0

GIÁO ÁN TIN HỌC LỚP 6-TIẾT 40 (TUẦN 19)

7 146 0
  • GIÁO ÁN TIN HỌC LỚP 6-TIẾT 40 (TUẦN 19)

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 27/02/2019, 19:30

GIÁO ÁN TIN HỌC LỚP 6-TIẾT 40 (TUẦN 19)GIÁO ÁN TIN HỌC LỚP 6-TIẾT 40 (TUẦN 19)GIÁO ÁN TIN HỌC LỚP 6-TIẾT 40 (TUẦN 19)GIÁO ÁN TIN HỌC LỚP 6-TIẾT 40 (TUẦN 19)GIÁO ÁN TIN HỌC LỚP 6-TIẾT 40 (TUẦN 19)GIÁO ÁN TIN HỌC LỚP 6-TIẾT 40 (TUẦN 19)GIÁO ÁN TIN HỌC LỚP 6-TIẾT 40 (TUẦN 19)GIÁO ÁN TIN HỌC LỚP 6-TIẾT 40 (TUẦN 19)GIÁO ÁN TIN HỌC LỚP 6-TIẾT 40 (TUẦN 19)GIÁO ÁN TIN HỌC LỚP 6-TIẾT 40 (TUẦN 19)GIÁO ÁN TIN HỌC LỚP 6-TIẾT 40 (TUẦN 19)GIÁO ÁN TIN HỌC LỚP 6-TIẾT 40 (TUẦN 19)GIÁO ÁN TIN HỌC LỚP 6-TIẾT 40 (TUẦN 19)GIÁO ÁN TIN HỌC LỚP 6-TIẾT 40 (TUẦN 19)GIÁO ÁN TIN HỌC LỚP 6-TIẾT 40 (TUẦN 19)GIÁO ÁN TIN HỌC LỚP 6-TIẾT 40 (TUẦN 19)GIÁO ÁN TIN HỌC LỚP 6-TIẾT 40 (TUẦN 19)GIÁO ÁN TIN HỌC LỚP 6-TIẾT 40 (TUẦN 19)GIÁO ÁN TIN HỌC LỚP 6-TIẾT 40 (TUẦN 19)GIÁO ÁN TIN HỌC LỚP 6-TIẾT 40 (TUẦN 19)GIÁO ÁN TIN HỌC LỚP 6-TIẾT 40 (TUẦN 19)GIÁO ÁN TIN HỌC LỚP 6-TIẾT 40 (TUẦN 19)GIÁO ÁN TIN HỌC LỚP 6-TIẾT 40 (TUẦN 19)GIÁO ÁN TIN HỌC LỚP 6-TIẾT 40 (TUẦN 19)GIÁO ÁN TIN HỌC LỚP 6-TIẾT 40 (TUẦN 19)GIÁO ÁN TIN HỌC LỚP 6-TIẾT 40 (TUẦN 19)GIÁO ÁN TIN HỌC LỚP 6-TIẾT 40 (TUẦN 19)GIÁO ÁN TIN HỌC LỚP 6-TIẾT 40 (TUẦN 19)GIÁO ÁN TIN HỌC LỚP 6-TIẾT 40 (TUẦN 19)GIÁO ÁN TIN HỌC LỚP 6-TIẾT 40 (TUẦN 19)GIÁO ÁN TIN HỌC LỚP 6-TIẾT 40 (TUẦN 19)GIÁO ÁN TIN HỌC LỚP 6-TIẾT 40 (TUẦN 19)GIÁO ÁN TIN HỌC LỚP 6-TIẾT 40 (TUẦN 19)GIÁO ÁN TIN HỌC LỚP 6-TIẾT 40 (TUẦN 19)GIÁO ÁN TIN HỌC LỚP 6-TIẾT 40 (TUẦN 19)GIÁO ÁN TIN HỌC LỚP 6-TIẾT 40 (TUẦN 19) Giáo án Tin Học Lớp Trường THCS Hưng Bình Tuần : 21 Tiết : 39 Bài 14: SOẠN THẢO VĂN I MỤC TIÊU BẢN ĐƠN GIẢN Kiến thức Biết thành phần văn Biết quy tắc soạn thảo văn word Kỹ Nhận biết trỏ soạn thảo, vai trò cách di chuyển trỏ soạn thảo Biết cách gõ văn tiếng Việt Thái độ Nghiêm túc học, có tinh thần học hỏi, sáng tạo Tích cực tham gia xây dựng II CHUẨN BỊ Chuẩn bò giáo viên: Giáo án, sách giáo khoa Phấn viết bảng, thước kẻ Chuẩn bò học sinh: Sách giáo khoa, viết, vở, thước kẻ Xem trước nội dung trước đến lớp III HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC Tổ chức lớp (2’) Ổn đònh tổ chức Kiểm tra só số học sinh Kiểm tra cũ (5’) * Câu hỏi CH1: Hãy nêu cách nhanh để khởi động phần mềm soạn thảo văn word? Liệt kê số thành