0

NGHIÊN CỨU MỘT SỐ ĐẶC ĐIỂM LÂM HỌC CỦA RỪNG TRÀM (Melaleuca cajuputi Powell) TRỒNG Ở ĐỒNG BẰNG SÔNG CỬU LONG

239 0 0
  • NGHIÊN CỨU MỘT SỐ ĐẶC ĐIỂM LÂM HỌC CỦA RỪNG TRÀM (Melaleuca cajuputi Powell) TRỒNG Ở ĐỒNG BẰNG SÔNG CỬU LONG

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 11/05/2019, 13:30

NGHIÊN CỨU MỘT SỐ ĐẶC ĐIỂM LÂM HỌC CỦA RỪNG TRÀM (Melaleuca cajuputi Powell) TRỒNG Ở ĐỒNG BẰNG SÔNG CỬU LONGNGHIÊN CỨU MỘT SỐ ĐẶC ĐIỂM LÂM HỌC CỦA RỪNG TRÀM (Melaleuca cajuputi Powell) TRỒNG Ở ĐỒNG BẰNG SÔNG CỬU LONGNGHIÊN CỨU MỘT SỐ ĐẶC ĐIỂM LÂM HỌC CỦA RỪNG TRÀM (Melaleuca cajuputi Powell) TRỒNG Ở ĐỒNG BẰNG SÔNG CỬU LONGNGHIÊN CỨU MỘT SỐ ĐẶC ĐIỂM LÂM HỌC CỦA RỪNG TRÀM (Melaleuca cajuputi Powell) TRỒNG Ở ĐỒNG BẰNG SÔNG CỬU LONGNGHIÊN CỨU MỘT SỐ ĐẶC ĐIỂM LÂM HỌC CỦA RỪNG TRÀM (Melaleuca cajuputi Powell) TRỒNG Ở ĐỒNG BẰNG SÔNG CỬU LONGNGHIÊN CỨU MỘT SỐ ĐẶC ĐIỂM LÂM HỌC CỦA RỪNG TRÀM (Melaleuca cajuputi Powell) TRỒNG Ở ĐỒNG BẰNG SÔNG CỬU LONG BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM TP HỒ CHÍ MINH PHẠM XUÂN QUÝ NGHIÊN CỨU MỘT SỐ ĐẶC ĐIỂM LÂM HỌC CỦA RỪNG TRÀM (Melaleuca cajuputi Powell) TRỒNG Ở ĐỒNG BẰNG SÔNG CỬU LONG Chuyên ngành: Kỹ thuật lâm sinh Mã số: 62 62 60 01 TĨM TẮT LUẬN ÁN TIẾN SĨ NƠNG NGHIỆP TP HỒ CHÍ MINH, 2011 Cơng trình hồn thành tại: TRƯỜNG ĐẠI HỌC NƠNG LÂM TP HỒ CHÍ MINH Người hướng dẫn: PGS.TS Nguyễn Văn Thêm TS Phạm Thế Dũng Phản biện 1: GS.TS Nguyễn Xuân Quát ………………………… Phản biện 2: PGS.TS Bảo Huy ………………………… Phản biện 3: PGS.TS Phạm Xuân Hoàn ………………………… Luận án bảo vệ trước Hội đồng chấm luận án cấp Nhà Nước Tại Trường Đại Học Nơng Lâm Tp Hồ Chí Minh Vào hồi…giờ…ngày…tháng…năm 2011 Có thể tìm hiểu luận án tại: - Thư Viện Quốc Gia - Thư viện Trường Đại Học Nơng Lâm Tp Hồ Chí Minh NHỮNG CƠNG TRÌNH ĐÃ CÔNG BỐ VỀ LUẬN ÁN Phạm Xuân Quý, 2010 Xây dựng biểu cấp đất rừng tràm (Melaleuca cajuputi Powell) khu vực Tây Nam Bộ Tạp chí Nơng nghiệp & Phát triển Nông thôn, Số 4/2010 Phạm Xn Q, 2010 Xây dựng mơ hình dự đốn sinh khối rừng tràm (Melaleuca cajuputi Powell) khu vực Tây Nam Bộ Tạp chí Nơng nghiệp & Phát triển Nơng thôn, Số 5/2010 Phạm Xuân Quý, 2010 Sinh trưởng rừng tràm (Melaleuca cajuputi Powell) đồng sống Cửu Long Tạp chí Nơng nghiệp & Phát triển Nơng thôn, Số /2010 LỜI CẢM TẠ Đề tài luận án hồn thành theo chương trình đào tạo Tiến sĩ, hệ quy, khóa 2006-2010 Trường Đại học nơng lâm Tp Hồ Chí Minh Trong q trình học tập thực luận án, tác giả nhận quan tâm giúp đỡ nhiệt tình Ban giám hiệu Phòng sau đại học - Trường Đại học Nơng lâm Tp Hồ Chí Minh; Ban giám hiệu Trường Cán Quản lý Nông nghiệp Phát triển Nông thôn II Nhân dịp tác giả bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc trước quan tâm giúp đỡ qúy báu Kết luận án tách rời dẫn nhiệt tình hướng dẫn khoa học: PGS TS Nguyễn Văn Thêm – Trưởng Bộ môn Lâm sinh – Khoa lâm nghiệp - Đại học nông lâm Tp Hồ Chí Minh, TS Phạm Thế Dũng – Phân viện trưởng Phân viện khoa học lâm nghiệp Nam Bộ Tác giả xin bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc dẫn chân tình hai thầy hướng dẫn Tác giả xin bày tỏ lời cảm ơn chân thành tới giúp đỡ, góp ý kiến để hoàn thành luận án quý thầy, cô khoa Lâm nghiệp trường Đại học Nông lâm Tp Hồ Chí Minh Trong q trình làm luận án, tác giả nhận giúp đỡ cổ vũ chân tình bố mẹ, vợ con, anh chị em gia đình, cán giáo viên Khoa Khuyến nông Phát triển Nông thôn nhiều bạn bè đồng nghiệp Nhân dịp tác giả xin chân thành cảm ơn ghi nhớ giúp đỡ cổ vũ vơ tư Tp Hồ Chí Minh, ngày 25 tháng 04 năm 2011 Phạm Xuân Quý LỜI CAM ĐOAN Tôi cam đoan cơng trình nghiên cứu tơi Tất số liệu kết trình bày luận án trung thực chưa công bố cơng trình khác Tp Hồ Chí Minh, ngày 25 tháng 04 năm 2011 Người viết cam đoan Phạm Xuân Quý TÓM TẮT LUẬN ÁN Luận án trình bày kết nghiên cứu phân chia cấp đất cho rừng tràm (M cajuputi Powell) (sau gọi tắt cajuputi); đặc điểm chung rừng tràm cajuputi; cấu trúc rừng tràm cajuputi; sinh trưởng suất rừng tràm cajuputi; đặc điểm sinh khối rừng tràm cajuputi; phân hoá tỉa thưa tự nhiên rừng tràm cajuputi Sau tổng quan cơng trình nghiên cứu rừng tràm cajuputi, tác giả luận án nhấn mạnh vấn đề sau chưa làm rõ: phân chia cấp đất cho rừng tràm cajuputi; đặc trưng phân bố N-D phân bố N-H quần thụ tràm cajuputi cấp tuổi cấp đất khác nhau; trình sinh trưởng, suất sinh khối cá thể quần thụ tràm cajuputi cấp đất khác nhau; phân hóa tỉa thưa tự nhiên quần thụ tràm cajuputi cấp đất khác Kết nghiên cứu trình sinh trưởng chiều cao 100 mẫu có chiều cao lớn quần thụ tràm cajuputi từ 6-12 tuổi cho thấy, rừng tràm cajuputi đồng sơng Cửu Long phân chia thành ba cấp đất; tuổi sở để phân chia cấp đất 10 năm khoảng cách chiều cao hai cấp đất kế cận tuổi sở 2,0m Kết nghiên cứu trạng rừng tràm cajuputi ba cấp đất cho thấy, so với mật độ trồng rừng ban đầu (20.000 cây/ha hay 100%), tỷ lệ số trung bình sống đến tuổi 2, 4, 6, 10 ba cấp đất 88,6%; 67,8%; 64,1%; 58,0% 48,8% Kết nghiên cứu cấu trúc rừng tràm cajuputi ba cấp đất rằng, mật độ rừng tràm cajuputi ổn định ba cấp đất; tốc độ suy giảm mật độ sau tuổi cấp đất I, II III tương ứng 6,32%, 6,34% 6,73% Phân bố N-D tuổi có dạng đỉnh lệch trái (Sk > 0), đỉnh tù (Ku < 0) tuổi nhọn (Ku > 0) tuổi Phân bố N-H rừng tràm cajuputi có dạng đỉnh lệch trái tuổi lệch phải tuổi Kết nghiên cứu trình sinh trưởng 100 mẫu bình quân từ tuổi 6-12 chứng tỏ rằng, đường kính, chiều cao thể tích thân tràm cajuputi thay đổi tùy theo tuổi cấp đất Đại lượng ZDmax ΔDmax ba cấp đất I, II III xuất tương ứng tuổi Tuổi thời kỳ đường kính thân tràm cajuputi chuyển từ tốc độ sinh trưởng nhanh sang tốc độ sinh trưởng chậm Đại lượng ZHmax ba cấp đất I, II III xuất cấp tuổi Đại lượng ΔHmax cấp đất I, II III xảy tương ứng tuổi 4, Tuổi thời kỳ chiều cao thân tràm cajuputi chuyển từ tốc độ sinh trưởng nhanh sang tốc độ sinh trưởng chậm Đại lượng ZVmax ΔVmax cấp đất I, II III xuất tương ứng tuổi 7, 13 Tuổi thời kỳ chiều cao thân tràm cajuputi cấp đất I II chuyển từ tốc độ sinh trưởng nhanh sang tốc độ sinh trưởng chậm, cấp đất III tuổi 13 Tuổi thành thục số lượng tràm cajuputi cấp đất I, II III xuất sau tuổi 12 Kết khảo sát trữ lượng gỗ rừng tràm cajuputi từ 2-10 tuổi thuộc ba cấp đất khác chứng tỏ rằng, đại lượng ZMmax cấp đất I, II III rơi vào tuổi 5, 5, Tương tự, đại lượng ΔMmax xuất tuổi 8, 10 Tuổi 5, thời điểm trữ lượng rừng tràm cajuputi tương ứng cấp đất I, II III chuyển từ giai đoạn sinh trưởng nhanh sang giai đoạn sinh trưởng chậm Tuổi thành thục số lượng rừng tràm cajuputi cấp đất I, II III xuất tương ứng tuổi 8, 10 Kết nghiên cứu sinh khối mặt đất rừng tràm cajuputi cấp tuổi cấp đất khác cho thấy, lượng tăng trưởng thường xuyên định kỳ hàng năm lớn tổng sinh khối tươi tổng sinh khối khô ba cấp đất I, II III rơi vào cấp tuổi Tuổi thời điểm sinh khối rừng tràm cajuputi cấp đất I, II III chuyển từ giai đoạn sinh trưởng nhanh sang giai đoạn sinh trưởng chậm Lượng tăng trưởng trung bình năm lớn tổng sinh khối tươi tổng sinh khối khô rừng tràm cajuputi cấp đất I, II III xuất tương ứng cấp tuổi 6, Tuổi thành thục số lượng tổng sinh khối tươi tổng sinh khối khô rừng tràm cajuputi cấp đất I, II III xuất tương ứng cấp tuổi Nghiên cứu phân hóa tỉa thưa tự nhiên rừng tràm cajuputi rằng, quần thụ tràm cajuputi tuổi tỷ lệ thuộc cấp sinh trưởng tốt đến trung bình cấp đất I (84,6%) lớn so với cấp đất II (77,8%) cấp đất III (75%) Ngược lại, lâm phần đạt đến tuổi 9, tỷ lệ thuộc cấp sinh trưởng thay đổi không lớn ba cấp đất Từ kết nghiên cứu, đề tài đề xuất, mục tiêu kinh doanh sản xuất gỗ nhỏ, chu kỳ kinh doanh rừng tràm cajuputi cấp đất I, II III 8, 10 năm; chặt ni dưỡng lần tuổi theo phương pháp chặt tầng thấp SUMMARY This thesis introduces findings on site class, feature, structure, increment and productivity, biomass, division and thinning of M cajuputi Powell forest After carrying an overall study on M cajuputi Powell forest, writer finds out following matters that haven’t been clear that are: M cajuputi Powell forest site class; N-D and N-H distribution features of M cajuputi Powell stand at different ages and on different site classes; increment process, productivity and biomass of M cajuputi Powell in particular on different site classes; division and thinning of M cajuputi Powell stand on different site classes Height research on 100 samples with highest height among M cajuputi Powell stands from 6-12 years old shows that M cajuputi Powell forest at Mekong Delta are possible to be classified into site classes; 10 years is standard age to classify site class and 2m is the height gap between consecutive site classes at standard age Actual state research leads to finding on fatality rate of M cajuputi Powell forest In comparison with initial density after cultivation (which is 20.000 stands/ha equal to 100%), average ratio of alive stem to the age of 2, 4, 6, and 10 is 88,6%; 67,8%; 64,1%, 58,0% and 48,8% respectively 13,6% is the average ratio of eliminated stem after every years Structure research on site classes proves that N-D distribution at the age of and both shown positively skewed curve (Sk > 0) form, obtuse curve (Ku < 0) at the age of and acute curve (Ku > 0) at the age of Increment process research on 100 samples at average age from 6-12 shows that diameter, height and volume of M cajuputi