0

GIÁO ÁN TIN HỌC LỚP 6-TIẾT 57 (TUẦN 28).

6 82 0
  • GIÁO ÁN TIN HỌC LỚP 6-TIẾT 57 (TUẦN 28).

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 27/02/2019, 19:31

GIÁO ÁN TIN HỌC LỚP 6-TIẾT 57 (TUẦN 28).GIÁO ÁN TIN HỌC LỚP 6-TIẾT 57 (TUẦN 28).GIÁO ÁN TIN HỌC LỚP 6-TIẾT 57 (TUẦN 28).GIÁO ÁN TIN HỌC LỚP 6-TIẾT 57 (TUẦN 28).GIÁO ÁN TIN HỌC LỚP 6-TIẾT 57 (TUẦN 28).GIÁO ÁN TIN HỌC LỚP 6-TIẾT 57 (TUẦN 28).GIÁO ÁN TIN HỌC LỚP 6-TIẾT 57 (TUẦN 28).GIÁO ÁN TIN HỌC LỚP 6-TIẾT 57 (TUẦN 28).GIÁO ÁN TIN HỌC LỚP 6-TIẾT 57 (TUẦN 28).GIÁO ÁN TIN HỌC LỚP 6-TIẾT 57 (TUẦN 28).GIÁO ÁN TIN HỌC LỚP 6-TIẾT 57 (TUẦN 28).GIÁO ÁN TIN HỌC LỚP 6-TIẾT 57 (TUẦN 28).GIÁO ÁN TIN HỌC LỚP 6-TIẾT 57 (TUẦN 28).GIÁO ÁN TIN HỌC LỚP 6-TIẾT 57 (TUẦN 28).GIÁO ÁN TIN HỌC LỚP 6-TIẾT 57 (TUẦN 28).GIÁO ÁN TIN HỌC LỚP 6-TIẾT 57 (TUẦN 28).GIÁO ÁN TIN HỌC LỚP 6-TIẾT 57 (TUẦN 28).GIÁO ÁN TIN HỌC LỚP 6-TIẾT 57 (TUẦN 28).GIÁO ÁN TIN HỌC LỚP 6-TIẾT 57 (TUẦN 28).GIÁO ÁN TIN HỌC LỚP 6-TIẾT 57 (TUẦN 28).GIÁO ÁN TIN HỌC LỚP 6-TIẾT 57 (TUẦN 28).GIÁO ÁN TIN HỌC LỚP 6-TIẾT 57 (TUẦN 28).GIÁO ÁN TIN HỌC LỚP 6-TIẾT 57 (TUẦN 28).GIÁO ÁN TIN HỌC LỚP 6-TIẾT 57 (TUẦN 28).GIÁO ÁN TIN HỌC LỚP 6-TIẾT 57 (TUẦN 28).GIÁO ÁN TIN HỌC LỚP 6-TIẾT 57 (TUẦN 28).GIÁO ÁN TIN HỌC LỚP 6-TIẾT 57 (TUẦN 28).GIÁO ÁN TIN HỌC LỚP 6-TIẾT 57 (TUẦN 28).GIÁO ÁN TIN HỌC LỚP 6-TIẾT 57 (TUẦN 28).GIÁO ÁN TIN HỌC LỚP 6-TIẾT 57 (TUẦN 28).GIÁO ÁN TIN HỌC LỚP 6-TIẾT 57 (TUẦN 28).GIÁO ÁN TIN HỌC LỚP 6-TIẾT 57 (TUẦN 28).GIÁO ÁN TIN HỌC LỚP 6-TIẾT 57 (TUẦN 28).GIÁO ÁN TIN HỌC LỚP 6-TIẾT 57 (TUẦN 28).GIÁO ÁN TIN HỌC LỚP 6-TIẾT 57 (TUẦN 28).GIÁO ÁN TIN HỌC LỚP 6-TIẾT 57 (TUẦN 28).GIÁO ÁN TIN HỌC LỚP 6-TIẾT 57 (TUẦN 28). Trường THCS Hưng Bình Giáo án Tin Học Lớp Tuần : 29 Tiết : 55 Bài 20: THÊM HÌNH ẢNH MINH HỌA I MỤC TIÊU Kiến thức BiÕt tác dụng minh họa hình ảnh văn Kyừ naờng Thực đợc thao tác chèn hình ảnh vào văn Thaựi ủoọ Học sinh nghiêm túc Hình thành phong cách làm việc chuẩn mực II CHUẨN BỊ Chuẩn bò giáo viên: Giáo án, sách giáo khoa Phấn viết bảng, thước kẻ, phòng máy vi tính Chuẩn bò học sinh: Học cũ, xem trước trước lên lớp III HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC Tổ chức lớp (1’) Ổn đònh tổ chức Kiểm tra só số học sinh Kiểm tra cũ (5’) * Câu hỏi: Trình bày cách thay từ nàng thành từ làng văn * Trả lời: - Vào edit -> replace (tìm thay thế) -> Thực bước sau: - Find what: gõ naøng - Replace with: gõ laøng - Nháy find next để tìm - Nháy replace để thay Giảng * Giới thiệu mới: (1’) Hình ảnh minh hoạ thường dùng văn làm cho nội dung văn trực quan, sinh động Không thế, nhiều trường hợp nội dung văn khó hiểu thiếu hình minh hoạ Để làm điều ta vào nội dung tiết thứ “Thêm hình ảnh để minh hoạ” * Hoạt động dạy học: T Hoạt động Hoạt động Nội dung G giáo viên học sinh 32’ Hoạt động1: Tìm hiểu bước chèn hình ảnh vào văn 1.Chèn hình ảnh vào văn bản: - Treo