0

Một số vấn đề về tỷ giá hối đoái và chính sách tỷ giá hối đoái ở Việt Nam

35 220 0
  • Một số vấn đề về tỷ giá hối đoái và chính sách tỷ giá hối đoái ở Việt Nam

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 30/08/2013, 08:19

Tỷ giá hối đoái là một phạm trù kinh tế tổng hợp có liên quan đến các phạm trù kinh tế khác và đóng vai trò như là một công cụ có hiệu lực, có hiệu quả trong việc tác động đến quan hệ kinh tế đối ngoại của mỗi nước, đồng thời là yếu tố cực kỳ quan trọng đối với chính sách tiền tệ quốc gia. Đã bao thời nay, loài người đã và đang tiếp tục đứng trước một vấn đề có tầm quan trọng đặc biệt này và cố gắng tiếp cận nó, mong tìm ra một nhận thức đúng đắn để từ đó xác định và đưa vào vận hành trong thực tế một tỷ giá hối đoái phù hợp, nhằm biến nó trở thành một công cụ tích cực trong quản lý nền kinh tế ở mỗi nước. Tỷ giá hối đoái, như các nhà kinh tế thường gọi là một loại "giá của giá" , bị chi phối bởi nhiều yếu tố và rất khó nhận thức, xuất phát từ tính trừu tượng vốn có của bản thân nó. Tỷ giá hối đoái không phải chỉ là cái gì đó để ngắm mà trái lại, là cái mà con người cần phải tiếp cận hàng ngày, hàng giờ, sử dụng nó trong mọi quan hệ giao dịch quốc tế, trong việc sử lý những vấn đề cụ thể liên quan đến các chính sách kinh tế trong nước và quốc tế. Và do vậy, nhận thức một cách đúng đắn và sử lý một cách phù hợp một cách tỷ giá hối đoái là một nghệ thuật. Trong điều kiện nền kinh tế thế giới ngày nay, khi mà quá trình quốc tế hoá đã bao trùm tất cả các lĩnh vực sản xuất kinh doanh và trong cuộc sống, thì sự gia tăng của hợp tác quốc tế nhằm phát huy và sử dụng những lợi thế so sánh của mình đã làm cho việc quản lý đời sống kinh tế của đất nước và là mối quan tâm đặc biệt của chính phủ các nước trong quá trình phục hưng và phát triển kinh tế. Việt Nam là một trong những nước như vậy. Xuất phát từ những lý do trên đây, Em chọn đề tài của mình là "Một số vấn đề về tỷ giá hối đoái và chính sách tỷ giá hối đoái ở Việt Nam". Tập đề án được chia làm 2 phần chính. A - Lời mở đầu Tỷ giá hối đoáimột phạm trù kinh tế tổng hợp có liên quan đến các phạm trù kinh tế khác đóng vai trò nh là một công cụ có hiệu lực, có hiệu quả trong việc tác động đến quan hệ kinh tế đối ngoại của mỗi nớc, đồng thời là yếu tố cực kỳ quan trọng đối với chính sách tiền tệ quốc gia. Đã bao thời nay, loài ngời đã đang tiếp tục đứng trớc một vấn đề có tầm quan trọng đặc biệt này cố gắng tiếp cận nó, mong tìm ra một nhận thức đúng đắn để từ đó xác định đa vào vận hành trong thực tế một tỷ giá hối đoái phù hợp, nhằm biến nó trở thành một công cụ tích cực trong quản lý nền kinh tế mỗi nớc. Tỷ giá hối đoái, nh các nhà kinh tế thờng gọi là một loại "giá của giá" , bị chi phối bởi nhiều yếu tố rất khó nhận thức, xuất phát từ tính trừu tợng vốn có của bản thân nó. Tỷ giá hối đoái không phải chỉ là cái gì đó để ngắm mà trái lại, là cái mà con ngời cần phải tiếp cận hàng ngày, hàng giờ, sử dụng nó trong mọi quan hệ giao dịch quốc tế, trong việc sử lý những vấn đề cụ thể liên quan đến các chính sách kinh tế trong nớc quốc tế. do vậy, nhận thức một cách đúng đắn sử lý một cách phù hợp một cách tỷ giá hối đoáimột nghệ thuật. Trong điều kiện nền kinh tế thế giới ngày nay, khi mà quá