0

giáo án tập đọc lớp 2

25 91 0
  • giáo án tập đọc lớp 2

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 23/04/2019, 06:16

giáo án tập đọc lớp 2giáo án tập đọc lớp 2giáo án tập đọc lớp 2giáo án tập đọc lớp 2giáo án tập đọc lớp 2giáo án tập đọc lớp 2giáo án tập đọc lớp 2giáo án tập đọc lớp 2giáo án tập đọc lớp 2giáo án tập đọc lớp 2giáo án tập đọc lớp 2giáo án tập đọc lớp 2giáo án tập đọc lớp 2giáo án tập đọc lớp 2giáo án tập đọc lớp 2giáo án tập đọc lớp 2giáo án tập đọc lớp 2giáo án tập đọc lớp 2giáo án tập đọc lớp 2giáo án tập đọc lớp 2giáo án tập đọc lớp 2giáo án tập đọc lớp 2giáo án tập đọc lớp 2giáo án tập đọc lớp 2giáo án tập đọc lớp 2giáo án tập đọc lớp 2giáo án tập đọc lớp 2giáo án tập đọc lớp 2giáo án tập đọc lớp 2giáo án tập đọc lớp 2giáo án tập đọc lớp 2giáo án tập đọc lớp 2giáo án tập đọc lớp 2giáo án tập đọc lớp 2giáo án tập đọc lớp 2giáo án tập đọc lớp 2giáo án tập đọc lớp 2giáo án tập đọc lớp 2giáo án tập đọc lớp 2giáo án tập đọc lớp 2giáo án tập đọc lớp 2giáo án tập đọc lớp 2giáo án tập đọc lớp 2giáo án tập đọc lớp 2giáo án tập đọc lớp 2giáo án tập đọc lớp 2giáo án tập đọc lớp 2 Tuần 35 Kế hoạch học Tập đọc Bài : Ôn tập CK2 ( tiết 1, 2) I Mục tiêu: - Đọc rõ ràng, rành mạch TĐ học từ tuần 28 đến tuần 34 (phát âm rõ, tốc độ đọc 50 tiếng/ phút); hiểu ý đoạn, nội dung (trả lời câu hỏi nội dung đoạn đọc) - Biết thay cụm từ cụm từ bao giờ, lúc nào, câu BT2; ngắt đoạn văn cho trước thành câu rõ ý (BT3) HS khá, giỏi đọc tương đối lưu loát TĐ từ tuần 28 đến tuần 34 (tốc độ đọc 50 tiếng/ phút) Tìm vài từ màu sắc đoạn thơ, đặt câu với từ màu sắc tìm (BT2, BT3) ĐẶt câu hỏi có cụm từ (trong số câu BT4) HS khá, giỏi tìm đủ từ màu sắc (BT3); thực đầy đủ BT4 - Cảm nhận hay, đẹp Tiếng Việt thích học Tiếng Việt II Đồ dùng dạy học: - GV: Phiếu ghi tên TĐ , bảng nhóm, thẻ từ - HS : ĐDHT III Hoạt động dạy học Khởi động: 1’ Kiểm tra cũ: 4’ Kiểm tra dụng cụ học tập HS Nhận xét Bài a Giới thiệu: Ôn tập Tiết 1, tiết b Các hoạt động: Thờ i lượn g Hoạt động GV * HĐ 1: Củng cố kỹ đọc - MT: Đọc rõ ràng, rành mạch TĐ học từ tuần 28 đến tuần 34 (phát âm rõ, tốc độ đọc 50 tiếng/ phút) - YCHS bốc thăm - Kiểm tra số HS lớp Hoạt động HS - Bốc thăm Suy nghó ‘ HS lên đọc TLCH - Nhận xét , bổ sung - Ghi điểm * HĐ 2: Ôn tập Kiểu câu Khi nào? - MT: Biết thay cụm từ cụm từ bao giờ, lúc nào, - Thay cụm từ Khi nào? Bằng cụm từ (bao câu BT2 - Gọi HS nêu YCBT -Gắn câu văn lên bảng -YCHS thi đua đọc nối tiếp - Nhận xét , ghi điểm  Bài 4: (T2) Đặt câu hỏi có cụm từ cho câu sau: -Đính bảng phụ ghi câu văn lân bảng -Tổ chức cho HS làm theo nhóm T2 -Nhận xét -KL: BPTLCH Khi từ thời gian đặt câu hỏi từ thời gian dùng cụm từ để hỏi : nào? ; Bao , …… * HĐ 3: Ôn từ maøu sắc Đặt câu - MT: Tìm vài từ màu sắc đoạn thơ, đặt câu với từ màu sắc tìm (BT2, BT3) -Tiến hành  Bài (T2) : Tìm từ màu sắc đoạn thơ - Gọi HS đọc đoạn thơ , nêu từ vừa tìm , GV ghi bảng - Nhận xét  Bài (T2) : Đặt câu với từ vừa tìm -Cho HS làm bài, sửa - Kết kuận: Nhắc nhở cách viết câu  Bài (T1) Ngắt đoạn văn thành câu chép vào vở… - Làm vào tập , sửa - - Nhận xét, chốt ý Bố me vắng Ở nhà ……Huệ Lan …… em Em … ngủ Lan …… ngủ Củng cố : 4’ Hỏi lại nội dung vừa ôn Nhận xét IV HĐ nối tiếp : 1’ Dặn dò: giờ, lúc nào, tháng mấy, ) - HS đọc -Thi đua làm cá nhân Đọc kết Nhận xét - HS đọc Quan sát đọc câu văn BT Làm theo nhóm Thi đua trình bảng Nhận xét Nêu phận in đậm Làm bài, nêu kết qua Nhận xét Lắng nghe - HS đọc Đọc đoạn thơ Suy nhĩ tìm từ màu sắc Nêu từ vừa tìm Lắng nghe - HS đọc Làm vào HS sửa Nhận xét , bổ sung - HS đọc YCBT - Làm vào VBT Đọc sửa bảng Nhận xét Lắng nghe - Tiết sau: Ôn tập tiết Rt kinh nghieäm  Kế hoạch học Toán Bài : Luyện tập chung I Mục tiêu: - Biết đọc, viết, so sánh số phạm vi 1000 - Thuộc bảng cộng, trừ phạm vi 20 Biết xem đồng hồ - Thích học toán vận dụng vào thực tế II Đồ dùng dạy học: - GV: Bảng cài, bìa số (BT1, 3), mô hình đồng hồ (BT4) , hình vẽ BT5 - HS : ĐDHT III Hoạt động dạy học Khởi động: 1’ Kiểm tra cũ: 4’ : Ôn tập hình học - Hỏi lại kiến thức , sửa BT sai nhiều HS - Nhận xét Bài : Luyện tập chung a.Giới thiệu: Tựa b.Các hoạt động: Thời lượng Hoạt động GV * HĐ 1: Củng cố kiến thức - MT: Biết đọc, viết, so sánh số phạm vi 1000 - Tiến hành:-Nêu câu hỏi : - Muốn tìm số liền sau ta làm nào? -Nêu quy tắc so sánh số có số chữ số -Cần làm SS số phép tính? Muốn tính cộng với số ta làm nào? +KL: Nhắc lại quy tắc vừa hỏi * HĐ 2: Thực hành - MT: Thuộc bảng cộng, Hoạt động HS - Theo dõi HS trả lời câu hỏi Nêu cách so sánh Thực kết phép tính so sánh sau Nêu quy tắc cộng qua mười Lắng nghe trừ phạm vi 20 Biết xem đồng hồ - Tiến hành  Bài 1: Điền số -Gọi HS đọc YCBT - Gắn BT1, YCHS nêu cách tìm số liền sau , thi đua làm - Nhận xét  Bài 2: Điền dấu : > , < , =? -Gọi HS đọc YCBT -YCHS nhắc lại cách SS - Cho HS làm vào bảng - Nhận xét _KL:Nhắc lại quy tắc  Bài 3: ( GT cột 2) - Gọi HS đọc YCBT, - Tổ chức cho HS thi đua sửa - Nhận xét Ghi điểm  Bài : Mỗi đồng hồ ứng với cách đọc nào? -Cho HS làm bài, sửa -Nhận xét  Bài 5: Vẽ hình theo mẫu -Treo hình mẫu , hướng dẫn HS quan sát -Tổ chức cho