0

Giáo án tuần 32 Lớp 4

32 228 0
  • Giáo án tuần 32  Lớp 4

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 11/05/2018, 23:47

Giáo án tuần 32 Lớp 4 Giáo án mới nhất 2018 Giáo án tiểu học Giáo án chuẩn của bộ giáo dục đào tạo Giáo án môn toán 4 Giáo án tiếng việt 4 Giáo án sinh hoạt ngoài giờ Giáo án địa lý 4 Giáo án tuần 32 Lớp 4 Giáo án mới nhất 2018 Giáo án tiểu học Giáo án chuẩn của bộ giáo dục đào tạo Giáo án môn toán 4 Giáo án tiếng việt 4 Giáo án sinh hoạt ngoài giờ Giáo án địa lý 4 Trường Tiểu học Trung Nguyên – Yên Lạc – Vĩnh Phúc _Năm học 2017 - 2018 TuÇn 32: Thø hai ngày 16 tháng năm 2018 Toán Ôn tập phép tính với số tự nhiên (tiếp) I.Mục tiêu: - Giúp HS ôn tập phép nhân, phép chia số tự nhiên: Cách làm tính, tính chất, mối quan hệ phép nhân phép chia, giải toán liên quan đến nhân, chia II Các hoạt động dạy - học: A Kiểm tra: Gọi HS lên chữa nhà B Dạy mới: Giới thiƯu: Híng dÉn lun tËp: + Bµi 1: Cđng cố kỹ thuật tính HS: Đọc yêu cầu tự làm nhân, chia vào - HS lên bảng chữa - GV lớp nhận xét + Bài 2: HS: Tự làm chữa - GV yêu cầu HS nêu cách tìm thừa số cha biết, tìm số bị chia cha biết? + Bµi 3: Cđng cè tÝnh chÊt giao HS: Tù lµm chữa hoán, kết hợp phép nhân phép cộng + Bài 4: Củng cố nhân chia HS: Tự làm chữa nhẩm cho 10, 100, 1000, nhân nhẩm với 11 so sánh hai số tự nhiên + Bài 5: HS: Đọc đề bµi råi tù lµm bµi vµo vë - HS lên bảng giải Bài giải: Số lít xăng cần quãng đờng dài 180km là: 180 : 12 = 15 (lít) Số tiền mua xăng để ô tô là: 7500 x 15 = 112 500 (đồng) Đáp số: 112 500 ®ång GIÁO ÁN LỚP 4D GV : VI MẠNH CƯỜNG Trường Tiểu học Trung Nguyên – Yên Lạc – Vĩnh Phúc _Năm học 2017 - 2018 - GV chấm cho HS Củng cố , dặn dò: - Nhận xét học - Về nhà làm tập Tập đọc Vơng quốc vắng nụ cời I Mục tiêu: Đọc lu loát, trôi chảy toàn Biết đọc diễn cảm văn với giọng chậm rãi Đoạn cuối đọc nhanh Hiểu nghĩa từ ngữ - Hiểu nội dung truyện: Cuộc sống thiếu tiếng cời vô tẻ nhạt, buồn chán II Đồ dùng dạy học: Tranh minh họa SGK III Các hoạt động: A Kiểm tra cũ: Gọi HS đọc trớc B Dạy mới: Giới thiệu chủ điểm đọc: Hớng dẫn luyện đọc tìm hiểu a Luyện đọc: HS: Nối đọc đoạn - GV nghe, sửa sai, kết hợp giải nghĩa từ - Luyện đọc theo cặp - - em đọc - GV đọc diễn cảm toàn b Tìm hiểu bài: ? Tìm chi tiết cho thấy sống vơng quèc nä rÊt buån ? V× cuéc sèng ë vơng quốc buồn chán nh ? Nhà vua làm để thay đổi tình hình ? Kết GIO N LP 4D HS: Đọc thầm trả lời câu hỏi - Mặt trời không muốn dậy, chim không muốn hót, hoa cha nở tàn mái nhà - Vì c dân cời - Cử viên đại thần du học nớc chuyên môn cời cợt - Sau năm viên đại thần trở xin chịu tội cố nhng học không vào Các quan GV : VI MẠNH CƯỜNG Trường Tiểu học Trung Nguyên – Yên Lạc – Vĩnh Phúc _Năm học 2017 - 2018 nghe ỉu xìu nhà vua thở dài ? Điều bất ngờ xảy phần - Bắt đợc kẻ cời sằng cuối đoạn sặc đờng ? Thái độ nhµ vua thÕ nµo - Vua phÊn khëi lƯnh dẫn ngkhi nghe tin ời vào c Hớng dẫn đọc diễn cảm: - GV hớng dẫn đọc phân vai HS: em đọc phân vai - Hớng dẫn lớp đọc thi đọc - Luyện đọc lớp diễn cảm đoạn theo phân vai Củng cố , dặn dò: - Nhận xét học - Về nhà học Chính tả Vơng quốc vắng nụ cời I Mục tiêu: - Nghe - viết tả, trình bày đoạn Vơng quốc vắng nụ cời - Làm tập tả phân biệt âm đầu s/x âm o/ô/ơ II Đồ dùng dạy học: Phiếu học tập III Các hoạt động dạy - học: A Kiểm tra: HS: HS lên làm tập B Dạy mới: Giíi thiƯu: Híng dÉn HS nghe - viÕt: HS: em đọc đoạn văn cần viết - Cả lớp theo dõi SGK - Đọc thầm lại tả - GV nhắc HS cách trình bày đoạn văn, từ ngữ dễ viết sai - GV đọc câu cho HS viết HS: Gấp SGK, nghe đọc viết vào - GV đọc lại HS: Soát lỗi tả - Chấm từ đến 10 bài, nhận xÐt Híng dÉn HS lµm bµi tËp: - GV nêu yêu cầu tập, chọn HS: Đọc thầm c©u chun GIÁO ÁN LỚP 4D GV : VI MẠNH CƯỜNG Trường Tiểu học Trung Nguyên – Yên Lạc – Vĩnh Phúc _Năm học 2017 - 2018 cho lớp vui, làm vào tập - số nhóm làm bìa vào phiếu dán bảng - Đại diện nhóm đọc lại câu chuyện sau điền a) Vì - năm sau - xứ sở gắng sức xin lỗi - chậm trễ b) Nói cêi, dÝ dám - hãm hØnh - c«ng chóng - nãi chun - nỉi tiÕng Cđng cè , dỈn dò: - Nhận xét học - Về nhà tập viết để chữ viết đẹp Khoa học Động vật ăn để sống I Mục tiêu: - HS biết phân loại động vật theo thức ăn chúng - Kể tên số vật thức ăn chúng II Đồ dùng dạy học: - Hình 126, 127SGK, tranh ảnh vật III Các hoạt động dạy - học: A Kiểm tra cũ: Gọi HS đọc học B Dạy mới: Giới thiệu: Hoạt động 1: Tìm hiểu nhu cầu thức ăn loài động vật khác + Bớc 1: Hoạt động theo nhóm nhỏ - GV chia nhóm, giao nhiệm vụ - Nhóm trởng tập hợp tranh nhóm - Phân chúng thành nhóm VD: + Nhóm ăn thịt + Nhóm ăn cỏ, + Nhóm ăn hạt + Nhóm ăn sâu bọ + Nhóm ăn tạp - Trình bày lên giấy khổ to + Bớc 2: Hoạt động lớp - Các nhóm trng bày s¶n phÈm GIÁO ÁN LỚP 4D GV : VI MẠNH CƯỜNG Trường Tiểu học Trung Nguyên – Yên Lạc – Vĩnh Phúc _Năm học 2017 - 2018 cña nhóm - Các nhóm khác nhận xét, đánh giá lẫn => Kết luận: Nh mục Bạn cần biết Hoạt động 2: Trò chơi : Đố bạn gì? + Bớc 1: GV hớng dẫn cách chơi - Một HS đợc GV đeo hình vẽ vật mà em su tầm mang đến lớp - HS đeo hình vẽ phải đặt câu hỏi đúng/sai để đoán xem Cả lớp trả lời sai VD: + Con vật có chân phải không? + Con vật ăn thịt phải không? + Con vật có sừng phải không? + Con vật thờng hay ăn cá cua tôm tép phải không? + Bớc 2: GV cho HS ch¬i thư + Bíc 3: HS ch¬i theo nhóm để nhiều em đợc tập đặt câu hỏi Củng cố - dặn dò: - Nhận xét học - VỊ nhµ häc bµi Toán ( tăng ) Lun tËp A Mơc tiªu: Cđng cè cho HS : - Biết cách nhân hai phân số - Biết cách nhân phân số với số tự nhiên cách nhân số tự nhiên với phân số - Quy tắc nhân phân số biết nhận xét để rút gọn phân số B Đồ dùng dạy học: - Thớc mét, tập toán C Các hoạt động dạy học Hoạt động thầy GIO N LP 4D Hoạt động trß GV : VI MẠNH CƯỜNG Trường Tiểu học Trung Nguyên – Yên Lạc – Vĩnh Phúc _Năm hc 2017 - 2018 ổn định: 2.Bài mới: - Tính (theo mẫu)? Bài trang 43: lớp làm vë - §ỉi vë kiĨm tra 4 x3 12 * == = x7 35 1x3 * = = x8 40 a (còn lại làm tơng tự) - Tính (theo mẫu)? (Hớng dẫn tơng tự nh 1) Bài (trang 44): Cả lớp làm vào vở-2em chữa 3x - Tính? 3x5 15 = = (còn lại làm t8 8 ơng tự) Bài (trang 44): Cả lớp làm đổi kiểm tra Giải toán: - Đọc đề - tóm tắt đề? - Nêu phép tính giải? - GV chấm nhận xét: 1x3 x3= = 5 D.Các hoạt động nối tiếp: 1.Củng cố : Nêu quy tắc nhân hai phân