trình quốc tế hoá đã bao trùm tất cả các lĩnh vực sản xuất kinh doanh trong cuộc sống, thì sự gia tăng của hợp tác quốc tế nhằm phát huy sử dụng những lợi thế so sánh của mình đã làm cho việc quản lý đời sống kinh tế của đất nớc là mối quan tâm đặc biệt của chính phủ các nớc trong quá trình phục hng phát triển kinh tế. Việt Nammột trong những nớc nh vậy. Xuất phát từ những lý do trên đây, Em chọn đề tài của mình là "Một số vấn đề về tỷ giá hối đoái chính sách tỷ giá hối đoái Việt Nam". Tập đề án đợc chia làm 2 phần chính. Những vấn đề lý thuyết chung ( chơng I ) Những chính sách tỷ giá hối đoái Việt Nam ( chơng II ) Do đề ra, chơng I sẽ chiếm phần lớn tập đề án. chơng II. em sẽ cố gắng trình bầy thể hiện những gì đã đề cập trong chơng I. Dới đây em xin trình bầy nội dung đề án của mình. Nội dung Chơng I: Những vấn đề lý thuyết chung I. Tỷ giá hối đoái sự hình thành tỷ giá hối đoái 1. Tỷ giá hối đoái: Hầu hết mỗi quốc gia hay một nhóm quốc gia liên kết (nh liên minh Châu Âu) đều có đồng tiền riêng của mình. Việt nam có tiền đồng (VNĐ) Trung quốc có Nhân dân tệ (CNY), Mỹ có Dollar (USD). Mối liên hệ kinh tế giữa các nớc, các nhóm nớc với nhau mà trớc hết là quan hệ mua bán trao đổi đầu t dẫn đến việc cần có sự trao đổi đồng tiền của các nớc khác nhau với nhau, đông tiền này đổi lấy đông ftiền kia, từ đố ta có thể nói rằng: tỷ giá hối đoáigiá cả của một đơn vị tiền tệ của một nớc tính bằn tiền tệ của một nớc khác. Thông thờng, thuật ngữ "Tỷ giá hối đoái" đợc ngầm hiểu là số lợng đơn vị tiền nội tệ cần thiết để mua một đơn vị ngoại tệ, tuy nhiên Mỹ Anh đợc sử dụng theo nghĩa ngợc lại: số lợng đơn vị ngoại tệ cần thiết để mua một đồng USD hoặc đồng bảng Anh; ví dụ: Mỹ 0,8 xu/USD. Các nhà kinh tế thờng đề cập đến hai loại tỷ gia hối đoái: - Tỷ giá hối đoái danh nghĩa (e n ): đây là tỷ giá hôí đoái đợc biết đến nhiều nhất do ngân hàng nhà nớc công bố trên các phơng tiện thông tin đại chúng hàng ngày. - Tỷ giá hối đoái thực tế (e r ) đợc xác định e r = e n * P n /P f Pn: chỉ số giá trong nớc Pf: chỉ số giá nớc ngoài Tỷ giá hối đoái thực tế loại trừ đợc sự ảnh hởng của chênh lệch lạm phát giữa các nớc phản ánh đúng swsc mua sức cạnh tranh của một nớc. 2. Sự hình thành tỷ giá hối đoái a- Cầu về tiền trên thị trờng ngoại hối Có cầu về tiền của nớc A trên thị trờng ngoại hối khi dân c từ các nớc khác mua hàng hoá dịc vụ đợc sản xuất ra tại nớc A. Một nớc xuất khẩu càng nhiều thì cầu đối với đồng tiền nớc đó càng lớn trên thị trờng ngoịa hối. Đờng cầu về một loại tiền là hàm của tỷ giá hối đoái của nó xuống dố phía bên phải, điều này cho thấy nếu tỷ giá hối đoái càng cao thì hàng hoá của nớc ấy càng trở lên đắt hơn đối với những ngời n\ớc ngoài ít hàng hoá xuất khẩu hơn b- Cung về tiền trên thị trờng ngoại hối 2 Để nhân dân nớc A mua đợc các sản phẩm sản xuất ra nớc B họ phải mua một lợng tiền đủ lớn của nớc B, bằng việc dùng tiền nớc A để trả. Lợng tiền này của nớc A khi ấy bớc vào thị trờng quốc tế. Đờng cung về tiền là một hàm của tỷ giá hối đoái của nó, dốc lên trên về phía phải. Tỷ giá hối đoái càng cao thì hàng hoá nớc ngoài càng rẻ hàng hoá ngoại đợc nhập khẩu ngày càng nhiều. Các tỷ giá hối đoái đợc xác định chủ yếu thông qua các lực lợng thị tr- ờng của cung cầu. Bất