Giáo án Tin học 10 theo hướng phát triển năng lực của học sinh (chương trình mới theo chủ đề)

112 1.1K 26

Đang tải... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 20/02/2019, 10:45

Đây là giáo án Tin học 10 theo hướng phát triển năng lực của học sinh. Đây là giáo án tin học 10 theo phương pháp mới. Được biên soạn giáo án tin học 10 theo chủ đề từng bài học. TÀI LIỆU DÀNH CHO CÁN BỘ QUẢN LÍ VÀ GIÁO VIÊN VỀ DẠY HỌC VÀ KIỂM TRA, ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ HỌC TẬP CỦA HỌC SINH THEO ĐỊNH HƯỚNG NĂNG LỰC CỦA HỌC SINH. Giáo Án Tin học 10 Chương trình - Theo hướng phát triển lực Tiết PPCT: CHƯƠNG I: MỘT SỐ KHÁI NIỆM CƠ BẢN CỦA TIN HỌC §1 TIN HỌC LÀ MỘT NGÀNH KHOA HỌC I Mục tiêu: Kiến thức: - Biết khái niệm tập hợp - Biết phép tốn, tính chất ngun lí tập hợp - Biết tin học ngành khoa học - Biết đời phát triển mạnh mẽ ngành khoa học tin học nhu cầu khai thác tài nguyên thông tin - Biết đặc trưng ưu việt máy tính - Biết tin học ứng dụng vào hầu hết lĩnh vực Định hướng hình thành phát triển lực: - Hình thành phát triển lực sử dụng ngơn ngữ Hình thành phát triển lực giao tiếp lực hợp tác (thông qua hoạt động theo nhóm) - Hình thành phát triển lực giải vấn đề - Hình thành phát triển lực tự quản lý lực tự học II Phương tiện dạy học Chuẩn bị giáo viên: Giáo án, sách giáo khoa … Chuẩn bị học sinh: sách giáo khoa, tập, đọc trước nhà… III Hoạt động dạy – học: Tình xuất phát: Xã hội ngày phát triển đòi hỏi người phải phát triển theo Và lĩnh vực người quan tâm tin học- ngành khoa học phát triển Khi ta nói đến tin học nói đến máy tính liệu máy tính lưu trữ phục vụ cho mục đích khác lĩnh vực đời sống xã hội Vậy tin học gì? Nó hình thành phát nào? Muốn biết tìm hiểu TIN HỌC LÀ MỘT NGÀNH KHOA HỌC Hình thành kiến thức: Hoạt động Họat động Nội dung giáo viên học sinh Hoạt động 1: Tìm hiểu hình thành phất triển tin học (Hình thành phát triển lực sử dụng ngơn ngữ) I Sự hình thành phát triển Tin học: - Tin học ngành đời - Nghe giảng chưa thành mà đem lại cho người vơ to lớn Chính mà nhu cầu khai thác thông tin người nhiêu thúc đẩy cho tin học phát triển Hãy kể ngành có ứng - Giáo dục, y học, quân dụng Tin học Trang Giáo Án Tin học 10 Hoạt động giáo viên - Nhận xét, giải thích Chương trình - Theo hướng phát triển lực Họat động học sinh Nội dung Tin học ngành khoa học hình thành có tốc độ phát triển mạnh mẽ động lực cho phát triển nhu cầu khai thác tài ngun thơng tin người - Nghe, đánh dâú lại nội Tin học dần hình thành dung phát triển trở thành ngành khoa học độc lập, với nội dung, mục tiêu, phương pháp nghiên cứu mang đặc thù riêng - Và phát triển vũ bảo tin học đem lại cho loài người kỉ nguyên “ kỉ nguyên công nghệ thông tin” với nội dung, mục tiêu, phương pháp nghiên cứu mang đặc thù riêng - Câu hỏi đặt - Thảo luận nhóm lại phát triển nhanh - Đại diện nhóm lên trả mạng lại nhiều lợi ích lời cho người đến thế? - Nhóm khác nhận xét Nhận xét, chốt ý: Đó bồ sung nhờ vào đặc tính vai trò máy tính điện tử Hoạt động 2: Làm rõ đặc tính vai trò máy tính điện tử: (Hình thành phát triển lực sử dụng ngôn ngữ, giải vấn đề, tự quản lý lực tự học, giao tiếp lực hợp tác) - Giới thiệu phần II: Đặc - Nghe giảng II Đặc tính vai trò tính vai trò máy máy tính điện tử: tính điện tử - Con người muốn làm - Nghe giảng việc sáng tạo cần có thơng tin Đây nhu cầu cấp thiết mà máy tính với đặc trưng riêng biệt đời - Vậy máy tính điện tử có - Thảo luận nhóm trả lời  Vai trò: vai trò - Mỗi nhóm trình bày - Ban đầu MT đời với mục vai trò đích cho tính tốn đơn thuần, - Nhóm khác nhận xét khơng ngừng cải tiến hỗ trợ thay hoàn toàn người nhiều lĩnh vực khác Nhận xét giải thích thêm Trang Giáo Án Tin học 10 Hoạt động giáo viên - Đầu tiên máy tính đời với mục đích giúp đỡ cho cơng việc tính tốn túy Dần dần người muốn máy tính hỗ trợ cho người lĩnh khác Cho nên thúc đẩy người khơng ngừng cải tiến máy tính để phục vụ cho nhu cầu - Hiện máy tính dùng phổ biến giới Và người sử dụng máy tính cơng cụ lao động trí óc giúp cho người giảm bớt việc lao động chân tay Nó hỗ trợ thay