0

GIÁO ÁN TIN HỌC LỚP 6-TIẾT 21 (TUẦN 7)

4 72 0
  • GIÁO ÁN TIN HỌC LỚP 6-TIẾT 21 (TUẦN 7)

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 27/02/2019, 19:29

GIÁO ÁN TIN HỌC LỚP 6-TIẾT 21 (TUẦN 7)GIÁO ÁN TIN HỌC LỚP 6-TIẾT 21 (TUẦN 7)GIÁO ÁN TIN HỌC LỚP 6-TIẾT 21 (TUẦN 7)GIÁO ÁN TIN HỌC LỚP 6-TIẾT 21 (TUẦN 7)GIÁO ÁN TIN HỌC LỚP 6-TIẾT 21 (TUẦN 7)GIÁO ÁN TIN HỌC LỚP 6-TIẾT 21 (TUẦN 7)GIÁO ÁN TIN HỌC LỚP 6-TIẾT 21 (TUẦN 7)GIÁO ÁN TIN HỌC LỚP 6-TIẾT 21 (TUẦN 7)GIÁO ÁN TIN HỌC LỚP 6-TIẾT 21 (TUẦN 7)GIÁO ÁN TIN HỌC LỚP 6-TIẾT 21 (TUẦN 7)GIÁO ÁN TIN HỌC LỚP 6-TIẾT 21 (TUẦN 7)GIÁO ÁN TIN HỌC LỚP 6-TIẾT 21 (TUẦN 7)GIÁO ÁN TIN HỌC LỚP 6-TIẾT 21 (TUẦN 7)GIÁO ÁN TIN HỌC LỚP 6-TIẾT 21 (TUẦN 7)GIÁO ÁN TIN HỌC LỚP 6-TIẾT 21 (TUẦN 7)GIÁO ÁN TIN HỌC LỚP 6-TIẾT 21 (TUẦN 7)GIÁO ÁN TIN HỌC LỚP 6-TIẾT 21 (TUẦN 7)GIÁO ÁN TIN HỌC LỚP 6-TIẾT 21 (TUẦN 7)GIÁO ÁN TIN HỌC LỚP 6-TIẾT 21 (TUẦN 7)GIÁO ÁN TIN HỌC LỚP 6-TIẾT 21 (TUẦN 7)GIÁO ÁN TIN HỌC LỚP 6-TIẾT 21 (TUẦN 7)GIÁO ÁN TIN HỌC LỚP 6-TIẾT 21 (TUẦN 7)GIÁO ÁN TIN HỌC LỚP 6-TIẾT 21 (TUẦN 7)GIÁO ÁN TIN HỌC LỚP 6-TIẾT 21 (TUẦN 7)GIÁO ÁN TIN HỌC LỚP 6-TIẾT 21 (TUẦN 7)GIÁO ÁN TIN HỌC LỚP 6-TIẾT 21 (TUẦN 7)GIÁO ÁN TIN HỌC LỚP 6-TIẾT 21 (TUẦN 7)GIÁO ÁN TIN HỌC LỚP 6-TIẾT 21 (TUẦN 7)GIÁO ÁN TIN HỌC LỚP 6-TIẾT 21 (TUẦN 7)GIÁO ÁN TIN HỌC LỚP 6-TIẾT 21 (TUẦN 7)GIÁO ÁN TIN HỌC LỚP 6-TIẾT 21 (TUẦN 7)GIÁO ÁN TIN HỌC LỚP 6-TIẾT 21 (TUẦN 7) Giáo án tin học Tuaàn : 11 Trường THCS Hưng Bình Tiết : 21 Bài 10: HỆ ĐIỀU HÀNH LÀM NHỮNG VIỆC GÌ ? I MỤC TIÊU Kiến thức: Học sinh biết được: Hệ điều hành phần mềm máy tính cài đặt máy tính chạy khởi động máy tính Kỹ : Học sinh biết hai nhiệm vụ hệ điều hành điều khiển hoạt động máy tính cung cấp môi trường giao tiếp người máy tính Thái độ : Nghiêm túc học, có tinh thần phát biểu tham gia xây dựng II CHUẨN BỊ Chuẩn bò Giáo viên : - Giáo án, sách giáo khoa - Một số hình ảnh hệ điều hành Chuẩn bò Học sinh : Sách giáo khoa, viết III HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC Tổ chức lớp (2’) Ổn đònh lớp Kiểm tra só số học sinh Kiểm tra cũ (5’) * Câu hỏi: - Cái điều khiển máy tính hoạt động? - Hệ điều hành phần cứng hay phần mềm? Em giới thiệu vài tên phần mềm mà em biết * Đáp án : - Hệ điều hành điều khiển máy tính hoạt động Nó điều khiển hoạt động phần cứng phần mềm tham gia trình xử lí thông tin - Hệ điều hành phần mềm máy tính Một số phần mềm mà em biết: Word, nghe nhạc, games… Giảng : * Giới thiệu (1’) Qua trước ta biết liên quan hệ điều hành với thiết bò phần mềm máy tính Nhưng hệ điều hành thiết bò hay phần mềm đặt chỗ máy tính điều khiển máy tính nào? Trong ta giải vấn đề nêu T * Tiến trình dạy Hoạt động giáo Giáo viên: Nguyễn Thị Bích Trang Hoạt động Noäi dung Trang 51 Giáo án tin học G 20 ’ Trường THCS Hưng Bình viên học sinh Hoạt động 1: Giới thiệu hệ điều hành - Bµi trớc ta thấy vai trò quan - Laộng nghe trọng hệ điều hành Vậy hệ điều hành gì? Nó có phải thiết bị lắp đặt máy tính hay không? Hình