kỳ cái gì làm tăng cầu về một đồng tiền hoặc làm giảm cung của nó đều có xu hớng làm cho tỷ giá hối đoái tăng lên. Bất kỳ cái gì làm giảm cầu về một đồng tiền hoặc làm tăng cung đồng tiền ấy trên các thị trờng ngoại hối sẽ hớng tới làm cho giá trị trao đổi của nó giảm xuống hình vẽ dới, ta thấy đợc tỷ gía hối đoái cân bằng L o của đồng Việt Nam đồng USD Mỹ thông qua giao điểm S D. L USD Đ S Lo D Qo Q(đ) 2. Phân loại tỷ giá hối đoái Trong thực tế tuỳ từng nơi từng lúc khi quan tâm đến một khía cạnh nào đó của tỷ gía hối đoái ngời ta thờng gọi đến tên đến loại tỷ giá đó. Do vậy cần thiết phải phân loại tỷ giá hối đoái. Dựa vào những căn cứ khác nhau ngời ta chia ra nhiều loại tỷ giá khác nhau: a- Căn cứ vào phơng tiện chuyển ngoại hối, tỷ giá đợc chia ra làm hai loại -Tỷ giá điện hốitỷ gía mua bán ngoại hối mà ngân hàng có trách nhiệm chuyển ngoại hối bằng điện( telegraphic transfer -T/T) 3 -Tỷ giá th hối: là tỷ giá mua bán ngoại hối mà ngân hàng có trách nhiệm chuyển ngoại hối bằng th ( mail transfen M/T) b- Căn cứ vào chế độ quản lý ngoại hối, tỷ giá hối đoái chia ra các loại - Tỷ giá chính thức: là tỷ giá do nhà Nớc công bố đợc hình thành trên cơ sở ngang giá vàng. -Tỷ giá tự do là tỷ giá hình thành tự phát trên thị trờng do quan hệ cung cầu qui định . - Tỷ giá thả nổi là tỷ giá hình thành tự phát trên thị trờng nhà nớc không can thiệp vào sự hình thành quản lý tỷ giá này. - Tỷ giá cố định là tỷ giá không biến động trong phạm vi thời gian nào đó. c- Căn cứ vào phơng tiện thanh toán quốc tế, tỷ giá đợc chia ra các loại: - Tỷ giá séc là tỷ giá mua bán các loại séc ngoại tệ. - Tỷ giá hối phiếu trả tiền ngay là tỷ giá mua bán các loại hối phiếu có kỳ hạn bằng ngoại tệ. - Tỷ giá chuyển khoản là tỷ giá mua bán ngoại hối trong đó việc chuyển khoản ngoại hối không phải bằng tiền mặt, bằng cách chuyển khoản qua ngân hàng. - Tỷ giá tiền mặt là tỷ giá mua bán ngoại hối mà việc chuyển trả ngoại hối bằng tiền mặt. d- Căn cứ vào thời điểm mua bán ngoại hối: - Tỷ giá mở cửa: là tỷ giá vào đầu giờ giao dịch hay tỷ giá mau bán ngoại hối của chuyến giao dịch đầu tiên trong ngày. - Tỷ giá đóng cửa: là tỷ giá vào cuối giờ giao dịch hay tỷ giá mua bán ngoại hối của chuyến giao dịch cuối cùng trong ngày. - Tỷ giá giao nhận ngay: là tỷ giá mua bán ngoại hối mà việc giao nhận ngoại hối sẽ đợc thực hiện chậm nhất trong 2 ngày làm việc. - Tỷ giá giao nhận có kỳ hạn: là tỷ giá mua bán ngoại hối mà việc giao nhận ngoại hối sẽ đợc thực hiện theo thời hạn nhất định ghi trong hợp đồng(có thể là 1,2,3 tháng sau). e- căn cứ vào nghiệp vụ kinh doanh ngoại hối của ngân hàng tỷ giá chia ra làm hai loại: - Tỷ giá mua: là tỷ giá mà ngân hàng mua ngoại hối vào. - Tỷg ía bán: là tỷ giá mà ngân hàng bán ngoại hối ra. 4 II- Những nhân tố ảnh hởng tới tỷ giá hối đoái: 1- Cán cân thơng mại: trong các điều kiện khác không đổi nếu nhập khẩu của một nớc tăng thì đờng cung về tiền của nớc ấy sẽ dịch chuyển về phía bên phải, tỷ giá hối đoái giảm xuống; nếu xuất khẩu tăng thì đờng cầu về tiền của nớc ấy sẽ dịch chuyển sang trái tỷ giá hối đoái tăng lên. 2- Tỷ giá lạm phát tơng đối: nếu tỷ lệ lạm phát của một nớc cao hơn tỷ lệ lạm phát của một nớc khác thì nớc đó sẽ cần nhiêù tiền hơn để mua một l- ợng tiền nhất định của nớc kia. Điều này làm cho cung tiền dịch chuyển sang phải tỷ giá hối đoái giảm xuống. 