ngườ số lĩnh vực mà người khó thực Lấy VD: Trong mơi trường nguy hiểm như: tTrong lòng đất, nước sâu, khí hậu nhiệt độ khắc nghiệt sức chịu đựng người - Trong tương lai , người khơng biết máy tính coi đọc sách Như không theo kịp thời đại nghĩa khó hồ nhập vào sống đại - Do có đặc tính ưu việt màmáy tính coi công cụ thiếu người - Giới thiệu đặc tính máy tính điện tử ? Cho biết máy tính Chương trình - Theo hướng phát triển lực Họat động học sinh Nội dung - Nghe, đánh dâú lại nội - Ngày máy tính dung xuất khắp nơi Chúng hỗ trợ thay hoàn tồn người - Lắng nghe - Thảo luận nhóm Trang Giáo Án Tin học 10 Hoạt động giáo viên đặc tính ưu việt? Kể tên Chương trình - Theo hướng phát triển lực Họat động học sinh - Đại diện nhóm lên trả lời - Mỗi nhóm trình bày đặc tính - Nhóm khác nhận xét Nội dung - Nhận xét, hướng dẫn Đặc tính HS giải thích đặc tính - MT làm việc 24 ưu việt giờ/ngày mà khơng mệt mỏi - Nhận xét, chốt lại nội - Nghe, đánh dâú lại nội - Tốc độ xử lý thông tin dung dung nhanh, xác - MT lưu trữ lượng thơng tin lớn khơng gian hạn chế - Các máy tính cá nhân liên kết với thành mạng chia sẻ liệu máy với - Máy tính ngày gọn nhẹ, tiện dụng phổ biến ?Yêu cầu HS cho biết có - Khơng, máy tính cơng thể nói tin học máy cụ người tạo ra, để tính không? Việc sử dụng công cụ học tin học có phải học cần có kiến thức cách sử dụng máy tính định Tin học sử khơng dụng máy tính để phục vụ cho công việc người Hoạt động 1: Làm rõ thuật ngữ Tin học (Hình thành phát triển lực sử dụng ngôn ngữ) - Đối với Tin học có - Nghe giảng nhiều thuật ngữ Giới thiệu thuật ngữ Tin học III Thuật ngữ Tin học  Một số thuật ngữ Tin học sử dụng là: – Informatique – Informatics – Computer Science ? Tuy có nhiều thuật ngữ - Theo dõi SGK, đứng  Khái niệm tin học: khác Tin học chỗ trả lời Tin học ngành khoa có nội dung chung học có mục tiêu phát triển Yêu cầu HS Tin học sử dụng máy tính điện tử để nghiên cứu cấu trúc, tính chất thơng tin, phương pháp thu thập, lưu trữ, tìm kiếm, biến đổi, truyền thơng tin ứng dụng vào lĩnh vực khác đời sống Trang Giáo Án Tin học 10 Hoạt động giáo viên Chương trình - Theo hướng phát triển lực Họat động học sinh Nội dung xã hội - Nhận xét, giải thích - Nghe, đánh dâú lại nội dung Luyện tập thực hành: - Yêu cầu HS nội dung bài: + Vai trò máy tính điện tử + Các đặc tính ưu việt máy tính điện tử Vận dụng , mở rộng bổ sung: - Học cũ - Trả lời câu hỏi 1-5 (SGK-162) - Xem trước “Thông tin liệu.” IV Rút kinh nghiệm: - Ưu điểm: - Hạn chế: Trang Giáo Án Tin học 10 Chương trình - Theo hướng phát triển lực Tiết PPCT: §2 THƠNG TIN VÀ DỮ LIỆU I Mục tiêu: Kiến thức: - Biết khái niệm thông tin, liệu - Biết khái niệm mã hố TT cho máy tính Định hướng hình thành phát triển lực: - Hình thành phát triển lực sử dụng ngơn ngữ Hình thành phát triển lực giao tiếp lực hợp tác (thơng qua hoạt động theo nhóm) - Hình thành phát triển lực giải vấn đề - Hình thành phát triển lực tự quản lý lực tự học II Phương tiện dạy học Chuẩn bị giáo viên: Giáo án, sách giáo khoa … Chuẩn bị học sinh: sách giáo khoa, tập, đọc trước nhà… III Hoạt động dạy – học: Tình xuất phát: - Khi hiểu biết thực thể nhiều suy đốn thực thể xác Trong Tin học đối tượng nghiên cứu thơng tin MTĐT Vậy thơng tin đưa vào máy tính nào? Muốn biết ta vào §2 THƠNG TIN VÀ DỮ LIỆU Hình thành kiến thức: Hoạt động Họat động Nội dung giáo viên học sinh Hoạt động 1: Làm rõ khái niệm thơng tin liệu (Hình thành phát triển lực sử dụng ngôn ngữ) -Lấy VD: Tiếng trống báo Khái niệm thông tin hiệu đến vào học, liệu chơi, tan học,…là  Thông tin thực thể thông tin tiếng trống hay trà có vị đắng, ngọt, hiểu biết có …là thơng tin hương thực thể vị trà,…Đây VD thơng tin ? Thơng tin - Theo dõi SGK, đứng chỗ trả lời - Nhận xét, giải thích - Nghe, đánh dâú lại nội dung ? Cho VD thông tin - Đứng chỗ trả lời GV: Những thông tin mà người có quan sát, lắng nghe Còn với máy tính thơng tin có nhờ thơng tin Trang Giáo Án Tin học 10 Chương trình - Theo hướng phát triển lực Hoạt động Họat động Nội dung giáo viên học sinh đưa vào máy tính mà người ta gọi