0

giáo án tuần 1 lớp 2 soạn theo định hướng phát triển năng lực học sinh

22 377 1
  • giáo án tuần 1 lớp 2 soạn theo định hướng phát triển năng lực học sinh

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 31/07/2018, 22:03

Giáo án lớp 2 tuần 1 năm học 2017 2018 có đầy đủ các môn học dạy 2 buổi trên ngày, được soạn theo định hướng phát triển năng lực học sinh, tích hợp các nội dung giáo dục đạo đức, giáo dục bảo vệ môi trường, giáo dục kĩ năng sống cho học sinh. TUẦN Thứ hai ngày tháng năm 2018 Buổi sáng: CHÀO CỜ (Sinh hoạt tập thể) -TẬP ĐỌC (2 tiết) Có cơng mài sắt, có ngày nên kim I Mục tiêu: * Tiết 1:Đọc đúng, rõ ràng toàn bài; biết nghỉ sau dấu chấm, dấu phẩy, cụm từ; hiểu nghĩa từ mới: nắn nót, nguệch ngoạc, mải miết, ơn tồn, - HS mức1 hạn chế đọc đánh vần, đọc trơn chậm * Tiết 2: Hiểu lời khuyên từ câu chuyện: Làm việc phải kiên trì, nhẫn nại thành cơng - HS mức 3,4 hiểu ý nghĩa của câu tục ngữ “Có cơng mài sắt, có ngày nên kim” - Liên hệ - GD cho HS tính kiên trì nhẫn nại học tập - Rèn cho HS lực: Mạnh dạn giao tiếp, biết lắng nghe người khác; trình bày rõ ràng, ngắn gọn, nói nội dung cần trao đổi KN tự nhận thức thân; KN kiên định II Đồ dùng dạy học - dự kiến phương pháp hình thức tổ chức Đồ dùng dạy học: Tranh minh họa bài, bảng phụ ghi sẵn câu dài cần luyện đọc Dự kiến phương pháp hình thức tổ chức - Phương pháp: Vấn đáp, động não, thực hành, thảo luận nhóm - Kĩ thuật: Đặt trả lời câu hỏi, trình bày phút - Hình thức: Cá nhân nhóm, lớp III Tổ chức hoạt động dạy - học Hoạt động1: Khởi động: - GV giới thiệu chủ điểm STV2/1 - Y/c HS mở mục lục sách nêu tên chủ điểm - GV dùng tranh GT – ghi bảng Hoạt động 2: Luyện đọc: * Mục tiêu: Rèn cho HS đọc từ, câu, đoạn; hiểu nghĩa từ * Cách tiến hành: a) Đọc mẫu - GV đọc mẫu toàn - GV lưu ý giọng đọc: Giọng người kể chuyện: nhẹ nhàng, chậm rãi Giọng bà cụ: ơn tồn, trìu mến Giọng cậu bé: ngây thơ, hồn nhiên - Yêu cầu HS đọc lại b) Luyện đọc kết hợp giải nghĩa từ * Đọc nối tiếp câu: + Lần 1: Phát từ khó cần luyện đọc - Y/c HS nêu từ khó đọc GV ghi lên bảng: nắn nót, mải miết, ôn tồn, nguệch ngoạc - Cho HS luyện đọc từ khó CN - nhóm - lớp + Lần 2: Củng cố cách phát âm ý đối tượng HS mức * Đọc nối tiếp đoạn: + Lần 1: Phát câu khó cần luyện đọc - YC HS nêu câu khó đọc GV ghi lên bảng - Cho HS luyện đọc câu khó CN - nhóm - lớp + Lần 2: Phát từ cần giải nghĩa - Y/c HS nêu từ cần giải nghĩa GV ghi lên bảng: mải miết, kiên trì, nhẫn nại * Đọc nối tiếp đoạn nhóm: - GV yêu cầu HS đọc đoạn nhóm theo dõi, quan sát tốc độ đọc HS mức - Các nhóm lên thi đọc GV cho lớp nhận xét, bình chọn nhóm, cá nhân đọc tốt - Đọc đồng  Nhận xét – chuyển ý sang tiết Tiết Hoạt động 3: Tìm hiểu bài: a) Mục tiêu: HS hiểu lời khuyên từ câu chuyện: Làm việc phải kiên trì, nhẫn nại thành cơng.HSM3,4 hiểu ý nghĩa của câu tục ngữ“Cócơngmài sắt, có ngày nên kim” b) Cách tiến hành: Làm việc cá nhânChia sẻ nhóm đơiChia sẻ trước lớp * Đoạn 1: u cầu HS đọc đoạn - Cho HS thảo luận nhóm đơi TLCH: Lúc đầu cậu bé học hành nào?  Cậu bé làm thường mau chán hay bỏ dở công việc * Đoạn 2: Yêu cầu HS đọc đoạn - GV treo tranh nêu câu hỏi; HS quan sát tranh trao đổi nhóm đôiChia sẻ trước lớp - Bà cụ mài thỏi sắt vào tảng đá để làm gì? - Những câu nói cho thấy cậu bé không tin?  Cậu bé không tin thấy bà cụ mài thỏi sắt vào tảng đá * Đoạn 3: Yêu cầu HS đọc đoạn - Bà cụ giảng giải nào? - Chi tiết chứng tỏ cậu bé tin lời? - Câu chuyện khuyên ta điều gì? - Em hiểu ý nghĩa câu: Có cơng mài sắt, có ngày nên kim? Chốt: Cơng việc dù khó khăn đến đâu, ta biết kiên trì nhẫn nại việc thành cơng Hoạt động 4: Luyện đọc lại a) Mục tiêu: HS đọc đúng, ngắt nghỉ chỗ, biết nhấn giọng từ ngữ cần thiết b) Cách tiến hành: - GV hướng dẫn HS cách đọc theo vai - Yêu cầu HS đọc theo vai nhóm - GV theo dõi, lưu ý HS M1,2 đọc đúng; HS M3,4 đọc hay - Các nhóm lên bốc thăm thi đọc theo vai  Nhận xét, tuyên dương Liên hệ-GD: Em kiên trì, nhẫn nại hay chưa? - Cho HS liên hệ t/tế gương kiên trì nhẫn nại học tập từ xưa đến nay; gương bạn HS lớp, trường… Hoạt động nối tiếp: - Em thích nhân vật nào? Vì sao?  Qua câu chuyện em học điều gì? - Nhận xét tiết học Dặn học chuẩn bị bài: Tự thuật ĐIỀU CHỈNH: ……………………………………………………………………………………………… -TIẾNG ANH (GV chuyên dạy) -Buổi chiều TỐN Tiết 1: Ơn tập số đến 100 I Mục tiêu: Kiến thức: Biết đếm, đọc, viết số phạm vi 100 Nhận biết số có chữ số, số có chữ số; số lớn có chữ số, số lớn có hai chữ số, số liền trước, số liền sau Kỹ năng: Rèn kĩ đếm, làm tính nhanh, đúng, xác Làm BT 1;2 ;3 Thái độ: Giáo dục HS tính cẩn thận, xác học toán - Rèn cho HS lực: Tự thực nhiệm vụ cá nhân, làm việc nhóm, lớp II Đồ dùng dạy học - dự kiến phương pháp hình thức tổ chức Đồ dùng dạy học: bảng ô vuông, bảng 10 ô vuông SGK, VBT Dự kiến phương pháp hình thức tổ chức - Phương pháp: Vấn đáp, động não, thực hành, thảo luận nhóm - Kĩ thuật: Đặt trả lời câu hỏi, trình bày phút - Hình thức: Cá nhân, nhóm, lớp III Tổ chức hoạt động dạy - học Khởi động: TC: Truyền điện - Lớp trưởng điều khiển cho bạn nối tiếp đọc số từ đến 100 - GV nhận xét chuyển ý vào Hoạt động thực hành: a) Mục tiêu: Giúp HS ôn lại cách đọc viết số đến 100 Nhận biết số có chữ số, số có chữ số; số