3  → ↓ 2)  MgSO4 + BaCl2 MgCl2 + BaSO4  → ↓  MgCl2 + Na2CO3 MgCO3 + 2NaCl t0 → ↑  MgCO3 MgO + CO2 Bài 2: (2 điểm) 1) Cho kim loại: Na, Mg, Cu a) Sắp xếp kim loại theo mức độ hoạt động hóa học giảm dần b) Kim loại tác dụng với nước nhiệt độ thường c) Kim loại tác dụng với dung dịch HCl (Không viết phương trình phản ứng) 2) Viết phương trình phản ứng điều chế khí SO phòng thí nghiệm với nguyên liệu H2SO4 đậm đặc Đồng kim loại phương trình phản ứng minh h ọa q trình s ản xu ất NaOH cơng nghiệp Bài giải: 1) a) Các kim loại theo mức độ hoạt động hóa học giảm dần là: Na > Mg > Cu b) Kim loại tác dụng với nước nhiệt độ thường là: Na c) Kim loại tác dụng với dung dịch HCl là: Na, Mg t0 → ↑ 2)  Cu + 2H2SO4 đặc CuSO4 + SO2 + 2H2O đpdd  → ↑  2NaCl + 2H2O 2NaOH + Cl2 + H2 Bài 3: (1 điểm) Có ba lọ dung dịch bị nhãn đựng riêng bi ệt dung d ịch sau: NaOH, NaCl, HCl Hãy nêu phương pháp hóa học nhận biết dung dịch mà ch ỉ dùng dung d ịch Phenolphtalein (P.P) không màu Bài giải:  Trích dung dịch làm mẫu thử  Cho dung dịch Phenolphtalein vào mẫu thử ta thấy: - Mẫu thử làm dung dịch Phenolphtalein hóa hồng dung dịch NaOH Trang 39 - Mẫu thử không làm đổi màu dung dịch Phenolphtalein dung dịch NaCl, HCl  Sau đó, ta trích dung dịch NaOH làm mẫu th ti ếp theo cho l ần l ượt dung d ịch NaCl, HCl vào mẫu thử chứa dung dịch NaOH bị hóa hồng ta thấy: - Mẫu thử làm dung dịch NaOH nhạt màu dần dung dịch HCl - Mẫu thử không thay đổi màu dung dịch NaOH dung dịch NaCl Bài 4: (1,5 điểm) 1) Nêu tượng viết phương trình phản ứng thí nghi ệm sau: Ngâm Nhôm vào dung dịch CuSO4 thời gian ngắn 2) Khi nhỏ từ từ vài giọt dung dịch H 2SO4 đậm đặc vào ống nghiệm đựng đường mía C 12H22O11 thấy đường từ màu trắng chuyển sang màu vàng, sang màu nâu r ồi hóa đen Thí nghi ệm ch ứng minh điểm gì? Viết phương trình phản ứng minh họa? Bài giải: 1)  Hiện tượng: ta thấy nhơm tan bớt, có chất rắn màu đỏ bám nhôm dung dịch từ màu xanh lam nhạt màu dần  Phương trình hóa học:  → ↓ 2Al + 3CuSO4 Al2(SO4)3 + 3Cu 2)  Thí nghiệm chứng tỏ: dung dịch H2SO4 đặc có tính oxi hóa mạnh có tính háo nước  Phương trình hóa học: H 2SO  → C12H22O11 11H2O + 12C Bài 5: (3,5 điểm) Cho 16 (g) bột CuO tác dụng vừa đủ với dung dịch HCl thu 89 (g) dung dịch muối 1) Tính nồng độ phần trăm dung dịch HCl dùng 2) Dung dịch muối thu nói cho tác dụng v ới dung dịch NaOH 1M cho đ ến thu đ ược k ết tủa tối đa ngừng lại a) Tính khối lượng kết tủa thu b) Tính thể tích dung dịch NaOH 1M dùng Bài giải: 1)  Phương trình hóa học:  → CuO + 2HCl CuCl2 + H2O 0,2mol 0,4mol 0,2mol m 16 n CuO = = = 0,2mol M 80  m HCl ( ct ) = n.M = 0,4.36,5 = 14,6g  m ddHCl = m ddCuCl2 − m CuO = 89 − 16 = 73g  m 100% 14,6.100% C% ( HCl ) = HCl = = 20% m ddHCl 73  2) a)  Phương trình hóa học:  → ↓ CuCl2 + 2NaOH Cu(OH)2 + 2NaCl 0,2mol 0,4mol 0,2mol m Cu ( OH ) = n.M = 0,2.98 = 19,6g  Trang 40 VddNaOH = b) n 0,4 = = 0,4 CM (lít) Trang 41 ... = n.M = 0 ,1. 111 = 11 ,1g  m 10 0% 11 ,1. 100% C% ddA = A = ≈ 36,27% m ddA 30,6  Trang ĐỀ SỐ 3: ĐỀ THI HỌC KỲ HÓA HỌC 9, QUẬN PHÚ NHUẬN, TPHCM, NĂM 2 016 -2 017 (CÓ BÀI GIẢI CHI TIẾT) Bài 1: (2 điểm)... trình hóa học: t0 → Cu(OH)2 CuO + H2O mol: 0,1mol 0,1mol m CuO = n.M = 0 ,1. 80 = 8g  Trang 20 ĐỀ SỐ 7: ĐỀ THI HỌC KỲ HÓA HỌC 9, QUẬN 11 , TPHCM, NĂM 2 016 -2 017 (CÓ BÀI GIẢI CHI TIẾT) Bài 1: (2... 31, 8 + 15 0 − 0,3.44 = 16 8,6g  m NaCl = n.M = 0,6.58,5 = 35,1g  m 10 0% 35 ,1. 100% C% ( NaCl ) = NaCl = = 20,82% m dd 16 8,6  Trang 29 ĐỀ SỐ 10 : ĐỀ THI HỌC KỲ HÓA HỌC 9, QUẬN 3, TPHCM, NĂM 2 016 -2 017
- Xem thêm -

Xem thêm: Đề thi Hóa Học 9 học kì 1 năm 2017 2018 Có đáp án của TP HCM,