0

GIÁO ÁN TIN HỌC LỚP 6-TIẾT 29 (TUẦN 12)

4 135 0
  • GIÁO ÁN TIN HỌC LỚP 6-TIẾT 29 (TUẦN 12)

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 27/02/2019, 19:30

GIÁO ÁN TIN HỌC LỚP 6-TIẾT 29 (TUẦN 12)GIÁO ÁN TIN HỌC LỚP 6-TIẾT 29 (TUẦN 12)GIÁO ÁN TIN HỌC LỚP 6-TIẾT 29 (TUẦN 12)GIÁO ÁN TIN HỌC LỚP 6-TIẾT 29 (TUẦN 12)GIÁO ÁN TIN HỌC LỚP 6-TIẾT 29 (TUẦN 12)GIÁO ÁN TIN HỌC LỚP 6-TIẾT 29 (TUẦN 12)GIÁO ÁN TIN HỌC LỚP 6-TIẾT 29 (TUẦN 12)GIÁO ÁN TIN HỌC LỚP 6-TIẾT 29 (TUẦN 12)GIÁO ÁN TIN HỌC LỚP 6-TIẾT 29 (TUẦN 12)GIÁO ÁN TIN HỌC LỚP 6-TIẾT 29 (TUẦN 12)GIÁO ÁN TIN HỌC LỚP 6-TIẾT 29 (TUẦN 12)GIÁO ÁN TIN HỌC LỚP 6-TIẾT 29 (TUẦN 12)GIÁO ÁN TIN HỌC LỚP 6-TIẾT 29 (TUẦN 12)GIÁO ÁN TIN HỌC LỚP 6-TIẾT 29 (TUẦN 12)GIÁO ÁN TIN HỌC LỚP 6-TIẾT 29 (TUẦN 12)GIÁO ÁN TIN HỌC LỚP 6-TIẾT 29 (TUẦN 12)GIÁO ÁN TIN HỌC LỚP 6-TIẾT 29 (TUẦN 12)GIÁO ÁN TIN HỌC LỚP 6-TIẾT 29 (TUẦN 12)GIÁO ÁN TIN HỌC LỚP 6-TIẾT 29 (TUẦN 12)GIÁO ÁN TIN HỌC LỚP 6-TIẾT 29 (TUẦN 12)GIÁO ÁN TIN HỌC LỚP 6-TIẾT 29 (TUẦN 12)GIÁO ÁN TIN HỌC LỚP 6-TIẾT 29 (TUẦN 12)GIÁO ÁN TIN HỌC LỚP 6-TIẾT 29 (TUẦN 12)GIÁO ÁN TIN HỌC LỚP 6-TIẾT 29 (TUẦN 12)GIÁO ÁN TIN HỌC LỚP 6-TIẾT 29 (TUẦN 12)GIÁO ÁN TIN HỌC LỚP 6-TIẾT 29 (TUẦN 12)GIÁO ÁN TIN HỌC LỚP 6-TIẾT 29 (TUẦN 12)GIÁO ÁN TIN HỌC LỚP 6-TIẾT 29 (TUẦN 12)GIÁO ÁN TIN HỌC LỚP 6-TIẾT 29 (TUẦN 12)GIÁO ÁN TIN HỌC LỚP 6-TIẾT 29 (TUẦN 12)GIÁO ÁN TIN HỌC LỚP 6-TIẾT 29 (TUẦN 12) Trường THCS Hưng Bình Giáo án tin học Tuần : 15 Tiết : 29 Bài thực hành số : CÁC THAO TÁC VỚI THƯ MỤC I MỤC TIÊU Kiến thức Biết thao tác với thư mục (tạo mới, đổi tên, xoá) Làm quen với hệ thống quản lí tệp tin Windows XP Kỹ Thực thao tác với thư mục Sử dụng cữa sổ My Computer để xem nội dung thư mục Thái độ Häc sinh nghiªm túc Hình thành phong cách làm việc chuẩn mực Có ý thức giữ gìn bảo vệ máy tính II CHUẨN BỊ Chuẩn bò Giáo viên : - Giáo án, sách giáo khoa, phòng máy vi tính thực hành Chuẩn bò Học sinh : Sách giáo khoa, viết III HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC Tổ chức lớp (2’) Ổn đònh lớp Kiểm tra só số học sinh Kiểm tra cũ (5’) * Câu hỏi: Nêu thao tác tệp tin thư mục * Đáp án : Các thao tác với tệp tin vào thư mục - Xem nội dung tệp tin thư mục - Tạo - Đổi tên - Xóa - Sao chép - Di chuyển Giảng : * Giới thiệu (1’) Ở tiết trước em học qua số thao tác thư mục, tìm hiểu cách sử dụng cữa sổ My Computer để xem thông tin ổ đóa thư mục Tiết học hôm nay, co hướng dẫn em thực thao tác T G 30 ’ * Tiến trình dạy Hoạt động Hoạt động giáo viên học sinh Hoạt động 1: Hướng dẫn ban đầu nội dung thực hành Giáo viên: Nguyễn Thị Bích Trang Nội dung 1) Noäi dung: Trang 73 Giáo án tin học - Em nhắc lại cách xem thông tin máy tính - Nhận xét Để biết máy tính ta có ổ đóa, ổ đóa chứa ta vào cữa sổ My Computer - Sử dụng cữa sổ My Computer nào, em vào nội dung thứ - Giới thiệu cách