0

GIÁO ÁN TIN HỌC LỚP 6-TIẾT 10 (TUẦN 4)

3 76 0
  • GIÁO ÁN TIN HỌC LỚP 6-TIẾT 10 (TUẦN 4)

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 27/02/2019, 19:29

GIÁO ÁN TIN HỌC LỚP 6-TIẾT 10 (TUẦN 4)GIÁO ÁN TIN HỌC LỚP 6-TIẾT 10 (TUẦN 4)GIÁO ÁN TIN HỌC LỚP 6-TIẾT 10 (TUẦN 4)GIÁO ÁN TIN HỌC LỚP 6-TIẾT 10 (TUẦN 4)GIÁO ÁN TIN HỌC LỚP 6-TIẾT 10 (TUẦN 4)GIÁO ÁN TIN HỌC LỚP 6-TIẾT 10 (TUẦN 4)GIÁO ÁN TIN HỌC LỚP 6-TIẾT 10 (TUẦN 4)GIÁO ÁN TIN HỌC LỚP 6-TIẾT 10 (TUẦN 4)GIÁO ÁN TIN HỌC LỚP 6-TIẾT 10 (TUẦN 4)GIÁO ÁN TIN HỌC LỚP 6-TIẾT 10 (TUẦN 4)GIÁO ÁN TIN HỌC LỚP 6-TIẾT 10 (TUẦN 4)GIÁO ÁN TIN HỌC LỚP 6-TIẾT 10 (TUẦN 4)GIÁO ÁN TIN HỌC LỚP 6-TIẾT 10 (TUẦN 4)GIÁO ÁN TIN HỌC LỚP 6-TIẾT 10 (TUẦN 4)GIÁO ÁN TIN HỌC LỚP 6-TIẾT 10 (TUẦN 4)GIÁO ÁN TIN HỌC LỚP 6-TIẾT 10 (TUẦN 4)GIÁO ÁN TIN HỌC LỚP 6-TIẾT 10 (TUẦN 4)GIÁO ÁN TIN HỌC LỚP 6-TIẾT 10 (TUẦN 4)GIÁO ÁN TIN HỌC LỚP 6-TIẾT 10 (TUẦN 4)GIÁO ÁN TIN HỌC LỚP 6-TIẾT 10 (TUẦN 4)GIÁO ÁN TIN HỌC LỚP 6-TIẾT 10 (TUẦN 4)GIÁO ÁN TIN HỌC LỚP 6-TIẾT 10 (TUẦN 4)GIÁO ÁN TIN HỌC LỚP 6-TIẾT 10 (TUẦN 4)GIÁO ÁN TIN HỌC LỚP 6-TIẾT 10 (TUẦN 4)GIÁO ÁN TIN HỌC LỚP 6-TIẾT 10 (TUẦN 4)GIÁO ÁN TIN HỌC LỚP 6-TIẾT 10 (TUẦN 4)GIÁO ÁN TIN HỌC LỚP 6-TIẾT 10 (TUẦN 4)GIÁO ÁN TIN HỌC LỚP 6-TIẾT 10 (TUẦN 4)GIÁO ÁN TIN HỌC LỚP 6-TIẾT 10 (TUẦN 4)GIÁO ÁN TIN HỌC LỚP 6-TIẾT 10 (TUẦN 4)GIÁO ÁN TIN HỌC LỚP 6-TIẾT 10 (TUẦN 4)GIÁO ÁN TIN HỌC LỚP 6-TIẾT 10 (TUẦN 4)GIÁO ÁN TIN HỌC LỚP 6-TIẾT 10 (TUẦN 4) Giáo án tin học Tuần : Chương : Trường THCS Hưng Bình Tiết : 10 PHẦN MỀM HỌC TẬP Bài : LUYỆN TẬP CHUỘT I MỤC TIÊU Kiến thức: Phân biệt nút chuột biết thao tác thực với chuột Thực hành đầy đủ thao tác chuột Kỹ : Rèn luyện kỹ sử dụng chuột, thao tác nhanh, xác thao tác Thái độ : Nghiêm túc học tập, có ý thức bảo vệ chung II CHUẨN BỊ Chuẩn bò Giáo viên : - Giáo án, sách giáo khoa - Phần mềm Mouse Skills luyện tập chuột Chuẩn bò Học sinh : Sách giáo khoa, viết III HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC Tổ chức lớp (2’) Ổn đònh lớp Kiểm tra só số học sinh Kiểm tra cũ (5’) * Câu hỏi: Cấu trúc máy gồm khối chức ? * Đáp án : Gồm khối chức - Khối xử lí trung tâm (CPU) - Bộ Nhớ - Thiết bò vào Giảng : * Giới thiệu (1’) Chuột công cụ quan trọng