liệu ? Dữ liệu - Nghiên cứu SGK, đứng chỗ trả lời - Nhận xét, giải thích - Nghe, đánh dâú lại nội  Dữ liệu thông tin dung đưa vào máy tính Hoạt động 2: Tìm hiểu đơn vị đo lường thơng tin (Hình thành lực sử dụng ngơn ngữ) -Giống người, - Nghe giảng Đơn vị đo lượng thông tin muốn MT nhận biết  Bit (Binary Digital) đơn đối tượng ta vị để đo lượng thơng cần cung cấp cho đầy tin đủ thơng tin đối tượng Cho nên ngồi yếu tố định lượng thơng tin có yếu tố định tính Đó đơn vị đo lượng thông tin Giới thiệu phần II: Đơn vị đo lượng thơng tin -Có thơng tin - Nghe giảng trạng thái Do đó, người ta nghĩ đơn vị bit để biểu diễn thông tin MT ? Cho biết đơn vị - Đơn vị để đo để đo lượng thông tin lượng thông tin bit GV: Nhận xét, giải thích  Biểu diễn thơng tin để biểu diễn thơng tin máy tính ta sử dụng kí máy tính ta sử dụng hiệu và1 kí hiệu và1 ? Xét VD : Giả sử có dãy - Dãy bóng đèn  Các đơn vị khác để bóng đèn, biểu diễn 01010101 đo thơng tin: bóng đèn 1, 3, 5, tắt 1Byte = bít lại sáng Qui ước bóng 1KB (kilơ byte)= 1024 B đèn trạng thái tắt 0, MG (Mê ga byte ) = 1024 ngược lại dãy KB bóng đèn biểu GB (giga byte)= 1024 MB diễn TB (têra byte ) = 1024 GB 1PB (Pêta byte) =1024 TB - Nhận xét, giải thích để lưu trữ bit cần bit nhớ MT để biểu diễn thông tin Trang Giáo Án Tin học 10 Chương trình - Theo hướng phát triển lực Hoạt động Họat động Nội dung giáo viên học sinh sử dụng kí hiệu và1 ? Ngoài đơn vị - Nghiên cứu SGK, đứng bit, người ta dùng chỗ trả lời đơn vị để đo lượng thơng tin Hoạt động 3: Tìm hiểu dạng thơng tin (Hình thành lực sử dụng ngơn ngữ, giải vấn đề, tự quản lý lực tự học, giao tiếp lực hợp tác) -Thông tin - Nghe giảng Các dạng thơng tin phong phú đa dạng Cụ thể dạng  Có loại thơng tin: Giới thiệu phần 3: - Loại số (số nguyên, số thực, Các dạng thơng tin - Thảo luận nhóm, đứng …) Loại phi số (văn bản, Yêu cầu học sinh thảo chỗ trả lời hình ảnh, …) luận nhóm trả lời câu hỏi + Dạng văn bản: báo chí, sau: sách, … Yêu cầu HS cho biết – Dạng hình ảnh: Biển báo, thơng tin chia làm ảnh chụp, … loại – Dạng âm thanh: tiếng chim - Nhận xét, phân tích hót, tiếng trống trường… dạng thông tin Cho VD dạng thông - Cho VD dạng thơng tin: Văn bản, hình ảnh, tin âm - Nhận xét, phân tích: - Nghe, ghi nhớ Ngồi dạng thơng tin quen thuộc, tương lai máy tính xử lí dạng thơng tin khác Muốn máy tính nhận biết xử lí thơng tin thơng tin cần phải mã hoá Giới thiệu phần 4: Mã hoá thơng tin máy tính Hoạt động 4: Tìm hiểu mã hố thơng tin máy tính (Hình thành phát triển lực sử dụng ngôn ngữ) - Xét VD dãy bóng - Nghe giảng Mã hố thơng tin đèn trên, giải thích máy tính: thơng tin dãy bóng đèn  Mã hố thông tin thông biểu diễn tin phải biến đổi thành 01010101 thơng dãy bit tin mã hoá Giới thiệu  Để mã hố TT dạng văn hình 6-SGK dùng bảng mã ASCII gồm Trang Giáo Án Tin học 10 Chương trình - Theo hướng phát triển lực Hoạt động Họat động giáo viên học sinh - Giải thích việc mã hố - Nghe giảng thơng tin dạng văn Nội dung 256 (=28) kí tự đánh số từ 255, số hiệu gọi mã ASCII thập phân kí tự Nếu dùng dãy bit để biểu diễn gọi mã ASCII nhị phân kí tự - Giải thích hướng dẫn - Tra mã ASCII bảng Ví dụ: Ký tự A : mã thập HS tra mã ASCII phụ lục 1-169 phân 65 mã nhị phân: bảng phụ lục 1-169 01000001 - Đặt vấn đề đưa - Nghe giảng  Bảng mã Unicode mã hoá bảng mã Unicode 65536 (=216) kí tự Luyện tập thực hành: Yêu cầu HS nhắc lại nội dung bài: - Thông tin gì? Trình bày dạng thơng tin? - Dữ liệu gì? - Lượng thơng tin đơn vị đo lượng thông tin ? - Mã hố thơng tin ? Vận dụng , mở rộng bổ sung: - Trả lời câu hỏi 1,2 (SGK - 17) - Chuẩn bị tiếp "Thông tin liệu" IV Rút kinh nghiệm: - Ưu điểm: - Hạn chế: Trang Giáo Án Tin học 10 Chương trình - Theo hướng phát triển lực Tiết PPCT: §2 THƠNG TIN VÀ DỮ LIỆU I Mục tiêu: Kiến thức: - Biết dạng biểu diễn thông tin máy tính Định hướng hình thành phát triển lực: - Hình thành phát triển lực sử dụng ngơn ngữ Hình thành phát triển lực giao tiếp lực hợp tác (thơng qua hoạt động theo nhóm) - Hình thành phát triển lực giải vấn đề - Hình thành phát triển lực tự quản lý lực tự