phần có cửa sổ word CH2: (Dành cho HS khá): Em soạn thảo văn trước Em gõ thêm số nội dung bất ngờ nguồn điện bò Khi có điện mở lại văn đó, nội dung em vừa thêm có văn không? Vì sao? * Đáp án: -> Nháy đúp biểu tượng Word hình -> Thanh tiêu đề, bảng chọn, nút lệnh công cụ, vùng soạn thảo, (dọc, ngang) -> (Dành cho hs khá): Nội dung em vừa gõ thêm văn trước em không thực thao tác lưu văn Giảng * Giới thiệu mới: (1’) Để trình bày nội dung vấn đề thông thường người ta tạo văn Có nhiều cách để tạo văn Các em có biết cách sử dụng máy vi tính để soạn thảo văn Làm để soạn thảo văn đơn giản máy tính, tiết học giúp em tìm hiểu kỹ điều * Tiến trình dạy: Giáo viên : Nguyễn Thị Bích Trang Trang 95 Giáo án Tin Học Lớp T G 15 ’ Trường THCS Hưng Bình Hoạt động giáo Hoạt động viên học sinh Hoạt động 1: Tìm hiểu thành phần văn - Khi học môn Tiếng + Quan sát, lắng Việt, em biết khái nghe niệm văn thành phần văn - ? Em cho biết văn + Từ, câu gồm thành đoạn văn phần nào? - Nhận xét Ngoài ra, soạn thảo văn + Ghi nhớ kiến máy tính em thức cần phân biệt: thành phần sau Đó là: - Kí tự, dòng, đoạn, trang + Chú ý - Hướng dẫn học sinh phân biệt thành phần 15 Hoạt động 2: Tìm hiểu trỏ soạn thảo ’ - Em kể tên thành phần cửa sổ Microsoft +(Thanh bảng Word ? chọn, công cụ, Nút lệnh, Vùng soạn thảo, Con trỏ văn - Con trỏ văn …) vạch đứng nhấp - Lắng nghe nháy hình Nó vò trí xuất kí tự gõ vào - Đưa ví dụ: - Trong gõ văn - Chú ý lắng nghe trỏ di chuyển từ trái sang phải tự động xuống dòng Giáo viên : Nguyễn Thị Bích Trang Nội dung Các thành phần văn - Kí tự: chữ, số, kí hiệu - Dòng: Tập hợp kí tự nằm đường ngang từ lề trái sang lề phải - Đoạn: Nhiều câu liên tiếp, có liên quan với hoàn chỉnh ngữ nghóa tạo thành đoạn văn Nhấn phím Enter để kết thúc đoạn văn Trang: Phần văn trang in gọi trang văn Con trỏ soạn thảo - Con trỏ soạn thảo: vạch đứng nhấp nháy hình Nó cho biết vò trí xuất kí tự gõ vào Trang 96 Trường THCS Hưng Bình Giáo án Tin Học Lớp đến vò trí cuối dòng 5’ - Muốn chèn ký tự hay đối tượng vào văn bản, em phải di chuyển trỏ soạn thảo tới vò trí cần chèn - Để di chuyển trỏ + n phím mũi văn em phải làm tên, ấn chuột… ? + Chú ý Lưu ý: Con trỏ soạn thảo - Hướng dẫn học sinh vạch nhấp phân biệt trỏ soạn nháy, thảo trỏ chuột trỏ chuột thường có hình mũi tên Hoạt động 3: Củng cố - Hệ thống lại toàn - Lắng