Powell vary from age to age and from site class to site class ZDmax and ∆Dmax on three site classes I, II, and III are both at age and At the age of 2, increment process of diameter would change from fast stage to slow stage ZHmax can be met on three site classes I, II, and III at age ∆Hmax on three site classes I, II, and III are at ages 4, and respectively Height increment would be slow down at ZVmax and ∆Vmax on site classes I, II, and III are at age classes and 12 At 8, height would change from fast to slow stage of increment Volume maturity age of M cajuputi Powell on site classes I, II and III falls into age class 12 Timber reserves research on 189 typical lots of M cajuputi Powell forest from 2-10 years old on three site classes I, II, and III shows that ZMmax can be met at ages of 4, and respectively Similarly, ΔMmax can be reached at ages of 7, and 11 At 4, and 6, M cajuputi Powell forest reserves on three site classes I, II, and III would change from fast stage to slow one Volume maturity age of M cajuputi Powell on site classes I, II and III falls into age classes of 8, and 12 Biomass research at different site classes and ages proves that maximum volumes of regular annual increment of total fresh biomass and of total dried biomass on three site classes I, II and III are at age It is the very time when biomass increment would decrease Maximum volume of annual average increment of total fresh biomass and of total dried biomass on three site classes I, II, and III are at age classes 4,6,6 and 6,8 and respectively Volume maturity age of total fresh and dried biomass are at age 6, 8, and 7, and on site classes I, II and III respectively Natural thinning and division research show that among years old M cajuputi Powell forests, rate of M cajuputi Powell in good and average stage of increment on site class I (84,6%) is higher than on site class II (77,8%) and on III (75%) On the contrary, when the stand reaches the age of 9, rates of M cajuputi Powell on different increment levels are not so various on three site classes From such results, if business goal is small size timber production, trading cycles of M cajuputi Powell forest on site class I, II and III are proposed at 9, 10 and 13 years respectively And during the time, the writer suggests that it should be cut down for tending once at the age of 6; and thin cut method is applied for lower layer MỤC LỤC Lời cảm tạ i Lời cam đoan ii Tóm tắt iii Mục lục vii Danh sách bảng viii Danh sách hình xi Danh sách phụ lục xiii Danh sách chữ viết tắt .xv MỞ ĐẦU Chương 1.TỔNG QUAN Chương ĐỐI TƯỢNG, NỘI DUNG, PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 20 Chương KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU VÀ THẢO LUẬN 46 3.1 Lập biểu cấp đất cho rừng tràm cajuputi 46 3.2 Đặc điểm chung rừng tràm cajuputi 53 3.3 Cấu trúc rừng tràm cajuputi 57 3.4 Sinh trưởng suất rừng tràm cajuputi 81 3.5 Đặc điểm sinh khối rừng tràm cajuputi 110 3.6 Phân hóa tỉa thưa tự nhiên rừng tràm cajuputi 125 3.7 Thảo luận chung kết nghiên cứu 133 3.8 Một số đề xuất 140 KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ .152 NHỮNG CƠNG TRÌNH ĐÃ CƠNG BỐ VỀ LUẬN ÁN 155 TÀI LIỆU THAM KHẢO 156 PHỤ LỤC 168 10 Phụ lục 17.2 Quan hệ M – A rừng tràm cấp đất I theo mơ hình Gompertz Estimation Results -Asymptotic 95.0% Asymptotic Confidence Interval Parameter Estimate Standard Error Lower Upper -y 217.178 2.62969 211.113 223.242 b 5.50273 0.232573 4.96641 6.03904 c 0.353268 0.0105064 0.32904 0.377496 -Analysis of Variance Source Sum of Squares Df Mean Square Model 209375.0 69791.6 Residual 28.5075 3.56344 Total 209403.0 11 Total (Corr.) 45166.4 10 R-Squared = 99.9369 percent R-Squared (adjusted for d.f.) = 99.9211 percent Standard Error of Est = 1.88771 Mean absolute error = 1.29612 Durbin-Watson statistic = 0.825167 Residual Analysis Estimation Validation n 11 MSE 3.56344 MAE 1.29612 MAPE 4.16324 ME -0.174843 MPE -2.94032 225 Phụ lục 17.3 Quan hệ M – A rừng tràm cấp đất II theo mơ hình Gompertz Estimation Results -Asymptotic 95.0% Asymptotic Confidence Interval Parameter Estimate Standard Error Lower Upper -y 161.749 1.79736 157.604 165.894 b 6.08224 0.254875 5.4945 6.66998 c 0.365841 0.0100662 0.342629 0.389054 -Analysis of Variance Source Sum of Squares Df Mean Square Model 115737.0 38579.0 Residual 14.0554 1.75692 Total 115751.0 11 Total (Corr.) 26417.0 10 R-Squared = 99.9468 percent R-Squared (adjusted for d.f.) = 99.9335 percent Standard Error of Est = 1.32549 Mean absolute error = 0.915201 Durbin-Watson statistic = 0.7926 Residual Analysis Estimation Validation