học II Phương tiện dạy học Chuẩn bị giáo viên: Giáo án, sách giáo khoa … Chuẩn bị học sinh: sách giáo khoa, tập, đọc trước nhà… III Hoạt động dạy – học: Tình xuất phát: - Kiểm tra kiến thức cũ: Thơng tin gì? Trình bày dạng thông tin cho VD dạng thơng tin trình bày ? - Thơng tin sau biến đổi thành dãy bit Muốn người hiểu thơng tin cần biến đổi thành dạng quen thuộc: Văn bản, hình ảnh, âm Ở tiết trước ta biết thơng tin có loại: loại số phi số Vậy biểu diễn máy Muốn biết tìm hiểu phần 5: Biểu diễn thơng tin máy tính THÔNG TIN VÀ DỮ LIỆU Hình thành kiến thức: Hoạt động Họat động Nội dung giáo viên học sinh §2 THƠNG TIN VÀ DỮ LIỆU (tt) Khái niệm thông tin liệu Đơn vị đo lượng thông tin Các dạng thơng tin Mã hố thơng tin máy tính Hoạt động 5: Tìm hiểu cách biểu diễn thơng tin máy tính (Hình thành phát triển lực sử dụng ngôn ngữ, giải vấn đề, tự quản lý lực tự học, giao tiếp lực hợp tác) Biểu diễn thông tin máy tính: Hệ đếm gì? - Nghiên cứu SGK, đứng *Thông tin loại số: chỗ trả lời - Hệ đếm: Là tập hợp kí Có loại hệ đếm? hiệu qui tắc sử dụng tập kí hiệu để biểu diễn xác Trang 10 Giáo Án Tin học 10 Chương trình - Theo hướng phát triển lực Hoạt động giáo viên Họat động học sinh Chọn chế độ Stand By để Chọn chế độ để làm gì? máy tạm nghỉ, tiêu thụ lượng đủ để hoạt động trở lại ta kích hoạt Nội dung - Stand By: Ta chọn chế độ trường hợp cần tạm nghỉ thời gian ngắn, hệ thống lưu trạng thái cần thiết, tắt thiết bị tốn lượng Khi cần trở lại ta cần di chuyển chuột nhấn phím bàn phím Khi làm việc ta chọn chế độ Stand By điện công việc thực nào? Khi chế độ này, xảy điện thông tin RAM bị ta cần phải lưu lại công việc trước chọn chế độ Stand By Thường em thấy người ta Thường em thấy người sử dụng chế độ Stand By ta sử dụng chế độ Stand máy bàn hay laptop By laptop nhiều nhiều cho biết lí do? tốn điện Vậy có chế độ Có chế độ ngủ điện nội công việc đông (Hibernate) thực không không? Vậy chế đô Hibernate Chọn chế độ Hibernate nào? để tắt máy sau lưu trữ toàn trạng thái làm việc thời vào đĩa cứng Sau chọn chế độ Hibernate sau khởi động lại, máy tính nào? Khi khởi động lại máy tính nhanh chóng thiết đặt lại toàn trạng thái làm việc trước chương trình thực hiện, tài liệu mở, Trang 98 – Hibernate: Khi chọn chế độ máy lưu toàn trạng thái hoạt động vào đĩa cứng Khi khởi động lại, máy tính nhanh chóng thiết lập lại tồn trạng thái làm việc trước Giáo Án Tin học 10 Chương trình - Theo hướng phát triển lực Luyện tập thực hành: - Cho biết thao tác để nạp hệ điều hành? - Cho biết cách làm việc với hệ điều hành cho biết ưu khuyết điểm cách? - Hệ điều hành có chế độ khỏi hệ thống cho biết ý nghĩa chế độ? Vận dụng mở rộng bổ sung: - Chuẩn bị mới: BTTH3 Làm quen với hệ điều hành - Trả lời câu hỏi tập (SGK-T71) IV Rút kinh nghiệm: - Ưu điểm: - Hạn chế: Trang 99 Giáo Án Tin học 10 Chương trình - Theo hướng phát triển lực Tiết PPCT: 26 Bài tập thực hành 3: LÀM QUEN VỚI HỆ ĐIỀU HÀNH I Mục tiêu: Kiến thức: - Thực thao tác vào/ra hệ thống - Thực hành thao tác với chuột bàn phím - Làm quen với ổ đĩa, cổng USB - Biết thực thao tác với chuột cách xác Định hướng hình thành phát triển lực: - Hình thành phát triển lực sử dụng ngơn ngữ Hình thành phát triển lực giao tiếp lực hợp tác (thơng qua hoạt động theo nhóm) - Hình thành phát triển lực giải vấn đề - Hình thành phát triển lực tự quản lý lực tự học - Hình thành phát triển lực sử dụng máy tính II Phương tiện dạy học Chuẩn bị giáo viên: Giáo án, sách giáo khoa, phòng máy Chuẩn bị học sinh: sách giáo khoa, tập, đọc trước nhà… III Hoạt động dạy – học: Tình xuất phát: Ở tiết trước tìm hiểu hệ điều hành Tiết thực hành làm quen với hệ điều hành Hình thành kiến thức: Hoạt động giáo viên Họat động học sinh Nội dung Hoạt động 1: Tìm hiểu cách vào/ra hệ thống (Hình thành phát triển lực sử dụng ngôn ngữ, giải vấn đề, tự quản lý lực tự học, giao tiếp lực hợp tác, lực sử dụng máy tính) Vào/ra hệ thống a Đăng nhập hệ thống Yêu cầu học sinh thảo Thảo luận nhóm làm luận nhóm làm theo theo yêu cầu: yêu câu sau: Để đăng nhập hệ thống Để đăng nhập hệ thống