0

GIÁO ÁN TIN HỌC LỚP 6-TIẾT 5 (TUẦN 3)

3 113 0
  • GIÁO ÁN TIN HỌC LỚP 6-TIẾT 5 (TUẦN 3)

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 27/02/2019, 19:29

GIÁO ÁN TIN HỌC LỚP 6-TIẾT 5 (TUẦN 3)GIÁO ÁN TIN HỌC LỚP 6-TIẾT 5 (TUẦN 3)GIÁO ÁN TIN HỌC LỚP 6-TIẾT 5 (TUẦN 3)GIÁO ÁN TIN HỌC LỚP 6-TIẾT 5 (TUẦN 3)GIÁO ÁN TIN HỌC LỚP 6-TIẾT 5 (TUẦN 3)GIÁO ÁN TIN HỌC LỚP 6-TIẾT 5 (TUẦN 3)GIÁO ÁN TIN HỌC LỚP 6-TIẾT 5 (TUẦN 3)GIÁO ÁN TIN HỌC LỚP 6-TIẾT 5 (TUẦN 3)GIÁO ÁN TIN HỌC LỚP 6-TIẾT 5 (TUẦN 3)GIÁO ÁN TIN HỌC LỚP 6-TIẾT 5 (TUẦN 3)GIÁO ÁN TIN HỌC LỚP 6-TIẾT 5 (TUẦN 3)GIÁO ÁN TIN HỌC LỚP 6-TIẾT 5 (TUẦN 3)GIÁO ÁN TIN HỌC LỚP 6-TIẾT 5 (TUẦN 3)GIÁO ÁN TIN HỌC LỚP 6-TIẾT 5 (TUẦN 3)GIÁO ÁN TIN HỌC LỚP 6-TIẾT 5 (TUẦN 3)GIÁO ÁN TIN HỌC LỚP 6-TIẾT 5 (TUẦN 3)GIÁO ÁN TIN HỌC LỚP 6-TIẾT 5 (TUẦN 3)GIÁO ÁN TIN HỌC LỚP 6-TIẾT 5 (TUẦN 3)GIÁO ÁN TIN HỌC LỚP 6-TIẾT 5 (TUẦN 3)GIÁO ÁN TIN HỌC LỚP 6-TIẾT 5 (TUẦN 3)GIÁO ÁN TIN HỌC LỚP 6-TIẾT 5 (TUẦN 3)GIÁO ÁN TIN HỌC LỚP 6-TIẾT 5 (TUẦN 3)GIÁO ÁN TIN HỌC LỚP 6-TIẾT 5 (TUẦN 3)GIÁO ÁN TIN HỌC LỚP 6-TIẾT 5 (TUẦN 3)GIÁO ÁN TIN HỌC LỚP 6-TIẾT 5 (TUẦN 3)GIÁO ÁN TIN HỌC LỚP 6-TIẾT 5 (TUẦN 3)GIÁO ÁN TIN HỌC LỚP 6-TIẾT 5 (TUẦN 3)GIÁO ÁN TIN HỌC LỚP 6-TIẾT 5 (TUẦN 3)GIÁO ÁN TIN HỌC LỚP 6-TIẾT 5 (TUẦN 3)GIÁO ÁN TIN HỌC LỚP 6-TIẾT 5 (TUẦN 3)GIÁO ÁN TIN HỌC LỚP 6-TIẾT 5 (TUẦN 3)GIÁO ÁN TIN HỌC LỚP 6-TIẾT 5 (TUẦN 3)GIÁO ÁN TIN HỌC LỚP 6-TIẾT 5 (TUẦN 3) Giáo án tin học Tuaàn : Trường THCS Hưng Bình Tiết : Bài 3: EM CÓ THỂ LÀM GÌ NHỜ MÁY TÍNH ĐIÊÏN TỬ(tt) I MỤC TIÊU Kiến thức Giúp em biêùt số khả máy tính ứng dụng đa dạng tin học lónh vực khác xã hội Biết máy tính công cụ thực người dẫn Kỹ Bước đầu làm quen với máy tính sử dụng máy tính vào số công việc lónh vực xã hội Hình thành kỹ làm việc với máy tính Thái độ Học sinh cần nhận biết tầm quan trọng tin học Nghiêm túc học tập, có tinh thần học hỏi, sáng tạo II CHUẨN BỊ Chuẩn bò Giáo viên: Giáo án, sách giáo khoa Phấn viết bảng, thước kẻ Máy tính, tranh ảnh mẫu Chuẩn bò học sinh: Sách giáo khoa, ghi, viết Xem trước lên lớp III HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC Tổ chức lớp (2’) Kiểm tra só số học sinh Phân nhóm học tập Kiểm tra cũ (5’) * Câu hỏi : Nêu khả máy tính? * Trả lời : Một số khả máy tính: - Khả tính toán nhanh - Tính toán với độ xác cao - Khả lưu trữ lớn - Khả “làm việc” không mệt mỏi Giảng mới: * Giới thiệu mới: (1’) Ở tiết học trước em tìm hiểu số khả máy tính điện tử Tiết học hôm thầy giúp em vận dụng khả để thực số việc, em sang “Em làm nhờ máy tính điện tử” * Tiến trình dạy: T Hoạt động giáo Hoạt động Nội dung G viên học sinh 30 Hoạt động 2: Hướng dẫn làm việc Có thể ’ máy tính dùng máy tính - Giới thiệu lại khả - Chú ý lắng nghe điện tử vào việc gì: máy tính Giáo viên: Nguyễn Thị Bích Trang Trang Giáo án tin học Trường THCS Hưng Bình điện tử - Hướng dẫn cách vận dụng khả máy tính điện tử để thực công việc cụ thể -VD: Nhờ khả tính toán nhanh, ta sử dụng máy tính vào công việc giải toán - Hãy lấy ví dụ việc vận dụng khả làm việc không mệt mỏi máy tính? - Nhận xét - Chú ý ghi - Thực nhớ nội dung tính toán Tự động hoá công - Lắng nghe việc văn phòng - Hổ trợ công - Trả lời tác quản liù - Công cụ học tập giải trí - Điều khiển tự động Robot - Liên lạc tra cứu mua bán trực tuyến 5’ Hoạt động 3: Giới thiệu điều máy Máy tính tính làm điều chưa thể: - Không phân - Máy tính có khả biệt mùi làm nhiều công việc, nhiên - Máy tính không vò Máy tính máy tính phân thể phân biệt không tự làm biệt mùi vò mùi vò việc không ? Nếu ta không điều điều khiển máy tính có - Máy tính người làm không không làm khiển > Sức mạnh em ? việc - Máy tính tự làm việc máy tính phụ thuộc vào không theo hướng dẫn người điều khiển người - Không Máy tính người không ? làm việc theo hiểu - Như máy tính có dẫn biết người khả lớn người đònh nhiên máy tính tự làm việc người điều khiển Hoạt động 4: Củng cố Hệ thống lại toàn - Lắêng nghe kiến thức - Trả lời Em làm - Trả lời máy tính ? Hạn chế máy tính gì? Dặn dò (2’) Giáo viên: Nguyễn Thị Bích Trang Trang 10 Giáo án tin học Trường THCS Hưng Bình Về nhà học thuộc cũ, đọc đọc thêm số Xem trước IV RÚT KINH NGHIỆM  Học sinh ý nghe giảng  Giáo viên bao qt lớp ———»«——— Giáo viên: Nguyễn Thị Bích Trang Trang 11
- Xem thêm -

Xem thêm: GIÁO ÁN TIN HỌC LỚP 6-TIẾT 5 (TUẦN 3),