0

Giao an luyen tap tin hoc cung IC3 LOP 4 tuan 4 den tuan 10

26 636 0
  • Giao an luyen tap tin hoc cung IC3  LOP 4 tuan 4 den tuan 10

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 29/10/2018, 08:38

Giáo án Giáo án tin học khối 4 tuần 4 đến tuấn 10 năm học 20182019 được soạn theo sách Luyện tập tin học cùng IC3, chương trình tin học của Thành phố Hồ Chí Minh.Phần này có 7 tuần (tuần 4đến tuần10) = 6 tiết. Giáo án được soạn công phu. 7 tuần = 77k. Đón xem tài liệu tiếp theo từ tuần 11 đến tuần 18. TUẦN Tiết : CHỦ ĐỀ : VĂN BẢN DẠNG CỘT – TIẾT I Mục đích yêu cầu: - Biết cách chia cột văn - Trang trí cho đẹp II Chuẩn bị: - Giáo viên: Giáo án - Phương tiện dạy học: Phòng máy, SGK, ảnh minh hoạ - Học sinh: Sách giáo khoa III Các hoạt động dạy học: Hoạt động GV Hoạt động HS I.Ổn Định + Hát II Kiểm tra cũ III Bài mới: Ở công cụ shape ta sử dụng hình chữ nhật để tạo văn dạng cột báo Tiết ta sử dụng công cụ chuyên dụng Word để tạo văn dạng cột a Hoạt động 1: Tìm hiểu kiến thức 1) Nhận biết văn dạng cột - Giáo viên cho học quan sát tranh trang 16 SGK Yêu cầu học sinh xác định văn dạng cột 2) Cách chia văn thành cột - Cho học sinh mở máy quan sát giáo viên chia văn thành cột Giáo viên vừa thao tác cho học sinh xem vừa giảng theo bước SGK trang 16 - Lưu ý học sinh phải canh bên văn để đẹp b Hoạt động 2: Trải nghiệm - Cho học sinh làm tập hoạt Trang - Học sinh lắng nghe - Học sinh trả lời - Học sinh lắng nghe, quan sát - Học sinh làm vào sách động SGK trang 17 + Mời học sinh trình bày làm - Học sinh trình bày làm +Mời học sinh nhận xét - Học sinh nhận xét + Giáo viên hướng dẫn cách cho học sinh nhận xét, tránh chê bai hay làm tổn thương bạn lời nhận xét +Giáo viên nhận xét IV.Củng cố - Dặn Dò - Mời HS trả lời câu hỏi giáo viên - Học sinh trình bày lựa chọn tập làm - Giáo viên nhận xét ************** RÚT KINH NGHIỆM ************* Trang TUẦN Tiết : CHỦ ĐỀ : VĂN BẢN DẠNG CỘT – TIẾT I Mục đích yêu cầu: - Biết cách chia cột văn - Trang trí cho đẹp II Chuẩn bị: - Giáo viên: Giáo án - Phương tiện dạy học: Phòng máy, SGK, ảnh minh hoạ - Học sinh: Sách giáo khoa III Các hoạt động dạy học: Hoạt động GV Hoạt động HS I.Ổn Định + Hát II Kiểm tra cũ - Mời học sinh trình bày lại cách chia văn thành cột III Bài mới: - Đặt vấn đề: Hôm thực hành chia văn thành cột theo mẫu a Hoạt động 1: Thực hành - Giáo viên làm mẫu chia cột giống thực hành17 - Giáo viên cho học sinh khởi động máy tính làm phần thực hành hoạt động trang 17 (văn “tạo thiệp chức mừng Word 2010” giáo viên soạn sẵn gửi xuống máy trạm học sinh) - Giáo viên cho học sinh lưu vào ổ đĩa D: - Giáo viên sửa bài, nhận xét b Hoạt động 2: Khám phá chia sẻ - Giáo viên giới thiệu : Ngoài dạng cột cho sẵn Chúng ta tạo cột theo ý thích cách click Trang - Học sinh phát biểu - Học sinh quan sát, lắng nghe - Học sinh làm máy - Học sinh trình bày - Học sinh nhận xét - Học sinh lắng nghe vào lệnh more columns Các em tìm hiểu cách chia văn em thành cột, ghi lại thao tác vào sách + Mời học sinh đại diện nhóm trình bày +Mời học sinh nhận xét +Giáo viên nhận xét IV.Củng cố - Dặn Dò - Giáo viên hướng dẫn học sinh sử dụng cách tạo đường kẻ cột (line between) - Học sinh nhận xét học (hoạt động SGK trang 18) - Học sinh thực hành khám phá - Học sinh trình bày - Học sinh nhận xét - Học sinh lắng nghe - Nhận xét vào sách ************** RÚT KINH NGHIỆM ************* Trang TUẦN Tiết : CHỦ ĐỀ : CÔNG CỤ TEXTBOX – TIẾT I Mục đích u cầu: Biết sử dụng cơng cụ textbox để chèn văn bàn vào nhiều vị trí khác phục vụ cho việc trang trí, xếp bố cục tài liệu II Chuẩn bị: - Giáo viên: Giáo án - Phương tiện dạy học: Phòng máy, SGK, ảnh minh hoạ - Học sinh: Sách giáo khoa III Các hoạt động dạy học: Hoạt động GV Hoạt động HS I.Ổn Định + Hát II Kiểm tra cũ III Bài mới: Để đặt văn vào vị trí tài liệu, ta dùng cơng cụ Textbox a Hoạt động 1: Tìm hiểu kiến thức 1) Nhận biết công cụ Textbox - Textbox cơng cụ tạo khung hình chữ nhật trống tài liệu, ta nhập văn bản, chèn biểu tượng, hình ảnh vào khung, sau di chuyển đến vị trí cần thiết - Giáo viên cho học sinh quan sát mẫu minh họa SGK trang 19 sốt mẫu làm sẵn máy 2) Cách tạo Textbox - Cho học sinh mở máy quan sát giáo viên thực hành tạo cơng cụ Text box giống hình mẫu SGK trang 19 Giáo viên vừa thực hành vừa giảng theo sách giáo khoa trang 20 - Cho học sinh thực hành tạo textbox theo Trang - Học sinh lắng nghe - Học sinh lắng nghe - Học sinh lắng nghe, quan sát -Học sinh quan sát, lắng nghe - Học sinh thực hành mẫu trang 19, văn giáo viên soạn sẵn gửi xuống máy học sinh b Hoạt động 2: Trải nghiệm - Giáo viên hướng dẫn công cụ Draw Textbox - Học sinh quan sát, lắng nghe công cụ Wrap Text cách thực hành cho học sinh quan sát - Lưu ý học sinh không chọn Wrap Text ta khơng thể di chuyển textbox theo ý - Cho học sinh thực hành chèn thêm textbox - Học sinh thực hành công cụ Draw Textbox vào phần tập làm hoạt động - Giáo viên quan sát học sinh thực hành kịp thời giúp đỡ học sinh chưa thực hành IV.Củng cố - Dặn Dò - Mời HS trả lời câu hỏi giáo viên lựa chọn tập làm - Giáo viên nhận xét ************** RÚT KINH NGHIỆM ************* Trang TUẦN Tiết : CHỦ ĐỀ : CÔNG CỤ TEXTBOX – TIẾT I Mục đích yêu cầu: Biết sử dụng công cụ textbox để chèn văn bàn vào nhiều vị trí khác phục vụ cho việc trang trí, xếp bố cục tài liệu II Chuẩn bị: - Giáo viên: Giáo án - Phương tiện dạy học: Phòng máy, SGK, ảnh minh hoạ - Học sinh: Sách giáo khoa III Các hoạt động dạy học: Hoạt động GV Hoạt động HS I.Ổn Định + Hát II Kiểm tra cũ - Mời học sinh trình bày lại cách tạo textbox III Bài mới: a Hoạt động 1: Thực hành - Giáo viên làm mẫu thánh gióng hoạt động trang 20 - Giáo viên cho học sinh khởi động máy tính làm phần thực hành hoạt động trang 20 (văn “THÁNH GIĨNG” hình giáo viên soạn sẵn gửi xuống máy trạm học sinh) - Giáo viên quan sát học sinh thực hành, kịp thời giúp đỡ học sinh chưa làm - Giáo viên cho học sinh lưu vào ổ đĩa D: - Giáo viên sửa bài, nhận xét b Hoạt động 2: Khám phá chia sẻ - Giáo viên gợi ý cách đổi màu viền Textbox giống shapes - Hướng dẫn học sinh khám phá cách Trang - Học sinh phát biểu - Học sinh quan sát, lắng nghe - Học sinh làm máy - Học sinh lắng nghe - Học