trước trước hết ta phải nạp hệ hết ta phải nạp hệ điều hành điều hành Vậy Vậy trường hợp máy trường hợp máy chưa chưa khởi động để nạp hệ điều khởi động để nạp hệ điều hành ta phải bật nguồn hành ta phải làm nào? Hướng dân HS cách bật nguồn Giới thiệu hướng dân Thao tác máy HS cách đăng nhập hệ Trang 100 Giáo Án Tin học 10 Chương trình - Theo hướng phát triển lực thống hình 34 sgk trang 73 Yêu cầu HS quan sát biểu tượng xuất hình Windows? b Ra khỏi hệ thống: Có chế độ khỏi hệ thống + Tắt máy (Shut Down hay Turn Off) + Tạm dừng (Stand By) + Ngủ đông (Hibernate) Nhắc lại cách khỏi + Tắt máy (Shut Down hệ thống nêu đặc hay Turn Off): Mọi thay điểm chúng? đổi thiết đặt hệ thống lưu vào đĩa cứng trước nguồn tắt + Tạm dừng (Stand By): Hệ thống lưu trạng thái cần thiết, tắt thiết bị tốn lượng Khi cần trở lại ta cần di chuyển chuột nhấn phím bàn phím + Ngủ đơng (Hibernate): Khi chọn chế độ máy lưu toàn trạng thái hoạt động vào đĩa cứng Khi khởi động lại, máy tính nhanh chóng thiết lập lại tồn trạng thái làm việc trước Nhận xét nhắc lại đặc điểm cách khỏi hệ thống Yêu cầu HS chọn Thao tác máy kiểu khỏi hệ thống ý khác biệt vào hệ thống Hoạt động 2: Tìm hiểu cách thao tác với chuột (Hình thành phát triển lực sử dụng ngôn ngữ, giải vấn đề, tự quản lý lực tự học, giao tiếp lực hợp tác, lực sử dụng máy tính) Thao tác với chuột Yêu cầu học sinh thảo Thảo luận nhóm làm luận nhóm làm theo theo yêu cầu: yêu câu sau: Trong HĐH Windows +Di chuyển chuột: di Thực thao tác với thao tác với chuột chuyển chuột đến vị chuột: cần thiết để ta thực trí khác +Di chuyển chuột thao tác như: Di hình +Nháy chuột chuyển chuột, nháy + Nháy chuột: ấn lần +Nháy chuột phải Trang 101 Giáo Án Tin học 10 chuột, nháy chuột phải, nháy đúp chuột, kéo thả chuột Cho biết cáh thực chúng? Nhận xét giải thích Yêu cầu HS thực thao tác cho biểu tượng My Computer nút Start Sau quan sát kết quả? Chương trình - Theo hướng phát triển lực nút chuột trái + Nháy đúp chuột +Nháy chuột phải: ấn + Kéo thả chuột lần nút chuột phải + Nháy đúp chuột: ấn nhanh liên tiếp hai lần nút chuột trái + Kéo thả chuột: ấn giữ nút chuột trái kéo đến vị trí thả nút chuột - Khi nháy chuột biểu tượng My Computer chữ bên đổi màu Còn nút Start xuất bảng chọn Start - Nháy chuột phải vào biểu tượng My Computer, nút Start bảng chọn tắt xuất - Nháy đúp chuột vào biểu tượng My Computer xuất cửa sổ tương ứng My Computer - Kéo thả chuột biểu tượng My Computer biểu tượng thay đổi vị trí xuất hình Nhận xét, giải thích Hoạt động 3: Tìm hiểu cách thao tác với bàn phím (Hình thành phát triển lực sử dụng ngôn ngữ, giải vấn đề, tự quản lý lực tự học, giao tiếp lực hợp tác, lực sử dụng máy tính) Thao tác với bàn phím Yêu cầu học sinh thảo Thảo luận nhóm làm luận nhóm làm theo theo yêu cầu: yêu câu sau: Khi biết vị trí nhóm phím ta thực thao tác nhanh chóng Giới thiệu nhóm Nhận biết phím Giới thiệu nhóm phím: phím: + Phím ký tự/số, nhóm + Phím ký tự/số, phím số bên phải: dùng để gõ nhóm phím số bên phải: ký tự, số dùng để gõ ký tự, số + Phím chức F1, + Phím chức F2, , F12: tuỳ thuộc vào Trang 102 Giáo Án Tin học 10 Chương trình - Theo hướng phát triển lực F1, F2, , F12: tuỳ thuộc vào phần mềm khác mà ta sử dụng phím chức năng, ví dụ F1 trợ giúp, + Phím điều khiển: Enter, Ctrl, Alt, Shift, phần mềm khác mà ta sử dụng phím chức năng, ví dụ F1 trợ giúp, + Phím điều khiển: Enter, Ctrl, Alt, Shift, + Phím xố: Backspace Delete + Phím di chuyển: phím mũi tên, Home, End, + Phím xố: Backspace Delete + Phím di chuyển: phím mũi tên, Home, End, Hoạt động 4: Tìm hiểu ổ đĩa cổng USB (Hình thành phát triển lực sử dụng ngôn ngữ, giải vấn đề, tự quản lý lực tự học, giao tiếp lực hợp tác, lực sử dụng máy tính) Ổ đĩa cổng USB Yêu cầu học sinh thảo Thảo luận nhóm làm luận nhóm làm theo theo yêu cầu: yêu câu sau: Trên thùng máy có Lưu trữ liệu, chuyển Trên thùng máy có ổ ổ đĩa ổ đĩa mềm liệu từ máy sang đĩa ổ đĩa mềm (A:), ổ đĩa (A:), ổ đĩa CD, cổng máy khác CD, cổng USB, dùng lưu USB, Cho biết tác trữ liệu, chuyển liệu từ dụng thiết bị máy sang máy khác