lớn có chữ số, số lớn có hai chữ số, số liền trước, số liền sau b) Cách tiến hành: Làm việc cá nhânChia sẻ nhóm đơiChia sẻ trước lớp Bài 1: Củng cố số có chữ số - Hãy nêu số có chữ số từ bé đến lớn? Hãy nêu số có chữ số từ lớn đến bé? - Các số đơn vị? - GV dán băng giấy 10 ô HS điền GV nhận xét - Cho HS trao đổi nhóm đơi tìm số lớn nhất, số bé có chữ số? - Trực tiếp hướng dẫn em Bình,Hân,Dung làm Lưu ý kĩ dãy số tự nhiên có chữ số Bài 2: Củng cố số có hai chữ số - GV dán băng giấy Cho HS làm việc cá nhân - Câu b, c cho HS trao đổi nhóm đơi tìm số lớn nhất, số bé có chữ số? -Trực tiếp hướng dẫn em Bình, Hân, Dung làm Bài 3: Củng cố số liền trước, số liền sau - Yêu cầu HS làm mẫu câu a  Nhận xét, đánh giá HS mức 3,4 nêu cách làm - Yêu cầu HS làm câu lại vào -Trực tiếp hướng dẫn em Bình,Hân,Dung làm Chốt: Số liền trước số cho đơn vị, số liền sau nhiều số cho đơn vị 3 Hoạt động nối tiếp: - HS nêu số lớn nhất, bé có (2) chữ số Chuẩn bị: Ơn tập số đến 100 (tiếp theo) ĐIỀU CHỈNH: ……………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………… -ĐẠO ĐỨC Bài 1: Học tập, sinh hoạt (tiết 1) I Mục tiêu: Kiến thức: Nêu số biểu học tập sinh hoạt - Nêu lợi ích việc học tập, sinh họat Kỹ năng: Biết cha mẹ lập thời gian biểu ngày thân - Thực theo thời gian biểu Lập thời gian biểu phù hợp với thân - HS mức bước đầu biết lập thời gian biểu Thái độ: HS có thái độ đồng tình với bạn biết học tập, sinh hoạt - Rèn cho HS lực: Mạnh dạn giao tiếp, biết lắng nghe người khác; NL quản lí thời gian; NL lập kế hoạch học tập, NL tư phê phán II Đồ dùng dạy học - dự kiến phương pháp hình thức tổ chức Đồ dùng dạy học: Phiếu giao việc, VBT Dự kiến phương pháp hình thức tổ chức - Phương pháp: Vấn đáp, động não, thực hành, thảo luận nhóm - Kĩ thuật: Đặt trả lời câu hỏi, trình bày phút - Hình thức: Cá nhân, nhóm, lớp III Tổ chức hoạt động dạy - học 1.Khởi động: Lớp trưởng điều khiển lớp hát bài: “Lớp đồn kết” - GV nhận xét chuyển ý vào Hình thành kiến thức mới: Hoạt động 1: Thảo luận nhóm a) Mục tiêu: HS nhận biết việc làm đúng, việc sai? Tại đúng? sai? b) Cách tiến hành: GV chia nhóm, nêu yêu cầu thảo luận Mỗi nhóm bày tỏ ý kiến việc làm tình huống: việc làm đúng, việc làm sai? Tại đúng? sai? - Giáo viên phát phiếu giao việc cho HS - Nhóm trưởng điều khiển bạn thảo luận - HS chia sẻ KQ thảo luận trước lớp Chốt: Làm hai việc lúc học tập, sinh hoạt Qua tình em thấy có quyền lợi gì? (Quyền học tập Quyền đảm bảo sức khoẻ.) Hoạt động : Xử lí tình a) Mục tiêu: HS biết lựa chọn cách ứng xử phù hợp từ tình cụ thể b) Cách tiến hành: GV chia nhóm - Đóng vai: - Chia nhóm, phân vai - Cho HS nhóm sắm vai - Trao đổi tranh luận nhóm Kết luận: Mỗi tình có nhiều cách ứng xử Chúng ta nên biết lựa chọn cách ứng xử phù hợp Hoạt động 3: Giờ việc a) Mục tiêu: HS biết công việc cụ thể cần làm thời gian thực để học tập sinh hoạt b) Cách tiến hành: - Phát phiếu cho nhóm - Nhóm trưởng điều khiển bạn thảo luận - HS chia sẻ KQ thảo luận trước lớp Chốt: Em cần xếp thời gian hợp lí để đủ thời gian học tập vui chơi, làm việc nhà nghỉ ngơi Liên hệ thực tế: Em học tập hay chưa, chưa em cần phải làm Các hoạt động tiếp nối: - GV đặt câu hỏi, yêu cầu HS trả lời để củng cố nội dung học - Về nhà cha mẹ xây dựng thời gian biểu thực theo - Chuẩn bị: Học tập, sinh hoạt (tiết 2) ĐIỀU CHỈNH: ……………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………… TỰ NHIÊN XÃ HỘI Cơ quan vận động I Mục tiêu: Kiến thức: Biết xương quan vận động thể Nhận phối hợp xương cử động thể - HS mức bước đầu nhận biết xương quan vận động thể - HS mức3,4 nêu tên vị trí phận quan vận động tranh vẽ Kỹ năng: Rèn kỹ tập thể dục đặn cho xương phát triển tốt Thái độ: HS có ý thức bảo vệ thể, giữ sức khỏe tốt - Rèn cho HS lực: Mạnh dạn giao tiếp, trình bày rõ ràng, ngắn gọn, nói nội dung cần trao đổi; lực hợp tác, chia sẻ nhóm II Đồ dùng dạy học - dự kiến phương pháp hình thức tổ chức Đồ dùng dạy học: Tranh vẽ quan vận động.VBT Dự kiến phương pháp hình thức tổ chức - Phương pháp: Vấn đáp, động não, thực hành, thảo luận nhóm - Kĩ thuật: Đặt trả lời câu hỏi, trình bày phút - Hình thức: Cá nhân, nhóm, lớp III Tổ chức hoạt động dạy - học Khởi động Cho hs chơi TC: Gió thổi - Lớp trưởng điều khiển cho bạn chơi - GV nhận xét chuyển ý vào Hình thành kiến thức mới: Hoạt động 1: Làm số cử động a) Mục tiêu: HS biết phận thể phải cử động thực số động tác: giơ tay, quay cổ b) Cách tiến hành: - GV cho HS quan sát hình 1, 2, 3, SGK / - Yêu cầu lớp thực động tác SGK - Trong động tác em vừa thực phận thể cử động? Chốt: Khi thực động tác đầu, mình, tay, chân phải cử động Hoạt động 2:Quan sát để nhận biết quan vận động a) Mục tiêu: HS nhận phối hợp xương cử động thể b) Cách tiến hành: - GV yêu cầu HS nắm bàn tay, cổ tay, cánh tay - Dưới lớp da thể có gì? - GV u cầu HS cử động ngón tay, bàn tay, cánh tay, cổ - Nhờ đâu mà phận cử động được? - Nhìn vào hình 5, SGK, lên bảng nói tên quan vận động thể? Chốt: Xương quan vận động thể Hoạt động 3: Trò chơi vật tay a) Mục tiêu:HS hiểu hoạt động vui chơi bổ ích giúp cho quan vận động phát triển tốt b) Cách tiến hành: - GV tổ chức cho HS chơi trò kéo co - Yêu cầu HS chơi Kết luận: Trò chơi cho thấy khoẻ quan vận động tốt ngược lại Do vậy, muốn khoẻ nên thường xuyên vận động thể dục thể thao Các hoạt động tiếp nối: - Nếu có xương thể vận động ko? - Nếu có thực thể vận động ko?  