nghe nội dung giảng - Con trỏ soạn thảo - Phát biểu gì? Làm để biết vò trí xuất từ ta gõ Dặn dò: (2’) Về nhà học cũ Làm tập SGK IV RÚT KINH NGHIỆM  Học sinh ý nghe giảng, nghiêm túc thực hành  Giáo viên bao qt lớp ———»«——— Giáo viên : Nguyễn Thị Bích Trang Trang 97 Trường THCS Hưng Bình Giáo án Tin Học Lớp Tuần : 21 Tiết : 40 Bài 14: SOẠN THẢO VĂN BẢN ĐƠN GIẢN (tt) I MỤC TIÊU Kiến thức C¸c quy íc gâ văn Word Có khái niệm vấn đề liên quan xử lí chữ Việt soạn thảo văn Kyừ naờng Làm quen bớc đầu học thuộc hai cách gõ văn Nắm đợc quy ớc gõ văn Word Thái độ Học sinh cần nhận biết tầm quan trọng tin học Có ý thức học tập, rèn luyện tinh thần cần cù, ham thích tìm hiểu tư khoa học II CHUẨN BỊ Chuẩn bò giáo viên: Giáo án, sách giáo khoa Phấn viết bảng, thước kẻ Chuẩn bò học sinh: Sách giáo khoa, viết, vở, thước kẻ Xem trước nội dung trước đến lớp III HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC Tổ chức lớp (2’) Ổn đònh tổ chức Kiểm tra só số học sinh Kiểm tra baứi cuừ (5) * Caõu hoỷi Hãy trình bày cách lu văn ? Con trỏ soạn thảo ? Để di chuyển trỏ soạn thảo ta lµm nh thÕ nµo? * Đáp án Chọn FileSave (Chọn nút Trên công cụ) - Xuất hộp thoại save as: + Look in: Chọn ổ đóa (đường dẫn) + File name: Đặt tên cho văn + Chọn save để lưu văn Con trỏ soạn thảo: vạch đứng nhấp nháy hình Để di chuyển trỏ soạn thảo ta sử dụng phím mũi tên phím Giảng * Giới thiệu mới: (1’) Để trình bày nội dung vấn đề thông thường người ta tạo văn Có nhiều cách để tạo văn Hôm nay, tìm hiểu cách sử dụng máy vi tính để soạn thảo văn * Tiến trình dạy: Giáo viên : Nguyễn Thị Bích Trang Trang 98 Trường THCS Hưng Bình Giáo án Tin Học Lớp T G 10 ’ Hoạt động giáo viên Hoạt động1: Tìm hieồu Một yêu cầu quan trọng bắt đầu học soạn thảo văn phải bieỏt quy định việc gõ văn bản, để văn soạn thảo đợc moọt vaờn baỷn ủeùp khoa hoùc Ví dụ: 1/ Trời nắng , ánh mặt trời rực rỡ Trời nắng, ánh mặt trời rực rõ - Giụựi thiệu ví dụ, lỗi sai, cách sửa lỗi Hoạt động học sinh quy tắc gõ văn word - Ghi - Chú ý lắng nghe - Quan sát ví dụ - Ghi nhớ nội dung - Nắm vững qui tắc soạn thảo văn bản, cách sử dụng dấu câu… - Giới thiệu quy - Ghi nhớ nội dung tắc soạn thảo văn bản, nhắc nhở học sinh ý soạn thảo văn phải tuân thủ số qui tắc soạn thảo như: dấu chấm câu, cách từ, cách đoạn, dấu ngoặc … 20 ’ Hoạt động 2: Tìm hiểu cách goừ vaờn baỷn