trên? Cách tắt mở ổ đĩa, USB Hướng dẫn HS cách tháo thiết bị khỏi máy cách an toàn Kiểm tra số em thao tác Nhận xét đánh giá để rút kinh nghiệm cho thực hành sau Luyện tập thực hành: - Trong tiết dạy Vận dụng , mở rộng bổ sung: - Đọc trước BTTH4 Giao tiếp với hệ điều hành windows IV Rút kinh nghiệm: - Ưu điểm: - Hạn chế: Trang 103 Giáo Án Tin học 10 Chương trình - Theo hướng phát triển lực Tiết PPCT: 27 Bài tập thực hành 4: GIAO TIẾP VỚI HỆ ĐIỀU HÀNH WINDOWS I Mục tiêu: Kiến thức: - Làm quen với thao tác giao tiếp với Windows,… thao tác với cửa sổ, biểu tượng, bảng chọn - Biết cách kích hoạt chương trình thơng qua nút Start Định hướng hình thành phát triển lực: - Hình thành phát triển lực sử dụng ngơn ngữ Hình thành phát triển lực giao tiếp lực hợp tác (thông qua hoạt động theo nhóm) - Hình thành phát triển lực giải vấn đề - Hình thành phát triển lực tự quản lý lực tự học - Hình thành phát triển lực sử dụng máy tính II Phương tiện dạy học Chuẩn bị giáo viên: Giáo án, sách giáo khoa, phòng máy Chuẩn bị học sinh: sách giáo khoa, tập, đọc trước nhà… III Hoạt động dạy – học: Tình xuất phát: Ở tiết trước thực hành làm quen với hệ điều hành Tiết thực hành giao tiếp với hệ điều hành Windows Hình thành kiến thức: Hoạt động giáo viên Họat động học sinh Nội dung Hoạt động 1: Tìm hiểu hình (Desktop) (Hình thành phát triển lực sử dụng ngôn ngữ, giải vấn đề, tự quản lý lực tự học, giao tiếp lực hợp tác, lực sử dụng máy tính) Màn hình (Desktop) Sau đăng nhập hệ Quan sát hình thống thành cơng, lúc hình làm việc Windows xuất thường ta gọi hình Nhìn vào hình máy tính ta nhận biết đối tượng như: biểu tượng, nút Start, bảng chọn Start, Taskbar Giới thiệu thành phần hình như: biểu tượng, nút Start, Trang 104 Trên hình nên có thành phần sau: Giáo Án Tin học 10 bảng chọn Start, công việc Taskbar Yêu cầu học sinh tháo luận nhóm: thao tác với từ thành phần cho biết cơng dụng chúng? Chương trình - Theo hướng phát triển lực Thao tác máy đại diện nhóm rút kết luận: - Biểu tượng dùng để truy cập nhanh vào chương trình Trên hình thường có biểu tượng như: My Computer, My Documents, Recycle Bin, - Nút Start nằm góc bên trái hình nền, dùng để khởi động chương trình - Bảng chọn Start xuất ta nháy vào nút Start, bảng chọn Start chứa danh mục chương trình nhóm chương trình cài hệ thống - Thanh công việc Taskbar thường xuất cạnh hình bên trái có chứa nút Start, bên phải hiển thị hệ thống - Biểu tượng dùng để truy cập nhanh vào chương trình Trên hình thường có biểu tượng như: My Computer, My Documents, Recycle Bin, - Nút Start nằm góc bên trái hình nền, dùng để khởi động chương trình - Bảng chọn Start xuất ta nháy vào nút Start, bảng chọn Start chứa danh mục chương trình nhóm chương trình cài hệ thống - Thanh công việc Taskbar thường xuất cạnh hình bên trái có chứa nút Start, bên phải hiển thị hệ thống Nhận xét chốt ý Hoạt động 2: Tìm hiểu nút Start (Hình thành phát triển lực sử dụng ngôn ngữ, giải vấn đề, tự quản lý lực tự học, giao tiếp lực hợp tác, lực sử dụng máy tính) Nút Start Khi nháy chuột vào nút Khi nháy chuột vào nút Start Start bảng chọn Start bảng chọn Start mở cho mở cho phép ta thực phép ta thực công việc công việc như: như: – Mở chương trình – Mở chương trình cài đặt cài đặt hệ thống hệ thống – Kích hoạt biểu – Kích hoạt biểu tượng tượng My Computer, My Computer, My Documents, My Documents, … … – Xem thiết đặt máy in, – Xem thiết đặt máy in, bảng bảng cấu hình hệ thống cấu hình hệ thống Control Control Panel Panel – Trợ giúp hay tìm kiếm – Trợ giúp hay tìm kiếm Trang 105 Giáo Án Tin học 10 Chương trình - Theo hướng phát triển lực tệp/thư mục tệp/thư mục – Chọn chế độ – Chọn chế độ khỏi hệ khỏi hệ thống thống Mở chương trình Thao tác máy nút Start Hoạt động 3: Tìm hiểu cửa sổ (Hình thành phát triển lực sử dụng ngôn ngữ, giải vấn đề, tự quản lý lực tự học, giao tiếp lực hợp tác, lực sử dụng máy tính) Cửa sổ Giới thiệu thành phần Thành phần cửa sổ cửa sổ như tiêu đề, bảng tiêu đề, bảng chọn, công cụ, chọn, công cụ, trạng thái, cuộn, nút điều trạng thái, khiển, cuộn, nút