sinh thực hành khám phá click vào nút lệnh hay hộp thoại thấy quan sát thay đổi hình - Cho học sinh tự khám phá cách đổi màu viền cho Textbox, sau ghi lại vào sách + Mời – học sinh trình bày +Mời học sinh nhận xét +Giáo viên nhận xét IV.Củng cố - Dặn Dò - Giáo viên củng cố cách sử dụng công cụ WrapText - Học sinh nhận xét học (hoạt động SGK trang 18) - Học sinh trình bày - Học sinh nhận xét - Học sinh lắng nghe - Nhận xét vào sách ************** RÚT KINH NGHIỆM ************* Trang TUẦN Tiết : CHỦ ĐỀ : THIẾT LẬP TRANG VĂN BẢN – TIẾT I Mục đích yêu cầu: - Biết thay đổi khổ giấy, hướng trang giấy, lề trang giấy II Chuẩn bị: - Giáo viên: Giáo án - Phương tiện dạy học: Phòng máy, SGK, ảnh minh hoạ - Học sinh: Sách giáo khoa III Các hoạt động dạy học: Hoạt động GV Hoạt động HS I.Ổn Định + Hát II Kiểm tra cũ III Bài mới: Tùy loại văn mà yêu cầu khổ giấy - Học sinh lắng nghe chừa lề giấy khác Hôm nay, qua thiết lập trang văn ta biết cách xử lý vấn đề a Hoạt động 1: Tìm hiểu kiến thức 1) Thay đổi lề giấy - Giáo viên giới thiệu khổ giấy mẫu - Học sinh lắng nghe, quan sát thật - Giấy có nhiều kích cỡ khác nhau, nhiên giấy A4 sử dụng rộng rãi hầu hết văn Để thay đổi kích thước trang giấy Word A4 hay kích thước khác em dùng tùy chọn size thẻ PageLayout - Để thay đổi kích thước trang giấy mặc định A4 em nhấp đúp chuột vào vị trí vùng màu xám thước kẻ (Ruler) để mở hộp thoại Page setup => Paper => Paper Size A4 nhấp vào Set As Default Trang 2) Thay đổi hướng giấy - Học sinh quan sát, lắng nghe - Ta trình bày giấy dọc (Portrait) ngang (Landscape) Giáo viên sử dụng mẫu thật, xoay hướng giấy cho học sinh quan sát - Trong thẻ Page Layout sử dụng công cụ Orientation để thay đổi hướng giấy 3) Học sinh thực hành đổi khổ giấy hướng - Học sinh thực hành giấy + A3 hướng ngang + A4 hướng dọc b Hoạt động 2: Trải nghiệm - Hướng dẫn học sinh thuật ngữ thẻ - Học sinh lắng nghe, quan sát Margin hộp thoại Page Setup(trang 23) - Sử dụng mẫu thật(trang giấy) để hướng dẫn Top, Bottom, left, Right - Giáo viên thực hành máy cho học sinh quan sát IV.Củng cố - Dặn Dò - Mời HS xảc định top, bottom, left, right, giấy ngang, giấy dọc mẫu thật - Giáo viên nhận xét ************** RÚT KINH NGHIỆM ************* TUẦN Trang 10 hình + Mời – học sinh trình bày +Mời học sinh nhận xét +Giáo viên nhận xét (thẻ layout > Border) IV.Củng cố - Dặn Dò - Cho học sinh mở hộp thoại Page setup tổ hợp phím Alt + P, SP nhấn vào nút Page setup thẻ Page Layout - Học sinh nhận xét học (hoạt động SGK trang 24) - Học sinh trình bày - Học sinh nhận xét - Học sinh lắng nghe, thực hành - Nhận xét vào sách ************** RÚT KINH NGHIỆM ************* Trang 12 TUẦN Tiết : CHỦ ĐỀ : HEADER VÀ FOOTER – TIẾT I Mục đích yêu cầu: Biết cách thiết lập tiêu đề II Chuẩn bị: - Giáo viên: Giáo án - Phương tiện dạy học: Phòng máy, SGK, ảnh minh hoạ - Học sinh: Sách giáo khoa III Các hoạt động dạy học: Hoạt động GV Hoạt động HS I.