Nhận xét tiết học Chuẩn bị: Bộ xương ĐIỀU CHỈNH: ……………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………… Thứ ba ngày tháng năm 2018 Buổi sáng: TỐN Tiết 2: Ơn tập số đến 100(tiếp) I Mục tiêu: Kiến thức: Biết viết số có hai chữ số thành tổng số chục số đơn vị, thứ tự số Biết so sánh số phạm vi 100 Bài tập cần hoàn thành: Bài 1,3,4,5 HS M4 hoàn thành hết tập Kỹ năng: Rèn kĩ đếm, làm tính nhanh, đúng, xác Thái độ: Giáo dục HS tính cẩn thận, xác học toán - Rèn cho HS lực: Tự thực nhiệm vụ cá nhân, làm việc nhóm, lớp II Đồ dùng dạy học - dự kiến phương pháp hình thức tổ chức Đồ dùng dạy học: Bảng phụ, SGK, VBT Dự kiến phương pháp hình thức tổ chức - Phương pháp: Vấn đáp, động não, thực hành, thảo luận nhóm - Kĩ thuật: Đặt trả lời câu hỏi, trình bày phút - Hình thức: Cá nhân, nhóm, lớp III Tổ chức hoạt động dạy - học Khởi động: TC: Bắn tên Lớp trưởng điều khiển cho bạn chơi - GV nhận xét chuyển ý vào Hoạt động thực hành: Bài 1: Viết (theo mẫu) a) Mục tiêu: Củng cố đọc, viết phân tích số b) Cách tiến hành: - HS đọc yêu cầu - Cho HS làm việc cá nhân Chia sẻ trước lớp -Trực tiếp hướng dẫn em Bình, Hân, Dung làm Bài 2: Khuyến khích HS mức 3,4 làm Bài 3: >, < =? a) Mục tiêu: Củng cố cách so sánh số có hai chữ số b) Cách tiến hành: - HS trao đổi nhóm đơi nêu cách làm? - Cho HS làm việc cá nhânChia sẻ kết với bạn bên cạnh Chia sẻ kết trước lớp -Trực tiếp hướng dẫn em Bình, Hân, Dung làm Chốt: Cách so sánh số có hai chữ số Bài 4: Viết số theo thứ tự từ bé đến lớn ngược lại a) Mục tiêu: HS viết số theo y/c đề b) Cách tiến hành: - HS trao đổi nhóm đơi nêu cách làm? - Cho HS làm việc cá nhân Đổi cho bạn kiểm tra lẫn Chia sẻ kết trước lớp -Trực tiếp hướng dẫn em Bình,Hân,Dung làm Bài 5: Tổ chức cho HS chơi trò chơi - Cho HS thi đua viết số thích hợp vào trống - Lớp trưởng điều khiển cho bạn chơi Nhận xét, khen ngợi nhóm làm đúng,nhanh Hoạt động nối tiếp: - HS nêu cách so sánh số có hai chữ số - Chuẩn bị bài: Số hạng, tổng ĐIỀU CHỈNH: ……………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………… KỂ CHUYỆN Có cơng mài sắt, có ngày nên kim I Mục tiêu: Kiến thức: HS mức 1,2 dựa vào tranh gợi ý tranh kể lại đoạn câu chuyện HS mức 3,4 kể lại toàn nội dung câu chuyện với giọng kể tự nhiên, phối hợp lời kể với điệu bộ, nét mặt Kỹ năng: Lắng nghe bạn kể chuyện biết đánh giá lời kể bạn Biết nói lời nhận xét, đánh giá lời kể bạn; kể tiếp lời kể bạn Thái độ: Giáo dục HS tính kiên trì nhẫn nại học tập; u thích kể chuyện - Rèn cho HS lực: Mạnh dạn giao tiếp, biết lắng nghe người khác; trình bày rõ ràng, ngắn gọn, nói nội dung cần trao đổi KN tự nhận thức thân; KN kiên định II Đồ dùng dạy học - dự kiến phương pháp hình thức tổ chức Đồ dùng dạy học: Tranh minh họa bài, bảng phụ Dự kiến phương pháp hình thức tổ chức - Phương pháp: Vấn đáp, động não, thực hành, thảo luận nhóm - Kĩ thuật: Đặt trả lời câu hỏi, trình bày phút - Hình thức: Cá nhân, nhóm, lớp III Tổ chức hoạt động dạy - học 1.Khởi động: Lớp trưởng điều khiển lớp chơi trò chơi: “Ai kiên trì hơn?” - GV nhận xét chuyển ý vào Hoạt động thực hành: Hoạt động 1: Hướng dẫn kể chuyện a) Mục tiêu: HS kể lại đoạn câu chuyện theo tranh b) Cách tiến hành: - Hướng dẫn HS quan sát tranh đọc lời gợi ý tranh, nhớ lại nội dung đoạn - GV chia nhóm cho HS kể đoạn truyện theo tranh; - GV yêu cầu HS kể nội dung tranh Nhận xét cách diễn đạt,cách kể chuyện - Trực tiếp hướng dẫn em Bình, Hân, Dung kể lại đoạn theo tranh Lưu ý: Cần kể ND tranh giọng diễn đạt tự nhiên khơng phải học thuộc lòng Hoạt động 2: Kể lại toàn câu chuyện a) Mục tiêu: HS kể lại toàn câu chuyện theo tranh b) Cách tiến hành: - GV khuyến khích HS mức 3,4 kể tồn câu chuyện cách liên kết đoạn câu chuyện lại với - Cho HS thi kể Hướng dẫn HS nhận xét: + Về nội dung: Kể đủ ý chưa, kể có trình tự khơng? +Về cách diễn đạt: kể có tự nhiên khơng, biết phối hợp lời kể với điệu bộ, nét mặt chưa? - GV lưu ý HS giọng nhân vật kèm theo nét mặt, cử kể chuyện  Nhận xét – Liên hệ: Câu chuyện muốn nói với em điều gì? HS ghi nhanh giấy nháp sau trình bày ý kiến phút (Làm việc phải kiên trì nhẫn nại thành cơng.) Hoạt động nối tiếp: - Dặn kể lại câu chuyện cho người thân nghe - Chuẩn bị bài: Phần thưởng ĐIỀU CHỈNH: ……………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………… Buổi chiều ÂM NHẠC (GV chuyên dạy) CHÍNH TẢ (Tập chép) Có cơng mài sắt, có ngày nên kim I Mục tiêu: Kiến thức: Chép lại xác tả, trình bày đoạn văn Có cơng mài sắt, có ngày nên kim Làm BT2,3 Kỹ năng: Rèn cho HS cách trình bày đoạn văn (chữ đầu câu viết hoa, chữ đầu đoạn viết hoa lùi vào ơ) Thái độ: u thích mơn học, thích viết chữ đẹp.Giáo dục HS tính cẩn thận, rèn chữ giữ - Rèn cho HS lực: Tự thực nhiệm vụ cá nhân, làm việc nhóm, lớp II Đồ dùng dạy học - dự kiến phương pháp hình thức tổ chức Đồ dùng dạy học: Bảng phụ, SGK, VBT Dự kiến phương pháp hình thức tổ chức - Phương pháp: Vấn đáp, động não, thực hành, thảo luận nhóm - Kĩ thuật: Đặt trả lời câu hỏi - Hình thức: Cá nhân, nhóm, lớp III Tổ chức hoạt động dạy - học Khởi động: Lớp trưởng điều khiển lớp hát bài: “Lớp đồn kết” - GV nhận xét chuyển ý vào Hướng dẫn tập chép: a) Mục tiêu: HS chép lại xác tả, trình bày đoạn văn b) Cách tiến hành: - GV đọc chép 1-2 HS đọc lại - Vấn đáp: + Đoạn chép lời nói với ai? + Trong tả có dấu câu nào? - HS trao đổi cặp đơi tìm từ dễ viết sai (ngày, mài, sắt, cháu, kim ) - GV cho HS viết từ khó vào bảng  Nhận xét  HS đọc lại tồn từ khó viết - GV đọc lại viết, nhắc nhở cách trình bày - GV yêu cầu HS nhìn bảng, chép vào - GV theo dõi, kiểm tra, uốn nắn HS viết lúng túng - GV đọc sốt lỗi  GV thu chấm, nhận xét - Cho HS chữa lỗi sai Luyện tập - thực hành a) Mục tiêu: HS nắm vững quy tắc tả c/k b) Cách tiến hành: Bài 2: Điền vào chỗ trống c/k - GV tổ chức trò chơi tiếp sức Mỗi tổ chọn bạn, bạn điền chữ → Đội xong trước thắng - Củng cố quy tắc viết c/k Bài 3: Gäi HS đọc yêu cầu - HS làm việc cá nhânChia sẻ kết với bạn bên cạnh - Gọi HS trình bày - Nhận xét, chữa Bài 4: Tổ chức cho HS thi đọc thuộc bảng chữ BT3 3 Hoạt động nối tiếp:  Nhận xét, tuyên dương HS viết đúng, đẹp Chuẩn bị bài: Ngày hôm qua đâu ĐIỀU CHỈNH: ……………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………… Thứ tư ngày tháng năm 2018 Buổi sáng: TẬP ĐỌC Tự thuật I Mục tiêu: Kiến thức: Đọc rõ ràng toàn bài; biết nghỉ sau dấu câu, dòng, phần yêu cầu phần trả lời dòng Nắm thơng tin bạn học sinh câu chuyện; bước đầu có khái niệm tự thuật ( lý lịch) Kỹ năng: Rèn KN đọc, KN hiểu nghĩa từ, hiểu nội dung Thái độ: HS thích học mơn Tiếng Việt - Rèn cho HS lực: Mạnh dạn giao tiếp, biết lắng nghe người khác; trình bày rõ ràng, ngắn gọn, nói nội dung cần trao đổi KN tự nhận thức thân; KN kiên định II Đồ dùng dạy học - dự kiến phương pháp hình thức tổ chức Đồ dùng dạy học: bảng phụ ghi sẵn nội dung tự thuật, SGK Dự kiến phương pháp hình thức tổ chức - Phương pháp: Vấn đáp, động não, thực hành, thảo luận nhóm - Kĩ thuật: Đặt trả lời câu hỏi, trình bày phút - Hình thức: Cá nhân, nhóm, lớp III Tổ chức hoạt động dạy - học Hoạt động1: Khởi động: Lớp trưởng điều khiển lớp chơi TC: “Thi đọc đúng, đọc nhanh” - HS thi đọc đoạn bài: Có cơng mài sắt có ngày nên kim - GV nhận xét chuyển ý vào Hoạt động 2: Luyện đọc: * Mục tiêu: Rèn cho HS đọc từ, câu, đoạn; hiểu nghĩa từ * Cách tiến hành: a) Đọc mẫu - GV đọc mẫu toàn - Yêu cầu HS đọc lại b) Luyện đọc kết hợp giải nghĩa từ * Đọc nối tiếp câu: + Lần 1: Phát từ khó cần luyện đọc - YC HS nêu từ khó đọc GV phân tích ghi lên bảng: quê quán, quận, tỉnh, xã, huyện, Hàn Thuyên Cho HS luyện đọc: Cá nhân, nhóm, lớp + Lần 2: củng cố cách phát âm ý đối tượng HS mức * Đọc nối tiếp đoạn: + Lần 1: Phát câu khó cần luyện đọc - YC HS nêu câu khó đọc GV ghi lên bảng hướng dẫn HS ngắt nhịp: + Ngày sinh: // 23 – – 1996 + Họ tên: // Bùi Thanh Hà + Nam, nữ: // Nữ + Nơi sinh: // Hà Nội - Cho HS luyện đọc câu khó: Cá nhân, nhóm, lớp + Lần 2: Phát từ cần giải nghĩa - YC HS nêu từ cần giải nghĩa  GV ghi lên bảng: nơi sinh: nơi sinh ra, nơi nay: địa nhà * Đọc nối tiếp đoạn nhóm: - GV yêu cầu HS đọc đoạn nhóm. theo dõi, quan sát tốc độ đọc HS mức - Các nhóm lên thi đọc Lưu ý: Đọc tự thuật không cần đọc diễn cảm Hoạt động 3: Tìm hiểu a) Mục tiêu: Nắm thơng tin bạn học sinh câu chuyện; bước đầu có khái niệm tự thuật b) Cách tiến hành: Làm việc cá nhânChia sẻ nhóm đơiChia sẻ trước lớp - Em biết bạn Thanh Hà? + Nêu họ tên bạn Thanh Hà? + Bạn nam hay nữ? + Bạn sinh đâu? Ngày sinh bạn? + Em nói quê quán nơi bạn Thanh Hà? + Bạn Thanh Hà học lớp nào? Trường nào? - Nhờ đâu em biết rõ bạn Thanh Hà vậy?  GV cho HS thấy rõ lợi ích tự thuật - GV tổ chức cho HS chơi trò phóng viên cho câu hỏi 3, 4: + Hãy cho biết họ tên em? + Ngày sinh em? + Em đâu (xã, huyện, tỉnh)? Chốt: Cần nắm rõ cách trả lời cho tự thuật Hoạt động 4: Luyện đọc lại - GV lưu ý kỹ cho HS cách đọc tự thuật - Yêu cầu HS đọc tự thuật - Tổ chức cho HS thi đua đọc tự thuật. Nhận xét Chốt: Nắm rõ cách đọc tự thuật Hoạt động nối tiếp: - Về nhà tự viết tự thuật thân - Nhận xét tiết học Dặn chuẩn bị bài: Phần thưởng -TOÁN Tiết 3: Số hạng - Tổng I Mục tiêu: 1.Kiến thức: Biết số hạng, tổng Biết thực phép cộng số có chữ số phạm vi 100 Biết giải tốn có lời văn phép cộng Làm BT 1; 2; - HS mức bước đầu biết gọi tên thành phần phép cộng HS mức 3, hiểu mối quan hệ thành phần kết phép cộng 2.Kỹ năng: Gọi tên thành phần phép cộng, làm tính nhanh, đúng, xác 3.Thái độ: Giáo dục HS tính cẩn thận, xác học tốn - Rèn cho HS lực: Tự thực nhiệm vụ cá nhân, làm việc nhóm, lớp II Đồ dùng dạy học - dự kiến phương pháp hình thức tổ chức Đồ dùng dạy học: Bảng phụ, SGK, VBT 2 Dự kiến phương pháp hình thức tổ chức - PP: Vấn đáp, động não, thực hành, thảo luận nhóm - KT: Đặt trả lời câu hỏi, trình bày phút, chúng em biết - HT: Cá nhân nhóm, lớp III Tổ chức hoạt động dạy - học Khởi động: Trò chơi “ Ai nhanh hơn?” - Lớp trưởng điều khiển cho bạn xếp thẻ ghi số theo thứ tự từ lớn dần - GV nhận xét chuyển ý vào Hình thành kiến thức mới: Giới thiệu số hạng tổng a) Mục tiêu: HS nắm tên gọi thành phần kết phép cộng: số hạng, tổng b) Cách tiến hành: Làm việc lớp PP trực quan, vấn đáp - GV ghi : 35 + 24 = 59 - GV vừa vừa ghi giống SGK: Trong phép cộng này, 35 gọi số hạng, 24 gọi số hạng, 59 gọi tổng - GV số, yêu cầu HS đọc tên gọi - GV chuyển qua tính dọc tiến hành tương tự tính ngang - GV lưu ý thêm: 35 + 24 gọi tổng 59 tổng 35và 24 - GV viết: 73 + 26 = 99 Yêu cầu HS nêu tên thành phần kết phép cộng Kết luận: Trong phép cộng, số cộng lại với gọi số hạng, kết phép cộng gọi tổng.