số 2.Dặn dò : Về nhà ôn lại Bài (trang 44): Cả lớp làm em lên bảng chữa : Chu vi hình vuông: 3 x = ( m) Diện tích hình vuông: 3 x = (m2) 8 64 §¸p sè: ( m) ; 64 (m2 Thø ba ngày 17 tháng năm 2018 Toán Ôn tập phÐp tÝnh víi sè tù nhiªn (tiÕp) I Mơc tiªu: - Gióp HS tiÕp tơc cđng cè vỊ phÐp tính với số tự nhiên II Các hoạt động: GIO ÁN LỚP 4D GV : VI MẠNH CƯỜNG Trường Tiểu học Trung Nguyên – Yên Lạc – Vĩnh Phúc _Năm học 2017 - 2018 A KiÓm tra: Gäi HS lên chữa tập B Dạy mới: Giới thiệu: Hớng dẫn ôn tập: + Bài 1: - HS đọc yêu cầu tự làm chữa - HS lên bảng làm - GV lớp nhận xét + Bài 2: Củng cố lại thứ tự thực HS: Tự làm sau ®ỉi vë hiƯn c¸c phÐp tÝnh biĨu cho ®Ĩ kiĨm tra chÐo thøc + Bµi 3: TÝnh b»ng cách thuận tiện HS: Tự làm chữa - HS lên bảng làm a) 36 x 25 x = 36 x (25 x 4) = 36 x 100 = 600 b) 215 x 86 + 215 x 14 = 215 x (86 + 14) = 215 x 100 = 21 500 - GV nhËn xét, cho điểm + Bài 4: HS: Tự làm chữa - HS lên bảng giải Bài giải: Tuần sau cửa hàng bán đợc là: 319 + 76 = 395 (m) Cả hai tuần cửa hàng bán đợc là: 319 + 395 = 714 (m) Số ngày cửa hàng mở cửa tuần là: x = 14 (ngày) Trung bình ngày cửa hàng bán số mét vải là: 714 : 14 = 51 (m) Đáp số: 51 m - GV chấm cho HS + Bài 5: HS: Đọc đầu bài, suy nghĩ lµm bµi vµo vë GIÁO ÁN LỚP 4D GV : VI MẠNH CƯỜNG Trường Tiểu học Trung Nguyên – Yên Lạc – Vĩnh Phúc _Năm học 2017 - 2018 - HS lên bảng chữa - GV nhận xét, cho điểm Củng cố , dặn dò: - NhËn xÐt giê häc - VỊ nhµ häc bµi Luyện từ câu Thêm trạng ngữ thời gian cho câu I Mục tiêu: Hiểu đợc tác dụng đặc điểm trạng ngữ thời gian câu (Trả lời câu hỏi bao giờ? Khi nào? Mấy giờ?) Nhận diện đợc trạng ngữ thời gian câu, thêm đợc trạng ngữ thời gian cho câu II Đồ dùng dạy học: Bảng phụ, giấy khổ to, băng giấy III Các hoạt động dạy - học: A Kiểm tra cũ: Gọi HS đọc nội dung ghi nhớ lần trớc B Dạy mới: Giới thiệu: Phần nhận xét: + Bài 1, 2: HS: Đọc yêu cầu 1, tìm trạng ngữ câu, xác định trạng ngữ bổ sung ý nghĩa cho câu? - Làm vào tập, số em lên bảng làm - GV nhận xét, chốt lời giải: Trạng ngữ: Đúng lúc - bổ sung ý nghĩa thời gian cho câu + Bài 3: HS: Đọc yêu cầu phát biểu ý kiến - GV nhËn xÐt, kÕt ln PhÇn ghi nhí: HS: - em ®äc néi dung ghi nhí Phần luyện tập: * Bài 1: HS: Đọc yêu cầu cđa bµi, suy nghÜ lµm bµi vµo vë - HS lên bảng làm GIO N LP 4D GV : VI MẠNH CƯỜNG Trường Tiểu học Trung Nguyên – Yên Lạc – Vĩnh Phúc _Năm học 2017 - 2018 - GV cïng c¶ líp nhËn xÐt, chèt lời giải a) Các trạng ngữ là: + Buổi sáng hôm nay, + Vừa ngày hôm qua, + qua đêm ma rào, b) + Từ ngày tuổi, + Mỗi lần Hà Nội, * Bài 2: HS: Đọc yêu cầu tự làm vào tập - HS lên bảng làm băng giấy, gạch dới phận trạng ngữ - GV lớp chữa bài: a) + Mùa đông, + Đến ngày đến tháng, b) + Giữa lúc gió gào thÐt Êy, + Cã lóc Cđng cè , dỈn dò: - Nhận xét học - Về nhà làm nốt tập, học thuộc lòng nội dung cần ghi nhớ - Tự đặt câu có trạng ngữ thêi gian _ Địa lý Khai thác khoáng sản hải sản vùng biển Việt Nam I Mơc tiªu: - HS biÕt vïng biĨn níc ta cã nhiều hải sản, dầu khí, nớc ta khai thác dầu khí thềm lục địa phía Nam khai thác cát trắng ven biển - Chỉ đồ Việt Nam vùng khai thác dầu khí, đánh bắt nhiều hải