0

GIÁO ÁN TIN HỌC LỚP 6-TIẾT 30 (TUẦN 13)

3 102 0
  • GIÁO ÁN TIN HỌC LỚP 6-TIẾT 30 (TUẦN 13)

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 27/02/2019, 19:30

GIÁO ÁN TIN HỌC LỚP 6-TIẾT 30 (TUẦN 13)GIÁO ÁN TIN HỌC LỚP 6-TIẾT 30 (TUẦN 13)GIÁO ÁN TIN HỌC LỚP 6-TIẾT 30 (TUẦN 13)GIÁO ÁN TIN HỌC LỚP 6-TIẾT 30 (TUẦN 13)GIÁO ÁN TIN HỌC LỚP 6-TIẾT 30 (TUẦN 13)GIÁO ÁN TIN HỌC LỚP 6-TIẾT 30 (TUẦN 13)GIÁO ÁN TIN HỌC LỚP 6-TIẾT 30 (TUẦN 13)GIÁO ÁN TIN HỌC LỚP 6-TIẾT 30 (TUẦN 13)GIÁO ÁN TIN HỌC LỚP 6-TIẾT 30 (TUẦN 13)GIÁO ÁN TIN HỌC LỚP 6-TIẾT 30 (TUẦN 13)GIÁO ÁN TIN HỌC LỚP 6-TIẾT 30 (TUẦN 13)GIÁO ÁN TIN HỌC LỚP 6-TIẾT 30 (TUẦN 13)GIÁO ÁN TIN HỌC LỚP 6-TIẾT 30 (TUẦN 13)GIÁO ÁN TIN HỌC LỚP 6-TIẾT 30 (TUẦN 13)GIÁO ÁN TIN HỌC LỚP 6-TIẾT 30 (TUẦN 13)GIÁO ÁN TIN HỌC LỚP 6-TIẾT 30 (TUẦN 13)GIÁO ÁN TIN HỌC LỚP 6-TIẾT 30 (TUẦN 13)GIÁO ÁN TIN HỌC LỚP 6-TIẾT 30 (TUẦN 13)GIÁO ÁN TIN HỌC LỚP 6-TIẾT 30 (TUẦN 13)GIÁO ÁN TIN HỌC LỚP 6-TIẾT 30 (TUẦN 13)GIÁO ÁN TIN HỌC LỚP 6-TIẾT 30 (TUẦN 13)GIÁO ÁN TIN HỌC LỚP 6-TIẾT 30 (TUẦN 13)GIÁO ÁN TIN HỌC LỚP 6-TIẾT 30 (TUẦN 13)GIÁO ÁN TIN HỌC LỚP 6-TIẾT 30 (TUẦN 13)GIÁO ÁN TIN HỌC LỚP 6-TIẾT 30 (TUẦN 13)GIÁO ÁN TIN HỌC LỚP 6-TIẾT 30 (TUẦN 13)GIÁO ÁN TIN HỌC LỚP 6-TIẾT 30 (TUẦN 13)GIÁO ÁN TIN HỌC LỚP 6-TIẾT 30 (TUẦN 13)GIÁO ÁN TIN HỌC LỚP 6-TIẾT 30 (TUẦN 13)GIÁO ÁN TIN HỌC LỚP 6-TIẾT 30 (TUẦN 13)GIÁO ÁN TIN HỌC LỚP 6-TIẾT 30 (TUẦN 13)GIÁO ÁN TIN HỌC LỚP 6-TIẾT 30 (TUẦN 13)GIÁO ÁN TIN HỌC LỚP 6-TIẾT 30 (TUẦN 13)GIÁO ÁN TIN HỌC LỚP 6-TIẾT 30 (TUẦN 13) Giáo án tin học Tuaàn : 15 Trường THCS Hưng Bình Tiết : 30 Bài thực hành số : CÁC THAO TÁC VỚI THƯ MỤC (tt) I MỤC TIÊU Kiến thức Biết thao tác với thư mục (tạo mới, đổi tên, xoá) Làm quen với hệ thống quản lí tệp tin Windows XP Kỹ Thực thao tác với thư mục Sử dụng cữa sổ My Computer để xem nội dung thư mục Thái độ Häc sinh nghiêm túc Hình thành phong cách làm việc chuẩn mực Có ý thức giữ gìn bảo vệ máy tính II CHUẨN BỊ Chuẩn bò Giáo viên : Giáo án, sách giáo khoa, phòng máy vi tính thực hành Chuẩn bò Học sinh : Sách giáo khoa, viết III HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC Tổ chức lớp (2’) Ổn đònh lớp Kiểm tra só số học sinh Kiểm tra cũ * Câu hỏi: * Đáp án : Giảng : * Giới thiệu (1’) Ở tiết trước em học qua số thao tác thư mục, tìm hiểu cách sử dụng cữa sổ My Computer để xem thông tin ổ đóa thư mục Tiết học hôm nay, Thầy hướng dẫn em thực thao tác * Tiến trình dạy T Hoạt động Hoạt động Nội dung G giáo viên học sinh 5’ Hoạt động 1: Hướng dẫn thường xuyên Hướng dẫn thường xuyên - Sắp xếp HS ngồi - Ngồi theo - Tổ chức học vào máy xếp sinh ngồi vào - Khởi động máy tính máy - Thực hành theo - Nêu yêu cầu - Yêu cầu HS xem kỹ yêu cầu thực hành nội dung thực hành - Xem nội dung thực - Phát mẫu nội dung thực hành hành 30 - Yêu cầu HS thực - Thực hành Tiến trình thực ’ hành theo mẫu hành Giáo viên: Nguyễn Thị Bích Trang Trang 76 Giáo án tin học nội dung thực hành - Quan sát, theo dõi hoạt động HS tránh tình trạng làm việc riêng thực hành - Nhắc HS Khá, Giỏi hướng dẫn HS yếu - Yêu cầu tất HS nhóm phải thực hành xong lược yêu cầu đề - Hướng dẫn thêm cách thực khác nhóm HS làm xong thao tác đưa - Gần hết thời gian quy đònh, HS làm chưa xong hướng dẫn cho HS để hoàn thành kòp thời gian - Nhắc nhở HS trình thực hành, kòp thời hướng dẫn nhóm HS thực sai - Yêu cầu HS tắt máy tính, xếp ghế vò trí 5’ Trường THCS Hưng Bình -Thực hành Tiến hành thao tác bước thực hành theo nội dung - Trao đổi, thảo thực hành tổng luận trình hợp thực hành - Lần lượt HS nhóm thực hành - Thực hành hướng dẫn theo - Thực theo hướng dẫn - Sửa lỗi theo hướng dẫn - Tắt máy tính Tắt máy: StartTurn off Computer Turn off Hoạt động 2: Củng cố - Nhận xét sau tiết - Lắng nghe thực hành - Nêu lỗi thường gặp cách khắc phục Dặn dò (2’) - Về nhà học cũ Xem trước chuẩn bò thực hành số - Làm tập SGK IV RÚT KINH NGHIEÄM  Học sinh ý nghe giảng, nghiêm túc thực hành  Giáo viên bao quát lớp Giáo viên: Nguyễn Thị Bích Trang Trang 77 Giáo án tin học Trường THCS Hưng Bình ———»«——— Giáo viên: Nguyễn Thị Bích Trang Trang 78
- Xem thêm -

Xem thêm: GIÁO ÁN TIN HỌC LỚP 6-TIẾT 30 (TUẦN 13),