(HS nối tiếp nhắc lại) Thực hành kĩ Bài 1: Viết số thích hợp vào trống - HS nêu u cầu bài, trao đổi nhóm đơi cách làm (lấy số hạng cộng với số hạng sau viết KQ vào tổng) - u cầu HS làm bàiChia sẻ nhóm đơiChia sẻ trước lớp - GV trực tiếp hướng dẫn em Hân, Tuyến, Vân Dung cách làm  Nhận xét - Chốt: Muốn tìm tổng, ta lấy số hạng cộng với số hạng Bài 2: Đặt tính tính tổng - HS nêu u cầu bài, trao đổi nhóm đơi số hạng thứ nhất, số hạng thứ hai thống cách đặt tính thực phép tính - Cho HS làm vào - Đổi cho bạn kiểm tra lẫn - GV trực tiếp hướng dẫn em Hân, Tuyến, Vân Dung cách làm - Chốt lại cách đặt tính thực hiện: Viết số thứ nhất, viết số thứ cho thẳng cột, viết dấu cộng, kẻ vạch ngang số, tính từ phải sang trái Bài 3: Làm việc nhóm đơi - GV cho HS thảo luận nhóm đơi: đọc tốn, nêu tóm tắt tốn, thống câu trả lời phép tính - Các nhóm chia sẻ kết thảo luận trước lớp - Cho HS làm vào vở, em lên bảng trình bày giải: Hai buổi hàng bán số xe đạp là: 12 + 20 = 32 (xe đạp) Đáp số: 32 xe đạp - Trực tiếp hướng dẫn em Đức Bình, Trung Nguyên, Cao Hân làm - Lưu ý: Cách trình bày giải Các hoạt động tiếp nối: - Củng cố tên gọi thành phần KQ phép cộng - Nhận xét tiết học Dặn ôn lại chuẩn bị bài: Luyện tập ĐIỀU CHỈNH: ……………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………… LUYỆN TỪ VÀ CÂU Từ câu I Mục tiêu: 1.Kiến thức: Bước đầu làm quen với khái niệm Từ Câu thơng qua BT thực hành Biết tìm từ liên quan đến hoạt động học tập (BT1, BT2); viết câu nói nội dung tranh (BT3) 2.Kỹ năng: Tìm từ đặt câu đúng, có nghĩa 3.Thái độ: u thích phong phú ngơn ngữ - Rèn cho HS lực: Tự thực nhiệm vụ cá nhân, làm việc nhóm, lớp II Đồ dùng dạy học - dự kiến phương pháp hình thức tổ chức Đồ dùng dạy học: Bảng phụ, SGK, VBT Dự kiến phương pháp hình thức tổ chức - PP: Vấn đáp, động não, thực hành, thảo luận nhóm - KT: Đặt trả lời câu hỏi, trình bày phút, chúng em biết - HT: Cá nhân nhóm, lớp III Tổ chức hoạt động dạy - học Khởi động: Trò chơi “ Bắn tên” - Lớp trưởng điều khiển cho thi nêu nhanh tên đồ dùng học tập - GV nhận xét chuyển ý vào Hoạt động thực hành: Bài 1: Chọn tên gọi cho người, vật, việc a) Mục tiêu: Nhận biết tên gọi người, đồ vật, vật từ b) Cách tiến hành: Làm việc lớp PP trực quan, vấn đáp - GV treo tranh lên bảng Yêu cầu HS quan sát - Có tranh với từ theo thứ tự từ 1- Hãy tay vào số thứ tự đọc lên HD làm mẫu: tranh gắn với tên gọi Hãy tìm tên gọi ứng với tranh Ví dụ với tranh ta có tên gọi trường Vậy tìm tên tương ứng ghi vào VBT.( Học sinh 3.Chạy Cô giáo Hoa hồng 6.Nhà Xe đạp) - HS nối tiếp nêu KQ  Nhận xét KL: Tên gọi vật, việc, người gọi từ Bài 2: Tìm từ a) Mục tiêu: HS biết tìm từ liên quan đến hoạt động học tập b) Cách tiến hành: Thảo luận nhóm - Cho Hs đọc yêu cầu nội dung tập - GV nêu ví dụ loại từ: Ví dụ: Đồ dùng học tập: thước… Hoạt động HS đọc bài,… Chỉ tính nết HS ngoan … - Nhóm trưởng điều khiển bạn tìm từ theo y/c đề ghi KQ vào phiếu - Đại diện nhóm chia sẻ KQ trước lớp  Nhận xét, tuyên dương Chốt: Cần tìm từ cho phù hợp với chủ đề Bài 3: HS làm việc cá nhânChia sẻ nhóm đơiChia sẻ trước lớp - GV treo tranh lên bảng Yêu cầu HS quan sát nhận xét nói câu nội dung tranh - HS trao đổi nhóm đơi đặt câu cho tranh - HS chia sẻ KQ trước lớp  GV uốn nắn, sửa sai: Cho Hs viết câu vừa đặt vào Tranh 1: Hà bạn dạo vườn hoa Tranh 2: Hà thích thú ngắm đố hồng - Trực tiếp hướng dẫn em Hân, Tuyến, Bình, Dung cách làm Kết luận: Tên gọi vật, việc, người gọi từ Ta dùng từ để đặt thành câu Các hoạt động tiếp nối: - Cho HS nối tiếp đặt câu dựa vào hoạt động bạn lớp - Nhận xét tiết học Dặn chuẩn bị bài: Từ ngữ học tập ĐIỀU CHỈNH: ……………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………… THỦ CÔNG Gấp tên lửa (tiết 1) I Mục tiêu: 1.Kiến thức: HS biết cách gấp tên lửa; gấp tên lửa, nếp gấp tương đối thẳng, phẳng Với HS khéo tay, nếp gấp thẳng, phẳng, tên lửa sử dụng HS M1bước đầu biết cách gấp tên lửa 2.Kỹ năng: Rèn luyện đôi tay khéo léo, gấp đẹp 3.Thái độ: Giáo dục HS tính xác, cẩn thận, tỉ mỉ; hứng thú u thích gấp hình - Rèn cho HS lực: Tự thực nhiệm vụ cá nhân, làm việc nhóm, lớp II Đồ dùng dạy học - dự kiến phương pháp hình thức tổ chức Đồ dùng dạy học: Mẫu tên lửa to Quy trình gấp tên lửa, giấy màu, giấy nháp Dự kiến phương pháp hình thức tổ chức - Phương pháp: Vấn đáp, động não, thực hành, thảo luận nhóm - Kĩ thuật: Đặt trả lời câu hỏi - Hình thức: Cá nhân, nhóm, lớp III Tổ chức hoạt động dạy - học Khởi động: Trò chơi “ Bắn tên” - Lớp trưởng điều khiển cho thi nêu nhanh tên đồ chơi - GV nhận xét chuyển ý vào Hình thành kiến thức mới: Hoạt động 1: Quan sát, nhận xét a) Mục tiêu: Hs mơ tả hình dạng tên lửa b) Cách tiến hành: GV cho HS quan sát mẫu tên lửa, đặt câu hỏi; HS động não trả lời - GV đưa mẫu tên lửa; vấn đáp: + Tên lửa có hình dạng gì?