thù sao? Chúng Phaựt bieồu: ta vào phần Hệ điều hành Khoõng gi? ? Theo em, hệ điều hành có phải thiết bị đợc lắp ráp - Chuự yự laộng máy tính không? nghe vaứ ghi nhụự - Nhận xét: nội dung §óng vËy, Hệ điều hành thiết bò lắp vào máy tính mà chương trình, Phát biểu: phần mềm hệ thống Phan mem ủửụùc maựy tính cài đặt chia làm hai loại: máy tính Phần mềm hệ - Em nhắc lại phần thống phần mềm có loại? Trong mềm ứng dụng loại phần mềm Phần mềm hệ quan trọng nhất? Vì thống quan ? trọng phần mềm hệ thông máy tính hoạt động - Nhận xét: Phần mềm hệ thống có vai trò rấ quan trọng đến hoạt động máy tính, hệ điều hành phần mềm hệ thống - Trong hai loại phần mềm phần mềm cài đặt trước? Vì sao? - Phần mềm hệ thống cài đặt trước Vì phần mềm hệ thống máy tính không hoạt động - HĐH laứ phan - Lý HĐH đợc cài đặt mem heọ thoỏng máy tính? ủieu khieồn moùi - Nhaọn xeựt: HĐH điều khiển hoaùt ủoọng cuỷa tất thieỏt bũ chơng maựy tớnh Giỏo viờn: Nguyn Th Bớch Trang Hệ điều hành gì? Hệ điều hành chơng trình máy tính Hệ điều hành đợc cài đặt m¸y tÝnh Chú ý: Không có HĐH máy tính sử dụng Trang 52 Giáo án tin học 12 ’ 4’ Trường THCS Hưng Bình tr×nh m¸y tÝnh - Không có HĐH máy tính Không hoạt có hoạt động không? động - Nhận xét - Chú ý, ghi nhớ kiến thức Hoạt động 2: Giới thiệu nhiệm vụ HĐH Nh em ®· biÕt , HĐH có vai trò - Phaựt bieồu: HĐH quan trọng Vậy em cho có vai trò quan biết vai trò gì? trọng, điều khiển phần cứng - Nhaọn xeựt tổ chức thực - Đây nhiệm vụ hệ chơng trình thống nhiệm vụ quan máy tính trọng HĐH Để thực nhiệm vụ này, HĐH chạy - Laộng nghe vaứ thờng trực máy tính, ghi nhụự noọi dung kiểm tra để đảm bảo chớnh chắn thiết bị máy tính nh nhớ, hình, bàn phím chuột vận hành tốt, phối hợp hài hòa với thiết bị khác tránh xung đột sẵn sàng hoạt động - Trên hình - Khi ta làm việc với máy tính ta nhìn thấy kết - Chú ý ghi đâu? nhớ nội dung - NhiƯm vơ cung cÊp giao diƯn cho ngêi dïng lµ cho phÐp ngời sử dụng tơng tác với máy tính chuột bàn phím thiết bị nhập khác Nhờ có giao diện, ngời dùng chọn đối tợng chuột thao tác với chúng cách nháy chuột Lu ý ngời dùng thấy đợc công việc mà HĐH thực mà thấy đợc kết công việc hình - Ngoài nhiệm vụ máy tính có nhiệm vụ quan trọng tổ chức, lí thông tin máy tính Hoạt động 3: Củng cố - Hệ thống lại nội dung - Lắng nghe Giáo viên: Nguyễn Thị Bích Trang Nhiệm vụ HĐH - Điều khiển phần cứng, tổ chức thực chương trình máy tính - Cung cÊp giao diƯn cho ngời dùng Chú ý: + Giao diện môi trờng giao tiếp cho phép ngời dùng trao đổi thông tin với máy tính trình làm việc - Toồ chức , quản lí thông tin máy tính Trang 53 Giáo án tin học Trường THCS Hưng Bình giảng - Phát biểu - NhiƯm vơ chÝnh cđa hƯ ®iỊu hµnh - Nhận xét Dặn dò (1’) - Về nhà học cũ Xem trước - Làm tập SGK IV RÚT KINH NGHIỆM  Học sinh ý nghe giảng, nghiêm túc thực hành  Giáo viên bao quát lớp ———»«——— Giáo viên: Nguyễn Thị Bích Trang Trang 54
- Xem thêm -

Xem thêm: GIÁO ÁN TIN HỌC LỚP 6-TIẾT 21 (TUẦN 7),