mở cữa sổ My Computer - Nháy đúp vào cữa sổ My Computer để mở Nháy nút Folder chia cữa sổ My Computer thành hai ngăn - Yêu cầu HS lên thực thao tác mở cữa sổ -Cho biết cữa sổ chứa gì? - Như để xem nội dung ổ đóa, tệp tin thư mục - Gới thiệu cách xem nội dung ổ đóa xem nội dung thư mục - Chú ý trước tên thư mục có dấu cộng thư mục có chứa thư mục - Như làm để có thư mục, cách tạo thư mục nào? Để biết điều qua nội dung - Giới thiệu cách tạo thư mục - Để tạo thư mục ta cần mở cữa sổ My Giáo viên: Nguyễn Thị Bích Trang Trường THCS Hưng Bình - Trả lời: Vào cữa sổ My Computer a) Sử dụng cữa sổ My Computer - Chú ý lắng nghe - Nháy đúp vào cữa sổ My - Ghi Computer để mở Nháy nút Folder chia cữa - Chú ý quan sát, sổ My Computer lắng nghe, ghi nhớ thành hai ngăn nội dung - Thực hành máy - Trả lời: Ổ đóa, b) Xem nội dung Thư mục tệp tin ổ đóa Nháy đúp chuột vào tên - Chú ý quan sát ổ đóa ngăn ghi nhớ nội trái, xem nội dung dung ổ đóa ngăn phải - Chú ý lắng nghe b) Xem nội dung thư mục: Nháy đúp - Chú ý lắng nghe chuột vào tên ghi thư mục ngăn trái, xem nội dung thư mục ngăn phải c) Tạo thư - Chú ý lắng nghe mục - Quan sát thao tác -Mở cữa sổ ổ mẫu đóa, thư mục - Ghi nhớ nội dung chứa thư mục cần tạo - Nháy chuột phải vùng trống cửa sổ Nháy chọn New - > Nháy chọn Folder Trang 74 Trường THCS Hưng Bình Giáo án tin học Computer vào ổ đóa thư mục chứa thư mục cần tạo - Vừa giảng giải, vừa trình bày mẫu thao tác 5’ - Thực tạo thư mục đặt tên là:Lop 6A*1 hai sai - Nhận xét: Chú ý đặt tên thư mục không chứa kí hiệu không dài 215 ký tự - Thầy đặt tên Khoi đặt nhằm Khoi 10 làm để sửa lại cho ? - Nhận xét - Giới thiệu cách đổi tên -Trường ta có khối tạo nhằm tới thư mục làm để thư mục ? - Để chọn thư mục ta thực thao tác ? - Giới thiệu cách xóa thư mục Giảng giải, thao tác mẫu - Những thư mục bò xóa nằm đâu Hoạt động 2: - Hệ thống lại kiến thức - Nêu lỗi thường gặp - Xuất biểu tượng thư mục New Folder - Gõ tên thư mục - Nhấn Enter kết thúc - Phát biểu Lưu ý: Tên thư mục dài đến 215 kí tự, không - Chú ý quan sát, phân biệt chữ ghi nhớ nội dung hoa hay chữ thường không chứa kí tự: \ / : * ? “ < - Phát biểu > - Ghi nhớ nội dung - Phát biểu - Nháy chuột - Quan sát ghi nhớ nội dung - Phát biểu d) Đổi tên thư mục Nháy phải chuột vào thư mục cần đổi tên -> Rename-> Nhập tên ->Enter e) Xóa thư mục - Nháy chuột chọn thư mục cần xóa Nhấn Delete bàn phím > OK Lưu ý: Thư mục bò xóa đưa vào thùng rác Củng cố - Lắng nghe Dặn dò (2’) - Về nhà học cũ Xem trước chuẩn bò thực hành - Làm tập SGK IV RÚT KINH NGHIỆM Giáo viên: Nguyễn Thị Bích Trang Trang 75 Trường THCS Hưng Bình Giáo án tin học  Học sinh ý nghe giảng, nghiêm túc thực hành  Giáo viên bao quát lớp ———»«——— Giáo viên: Nguyễn Thị Bích Trang Trang 76
- Xem thêm -

Xem thêm: GIÁO ÁN TIN HỌC LỚP 6-TIẾT 29 (TUẦN 12),