0

DAYHOCTOAN VN Đề THI TUYỂN SINH lớp 10 môn TOÁN THỪA THIÊN HUẾ 2018 2019

2 671 14
  • DAYHOCTOAN VN  Đề THI TUYỂN SINH lớp 10 môn TOÁN THỪA THIÊN HUẾ 2018 2019

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 03/06/2018, 13:39

Đề thi tuyển sinh lớp 10 Huế môn Toán năm 2018 2019(file word) KHÓA NGÀY 2 THÁNG 06 NĂM 2018. THỜI GIAN LÀM BÀI 120 PHÚT. ĐỀ GỒM 6 CÂU VỚI CÁC KIẾN THỨC CHỦ YẾU CỦA LỚP 9. MỜI CÁC BẠN TẢI BÊN DƯỚI.Đề thi tuyển sinh lớp 10 Huế môn Toán năm 2018 2019(file word) KHÓA NGÀY 2 THÁNG 06 NĂM 2018. THỜI GIAN LÀM BÀI 120 PHÚT. ĐỀ GỒM 6 CÂU VỚI CÁC KIẾN THỨC CHỦ YẾU CỦA LỚP 9. MỜI CÁC BẠN TẢI BÊN DƯỚI.Đề thi tuyển sinh lớp 10 Huế môn Toán năm 2018 2019(file word) KHÓA NGÀY 2 THÁNG 06 NĂM 2018. THỜI GIAN LÀM BÀI 120 PHÚT. ĐỀ GỒM 6 CÂU VỚI CÁC KIẾN THỨC CHỦ YẾU CỦA LỚP 9. MỜI CÁC BẠN TẢI BÊN DƯỚI. ĐỀ THI TUYỂN SINH LỚP 10 –KHỐI THPT TỈNH THỪA THIÊN HUẾ NĂM HỌC 2018-2019 – MƠN: TỐN THỜI GIAN: 120 PHÚT -DAYHOCTOAN.VN SƯU TẦM VÀ BIÊN TẬP Câu 1: (1,5 điểm) a) Tìm x để biểu thức A  x  có nghĩa b) Khơng sử dụng máy tính cầm tay, tính giá trị biểu thức B   32.3  22.3  42.3 � a a � a 1 C �  � a 1 a  a � �: a  � � c) Rút gọn biểu thức với a  a �1 Câu 2: (1,5 điểm) a) Giải phương trình: x  x   b) Cho đường thẳng A  1; 1 d : y   m  1 x  n Tìm giá trị m n để đường thẳng d qua điểm có hệ số góc 3 Câu 3: (1,0 điểm) Để phục vụ cho Festival Huế 2018, sở sản xuất nón dự kiến làm 300 nón thời gian định Do bổ sung thêm nhân công nên ngày sở làm nhiều nón so với dự kiến ban đầu, sở sản suất hồn thành 300 nón sớm ngày so với thời gian định Hỏi theo dự kiến ban đầu, ngày sở làm nón lá? Biết số nón làm ngày nguyên Câu 4: (2,0 điểm) Cho phương trình x  2mx  m2  m   1 a) Giải phương trình  1 (với x ẩn số) m  1  1 có hai nghiệm phân biệt b) Tìm giá trị m để phương trình  1 có hai nghiệm phân biệt x1 , x2 thỏa mãn điều kiện: c) Tìm giá trị m để phương trình  x1  x2   x12  x22   32 Câu 5: (3,0 điểm) Cho tam giác ABC cân A Gọi M điểm nằm cạnh AC ( M không trùng A C ) Một đường thẳng qua M cắt cạnh BC I cắt đường thẳng AB N cho I trung điểm � đoạn thẳng MN Đường phân giác góc BAC cắt đường tròn ngoại tiếp tam giác AMN điểm D ( D không trùng với A ) Chứng minh rằng: a) DN  DM DI  MN b) Tứ giác BNDI nội tiếp c) Đường tròn ngoại tiếp tam giác AMN qua điểm cố định (khác điểm A ) M di chuyển cạnh AC Câu 6: (1,0 điểm) Cho hình chữ nhật ABCD với AB  2a, BC  a Khi quay hình chữ nhật ABCD quanh cạnh AB V1 quay hình chữ nhật ABCD quanh cạnh BC vòng V1 V V 2 hình trụ tích Tính tỉ số vòng hình trụ tích -HẾT DAYHOCTOAN.VN
- Xem thêm -

Xem thêm: DAYHOCTOAN VN Đề THI TUYỂN SINH lớp 10 môn TOÁN THỪA THIÊN HUẾ 2018 2019,

Từ khóa liên quan