Ổn Định + Hát II Kiểm tra cũ III Bài mới: Qua mẫu vật (truyện sách) thật giáo viên giới thiệu tiêu đề a Hoạt động 1: Tìm hiểu kiến thức 1) Tạo Header Footer - Giáo viên tạo tiêu header footer cho học sinh quan sát, vừa thực hành máy giáo viên vừa giảng theo SGK trang 25 2) Xóa Header Footer - Giáo viên xóa tiêu header footer cho học sinh quan sát, vừa thực hành máy giáo viên vừa giảng theo SGK trang 25 3) Học sinh thực hành Cho học sinh thực hành lại thao tác tạo Header Footer giống giáo viên vừa minh họa b Hoạt động 2: Trải nghiệm - Hướng dẫn học sinh áp dụng Header Footer khác cho trang chẵn trang lẻ theo SGK trang 28 Trang 13 - Học sinh lắng nghe - Học sinh lắng nghe, quan sát - Học sinh thực hành máy - Học sinh quan sát, lắng nghe - Hướng dẫn theo tập sau : * Tiêu đề trang chẵn : Giáo án tin học * Tiêu đề trang lẻ : Luyện tập tin học IC3 Spark * Tiêu đề : Số trang IV.Củng cố - Dặn Dò - Học sinh thực hành lại thao tác tạo header - Học sinh thực hành footer giáo viên vừa làm - Giáo viên nhận xét - Học sinh lắng nghe ************** RÚT KINH NGHIỆM ************* Trang 14 TUẦN Tiết : CHỦ ĐỀ : HEADER VÀ FOOTER – TIẾT I Mục đích yêu cầu: Biết cách thiết lập tiêu đề II Chuẩn bị: - Giáo viên: Giáo án - Phương tiện dạy học: Phòng máy, SGK, ảnh minh hoạ - Học sinh: Sách giáo khoa III Các hoạt động dạy học: Hoạt động GV Hoạt động HS I.Ổn Định + Hát II Kiểm tra cũ - Mời học sinh trả lời câu hỏi : + Cách tạo Header Footer ? + Cách xóa Header Footer ? III Bài mới: a Hoạt động 1: Thực hành - Học sinh thực hành theo yêu cầu hoạt động sách giáo khoa trang 26 - Giáo viên quan sát, hướng dẫn, động viên học sinh b Hoạt động 2: Khám phá chia sẻ - Giáo viên giới thiệu độ lớn nhỏ khung Header Footer cách tăng giảm trực tiếp thước dọc để học sinh quan sát - Cho học sinh thảo luận, tìm hiểu cách thiết lập độ lớn cho Header Footer hộp thoại Page setup, sau ghi lại vào sách - Hướng dẫn học sinh khám phá cách click vào nút lệnh hay hộp thoại thấy quan sát thay đổi hình Trang 15 - Học sinh trả lời - Học sinh làm máy - Học sinh lắng nghe, quan sát - Học sinh thực hành khám phá + Mời – học sinh trình bày +Mời học sinh nhận xét +Giáo viên nhận xét (hộp thoại Page setup>thẻ layout > from edge) IV.Củng cố - Dặn Dò - Cho học sinh tùy chỉnh thêm thiết lập theo hoạt động SGK trang 27 - Học sinh nhận xét học (hoạt động SGK trang 27) - Học sinh trình bày - Học sinh nhận xét - Học sinh lắng nghe, thực hành - Nhận xét vào sách ************** RÚT KINH NGHIỆM ************* TUẦN Trang 16 Tiết : CHỦ ĐỀ : ĐỊNH DẠNG STYLES – TIẾT I Mục đích yêu cầu: Biết cách sử dụng Styles để thay đổi lúc nhiều định dạng văn font chữ, size, màu sắc, chỉnh lề II Chuẩn bị: - Giáo viên: Giáo án - Phương tiện dạy học: Phòng máy, SGK, ảnh minh hoạ - Học sinh: Sách giáo khoa III Các hoạt động dạy học: Hoạt động GV Hoạt động HS I.