( Dài giống mũi tên.) + Tên lửa có màu gì? (Màu đỏ) - GV mở từ từ mẫu tên lửa hỏi: Tên lửa gấp từ tờ giấy hình gì? (Hình chữ nhật) Chốt: Tên lửa gấp từ tờ giấy hình chữ nhật, gồm có phần: phần thân phần mũi Hoạt động 2: Hướng dẫn gấp a) Mục tiêu: Hs nắm cách gấp biết gấp tên lửa b) Cách tiến hành: GV thao tác mẫu bước (vừa làm vừa kết hợp giảng giải) HS thao tác theo Gấp tên lửa tiến hành theo bước: * Bước 1: Tạo thân mũi tên lửa: - Đặt tờ giấy hình chữ nhật lên bàn, mặt kẻ ô Gấp đôi tờ giấy theo chiều dài để lấy đường dấu (H1) - Mở tờ giấy ra, gấp theo đường dấu cho mép giấy gấp nằm sát đường dấu (H2) - Gấp theo đường dấu gấp H2 cho mép bên sát vào đường dấu (H3) - Gấp theo đường dấu gấp H3 cho mép bên sát đường dấu (H4) * Bước 2: Tạo tên lửa sử dụng: - Bẻ nếp gấp sang bên đường dấu giữa, ta tên lửa (H5) - Để phóng tên lửa, ta cầm vào nếp gấp giữa, cho cánh tên lửa ngang (H6) phóng tên lửa theo hướng chếch lên không trung 3.Thực hành.Thực hành gấp nháp - GV yêu cầu HS lên bảng gấp nháp GV nhận xét, uốn nắn chỗ sai sót - GV tổ chức cho lớp gấp nháp  GV theo dõi, giúp đỡ HS mức 1,2 Lưu ý: - Khi gấp vuốt nếp phẳng - Tiết kiệm loại giấy thủ cơng thực hành gấp hình giấy Các hoạt động tiếp nối: - HD HS tái sử dụng loại giấy báo, lịch cũ …để gấp theo kích thước khác  Nhận xét tiết học.Về thực hành gấp nhiều lần cho thành thạo.Chuẩn bị: Gấp tên lửa (tiết 2) ĐIỀU CHỈNH: ……………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………… Buổi chiều THỂ DỤC (GVchuyên dạy) - Thứ năm ngày tháng năm 2018 Buổi sáng: TOÁN Tiết 4: Luyện tập I Mục tiêu: Kiến thức: Biết cộng nhẩm số tròn chục có chữ số Biết tên gọi TP KQ phép cộng Biết thực phép cộng số có chữ số khơng nhớ phạm vi 100 Biết giải tốn có 1phép cộng BTcần hoàn thành: 1, (cột 2), 3(a,c),4 HS M4 hoàn thành hết BT 2.Kỹ năng: Gọi tên thành phần phép cộng, làm tính nhanh, đúng, xác 3.Thái độ: Giáo dục HS tính cẩn thận, xác học tốn - Rèn cho HS lực: Tự thực nhiệm vụ cá nhân, làm việc nhóm, lớp II Đồ dùng dạy học - dự kiến phương pháp hình thức tổ chức Đồ dùng dạy học: Bảng phụ, SGK, VBT Dự kiến phương pháp hình thức tổ chức - PP: Vấn đáp, động não, thực hành, thảo luận nhóm - KT: Đặt trả lời câu hỏi, trình bày phút, chúng em biết - HT: Cá nhân nhóm, lớp Khởi động: Trò chơi “ Bắn tên” - Lớp trưởng điều khiển cho bạn thi nêu tên gọi, thành phần kết phép cộng - GV nhận xét chuyển ý vào Thực hành: PP Luyện tập, thực hành Bài 1(cột 2) Tính Làm việc cá nhân - HS nêu yêu cầu tập, cách làm - HS thực hành làm vào bảng HS lên bảng - GV nhận xét - chỉnh sửa Lưu ý: Cách đặt tính thực - Khuyến khích HS Mức 3,4 làm hết Bài 2(cột 2) Tính nhẩm - HS nêu yêu cầu tập, cách làm - HS thi đua nêu nhanh kết Củng cố cách cộng nhẩm số tròn chục - Khuyến khích HS Mức 3,4 làm hết Bài 3(a,c) Đặt tính tính tổng - HS nêu u cầu bài, trao đổi nhóm đơi số hạng thứ nhất, số hạng thứ hai thống cách đặt tính thực phép tính - Cho HS làm vào - Đổi cho bạn kiểm tra lẫn - GV trực tiếp hướng dẫn em Hân, Tuyến, Vân Dung cách làm - Chốt lại cách đặt tính thực hiện: Viết số thứ nhất, viết số thứ cho thẳng cột, viết dấu cộng, kẻ vạch ngang số, tính từ phải sang trái - Khuyến khích HS Mức 3,4 làm hết Bài Làm việc nhóm đơi - GV cho HS thảo luận nhóm đơi: đọc tốn, nêu tóm tắt tốn, thống câu trả lời phép tính - Các nhóm chia sẻ kết thảo luận trước lớp - Cho HS làm vào vở, em lên bảng trình bày giải: Số học sinh có tất là: 25 + 32 = 57 (học sinh) Đáp số: 57 học sinh - Trực tiếp hướng dẫn em Đức Bình, Vân Dung, Cao Hân làm - Lưu ý: Cách trình bày giải Các hoạt động tiếp nối: Cho HS chơi trò chơi “ Thi nói đúng, nói nhanh.” - GVđưa tờ bìa có phép tính+, HS nêu nhanh tên gọi thành phần,KQ phép tính - Nhận xét, dặn nhà ôn chuẩn bị bài: Đề xi mét ĐIỀU CHỈNH: ……………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………… -TIẾNG ANH (GV chuyên dạy) CHÍNH TẢ Ngày hơm qua đâu rồi? I Mục tiêu: Kiến thức: Nghe viết xác khổ thơ cuối Ngày hơm qua đâu rồi? trình bày hình thức thơ chữ Làm bàt tập 3,4, BT 2(a) Kỹ năng: Rèn cho HS cách trình bày khổ thơ (chữ đầu câu viết hoa lùi vào 3ơ) Thái độ: u thích mơn học, thích viết chữ đẹp.Giáo dục HS tính cẩn thận, rèn chữ giữ - Rèn cho HS lực: Tự thực nhiệm vụ cá nhân, làm việc nhóm, lớp II Đồ dùng dạy học - dự kiến phương pháp hình thức tổ chức Đồ dùng dạy học: Bảng phụ, SGK, VBT Dự kiến phương pháp hình thức tổ chức - Phương pháp: Vấn đáp, động não, thực hành, thảo luận nhóm - Kĩ thuật: Đặt trả lời câu hỏi - Hình thức: Cá nhân, nhóm, lớp III Tổ chức hoạt động dạy - học Khởi động: Lớp trưởng điều khiển lớp hát bài: “Lớp đồn kết” - GV nhận xét chuyển ý vào Hướng dẫn nghe viết: a) Mục tiêu: HS nghe viết xác tả, trình bày khổ thơ b) Cách tiến hành: - GV đọc 1-2 HS đọc lại - Vấn đáp: + Khổ thơ lời nói với ai? + Bố nói với điều gì? Khổ thơ có dòng? - HS trao đổi cặp đơi tìm từ dễ viết sai (vở hồng, chăm chỉ, ) - GV cho HS viết từ khó vào bảng  Nhận xét  HS đọc lại tồn từ khó viết - GV đọc lại viết, nhắc nhở cách trình bày Đối với loại thơ chữ ta viết từ thứ tính từ lề đỏ chữ đầu dòng ta phải viết hoa - GV đọc cho HS viết: GV đọc thong thả, dòng đọc lần - GV theo dõi, kiểm tra, uốn nắn HS mức viết lúng túng - GV đọc soát lỗi  GV thu chấm, nhận xét - Cho HS chữa lỗi sai Luyện tập - thực hành a) Mục tiêu: HS nắm vững quy tắc tả l/n b) Cách tiến hành: Bài 2a: Điền vào chỗ trống l/n? - GV tổ chức trò chơi tiếp sức Mỗi tổ chọn bạn, bạn điền chữ → Đội xong trước thắng - Củng cố quy tắc viết l/n Khuyến khích HS Mức 3,4 làm hết Bài 3: Gäi HS đọc yêu cầu - HS làm việc cá nhânChia sẻ kết với bạn bên cạnh - Gọi HS trình bày - Nhận xét, chữa - GV xóa bảng cột để HS đọc thuộc bảng chữ - GV tổ chức cho HS thi đua đọc thuộc. Nhận xét, tuyên dương 3 Hoạt động nối tiếp:  Nhận xét, tuyên dương HS viết đúng, đẹp - Chuẩn bị bài: Phần thưởng ĐIỀU CHỈNH: ……………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………… TẬP VIẾT Chữ hoa A I Mục tiêu: 1.Kiến thức: Viết chữ hoa A(1 dòng cỡ vừa, dòng cỡ nhỏ), chữ câu ứng dụng; Anh (1 dòng cỡ vừa, dòng cỡ nhỏ), Anh em hòa thuận (3 lần) Chữ viết rõ ràng, tương đối nét, thẳng hàng, bước đầu biết nối nét chữ viết hoa với chữ viết thường chữ ghi tiếng HS M3,4 viết đủ dòng (ở lớp) chữ nghiêng HS M1 cần viết chữ hoa A 2.Kỹ năng: Rèn KN viết sạch, đẹp; tính cẩn thận, óc thẩm mỹ 3.Thái độ: Giáo dục HS ý thức rèn chữ, giữ - Rèn cho HS lực: Tự thực nhiệm vụ cá nhân, làm việc nhóm, lớp II Đồ dùng dạy học - dự kiến phương pháp hình thức tổ chức Đồ dùng dạy học: Mẫu chữ A, bảng phụ ghi câu ứng dụng Bảng con, Dự kiến phương pháp hình thức tổ chức - Phương pháp: Vấn đáp, động não, thực hành, thảo luận nhóm - Kĩ thuật: Đặt trả lời câu hỏi - Hình thức: Cá nhân, nhóm, lớp III Tổ chức hoạt động dạy - học Khởi động: Trò chơi “ Bắn tên” - Lớp trưởng điều khiển cho thi nêu nhanh tên đồ chơi - GV nhận xét chuyển ý vào Hình thành kiến thức mới: Hoạt động 1: Hướng dẫn viết chữ A hoa a) Mục tiêu: Hs nhận biết độ cao chữ cách viết chữ hoa A b) Cách tiến hành: GV cho HS quan sát mẫu chữ, đặt câu hỏi; HS động não trả lời - GV đính chữ mẫu; vấn đáp: + Chữ A cao ly? Mấy đường kẻ ngang? + Có nét?  Chữ A có nét, nét giống nét móc ngược trái lượn phía nghiêng sang phải Nét nét móc ngược trái Nét nét lượn ngang - Hướng dẫn cách viết: GV vừa nhắc lại vừa viết mẫu Nét 1: Đặt bút đường kẻ ngang 3, viết nét móc ngược trái từ lên nghiêng bên phải, lượn phía dừng bút đường kẻ Nét 2:Từ điểm dừng bútở nét1,chuyển hướng bút viết nét móc ngược phải dừngở đườngkẻ3 Nét 3: Lia bút lên khoảng thân chữ, viết nét lượn ngang - GV yêu cầu HS viết bảng GV theo dõi, uốn nắn hỗ trợ HS mức Hoạt động 2: Hướng dẫn viết câu ứng dụng a) Mục tiêu: Hs nhận biết độ cao chữ cách viết câu ứng dụng b) Cách tiến hành: GV cho HS đọc câu ứng dụng, đặt câu hỏi; HS động não trả lời + Cụm từ có nghĩa gì?( khun ta, anh em nhà phải biết yêu thương nhau.) + Những chữ cao2,5 ly? Những chữ cao1,5 ly? Những chữ cao ly? - Khoảng cách chữ cụm từ chữ o - Chú ý cách nối nét nét cuối chữ A nối sang nét đầu chữ n chữ h Cách nối nét chữ em, thuận, vần oa - Trong tiếng thuận, dấu nặng đặt đâu? Trong tiếng hoà, dấu huyền đặt đâu? - GV hướng dẫn HS viết chữ Anh GV viết mẫu cụm từ ứng dụng - Yêu cầu HS viết bảng từ Anh  Nhận xét ý uốn nắn HS mức Hoạt động3: Thực hành viết - GV nhắc cho HS tư ngồi, cách cầm bút, để - GV yêu cầu HS viết vào vở; GV theo dõi, hỗ trợ HS mức 1 GV thu vở, nhận xét Hoạt động nối tiếp: GV y/c HS tìm lớp đồ vật có chữ a  Nhận xét, tuyên dương HS viết đúng, đẹp Chuẩn bị bài: Chữ hoa: B ĐIỀU CHỈNH: ……………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………… Thứ sáu ngày tháng năm 2018 Buổi sáng: TẬP LÀM VĂN Tự giới thiệu Câu I Mục tiêu: Kiến thức: Biết nghe trả lời câu hỏi thân (BT1); nói lại vài thơng tin biết người bạn (BT2) HS M1bước đầu biết nghe trả lời câu hỏi thân HS M3,4 bước đầu kể lại nội dung tranh thành câu chuyện Kỹ năng: Rèn KN nghe - nói Thái độ: u thích mơn học - Rèn cho HS lực: Mạnh dạn giao tiếp, biết lắng nghe người khác; trình bày rõ ràng, ngắn gọn, nói nội dung cần trao đổi KN tự nhận thức thân II Đồ dùng dạy học - dự kiến phương pháp hình thức tổ chức Đồ dùng dạy học: Bảng phụ viết sẵn nội dung câu hỏi tập1, tranh minh hoạ tập Dự kiến phương pháp hình thức tổ chức - Phương pháp: Vấn đáp, động não, thực hành, thảo luận nhóm - Kĩ thuật: Đặt trả lời câu hỏi - Hình thức: Cá nhân, nhóm, lớp III Tổ chức hoạt động dạy - học Khởi động: Lớp trưởng điều khiển lớp hát bài: “Lớp rất vui” - GV nhận xét chuyển ý vào Hình thành kiến thức mới: Tự giới thiệu Câu Bài 1: Trả lời câu hỏi a) Mục tiêu: Hs nhận biết lắng nghe trả lời câu hỏi thân b) Cách tiến hành: Làm việc cá nhânChia sẻ nhóm đơiChia sẻ trước lớp - GV treo bảng phụ HS đọc yêu cầu nội dung câu hỏi - HS trao đổi nhóm đơi: hỏi đáp nội dung câu hỏi - GV theo dõi, hỗ trợ cặp lúng túng - GV mời từ -10 cặp chia sẻ trước lớp  Nhận xét cách thể cặp  Bản thân tự giới thiệu: tên tuổi, quê quán, học lớp nào, trường nào, sở thích Bài 2: Nói lại điều em biết bạn a) Mục tiêu: Hs nói lại vài thông tin biết người bạn lớp b) Cách tiến hành: - Dựa vào điều HS nghe bạn tự giới thiệu tập 1, GV yêu cầu HS M3,4 đứng lên nói lại điều biết bạn lớp theo câu hỏi gợi ý - HS trình bày trước lớp GV nhận xét, đánh giá, uốn nắn cách giới thiệu tự nhiên, ngôn ngữ rõ ràng, mạch lạc  Biết giới thiệu bạn xác, đầy đủ với thái độ tôn trọng Bài 3: Kể lại nội dung tranh - câu tạo thành câu chuyện - Với tập này, GV yêu cầu HS nhắc lại nội dung tranh học Còn tranh ứng vói tranh u cầu HS dùng - câu để nêu lên nội dung tranh + Tranh 3: Nhìn bơng hoa đẹp bạn gái có suy nghĩ gì? + Tranh 4: Khi thấy bạn gái ngắt hoa, bạn nam làm gì? - GV yêu cầu HS làm dựa vào nội dung tranh - GV yêu cầu HS liên kết nội dung tranh thành đoạn văn - Trực tiếp hướng dẫn em Đức Bình, Vân Dung, Cao Hân làm  KL: Dùng từ để đặt thành câu, kể việc Dùng số câu để tạo thành bài, kể câu chuyện GDKNS: Hoạt động nối tiếp: - Khi quen bạn, em giới thiệu với bạn nào?  