thường liền với máy tính Thông qua chuột ta thực thao tác nhập liệu vào máy tính nhanh, thuận tiện Hôm thầy giúp em tìm hiểu rõ chuột số thao tác chuột * Tiến trình dạy T Hoạt động giáo Hoạt động Nội dung G viên học sinh 20 Hoạt động 1: Giới thiệu số thao tác ’ chuột Giáo viên: Nguyễn Thị Bích Trang Trang 23 Giáo án tin học Trường THCS Hưng Bình - Để điều khiển chuột thành thạo em phải cầm chuột Các em dùng tay phải giữ chuột, ngón trỏ đặt lên nút trái, ngón đặt lên nút phải 10 - Con trỏ chuột ? - Muốn sử dụng chuột tốt, - Có dạng mũi trước hết phải biết cách tên trắng di chuyển chuột, điều khiển trỏ chuột hình - Để di chuyển trỏ - Di chuyển chuột chuột lên em di tới chuyển chuột ? - Để chọn đối tượng ta thực thao tác nháy chuột Vậy nháy chuột thực Không, đối - Tuy nhiên nháy chuột có tượng thể mở đối tượng đánh dấu hình không ? - Để mở đối tượng ta nháy phải chuột, vào Open - Tuy nhiên có cách - Nháy nút trái khác nhanh hơn, chuột hai lần nháy đúp chuột Vậy thao tác nháy đúp chuột - Ta kéo thả chỗ ? khác - Ta muốn di chuyển đối tượng hình đến vò trí khác làm - Nhận xét Hoạt động 2: Giới thiệu phần mềm Mouse Skills Giáo viên: Nguyễn Thị Bích Trang Các thao tác với chuột - Di chuyển chuột: Giữ di chuyển chuột mặt phẳng Nháy chuột: Nhấn nhanh nút trái chuột thả tay - Nháy phải chuột: Nhấn nhanh nút phải chuột thả tay - Nháy dúp chuột : Nhấn hai lần liên tiếp nút trái chuột Kéo thả chuột : Nhấn giữ chuột, di chuyển chuột đến vò trí đích thả tay để kết thúc thao tác Trang 24 Giáo án tin học Trường THCS Hưng Bình - Đây phần mềm đơn Luyện tập giản, thích hợp để luyện sử dụng tập thao tác với chuột, chuột với gồm có mức phần mềm tưong ứng với thao tác Mouse Skills chuột: - Khởi động - Trong mức mức - Mức phần mềm: khó - Thao tác kéo nháy đúp - Trong thao tác chuột thả chuột vào biểu thao tác khó ? tượng - Nhận xét hình 5’ Hoạt động 3: Củng cố Cầm chuột - Trả lời cách ? - Có thao tác Có thao tác chính chuột ? Dặn dò (2’) - Về nhà xem lại để chuản bò cho tiết thực hành hôm sau IV RÚT KINH NGHIEÄM  Học sinh ý nghe giảng  Giáo viên bao quát lớp ———»«——— Giáo viên: Nguyễn Thị Bích Trang Trang 25
- Xem thêm -

Xem thêm: GIÁO ÁN TIN HỌC LỚP 6-TIẾT 10 (TUẦN 4),