0

Tuần 26 giáo án lớp 2 soạn theo định hướng phát triển năng lực học sinh

49 3,783 110

Đang tải.... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 13/02/2018, 22:18

Giáo án lớp 2D Tuần 26 Năm học 2017 - 2018 TUẦN 26: Thứ hai ngày tháng năm 2018 TẬP ĐỌC (2 TIẾT): TÔM CÀNG VÀ CÁ CON I MỤC TIÊU: 1.Kiến thức: - Hiểu ý nội dung: Cá Con Tơm Càng có tài riêng Tơm cứu bạn qua khỏi nguy hiểm Tình bạn họ ngày khăng khít - Trả lời câu hỏi 1, 2, 3, sách giáo khoa Một số học sinh trả lời câu hỏi (M3, M4) Kỹ năng: Ngắt nghỉ dấu câu cụm từ rõ ý ; bước đầu biết đọc trơi chảy tồn Chú ý từ: búng, trân trân, nắc nỏm, ngoắt, quẹo, đỏ ngầu, áo giáp Thái độ: Giáo dục học sinh u thích mơn học II CHUẨN BỊ: Phương pháp hình thức tổ chức dạy học: - Phương pháp vấn đáp, động não, thực hành, thảo luận nhóm - Kĩ thuật đặt câu hỏi, kĩ thuật trình bày phút, động não - Hình thức dạy học lớp, theo nhóm đơi, cá nhân Đồ dùng dạy học: - Giáo viên: Tranh minh hoạ Tập đọc sách giáo khoa Bảng phụ ghi sẵn từ, câu, đoạn cần luyện đọc Mái chèo thật tranh vẽ mái chèo Tranh vẽ bánh lái - Học sinh: Sách giáo khoa III CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY – HỌC : TIẾT 1: Hoạt động dạy Hoạt động học HĐ khởi động: (5 phút) - Tổ chức cho học sinh thi đọc thuộc lòng - Học sinh thực thơ Bé nhìn biển - Giáo viên nhận xét, tuyên dương học sinh tích - Lắng nghe cực - Giới thiệu tựa bài: Tôm Càng Cá - Học sinh nhắc lại tên mở Con sách giáo khoa HĐ Luyện đọc: (30 phút) *Mục tiêu: - Rèn đọc từ: búng, trân trân, nắc nỏm, ngoắt, quẹo, đỏ ngầu, áo giáp - Rèn đọc câu, từ, đoạn - Hiểu nghĩa từ ngữ mới: búng càng, nhìn (trân trân), nắc nỏm hken, mái chèo, bánh lái, quẹo *Cách tiến hành: Hoạt động lớp a Giáo viên đọc mẫu toàn - Giáo viên đọc mẫu toàn lần 1, ý đọc - Học sinh lắng nghe, theo dõi Giáo viên: Tiểu học Giáo án lớp 2D Tuần 26 với giọng thong thả, nhẹ nhàng, nhấn giọng từ ngữ tả đặc điểm, tài riêng vật Đoạn Tôm Càng cứu Cá Con đọc với giọng nhanh, hồi hộp b Học sinh đọc nối tiếp câu trước lớp - Yêu cầu học sinh tìm từ khó, dễ lẫn đọc Ví dụ: + Tìm từ có hỏi, ngã, có âm cuối n, ng, t, c… Năm học 2017 - 2018 - Học sinh nối tiếp đọc câu trước lớp (2 lượt bài) - Tìm từ trả lời theo yêu cầu giáo viên: + Các từ là: óng ánh, nắc nỏm, ngắt, quẹo, biển cá, uốn đuôi, đỏ ngầu, ngách đá, áo giáp,… - Nghe học sinh trả lời ghi từ lên bảng - Đọc mẫu yêu cầu học sinh đọc từ - đến học sinh đọc cá nhân, sau lớp đọc đồng - Yêu cầu học sinh đọc câu Nghe chỉnh - Mỗi học sinh đọc câu, đọc nối sửa lỗi cho học sinh, có tiếp từ đầu hết Chú ý phát âm (Đối tượng M1) c Học sinh nối tiếp đọc đoạn trước lớp - Nêu yêu cầu luyện đọc đoạn sau hỏi: - Dùng bút chì để phân chia Bài tập đọc có đoạn, đoạn từ đâu đoạn đến đâu? - Gọi học sinh đọc đoạn Theo dõi học sinh - Học sinh đọc Cả lớp theo đọc bài, học sinh ngắt giọng sai chỉnh dõi để rút cách đọc đoạn sửa lỗi cho em - Hướng dẫn học sinh đọc lời Tôm Càng - Học sinh đọc Luyện đọc hỏi Cá Con câu: - Hướng dẫn học sinh đọc câu trả lời Cá Chào Cá Con.