0

GIÁO ÁN TIN HỌC LỚP 6-TIẾT 2 (TUẦN 1)

3 118 0
  • GIÁO ÁN TIN HỌC LỚP 6-TIẾT 2 (TUẦN 1)

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 27/02/2019, 19:29

GIÁO ÁN TIN HỌC LỚP 6-TIẾT 2 (TUẦN 1)GIÁO ÁN TIN HỌC LỚP 6-TIẾT 2 (TUẦN 1)GIÁO ÁN TIN HỌC LỚP 6-TIẾT 2 (TUẦN 1)GIÁO ÁN TIN HỌC LỚP 6-TIẾT 2 (TUẦN 1)GIÁO ÁN TIN HỌC LỚP 6-TIẾT 2 (TUẦN 1)GIÁO ÁN TIN HỌC LỚP 6-TIẾT 2 (TUẦN 1)GIÁO ÁN TIN HỌC LỚP 6-TIẾT 2 (TUẦN 1)GIÁO ÁN TIN HỌC LỚP 6-TIẾT 2 (TUẦN 1)GIÁO ÁN TIN HỌC LỚP 6-TIẾT 2 (TUẦN 1)GIÁO ÁN TIN HỌC LỚP 6-TIẾT 2 (TUẦN 1)GIÁO ÁN TIN HỌC LỚP 6-TIẾT 2 (TUẦN 1)GIÁO ÁN TIN HỌC LỚP 6-TIẾT 2 (TUẦN 1)GIÁO ÁN TIN HỌC LỚP 6-TIẾT 2 (TUẦN 1)GIÁO ÁN TIN HỌC LỚP 6-TIẾT 2 (TUẦN 1)GIÁO ÁN TIN HỌC LỚP 6-TIẾT 2 (TUẦN 1)GIÁO ÁN TIN HỌC LỚP 6-TIẾT 2 (TUẦN 1)GIÁO ÁN TIN HỌC LỚP 6-TIẾT 2 (TUẦN 1)GIÁO ÁN TIN HỌC LỚP 6-TIẾT 2 (TUẦN 1)GIÁO ÁN TIN HỌC LỚP 6-TIẾT 2 (TUẦN 1)GIÁO ÁN TIN HỌC LỚP 6-TIẾT 2 (TUẦN 1) Giáo án tin học Trường THCS Hưng Bình Tuần : Tiết : Bài 2: THÔNG TIN VÀ BIỂU DIỄN THÔNG TIN I MỤC TIÊU Kiến thức Nắm dạng thông tin Nắm biểu diễn thông tin vai trò biểu diễn thông tin Kỹ Hình thành cho học sinh khả biểu diễn thông tin dạng thông tin khác Nhau Thái độ Nghiêm túc học tập, có tinh thần học hỏi, sáng tạo Có ý thức học tập, rèn luyện tinh thần cần cù, ham thích tìm hiểu tư khoa học II CHUẨN BỊ Chuẩn bò Giáo viên: Giáo án, sách giáo khoa Phấn viết bảng, thước kẻ Chuẩn bò học sinh: Sách giáo khoa, viết ghi, thước kẻ Học cũ, xem trước nội dung tiết học III HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC Tổ chức lớp (2’) Ổn đònh tổ chức Kiểm tra só số học sinh Phân nhóm học tập Kiểm tra cũ (5’) * Câu hỏi : Thông tin ? Hãy nêu ví dụ cụ thể thông tin? * Trả lời :Thông tin tất đem lại hiểu biết giới xung quanh người VD : Tín hiệu đèn giao thông Giảng * Giới thiệu mới: (1’) Ở tiết học trước cá em tìm hiểu thông tin, hoạt động thông tin người, hoạt động thông tin tin học, để hiểu rõ thông tin tồn dạng nào, cách biểu diễn thông tin nào, em sang “Thông tin biểu diễn thông tin” * Tiến trình dạy: TG Hoạt động Giáo Hoạt động Nội dung viên Học sinh 10 Hoạt động 1: Giới thiệu dạng ’ thông tin Giáo viên: Nguyễn Thị Bích Trang Trang Giáo án tin học Trường THCS Hưng Bình - Ở tiết học trước em tìm hiểu thông tin -Trả lời: Các - Hãy lấy cho thầy báo, tín hiệu đèn số ví dụ thông tin ? giao thông … Các dạng thông tin bản: Có dạng thông tin bản: - Những thông tin - Bằng thò giác em tiếp nhận nhờ thính giác quan cảm giác nào? VD: Những văn, truyện, tiểu - Bài toán, SGK thuyết… - Em lấy cho thầy ví dụ thông tin - Tấm ảnh dạng văn người bạn, hình VD: Hình vẽ, ảnh ảnh người bà bạn - Em lấy cho thầy số ví dụ thông - Tiếng đàn piano, tin dạng hình ảnh hát VD: Tiếng gọi cữa, tiếng chim hót… - Em lấy ví dụ thông tin dạng âm - Nhận xét 20 Hoạt động 2: Giới thiệu cách biểu diễn ’ thông tin vai trò - Dạng văn VD: Những văn, truyện, tiểu thuyết… - Dạng hình ảnh VD: Hình vẽ, ảnh bạn - Dạng âm VD: Tiếng gọi cữa, tiếng chim hót… Giáo viên: Nguyễn Thị Bích Trang Biểu diễn thông tin: Trang Giáo án tin học Trường THCS Hưng Bình - Giới thiệu cách biểu diễn thông tin - Ngoài cách thể văn bản, hình ảnh, âm thông tin thể nhiều cách khác như: dùng sỏi để tính, dàng nét mặt thể điều muốn nói Vậy biểu diễn thông tin ? - Chú ý lắng nghe * Biểu diễn thông tin: - Suy nghó liên Biểu diển hệ thực tế thông tin sống cách thể thông tin dạng cụ thể VD: Người - Là thể nguyên thủy thông tin dùng sỏi để dạng cụ thể số lượng thú săn Em lấy ví dụ - Như người khiếm biểu diễn thông tin ? thính dùng nét mặt, cử động - Nhận xét tay để thể điều muốn nói 5’ Hoạt động 3: Củng cố -Hệ thống lại nội dung -Lắng nghe tiết học - Trả lời Thông tin có dạng nào? Dặn dò (2’) Về nhà học thuộc cũ, trả lời câu hỏi tập trang 9/SGK Xem trước để tiết sau học tốt IV RÚT KINH NGHIỆM  Học sinh ý nghe giảng  Giáo viên bao quát lớp ———»«——— Giáo viên: Nguyễn Thị Bích Trang Trang
- Xem thêm -

Xem thêm: GIÁO ÁN TIN HỌC LỚP 6-TIẾT 2 (TUẦN 1),