sản - Một số nguyên nhân làm cạn kiệt nguồn hải sản ô nhiễm biển, - Có ý thức vệ sinh môi trờng biển II Đồ dùng dạy học: Bản đồ địa lý, đồ công nghiệp, tranh ảnh III Các hoạt động dạy học: GIO N LỚP 4D GV : VI MẠNH CƯỜNG Trường Tiểu học Trung Nguyên – Yên Lạc – Vĩnh Phúc _Năm học 2017 - 2018 A KiĨm tra bµi cò: Gọi HS đọc học trớc B Dạy mới: Giới thiệu: Khai thác khoáng sản: * Hoạt động 1: Làm việc theo cặp + Bớc 1: - GV nêu câu hỏi: HS: Dựa vào SGK, vốn hiểu biết trả lời câu hỏi: ? Tài nguyên, khoáng sản quan trọng vùng biển Việt Nam ? Nớc ta khai thác khoáng sản vùng biển Việt Nam? đâu? Dùng để làm ? Tìm đồ nơi khai thác khoáng sản + Bớc 2: HS: Trình bày kết trớc lớp Đánh bắt nuôi trồng hải sản: * Hoạt động 2: Làm việc theo nhóm + Bớc 1: HS: Các nhóm dựa vào tranh ảnh, - GV nêu câu hỏi nh (SGV) đồ SGK, vốn hiểu biết để thảo luận + Bớc 2: - Các nhóm lên trình bày kết lần lợt theo câu hái => GV chèt l¹i, kÕt luËn (SGK) HS: - em đọc lại Củng cố , dặn dò: - Nhận xét học - Về nhà học bµi. KĨ chun Kh¸t vọng sống I Mục tiêu: Rèn kỹ nói: - Dùa vµo lêi kĨ cđa GV vµ tranh minh họa, HS kể lại đợc câu chuyện phối hợp với ®iƯu bé, nÐt mỈt GIÁO ÁN LỚP 4D 10 GV : VI MẠNH CƯỜNG Trường Tiểu học Trung Nguyên – Yên Lạc – Vĩnh Phúc _Năm học 2017 - 2018 - Thực hành vận dụng viết đoạn văn tả ngoại hình, hoạt động vật II Đồ dùng: ¶nh SGK, tranh ¶nh sè vËt III Các hoạt động dạy - học: A Kiểm tra cũ: HS: HS đọc đoạn văn trớc B Dạy mới: Giới thiệu: Hớng dẫn luyện tập: * Bài 1: HS: Quan sát hình minh họa tê tê - HS đọc nội dung tập 1, lớp theo dõi, suy nghĩ làm Với câu b, c em viết nhanh ý giấy để trả lời miệng - Phát biĨu ý kiÕn - GV nhËn xÐt, chèt lêi gi¶i (SGV) * Bài 2: HS: em đọc yêu cầu - GV giíi thiƯu tranh ¶nh sè vËt để HS tham khảo, nhắc em: + Quan sát hình dáng bên + Không viết lặp lại đoạn tả gà trống trớc HS: Cả lớp làm vµo vë bµi tËp - sè em lµm giÊy khổ to - Nối tiếp đọc đoạn văn cho lớp nghe - GV chọn - viết tốt dán lên bảng - Cả lớp nhËn xÐt, rót kinh nghiƯm häc hái * Bµi 3: GV nhắc HS: HS: Đọc yêu cầu 3, suy + Quan sát vật mà yêu nghĩ viết đoạn văn tả thích, chọn tả đặc điểm vËt vµo vë lý thó GIÁO ÁN LỚP 4D 18 GV : VI MẠNH CƯỜNG Trường Tiểu học Trung Nguyên – Yên Lạc – Vĩnh Phúc _Năm học 2017 - 2018 + Nên tả vật mà em vừa tả ngoại hình - Nối tiếp đọc đoạn văn vừa viết - Một số HS làm vào phiếu lên dán bảng - Cả lớp nhận xét - GV chấm điểm cho số viết tốt Củng cố , dặn dò: - Nhận xét học - Về nhà tập viết đoạn văn tả vật _ Tiếng Việt (tăng) Luyện tập I- Mục đích, yêu cầu HS luyện tập tổng hợp, viết hoàn chỉnh văn miêu tả cối theo bớc: lập dàn ý, viết đoạn (mở bài, thân bài, kết bài) Luyện :tiếp tục củng cố kĩ viết đoạn mở (kiểu trực tiếp, gián tiếp) đoạn kết (kiểu mở rộng, không mở rộng) II- Đồ dùng dạy- học - Bảng lớp chép sẵn đề bài, dàn ý - Tranh ảnh ăn quả, bóng mát, hoa III- Các hoạt động dạy- học Hoạt động thầy Ôn định A.Kiểm tra cũ Hoạt động trò - Hát - em đọc đoạn kết mở rộng miêu tả cối tập B.Dạy 1.Giới thiệu SGV 150 2.Híng dÉn HS lµm bµi tËp a)Híng dÉn HS tìm hiểu yêu cầu - GV mở bảng lớp - Gạch dới từ ngữ quan trọng đề bài: Tả có