HS thi đua vẽ - HS đọc YCBT Quan sát, nêu cách làm thi đua làm nối tiếp Nhận xét Lắng nghe - HS đọc YCBT Nêu quy tắc so sánh số có chữ số SS số phép tính Làm vào bảng ; HS làm bảng Nhận xét Lắng nghe - HS đọc YCBT Làm , thi đua sửa , nêu cách cộng qua 10 Nhận xét Lắng nghe - HS đọc YCBT Làm bài, sửa qua trò chơi “Tìm bạn” Nhận xét Lắng nghe - HS đọc YCBT Quan sát mẫu , theo dõi HD GV Vẽ vào , trình bày vẽ Nhận xét Lắng nghe -Nhận xét , tuyên dương Củng cố : 4’ Hỏi lại kiến thức Nhận xét IV HĐ nối tiếp : 1’ - Dặn dò: - Tiết sau: Luyện tập chung - Rt kinh nghieäm  Kế hoạch học Thủ công Bài :Trưng bày sản phẩm IV HĐ nối tiếp : 1’ - Rt kinh nghieäm  Thứ ba - 17/4/2011 Kế hoạch học Kể chuyện Bài : Ôn tập (Tiết 3) I Mục tiêu: - Mức độ yêu cầu kó đọc Tiết - Biết đặt trả lời câu hỏi có cụm từ đâu (2 số câu BT2); đặt dấu chấm hỏi, dấu phẩy vào chỗ trống đoạn văn (BT3) HS khá, giỏi thực đầy đủ BT2 - Cảm nhận hay, đẹp Tiếng Việt thích học Tiếng Việt II Đồ dùng dạy học: - GV: Phiếu ghi tên TĐ, Bảng cài ghi nội dung BT2, - HS: VBT III Hoạt động dạy học 1.Khởi động: 1’ 2.Kiểm tra cũ: 4’ Ôn tập tiết - Hỏi lại nội dung ôn tập tiết trước - Nhận xét 3.Bài a Giới thiệu: Ôn tập KTCK II tiết b.Các hoạt động: Thời lượng Hoạt động GV * HĐ 1: Củng cố kỹ đọc - MT: Mức độ yêu cầu kó đọc Tiết - Tiến hành: - YCHS bốc thăm - Kiểm tra số HS lớp - Ghi điểm * HĐ 2: Ôn tập kiểu Hoạt động HS - Bốc thăm, chuẩn bò 2’ - – HS đọc TLCH - Nhận xét câu Ở đâu? - MT: Biết đặt trả lời câu hỏi có cụm từ đâu (2 số câu BT2); đặt dấu chấm hỏi, dấu phẩy vào chỗ trống đoạn văn (BT3) - Tiến hành  Bài 2: Đặt câu hỏi có cụm từ Ở đâu? Cho câu sau: - Treo bảng phụ ghi nội dung BT - YCHS làm , sửa - Nhận xét +KL: BPTLCH “ Ởđâu?” từ nơi chốn , đặt đầu câu cuối câu  Bài 3: Điền dấu chấm hỏi hay dấu phẩy vào ô ….truyện vui sau ? - Gọi HS nêu YCBT - YCHS đọc truyện vui , tìm câu hỏi truyện vui -Sau câu hỏi ta đặt dấu gì? - YCHS làm vào VBT - Đọc YCBT - Quan sát đọc câu văn Làm vào tập HS lên sửa Nhận xét Lắng nghe Lắng nghe - HS đọc YCBT HS đọc truyện vui sgk 142 Trả lời câu hỏi - Làm vào HS lên sửa Nhận xét Lắng nghe Lắng nghe - Nhận xét, ghi điểm -GDHS cách giữ gìn miệng chăm học tập +KL: Nhắc lại cách sử dụng dấu chấm hỏi , dấu phẩy câu Củng cố : 4’ Hỏi lại nội dung vừa ôn tập Nhận xét IV HĐ nối tiếp : 1’ - Dặn dò: - Tiết sau: Ôn tập KTGKI tiết - Rt kinh nghiệm Kế hoạch học Toán Bài : Luyện tập chung (TT) I Mục tiêu: - Thuộc bảng nhân chia học để tính nhẩm - Biết làm tính cộng, trừ có nhớ phạm vi 100 Biết tính chu vi hình tam giác - Thích học toán vận dụng vào thực tế II Đồ dùng dạy học: - GV: Bảng cài , thẻ từ - HS: ĐDHT III Hoạt động dạy học Khởi động: 1’ Kiểm tra cũ: Luyện tập chung - Hỏi lại kiến thức, sửa BT sai nhiều HS - Nhận xét Bài : Luyện tập chung (TT) a Giới thiệu: b Các hoạt động: Thời lượng Hoạt động GV * HĐ 1: củng cố kiến thức - MT: Thuộc bảng nhân chia học để tính nhẩm - Tiến hành: -Nêu câu hỏi : -Nhận xét thừa số bảng nhân 2, 3, 4, -Mỗi tích liền sau bảng nhân đơn vò? -YCHS nhắc lại mối liên quan phép nhân phép chia +KL: Nhắc lại mối liên quan phép nhân phép chia * Hoạt động 2: Thực hành -Mục tiêu: Biết làm tính cộng, trừ có nhớ phạm vi 100 Biết tính chu vi hình tam giác -Tiến hành:  Bài 1: Tính nhẩm - Gọi HS nêu YCBT Hoạt động HS - Lắng nghe Nu ý kiến cá nhân Trả lời câu hỏi Nhắc lại mối quan hệ phép nhân phép chia Lắng nghe - HS đọc - Làm vào nháp, nêu miệng kết Nhận xét Nhận xét mối quan hệ phép nhân, phép chia - Cho HS làm Lắng nghe - YCHS nhận xét cột 3, + KL: Khi lấy tích chia cho thừa số ta thừa số  Bài 2: Đặt tính tính - Gọi HS đọc YCBT - Cho HS làm , sửa - Nhận xét  Bài : Tinh chu vi hình tam giác - Gọi HS đọc YCBT - Gọi HS nêu quy tắc - Cho HS làm bài, sửa - Ghi điểm  Bài 4; Giải toán -Gọi HS đọc toán -Bài toán cho biết gì? -1 HS đọc HS làm vào bảng , HS sửa bảng Nêu cách tính Nhận xét Lắng nghe - HS đọc Nêu quy tắc tính chu vi hình tam giác Làm vào bảng HS lên sửa Nhận xét -1 HS đọc toán Bao ngô : 35 kg Bao gạo nặng : kg Bao ngô nặng :….kg? Trả lời theo cách hiểu Làm vào HS sửa Bi toán hỏi gì? Muốn gạo nặng kg ta làm tính gì? -Cho HS làm bài, sửa -Nhận xét  Bài 5; (GT) - Củng cố : 4’ Hỏi lại kiến thức vừa ôn tập Thi đua Nhận xét IV HĐ nối tiếp : 1’ Dặn dò: Tiết sau: Luyện tập Rt kinh nghiệ  Kế hoạch học Chính tả Bài: Ôn tập (T4) I Mục tiêu: - Mức độ yêu cầu kó đọc Tiết - Biết đáp lời chúc mừng theo tình cho trước (BT2); biết đặt trả lời câu hỏi có cụm từ ? (BT3) - Cảm nhận hay, đẹp Tiếng Việt thích học Tiếng Việt II Đồ dùng dạy học: - GV: Bảng phụ ghi 2,3 - HS: VBT III Hoạt động dạy học 1.Khởi động: 1’ 2.Kiểm tra cũ: 4’ Ôn tập tiết o Cho HS đọc BT o Nhận xét, ghi điểm 3.Bài a.Giới thiệu: Ôn tập tiết b.Các hoạt động: Thời lượng Hoạt động GV * HĐ 1: Củng cố kỹ đọc - MT: Mức độ yêu cầu kó đọc Tiết - Tiến hành: - YCHS bốc thăm - Kiểm tra số HS lớp - Ghi điểm * HĐ 2: Ôn luyện cách đáp lời chúc mừng - MT: Biết đáp lời chúc mừng theo tình cho trước (BT2); biết đặt trả lời câu hỏi có cụm từ ? (BT3) - Tiến hành * Bài tập 2: nói lời đáp em - Gọi HS đọc YCBT -Đính BT lên bảng, -Chia