Nhận xét tiết học, dặn ôn chuẩn bị bài: Chào hỏi Tự giới thiệu ĐIỀU CHỈNH: ……………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………… THỂ DỤC (GV chuyên dạy) -TOÁN Tiết 5: Đề - xi - mét I Mục tiêu: 1.Kiến thức: Biết đề-xi-mét đơn vị độ dài; tên gọi, kí hiệu nó; biết quan hệ dm cm; ghi nhớ 1dm = 10cm Nhận biết độ lớn đơn vị đo dm; so sánh độ dài đọan thẳng trường hợp đơn giản; trường hợp phép cộng (trừ) số đo độ dài có đơn vị đo đề - xi – mét 2.Kỹ năng: Rèn KN nhận biết, làm tính +, - số đo độ dài nhanh, đúng, xác 3.Thái độ: Giáo dục HS tính cẩn thận, xác học tốn - Rèn cho HS lực: Tự thực nhiệm vụ cá nhân, làm việc nhóm, lớp II Đồ dùng dạy học - dự kiến phương pháp hình thức tổ chức Đồ dùng dạy học: Băng giấy có chiều dài 10 cm Các thước thẳng dài dm có vạch cm Dự kiến phương pháp hình thức tổ chức - PP: Vấn đáp, động não, thực hành, thảo luận nhóm - KT: Đặt trả lời câu hỏi, trình bày phút, chúng em biết - HT: Cá nhân nhóm, lớp III Tổ chức hoạt động dạy - học Khởi động: Trò chơi “ Ai nhanh hơn?” - Lớp trưởng điều khiển cho bạn xếp thẻ ghi số theo thứ tự từ lớn dần - GV nhận xét chuyển ý vào Hình thành kiến thức mới: Giới thiệu đề xi mét a) Mục tiêu: HS nắm tên gọi, kí hiệu mối quan hệ đề xi mét xăng ti mét b) Cách tiến hành: Làm việc lớp PP trực quan, vấn đáp, động não - GV phát băng giấy, yêu cầu HS đo TLCH: Băng giấy dài cm? - 10cm gọi 1dm GV viết: 10cm = 1dm Đêximet viết tắt dm - Vậy nói tay em tờ giấy dài dm? - Vậy 1dm cm? GV ghi : 1dm = 10cm - Yêu cầu HS thước đoạn thẳng có độ dài 1dm - GV đưa băng giấy dài 20cm, y/c HS đo xem dài cm? 20cm gọi gì? (2dm) - u cầu HS vẽ giấy đoạn thẳng có độ dài 30 cm  2dm = 20cm; 3dm = 30cm Kết luận: Đêximét viết tắt dm 10cm = 1dm 1dm = 10cm Thực hành kĩ a) Mục tiêu: Rèn KN nhận biết, so sánh làm tính +, - số đo độ dài nhanh, đúng, xác b) Cách tiến hành: PP quan sát, vấn đáp, động não, thực hành, thảo luận nhóm Bài 1: Quan sát hình vẽ trả lời câu hỏi - Gọi HS nêu yêu cầu - Cho HS quan sát so sánh trực tiếp độ dài đoạn thẳng AB CD với độ dài 1dm - Yêu cầu HS làm GV trực tiếp hướng dẫn em Hân, Tuyến, Vân Dung cách làm - Cho HS chia sẻ nhóm đơiChia sẻ trước lớp a) AB > dm ; CD < dm b) AB > CD ; CD < AB - GV trực tiếp hướng dẫn em Hân, Tuyến, Vân Dung cách làm Bài 2: Tính - HS nêu yêu cầu bài, trao đổi nhóm đơi thống cách làm - Cho HS làm vào GV trực tiếp hướng dẫn em Hân, Tuyến, Vân Dung cách làm - Đổi cho bạn kiểm tra lẫn 3dm + 2dm = 5dm 16dm - 2dm = 14dm 9dm + 10dm = 19dm 35dm - 3dm = 32dm Lưu ý: Viết thêm đơn vị đo độ dài sau kết Bài 3: Khuyến khích HS M3,4 làm Các hoạt động tiếp nối: - GV tổ chức cho HS chơi trò “Nhà đo đạc” Luật chơi, đội cử bạn, bạn chọn băng giấy để đo chiều dài Sau dán băng giấy lên ghi số đo băng giấy với đơn vị cm dm Đội làm thắng  Nhận xét dặn tập đo độ dài chuẩn bị bài: Luyện tập ĐIỀU CHỈNH: ……………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………… SINH HOẠT Ổn định tổ chức lớp I.MỤC TIÊU: - Kiện toàn tổ chức lớp - HS nắm vững, ghi nhớ thực nội quy lớp, trường II TIẾN HÀNH Sắp xếp chỗ ngồi, phân tổ Kiện toàn tổ chức lớp: bầu lớp trưởng, lớp phó, tổ trưởng Học nội quy lớp: - Đi học đều, giờ(đến trước 15 phút để truy bài); mặc trang phục; nghỉ học phải có giấy xin phép bố mẹ - Có đầy đủ SGK, ĐD học tập Học chuẩn bị đầy đủ trước đến lớp - Trong học chăm nghe giảng, hăng hái phát biểu xây dựng bài, khơng nói chuyện, làm việc riêng học - Ln đồn kết, u thương, giúp đỡ học tập - Có ý thức giữ gìn VS cá nhân, VS trường lớp xanh - - đẹp Phương hướng tuần 2: * Nề nếp: - Tiếp tục trì SS, nề nếp vào lớp quy định - Nhắc nhở HS học đều, nghỉ học phải xin phép - Khắc phục tình trạng nói chuyện riêng học - Chuẩn bị chu đáo trước đến lớp * Học tập: - Tích cực tự ôn tập kiến thức học - Thi đua học tốt, xây dựng nhóm truy hiệu quả, đơi bạn tiến - Khắc phục tình trạng quên sách đồ dùng học tập HS * Vệ sinh: - Thực VS lớp - Giữ vệ sinh cá nhân gọn gàng * Hoạt động khác: - Phát động thi kể chuyện làm theo gương đạo đức HCM (vào tiết sinh hoạt cuối tuần); thi đua giữ VS - viết chữ đẹp; phát động phong trào xây dựng THTT - HSTC,… - ... viết hoa - GV đọc cho HS viết: GV đọc thong thả, dòng đọc lần - GV theo dõi, kiểm tra, uốn nắn HS mức viết lúng túng - GV đọc sốt lỗi  GV thu chấm, nhận xét - Cho HS chữa lỗi sai Luyện tập - thực... học tập - Có ý thức giữ gìn VS cá nhân, VS trường lớp xanh - - đẹp Phương hướng tuần 2: * Nề nếp: - Tiếp tục trì SS, nề nếp vào lớp quy định - Nhắc nhở HS học đều, nghỉ học phải xin phép - Khắc... Cách tiến hành: - GV đọc chép 1-2 HS đọc lại - Vấn đáp: + Đoạn chép lời nói với ai? + Trong tả có dấu câu nào? - HS trao đổi cặp đơi tìm từ dễ viết sai (ngày, mài, sắt, cháu, kim ) - GV cho HS viết
- Xem thêm -

Xem thêm: giáo án tuần 1 lớp 2 soạn theo định hướng phát triển năng lực học sinh,

Từ khóa liên quan