bóng mát( hoa, ăn quả) mà em yêu thích - Đề yêu cầu tả ? GIO N LP 4D 19 - Nghe, mở sách - em đọc yêu cầu đề bài, lớp đọc thầm - 2- em đọc lại đề bảng lớp - Tả - HS nªu lùa chän GV : VI MẠNH CƯỜNG Trường Tiểu học Trung Nguyên – Yên Lạc – Vĩnh Phúc _Năm học 2017 - 2018 - Em chän tả loại ? Nêu ví dụ có bóng mát Ví dụ ăn Ví dụ hoa GV dán số tranh ảnh lên bảng - Bàng, phợng, đa, bồ đề, tràm - Cam, bởi, xoài, mít, na, hồng - Phợng, lăng, hoa hồng, đào, mai - HS quan sát, phát biểu em chọn tả - em nối tiếp đọc gợi ý - Cả lớp đọc thầm, theo dõi SGK - phần (mở bài, thân bài, kết bài) - em nêu cách viết nội dung phần - HS lập dàn ý - Viết cá nhân vào vë - §ỉi vë gãp ý cho - Nèi tiếp đọc viết - Cấu trúc văn có phần ? b)Hớng dẫn HS viết - GV nhận xét chấm 7- 10 3.Củng cố, dặn dò - Đọc viết hay HS - Dặn HS hoàn chỉnh nhà - Lớp nghe nªu nhËn xÐt Thứ năm ngày 19 tháng năm 2018 Toán Ôn tập phân số I Mục tiêu: - Giúp HS ôn tập, củng cố khái niệm phân số, so sánh rút gọn quy đồng mẫu số phân số II Các hoạt động dạy - học: A Kiểm tra: Gọi HS lên chữa tập B Dạy míi: Giíi thiƯu: Híng dÉn «n tËp: + Bài 1: Củng cố, ôn tập khái niệm phân số HS: Đọc yêu cầu, quan sát hình vẽ SGK tự làm - Một HS nêu kết - GV lớp nhận xét: Khoanh vào c + Bài 2: HS: Đọc yêu cầu tự làm + Bµi 3: HS dùa vµo tÝnh chÊt HS: Tù làm chữa phân số để tự rút - HS lên bảng làm GIÁO ÁN LỚP 4D 20 GV : VI MẠNH CƯỜNG Trường Tiểu học Trung Nguyên – Yên Lạc – Vĩnh Phỳc _Nm hc 2017 - 2018 gọn đợc ph©n sè 12 12:   ; 18 18: 4:   ; 40 40: 10 18 18:   24 24: 20 20:   35 35: - GV nhËn xÐt, cho ®iĨm em làm + Bài 4: Yêu cầu HS biết quy HS: Tự làm sau lên bảng đồng mẫu số phân số chữa a) b) 1 c) ; ; MÉu sè chung lµ x x = 30 1x15 15   Ta cã: 2x15 30 1x6   5x6 30 1x10 10   3x10 30 + Bµi 5: Cho HS nhËn xÐt: 1 1; 1 1 ;  1; 2 råi tiÕp tôc so sánh phân số có mẫu sè ( vµ ), cã 2 1 cïng tử số ( ) để rút kÕt qu¶: > ; > 2 Vậy phân số đợc xếp 1 từ bé đến lớn là: ; ; ; 2 Cđng cè , dỈn dò: - Nhận xét học - Về nhà học Luyện từ câu Thêm trạng ngữ nguyên nhân cho câu I Mục tiêu: GIO N LP 4D 21 GV : VI MẠNH CƯỜNG Trường Tiểu học Trung Nguyên – Yên Lạc – Vĩnh Phúc _Năm học 2017 - 2018 - Hiểu đợc tác dụng đặc điểm trạng ngữ nguyên nhân - Nhận biết trạng ngữ nguyên nhân câu; thêm trạng ngữ nguyên nhân cho câu II Đồ dùng dạy học: Bảng phụ, băng giấy III Các hoạt động dạy học: A Kiểm tra cũ: Gọi HS lên chữa 1a B Dạy mới: Giới thiệu: Phần nhận xét: * Bài 1, 2: HS: Đọc yêu cầu 1, 2, suy nghĩ phát biểu - GV nhận xét, chốt lời giải: + Vì vắng tiếng cời: Là trạng ngữ nguyên nhân, trả lời cho câu hỏi Vì sao? Phần ghi nhớ: HS: - em đọc nội dung ghi nhớ Phần luyện tập: * Bài 1: HS: Đọc yêu cầu, suy nghĩ phát biểu - HS lên bảng gạch dới phận trạng ngữ câu văn - GV chốt lại lời giải: Câu a: Nhờ siêng năng, cần Câu b: Vì rét, Câu c: Tại Hoa mà tổ không đợc khen * Bài 2: HS: Đọc yêu cầu làm vào tập - HS lên bảng làm băng giấy - GV nhận xét, chốt lời giải: a) Vì học giỏi, Nam đợc cô giáo khen b) Nhờ bác lao công, sân trờng GIO N LP 4D 22 GV : VI MẠNH CƯỜNG Trường Tiểu học Trung Nguyên – Yên Lạc – Vĩnh Phúc _Năm hc 2017 - 2018 lúc