điều khiển, Yêu cầu HS nháy đúp Thao tác máy chuột vào biểu tượng My Computer, sau nháy đúp chuột vào ổ đĩa C: quan sát nhận biết thành phần cửa sổ Yêu cầu học sinh thao tac Thao tác máy rút máy trả lời câu kết luận: hỏi sau: để thay đổi kích Thay đổi kích thước cửa thước cửa sổ, ta thực sổ theo cách cách Hãy liệt sau: kê cách đó? + Cách 1: sử dụng nút điều khiển bên trái tiêu đề + Cách 2: Di chuyển chuột vào đường biên cửa sổ trỏ chuột đổi dạng ta thực kéo thả chuột để thay đổi kích thước cửa số Hoạt động 4: Tìm hiểu biểu tượng (Hình thành phát triển lực sử dụng ngôn ngữ, giải vấn đề, tự quản lý lực tự học, giao tiếp lực hợp tác, lực sử dụng máy tính) Biểu tượng Giới thiệu số biểu Quan sát máy tượng hình Trên biểu tượng Một số thao tác với biểu Một số thao tác với biểu tượng: thực thao tác tượng: – Chọn: Nháy chuột vào biểu – Chọn: Nháy chuột vào tượng biểu tượng – Kích hoạt: Nháy đúp chuột Trang 106 Giáo Án Tin học 10 Chương trình - Theo hướng phát triển lực – Kích hoạt: Nháy đúp vào biểu tượng chuột vào biểu tượng – Thay đổi tên (nếu được) – Thay đổi tên (nếu +Nháy chuột vào phần tên được) + Nháy chuột lần nửa vào +Nháy chuột vào phần phần tên để sửa tên – Di chuyển: Kéo thả chuột để + Nháy chuột lần di chuyển biểu tượng tới vị trí nửa vào phần tên để sửa – Di chuyển: Kéo thả – Xoá: Chọn biểu tượng chuột để di chuyển biểu rồinhấn phím Delete tượng tới vị trí – Xem thuộc tính biểu – Xố: Chọn biểu tượng tượng: Nháy nút phải chuột lên rồinhấn phím Delete biểu tượng mở bảng chọn tắt, – Xem thuộc tính chọn Properties biểu tượng: Nháy nút phải chuột lên biểu tượng mở bảng chọn tắt, chọn Properties Yêu cầu học sinh thao tác Thao tác máy với biểu tượng tượng My Computer, My Documents Hoạt động 5: Tìm hiểu bảng chọn (Hình thành phát triển lực sử dụng ngôn ngữ, giải vấn đề, tự quản lý lực tự học, giao tiếp lực hợp tác, lực sử dụng máy tính) Bảng chọn Giới thiệu số bảng Nhận biết số bảng Giới thiệu số bảng chọn chọn cửa sổ thư chọn cửa sổ cửa sổ thư mục như: File, mục như: File, Edit, windows explore Edit, View,… View,… Để thực lệnh Nháy chuột vào bảng bảng chọn ta thực chọn Sau nháy chuột nào? vào mục tương ứng với lênh cần thực Hoạt động 6: Tìm hiểu số chức khác Windows (Hình thành phát triển lực sử dụng ngôn ngữ, giải vấn đề, tự quản lý lực tự học, giao tiếp lực hợp tác, lực sử dụng máy tính) Tổng hợp Để xem ngày hệ Thao tác máy Để xem ngày hệ thống thống ta chọn Start  ta chọn Start  Control Panel Control Panel nháy nháy đúp vào biểu tượng đúp vào biểu tượng Date Date and Time and Time Thực việc sư dụng Thao tác máy Thực việc sư dụng máy máy tính bỏ túi ta chọn tính bỏ túi ta chọn Start  All Start  All Programs  Programs  Accessories  Accessories  Calculator thực tính Calculator thực tốn: 128*4+15*9-61*35.5 Trang 107 Giáo Án Tin học 10 Chương trình - Theo hướng phát triển lực tính tốn: 128*4+15*961*35.5 Quan sát hướng dẫn học sinh phần chương trình hỗ trợ học tập Net support Kiểm tra làm số học sinh Nhận xét đánh gia rút kinh nghiệm cho thực hành sau Luyện tập thực hành: - Trong tiết dạy Vận dụng , mở rộng bổ sung: - Đọc trước BTTH5 Thao tác với tệp thư mục IV Rút kinh nghiệm: - Ưu điểm: - Hạn chế: Trang 108 Giáo Án Tin học 10 Chương trình - Theo hướng phát triển lực Tiết PPCT: 28 Bài tập thực hành 5: THAO TÁC VỚI TỆP VÀ THƯ MỤC I Mục tiêu: Kiến thức: - Làm quen với hệ thống quản lý tệp Windows - Thực số thao tác với tệp thư mục Định hướng hình thành phát triển lực: - Hình thành phát triển lực sử dụng ngơn ngữ Hình thành phát triển lực giao tiếp lực hợp tác (thông qua hoạt động theo nhóm) - Hình thành phát triển lực giải vấn đề - Hình thành phát triển lực tự quản lý lực tự học - Hình thành phát triển lực sử dụng máy tính II Phương tiện dạy học Chuẩn bị giáo viên: Giáo án, sách giáo khoa, phòng máy Chuẩn bị học sinh: sách giáo khoa, tập, đọc trước nhà… III Hoạt động dạy – học: Tình xuất phát: Ở tiết trước thực hành giao tiếp với hệ đề hành Windows Tiết thực hành thao tác với tệp thư mục Hình thành kiến thức: Hoạt động giáo Họat động học Nội dung