0

GIÁO ÁN TIN HỌC LỚP 6-TIẾT 14 (TUẦN 4)

3 74 0
  • GIÁO ÁN TIN HỌC LỚP 6-TIẾT 14 (TUẦN 4)

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 27/02/2019, 19:29

GIÁO ÁN TIN HỌC LỚP 6-TIẾT 14 (TUẦN 4)GIÁO ÁN TIN HỌC LỚP 6-TIẾT 14 (TUẦN 4)GIÁO ÁN TIN HỌC LỚP 6-TIẾT 14 (TUẦN 4)GIÁO ÁN TIN HỌC LỚP 6-TIẾT 14 (TUẦN 4)GIÁO ÁN TIN HỌC LỚP 6-TIẾT 14 (TUẦN 4)GIÁO ÁN TIN HỌC LỚP 6-TIẾT 14 (TUẦN 4)GIÁO ÁN TIN HỌC LỚP 6-TIẾT 14 (TUẦN 4)GIÁO ÁN TIN HỌC LỚP 6-TIẾT 14 (TUẦN 4)GIÁO ÁN TIN HỌC LỚP 6-TIẾT 14 (TUẦN 4)GIÁO ÁN TIN HỌC LỚP 6-TIẾT 14 (TUẦN 4)GIÁO ÁN TIN HỌC LỚP 6-TIẾT 14 (TUẦN 4)GIÁO ÁN TIN HỌC LỚP 6-TIẾT 14 (TUẦN 4)GIÁO ÁN TIN HỌC LỚP 6-TIẾT 14 (TUẦN 4)GIÁO ÁN TIN HỌC LỚP 6-TIẾT 14 (TUẦN 4)GIÁO ÁN TIN HỌC LỚP 6-TIẾT 14 (TUẦN 4)GIÁO ÁN TIN HỌC LỚP 6-TIẾT 14 (TUẦN 4)GIÁO ÁN TIN HỌC LỚP 6-TIẾT 14 (TUẦN 4)GIÁO ÁN TIN HỌC LỚP 6-TIẾT 14 (TUẦN 4)GIÁO ÁN TIN HỌC LỚP 6-TIẾT 14 (TUẦN 4)GIÁO ÁN TIN HỌC LỚP 6-TIẾT 14 (TUẦN 4)GIÁO ÁN TIN HỌC LỚP 6-TIẾT 14 (TUẦN 4)GIÁO ÁN TIN HỌC LỚP 6-TIẾT 14 (TUẦN 4)GIÁO ÁN TIN HỌC LỚP 6-TIẾT 14 (TUẦN 4)GIÁO ÁN TIN HỌC LỚP 6-TIẾT 14 (TUẦN 4)GIÁO ÁN TIN HỌC LỚP 6-TIẾT 14 (TUẦN 4)GIÁO ÁN TIN HỌC LỚP 6-TIẾT 14 (TUẦN 4)GIÁO ÁN TIN HỌC LỚP 6-TIẾT 14 (TUẦN 4)GIÁO ÁN TIN HỌC LỚP 6-TIẾT 14 (TUẦN 4)GIÁO ÁN TIN HỌC LỚP 6-TIẾT 14 (TUẦN 4) Giáo án tin học Trường THCS Hưng Bình Tuần : Tiết : 14 Bài 7: SỬ DỤNG PHẦN MỀM MARIO LUYỆN GÕ PHÍM I MỤC TIÊU Kiến thức - Biết sử dụng phần mềm Mario để luyện gõ mười ngón Kỹ - Hình thành kó luyện gõ phím cho HS mức đơn giản Thái độ - Nghiêm túc giò học, có tinh thần học hỏi, sáng tạo - Tích cực tham gia xây dựng II CHUẨN BỊ Chuẩn bò Giáo viên : - Giáo án, sách giáo khoa - Chuẩn bò văn mẫu, tranh ảnh, phòng máy vi tính - Phương pháp: Thực mẫu, thuyết trình diễn giải Chuẩn bò Học sinh : - Sách giáo khoa, viết - Đọc nội dung III HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC Tổ chức lớp (1’) Ổn đònh tổ chức Kiểm tra só số Phân nhóm học tập Kiểm tra cũ (5’) * Câu hỏi : Nêu khác việc gõ phím có nhấn giữ phím Shift không nhấn giữ phím Shift ? Nêu ví dụ? * Đáp án : Khi gõ phím có nhấn giữ phím Shift cho ta kí tự in hoa, ngược lại cho ta kí tự thường VD: Nhấn Shift gõ phím A >A, không nhấn Shift gõ A >a Giảng * Giới thiệu (1’) tiết trước em làm quen với phần mềm luyện tập chuột hôm thầy giới thiệu cho em biết phần mềm giúp em quen với bàn phím gõ phím nhanh phần mềm Mario luyện gõ phím * Tiến trình dạy TL Hoạt động giáo Hoạt động Kiến thức viên học sinh 32 Hoạt động 1: Giới thiệu phần mềm ’ Giới thiệu - Giới thiệu phần mềm phần mềm Mario luyện gõ phím - Mario phần mềm - Chú ý lắng nghe Màn hình sử dụng để luyện gõ phím mười phần mềm ngón gồm có: Giáo viên: Nguyễn Thị Bích Trang Trang 33 Giáo án tin học - Treo tranh hình phần mềm sau khởi động - Yêu cầu HS quan sát cho biết hình có gì? - Nhận xeựt - Trên hình em thấy hệ thống bảng chọn (File, Student, Lessons) Khi nháy chuột mục này, bảng chọn xuất chứa lƯnh cã thĨ chän tiÕp ®Ĩ thùc hiƯn - Mỗi lệnh bảng chọn Lessons tương ứng với luyện tập hàng phím khác Mỗi luyện tập có mức luyện tập kí hiệu 1,2,3,4,5 tương ứng từ dễ đến khó - Khu vực bàn phím có hàng phím nào? - Nhận xét Tương ứng với hàng phím khu vực bàn phím, phần mềm Mario có luyện tập cho phép ta luyện tập gõ phím hàng phím - Trong luyện tập cho phép ta luyện tập bài, muốn qua luyện tập khác ta nhấn Next phía khu vực mức luyện tập - Trong hàng phím hàng đóng vai trò quan trọng việc Giáo viên: Nguyễn Thị Bích Trang Trường THCS Hưng Bình - Quan sát tranh + Bảng chọn phát biểu: File, File: Các lệnh Student, Lessons hệ thống + Student: Cài thông tin học sinh + Lessons: Lựa - Ghi nhớ nội dung chọn học để luyện gõ phím * Các mức luyện tập 1-Dễ 2-Trung bình 3- Khó - Chú ý lắng nghe, 4-Mức độ ghi nhớ nội dung luyện tập tự - Phát biểu: Gồm hàng + Hàng phím sở + Hàng phím + Hàng phím + Hàng phím số + Hàng phím chứa phím điều *Các khiển: Ctrl, Alt luyện tập Home row - Lắng nghe only: luyện tập phím hàng sở - Add top row: thêm phím hàng - Ghi nhớ nội dung Add top bottoom row: hàng - Add numbers: - Phát biểu: Hàng Số phím sở - Symbols: Kí hiệu All keyboard: toàn bàn phím Trang 34 Giáo án tin học Trường THCS Hưng Bình luyện gõ phím 10 ngón? - Nhận xét Hàng phím sở chứa - Chú ý: Bắt phím xuất phát đầu từ phím có gai F, J - Ghi nhớ nội dung luyện tập bắt đầu luyện tập ta nên phím hàng phím sở 5’ Hoạt động 4: Củng cố - Hệ thống lại kiến - Lắng nghe thức tiết học - Trả lời - Màn hình phần mềm Mario gồm gì? Dặn dò (1’) Về nhà học cũ, xem trước nội dung IV RÚT KINH NGHIEÄM  Học sinh ý nghe giảng, nghiêm túc thực hành  Giáo viên bao quát lớp ———»«——— Giáo viên: Nguyễn Thị Bích Trang Trang 35
- Xem thêm -

Xem thêm: GIÁO ÁN TIN HỌC LỚP 6-TIẾT 14 (TUẦN 4),