0

GIÁO ÁN TIN HỌC LỚP 6-TIẾT 25 (TUẦN 10)

4 72 0
  • GIÁO ÁN TIN HỌC LỚP 6-TIẾT 25 (TUẦN 10)

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 27/02/2019, 19:30

GIÁO ÁN TIN HỌC LỚP 6-TIẾT 25 (TUẦN 10)GIÁO ÁN TIN HỌC LỚP 6-TIẾT 25 (TUẦN 10)GIÁO ÁN TIN HỌC LỚP 6-TIẾT 25 (TUẦN 10)GIÁO ÁN TIN HỌC LỚP 6-TIẾT 25 (TUẦN 10)GIÁO ÁN TIN HỌC LỚP 6-TIẾT 25 (TUẦN 10)GIÁO ÁN TIN HỌC LỚP 6-TIẾT 25 (TUẦN 10)GIÁO ÁN TIN HỌC LỚP 6-TIẾT 25 (TUẦN 10)GIÁO ÁN TIN HỌC LỚP 6-TIẾT 25 (TUẦN 10)GIÁO ÁN TIN HỌC LỚP 6-TIẾT 25 (TUẦN 10)GIÁO ÁN TIN HỌC LỚP 6-TIẾT 25 (TUẦN 10)GIÁO ÁN TIN HỌC LỚP 6-TIẾT 25 (TUẦN 10)GIÁO ÁN TIN HỌC LỚP 6-TIẾT 25 (TUẦN 10)GIÁO ÁN TIN HỌC LỚP 6-TIẾT 25 (TUẦN 10)GIÁO ÁN TIN HỌC LỚP 6-TIẾT 25 (TUẦN 10)GIÁO ÁN TIN HỌC LỚP 6-TIẾT 25 (TUẦN 10)GIÁO ÁN TIN HỌC LỚP 6-TIẾT 25 (TUẦN 10)GIÁO ÁN TIN HỌC LỚP 6-TIẾT 25 (TUẦN 10)GIÁO ÁN TIN HỌC LỚP 6-TIẾT 25 (TUẦN 10)GIÁO ÁN TIN HỌC LỚP 6-TIẾT 25 (TUẦN 10)GIÁO ÁN TIN HỌC LỚP 6-TIẾT 25 (TUẦN 10)GIÁO ÁN TIN HỌC LỚP 6-TIẾT 25 (TUẦN 10)GIÁO ÁN TIN HỌC LỚP 6-TIẾT 25 (TUẦN 10)GIÁO ÁN TIN HỌC LỚP 6-TIẾT 25 (TUẦN 10)GIÁO ÁN TIN HỌC LỚP 6-TIẾT 25 (TUẦN 10)GIÁO ÁN TIN HỌC LỚP 6-TIẾT 25 (TUẦN 10)GIÁO ÁN TIN HỌC LỚP 6-TIẾT 25 (TUẦN 10)GIÁO ÁN TIN HỌC LỚP 6-TIẾT 25 (TUẦN 10)GIÁO ÁN TIN HỌC LỚP 6-TIẾT 25 (TUẦN 10)GIÁO ÁN TIN HỌC LỚP 6-TIẾT 25 (TUẦN 10)GIÁO ÁN TIN HỌC LỚP 6-TIẾT 25 (TUẦN 10)GIÁO ÁN TIN HỌC LỚP 6-TIẾT 25 (TUẦN 10)GIÁO ÁN TIN HỌC LỚP 6-TIẾT 25 (TUẦN 10)GIÁO ÁN TIN HỌC LỚP 6-TIẾT 25 (TUẦN 10)GIÁO ÁN TIN HỌC LỚP 6-TIẾT 25 (TUẦN 10)GIÁO ÁN TIN HỌC LỚP 6-TIẾT 25 (TUẦN 10)GIÁO ÁN TIN HỌC LỚP 6-TIẾT 25 (TUẦN 10)GIÁO ÁN TIN HỌC LỚP 6-TIẾT 25 (TUẦN 10)GIÁO ÁN TIN HỌC LỚP 6-TIẾT 25 (TUẦN 10)GIÁO ÁN TIN HỌC LỚP 6-TIẾT 25 (TUẦN 10)GIÁO ÁN TIN HỌC LỚP 6-TIẾT 25 (TUẦN 10)GIÁO ÁN TIN HỌC LỚP 6-TIẾT 25 (TUẦN 10)GIÁO ÁN TIN HỌC LỚP 6-TIẾT 25 (TUẦN 10)GIÁO ÁN TIN HỌC LỚP 6-TIẾT 25 (TUẦN 10)GIÁO ÁN TIN HỌC LỚP 6-TIẾT 25 (TUẦN 10)GIÁO ÁN TIN HỌC LỚP 6-TIẾT 25 (TUẦN 10)GIÁO ÁN TIN HỌC LỚP 6-TIẾT 25 (TUẦN 10)GIÁO ÁN TIN HỌC LỚP 6-TIẾT 25 (TUẦN 10)GIÁO ÁN TIN HỌC LỚP 6-TIẾT 25 (TUẦN 10) Giáo án Tin hoc Lớp Tuần : 13 Trường THCS Hưng Bình Tiết : 25 Bài 12: HỆ ĐIỀU HÀNH WINDOWS I MỤC TIÊU Kiến thức: - NhËn biết tên biểu tợng giao diện khởi động hệ điều hành Windows - Biết hình (Desktop), nút Start, biểu tợng chơng trình ứng dụng khái niệm cửa sổ (windows) hệ điều hành Kyừ naờng : - Biết hiểu đợc chức số thành phần cửa sổ hệ điều hành Windows Thaựi ủoọ : Chú ý, nghiêm túc, có ý thức học tập, phát biểu xây dựng II CHUẨN BỊ Chuẩn bò Giáo viên : - Giáo án, sách giáo khoa - Một số hình ảnh biểu tượng hệ điều hành máy tính Chuẩn bò Học sinh : Sách giáo khoa, viết III HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC Tổ chức lớp (2’) Ổn đònh lớp Kiểm tra só số học sinh Kiểm tra cũ (5’) * Câu hỏi: Đường dẫn gì? Viết đường dẫn đến tệp tin Tan Lap.doc thư mục sau? * Đáp án : C:\ - Đường dẫn dãy tên thư mục An Lao lồng đặt cách bỡi dấu \, bắt An Trung đầu từ thư