0

Giao an luyen tap tin hoc cung IC3 spark LOP 4 tuần 1 đến 3

12 2,100 3
  • Giao an luyen tap tin hoc cung IC3 spark LOP 4 tuần 1 đến 3

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 30/08/2018, 08:07

Giáo án tin học khối 4 năm học 20182019 được soạn theo sách Luyện tập tin học cùng IC3, chương trình tin học của Thành phố Hồ Chí Minh. Mỗi phần có 3 tuần (tuần 1 đến tuần 3) = 6 tiết. Giáo án được soạn công phu. 3 tuần = 37k. Đón xem tài liệu tiếp theo từ tuần 4 đến tuần 6. TUẦN Tiết : CHỦ ĐỀ : RÈN LUYỆN KĨ NĂNG ĐÃ BIẾT (TIẾT 1) I Mục đích yêu cầu: - Ôn tập lại số kĩ soạn thảo văn học lớp trước - Chuẩn bị tìm hiểu thêm kĩ II Chuẩn bị: - Giáo viên: Giáo án - Phương tiện dạy học: Phòng máy, SGK, ảnh minh hoạ - Học sinh: Sách giáo khoa III Các hoạt động dạy học: Hoạt động GV Hoạt động HS I.Ổn Định + Hát II Kiểm tra cũ III Bài mới: - Đặt vấn đề: Trong sống ngày sử dụng nhiều loại văn bản, Để trình bày văn đẹp, thường sử dụng phần mềm ? (MS Word) >> Hôm ôn tập lại kiến thức mà em học lớp trước a Hoạt động 1: Tìm hiểu kiến thức Giáo viên cho học sinh khởi động máy tính làm tập sau : 1) Bài tập : SGK trang - Giáo viên cho học sinh làm tập SGK trang - Mời học sinh trình bày làm - Mời học sinh nhận xét - Giáo viên nhận xét 2) Bài tập : SGK trang - Giáo viên cho học sinh làm tập SGK trang Trang - Học sinh lắng nghe - Học sinh phát biểu - Học sinh làm - Học sinh trình bày - Học sinh nhận xét - Học sinh làm - Mời học sinh trình bày làm - Mời học sinh nhận xét - Giáo viên nhận xét 3) Bài tập : SGK trang - Giáo viên cho học sinh làm tập SGK trang - Mời học sinh trình bày làm - Mời học sinh nhận xét - Giáo viên nhận xét b Hoạt động 2: Trải nghiệm - Giáo viên ôn tập lại cách chèn hình ảnh từ cơng cụ shape (Giáo viên vừa trình bày máy vừa giảng giải cho học sinh) - Cho học sinh làm tập hoạt động SGK trang + Mời học sinh trình bày làm +Mời học sinh nhận xét +Giáo viên nhận xét IV.Củng cố - Dặn Dò - Mời HS trả lời câu hỏi giáo viên lựa chọn tập làm - Giáo viên nhận xét - Học sinh trình bày - Học sinh nhận xét - Học sinh làm - Học sinh trình bày - Học sinh nhận xét - Học sinh nghe quan sát - Học sinh làm - Học sinh trình bày - Học sinh nhận xét - Học sinh trả lời ************** RÚT KINH NGHIỆM ************* Trang TUẦN Tiết : CHỦ ĐỀ : RÈN LUYỆN KĨ NĂNG ĐÃ BIẾT (TIẾT 2) I Mục đích yêu cầu: - Thực hành số kĩ soạn thảo văn học lớp trước - Chuẩn bị tìm hiểu thêm kĩ II Chuẩn bị: - Giáo viên: Giáo án - Phương tiện dạy học: Phòng máy, SGK, ảnh minh hoạ - Học sinh: Sách giáo khoa III Các hoạt động dạy học: Hoạt động GV Hoạt động HS I.Ổn Định + Hát II Kiểm tra cũ - Mời học sinh trình bày lại cách chèn hình shape - Mời học sinh trình bày nhập văn vào hình shape III Bài mới: - Đặt vấn đề: Hôm thực hành máy tính để áp dụng kĩ vào sống a Hoạt động 1: Thực hành - Giáo viên làm mẫu cách thiết kế tờ giấy nhãn công cụ shape - Dặn học sinh làm lưu vào ổ đĩa D: với tên maso+lop+số hoạt động + trang - Giáo viên cho học sinh khởi động máy tính làm tập sau : 1) Bài tập 1trong hoạt động 3- SGK trang - Giáo viên quan sát lớp thực hành, kịp thời hướng dẫn học sinh chưa thực hành Trang - Học sinh phát biểu - Học sinh phát biểu - Học sinh quan sát, lắng nghe - Học sinh làm máy 2) Bài tập hoạt động : SGK trang - Giáo viên quan sát lớp thực hành, kịp thời hướng dẫn học sinh chưa thực hành b Hoạt động 2: Khám phá chia sẻ - Giáo viên giới thiệu văn dạng cột, cho học sinh xem văn dạng cột tờ báo - Cho học sinh thảo luận nhóm giải tình sau : sử dụng công cụ học để tạo văn dạng