0

GIÁO ÁN TIN HỌC LỚP 6-TIẾT 7 (TUẦN 4)

4 101 0
  • GIÁO ÁN TIN HỌC LỚP 6-TIẾT 7 (TUẦN 4)

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 27/02/2019, 19:29

GIÁO ÁN TIN HỌC LỚP 6-TIẾT 18 (TUẦN 4)GIÁO ÁN TIN HỌC LỚP 6-TIẾT 18 (TUẦN 4)GIÁO ÁN TIN HỌC LỚP 6-TIẾT 18 (TUẦN 4)GIÁO ÁN TIN HỌC LỚP 6-TIẾT 18 (TUẦN 4)GIÁO ÁN TIN HỌC LỚP 6-TIẾT 18 (TUẦN 4)GIÁO ÁN TIN HỌC LỚP 6-TIẾT 18 (TUẦN 4)GIÁO ÁN TIN HỌC LỚP 6-TIẾT 18 (TUẦN 4)GIÁO ÁN TIN HỌC LỚP 6-TIẾT 18 (TUẦN 4)GIÁO ÁN TIN HỌC LỚP 6-TIẾT 18 (TUẦN 4)GIÁO ÁN TIN HỌC LỚP 6-TIẾT 18 (TUẦN 4)GIÁO ÁN TIN HỌC LỚP 6-TIẾT 18 (TUẦN 4)GIÁO ÁN TIN HỌC LỚP 6-TIẾT 18 (TUẦN 4)GIÁO ÁN TIN HỌC LỚP 6-TIẾT 18 (TUẦN 4)GIÁO ÁN TIN HỌC LỚP 6-TIẾT 18 (TUẦN 4)GIÁO ÁN TIN HỌC LỚP 6-TIẾT 18 (TUẦN 4)GIÁO ÁN TIN HỌC LỚP 6-TIẾT 18 (TUẦN 4)GIÁO ÁN TIN HỌC LỚP 6-TIẾT 18 (TUẦN 4)GIÁO ÁN TIN HỌC LỚP 6-TIẾT 18 (TUẦN 4)GIÁO ÁN TIN HỌC LỚP 6-TIẾT 18 (TUẦN 4)GIÁO ÁN TIN HỌC LỚP 6-TIẾT 18 (TUẦN 4)GIÁO ÁN TIN HỌC LỚP 6-TIẾT 18 (TUẦN 4)GIÁO ÁN TIN HỌC LỚP 6-TIẾT 18 (TUẦN 4)GIÁO ÁN TIN HỌC LỚP 6-TIẾT 18 (TUẦN 4) Giáo án tin học Tuaàn : Trường THCS Hưng Bình Tiết : 18 BÀI TẬP I MỤC TIÊU Kiến thức Củng cố lại kiến thức häc: luyện tập chuột, cách gõ mười ngón, biết chức mộ số phím, biết cách vào phần mềm có hình Kü Nhớ lại thao taực chớnh cuỷa chuoọt, caực chức số phím Th¸i độ Học sinh nghiêm túc, ý tiếp thu bài, có tinh thần phát biểu xây dựng II CHUAN BỊ Chuẩn bò Giáo viên : - Gi¸o án, SGK, SGV - Phơng pháp: Diễn giải, gợi mở, phát vấn, yêu cầu Chuaồn bũ cuỷa Hoùc sinh : - Ôn lại cũ Chuẩn bị tập có liên quan SGK III HOAẽT ẹONG DẠY HỌC Tổ chức lớp (1’) Ổn đònh tổ chức Kiểm tra só số Kiểm tra cũ (5’) * Câu hỏi : Trình bày cách khởi động máy tính cách tắt máy ? 2.Trình bày cáhc khởi động phần mềm Mario luyện gõ phím đăng kí tên người dùng * Đáp án: Khởi động: Nhấn công tắc hình nhấn nút Power CPU Tắt máy: Vào star Turn off computer Turn off Tắt nút hình Khởi động: Nháy đúp vào biểu tượng Mario hình Đăng kí người luyện tập: StudentNew Nhập tên Nhấn Enter kết thúc Done quay lại hình Giảng * Giới thiệu (1’) - Ở tiết học trước em tìm hiểu phần mềm luyện tập chuột, gõ bàn phím mười ngón, phần mềm mô hệ mặt trời Để củng cố lại nội dung chương ta vào tiết tập * Tiến trình dạy TL Hoạt động Hoạt động Kiến thức giáo viên học sinh Giáo viên: Nguyễn Thị Bích Trang Trang 44 Giáo án tin học 3’ Hoạt động 1: Hướng dẫn tìm hiểu số tập - Giới thiệu số tập - Làm tập Khoanh tròn phương vào án Các thao tác tắt máy: - Làm tập a)Nhấn trực tiếp nút CPU b)Vào start\turn of computer \ turn of c) Cả hai Phím Shift dùng để: a) Gõ chữ in b) Gõ ký tự hàng phím c) Cả hai sai d) Cả hai Phím Spacebar dùng để a) Xoá ký tự bên trái trỏ b) Tạo ký tự trắng từ c) Cả hai d) Cả hai sai Phím dùng để xoá ký tự bên trái trỏ: a) Spacebar b) Back Space c) Cả hai sai Phím dùng để gõ chữ in: a) Caps Lock b) Shift c) Cả hai d) Cả hai sai Phím dùng để a) Di chuyển trỏ xuống hàng hàng b) Xuống hàng tạo hàng trống để gõ - Thực nội dung - Lên bảng giải c) Cả hai tập Giáo viên: Nguyễn Thị Bích Trang Trường THCS Hưng Bình Bài tập Các thao tác tắt máy: b)Vào start\turn of computer \ turn of Phím dùng để: Shift d) Cả hai Phím Spacebar dùng để b) Tạo ký tự trắng từ Phím dùng để xoá ký tự bên trái trỏ: b) Back Space Phím dùng để gõ chữ in: c) Cả hai Phím dùng để a) Di chuyển trỏ xuống hàng hàng Nháy là: chuột Trang 45 Giáo án tin học Trường THCS Hưng Bình d) Cả hai sai Nháy chuột là: a) Nháy lần chuột trái b) Nháy lần liên tiếp chuột c) Cả hai d) Cả hai sai - Yêu cầu học sinh thực thao tác khởi động tắt máy - Nhận xét a) Nháy chuột trái Trả lời câu hỏi: - Làm tập Khu vực vào bàn phím gồm hàng phím nào/ Hàng phím quan trọng? Vì sao? - Nhận xét - Chữa bài, ghi nhớ nội dung Trình bày cách đặt tay hàng phím sở Trình bày cách đăng - Làm tập kí người luyện tập phần mềm Mario luyện gõ phím - Hướng dẫn 4’ lần Khu vực bàn phím có hàng phím: - Hàng phím - Hàng phím sở - Hàng phím số - Hàng phím - Hàng phím chứa phím điều khiển: Spacebar * Hàng phím sở quan trọng chứa hai phím có gai Cách đặt tay hàng phím sở Đăng kí người luyện tập StudentNewNhậ p tên Nhấn Enter  Chọn Done kết thúc Hoạt động3: Củng cố - Gải tập - Lắng nghe - Hướng dẫn hs - Thực theo lỗi hay mắc phải yêu cầu thực hành Dặn dò (1’) Về nhà xem lại nội dung tập Xem lại nội dung chương để tiết sau kiểm tra 01 tiết Giáo viên: Nguyễn Thị Bích Trang Trang 46 Giáo án tin học Trường THCS Hưng Bình IV RÚT KINH NGHIỆM ———»«——— Giáo viên: Nguyễn Thị Bích Trang Trang 47
- Xem thêm -

Xem thêm: GIÁO ÁN TIN HỌC LỚP 6-TIẾT 7 (TUẦN 4),