n 11 MSE 1.75692 MAE 0.915201 MAPE 5.05102 ME -0.142749 MPE -3.85616 The StatAdvisor The output shows the results of fitting a nonlinear regression model to describe the relationship between M and independent variables The equation of the fitted model is 161.749*exp(-6.08224*exp(-0.365841*A)) 226 Phụ lục 17.4 Quan hệ M – A rừng tràm cấp đất III theo mơ hình Gompertz Estimation Results -Asymptotic 95.0% Asymptotic Confidence Interval Parameter Estimate Standard Error Lower Upper -y 130.089 2.46488 124.405 135.773 b 6.14606 0.249423 5.57089 6.72123 c 0.292494 0.00949365 0.270602 0.314387 -Analysis of Variance Source Sum of Squares Df Mean Square Model 49939.7 16646.6 Residual 7.18227 0.897784 Total 49946.9 11 Total (Corr.) 14264.9 10 R-Squared = 99.9497 percent R-Squared (adjusted for d.f.) = 99.9371 percent Standard Error of Est = 0.947515 Mean absolute error = 0.670765 Durbin-Watson statistic = 0.644189 Residual Analysis Estimation Validation n 11 MSE 0.897784 MAE 0.670765 MAPE 7.98914 ME -0.122329 MPE -6.62416 The StatAdvisor The output shows the results of fitting a nonlinear regression model to describe the relationship between M and independent variables The equation of the fitted model is 130.089*exp(-6.14606*exp(-0.292494*A)) 227 Phụ lục 18 Đặc trưng sinh khối tươi tràm cajuputi theo cấp đường kính Phụ lục 18.1 Đặc trưng tổng sinh khối tươi Đơn vị tính: kg/cây Cấp D (cm) N (cây) Trung bình ±S ±Se Min Max V(%) 29 0,41 0,20 0,04 0,15 0,79 50,3 48 1,81 0,50 0,07 0,75 2,8 27,9 54 3,64 0,88 0,12 2,15 5,6 24,1 35 7,34 1,73 0,29 2,50 12,4 23,5 42 11,63 2,02 0,31 6,80 15,4 17,3 21 16,98 2,00 0,44 13,80 22,3 11,8 15 27,14 2,60 0,67 21,40 32,3 9,6 37,66 6,87 2,80 25,70 43,6 18,2 58,50 8,28 4,14 47,60 67,7 14,1 10 58,50 0,90 0,52 57,60 59,4 1,5 Tổng 257 Phụ lục 18.2 Đặc trưng sinh khối thân tươi Cấp D (cm) N (cây) Trung bình ±S ±Se Min Đơn vị tính: kg/cây Max V(%) 29 0,30 0,14 0,03 0,11 0,50 47,7 48 1,34 0,40 0,06 0,56 2,10 30,1 54 2,72 0,70 0,09 1,20 4,10 25,6 35 5,39 1,44 0,24 1,65 8,90 26,7 42 8,92 1,61 0,25 5,30 11,60 18,0 21 13,22 2,09 0,46 10,90 18,30 15,8 15 20,29 2,25 0,58 18,60 27,60 11,1 28,50 6,81 2,78 15,70 34,10 23,9 45,75 6,98 3,49 37,80 53,40 15,3 10 45,13 0,57 0,33 44,50 45,60 1,3 Phụ lục 18.3 Đặc trưng sinh khối cành tươi Đơn vị tính: kg/cây Cấp D (cm) N(cây) Trung bình ±S ±Se Min Max V(%) 29 0,05 0,04 0,01 0,01 0,17 66,9 48 0,25 0,11 0,02 0,06 0,50 42,9 54 0,51 0,22 0,03 0,17 1,40 42,3 35 1,09 0,52 0,09 0,35 2,95 47,4 42 1,65 0,69 0,11 0,50 3,38 41,7 21 2,23 0,67 0,15 0,92 3,50 29,9 15 4,86 1,58 0,41 1,80 6,70 32,5 6,34 1,26 0,51 4,80 8,00 19,8 8,88 1,50 0,75 7,60 10,70 16,9 10 9,43 0,40 0,23 9,00 9,80 4,3 228 Phụ lục 18.4 Đặc trưng sinh khối tươi Đơn vị tính: kg/cây Cấp D (cm) Min Max V(%) 29 0,06 0,03 0,01 0,02 48 0,21 0,09 0,01 0,09 54 0,42 0,17 0,02 0,10 35 0,86 0,31 0,05 0,35 42 1,06 0,43 0,07 0,50 21 1,53 0,60 0,13 0,45 15 1,99 0,62 0,16 1,00 2,82 0,80 0,32 1,90 3,88 1,65 0,82 2,20 10 3,93 0,55 0,32 3,30 Phụ lục 18.5 Tỷ lệ sinh khối tươi phận tràm cajuputi 0,15 0,42 0,80 1,65 2,21 2,75 3,00 3,85 5,70 4,30 61,6 39,7 41,6 36,3 40,7 39,0 31,4 28,2 42,5 14,0 Cấp D (cm) N(cây) Trung bình ±S ±Se Sinh khối tươi (kg/cây) Tỷ lệ (%): TSK SKT SKC SKL SKT SKC SKL Tổng 1,81 3,64 1,35 2,72 0,25 0,51 0,21 0,42 74,0 74,7 13,8 14,0 11,6 11,5 100,0 100,3 7,34 5,39 1,09 0,86 73,4 14,9 11,7 100,0 11,63 8,92 1,65 1,06 76,7 14,2 9,1 100,0 16,98 27,14 13,22 20,29 2,23 4,86 1,53 1,99 77,9 74,8 13,1 17,9 9,0 7,3 100,0 100,0 37,66 28,5 6,34 2,82 75,7 16,8 7,5 100,0 58,5 58,5 45,75 45,13 8,88 9,43 3,88 3,93 78,2 77,1 75,6 15,2 16,1 14,8 6,6 6,7 9,6 100,0 100,0 100,0 10 Trung bình Phụ lục 19 Đặc trưng sinh khối khơ tràm theo cấp đường kính Phụ lục 19.1 Đặc trưng tổng sinh khối khơ Đơn vị tính: kg/cây Cấp D (cm) 10 Tổng N(cây) 29 48 54 35 42 21 15 257 Trung bình 0,17 0,80 1,63 3,24 5,13 8,18 15,29 20,94 33,37 33,99 ±S 0,09 0,25 0,45 0,83 0,87 2,11 1,83 4,82 4,05 2,10 229 ±Se 0,02 0,04 0,06 0,14 0,13 0,46 0,47 1,97 2,02 1,21 Min 0,06 0,32 0,97 1,17 3,12 6,11 12,70 12,83 27,83 32,11 Max 0,40 1,59 3,07 6,42 6,73 13,74 20,10 25,65 37,01 36,26 V(%) 54,1 31,2 27,5 25,6 16,9 25,8 12,0 23,0 12,1 6,2 Phụ lục 19.2 Đặc trưng sinh khối thân khơ Đơn vị tính: kg/cây Cấp D (cm) N(cây) Trung bình ±S ±Se Min Max V(%) 10 Tổng 48 54 35 42 21 15 257 0,60 1,23 2,36 3,88 6,47 12,51 16,18 27,01 27,09 0,20 0,36 0,61 0,68 2,08 2,04 4,85 3,19 2,13 0,03 0,05 0,10 0,11 0,45 0,53 1,98 1,60 1,23 0,23 0,56 0,77 2,27 4,49 9,12 8,10 22,68 24,92 1,26 2,22 4,54 5,18 11,71 17,66 20,46 29,90 29,18 33,9 29,1 26,0 17,6 32,1 16,3 30,0 11,8 7,9 Phụ lục 19.3 Đặc trưng sinh khối cành khô Cấp D (cm) N(cây) Trung bình ±S ±Se Min Đơn vị tính: kg/cây Max V(%) 10 48 54 35 42 21 15 0,11 0,22 0,50 0,78 1,09 2,01 3,26 4,61 5,13 0,05 0,10 0,27 0,33 0,31 0,86 0,45 1,07 0,09 0,01 0,01 0,05 0,05 0,07 0,22 0,18 0,53 0,05 0,03 0,07 0,16 0,30 0,54 0,96 2,88 3,17 5,07 0,23 0,65 1,45 1,58 1,65 3,57 4,05 5,71 5,23 44,7 44,9 53,9 42,0 28,0 42,8 13,7 23,2 1,7 Phụ lục 19.4 Đặc trưng sinh khối khơ Đơn vị tính: kg/cây Cấp D (cm) N(cây) Trung bình ±S ±Se Min Max V(%) 10 Tổng 29 48 54 35 42 21 15 257 0,02 0,09 0,18 0,38 0,47 0,62 0,77 1,49 1,75 1,76 0,02 0,04 0,08 0,15 0,20 0,23 0,24 0,36 0,94 0,38 0,00 0,01 0,01 0,02 0,03 0,05 0,06 0,15 0,47 0,22 0,01 0,04 0,06 0,15 0,22 0,23 0,40 1,08 0,59 1,32 0,07 0,18 0,37 0,80 1,01 1,16 1,20 1,90 2,56 2,01 68,9 41,0 41,8 38,5 41,9 36,6 31,5 23,9 53,8 21,8 230 Phụ lục 19.5 Tỷ lệ sinh khối khô phận tràm Cấp D (cm) Sinh khối khô (kg/cây) Tỷ lệ (%): TSK SKT SKC SKL SKT SKC SKL Tổng 0,17 0,13 0,02 0,02 76,5 11,8 11,8 100,0 0,8 0,6 0,11 0,09 75,0 13,8 11,3 100,0 1,63 3,24 1,23 2,36 0,22 0,5 0,18 0,38 75,5 72,8 13,5 15,4 11,0 11,7 100,0 100,0 5,13 3,88 0,78 0,47 75,6 15,2 9,2 100,0 8,18 6,47 1,09 0,62 79,1 13,3 7,6 100,0 15,29 20,94 12,51 16,18 2,01 3,26 0,77 1,49 81,8 77,3 13,1 15,6 5,0 7,1 100,0 100,0 33,37 27,01 4,61 1,75 80,9 13,8 5,2 100,0 10 33,99 27,09 5,13 1,76 79,7 15,1 5,2 100,0 77,4 14,1 8,5 100,0 Trung bình Phụ lục 20 Ma trận tương quan phận sinh khối tràm H(m) SKT(t) SKC(t) SKL(t) TSK(t) SKT(k) SKC(k) SKL(k) TSK(k) Thống kê r P N r P N r P N r P N r P N r P N r P N r P N r P N D(cm) 0,929 0,000 257 0,907 0,000 257 0,867 0,000 257 0,871 0,000 257 0,913 0,000 257 0,868 0,000 257 0,847 0,000 257 0,847 0,000 257 0,879 0,000 257 H(m) SKT(t) SKC(t) SKL(t) TSK(t) SKT(k) SKC(k) SKL(k) TSK(k) 1,000 257 0,872 0,000 257 0,831 0,000 257 0,816 0,000 257 0,876 0,000 257 0,847 0,000 257 0,811 0,000 257 0,794 0,000 257 0,853 0,000 257 1,000 , 257 0,934 0,000 257 0,871 0,000 257 0,996 0,000 257 0,985 0,000 257 0,930 0,000 257 0,872 0,000 257 0,987 0,000 257 1,000 , 257 0,897 0,000 257 0,958 0,000 257 0,928 0,000 257 0,969 0,000 257 0,889 0,000 257 0,948 0,000 257 231 1,000 , 257 0,900 0,000 257 0,847 0,000 257 0,875 0,000 257 0,981 0,000 257 0,875 0,000 257 1,000 , 257 0,982 0,000 257 0,948 0,000 257 0,898 0,000 257 0,989 0,000 257 1,000 , 257 0,924 0,000 257 0,845 0,000 257 0,997 0,000 257 1,000 , 257 0,869 0,000 257 0,948 0,000 257 1,000 , 257 0,873 0,000 257 1,000 , 257 Phụ lục 21 Những mơ hình tuyển chọn để mơ tả sinh khối tràm cajuputi Thứ tự Tên mơ hình Mơ hình biến Hàm số mũ biến đổi Hàm số mũ Hàm số bậc Y Hàm số nghịch đảo D Hàm số hai lần nghịch đảo D Hàm số bậc Hàm số bậc Hàm số bậc Hàm số bậc 10 Hàm số bậc D 11 Hàm số logarit D 12 Đường cong hình chữ S 13 Hàm Gompertz (1939) Mơ hình đa biến 14 Các mơ hình tuyến tính đa biến 15 Hàm số đa tuyến tính 16 Hàm số đa tuyến tính 17 Hàm số bậc D H Dạng mơ hình Y = a*Db Y = exp(a + b*D) Y = (a + b*D)2 Y = a + b/D Y = 1/(a + b/D) Y = a +b*D Y = a +b*D +c*D2 Y = a +b*D +c*D2 + d*D3 Y = a +b*D +c*D2 + d*D3 + e*D4 Y = a + b*sqrt(D) Y = a +b*ln(D) Y = exp(a + b/D) Y = m*exp(-b*exp(-c*D)) Y = a0 + a1*D + a2*H Y = a0 + a1*D + a2*D*H Y = a0 + a1*D + a2*H + a3*D*H Y = a0 + a1*D + a2*D2 + a3*H + a4*H2 Phụ lục 21.1 Chọn mơ hình mơ tả quan hệ TSK(t) – D1.3 Comparison of Alternative Models -Model Correlation R-Squared -Multiplicative 0.9914 98.29% Square root-Y 0.9872 97.46% S-curve -0.9476 89.80% Exponential 0.9399 88.34% Linear 0.9128 83.32% Double reciprocal 0.9076 82.37% Square root-X 0.8513 72.47% Logarithmic-X 0.7709 59.43% Reciprocal-X -0.5813 33.79% Phụ lục 21.2 Chọn mơ hình mô tả quan hệ SKT(t) – D1.3 Comparison of Alternative Models -Model Correlation R-Squared -Multiplicative 0.9898 97.97% Square root-Y 0.9843 96.89% S-curve -0.9439 89.09% Exponential 0.9399 88.34% Double reciprocal 0.9125 83.26% Linear 0.9065 82.18% Square root-X 0.8446 71.33% Logarithmic-X 0.7641 58.38% Reciprocal-X -0.5749 33.05% Phụ lục 21.3 Chọn mơ hình mơ tả quan hệ SKC(t) – D1.3 Comparison of Alternative Models -Model Correlation R-Squared -Multiplicative 0.9608 92.31% Square root-Y 0.9453 89.35% S-curve -0.9189 84.44% Exponential 0.9141 83.56% Linear 0.8665 75.09% Double reciprocal 0.8078 65.25% Square root-X 0.8037 64.59% Logarithmic-X 0.7235 52.34% Reciprocal-X -0.5389 29.04% 232 Phụ lục 21.4 Chọn mơ hình mơ tả quan hệ SKL(t) – D1.3 Comparison of Alternative Models -Model Correlation R-Squared -Multiplicative 0.9416 88.66% Square root-Y 0.9229 85.17% S-curve -0.9117 83.12% Double reciprocal 0.8860 78.50% Exponential 0.8797 77.39% Linear 0.8712 75.90% Square root-X 0.8305 68.98% Logarithmic-X 0.7699 59.28% Reciprocal-X -0.6083 37.01% Phụ lục 21.5 Chọn mơ hình mơ tả quan hệ TSK(k) – D1.3 Comparison of Alternative Models -Model Correlation R-Squared -Multiplicative 0.9884 97.68% Square root-Y 0.9752 95.11% Exponential 0.9462 89.53% S-curve -0.9379 87.97% Double reciprocal 0.9013 81.23% Linear 0.8787 77.21% Square root-X 0.8098 65.58% Logarithmic-X 0.7243 52.47% Reciprocal-X -0.5333 28.44% Phụ lục 21.6 Chọn mơ hình mơ tả quan hệ SKT(k) – D1.3 Comparison of Alternative Models -Model Correlation R-Squared -Multiplicative 0.9859 97.21% Exponential 0.9471 89.71% S-curve -0.9325 86.96% Double reciprocal 0.9027 81.48% Linear 0.8677 75.29% Square root-X 0.7979 63.66% Logarithmic-X 0.7119 50.68% Reciprocal-X -0.5212 27.16% Phụ lục 21.7 Chọn mơ hình mơ tả quan hệ SKC(k) – D1.3 Comparison of Alternative Models -Model Correlation R-Squared -Square root-Y 0.9437 89.05% Linear 0.8467 71.69% Square root-X 0.7802 60.87% Logarithmic-X 0.6981 48.73% Reciprocal-X -0.5146 26.48% Phụ lục 21.8 Chọn mơ hình mơ tả quan hệ SKL(k) – D Comparison of Alternative Models -Model Correlation R-Squared -Multiplicative 0.9413 88.60% S-curve -0.9164 83.99% Square root-Y 0.9157 83.84% Double reciprocal 0.8848 78.29% Exponential 0.8751 76.59% Linear 0.8472 71.77% Square root-X 0.8047 64.76% Logarithmic-X 0.7437 55.31% Reciprocal-X -0.5851 34.23% 233 Phụ lục 21.9 Chọn mô hình mơ tả sinh khối phù hợp (a) Mơ hình Y = a*D^b Sinh khối tươi TSK = 0.21982*D^2.47295 R2 96,7 Se 2,13 MAE 0,99 Min(Y-Ylt)^2 1158,0 SKT = 0.15791*D^2.50495 95.9 1,85 0,85 872,2 SKC = 0.02693*D^2.59841 89,2 0,65 0,37 109,2 SKL = 0.05017*D^1.92156 80,6 0,39 0,24 39,7 Sinh khối khô TSK(k) = 0.06254*D^2.79064 R2 95,5 Se 1,42 MAE 0,72 Min(Y-Ylt)^2 518,8 SKT(k) = 0.04450*D^2.8450 94,1 1,33 0,67 450,3 SKC = (-0.51514+0.28179*D)^2 88,8 0,33 0,20 28,7 SKL = 0.01872*D^2.00759 77,4 0,19 0,11 9,6 TT TT (b) Mơ hình Gompertz TT Sinh khối tươi TSK = 216.75*exp(-7.0951*exp(-0.17632*D)) SKT = 174.182*exp(-7.17254*exp(-0.17438*D)) R2 96,9 96,1 Se 2.07 1.82 MAE 1.00 1.82 Min(Y-Ylt)^2 1090,8 836,5 SKC = 26.5205*exp(-7.94955*exp(-0.212581*D)) 89,7 0,64 0,37 104,2 SKL = 11.1760*exp(-5.51191*exp(-0.17171*D)) 80,4 0.39 0,25 40,0 TT Sinh khối khô TSK = 118.538*exp(-8.32848*exp(-0.19789*D)) R2 96.0 Se 1,36 MAE 0,72 Min(Y-Ylt)^2 469,3 SKT = 82.7505*exp(-8.87494*exp(-0.21668*D)) 94,6 1,27 0,68 407,9 SKC = 25.5776*exp(-8.0589*exp(-0.16604*D)) 89,7 0,32 0,19 26,5 SKL = 7.06016*exp(-5.74922*exp(-0.14832*D)) 77,4 0.19 0,12 9,6 Phụ lục 22 Phân tích hồi quy tương quan sinh khối với D theo mơ hình Gompertz Phụ lục 22.1 Tổng sinh khối tươi - D Estimation Results -Asymptotic 95.0% Asymptotic Confidence Interval Parameter Estimate Standard Error Lower Upper -y 216.75 29.188 159.269 274.231 b 7.0951 0.130215 6.83866 7.35154 c 0.17632 0.0113243 0.154018 0.198622 -Analysis of Variance Source Sum of Squares Df Mean Square Model 57864.7 19288.2 Residual 1094.33 254 4.30839 Total 58959.0 257 Total (Corr.) 35791.2 256 R-Squared = 96.9425 percent R-Squared (adjusted for d.f.) = 96.9184 percent Standard Error of Est = 2.07567 Mean absolute error = 1.00343 Durbin-Watson statistic = 2.03114 234 Phụ lục 22.2 Sinh khối thân tươi Estimation Results -Asymptotic 95.0% Asymptotic Confidence Interval Parameter Estimate Standard Error Lower Upper -m 174.182 28.1966 118.653 229.711 b 7.17254 0.144195 6.88857 7.45651 c 0.174382 0.0131515 0.148482 0.200281 -Analysis of Variance Source Sum of Squares Df Mean Square Model 33950.4 11316.8 Residual 838.683 254 3.3019 Total 34789.1 257 Total (Corr.) 21410.9 256 R-Squared = 96.0829 percent R-Squared (adjusted for d.f.) = 96.0521 percent Standard Error of Est = 1.81711 Mean absolute error = 0.868937 Phụ lục 22.3 Sinh khối cành tươi Estimation Results -Asymptotic 95.0% Asymptotic Confidence Interval Parameter Estimate Standard Error Lower Upper -m 26.5205 5.3603 15.9641 37.0768 b 7.94955 0.466646 7.03056 8.86854 c 0.212581 0.024107 0.165106 0.260056 -Analysis of Variance Source Sum of Squares Df Mean Square Model 1443.2 481.066 Residual 104.054 254 0.40966 Total 1547.25 257 Total (Corr.) 1012.66 256 R-Squared = 89.7248 percent R-Squared (adjusted for d.f.) = 89.6438 percent Standard Error of Est = 0.640047 Mean absolute error = 0.372348 Phụ lục 22.4 Sinh khối tươi Estimation Results -Asymptotic 95.0% Asymptotic Confidence Interval Parameter Estimate Standard Error Lower Upper -m 11.176 3.40427 4.47181 17.8802 b 5.51191 0.207196 5.10387 5.91995 c 0.171712 0.0285305 0.115525 0.227898 -Analysis of Variance Source Sum of Squares Df Mean Square Model 345.341 115.114 Residual 40.0591 254 0.157713 Total 385.401 257 Total (Corr.) 204.817 256 R-Squared = 80.4415 percent R-Squared (adjusted for d.f.) = 80.2875 percent Standard Error of Est = 0.397131 Mean absolute error = 0.250045 235 Phụ lục 22.5 Tổng sinh khối khô - D Estimation Results -Asymptotic 95.0% Asymptotic Confidence Interval Parameter Estimate Standard Error Lower Upper -m 118.538 17.5263 84.0228 153.054 b 8.32848 0.281101 7.7749 8.88207 c 0.197888 0.0146718 0.168994 0.226782 -Analysis of Variance Source Sum of Squares Df Mean Square Model 17016.9 5672.29 Residual 471.292 254 1.85548 Total 17488.2 257 Total (Corr.) 11674.3 256 R-Squared = 95.963 percent R-Squared (adjusted for d.f.) = 95.9312 percent Standard Error of Est = 1.36216 Mean absolute error = 0.717288 Phụ lục 22.6 Sinh khối thân khô Estimation Results -Asymptotic 95.0% Asymptotic Confidence Interval Parameter Estimate Standard Error Lower Upper -m 82.7505 12.6495 57.8393 107.662 b 8.87494 0.43347 8.02129 9.7286 c 0.216677 0.0180035 0.181222 0.252132 -Analysis of Variance Source Sum of Squares Df Mean Square Model 10777.1 3592.37 Residual 409.244 254 1.6112 Total 11186.4 257 Total (Corr.) 7643.43 256 R-Squared = 94.6458 percent R-Squared (adjusted for d.f.) = 94.6036 percent Standard Error of Est = 1.26933 Mean absolute error = 0.678834 Phụ lục 22.7 Sinh khối cành khô Estimation Results -Asymptotic 95.0% Asymptotic Confidence Interval Parameter Estimate Standard Error Lower Upper -m 25.5776 8.58693 8.66692 42.4883 b 8.0589 0.285632 7.49639 8.6214 c 0.166044 0.0228274 0.121088 0.210999 -Analysis of Variance Source Sum of Squares Df Mean Square Model 348.58 116.193 Residual 26.489 254 0.104288 Total 375.069 257 Total (Corr.) 256.491 256 R-Squared = 89.6725 percent R-Squared (adjusted for d.f.) = 89.5912 percent Standard Error of Est = 0.322936 Mean absolute error = 0.178419 236 Phụ lục 22.8 Sinh khối khô Estimation Results -Asymptotic 95.0% Asymptotic Confidence Interval Parameter Estimate Standard Error Lower Upper -m 7.06016 2.65393 1.83364 12.2867 b 5.74922 0.22391 5.30826 6.19018 c 0.148321 0.0305142 0.0882274 0.208414 -Analysis of Variance Source Sum of Squares Df Mean Square Model 66.9559 22.3186 Residual 9.59141 254 0.0377615 Total 76.5473 257 Total (Corr.) 42.5089 256 R-Squared = 77.4367 percent R-Squared (adjusted for d.f.) = 77.259 percent Standard Error of Est = 0.194323 Mean absolute error = 0.117569 Phụ lục 23 Quan hệ sinh khối tươi với D H Phụ lục 23.1 Tổng sinh khối tươi – TSK(t) = f(D, H) TT Mơ hình TSK(t) = 2.94659-2.55521*D + 0.86548*D^2 TSK(t) = 1.22751-1.06901*D + 0.520707*D^2 + 0.0227128*D^3 TSK(t) = -5.71834 + 7.53675*D2.77474*D^2 + 0.50497*D^30.02346*D^4 TSK(t) = -11.8676 + 4.32519*D + 1.05401*H TSK(t) = 4.70509 - 3.0165*H + 0.85031*D*H TSK(t) = 4.12034 + 0.37942*D 3.10278*H + 0.82541*D*H TSK(t) = 4.30778 - 0.300015*D + 0.5525*D^2 - 2.6941*H + 0.314042*H^2 R2 96,7 Se 2,16 MAE 1,14 P 0,01 Pa 0,01 Pb 0.01 Pc 0,01 Pd 96,7 2,14 1,02 0,01 0,20 0,14 0,01 0,03 97,1 2,02 1,05 0,01 0,01 0.01 0,01 0,01 83,9 4,76 3,21 0,01 0,01 0.01 0,01 97,0 2,07 1,31 0,01 0,01 0.01 0,01 97,0 2,06 1,22 0,01 0,01 0.07 0,01 0,01 97,3 1,96 1,13 0,01 0,01 0.01 0,01 0,01 0,01 Pe Pe 0,01 Phụ lục 23.2 Sinh khối thân tươi – SKT(t) = f(D, H) TT Mơ hình SKT(t) = 2.38486-2.07168*D + 0.676571*D^2 Than = 0.849279-0.744126*D + 0.3686*D^2 + 0.0202884*D^3 SKT(t) = -4.08748 + 5.37242*D1.97363*D^2 + 0.363056*D^30.0166788*D^4 SKT(t) = -9.20292 + 3.26278*D + 0.865537*H SKT(t) = 3.64266 - 2.38048*H + 0.66110*D*H SKT(t) = 3.41254 + 0.149317*D 2.41443*H + 0.651301*D*H SKT = 3.77525 + 0.229419*D + 0.362869*D^2 - 2.74816*H + 0.315672*H^2 R2 95,8 Se 1,87 MAE 0,97 P 0,01 Pa 0,01 Pb 0.01 Pc 0,01 Pd 95,9 1,86 0,86 0,01 0,31 0,24 0,01 0,03 96,2 1,79 0,91 0,01 0,01 0.01 0,01 0,01 82,8 3,81 2,51 0,01 0,01 0.01 0,01 96,4 1,73 1,06 0,01 0,01 0.01 0,01 96,4 1,73 1,03 0,01 0,01 0.40 0,01 0,01 96,8 1,64 0,97 0,01 0,01 0.54 0,01 0,01 237 0,01 0,01 Phụ lục 23.3 Sinh khối cành tươi – SKC(t) = f(D, H) TT Mơ hình SKC(t) = 0.59799-0.518054*D + 0.150104*D^2 Canh(t) = 0.49332-0.42756*D + 0.12911*D^2 + 0.00138*D^3 SKC(t) = -1.36507 + 1.87495*D-0.75260*D^2 + 0.13041*D^3-0.00628*D^4 SKC(t) = -1.9688 + 0.690629*D + 0.168309*H SKC(t) = 0.767297 - 0.52749*H + 0.140912*D*H SKC(t) = 0.72907 + 0.02479*D - 0.53313*H + 0.13928*D*H SKC(t) = 0.60854 - 0.49808*D + 0.14164*D^2 - 0.02464*H + 0.00757*H^2 R2 89,3 Se 0,65 MAE 0,39 P 0,01 Pa 0,01 Pb 0.01 Pc 0,01 Pd 89,3 0,65 0,38 0,01 0,09 0,06 0,01 0,67 90,2 0,63 0,38 0,01 0,01 0.01 0,01 0,01 75,6 0,97 0,69 0,01 0,01 0.01 0,02 88,8 0,67 0,41 0,01 0,01 0.01 0,01 88,8 0,67 0,41 0,01 0,01 0.71 0,01 0,01 89,3 0,65 0,39 0,01 0,01 0.54 0,01 0,87 0,61 Pe Pe 0,01 Phụ lục 23.4 Sinh khối tươi – SKL(t) = f(D,H) TT Mơ hình SKL(t) = -0.03549 + 0.03473*D + 0.03876*D^2 SKL(t) = -0.11577 + 0.10413*D + 0.02266*D^2 + 0.00106*D^3 SKL(t) = -0.26659 + 0.29099*D0.04889*D^2 + 0.01153*D^3-0.00051*D^4 SKL(t) = -0.694299 + 0.372497*D + 0.0193603*H SKL(t) = 0.297669 - 0.109126*H + 0.0483411*D*H SKL(t) = -0.019895 + 0.206056*D 0.155982*H + 0.0348176*D*H SKL(t) = -0.07438 - 0.02978*D + 0.04788*D*D + 0.07709*H - 0.00911*H*H R2 80,6 Se 0,40 MAE 0,24 P 0,01 Pa 0,01 Pb 0.01 Pc 0,01 Pd 80,6 0,40 0,24 0,01 0,51 0,44 0,44 0,58 80,6 0,40 0,24 0,01 0,37 0,37 0,67 0,49 75,9 0.44 0.29 0,01 0,01 0.01 0,55 88,8 0,42 0,27 0,01 0,01 0.01 0,01 80,0 0,40 0,24 0,01 0,85 0.01 0,01 0,01 80,7 0,40 0,24 0,01 0,50 0,74 0,01 0,40 0,31 Pe 0,53 Phụ lục 24 Quan hệ sinh khối khô với D H Phụ lục 24.1 Tổng sinh khối khô - TSK(k) = f(D, H) TT Mơ hình TSK(k) = 2.86723-2.33998*D + 0.576993*D^2 TSK(k) = 1.27627-0.96454*D + 0.25791*D^2 + 0.02102*D^3 TSK(k) = -4.70623 + 6.44766*D2.58047*D^2 + 0.43639*D^3-0.02021*D^4 TSK(k) = -7.02723 + 2.13406*D + 0.80907*H TSK(k) = 2.87065 - 2.07725*H + 0.51794*H*D TSK(k) = 3.63846 - 0.49821*D - 1.96396*H + 0.55064*D*H TSK(k) = 3.83132 - 0.737748*D + 0.34323*D^2 - 1.91565*H + 0.23273*H^2 R2 95,4 Se 1,45 MAE 0.88 P 0,01 Pa 0,01 Pb 0.01 Pc 0,01 Pd 95,6 1,42 0,75 0,01 0,04 0.04 0.01 0,1 96,4 1.29 0.70 0,01 0,01 0,01 0.01 0,01 78,2 3,16 2,19 0,01 0,01 0.01 0,01 95.9 1,37 0,76 0,01 0,01 0.01 0,01 96,1 1,34 0,82 0,01 0,01 0.01 0,01 0,01 96,5 1,26 0,77 0,01 0,01 0,01 0.01 0,01 238 0,01 0,01 Phụ lục 24.2 Sinh khối thân khô - SKT(k) = f(D, H) TT Mô hình SKT(k) = 2.42196-1.98909*D + 0.473946*D^2 SKT(k) = 1.30487-1.02332*D + 0.24991*D^2 + 0.01476*D^3 SKT(k) = -3.95574 + 5.49447*D2.24598*D^2 + 0.38001*D^3-0.01777*D^4 SKT(k) = -5.71529 + 1.62478*D + 0.72217*H SKT(k) = 2.26901 - 1.70415*H + 0.419983*D*H SKT(k) = 3.12888 - 0.557937*D - 1.57728*H + 0.4566*D*H SKT(k) = 3.41825 - 0.33421*D + 0.23451*D^2 - 1.97831*H + 0.23868*H^2 R2 94,0 Se 1,34 MAE 0,79 P 0,01 Pa 0,01 Pb 0.01 Pc 0,01 Pd 94,2 1,33 0,72 0,01 0,02 0,02 0,01 0,02 95,2 1,21 0,62 0,01 0,01 0,01 0.01 0,01 76,5 2,66 1,87 0,01 0,01 0.01 0,01 94,9 1,24 0,69 0,01 0,01 0.01 0,01 95,3 1,19 0,72 0,01 0,01 0.01 0,01 0,01 95,8 1,13 0,69 0,01 0,01 0,19 0,01 0,01 0,01 Pe Pe 0,01 Phụ lục 24.3 Sinh khối cành khô - SKC(k) = f(D, H) TT Mô hình SKC(k) = 0.42876-0.34477*D + 0.08355*D^2 SKC(k) = 0.04853-0.01605*D + 0.00729*D^2 + 0.00502*D^3 SKC(k) = -0.540899 + 0.71425*D0.27236*D^2 + 0.04595*D^3-0.00199*D^4 SKC(k) = -0.99723 + 0.34514*D + 0.07756*H SKC(k) = 0.44469 - 0.30820*H + 0.07468*D*H SKC(k) = 0.47136 - 0.01730*D - 0.30426*H + 0.07582*D*H SKC(k) = 0.38857 - 0.41020*D + 0.08995*D^2 + 0.07778*H - 0.00685*H^2 R2 89,1 Se 0,33 MAE 0,20 P 0,01 Pa 0,01 Pb 0.01 Pc 0,01 Pd 88,5 0,33 0,18 0,01 0,74 0,88 0,76 0,01 88,8 0,32 0,18 0,01 0,02 0,01 0.01 0,01 72,1 0,53 0,36 0,01 0,01 0.01 0,05 87,5 0,35 0,21 0,01 0,01 0.01 0,01 87,5 0,35 0,21 0,01 0,01 0.01 0,01 0,01 89,1 0,33 0,20 0,01 0,01 0,19 0,01 0,31 0,36 Pd Pe 0,01 Phụ lục 24.4 Sinh khối khô - SKL(k) = f(D, H) TT Mô hình SKL = 0.01535-0.00567*D + 0.01945*D^2 SKL = -0.07813 + 0.07515*D + 0.00070*D^2 + 0.00123*D^3 SKL = -0.20658 + 0.23430*D-0.06024*D^2 + 0.01015*D^3-0.00043*D^4 SKL = -0.31523 + 0.16381*D + 0.00973*H SKL = 0.15531 - 0.06428*H + 0.02322*D*H SKL = 0.03673 + 0.07694*D - 0.08178*H + 0.01817*D*H SKL = 0.02308 + 0.00671*D + 0.01872*D^2 - 0.01465*H + 0.00089*H^2 R2 77,5 77,6 Se 0,19 0,19 MAE 0,11 0,11 P 0,01 0,01 Pa 0,75 0,36 Pb 0,80 0,25 Pc 0,01 0,96 0,19 77,7 0,19 0,11 0,01 0,15 0,14 0,29 0,21 71,8 75,8 0,21 0,20 0,13 0,13 0,01 0,01 0,01 0,01 0.01 0.01 0,54 0,01 77,2 0,19 0,12 0,01 0,49 0.01 0,01 0,01 77,5 0,19 0,11 0,01 0,67 0,88 0,01 0,74 239 0,27 0,83 ... Nông thôn, Số /2010 LỜI CẢM TẠ Đề tài luận án hoàn thành theo chương trình đào tạo Tiến sĩ, hệ quy, khóa 2006-2010 Trường Đại học nơng lâm Tp Hồ Chí Minh Trong q trình học tập thực luận án, tác... .208 Phụ lục 21 Những mơ hình tuyển chọn để mô tả sinh khối tràm 209 Phụ lục 22 Phân tích hồi quy sinh khối với D theo mơ hình Gompertz 211 Phụ lục 23 Quan hệ sinh khối tươi với D... tế, quốc phòng, bảo vệ cải biến mơi trường, mà có ý nghĩa xã hội tham quan du lịch Theo báo cáo quy hoạch nông lâm ngư nghiệp đến năm 2015 ba tỉnh Long An, Kiên Giang Cà Mau, mục tiêu kinh doanh
- Xem thêm -

Xem thêm: NGHIÊN CỨU MỘT SỐ ĐẶC ĐIỂM LÂM HỌC CỦA RỪNG TRÀM (Melaleuca cajuputi Powell) TRỒNG Ở ĐỒNG BẰNG SÔNG CỬU LONG,