Ổn Định + Hát II Kiểm tra cũ III Bài mới: Trong MS Word, để tăng tính sinh động cho văn bản, em thay đổi định dạng văn phần riêng biệt Font chữ, kích thước, màu Styles giúp việc nhanh đơn giản Styles thực nhiều thao tác định dạng lúc thay thực thao tác a Hoạt động 1: Tìm hiểu kiến thức 1) Sử dụng Styles có sẵn - Giáo viên giới thiệu Styles giống định dạng sẵn kiểu chữ, kích thước, màu Khi áp dụng styles văn tơ đen áp dụng định dạng - Giáo viên thực hành định dạng đoạn văn theo styles có sẵn để học sinh quan sát Vừa thực hành vừa giảng theo SGK trang 28 - Cho học sinh thực hành lại thao tác giáo viên 2) Chỉnh sửa Styles Trang 17 - Học sinh lắng nghe - Học sinh lắng nghe, quan sát - Học sinh thực hành - Học sinh thực hành máy - Giáo viên thực hành chỉnh sửa style giảng theo sách giáo khoa trang 29 để học sinh quan sát - Cho học sinh thực hành lại thao tác giáo viên b Hoạt động 2: Trải nghiệm - Giáo viên thực hành tạo Styles giảng giải theo trình tự SGK trang 30 - Hướng dẫn theo tập hoạt động trang 30 IV.Củng cố - Dặn Dò - Ghi nhớ bước tạo Styles - Học sinh quan sát, lắng nghe - Học sinh thực hành - Học sinh quan sát, lắng nghe - Học sinh lắng nghe ************** RÚT KINH NGHIỆM ************* TUẦN Trang 18 Tiết : CHỦ ĐỀ : ĐỊNH DẠNG STYLES – TIẾT I Mục đích yêu cầu: Biết cách sử dụng Styles để thay đổi lúc nhiều định dạng văn font chữ, size, màu sắc, chỉnh lề II Chuẩn bị: - Giáo viên: Giáo án - Phương tiện dạy học: Phòng máy, SGK, ảnh minh hoạ - Học sinh: Sách giáo khoa III Các hoạt động dạy học: Hoạt động GV Hoạt động HS I.Ổn Định + Hát II Kiểm tra cũ - Mời học sinh trả lời câu hỏi : + Cách tạo chỉnh sửa Styles ? + Các tạo Styles ? III Bài mới: a Hoạt động 1: Thực hành - Học sinh thực hành theo yêu cầu hoạt động sách giáo khoa trang 30 - Giáo viên quan sát, hướng dẫn, động viên học sinh b Hoạt động 2: Khám phá chia sẻ - Giáo viên giới thiệu khoảng cách dòng văn cách minh họa máy cho học sinh quan sát - Cho học sinh tìm hiểu cách tạo Style định dạng văn có khoảng cách dòng Double - Hướng dẫn học sinh khám phá cách click vào nút lệnh hay hộp thoại thấy quan sát thay đổi hình Trang 19 - Học sinh trả lời - Học sinh làm máy - Học sinh lắng nghe, quan sát - Học sinh thực hành khám phá + Mời – học sinh trình bày +Mời học sinh nhận xét +Giáo viên nhận xét (hộp thoại Create new style > nút Format > Paragraph) IV.Củng cố - Dặn Dò - Sử dụng Ctrl + alt + shift + S để mở cửa sổ Styles - Sử dụng phím Ctrl + Shift + S để mở cửa sổ áp dụng Styles - Học sinh nhận xét học (hoạt động SGK trang 31) - Học sinh trình bày - Học sinh nhận xét - Học sinh lắng nghe, thực hành - Nhận xét vào sách ************** RÚT KINH NGHIỆM ************* TUẦN Trang 20 Tiết : CHỦ ĐỀ : XUẤT BẢN TÀI LIỆU – TIẾT I Mục đích yêu cầu: Biết cách xuất tập tin văn định dạng PDF II Chuẩn bị: - Giáo viên: Giáo án - Phương tiện dạy học: Phòng máy, SGK, ảnh minh hoạ - Học sinh: Sách giáo khoa III Các hoạt động dạy học: Hoạt động GV Hoạt động HS I.Ổn Định + Hát II Kiểm tra cũ III Bài mới: a Hoạt động 1: Tìm hiểu kiến thức - Học sinh lắng nghe 1) Khái niệm PDF - PDF (Portable Document Format) dạng tập tin văn dùng phổ biến hãng Adobe Systems - PDF thường dùng để xem trực tuyến có kích thước nhỏ - PDF khó chỉnh sửa nội dung đặt chế độ bảo mật cho tài liệu - Giáo viên giới thiệu số file PDF cho học - Học sinh lắng nghe, quan sát sinh xem 2) Lưu văn định dạng PDF - Giáo viên thao tác cách lưu văn máy - Học sinh quan sát giảng giải theo bước