0

GIÁO ÁN TIN HỌC LỚP 6-TIẾT 26 (TUẦN 9)

4 108 0
  • GIÁO ÁN TIN HỌC LỚP 6-TIẾT 26 (TUẦN 9)

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 27/02/2019, 19:30

GIÁO ÁN TIN HỌC LỚP 6-TIẾT 26 (TUẦN 9)GIÁO ÁN TIN HỌC LỚP 6-TIẾT 26 (TUẦN 9)GIÁO ÁN TIN HỌC LỚP 6-TIẾT 26 (TUẦN 9)GIÁO ÁN TIN HỌC LỚP 6-TIẾT 26 (TUẦN 9)GIÁO ÁN TIN HỌC LỚP 6-TIẾT 26 (TUẦN 9)GIÁO ÁN TIN HỌC LỚP 6-TIẾT 26 (TUẦN 9)GIÁO ÁN TIN HỌC LỚP 6-TIẾT 26 (TUẦN 9)GIÁO ÁN TIN HỌC LỚP 6-TIẾT 26 (TUẦN 9)GIÁO ÁN TIN HỌC LỚP 6-TIẾT 26 (TUẦN 9)GIÁO ÁN TIN HỌC LỚP 6-TIẾT 26 (TUẦN 9)GIÁO ÁN TIN HỌC LỚP 6-TIẾT 26 (TUẦN 9)GIÁO ÁN TIN HỌC LỚP 6-TIẾT 26 (TUẦN 9)GIÁO ÁN TIN HỌC LỚP 6-TIẾT 26 (TUẦN 9)GIÁO ÁN TIN HỌC LỚP 6-TIẾT 26 (TUẦN 9)GIÁO ÁN TIN HỌC LỚP 6-TIẾT 26 (TUẦN 9)GIÁO ÁN TIN HỌC LỚP 6-TIẾT 26 (TUẦN 9)GIÁO ÁN TIN HỌC LỚP 6-TIẾT 26 (TUẦN 9)GIÁO ÁN TIN HỌC LỚP 6-TIẾT 26 (TUẦN 9)GIÁO ÁN TIN HỌC LỚP 6-TIẾT 26 (TUẦN 9)GIÁO ÁN TIN HỌC LỚP 6-TIẾT 26 (TUẦN 9)GIÁO ÁN TIN HỌC LỚP 6-TIẾT 26 (TUẦN 9)GIÁO ÁN TIN HỌC LỚP 6-TIẾT 26 (TUẦN 9)GIÁO ÁN TIN HỌC LỚP 6-TIẾT 26 (TUẦN 9)GIÁO ÁN TIN HỌC LỚP 6-TIẾT 26 (TUẦN 9)GIÁO ÁN TIN HỌC LỚP 6-TIẾT 26 (TUẦN 9)GIÁO ÁN TIN HỌC LỚP 6-TIẾT 26 (TUẦN 9)GIÁO ÁN TIN HỌC LỚP 6-TIẾT 26 (TUẦN 9)GIÁO ÁN TIN HỌC LỚP 6-TIẾT 26 (TUẦN 9)GIÁO ÁN TIN HỌC LỚP 6-TIẾT 26 (TUẦN 9)GIÁO ÁN TIN HỌC LỚP 6-TIẾT 26 (TUẦN 9)GIÁO ÁN TIN HỌC LỚP 6-TIẾT 26 (TUẦN 9)GIÁO ÁN TIN HỌC LỚP 6-TIẾT 26 (TUẦN 9)GIÁO ÁN TIN HỌC LỚP 6-TIẾT 26 (TUẦN 9)GIÁO ÁN TIN HỌC LỚP 6-TIẾT 26 (TUẦN 9)GIÁO ÁN TIN HỌC LỚP 6-TIẾT 26 (TUẦN 9)GIÁO ÁN TIN HỌC LỚP 6-TIẾT 26 (TUẦN 9)GIÁO ÁN TIN HỌC LỚP 6-TIẾT 26 (TUẦN 9)GIÁO ÁN TIN HỌC LỚP 6-TIẾT 26 (TUẦN 9)GIÁO ÁN TIN HỌC LỚP 6-TIẾT 26 (TUẦN 9)GIÁO ÁN TIN HỌC LỚP 6-TIẾT 26 (TUẦN 9)GIÁO ÁN TIN HỌC LỚP 6-TIẾT 26 (TUẦN 9) Giáo án Tin hoc Lớp Tuần : 13 Trường THCS Hưng Bình Tiết : 26 Bài 12: HỆ ĐIỀU HÀNH WINDOWS(tt) I MỤC TIÊU Kiến thức: - NhËn biết tên biểu tợng giao diện khởi động hệ điều hành Windows - Biết công việc (Taskbar), nút Start, biểu tợng chơng trình ứng dụng khái niệm cửa sổ (windows) hệ điều hành Kyừ naờng : - Biết hiểu đợc chức số thành phần cửa sổ hệ điều hành Windows Thaựi ủoọ : Chú ý, nghiêm túc, có ý thức học tập, phát biểu xây dựng II CHUẨN BỊ Chuẩn bò Giáo viên : Giáo án, sách giáo khoa Một số hình ảnh biểu tượng hệ điều hành máy tính Chuẩn bò Học sinh : Sách giáo khoa, viết III HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC Tổ chức lớp (2’) Ổn đònh lớp Kiểm tra só số học sinh Kiểm tra cũ (5’) * Câu hỏi: - Giao diện hệ điều hành có thành phần nào? * Đáp án : - Giao diện hệ điều hành có thành + Màn hình + Các biểu tượng chương trình + Các biểu tượng chương trình ứng dụng Giảng : * Giới thiệu (1’) Ở