chửừ Vieọt Nói đến chữ Việt - Ghi baứi quy ớc - Chuự yự laộng nghe chữ Quốc ngữ Muốn soạn thảo văn chữ Việt, phải có thêm công cụ để gõ chữ Việt xem máy tính * Ngời dùng đa văn vào máy tính, nhng bàn phím số kí tự tiếng Việt cần có chơng trình hỗ trợ - Chuự yự laộng nghe Giaựo vieõn : Nguyễn Thị Bích Trang Nội dung Quy tắc gõ văn Word ? + Các dấu câu như: ?,!,; … phải đặt sát vào từ đứng trước + Các dấu ngoặc phải đặt sát vào bên phải ký tự cuối từ trước + Giữa từ dùng ký tự trống để phân cách + Ấn phím Enter để kết thúc đoạn văn chuyển sang đoạn văn mụựi Vớ duù: Nớc Việt Nam ( thủ đô Hà Nội) Nớc Việt Nam (thủ đô Hà Néi) Gõ văn chữ Việt - §Ĩ gâ đợc chữ Việt bàn phím ta phải dùng chơng trình hỗ trợ (VietKey) Trang 99 Trửụứng THCS Hng Bình Giáo án Tin Học Lớp  HiƯn nớc ta có số chơng trình hỗ trợ gõ chữ Việt phổ biến: Vietkey, Unikey - Giụựi thieọu VietKey * Các chơng trình gõ thờng cho phÐp nhiỊu kiĨu gâ kh¸c Hai kiĨu gâ phỉ biÕn nhÊt hiƯn lµ kiĨu Telex vµ kiĨu VNI KiĨu gâ: Cã hai kiĨu gâ ch÷ ViƯt phỉ biÕn: kiĨu TELEX vµ VNI - Giới thiệu kiểu gõ Telex -Đặc điểm kiểu gõ TELEX ? ? Theo kiĨu gõ TELEX, yêu cầu HS bỏ dấu tiếng Việt để câu Vạn nh ý - Nhận xét - Chú ý lắng nghe + KiĨu gâ s = s¾c f = hun - Ghi nhớ nội dung r = hái x = ng· j = nỈng - Gõ daỏu baống chửừ aa = â aw = ă TL: Vanj ys suwj TELEX: ee =ê oo =ô w, uw = ow =ơ dd =đ nhuw ví dụ: Chúc mừng năm Chusc muwngf nawm mowis - Laộng nghe ghi + KiĨu gâ VNI: = s¾c e6 =ª - Giới thiệu kiểu gõ nhớ nội dung = huno6 =« VNI u7 = + Kiểu gõ VNI bỏ = hái Cho ví dụ minh hoạ = ng· o7 =¬ dấu bắng số, kiểu = nặng d9 =đ - Yeõu cau hoùc sinh goừ TELEX boỷ daỏu a8 = ă phaõn bieọt kieồu goừ chữ a6 = © VNI TELEX vÝ dơ: - Chú ý lắng nghe - Nhận xét - Ghi nhụự noọi dung Chúc mừng năm * ẹeồ có văn Chu1c mu7ng2 tiếng Việt cần chọn na8m mo7i1 tính chữ Việt chương trình gõ cần chọn phông chữ Việt phù hợp 5’ Hoạt động 3: Củng cố - Hệ thống lại toàn - Lắng nghe nội dung giảng - Trả lời - Phân biệt kiểu gõ VNI với kiểu gõ TELEX Giáo viên : Nguyễn Thị Bích Trang Trang 100 Trường THCS Hưng Bình Giáo án Tin Học Lớp Dặn dò: (1’) Về nhà học cũ Làm tập SGK IV RÚT KINH NGHIỆM  Học sinh ý nghe giảng, nghiêm túc thực hành  Giáo viên bao qt lớp ———»«——— Giáo viên : Nguyễn Thị Bích Trang Trang 101
- Xem thêm -

Xem thêm: GIÁO ÁN TIN HỌC LỚP 6-TIẾT 40 (TUẦN 19),