0

GIÁO ÁN TIN HỌC LỚP 6-TIẾT 17 (TUẦN 4)

3 71 0
  • GIÁO ÁN TIN HỌC LỚP 6-TIẾT 17 (TUẦN 4)

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 27/02/2019, 19:29

GIÁO ÁN TIN HỌC LỚP 6-TIẾT 17 (TUẦN 4)GIÁO ÁN TIN HỌC LỚP 6-TIẾT 17 (TUẦN 4)GIÁO ÁN TIN HỌC LỚP 6-TIẾT 17 (TUẦN 4)GIÁO ÁN TIN HỌC LỚP 6-TIẾT 17 (TUẦN 4)GIÁO ÁN TIN HỌC LỚP 6-TIẾT 17 (TUẦN 4)GIÁO ÁN TIN HỌC LỚP 6-TIẾT 17 (TUẦN 4)GIÁO ÁN TIN HỌC LỚP 6-TIẾT 17 (TUẦN 4)GIÁO ÁN TIN HỌC LỚP 6-TIẾT 17 (TUẦN 4)GIÁO ÁN TIN HỌC LỚP 6-TIẾT 17 (TUẦN 4)GIÁO ÁN TIN HỌC LỚP 6-TIẾT 17 (TUẦN 4)GIÁO ÁN TIN HỌC LỚP 6-TIẾT 17 (TUẦN 4)GIÁO ÁN TIN HỌC LỚP 6-TIẾT 17 (TUẦN 4)GIÁO ÁN TIN HỌC LỚP 6-TIẾT 17 (TUẦN 4)GIÁO ÁN TIN HỌC LỚP 6-TIẾT 17 (TUẦN 4)GIÁO ÁN TIN HỌC LỚP 6-TIẾT 17 (TUẦN 4)GIÁO ÁN TIN HỌC LỚP 6-TIẾT 17 (TUẦN 4)GIÁO ÁN TIN HỌC LỚP 6-TIẾT 17 (TUẦN 4)GIÁO ÁN TIN HỌC LỚP 6-TIẾT 17 (TUẦN 4)GIÁO ÁN TIN HỌC LỚP 6-TIẾT 17 (TUẦN 4)GIÁO ÁN TIN HỌC LỚP 6-TIẾT 17 (TUẦN 4)GIÁO ÁN TIN HỌC LỚP 6-TIẾT 17 (TUẦN 4)GIÁO ÁN TIN HỌC LỚP 6-TIẾT 17 (TUẦN 4)GIÁO ÁN TIN HỌC LỚP 6-TIẾT 17 (TUẦN 4)GIÁO ÁN TIN HỌC LỚP 6-TIẾT 17 (TUẦN 4)GIÁO ÁN TIN HỌC LỚP 6-TIẾT 17 (TUẦN 4)GIÁO ÁN TIN HỌC LỚP 6-TIẾT 17 (TUẦN 4)GIÁO ÁN TIN HỌC LỚP 6-TIẾT 17 (TUẦN 4) Giáo án tin học Tuaàn : I Trường THCS Hưng Bình Tiết : 17 Bài thực hành: QUAN SÁT TRÁI ĐẤT VÀ CÁC HÀNH TINH TRONG HỆ MẶT TRỜI MỤC TIÊU Kiến thức Biết Trái Đất hệ Mặt Trời Kỹ Biết cách khởi động/thoát khỏi phần mềm Sử dụng thành thạo nút điều khiển quan sát để tìm hiểu Hệ Mặt Trời Thái độ Nghiêm túc thực hành, có tinh thần học hỏi, sáng tạo Tích cực tham gia trao đổi thông tin qua nhóm II CHUẨN BỊ Chuẩn bò Giáo viên : - Giáo án, sách giáo khoa - Chuẩn bò văn mẫu, tranh ảnh, máy vi tính có cài sẵn phần mềm Chuẩn bò Học sinh : - Sách giáo khoa, viết - Đọc nội dung luyện tập III HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC Tổ chức lớp (1’) Ổn đònh tổ chức Kiểm tra só số Kiểm tra cũ (5’) * Câu hỏi : Khởi động phần mềm cho biết lệnh hiển thò quỹ đạo, phóng to khung nhìn, tăng tốc độ quan sát phần mềm mô Hệ Mặt Trời? * Đáp án: - Nháy đúp vào biểu tượng SolarSystem hình : Hiện/ẩn quỹ đạo chuyển động hành tinh : phóng to or thu nhỏ khung nhìn - Dùng chuột di chuyển ngang biểu tượng : Để thay đổi vận tốc chuyển động hành tinh Giảng * Giới thiệu (1’) - Trái Đất quay xung quanh Mặt Trời nào? Vì lại