cột báo Mô tả chi tiết cách làm + Mời học sinh đại diện nhóm trình bày +Mời học sinh nhận xét +Giáo viên nhận xét IV.Củng cố - Dặn Dò - Giáo viên dặn học sinh ghi nhớ tổ hợp phím tắt phiên word qui định - Học sinh nhận xét học (hoạt động SGK trang 7) - Học sinh làm máy - Học sinh lắng nghe quan sát - Học sinh thảo luận - Học sinh trình bày - Học sinh nhận xét - Học sinh lắng nghe ************** RÚT KINH NGHIỆM ************* Trang TUẦN Tiết : CHỦ ĐỀ : BULLET VÀ NUMBERING (TIẾT 1) I Mục đích yêu cầu: - Biết cách chèn số thứ tự tự động - Biết định dạng dấu Bullet (biểu tượng hình) II Chuẩn bị: - Giáo viên: Giáo án - Phương tiện dạy học: Phòng máy, SGK, ảnh minh hoạ - Học sinh: Sách giáo khoa III Các hoạt động dạy học: Hoạt động GV Hoạt động HS I.Ổn Định + Hát II Kiểm tra cũ III Bài mới: - Đặt vấn đề: + Giới thiệu kí hiệu hình kí hiệu số qua - Học sinh lắng nghe tranh + Hơm học cách chèn kí hiệu hình kí hiệu số a Hoạt động 1: Tìm hiểu kiến thức Giáo viên cho học sinh khởi động máy tính >>quan sát cách tạo bullet numbering 1) Cách tạo Bullet Numbering - Giáo viên làm mẫu cách tạo bullet numbering theo bước sách giáo khoa - Học sinh quan sát trang (vừa giảng vừa thao tác cho học sinh quan sát) 2) Cách xóa Bullet Numbering - Giáo viên làm mẫu cách xóa bullet numbering theo bước sách giáo khoa - Học sinh quan sát trang (vừa giảng vừa thao tác cho học sinh quan sát) Trang 3) Thực hành : Giáo viên cho học sinh thực hành lại thao tác tạo xóa bullet numbering - Giáo viên quan sát giúp đỡ học sinh chưa làm b Hoạt động 2: Trải nghiệm - Cho học sinh làm tập hoạt động SGK trang + Mời học sinh trình bày làm +Mời học sinh nhận xét +Giáo viên nhận xét IV.Củng cố - Dặn Dò - Mời HS trả lời câu hỏi giáo viên lựa chọn tập làm - Giáo viên nhận xét - Học sinh thực hành - Học sinh làm - Học sinh trình bày - Học sinh nhận xét - Học sinh trả lời ************** RÚT KINH NGHIỆM ************* Trang TUẦN Tiết : CHỦ ĐỀ : BULLET VÀ NUMBERING (TIẾT 2) I Mục đích yêu cầu: - Thực hành chèn bullet numbering - Nắm rõ cách tạo bullet numbering II Chuẩn bị: - Giáo viên: Giáo án - Phương tiện dạy học: Phòng máy, SGK, ảnh minh hoạ - Học sinh: Sách giáo khoa III Các hoạt động dạy học: Hoạt động GV Hoạt động HS I.Ổn Định + Hát II Kiểm tra cũ - Mời học sinh trình bày lại cách chèn bullet numbering III Bài mới: - Đặt vấn đề: Hôm thực hành chèn bullet numbering a Hoạt động 1: Thực hành - Giáo viên làm mẫu phần tập hoạt động trang 10 - Dặn học sinh làm lưu vào ổ đĩa D: với tên maso+lop+số hoạt động + trang - Giáo viên cho học sinh khởi động máy tính làm phần thực hành hoạt động trang 10 b Hoạt động 2: Khám phá chia sẻ - Cho học sinh thảo luận nhóm để đưa cách trình bày tập hoạt động trang 10 Mô tả chi tiết cách làm + Mời học sinh đại diện nhóm trình bày +Mời học sinh nhận xét Trang - Học sinh phát biểu - Học sinh quan sát, lắng nghe - Học sinh làm máy - Học sinh thảo luận - Học sinh trình bày - Học sinh nhận xét +Giáo viên nhận xét IV.Củng cố - Dặn Dò - Giáo viên hướng dẫn học sinh sử dụng - Học sinh lắng nghe phím tắt để chèn bullet numbering : Ctrl + Shift + L - Học sinh nhận xét học (hoạt động SGK trang 11) ************** RÚT KINH NGHIỆM ************* Trang TUẦN Tiết : CHỦ ĐỀ : SỬ DỤNG BẢNG (TABLE) – TIẾT I Mục đích u cầu: - Biết cách sử dụng cơng cụ Table MS Word - Biết lập danh sách, sáng tạo kiểu trình bày văn theo ý II Chuẩn bị: - Giáo viên: Giáo án - Phương tiện dạy học: Phòng máy, SGK, ảnh minh hoạ - Học sinh: Sách giáo khoa III Các hoạt động dạy học: Hoạt động GV Hoạt động HS I.