3- Sự vận động của vốn: khi ngời nớc ngoài mua tài sản tài chính, lãi suất có ảnh hởng mạnh. Khi lãi suất của một nớc tăng lên một cách tơng đối so với nớc khác thì các tài sản của nó tạo ra tỷ lệ tiền lời cao hơn có nhiều ngời dân nớc ngoài muốn mua tài sản ấy. Điều này làm cho đờng cầu về tiền của nớc đó dịch chuyển sang phải làm tăng tỷ giá hối đoái của nó. Đây là một trong những ảnh hởng quan trọng nhất tới tỷ giá các nớc phát triển cao. 4- Dự trữ, phơng tiện thanh toán, đầu cơ: tất cả đều có thể làm dịch chuyển đờng cung cầu tiền tệ. Đầu cơ có thể gây ra những thay đổi lớn về tiền, đặc biệt trong điều kiện thông tin liên lạc hiện đại công nghệ máy tính hiện đại có thể trao ddổi hàng tỷ USD giá trị tiền tệ mỗi ngày. Trên đây là 4 nguyên nhân cơ bản gây lên sự dịch chuyển đờng cung cầu trên thị trờng ngoại hối. Sự dịch chuyển này đến lợt nó sẽ gây ra những dao động của tỷ giá hối đoái, nh vậy phản ứng dây chuyền, những biến động của tỷ giá hối đoái lại tác động đến nền kinh tế trong nớc. III- Tác động của tỷ giá hối đoái đến nền kinh tế 1-Thực trạng tác động của tỷ giá đối với các lĩnh vực tài chính, ngân sách thời gian qua. 1.1-Thực trạng quan hệ giữa tỷ giá với ngân sách: Mọi sự biến động của các loại tỷ giá đều tác động trực tiếp tới thu chi ngân sách. Trớc năm 1990 nhà nớc thực hiện chính sách tỷ giá kết toán nội bộ, mức tỷ giá nhà nớc công bố thờng cố định trong thời gian tơng đối dài. thời điểm công bố mức tỷ giá thấp hơn nhiều so với mức giá trên thị trờng tình hình sức mua của đồng tiền tính chung thời kỳ 1985-1988, 1rúp mua trên dới 1.500VND hàng xuất khẩu, 1USD trên dới 3.000VND, trong khi đó tỷ giá kết toán nội bộ thanh toán trong quan hệ xuất nhập khẩu giữu mức 150VND/Rúp 225VND/USD. Nhìn chung 1Rúp hàng xuất khẩu phải bù lỗ 1.350VND 1USD phải bù 2.775VND. Kim ngạch xuất khẩu của năm 1987là 650 triệu R-USD trong đó khu vực đồng Rúp 500 triệu khu vực đồng USD 150 triệu, Ngân sách nhà nớc đã phải bù lỗ 900 tỷ. Đối với các 5 ngành, các địa phơng càng giao nhiều hàng xuất khẩu để thực hiện nghĩa vụ với bạn, thì ngân sách nhà nớc càng phải bù lỗ nhiều. Ngân sách nàh nớc không bù lỗ đủ hoặc chậm trễ trong việc thanh toán thì công nợ giữa các doanh nghiệp các ngành càng tăng càng thiếu vốn để tiếp tục kinh doanh. Đối với hàng nhập, thì khi vật t nguyên liệu thiết bị về nớc nhà nớc đứng ra phân phối cho các ngành trong nền kinh tế quốc dân với mức giá thấp (phù hợp với mức tỷ giá 150 VNĐ/Rúp 225VND/USD nêu trên). Nh vậy, các ngành, các địa phơng đợc phân phối các loại vật t,nguyên liệu đó thì đợc hởng phần giá thấp còn ngân sách nhà nớc lại không thu đợc chênh lệch giá. Việc thực hiện cơ chế tỷ giá kết toán nội bộ trong thanh toán xuất - nhập khẩu bù lỗ hàng xuất khẩu đó là: - Nếu thực hiện nghiêm trọng nghĩa vụ giao hàng xuất khẩu cho bạn để có thể đa hàng nhập về đáp ứng nhu cầu của nền kinh tế quốc dân, thì mức lỗ của ngân sách cho hàng xuất khẩu lớn gây trở ngại cho việc điều hành ngân sách - Nếu trì hoãn cho việc thực hiện nghĩa vụ giao hàng xuất khẩu nh- ng trong khi đó vẫn yêu cầu bạn giao hàng nhập cho ta theo tiến độ, thì việc bù lỗ hàng xuất khẩu đợc