viên sinh Hoạt động 1: Tìm hiểu cách tạo thư mục (Hình thành phát triển lực sử dụng ngôn ngữ, giải vấn đề, tự quản lý lực tự học, giao tiếp lực hợp tác, lực sử dụng máy tính) Yêu cầu học sinh chia Chia nhóm thao tác Câu 1: Tạo thư mục: nhóm tạo thư máy mục hình Hoạt động 2: Tìm hiểu cách tạo, đổi tên, chép, di chuyển tệp (Hình thành phát triển lực sử dụng ngôn ngữ, giải vấn đề, tự quản lý lực tự học, giao tiếp lực hợp tác, lực sử dụng máy tính) Yêu cầu học sinh thao Thao tác máy Câu 2: Đổi tên thư mục TIN TIN tác phần nội HOC LYVAT LY dung Câu 3: Sao chép thư mục DS sang thư mục TIN HOC xóa thư mục DS vị trí cũ Trang 109 Giáo Án Tin học 10 Chương trình - Theo hướng phát triển lực Câu 4: Tạo tập tin BT1.DOC BT2.DOC thư mục HOA với nội dung cách tạo thư mục/tập tin Cách chép thư mục/tập tin Câu 5: Di chuyển tập tin BT1.DOC sang thư mục HH chép sang thư mục DS Quan sát học sinh thao tác, nhận xét, sửa sai kịp thời Luyện tập thực hành: - Trong tiết dạy Vận dụng , mở rộng bổ sung: - Xem trước 13 Một số hệ điều hành thông dụng IV Rút kinh nghiệm: - Ưu điểm: - Hạn chế: Trang 110 Giáo Án Tin học 10 Chương trình - Theo hướng phát triển lực Tiết PPCT: 29 §11 MỘT SỐ HỆ ĐIỀU HÀNH THÔNG DỤNG I Mục tiêu: Kiến thức: - Biết lịch sử phát triển hệ điều hành - Biết số đặc trưng số hệ điều hành Định hướng hình thành phát triển lực: - Hình thành phát triển lực sử dụng ngơn ngữ Hình thành phát triển lực giao tiếp lực hợp tác (thông qua hoạt động theo nhóm) - Hình thành phát triển lực giải vấn đề - Hình thành phát triển lực tự quản lý lực tự học II Phương tiện dạy học Chuẩn bị giáo viên: Giáo án, sách giáo khoa … Chuẩn bị học sinh: sách giáo khoa, tập, đọc trước nhà… III Hoạt động dạy – học: Tình xuất phát: - Có nhiều hệ điều hành khác sử dụng rộng rãi Sau tìm hiểu số hệ điều hành phổ biến mà nước ta hay sử dụng thông qua BÀI 13 MỘT SỐ HỆ ĐIỀU HÀNH THƠNG DỤNG Hình thành kiến thức: Hoạt động giáo viên Họat động học Nội dung sinh Hoạt động 1: Tìm hiểu hệ điều hành MSDOS (Hình thành phát triển lực sử dụng ngôn ngữ, giải vấn đề, tự quản lý lực tự học) Hệ điều hành MS-DOS Cho biết đặc trưng Đứng chỗ trả lời  Việc giao tiếp với hệ điều hệ điều hành MShành MS DOS thông qua câu DOS lệnh Việc giao tiếp với hệ điều  Là HĐH đơn giản, đơn hành thông qua câu nhiệm người sử dụng lệnh Người đăng nhập hệ thống nhập vào câu lệnh Mỗi câu lệnh tương ứng với yêu cầu Chỉ người đăng nhập mở chương trình Tuy nhiên Mơđun cho phép người sử dụng thực nhiều chương trình Trang 111 Giáo Án Tin học 10 Hoạt động giáo viên Chương trình - Theo hướng phát triển lực Họat động học sinh Nội dung đồng thời Hoạt động 2: Tìm hiểu hệ điều hành Windows (Hình thành phát triển lực sử dụng ngôn ngữ, giải vấn đề, tự quản lý lực tự học, giao tiếp lực hợp tác) Hệ điều hành Windows Yêu cầu học sinh thảo Thảo luận nhóm, đại Đặc trưng: luận nhóm trà lời câu hỏi diện trình bày  Chế độ đa nhiệm nhiều sau: người dùng Cho biết đặc trưng  Có hệ thống giao diện để hệ điều hành người dùng giao tiếp với hệ Windows? thống  Cung cấp nhiều cơng cụ xử lí đồ hoạ đa phương tiện đảm bảo khai thác nhiều liệu khác  Đảm bảo khả làm việc môi trường mạng Hoạt động 3: Tìm hiểu hệ điều hành UNIX LINUX (Hình thành phát triển lực sử dụng ngôn ngữ, giải vấn đề, tự quản lý lực tự học, giao tiếp lực hợp tác) Các hệ điều hành UNIX LINUX a Hệ điều hành UNIX b Hệ điều hành LINUX Cho biết đặc trưng Thảo luận nhóm, đại Đặc trưng bản:  Cung cấp chương trình hệ điều hành LINUX diện trình bày nguồn cho tồn hệ thống làm nên tính mở cao  Có thể đọc hiểu chương trình, sửa đổi, bổ sung nâng cấp Hạn chế: Có tính mở cao nên khơng có cơng cụ cài đặt mang tính chuẩn mực, thống Luyện tập thực hành: - Cho biết đặc trưng hệ điều hành MS-DOS, Windows, UNIX LINUX? Vận dụng mở rộng bổ sung: - Ôn lại kiến thức chương II tiết sau kiểm tra thực hành IV Rút kinh nghiệm: - Ưu điểm: - Hạn chế: Trang 112

Từ khóa liên quan

Mục lục

  • Câu 6. Tin học là một ngành khoa học vì đó là ngành như thế nào?

Tài liệu cùng người dùng

    Đang cập nhật ...

Tài liệu liên quan