sách giáo khoa trang 32 b Hoạt động 2: Trải nghiệm - Sau chọn PDF (*.pdf) từ danh sách Save as type, hộp thoại Option xuất cho phép thêm lựa chọn tiến hành lưu trữ tập tin định dạng PDF Trang 21 - Giáo viên thao tác máy giảng giải - Học sinh quan sát, lắng nghe mục hộp thoại Option cụ thể theo sách giáo khoa trang 33 - Cho học sinh thực hành file word - Học sinh thực hành mà giáo viên soạn sẵn theo yêu cầu sau : + save trang đầu + có ghi thuộc tính tài liệu IV.Củng cố - Dặn Dò - Ghi nhớ mục hộp thoại Option - Học sinh lắng nghe ************** RÚT KINH NGHIỆM ************* TUẦN Tiết : Trang 22 CHỦ ĐỀ : XUẤT BẢN TÀI LIỆU – TIẾT I Mục đích yêu cầu: Biết cách xuất tập tin văn định dạng PDF II Chuẩn bị: - Giáo viên: Giáo án - Phương tiện dạy học: Phòng máy, SGK, ảnh minh hoạ - Học sinh: Sách giáo khoa III Các hoạt động dạy học: Hoạt động GV Hoạt động HS I.Ổn Định + Hát II Kiểm tra cũ - Mời học sinh thao tác lưu trữ định dạng PDF - Mời học sinh đọc lại tùy chọn hộp thoại Option III Bài mới: a Hoạt động 1: Thực hành - Học sinh thực hành theo yêu cầu hoạt động sách giáo khoa trang 34 - Giáo viên quan sát, hướng dẫn, động viên học sinh b Hoạt động 2: Khám phá chia sẻ - Với lựa chọn mã hóa tài liệu mật lưu trữ tài liệu với định dạng PDF, em tìm hiểu cách tạo Password cho tài liệu PDF, ghi lại thao tác sách - Giáo viên quan sát học sinh thực hành, kịp thời gợi ý cho học sinh chưa làm IV.Củng cố - Dặn Dò - Khi lưu tập tin dạng PDF, em muốn tạo tập tin PDF để dăng trực tuyến lên Internet mà không cần in giấy Em chọn vào Minimum size để giảm Trang 23 - Học sinh quan sát qua máy chiếu - Học sinh trả lời - Học sinh làm máy - Học sinh thực hành khám phá, ghi lại vào sách - Học sinh lắng nghe,quan sát kích thước tập tin - Học sinh nhận xét học (hoạt động - Nhận xét vào sách SGK trang 35) ************** RÚT KINH NGHIỆM ************* TUẦN 10 Trang 24 Tiết : CHỦ ĐỀ 10 : KIỂM TRA GIỮA KÌ – TIẾT I Mục đích yêu cầu: Vận dụng kiến thức, kĩ học, hoàn thành thực hành II Kiểm tra - Học sinh làm kiểm tra sách giáo khoa trang 36, 37 - Giáo viên nhắc nhở học sinh tự làm Khơng nhìn bạn - Giáo viên quan sát đôn đốc học sinh làm ************** RÚT KINH NGHIỆM ************* TUẦN 10 Trang 25 Tiết : CHỦ ĐỀ 10 : KIỂM TRA GIỮA KÌ – TIẾT Giáo viên sửa : - Mời học sinh sửa câu - Mời học sinh nhận xét - Giáo viên nhận xét ************** RÚT KINH NGHIỆM ************* Trang 26 ... dụng Header Footer khác cho trang chẵn trang lẻ theo SGK trang 28 Trang 13 - Học sinh lắng nghe - Học sinh lắng nghe, quan sát - Học sinh thực hành máy - Học sinh quan sát, lắng nghe - Hướng dẫn... lắng nghe - Hướng dẫn theo tập sau : * Tiêu đề trang chẵn : Giáo án tin học * Tiêu đề trang lẻ : Luyện tập tin học IC3 Spark * Tiêu đề : Số trang IV.Củng cố - Dặn Dò - Học sinh thực hành lại... Page setup => Paper => Paper Size A4 nhấp vào Set As Default Trang 2) Thay đổi hướng giấy - Học sinh quan sát, lắng nghe - Ta trình bày giấy dọc (Portrait) ngang (Landscape) Giáo viên sử dụng mẫu
- Xem thêm -

Xem thêm: Giao an luyen tap tin hoc cung IC3 LOP 4 tuan 4 den tuan 10,