có tượng nhật thực, nguyệt thực? Hệ Mặt Trời có hành tinh nào? Phần mềm mô Hệ Mặt Trời giải đáp cho câu hỏi Ta vào nội dung thực hành * Tiến trình dạy Giáo viên: Nguyễn Thị Bích Trang Trang 41 Giáo án tin học TL 3’ 10 ’ 20 ’ Hoạt động Hoạt động giáo viên học sinh Hoạt động 1: khởi động phần mềm - Yêu cầu hs khởi Khởi động đông phần mềm chương trình - Giới thiệu số - Lắng nghe thành phần giao diện hình - Điều khiển khung nhìn - Thực hành theo cho thích hợp để quan hướng dẫn sát Hệ Mặt Trời - Chỉ dẫn vò trí - Quan sát hình hành tinh ghi nhớ nội Hệ Mặt Trời dung - Hướng dẫn hs trình thực hành Hoạt động 2: Quan sát chuyển động Trái Đất, Mặt Trời Mặt Trăng - Quan sát chuyển - Lắng nghe động hành tinh Hệ Mặt Trời - Giải thích lại có - Trao đổi nhóm tượng ngày đêm - Trao đổi thông Giait thích tượng tin tìm câu trả nhật thực, nguyệt lời thực - Hướng dẫn hs trình thực hành Hoạt động 3: Hướng dẫn quan sát trả lời câu hỏi Sử dụng thông tin phần mềm - Thực hành theo trả lời câu hỏi yêu cầu sau: -5.972e24kg - Trái đất nặng bao nhiêu? - 149.600.000km - Độ dài quỹ đạo trái đất quay vòng - Phát biểu quanh mặt trời? - Ghi nhớ nội - Hãy giải thích dung tượng Nhật thực, Nguyệt thực - Nhận xét Giáo viên: Nguyễn Thị Bích Trang Trường THCS Hưng Bình Kiến thức Khởi động phần mềm - Nháy đúp chuột vào biểu tượng - Điều khiển khung nhìn quan sát Hệ Mặt Trời, vò trí Thuỷ, Kim, Hoả, Mộc Thổ Quan sát chuyển động hành tinh: Bài tập - Trái đất nặng 5.972e24kg - Độ dài quỹ đạo trái đất quay vòng quanh mặt trời 149.600.000km - Hiện tượng Nhật thực xảy Trái Đất, Mặt Trăng, Mặt Trời nằm đương thẳng, mặt trăng nằm Trái Trang 42 Giáo án tin học Trường THCS Hưng Bình Đất Mặt Trời 4’ - Hãy giải thích - Phát biểu Hiện tượng tượng Nguyệt thực Nguyệt thực xảy - Nhận xét - Ghi nhớ kiến Trái Đất, thức Mặt Trăng, Mặt Trời nằm đương thẳng, Trái Đất nằm Mặt Trăng Mặt Trời Hoạt động3: Củng cố - Hệ thống lại toàn - Lắng nghe nội dung - Một hs lên thực - Thực theo lại số thao tác yêu cầu - Hướng dẫn hs lỗi hay mắc phải thực hành Dặn dò (1’) Về nhà xem lại nội dung thực hành Xem trước nội dung làm trước tập trang 38 SGK IV RÚT KINH NGHIỆM  Học sinh ý nghe giảng, nghiêm túc thực hành  Giáo viên bao qt lớp ———»«——— Giáo viên: Nguyễn Thị Bích Trang Trang 43
- Xem thêm -

Xem thêm: GIÁO ÁN TIN HỌC LỚP 6-TIẾT 17 (TUẦN 4),