tranh hai văn bản: - Quan sát tranh trang có hình ảnh minh hoạ trang khơng có hình ảnh minh hoạ - Yêu cầu hs quan sát hai văn - Trả lời: Văn có hình nên trang văn dễ hiểu sinh động - Nhận xét: đương nhiên rồi, - Lắng nghe so sánh Giáo viên : Nguyễn Thị Bích Trang Trang 133 Trường THCS Hưng Bình Giáo án Tin Học Lớp khơng có hình ảnh nội dung số văn khó hiểu thiếu hình minh hoạ - Để chèn hình ảnh vào văn bản, ta thực bước sau: - Chú ý theo dõi ghi - Để chèn hình ảnh vào văn bản, ta thực bước sau đây: 1) Đưa trỏ soạn thảo vào vị trí cần chèn 2) Chọn lệnh insert -> picture -> from file -> xuất hộp thoại có đầy đủ hình ảnh cần chèn + Chọn hình ảnh cần chèn + Nháy insert để chèn - Có thể minh hoạ chèn - Quan sát SGK theo dõi kết thúc hình ảnh theo mẫu SGK: hướng dẫn + Đặt trỏ vị trí “trời xanh” + Vào insert -> picture -> from flie + Chọn hình ảnh giống mẫu Nháy nút insert để chèn kết thúc - Yêu cầu hs trình bày thao tác - Trình bày bước chèn hình ảnh giống mẫu (treo tranh) - Nhắc nhở có sai sót - Lắng nghe, rút kinh nghiệm có 1) Đưa trỏ soạn thảo vào vị trí cần chèn 2) Chọn lệnh insert -> picture -> from file -> xuất hộp thoại có đầy đủ hình ảnh cần chèn + Chọn hình ảnh cần chèn + Nháy insert để chèn kết thúc - Chú ý lắng nghe, -> Cho hs ghi ghi nhớ kiến thức - Nhắc lại lệnh dùng để - Copy, cut, paste chép di chuyển, dán học tiết học trước - Như ta sử dụng nút lệnh để chèn hình ảnh - Trả lời vào văn khơng? - Ta có thể, chép, xố hình ảnh hay di chuyển tới vị trí khác văn - Lắng nghe, theo dõi phần văn bả khác nút lệnh copy, cut, paste 5’ Giáo viên : - Chú ý: Ta có thể, chép, xố hình ảnh hay di chuyển tới vị trí khác văn phần văn khác nút lệnh copy, cut, paste Hoạt động2: Củng cố Nguyễn Thị Bích Trang Trang 134 Trường THCS Hưng Bình Giáo án Tin Học Lớp - Chốt nội dung - Lắng nghe - Có biểu tượng from file - đặt câu hỏi đầu cơng cụ khơng - Có thể cho hs thấy nút lệnh công cụ cách đặt nút lệnh công cụ không thấy nút lệnh này? Dặn dò: (1’) Về nhà học cũ Làm tập SGK IV RÚT KINH NGHIỆM  Học sinh ý nghe giảng, nghiêm túc thực hành  Giáo viên bao qt lớp ———»«——— Giáo viên : Nguyễn Thị Bích Trang Trang 135 Trường THCS Hưng Bình Giáo án Tin Học Lớp Tuần : 29 Tiết : 56 Bài 20: THÊM HÌNH ẢNH MINH HỌA (tt) I MỤC TIÊU Kiến thức BiÕt t¸c dơng minh họa hình ảnh văn Kyừ naờng Thực đợc thao tác chèn hình ảnh vào văn Thaựi ủoọ Học sinh nghiêm túc Hình thành phong cách làm việc chuẩn mực II CHUAN BỊ Chuẩn bò giáo viên: Giáo án, sách giáo khoa Phấn viết bảng, thước kẻ, phòng máy vi tính Chuẩn bò học sinh: Học cũ, xem trước trước lên lớp III HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC Tổ chức lớp (1’) Ổn đònh tổ chức Kiểm tra só số học sinh Kiểm tra cũ (5’) * Câu Hỏi: Chèn hình ảnh vào văn nhằm mục đích gì? Nêu bước chèn hình ảnh vào văn bản? * Đáp aùn: Chèn hình ảnh vào văn nhằm mục đích làm cho văn dể hiểu sinh động cho trang văn - Để chèn hình ảnh vào văn bản, ta thực bước sau đây: + Đưa trỏ soạn thảo vào vị trí cần chèn + Chọn lệnh insert -> picture -> from file … > xuất hộp thoại có đầy đủ hình ảnh cần chèn + Chọn hình ảnh cần chèn + Nháy insert để chèn kết thúc Giảng * Giới thiệu mới: (1’) So với thao tác chèn hình ảnh vào văn từ tệp đồ họa thao tác xử lí hình ảnh chèn vào văn phức tạp nhiều, cách thay đổi bố trí hình ảnh ta tìm hiểu qua nội dung T Hoạt động Hoạt động Nội dung G giáo viên học sinh 30’ Hoạt động 1: Tìm hiểu cách thay đổi bố trí hình ảnh văn 2.Thay đổi bố trí hình ảnh văn bản: - Thơng thường hình ảnh - Lắng nghe chèn vào văn theo hai cách phổ biến - Như theo em cách nào? - Trên dòng văn văn Giáo viên : Nguyễn Thị Bích Trang Trang 136 Trường THCS Hưng Bình Giáo án Tin Học Lớp - Có thể nêu cụ thể - Trên dòng văn bản: hình khơng? ảnh xem kí tự đặc biệt chèn vị trí trỏ soạn thảo - Trên văn (SGK) - Nhận xét: Trình bày lại hai cách - Chú ý theo dõi quan sát tranh - Treo tranh minh hoạ hai trang văn mà hình ảnh chèn vào với cách bố trí - Quan sát, nhận xét khác - Chỉ rỏ cho học sinh phân biệt hiểu hai cách bố trí - Chọn hình ảnh - Tương tự để thay đổi cách bố trí hình ảnh bước ta phải thực lệnh gì? - Nhận xét Và để thay đổi cách bố trí hình ảnh ta sử dụng hộp thoại format - Quan sát SGK theo dõi picture - Làm để vào hộp thoại đây? - Vào format, chọn picture - Nhận xét ? Trong hộp thoại - Chọn trang Layout có nhiều trang để ta lựa chọn cần thiết phải chọn trang nào? - Treo tranh hộp thoại - Quan saùt format picture trang layout - Hướng dẫn rỏ - Lắng nghe, theo dõi mục để học sinh lựa chọn - Và sau chọn kiểu bố trí, em di chuyển đối tượng đồ hoạ trang cách thao tác kéo thả chuột - Ghi nhớ kiến thức - u cầu học sinh quan sát - Quan sát, theo dõi theo dõi trang SGK - Gọi HS lên thực thao tác đònh - Thực thao tác dạng 5’ Giáo viên : - Thơng thường hình ảnh chèn vào văn theo hai cách: + Trên dòng văn + Trên văn - Để thay đổi cách bố trí hình ảnh, ta thực bước sau: Nháy chuột chọn hình ảnh vào format -> picture (hoặc format -> autoshape, tuỳ theo đối tượng hình ảnh hay hình vẽ), xh hộp thoại format picture (hoặc formatoutoshape) chọn trang layout Chọn Inline with text (nằm dòng văn bản) square (nằm văn bản) nháy OK - Chú ý: sau chọn kiểu bố trí, em di chuyển đối tượng đồ hoạ trang cách thao tác kéo thả chuột Hoạt động2: Củng cố Nguyễn Thị Bích Trang Trang 137 Trường THCS Hưng Bình Giáo án Tin Học Lớp - Hệ thống toàn nội dung - Lắng nghe giảng - Yêu cầu HS thực - Thực hành thao tác chèn hình di chuyển vào giưúa văn Dặn dò: (3’) Về nhà học cũ Làm tập SGK IV RÚT KINH NGHIỆM  Học sinh ý nghe giảng, nghiêm túc thực hành  Giáo viên bao quát lớp ———»«——— Giáo viên : Nguyễn Thị Bích Trang Trang 138
- Xem thêm -

Xem thêm: GIÁO ÁN TIN HỌC LỚP 6-TIẾT 57 (TUẦN 28).,