giảm mức độ nhất định, nhng nghĩa vụ nợ của ta với bạn lại tăng lên đáng kể. Tỷ giá qui định thấp nên các tổ chức kinh tế cá nhân có ngoại tệ không bán ngoại tệ cho ngân hàng, vì làm nh vậy sẽ bị mất lãi. Các tổ chức đại diện nớc ngoài hoặc cá nhân nớc ngoài cũng không chuyển tiền tài khoản ngân hàng chi tiêu mà thờng đa hàng từ nớc ngoài vào hoặc sử dụng ngoại tệ tiền mặt trực tiếp trên thị trờng. Do đó cơ chế tỷ giá của thời kỳ này đã trở thành một yếu tố tạo cho ngoại tệ bị thả nổi, mua bán trên thị trờng trong nớc. Thực tế này vừa gây thiệt hại về kinh tế cho Nhà nớc vừa làm phát sinh thêm những tiêu cực trong đời sống xã hội. Đồng thời nó tác động trở lại tỷ giá kết toán nội bộ làm cho tỷ giá giữa đồng nội tệ giữa các đồng ngoại tệ diễn biến phức tạp thêm. Từ tình hình trên cho thấy, trớc năm 1989 tỷ giá hối đoái giữa đồng Việt Nam ngoại tệ do nhà nớc qui định không tính đến biến động giá trên thị trờng đang bị trợt ngã nghiêm trọng, nên đã làm cho mức bù lỗ hàng xuất khẩu trong ngân sách quá lớn, gây khó khăn trong việc điều hành quản lý ngân sách thực hiện nghĩa vụ giao hàng mà ta đã cam kết với nớc ngoài, ngoại tệ bị rối loạn, Nhà nớc không điều hành quản lý đợc. Tỷ giá hối đoái bị bóp méo so với thực tế đã khiến cho thu chi ngân sách Nhà nớc không phản ánh đúng nguồn thu từ nớc ngoài các khoản cấp phát của ngân sách Nhà nớc cho nền kinh tế quốc dân cho các hoạt động khác có sử dụng ngoại tệ. Việc tạo ra một tỷ giá chính thức tởng là giữ giá trị đồng Việt Nam so với ngoại tệ để kế hoạch hoá ổn định kinh tế, nhng thực chất là đẩy xuất khẩu Việt Nam vào ngõ cụt, không khuyến khích sản xuất hàng xuất khẩu 6 đẩy mạnh hàng xuất khẩu, hệ quả là cán cân thơng mại bị nhập siêu nghiêm trọng, ngân sách Nhà nớc phải gánh chịu thêm các thua thiệt. Khi buộc phải thả nổi phá giá mạnh đã làm cho chi phí của các doanh nghiệp tăng lên đáng kể lợi nhuận bị giảm, do đó mức thu từ thuế lợi tức của các tổ chức kinh tế cho ngân sách Nhà nớc cũng bị ảnh hởng. Mặt khác, các khoản chi tiêu cho các cơ quan tổ chức đợc Nhà nớc cấp cũng đ- ợc tăng lên tơng ứng với mức mất giá của đồng nội tệ. Tình hình đó đã tác động đến yếu tố làm tăng bội chi ngân. Từ năm 1989, cùng với các cải cách kinh tế, tài chính, tiền tệ, Nhà nớc đã bỏ chế độ tỷ giá trớc đây (tỷ giá kết toán nội bộ) , giảm căn bản bù lỗ cho hoạt động xuất - nhập khẩu thực hiện chính sách giá sát với tỷ giá thị tr- ờng. Ngân hàng nhà nớc công bố tỷ giá chính thức của VNĐ với các ngoại tệ mạnh, nhất là với USD trên cơ sở đó các ngân hàng thơng mại xây dựng công bố tỷ giá hàng ngày với biên độ chênh lệch cho phép (khoảng 5%) so với tỷ giá chính thức. Về mặt ngân sách Nhà nớc, chính sách một tỷ giá hối đoái sát với thị trờng khiến cho việc tính toán thu chi Ngân sách Nhà nớc phản ánh trung thực chính xác hơn, không bị bóp méo. Tỷ giá đó góp phần làm cho công tác kế hoạch hoá vay nợ trả nợ nớc ngoài từ ngân sách Nhà nớc thuận lợi hơn có cơ sở vững chắc hơn. * Mặc dù có những thành công rất đáng kể trong lĩnh vực tỷ giá quản lý ngoại tệ, nhng vẫn còn một số hạn chế đã làm ảnh hởng không tốt đến quản lý, điều hành ngân sách, đó là - Nguồn ngoại tệ không đợc quản lý chặt chẽ, còn bị buông lỏng đã khiến cho lực lợng ngoại tệ của Nhà nớc