nhóm YCHS thảo luận sắm vai nêu cách nói Hoạt động HS - Bốc thăm Chuẩn bò 2’ - – HS đọc TLCH - Nhận xét - HS đọc Quan sát , nêu tình BT Chia lớp thành nhóm , bốc thăm tình Sắm vai Trình bày trước lớp Nhận xét, bổ sung lắng nghe -Nhận xét , tuyên dương - KL: Nhắc HS cách đáp lại lời chúc mừng với thái độ khiêm tốn * HĐ 3: Ôn luyện kiểu câu nào? -MT: Biết đặt trả lời câu hỏi với cụm từ nào? - Tiến hành: Bài tập 3: Đặt câu hỏi có cụm từ cho câu sau: - Gọi HS đọc YCBT -Đính BT lên bảng -Tìm từ đặc điểm , tính chất câu Em dùng cụm từ để hỏi từ đặc điểm, tính chất? - HDHS làm mẫu - Tổ chức cho HS làm bài, sửa - HS đọc YCBT Quan sát , đọc câu văn BT Trao đổi nhóm đôi , tìm từ đặc điểm, tính chất Trả lới câu hỏi Theo dõi hướng dẫn mẫu Làm vào Đọc vừa làm Nhận xét bổ sung -Nhận xét, ghi điểm - Củng cố : 4’ Gọi HS thực hành nói đáp lời chúc mừng HS thi đua đặc trả lời câu hỏi có cụm từ nào? Nhận xét IV HĐ nối tiếp : 1’ Dặn dò: Tiết sau: Ôn tập tiết Rt kinh nghiệm  Kế hoạch học Tập đọc Bài : Ôn tập Tiết I Mục tiêu: - Mức độ yêu cầu kó đọc Tiết - Biết đáp lời khen ngợi theo tình cho trước (BT2); biết đặt trả lời câu hỏi có cụm từ (BT3) - Cảm nhận hay, đẹp Tiếng Việt thích học Tiếng Việt II Đồ dùng dạy học: - GV: SGK / 142 - HS: ĐDHT III Hoạt động dạy học 1.Khởi động: 1’ 2.Kiểm tra cũ: 4’ Ôn tập tiết -YCHS đọc lại BT3 (T3) -Nhận xét 3.Bài mới: Ôn tập tiết a.Giới thiệu: b.Các hoạt động: Thời lượng Hoạt động GV * HĐ 1: Củng cố kỹ đọc - MT: Mức độ yêu cầu kó đọc Tiết - Tiến hành: - YCHS bốc thăm - Kiểm tra số HS lớp - Ghi điểm * HĐ 2: Ôn tập cách đáp lời khen ngợi - MT: Biết đáp lời khen ngợi theo tình cho trước (BT2); biết đặt trả lời câu hỏi có cụm từ (BT3) - Tiến hành  Bài 2: Nói lời đáp em tình sau: Gọi HS nêu YCBT - YCHS nêu tình sgk -HDHS nhận biết tình : Hoạt động HS - Bốc thăm Chuẩn bò 2’ - – HS đọc trả lời câu hỏi - Nhận xét , bổ sung - HS nêu YCBT Quan sát sgk đọc tình sách, suy nghó tìm cách giải a Đáp lời khen ngợi bà b, Đáp lời khen ngợi dì c Đáp lời khen ngợi -Chia nhóm , bốc thăm , sắm vai - Nhận xét , chọn nhóm diễn hay , biết cách nói -KL: Lưu ý HS cách nói, đáp lời khen lòch giao tiếp  Bài 3: Đặt câu hỏi có cụm từ cho câu sau: - Gọi HS đọc YCBT -Đọc câu văn tìm phận trả lời câu hỏi sao? - Cho HS làm vào BT bạn Chia lớp thành nhóm , bốc thăm , sắm vai diễn trước lớp Nhận xét bổ sung - Đọc YCBT Đọc câu văn BT Nêu cụm từ trả lời cho câu hỏi sao? a Vì khôn ngoan b Vì gấu trắng có tính tò mò c Vì ghen tức Làm vào tập Đọc vừa làm Nhận xét Lắng nghe Lắng nghe - Nhận xét + KL: BPTLCH “vì sao?” từ nguyên nhân , điều kiện Củng cố : 4’ Thi đua đặt trả lời câu hỏi sao? HS nói, đáp lời khen ngợi Nhận xét IV HĐ nối tiếp : 1’ - Dặn dò - Tiết sau: Ôn tập tiết - Rt kinh nghiệm -  Kế hoạch học Toán Bài : Luyện tập chung I Mục tiêu: - Biết xem đồng hồ - Biết làm tính cộng, trừ có nhớ phạm vi 100 Biết làm tính cộng, trừ không nhớ số có chữ số Biết tính giá trò biểu thức số có hai dấu phép tính Biết tính chu vi hình tam giác - Thích học toán vận dụng vào thực tế II Đồ dùng dạy học: - GV: mô hình đồng hồ ; bảng cài, - HS: ĐDHT III Hoạt động dạy học Khởi động: 1’ Kiểm tra cũ: Luyện tập chung (TT) - Sửa tập sai nhiều H - Nhận xét Bài : Luyện tập chung (TT) a.Giới thiệu: b.Các hoạt động: Thời lượng Hoạt động GV * HĐ 1: Củng cố kiến thức - MT: Biết xem đồng hồ - Tiến hành: -Nêu câu hỏi : - Kim phút số đúng? -Nêu cách đặt tính thực tính -Nêu quy tắc thực dãy tính có (cộng , trừ) , có ( cộng ,trừ , nhân , chia) -Muốn tính chu vi hình tam giác ta làm nào? -Kết luận câu trả lời *HĐ 2: Luyêïn tập -MT: Biết làm tính cộng, trừ có nhớ phạm vi 100 Biết làm tính cộng, trừ không nhớ số có chữ số Biết tính giá trò biểu thức số có hai dấu phép tính Biết tính chu vi hình tam Hoạt động HS Lắng nghe Kim phút số 12 Nêu cách đặt tính tính kết Nêu quy tắc thực dãy tính Nêu quy tắc tính chu vi hình tam giác Lắng nghe - HS đọc Quan sát sgk Hỏi đáp theo cặp số ứng với giác -Tiến hành :  Bài 1: Đồng hồ giờ?- YCHS làm , sửa - Nhận xét + KL: Nhắc lại đặc điểm kim phút số 12, số 3, 6,  Bài 2:Viết số theo thứ tự từ bé đến lớn - Gọi HS đọc YCBT - YC HS làm nối tiếp - Nhận xét + KL: Nhắc lại cách so sánh số  Bài 3: Đặt tính tính - Gọi HS đọc YCBT -YCHS nêu cách đặt tính - YCHS làm bài, thi đua sửa - đồng hồ Nêu vò trí kim đồng hồ Lắng nghe - HS đọc Làm vào nháp Thi đua sửa nối tiếp bảng Nhận xét Lắng nghe -1 HS đọc YCBT Nêu cách đặt tính, cách tính Làm vào , HS sửa bảng Nhận xét -1 HS đọc YCBT, Nêu quy tắc Làm vào bảng , HS sửa - Nhận xét  Bài 4: Tinh -Tổ chức cho HS làm bài, - HS đọc toán Độ dài cạnh cm sửa Nêu quy tắc tính chu vi hình - Nhận xét tam giác  Bài 5: Giải toán Làm bài, sửa -Độ dài cạnh hình Lắng nghe tam giác nào? Nêu quy tắc tính chu vi hình tam giác -Làm vào -Nhận xét , ghi điểm Củng cố : 4’ Hỏi lại kiến thức vừa ôn tập Nhận xét IV HĐ nối tiếp : 1’ Dặn dò: Tiết sau: Luyện tập chung Rt kinh nghiệm  Kế hoạch học Luyện từ câu Bài : Ôn tập Tiết I Mục tiêu: - Mức độ yêu cầu kó đọc Tiết - Biết đáp lời từ chối theo tình cho trước (BT2); tìm phận câu trả lời cho câu hỏi Để làm ? (BT3); điền dấu chấm than, dấu phẩy vào chỗ trống đoạn văn (BT4) - Cảm nhận hay, đẹp Tiếng Việt thích học Tiếng Việt II Đồ dùng dạy học: - GV: Bảng cài, thẻ từ ghi BT 3, tranh vẽ sgk - HS: ĐDHT III Hoạt động dạy học Khởi động: 1’ Kiểm tra cũ: 4’ Ôn tập tiết - Gọi HS thi đọc BT3 -2 HS thi nói, đáp lời khen ngợi - Nhận xét Bài : Ôn tập tiết a Giới thiệu: b Các hoạt động: Thời lượng Hoạt động GV * HĐ 1:Củng cố kỹ đọc - MT: Mức độ yêu cầu kó đọc Tiết - Tiến hành: - YCHS bốc thăm - Kiểm tra số HS lớp - Ghi điểm * HĐ 2: Luyện nói - MT: Biết đáp lời từ chối theo tình cho trước (BT2); tìm phận câu trả lời cho câu hỏi Để làm ? (BT3); điền dấu chấm than, dấu phẩy vào chỗ trống đoạn văn (BT4) - Tiến hành Bài 2: Nói lời đáp em tình sau: Hoạt động HS - Bốc thăm Chuẩn bò 2’ -HS đọc trả lời câu hỏi - Nhận xét , bổ sung - 1HS đọc Lắng nghe Chia lớp thành nhóm YCHS thảo luận , sắm vai tình a Đáp lời từ chối anh -Nêu tình sgk -Chia nhóm YCHS thảo luận sắm vai tình Nhận xét , tuyên dương -KL: Nhắc HS cách đáp lời từ chối lòch giao tiếp * HĐ 3: Luyện viết - MT: Làm BT cách đặt trả lời câu hỏi Để làm gì? ; Biết sử dụng dấu chấm than, dấu phẩy phù hợp với ý nghóa câu - Tiến hành Bài 3:Tìm BPTLCH để làm gì? - Gọi HS nêu YCBT Đọc câu văn -Làm bài, sửa -Nhận xét Bàì 4: Sử dụng dấu chấm than, dấu phẩy vào ô vuông -Gọi HS đọc đoạn văn -YCHS làm vào VB b Đáp lời từ chối bạn c Đáp lời từ chối Trình bày trước lớp Nhận xét Lắng nghe - HS đọc Đọc câu văn Tìm BPTLCH để làm gì? Làm vào vở, HS thi đua sửa Lắng nghe - 1HS đọc YCBT D(ọc đoạn văn Làm vào Nhận xét Lắng nghe - Nhận xét, ghi điểm -KL: Dấu chấm than để biểu lộ thái độ , tình cảm câu; dấu phẩy để ngăn cách BP ngang câu Củng cố : 4’ - Thi đua kể nhanh vật biết - Nhận xét IV HĐ nối tiếp : 1’ - Dặn dò: - Tiết sau: Ôn tập tiết - Rt kinh nghieäm Keá hoạch học Chính tả Bài : Ôn tập Tiết I Mục tiêu: - Mức độ yêu cầu kó đọc Tiết - Biết đáp lời an ủi theo tình cho trước (BT2); dựa vào tranh, kể lại câu chuyện ý đặt tên cho câu chuyện vừa kể (BT3) - Cảm nhận hay, đẹp Tiếng Việt thích học Tiếng Việt II Đồ dùng dạy học: - GV: Phiếu ghi tên HTL, thẻ từ, bảng cài - HS: DCHT III Hoạt động dạy học Khởi động: 1’ Kiểm tra cũ: 4’ Ôn tập kiểm tra tiết HS thi nói đáp lời từ chối Đặt trả lời câu hỏi Để làm gì? - Nhận xét Bài Ôn tập kiểm tra tiết a.Giới thiệu: b.Các hoạt động: Thời lượng Hoạt động GV * HĐ 1: Củng cố kỹ đọc - MT: Mức độ yêu cầu kó đọc Tiết - Tiến hành: - YCHS bốc thăm - Kiểm tra số HS lớp - Ghi điểm * HĐ 2: Luyện nói - MT: Biết đáp lời an ủi theo tình cho