mục xuất phát kết thúc thư mục tệp tin để An Tan đường tới thư mục tệp tin tương öùng Tan - C:\An Lao\An Tan\Tan Lap.doc An.doc Tan Giảng : Lap,doc * Giới thiệu (1’) Trong trình em thực hành, em khởi động máy lên, em thấy có hình cỏ, hình cỏ người ta gọi giao diện hệ điều hành Window Giao diện hệ điều hành Window gì, tiết học hôm em tìm hiểu vấn đề Giáo viên: Nguyễn Thị Bích Trang Trang 62 Giáo án Tin hoc Lớp T G 20 ’ * Tiến trình dạy Hoạt động Hoạt động giáo viên học sinh Hoạt động 1: Giới thiệu hình làm việc Windows Hệ Điều Hành Windows có nhiều phiên bản, phiên - Chú ý lắng nghe WindowXP, Window98, Window2000… Nhưng phiên sử - Chú ý theo dõi dụng phổ biến Window XP - Khi làm việc với HĐH Windows em hình dung - Máy tính không hình bàn làm có hệ điều hành việc em với không khởi chồng sách có nên có hình sẳn màu đen - Khi máy tính chưa có hệ điều hành khởi động lên có nào? - Quan sát tranh - Nhận xét: - Phát biểu: Khi em khởi động - Các biểu tượng máy lên em chương trình, biểu thấy hình tượng thùng rác, nó, công việc giao diện hệ điều - Chú ý lắng nghe, hành Window XP ghi nhớ nội dung - Treo tranh hình hêï điều hành Quan sát tranh cho - Chú ý lắng nghe biết gồm có - Ghi nhớ nội dung gì? - Nhận xét: - Giới thiệu hình - Trên hình - Chú ý lắng nghe có biểu tượng - Thực hành chương trình mà Giáo viên: Nguyễn Thị Bích Trang Trường THCS Hưng Bình Nội dung Màn hình làm việc Windows a) Màn hình - Là hình sau khởi động xong Windows b) Mét vµi biĨu tợng hình - My Computer: Xem thông tin có máy tính - My Document: Xem c¸c tƯp tin Recycle Bin: (thïng r¸c) chøa c¸c tƯp tin th mục bị xóa Trang 63 Giaựo án Tin hoc Lớp Trường THCS Hưng Bình cài đặt máy Trên hình có biểu tượng chương trình chính, tất máy có HĐH có MyComputer, Recycle Bin - Giới thiệu vài biểu tượng - Yêu cầu HS mở ổ đóa D - Ngoài biểu tượng ta có số biểu tượng khác Word Nay biểu tượng chương trình ứng dụng - Cách khởi động Word 10 ’ 5’ - Lắng nghe - Phát biểu: Nháy đúp biểu tượng - Thực hành vào - Yêu cầu HS thực Hoạt động 2: Giới thiệu nút Start bảng chọn start - Trình bày cách tắt - Phát biểu máy - Lắng nghe, ghi - Giới thiệu nút nhớ nội dung Start - Phát biểu: Xuất cho ta - Khi ta nháy vào nút khung bảng chọn Start xuất - Lắng nghe, quan điều ? sát - Nhận xét, giới thiệu bảng chọn Start Hoạt động 3: Củng cố - Hệ thống lại kiến - Lắng nghe thức - Thực hành -Trình bày thao tác xem thoõng tin oồ ủúa D c) Các biểu tợng chơng trình ứng dụng: nh MS Word, phần mềm trò chơi, phần mềm đồ hoạ Nuựt Start vaứ bảng chọn Start -Nút Start nơi bắt đầu công việc Windows - Bảng chọn Start Dặn dò (2’) - Về nhà học cũ Xem trước nội dung lại học - Làm tập SGK IV RÚT KINH NGHIỆM  Học sinh ý nghe giảng, nghiêm túc thực hành Giáo viên: Nguyễn Thị Bích Trang Trang 64 Giáo án Tin hoc Lớp Trường THCS Hưng Bình  Giáo viên bao quát lớp ———»«——— Giáo viên: Nguyễn Thị Bích Trang Trang 65
- Xem thêm -

Xem thêm: GIÁO ÁN TIN HỌC LỚP 6-TIẾT 25 (TUẦN 10),