tiết trước em tìm hiểu vài thành hệ điều hành Window, tiết học hôm em tìm hiểu vài biểu tượng lại * Tiến trình dạy T Hoạt động Hoạt động Nội dung G giáo viên học sinh Hoạt động 1: Giới thiệu Thanh công việc Giáo viên: Nguyễn Thị Bích Trang Trang 65 Giáo án Tin hoc Lớp 15 ’ Trường THCS Hưng Bình - Quan sát hình làm vệc - Phát biểu Windows Cho biết công việc nằm đâu? - Chú ý, ghi nhớ nội dung - Phát biểu: Chứa - Quan sát công nút start, việc, cho biết chương trình chứa ? - Nhận xét: - Khi chạy chương - Ghi nhớ nội dung trình, biểu tượng xuất công việc Em chuyển đổi nhanh chương trình cách nháy chuột vào biểu - Thực hành tượng chương trình máy tương ứng - Yêu cầu HS lên thực chuyển đổi qua lại chương trình chạy cách sử dụng công việc Hoạt động 2: Giới thiệu cữa sổ làm việc Thanh việc công Thanh công việc nằm đáy hình - Giới thiệu công việc Giáo viên: Nguyễn Thị Bích Trang - Chøa biĨu tỵng chơng trình chạy - Để chuyển đổi nhanh chơng trình chạy ta nháy chuột vào biểu tợng chơng trình tơng ứng Trang 66 Giaựo án Tin hoc Lớp 15 ’ 5’ - Trong Windows, chơng trình đợc thực cửa sỉ riªng, ngêi sư dơng giao tiÕp (ra lƯnh hay nhận thông tin) với chơng trình thông qua cửa sổ - Cửa sổ làm việc Windows gồm điểm chung nào? - Nhaọn xeựt: Các cửa sổ làm việc hệ điều hành Windows có điểm chung sau: + Thanh tiêu đề: chứa tên chơng trình + Thanh bảng chọn: chứa nhóm lệnh (menu) chơng trình + Thanh công cụ: chứa biểu tợng lệnh + Nhóm nút: đóng, phóng to, thu nhá n»m ë gãc ph¶i cưa sỉ - Yêu cầu HS lên thu nhỏ chương trình thành biểu tượng công việc - Nhận xét - Ngoài cữa sổ làm việc có dọc ngang giúp ta di chuyển toàn vùng làm việc lên, xuống, sang phải sang trái Hoạt động 3: - Hệ thống lại kiến thức - Cữa sổ làm việc có gì? Trường THCS Hưng Bình - Chú ý lắng nghe - Phát biểu: Cửừa soồ laứm vieọc gom caực điểm chung: tiêu đề, công cụ, bảng chọn - Chuự yự lắng nghe ghi nhớ nội dung - Thực máy tính Cữa sổ làm việc - Thanh bảng chọn: chứa nhóm lệnh (menu) chơng trình - Thanh công cụ: chứa biểu tợng lệnh chÝnh Dùng để thu nhỏ cửa sổ thành biểu tượng công việc Dùng để phóng to hay thu nhỏ hình Dùng để đóng cửa sổ kết thúc chương trình thời - Chú ý - Chú ý lắng nghe, - Thanh dọc ghi nhớ nội dung ngang giúp ta di chuyển toàn vùng làm việc lên, xuống, sang phải sang trái Củng cố - Lắng nghe - Thực hành Dặn dò (2’) - Về nhà học cũ Xem trước học Giáo viên: Nguyễn Thị Bích Trang Trang 67 Giáo án Tin hoc Lớp Trường THCS Hưng Bình - Làm tập SGK IV RÚT KINH NGHIỆM  Học sinh ý nghe giảng, nghiêm túc thực hành  Giáo viên bao quát lớp ———»«——— Giáo viên: Nguyễn Thị Bích Trang Trang 68
- Xem thêm -

Xem thêm: GIÁO ÁN TIN HỌC LỚP 6-TIẾT 26 (TUẦN 9),