c) Tại mải chơi, Tuấn không làm tập * Bài 3: HS: Đọc yêu cầu, suy nghĩ em đặt câu có trạng ngữ nguyên nhân - Nối đọc câu đặt - GV nhận xét, cho điểm Củng cố , dặn dò: - NhËn xÐt giê häc - VỊ nhµ häc vµ lµm tập Đạo đức Dành cho địa phơng I Mục tiêu: - Giúp HS biết giữ gìn môi trờng xung quanh địa phơng nơi sống - Rèn ý thức giữ môi trờng thêm đẹp - Biết đồng tình, ủng hộ với việc làm thể giữ gìn môi trờng xung quanh - Phê phán hành vi gây ô nhiễm môi trờng xung quanh nơi II Nội dung: GV yêu cầu HS nêu việc làm gây ô nhiễm môi trờng xung quanh địa phơng sống: - Vứt rác thải bừa bãi - Vứt xác động vật chết đờng làng ngõ xóm - Nớc thải chuồng chăn nuôi chảy ngõ xóm đọng ứ lâu ngày chỗ thoát Làm để khắc phục tình trạng ô nhiễm địa phơng nơi em sống? - Vứt, đổ rác nơi quy định - Không vứt xác động vật chết đờng - Cần phải có chuồng trại chăn nuôi hợp lý, có cống rãnh thoát nớc thải chuồng chăn nuôi nh nớc sinh hoạt hàng ngày - Thờng xuyên vệ sinh nhà cửa, đờng làng, xóm ngõ nơi sống - Đề cao ý thức giữ môi trờng đẹp GIO N LP 4D 23 GV : VI MẠNH CƯỜNG Trường Tiểu học Trung Nguyên – Yên Lạc – Vĩnh Phúc _Năm học 2017 - 2018 Kü thuật Lắp xe đẩy hàng (2 tiết) I Mục tiêu: - Biết chọn đủ chi tiết để lắp xe có thang - Lắp đợc phận lắp ráp xe có thang kỹ thuật - Rèn luyện tính cẩn thận, an toàn thao tác, lắp chi tiết xe có thang II Đồ dùng: - Mẫu xe có thang lắp - Bộ lắp ghép mô hình kỹ thuật III Các hoạt động: A Kiểm tra cũ: Nêu quy trình lắp xe có thang B Dạy mới: Giới thiệu: HS thực hành lắp xe có thang: a Chọn chi tiết: HS: Chọn đủ chi - GV kiĨm tra HS chän c¸c chi tiÕt tiÕt theo SGK xếp loại b Lắp phận: vào nắp hộp - GV nhắc em cần lu ý lắp (SGV) HS: em đọc ghi nhớ trớc c Lắp ráp xe có thang: lắp - GV quan sát để kịp thời giúp đỡ - Quan sát kỹ hình SGK chỉnh sửa cho HS HS: Quan sát kỹ hình lúng túng bớc lắp SGK để lắp cho - GV nhắc HS lu ý lắp thang vào giá đỡ, thang phải lắp bánh xe, bánh đai trớc, sau lắp thang Đánh giá kết học tập: - GV tổ chức cho HS trng bày sản HS: Trng bày sản phẩm thực phẩm thực hành hành - GV nêu tiêu chuẩn đánh - Dựa vào tiêu chuẩn để giá sản phẩm đánh giá sản phẩm - GV nhận xét, đánh giá kết học tập HS - Nhắc HS tháo chi tiết xếp vào hộp Củng cố , dặn dß: - NhËn xÐt giê häc GIÁO ÁN LỚP 4D 24 GV : VI MẠNH CƯỜNG Trường Tiểu học Trung Nguyên – Yên Lạc – Vĩnh Phúc _Năm học 2017 - 2018 - Về nhà tập lắp xe có thang Thứ sáu ngày 20 tháng năm 2018 Toán Ôn tập phép tính với phân số I Mục tiêu: - Giúp HS ôn tập, củng cố kỹ thực phép cộng phép trừ phân số II Các hoạt động dạy - học: A Kiểm tra cũ: Gọi HS lên chữa nhà B Dạy mới: Giới thiệu: Hớng dẫn luyện tập: + Bài 1: a) Yêu cầu HS tính đợc cộng trừ HS: Đọc yêu cầu tự làm phân số có mẫu số - HS lên bảng làm - GV lớp nhận xét b) Tơng tự nh phần a + Bài 2: HS: Đọc yêu cầu tự làm - HS lên bảng làm - GV lớp nhận xét, chữa bài: 31 31 10 21    10 21 31 35 35 35 35     35 35 35 + Bài 3: HS: Đọc yêu cầu tự làm - HS lên làm b¶ng - C¶ líp nhËn xÐt - GV nhËn xÐt, cho điểm làm x 1  x b) a) 2 x  x 1 x x 21 + Bµi 4: GIÁO ÁN LỚP 4D 25 GV : VI MẠNH CƯỜNG Trường Tiểu học Trung Nguyên – Yên