tăng chậm cha tơng xứng với mức độ tăng của cán cân thơng mại, mộtsở của sự ổn định thu chi ngân sách Nhà nớc là quĩ ngoại tệ cha đợc tăng cờng. - Vì tỷ giá hối đoái chính thức theo sát tỷ giá thị trờng nếu không ổn định thì không những ngân sách bị động mà việc tính toán thu chi Ngân sách bằng ngoại tệ theo không kịp thời dẫn tới không sát với thực tế thị trờng, điều hành Ngân sách Nhà nớc không tránh khỏi lúng túng, nhất là trờng hợp bị thiếu hụt khi trả nợ đến hạn đòi phải giải quyết. 1.2: Thực trạng quan hệ tỷ giá nợ nớc ngoài Tỷ giá có mối quan hệ hữu cơ với nợ nớc ngoài công tác quản lý nợ. Trớc năm 1979, Việt Nam có sử dụng 20tỷ Yên Nhật tơng đơng 92 triệu USD (tỷ giá 216 Yên = 1USD). Ngày 6/11/1992 chính phủ Nhật mở lại tín dụng với Việt Nam cho Việt Nam vay 20 tỷ Yên, tơng đơng 159 triệu USD (tỷ giá 126 Yên= 1USD). Ngoài ra, vào thời điểm 1987 trở về trớc còn có các 7 khoản vay các công ty của Nhật 20 tỷ Yên, tơng đơng 125 triệu USD ( tỷ giá 160 Yên= 1USD). Đầu năm 1995, đồng Yên lên giá, 1USD chỉ còn 90 Yên là nh vậy, xét về góc độ tỷ giá thì trong thời gian qua sự tăng giá của đồng Yên Nhật, đã làm tăng thêm gánh nặng nợ gốc qui ra USD, làm thiệt thòi cho ngời đi vay. Tơng tự nh tình hình trên, việc sử dụng vốn vay của các doanh nghiệp nớc ta liên quan đến nhiều yếu tố, trong đó tỷ giá có tác động mạnh đến khả năng thanh toán của các doanh nghiệp. Trong các năm 1989-1990 có 81 doanh nghiệp vay nợ nớc ngoài theo phơng thức tự vay tự trả với doanh số vay là 5722 triệu Yên là 10,9 triệu USD, tỷ giá lúc này là 130 Yên=1USD, do đó tổng vay nợ bằng đồng Yên quy ra USD là 44 triệu USD. Đến năm 1995, do cha trả đợc nợ mà đồng yên lại tăng giá, nên nợ gốc vay tăng từ 44 triệu USD lên 58 triệu USD (cha tính đến yếu tố lãi suất tiền vay tỷ giá giữa đồng Việt nam USD). Do tổng hợp nhiều yếu tố, rong đó có yếu tố về tỷ giá, nên đại bộ phận trong số 81 doanh nghiệp vay vốn theo phơng thức này đều bị sức ép của cả hai loại tỷ giá. - Tỷ giá giữa Yên USD (đại bộ phận doanh số vay của các doanh nghiệp kể trên là vay đồng Yên cuả các công ty Nhật trong khi đó đồng Yên tăng giá). - Tỷ giá giữa đồng Việt nam USD (trong khi đó đồng Việt nam bị giảm giá). Sự biến động của tỷ giá cùng các với yếu tố ngoại hối, nhng nó có ý nghĩa đặc biệt riêng của nó đối với việc huy động vốn, thực hiện công nghiệp hoá, hiện đại hoá, thu chi ngân sách nhà nớc, ổn định kinh tế xã hội. Ngợc lại, vực nợ nớc ngoài nếu không quản lý tốt không sử dụng có hiệu quả sẽ trở thành gánh năngk đối với nền kinh tế hiện tại tơng lai, có khi còn ảnh hởng đến nền độc lập chủ quyền quốc gia. Về vay nợ chính phủ phải có quy chế chặt chẽ quy định đợc vay về trách nhệm,nghĩa vụ quyền hạn của các pháp nhân kinh tế pháp nhân công quyền trớc các khỏan vay khỏan trả nợ. Hiện nay chúng ta có qui định Nhà nớc vay Nhà nớc trả, doanh nghiệp vay doanh nghiệp trả, Nhà nớc không gánh hộ nợ doanh nghiệp. Thiếu vốn phải vay, nhng không phải ai cho vay với điều kiện nào cũng chấp nhận cả. Phải thấy rằng, nếu tỷ giá hối đoái đồng Việt Nam hạ, đồng ngoại tệ tăng, thì khoản trả nợ của Ngân sách Nhà nớc của doanh nghiệp sẽ phải tăng , nhng xuất khẩu hàng hoá, dịch vụ lại có lợi, đó là một bài toán khó, phải tính xem lợi ích do xuất khẩu mang lại cho phát triển kinh tế có bù lại đợc thiệt hại của số tiền Ngân sách Nhà nớc doanh nghiệp phải trả nợ cao hơn không? 8 Vì lẽ đó, chúng ta phải tỉnh táo đàm phán với các chủ nợ khi vay, không thể chấp nhận bất cứ điều kiện nào không thể không nghĩ đến việc trả giá, đặc biệt phải chú trọng đến các vấn đề chính trị của các khoản vay. Phải thấy đợc rằng các chủ nợ cho vay là để lấy lãi chứ không phải làm việc nghĩa. Vấn đề là ơe chỗ làm thế nào để giải quyết hài hoà giữa lợi ích của bên cho vay bên vay. Việc quảnlý nợ khônghcỉ quy định trách nhệm mà còn phải luôn chú ý tới hiệu quả sử dụng khoản vay. Vì vậy quản lý đầu t sử dụng các khoản vay cho các công trình, mục tiêu là một việc có tầm quan trọng đặc biệt. Các cơ quan tài chính ngân hàng phải đặc biệt chú ý tới vấn đề này-vay cho mục tiêu nào đợc quản lý theo mục tiêu đó. Về viện trợ: viện trợ không hoàn lại không nhiều, nhng cũng phải đợc quản lý chặt chẽ. Những khoản viện trợ cuả nớc ngoài cho chính phủ các cấp chính quyền phải đợc đa vào ngân sách nhà nớc để cân đối sử dụng, không hình thành quỹ riêng. Tuy các khoản này ngân sách không phải trả lại nhng là một nguồn khá quan trọng góp phần giải quyết các vấn đè của đất n- ớc. Những khoản tài trợ của các tổ chức quốc tế cá nhân cho các dự án ngoài ngân sách các tổ chức xã hội cũng phải đợc chuyển vào ngân sách để quản lý chỉ cấp phát bằng tiền Việt nam theo tỷ giá chính thức thời điểm sử dụng, không cấp phát bằng ngoại tệ. Để đáp ứng yêu cầu trên, chính phủ cần thành lập một tổ chức trực tiếp quản lý nợ, viện trợ. Cơ quan này không những nắm các khoản nợ, viện trợ, tài trợ của chính phủ, các cấp chính quyền, mà cả các khoản nợ của các doanh nghiệp thuộc các thành phần kinh tế nhằm thực hiện yêu cầu quản lý vĩ mô của nhà nớc trong điều kiện kinh tế mở. Chỉ xét riêng trong cán cân vay lãi, cán cân thanh toán quốc tế, thì không phải chỉ có nợ chính phủ mới nằm trong đó mà ngay cả nợ của các doanh nghiệp t nhân các của nớc cũng phải đa vào. Bởi vì, vốn đa vào dù ai sử dụng thì vẫn là cho cả nền kinh tế khi trả, dù ai trả cũng phải lấy một phần GDP để trả nợ mà việc đó liên quan đến lợi ích quốc gia, trực tiếp tác dộng đến sự cân bằng của cán cân thanh toán. là quốc giasố nợ nớc ngoài lớn nếu so với GDP, trong tơng lai còn phải vay đồng thời phải trả nợ đến hạn vì vậy với việc hình thành chiến lợc vay trả nợ có ý nghĩa chiến lợc to lớn. 1.3 Thực trạng tác động cuả tỷ giá đến lãi suất trái phiếu chính phủ. Tỷ giá ngoại hối có liên quan chặt chẽ đến lãi suất có tác dụng điều chỉnh lãi suất. Trong nền kinh tế thị trờng khi đồng nội tệ mất giá khối lợng nội tệ cung ứng ngoài thị trờng lớn đòi hỏi phải điều chỉnh tăng lãi suất, trong trờng hợp này làm tăng chi ngân sách về thanh toán lãi suất huy động nội tệ. Khi đồng nội tệ lên giá nhà nớc phải điều chỉnh giảm mức lãi suất, điều này sẽ giảm chi ngân sách về thanh toán lãi suất huy động nội tệ, nếu 9 không điều chỉnh mức lãi suất thì những nhà sản xuất kihn doanh sẽ bán ngoại tệ cho ngân hàng lấy nội tệ gửi vào ngân hàng hoặc mua trái phiếu chính phủ để hởng lãi suất cao. Điều này sẽ tác động xấu đến sản xuất-kinh doanh trong khi đó ngân sách phải tiếp tụcthanh toán lãi suất về huy động tiền gửi. Kinh nghiệm của một số nớc châu á (nh Malaixia, Thái lan, Indonexia) cho thấy việc sử lý hài hoà phối hợp điều hành lãi suất tỷ giá ngoại hối đã làm cho tỷ giá giữ đợc biên độ ổn định tiền tệ không có biến động mạnh. Do đồng USD mất giá mức cao, nên hiện nay Mỹ đang đẩy mạnh xu hớng nâng cao lãi suất. Việc làm này sẽ làm tăng lãi suất tiền vay bằng ngoại tệ USD, do đó sẽ tác động trực tiếp đến các khoản vay nợ của Việt nam. Với diễn biến này đòi hỏi chúng ta cần có sách lợc chọn đồng tiền với mức lái suất thích hợp, nhằm đảm bảo cho việc sử dụng vốn vay đạt hiệu quả. Tóm lại: từ những vấn đề phân tích trên đây thực trạng Việt nam cho thấy, tình hình taì chính quốc gia (đặc biệt là ngân sách nhà nớc) chế độ ngoại tệ, tỷ giá có quan hệ biện chứng qua lại hết sức chặt chẽ, một mặt tình hình tài chính (mà biểu hiện tập trung là ngân sách nhà nớc) là một nhân tố hàng đầu quyết định đến sự lựa chọn tỷ giá, phơng án điều chỉnh tỷ giá, mặt khác chế độ quản lý ngoại hối, tỷ giá cũng có ảnh hởng hết sức mạnh mẽ, toàn diện đến quản lý. Nền tài chính quốc gia thông qua nhiều kênh, dới nhiều hình thức góc độ khác nhau, chính vì vậy khi đặt vấn đề lựa cọn chính sách, phơng án điều chỉnh tỷ giá sẽ là sai lầm nghiêm trọng nếu nh không đề cập, phân tích thực trạng tài chính hiện hành của quốc gia. 1.4 Tỷ giá hối đoái đối với điều chỉnh hoạt động kinh tế đối ngoại. Các nớc đang phát triển thờng thiết ké chính sách tỷ giá hối đoái nhằm duy trì sức cạnh tranh quốc tế mức phù hợp với vị thế cán cân thanh toán quốc tế lâu bền. Bằng cách tăng giá các hàng thơng mại hoá đợc so với các hàng hoá không thơng mại hoá đợc; sự phá giá đồng thời chuyển dịch cầu tổng thể có lợi cho các cho các hàng hoá không thơng mại hoá đợc, cung tổng thể có lợi cho các hàng hoá thơng mại hoá đợc, do đó giảm bội d cầu đối với hàng hoá thơng mại hoá đợc (tức là cải thiện đợc vị thế của cán cân vãng lai). Ngoài tác dộng của chính sách chuyển đổi chi tiêu, phá giá cũng giảm cầu tổng thể thông qua ảnh hởng của khối lợng tài sản, một sự tăng giá nội địa sẽ làm cho sự phá giá đồng tiền nội địa tháp hơn giá trị thực của tài sản tài chính giảm hấp thụ. Do vai trò cốt yếu của tỷ giá hối đoái đói với việc duy trì sức cạnh tranh đối với bên ngoài tỷ giá có thể làm thay đổi vợt ra khỏi điểm cân bằng của nó. Bởi vì điểm cân bằng này đợc xác địng nội sinh, chính sách tỷ giá hối đoái cần lu ý đến các tác động của các cơn sốc khác nhau lên điểm cân bằng của tỷ giá thực. Phần này đề cập đến các tiếp cận khác nhau trong việc xác định điểm cân bằng tỷ giá thực nghiên cứu tác dộng của các cơn sốc bên 10
- Xem thêm -

Xem thêm: Một số vấn đề về tỷ giá hối đoái và chính sách tỷ giá hối đoái ở Việt Nam

Hình ảnh liên quan

Trong giai đoạn này, tỷ giá hối đoái VND/USD thể hiện qua bảng 1 d- d-ới đây: - Một số vấn đề về tỷ giá hối đoái và chính sách tỷ giá hối đoái ở Việt Nam

rong.

giai đoạn này, tỷ giá hối đoái VND/USD thể hiện qua bảng 1 d- d-ới đây: Xem tại trang 22 của tài liệu.
Bảng 3: Số liệu xuất nhập khẩu qua các năm (đơn vị tính: triệu USD) - Một số vấn đề về tỷ giá hối đoái và chính sách tỷ giá hối đoái ở Việt Nam

Bảng 3.

Số liệu xuất nhập khẩu qua các năm (đơn vị tính: triệu USD) Xem tại trang 24 của tài liệu.

Từ khóa liên quan