Ổn Định + Hát II Kiểm tra cũ III Bài mới: Đặt vấn đề: Giáo viên giới thiệu mẫu danh sách Hôm học cách sử dụng - Học sinh lắng nghe công cụ table để tạo danh sách a Hoạt động 1: Tìm hiểu kiến thức - Giáo viên giải thích ý nghĩa bảng, - Học sinh lắng nghe, quan sát thành phần bảng : (tranh bảng) + Bảng tạo nên từ hàng cột, hàng cột giao tạo thành ô + Mỗi ô định dạng văn khác + Bảng giúp em tạo danh sách tận dụng để thiết kế mẫu cần nhiều kiểu canh lề dòng - Giáo viên cho học sinh khởi động máy tính >>quan sát cách tạo bảng 1) Cách tạo bảng - Giáo viên làm mẫu cách tạo bảng theo - Học sinh quan sát bước sách giáo khoa trang 12 (vừa giảng vừa thao tác cho học sinh quan sát) Trang 2) Cách xóa bảng - Giáo viên làm mẫu cách xóa bảng theo bước sách giáo khoa trang 13 (vừa giảng vừa thao tác cho học sinh quan sát) 3) Thực hành : Giáo viên cho học sinh thực hành lại thao tác tạo bảng - Giáo viên quan sát giúp đỡ học sinh chưa làm b Hoạt động 2: Trải nghiệm - Cho học sinh làm tập hoạt động SGK trang 13 + Mời học sinh trình bày làm +Mời học sinh nhận xét +Giáo viên nhận xét IV.Củng cố - Dặn Dò - Mời HS trả lời câu hỏi giáo viên lựa chọn tập làm - Giáo viên nhận xét - Học sinh quan sát - Học sinh thực hành - Học sinh làm - Học sinh trình bày - Học sinh nhận xét - Học sinh trả lời ************** RÚT KINH NGHIỆM ************* Trang 10 TUẦN Tiết : CHỦ ĐỀ : SỬ DỤNG BẢNG (TABLE) – TIẾT I Mục đích yêu cầu: - Biết cách sử dụng công cụ Table MS Word - Biết lập danh sách, sáng tạo kiểu trình bày văn theo ý II Chuẩn bị: - Giáo viên: Giáo án - Phương tiện dạy học: Phòng máy, SGK, ảnh minh hoạ - Học sinh: Sách giáo khoa III Các hoạt động dạy học: Hoạt động GV Hoạt động HS I.Ổn Định + Hát II Kiểm tra cũ - Mời học sinh trình bày lại cách tạo bảng xóa bảng III Bài mới: - Đặt vấn đề: Hôm thực hành tạo bảng danh sách lớp tìm hiểu thêm cơng dụng cơng cụ Design layout a Hoạt động 1: Thực hành - Giáo viên làm mẫu tạo danh sách lớp trang 12 Sau giới thiệu cơng cụ design layout - Giáo viên cho học sinh khởi động máy tính làm phần thực hành hoạt động trang 10 - Giáo viên sửa bài, nhận xét b Hoạt động 2: Khám phá chia sẻ - Ngoài nút lệnh giới thiệu, cho học sinh khám phá công dụng nút lệnh khác hai công cụ design layout Trang 11 - Học sinh phát biểu - Học sinh quan sát, lắng nghe - Học sinh làm máy ghi nhận vào sách - Học sinh nghe, sửa bải - Học sinh tìm hiểu qua cách click vào nút lệnh ghi nhận lại thay đổi + Mời học sinh đại diện nhóm trình bày +Mời học sinh nhận xét +Giáo viên nhận xét IV.Củng cố - Dặn Dò - Giáo viên hướng dẫn học sinh sử dụng cách sử dụng lệnh insert table để tạo bảng - Học sinh nhận xét học (hoạt động SGK trang 15) - Học sinh trình bày - Học sinh nhận xét - Học sinh lắng nghe - Học sinh nhận xét ************** RÚT KINH NGHIỆM ************* Trang 12 ... sinh quan sát trang (vừa giảng vừa thao tác cho học sinh quan sát) 2) Cách xóa Bullet Numbering - Giáo viên làm mẫu cách xóa bullet numbering theo bước sách giáo khoa - Học sinh quan sát trang (vừa... tính >>quan sát cách tạo bảng 1) Cách tạo bảng - Giáo viên làm mẫu cách tạo bảng theo - Học sinh quan sát bước sách giáo khoa trang 12 (vừa giảng vừa thao tác cho học sinh quan sát) Trang 2) Cách... vào ổ đĩa D: với tên maso +lop+ số hoạt động + trang - Giáo viên cho học sinh khởi động máy tính làm tập sau : 1) Bài tập 1trong hoạt động 3- SGK trang - Giáo viên quan sát lớp thực hành, kịp thời
- Xem thêm -

Xem thêm: Giao an luyen tap tin hoc cung IC3 spark LOP 4 tuần 1 đến 3,

Từ khóa liên quan