Lạc – Vĩnh Phúc _Năm học 2017 - 2018 - GV híng dÉn HS phân tích đầu HS: Đọc tự làm vào toán - HS lên bảng chữa Giải: a) Số phần diện tích trồng hoa làm đờng là: 19 (vờn hoa) 20 Số phần diện tích để xây bĨ níc lµ: 19 1  (vên hoa) 20 20 b) DiƯn tÝch vên hoa lµ: 2015300 (m2) DiƯn tích xây bể nớc là: 300 15 (m2) Củng cố , dặn dò: 20 - Nhận xét học - Về nhà làm tập Đáp sè: a) vên hoa 20 b) 15 m TËp làm văn Luyện tập xây dựng mở bài, kết văn miêu tả vật I Mục tiêu: Ôn lại kiến thức đoạn mở bài, kết văn miêu tả vật Thực hành viết mở bài, kết cho phần thân vài để hoàn chỉnh văn miêu tả vật II Đồ dùng dạy học: Giấy khổ to viết nội dung tập 2, III Các hoạt động dạy - học: A Kiểm tra cũ: Gọi HS đọc đoạn văn trớc B Dạy mới: Giíi thiƯu: Híng dÉn HS lµm bµi tËp: * Bµi 1: GIÁO ÁN LỚP 4D 26 GV : VI MẠNH CƯỜNG Trường Tiểu học Trung Nguyên – Yên Lạc – Vĩnh Phúc _Năm học 2017 - 2018 - GV kết luận câu trả lời đúng: ý a, b: + Đoạn mở (2 câu đầu) + Đoạn kết (2 câu cuối) ý c: + Mùa xuân mùa công múa + Chiếc ô màu sắc đẹp đến kỳ ảo xập xòe uốn lợn ánh nắng xuân ấm áp * Bài 2: - GV lớp nhận xét, em viết tốt * Bài 3: - GV lớp nhận xét,những viết hay HS: Một em đọc nội dung bài, đọc thầm văn Chim công múa, làm cá nhân vào tập - Từng HS phát biểu ý kiến Mở gián tiếp Kết mở rộng Mở trực tiếp Kết không mở rộng HS: Đọc yêu cầu viết đoạn mở vào tập - Nối đọc mở vừa viết HS: Đọc yêu cầu bài, viết đoạn kết vào - số em làm vào giấy, dán lên bảng lớp Củng cố , dặn dò: - Lần lợt đọc kết - Nhận xét học trớc lớp - Về nhà tập viết nhiều cho - - HS đọc văn quen hoàn chỉnh phần: mở - thân - kết _ Khoa häc Trao ®ỉi chÊt ë ®éng vËt I Mục tiêu: - Sau học, HS kể đợc động vật thờng xuyên phải lấy từ môi trờng phải thải môi trờng trình sống - Vẽ trình bày sơ đồ trao đổi khí trao đổi thức ăn động vật II Đồ dùng dạy học: - Hình trang 128, 129 SGK III Các hoạt động dạy - học: GIO N LP 4D 27 GV : VI MẠNH CƯỜNG Trường Tiểu học Trung Nguyên – Yên Lạc – Vĩnh Phúc _Năm học 2017 - 2018 A KiĨm tra bµi cò: Gäi HS đọc mục Bóng đèn tỏa sáng B Dạy mới: Giới thiệu: Hoạt động 1: Phát biểu bên trao đổi chất động vật * Bớc 1: Làm việc theo cặp - GV kiểm tra giúp đỡ nhóm * Bớc 2: Hoạt động lớp - GV gọi số HS lên trả lời câu hỏi: ? Kể tên yếu tố mà động vật thờng xuyên phải lấy từ môi trờng phải thải môi trờng trình sống ? Quá trình đợc gọi HS: Quan sát H1 SGK + Kể tên đợc vẽ hình + Phát yếu tố đóng vai trò quan trọng sống động vật có hình + Phát yếu tố thiếu để bổ sung - HS thực nhiệm vụ theo gợi ý với bạn - lấy thức ăn, nớc, khí ôxi thải môi trờng chất cặn bã, khí - bô - níc, nớc tiểu - Gọi trình trao đổi chất động vật môi trờng => Kết luận: (SGV) Hoạt động 2: Thực hành vẽ sơ ®å trao ®ỉi chÊt ë ®éng vËt * Bíc 1: GV chia nhóm, phát giấy bút vẽ cho nhóm * Bớc 2: HS làm việc theo nhóm, em tham gia vẽ sơ đồ trao đổi chất động vật - Nhóm trởng điều khiển bạn lần lợt giải thích sơ đồ nhóm * Bớc 3: Các nhóm treo sản phẩm cử đại diện lên trình GIO N LP 4D 28 GV : VI MẠNH CƯỜNG Trường Tiểu học Trung Nguyên – Yên Lạc – Vĩnh Phúc _Năm học 2017 - 2018 bày trớc lớp Củng cố , dặn dò: - NhËn xÐt giê häc - VỊ nhµ häc bµi _ TiÕng ViÖt (tăng) Luyện tập I- Mục đích, yêu cầu Nắm đợc quy tắc viết tên ngời, tên địa lí nớc Luyện vận dụng quy tắc viết tên ngời, tên địa lí nớc phổ biến, quen thuộc II- Đồ dùng dạy- học - Bảng phụ kẻ sẵn nội dung 1,2 Vở tập TV4 III- Các hoạt động dạy- học Hoạt động thầy Hoạt động cđa trß GIÁO ÁN LỚP 4D 29 GV : VI MẠNH CƯỜNG Trường Tiểu học Trung Nguyên – Yên Lạc – Vĩnh Phúc _Năm học 2017 - 2018 æn định A Kiểm tra cũ B Dạy Giới thiệu bài: Nêu mục đích yêu cầu Luyện viết tên ngời, địa lí nớc Bài tập - GV đọc mẫu tên riêng nớc - HD đọc - Treo bảng phụ Bài tập - Mỗi tên riêng gồm phận, phận gồm tiếng ? - Chữ đầu phận viết nh ? - Cách viết tiếng lại nh ? Bài tập - Nêu nhận xét cách viết có đặc biệt ? - GV giải thích thêm ( SGV174 ) Phần ghi nhớ - Em nêu ví dụ minh hoạ Phần luyện tập Bài tập - GV gợi ý để học sinh hiểu tên riêng viết sai tả - Đoạn văn viết ? Bµi tËp - GV nhËn xÐt, chèt lời giải đúng, kết hợp giải thích thêmvề tên ngời, tên địa danh Bài tập - GV nêu cách ch¬i - GV nhËn xÐt, chän HS ch¬i tèt nhÊt Củng cố, dặn dò - Nhận xét tiết học Dặn h/s GIO N LP 4D - Hát - học sinh viết bảng lớp tên riêng , tên địa lÝ VN theo lêi ®äc cđa GV - em nêu quy tắc - Nghe giới thiệu, mở SGK - em đọc yêu cầu - Nghe GV ®äc - Líp ®äc ®ång - em ®äc - em đọc yêu cầu 2, lớp suy nghÜ,TL - em nªu, líp nhËn xÐt ( bé phËn: BP1 cã tiÕng, BP2 cã tiÕng ) - ViÕt hoa - ViÕt thêng cã g¹ch nèi - HS đọc yêu cầu đề bài, TLCH - Viết nh tên ngời Việt Nam - em đọc ghi nhí - häc sinh lÊy vÝ dơ - em đọc đoạn văn - Phát chữ viết sai, sửalại cho - Lu-i Pa-xtơ nhà bác học tiếng giới - Học sinh đọc yêu cầu - Làm cá nhân, em chữa bảng lớp - Chơi trò chơi du lịch - Nghe luật chơi, Thực hành chơi 30 GV : VI MNH CNG Trường Tiểu học Trung Nguyên – Yên Lạc – Vĩnh Phỳc _Nm hc 2017 - 2018 làm lại Hoạt động tập thể Kiểm điểm tuần I Mục tiêu: - HS nhận u, khuyết điểm để có hớng khắc phục II Nội dung: GV nhận xét u, khuyết điểm lớp: a ¦u ®iĨm: GIÁO ÁN LỚP 4D 31 GV : VI MẠNH CƯỜNG Trường Tiểu học Trung Nguyên – Yên Lạc – Vĩnh Phúc _Năm học 2017 - 2018 - Đi học đều, - Khăn quàng, guốc dép tơng đối đầy đủ - Có ý thức học làm tơng đối tốt - Chữ viết có nhiều tiến - Đoàn kết giúp đỡ học tập b Nhợc điểm: - Một số em lêi häc, hay nãi chun riªng: - Mét sè em vệ sinh cá nhân cha sạch: Phơng hớng: - Phát huy u điểm có sẵn - Khắc phục nhợc điểm tồn - Chấm dứt tình trạng ăn cắp bạn GIO N LP 4D 32 GV : VI MẠNH CƯỜNG ... * = = x8 40 a (còn lại làm tơng tự) - Tính (theo mẫu)? (Hớng dẫn tơng tự nh 1) Bài (trang 44 ): Cả lớp làm vào vở-2em chữa 3x - Tính? 3x5 15 = = (còn lại làm t8 8 ơng tự) Bài (trang 44 ): Cả lớp... làm GIO N LP 4D 20 GV : VI MẠNH CƯỜNG Trường Tiểu học Trung Nguyên – Yên Lạc – Vĩnh Phúc _Năm học 2017 - 2018 gọn đợc phân số 12 12:   ; 18 18: 4:   ; 40 40 : 10 18 18:   24 24: 20 20: ... xe có thang: lắp - GV quan sát để kịp thời giúp đỡ - Quan sát kỹ hình SGK chỉnh sửa cho HS HS: Quan sát kỹ hình lúng túng bớc lắp SGK ®Ĩ l¾p cho - GV nh¾c HS lu ý lắp thang vào giá đỡ, thang phải
- Xem thêm -

Xem thêm: Giáo án tuần 32 Lớp 4, , Củng cố - dặn dò:, Củng cố , dặn dò: