0

Đề ôn luyện môn Toán lớp 5 Đề số 2

3 184 0
  • Đề ôn luyện môn Toán lớp 5  Đề số 2

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 20/01/2019, 21:28

Đề ôn luyện môn Toán lớp 5 Đề số 1. Đề ôn luyện môn Toán lớp 5 Đề số 1. Đề ôn luyện môn Toán lớp 5 Đề số 1. Đề ôn luyện môn Toán lớp 5 Đề số 1. Đề ôn luyện môn Toán lớp 5 Đề số 1. Đề ôn luyện môn Toán lớp 5 Đề số 1 đề số Đặt tính tính: 3256,34 + 428,57 576,40 - 59,28 125,76 : 1,6 ĐIỂM 625,04 × 6,5 < > = a) 279,5 ……… c) 49,589 279,49 49,59 Viết vào chỗ chấm cho thíc hợp : Kết khảo sát phơng tiện ®Õn trêng cđa 200 häc sinh ë mét trêng tiĨu học đợc cho biểu đồ hình quạt dới : a) Số học sinh đến trờng em b) Số học sinh đợc đa đến trờng xe đạp b) 327,300 d) 10,186 Xe máy 25% 15% 327,3 10,806 Đi Ô tô 10% em c) Số học sinh đợc đa đến trờng xe máy Xe đạp em d) Số học sinh đợc đa đến trờng ô tô em Viết số thập phân thích hợp vào chỗ chấm : a) 8km 362 m = km b) 30 gi©y = kg d) 32 cm2 mm2 = ……………… c) 15 kg 262 g = cm2 Khoanh tròn vào chữ đặt trớc câu trả lời : a) Chữ số số 196,724 có giá trị : A 1000 B 100 C 10 D b) 10% cđa 8dm lµ : A 10 cm B 70cm C 8cm D 0,8 c) Cho hình tròn H nh hình vẽ Chu vi hình H lµ : A 6,28 cm B 10,28 cm C 12,56 cm D 16,56 m cm H×nh H d) Số thích hợp điền vào chỗ chấm để 0.075 kg = ……g lµ A 7,5 B 0,75 C 75 D 750 Một ô tô từ tỉnh A lúc giê ®Õn tØnh B lóc 10 giê 45 Ô tô với vận tốc 48 km/giờ nghỉ dọc đờng 15 phút Tính độ dài quãng đờng từ tỉnh A đến tỉnh B Bài giải Cho hình chữ nhật ABCD M trung điểm cạnh DC cã kÝch thíc nh h×nh vÏ : a) Trong h×nh có hình tam giác ? A 32 cm B b) Tính chu vi hình chữ nhật c) Tính diện tích hình tam giác ADM C 16 cm D M Bài giải ...a) Chữ số số 196, 724 có giá trị lµ : A 1000 B 100 C 10 D b) 10% cđa 8dm lµ : A 10 cm B 70cm C 8cm D 0,8 c) Cho hình tròn H nh hình vẽ Chu vi hình H : A 6 ,28 cm B 10 ,28 cm C 12 ,56 cm D 16 ,56 m cm... H×nh H d) Số thích hợp điền vào chỗ chấm để 0.0 75 kg = ……g lµ A 7 ,5 B 0, 75 C 75 D 750 Một ô tô từ tỉnh A lóc giê ®Õn tØnh B lóc 10 giê 45 phút Ô tô với vận tốc 48 km/giờ nghỉ dọc đờng 15 phút Tính... chữ nhật ABCD M trung điểm cạnh DC có kích thớc nh hình vẽ : a) Trong hình có hình tam giác ? A 32 cm B b) Tính chu vi hình chữ nhật c) Tính diện tích hình tam giác ADM C 16 cm D M Bài giải
- Xem thêm -

Xem thêm: Đề ôn luyện môn Toán lớp 5 Đề số 2,