trước (BT2); dựa vào tranh, kể lại câu chuyện ý đặt tên cho câu chuyện vừa kể (BT3) - Tiến hành  Bài 2: Nói lời đáp em trường hợp sau -Gọi HS đọc YC -Nêu tình sgk 143 - Cho HS làm bài, sửa Hoạt động HS - Bốc thăm Suy nghó 2’ HS đọc TLCH - Nhận xét - HS đọc YCBT Lắng nghe , Chia nhóm , nhận tình , thảo luận sắm vai Trình bày theo nhóm ( nói đáp lời an ủi tình ) Nhận xét Lắng nghe Lắng nghe - Nhận xét, tuyên dương bạn biết nói lời an ủi lòch , đối tượng -KL: Các em cần có thái độ lòch giao tiếp * HĐ 3: Luyện viết câu thành - MT: Biết quan sát tranh nói nội dung tranh viết thành văn - Tiến hành  Bài 4: Kể chuyện theo tranh đặt tên cho câu chuyện -Gọi HS nêu YCBT -Treo tranh lên bảng - - HS đọc YCBT Quan sát tranh suy nghó tìm nội dung tranh Nêu nội dung tranh , bổ sung Lắng nghe Phát biểu cá nhân - Làm vào vở, Đọc vừa làm Nhận xét -Tổ chức cho HS làm bài, sửa - Nhận xét -Dưa vào nội dung tranh , em đặt tên cho chuyện - Kết luận: -Cho HS viết điều vừa nói thành văn , lưu ý cách viết câu -Nhận xét , ghi điểm Củng cố : 4’ Thi đua : nói – đáp lời an ủi Thi kể nối tiếp câu chuyện theo tranh Nhận xét IV HĐ nối tiếp : 1’ Dặn dò: Tiết sau: Kiểm tra CK2 Rt kinh nghiệm  Kế hoạch học Toán Bài : Luyện tập chung I Mục tiêu: - Biết so sánh số - Biết làm tính cộng, trừ có nhớ phạm vi 100 Biết làm tính cộng, trừ không nhớ số có chữ số Biết giải toán có liên quan đến đơn vò đo độ dài - Thích học toán vận dụng vào thực tế II Đồ dùng dạy học: - GV: bảng cài, thẻ số BT 1, - HS: ĐDHT III Hoạt động dạy học Khởi động: 1’ Kiểm tra cũ: (4’) Luyện tập chung - Kiểm vở, ghi điểm , sửa tập - Nhận xét Bài : Luyện tập chung a.Giới thiệu: b.Các hoạt động: Thời lượng Hoạt động GV * HĐ 1: Củng cố kiến thức có liên quan đến BT - MT: Biết so sánh số - Tiến hành: -Nêu câu hỏi : -YCHS nêu giá trò số phép nhân phép chia - Nêu quy tắc SS số có chữ số , SS số phép tính -Khi đặt tính em viết nào? -Nêu quy tắc tính chu vi hình tam giác -KL: Chốt lại ý trả lời * HĐ 2: Thực hành - Mục tiêu: Biết làm tính cộng, trừ có nhớ phạm vi 100 Biết làm tính cộng, trừ không nhớ số có chữ số Biết giải toán Hoạt động HS - HS đọc Làm theo cặp hỏi đáp Nhận xét Lắng nghe - HS đọc Quan sát mẫu Làm nêu KQ Nhận xét - HS đọc Làm nối có liên quan đến đơn vò đo độ dài - Tiến hành:  Bài : Tính nhẩm -Gọi HS đọc YCBT - YCHS làm , sửa cặp Nhận xét Nêu giá trò số phép nhân phép chia -1 HS đọc YCBT Nêu quy tắc so sánh Bổ sung Thi đua làm bảng , lớp làm vào nháp Nhận xét - Nhận xét  Bài 2: Điền dấu : > ;
- Xem thêm -

Xem thêm: giáo án tập đọc lớp 2,