0

GIÁO ÁN TIN HỌC LỚP 6-TIẾT 9 (TUẦN 4)

3 68 0
  • GIÁO ÁN TIN HỌC LỚP 6-TIẾT 9 (TUẦN 4)

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 27/02/2019, 19:29

GIÁO ÁN TIN HỌC LỚP 6-TIẾT 9 (TUẦN 4)GIÁO ÁN TIN HỌC LỚP 6-TIẾT 9 (TUẦN 4)GIÁO ÁN TIN HỌC LỚP 6-TIẾT 9 (TUẦN 4)GIÁO ÁN TIN HỌC LỚP 6-TIẾT 9 (TUẦN 4)GIÁO ÁN TIN HỌC LỚP 6-TIẾT 9 (TUẦN 4)GIÁO ÁN TIN HỌC LỚP 6-TIẾT 9 (TUẦN 4)GIÁO ÁN TIN HỌC LỚP 6-TIẾT 9 (TUẦN 4)GIÁO ÁN TIN HỌC LỚP 6-TIẾT 9 (TUẦN 4)GIÁO ÁN TIN HỌC LỚP 6-TIẾT 9 (TUẦN 4)GIÁO ÁN TIN HỌC LỚP 6-TIẾT 9 (TUẦN 4)GIÁO ÁN TIN HỌC LỚP 6-TIẾT 9 (TUẦN 4)GIÁO ÁN TIN HỌC LỚP 6-TIẾT 9 (TUẦN 4)GIÁO ÁN TIN HỌC LỚP 6-TIẾT 9 (TUẦN 4)GIÁO ÁN TIN HỌC LỚP 6-TIẾT 9 (TUẦN 4)GIÁO ÁN TIN HỌC LỚP 6-TIẾT 9 (TUẦN 4)GIÁO ÁN TIN HỌC LỚP 6-TIẾT 9 (TUẦN 4)GIÁO ÁN TIN HỌC LỚP 6-TIẾT 9 (TUẦN 4)GIÁO ÁN TIN HỌC LỚP 6-TIẾT 9 (TUẦN 4)GIÁO ÁN TIN HỌC LỚP 6-TIẾT 9 (TUẦN 4)GIÁO ÁN TIN HỌC LỚP 6-TIẾT 9 (TUẦN 4)GIÁO ÁN TIN HỌC LỚP 6-TIẾT 9 (TUẦN 4)GIÁO ÁN TIN HỌC LỚP 6-TIẾT 9 (TUẦN 4)GIÁO ÁN TIN HỌC LỚP 6-TIẾT 9 (TUẦN 4)GIÁO ÁN TIN HỌC LỚP 6-TIẾT 9 (TUẦN 4)GIÁO ÁN TIN HỌC LỚP 6-TIẾT 9 (TUẦN 4)GIÁO ÁN TIN HỌC LỚP 6-TIẾT 9 (TUẦN 4)GIÁO ÁN TIN HỌC LỚP 6-TIẾT 9 (TUẦN 4)GIÁO ÁN TIN HỌC LỚP 6-TIẾT 9 (TUẦN 4)GIÁO ÁN TIN HỌC LỚP 6-TIẾT 9 (TUẦN 4)GIÁO ÁN TIN HỌC LỚP 6-TIẾT 9 (TUẦN 4) Giáo án tin học Tuaàn : Trường THCS Hưng Bình Tiết : KIỂM TRA 01 TIẾT I MỤC TIÊU Kiến thức Củng cố lại toàn kiến thức chương I Kỹ Tăng khả hiểu biết thông tin, tin học hoạt động thông tin người, nắm cấu trúc máy tính Thái độ Nghiêm túc kiểm tra II ĐỀ BÀI TRẮC NGHIỆM: Chọn đáp án đúng: Câu 1: Tập truyện tranh “ Đô-rê-mon” cho em thông tin” A Tổng hợp hai dạng văn hình ảnh B Dạng hình ảnh C Dạng văn D Dạng âm Câu 2: Văn bản, hình ảnh, âm thanh, phim ảnh lưu máy tính gọi là: A Thông tin B Dữ liệu C Lệnh D Chỉ dẫn Câu 3: Trình tự trình ba bước là: A NhậpXử líXuất B Nhập XuấtXử lí C XuấtNhập Xử lí D Xử líXuấtNhập Câu 4: Bộ phận coi não máy tính A Bộ lưu diện(UPS) B Bộ xử lí trung tâm(CPU) C Bộ nhớ trong(RAM) D Bộ nhớ đọc(ROM) Câu 5: Máy tính có khả khả sau: A Tính toán xác cao B Làm việc không mệt mỏi C Khả tính toán nhanh D Khả lưu trữ lớn E Tất khả Câu 6: Sức mạnh máy tính phụ thuộc vào: A Giá thành rẻ B Khả hiểu biết người C Khả tính toán nhanh D Khả lưu trữ lớn Câu 7: Thiết bò máy tính để bàn thường sử dụng gì? A Máy in B Loa C Màn hình D Cả Câu 8: Trong đơn vò đo dung lượng đây, đơn vò lớn nhất: A Byte B Kilôbyte C Gigabyte D.Mêgabyte Câu 9: Khi tắt nguồn điện máy tính, liệu thiết bò bò xoá A Đĩa A; B Thiết bò nhớ flash; C RAM; D Đóa cứng Câu 10: RAM gọi là: Giáo viên: Nguyễn Thị Bích Trang Trang 21 Giáo án tin học Trường THCS Hưng Bình A Bộ nhớ ngoài; B Bộ nhớ Flash; C Bộ nhớ trong; D Bộ nhớ cứng Câu 11: Chương trình máy tính là: A.Thời gian biểu cho phận máy tính; B Tập hợp câu lệnh, câu lệnh hướng dẫn thao tác cụ thể cần thực C Những lưu nhớ Câu 12: Máy tính dùng để xác đònh: A Mọi suy nghó đầu người; B Quỹ đạo quay quanh mặt trời hành tinh; C Cảm giác em nhận phần thưởng học sinh giỏi; D Giấc mơ em đêm qua TỰ LUẬN Câu 1: Thông tin gì? Nêu dạng thông tin, cho ví dụ ? Câu 2: Cấu trúc máy tính gồm khối chức nào? Tại CPU coi não máy tính? III ĐÁP ÁN Trắc nghiệm (6 Điểm) Mỗi câu đạt 0,5 điểm Câu hỏi 1 C B B Đáp án A B A B E B D C C Tự luận (4 Điểm) Câu 1: Thông tin tất đem lại hiểu biết giới xung quanh (sự vật, tượng…) người (1 điểm) - dạng thông tin: (1 Điểm) + Dạng văn bản: Như thư, báo + Dạng âm thanh: Bản nhạc, tiếng trống trường + Dang hình ảnh: Sơ đồ, tranh ảnh Câu 2: Cấu trúc chung máy tính gồm khối chức chính: (1 Điểm) + Bộ xử lí trung tâm (CPU) + Bộ nhớ + Thiết bò vào/ra - Bộ xử lí trung tâm (CPU) coi não máy tính điều khiển hoạt động máy tính thông điều khiển người (1 Điểm) IV THỐNG KÊ KẾT QUẢ Lớ Só số Giỏi Khá T.Bình Yếu Kém p 6/1 6/2 6/3 6/4 6/5 Giáo viên: Nguyễn Thị Bích Trang Trang 22 Giáo án tin học Trường THCS Hưng Bình 6/6 6/7 IV RÚT KINH NGHIỆM Giáo viên: Nguyễn Thị Bích Trang Trang 23
- Xem thêm -

Xem thêm: GIÁO ÁN TIN HỌC LỚP 6-TIẾT 9 (TUẦN 4),