// Bạn sông Con với Tôm Càng sao?// (giọng ngạc nhiên) - Khen nắc nỏm có nghĩa gì? - Nghĩa khen liên tục, không ngớt tỏ ý thán phục - Bạn nhìn thấy mái chèo? Mái - Mái chèo vật dụng dùng chèo có tác dụng gì? để đẩy nước cho thuyền - Bánh lái có tác dụng gì? - Bánh lái phận dùng để điều khiển hướng chuyển động (hướng đi, di chuyển) tàu, thuyền - Trong đoạn này, Cá Con kể với Tôm Càng - Luyện đọc câu: đề tài mình, đọc lời Cá Con - Đi tơi vừa mái chèo,/ vừa nói với Tôm Càng, em cần thể tự bánh lái đấy.// Bạn xem này!// hào Cá Con - Yêu cầu học sinh đọc lại đoạn - Học sinh ngắt giọng theo hướng dẫn giáo viên: Cá Con vọt lên/ Tơm Giáo viên: Tiểu học Giáo án lớp 2D Tuần 26 Năm học 2017 - 2018 Càng thấy cá to/ mắt đỏ ngầu,/ nhằm Cá Con lao tới.// Tôm Càng vội búng càng, vọt tới,/ xô bạn vào ngách đá nhỏ.// Cú xô làm Cá Con va vào vách đá.// Mất mồi,/ cá tức tối bỏ đi.// - Yêu cầu học sinh đọc đoạn 3: Đoạn văn - Học sinh đọc đoạn kể lại chuyện hai bạn Tôm Càng Cá Con gặp nguy hiểm, em cần đọc với giọng nhanh hồi hộp rõ ràng - Cần ý ngắt giọng cho xác vị trí dấu câu - Yêu cầu học sinh đọc đoạn 4: Hướng dẫn học - Học sinh đọc sinh đọc với giọng khoan thai, hồ hởi thoát qua tai nạn d Học sinh đọc đoạn nhóm - Học sinh hoạt động theo nhóm Lưu ý: Quan sát theo dõi tốc độ đọc đối 4, luân phiên đọc đoạn tượng M1 e Học sinh thi đọc nhóm - Giáo viên tổ chức cho học sinh thi đọc - Các nhóm thi đọc - Yêu cầu học sinh nhận xét - Lớp nhận xét, bình chọn nhóm đọc tốt - Giáo viên nhận xét chung tuyên dương - Lắng nghe nhóm g Đọc đồng - Yêu cầu học sinh đọc đồng - Cả lớp đọc đồng - Giáo viên nhận xét, tuyên dương TIẾT 2: HĐ Tìm hiểu bài: (20 phút) *Mục tiêu: - Học sinh hiểu ý nghĩa câu chuyện: Cá Con Tôm Càng có tài riêng Tơm cứu bạn qua khỏi nguy hiểm Tình bạn họ ngày khăng khít *Cách tiến hành: Làm việc cá nhân -> Chia sẻ cặp đôi -> Chia sẻ trước lớp - Gọi học sinh đọc lại đoạn 1, - học sinh đọc - Tơm Càng làm đáy sông? - Tôm Càng tập búng - Khi cậu ta gặp vật có - Con vật thân dẹt, đầu có hai mắt hình dáng nào? tròn xoe, người phủ lớp vẩy bạc óng ánh - Cá Con làm quen với Tôm Càng - Cá Con làm quen với Tôm Càng nào? lời chào tự giới thiệu tên mình: “Chào bạn Tơi cá Con Chúng sống nước họ nhà tôm bạn…” - Đi Cá Con có ích lợi gì? - Đi Cá Con vừa mái chèo, vừa Giáo viên: Tiểu học Giáo án lớp 2D Tuần 26 Năm học 2017 - 2018 bánh lái - Tìm từ ngữ cho thấy tài riêng - Lượn nhẹ nhàng, ngoắt sang trái, vút Cá Con cái, quẹo phải, quẹo trái, uốn đuôi - Tơm Càng có thái độ với - Tôm Càng nắc nỏm khen, phục lăn Cá Con? - Gọi học sinh đọc phần lại - học sinh đọc, lớp đọc thầm - Khi Cá Con bơi có chuyện - Tơm Càng thấy cá to, mắt đỏ xảy ra? ngầu, nhằm Cá Con lao tới - Hãy kể lại việc Tôm Càng cứu Cá - Tôm Càng búng càng, vọt tới, xô bạn Con vào ngách đá nhỏ (Nhiều học sinh (Học sinh M3, M4 trả lời) kể.) - Yêu cầu học sinh thảo luận theo câu - Học sinh phát biểu hỏi: - Con thấy Tôm Càng có đáng khen? - Tơm Càng dũng cảm./ Tôm Càng lo lắng cho bạn./ Tôm Càng thông minh./… - Tôm Càng thông minh, nhanh - Học sinh nghe nhẹn Nó dũng cảm cứu bạn quan tâm lo lắng cho bạn - Gọi học sinh lên bảng vào tranh - đến học sinh lên bảng kể lại việc Tôm Càng cứu Cá Con HĐ Luyện đọc lại - Đọc diễn cảm: (10 phút) *Mục tiêu: - Học sinh đọc đúng, ngắt nghỉ chỗ, biết nhấn giọng từ ngữ cần thiết *Cách tiến hành: Hoạt động cá nhân - Cả lớp - Giáo viên đọc mẫu lần hai - Lớp theo dõi - Hướng dẫn học sinh cách đọc - Học sinh lắng nghe - Cho nhóm tự phân vai đọc lại - Mỗi nhóm học sinh (vai người dẫn truyện chuyện, vai Tôm Càng, vai Cá Con) - Yêu cầu học sinh nhận xét - Lớp lắng nghe, nhận xét - Giáo viên nhận xét chung lớp bình chọn học sinh đọc tốt Lưu ý: - Đọc đúng: M1, M2 - Đọc hay: M3, M4 HĐ tiếp nối: (5 phút) - Hỏi lại tựa - Học sinh trả lời - Con học tập Tơm Càng đức tính gì? - Học sinh trả lời: Dũng cảm, dám liều cứu bạn - Giáo viên chốt lại phần - Lắng nghe tiết học - Nhận xét tiết học - Lắng nghe - Dặn học sinh luyện đọc - Lắng nghe thực chuẩn bị bài: Sông Hương Giáo viên: Tiểu học Giáo án lớp 2D Tuần 26 Năm học 2017 - 2018 ĐIỀU CHỈNH - BỔ SUNG: ……………………………………………………………… TOÁN: LUYỆN TẬP I MỤC TIÊU: Kiến thức: - Biết xem đồng hồ kim phút vào số 3, số - Biết thời điểm, khoảng thời gian Kỹ năng: Nhận biết việc sử dụng thời gian đời sống ngày Thái độ: Giáo dục học sinh tính cẩn thận, gọn gàng, khoa học u thích học tốn *Bài tập cần làm: tập 1,2 II CHUẨN BỊ: Phương pháp hình thức tổ chức dạy học: - Phương pháp vấn đáp, động não, quan sát, thực hành - Kĩ thuật đặt câu hỏi, trình bày phút, tia chớp, động não - Hình thức dạy học lớp, cá nhân Đồ dùng dạy học: - Giáo viên: Sách giáo khoa, mô hình đồng hồ - Học sinh: Sách giáo khoa III CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY – HỌC: Hoạt động dạy Hoạt động học HĐ khởi động: (5 phút) - Trò chơi: Đố bạn, giờ?: Giáo viên - Học sinh tham gia chơi quay đồng hồ để học sinh trả lời số tương ứng - Giáo viên tổng kết trò chơi, tuyên dương học - Lắng nghe sinh tích cực - Giới thiệu ghi đầu lên bảng: - Học sinh mở sách giáo khoa, Luyện tập trình bày vào HĐ thực hành: (25 phút) *Mục tiêu: - Biết xem đồng hồ kim phút vào số 3, số - Biết thời điểm, khoảng thời gian - Nhận biết việc sử dụng thời gian đời sống ngày *Cách tiến hành: Làm việc cá nhân – Chia sẻ trước lớp Bài 1: - Hướng dẫn học sinh xem tranh vẽ, hiểu - Học sinh xem tranh vẽ hoạt động thời điểm diễn hoạt động Giáo viên: Tiểu học Giáo án lớp 2D Tuần 26 Năm học 2017 - 2018 (được mô tả tranh vẽ) - Trả lời câu hỏi toán - Cuối yêu cầu học sinh tổng hợp toàn phát biểu dạng đoạn tường thuật lại hoạt động ngoại khóa tập thể lớp - Một số học sinh trình bày trước lớp: Lúc 30 phút, Nam bạn đến vườn thú Đến bạn đến chuồng voi để xem voi Sau đó, vào lúc 15 phút, bạn đến chuồng hổ xem hổ 10 15 phút, bạn ngồi nghỉ lúc 11 tất - Yêu cầu học sinh nhận xét - Học sinh nhận xét - Giáo viên nhận xét chung, tuyên dương học - Lắng nghe sinh Bài 2: Làm việc cá nhân – Chia sẻ trước lớp - Học sinh phải nhận biết thời điểm hoạt động “Đến trường học” Các thời điểm diễn hoạt động đó: “7 giờ” “7 15 phút” So sánh thời điểm nêu để trả lời câu hỏi tốn - Hà đến trường sớm Tồn phút? - Hà đến trường sớm Toàn 15 phút - Quyên ngủ muộn Ngọc phút? - Quyên ngủ muộn Ngọc 30 phút - Bây 10 Sau 15 phút (hay 30 - Là 10 15 phút, 10 30 phút) giờ? phút Lưu ý giúp đỡ để đối tượng M1 hồn thành tập µBài tập PTNL (M3, M4): Bài 3: Yêu cầu học sinh tự làm báo cáo - Học sinh tự làm sau báo cáo kết với giáo viên: kết với giáo viên a) Mỗi ngày Bình ngủ khoảng b) Nam từ nhà đến trường hết 15 phút c) Em làm kiểm tra 35 phút HĐ Tiếp nối: (5 phút) - Trong vòng 15 phút em làm xong việc gì? - Trong vòng 30 phút em làm xong việc gì? - Hoặc cho học sinh tập nhắm mắt trải nghiệm xem phút trôi qua nào? - Giáo viên nhận xét tiết học - Dặn học sinh xem lại học lớp Xem Giáo viên: - Em đánh răng, rửa mặt xếp sách vở… - Em làm xong tiết kiểm tra,… - Học sinh tập nhắm mắt trải nghiệm - Lắng nghe - Lắng nghe thực Tiểu học Giáo án lớp 2D Tuần 26 Năm học 2017 - 2018 trước bài: Tìm số bị chia ĐIỀU CHỈNH - BỔ SUNG: KỂ CHUYỆN: TÔM CÀNG VÀ CÁ CON I MỤC TIÊU: Kiến thức: - Hiểu nội dung: Cá Con Tơm Càng có tài riêng Tôm cứu bạn qua khỏi nguy hiểm Tình bạn họ ngày khăng khít - Dựa theo tranh, kể lại đoạn câu chuyện Một số học sinh biết phân vai để dụng lại câu chuyện (BT2) (M3, M4) Kỹ năng: Rèn kỹ nói Biết kể tự nhiên, giọng kể phù hợp với nội dung Có khả tập trung theo dõi bạn kể chuyện biết nhận xét lời kể bạn Thái độ: Giáo dục học sinh yêu thích kể chuyện II CHUẨN BỊ: Phương pháp hình thức tổ chức dạy học: - Phương pháp vấn đáp, động não, quan sát, thảo luận nhóm, thực hành, rò chơi học tập - Kĩ thuật đặt câu hỏi, trình bày phút, “động não” - Hình thức dạy học lớp, theo nhóm, cá nhân Đồ dùng dạy học: - Giáo viên: Bảng phụ ghi sẵn câu hỏi gợi ý Mũ Tôm, Cá để dựng lại câu chuyện - Học sinh: Sách giáo khoa III CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY - HỌC : Hoạt động dạy Hoạt động học HĐ khởi động: (3 phút) - Tổ chức cho học sinh thi đua kể lại câu chuyện - học sinh lên bảng Mỗi học Sơn Tinh, Thủy Tinh sinh kể nối tiếp đoạn truyện Sơn Tinh, Thủy Tinh - Giáo viên nhận xét chung, tuyên dương học sinh - Lắng nghe - Giới thiệu - Ghi đầu lên bảng HĐ kể chuyện (22 phút) *Mục tiêu: - Học sinh biết kể lại đoạn câu chuyện - Một số học sinh biết phân vai dựng lại câu chuyện (M3, M4) Giáo viên: Tiểu học Giáo án lớp 2D Tuần 26 Năm học 2017 - 2018 *Cách tiến hành: Làm việc theo nhóm – Chia sẻ trước lớp Việc 1: Kể đoạn câu chuyện theo tranh Bước 1: Kể nhóm - Giáo viên chia nhóm, yêu cầu nhóm kể lại - Kể lại nhóm Mỗi học nội dung tranh nhóm sinh kể lần Các học sinh khác nghe, nhận xét sửa cho bạn Bước 2: Kể trước lớp - u cầu nhóm cử đại diện lên trình bày - Đại diện nhóm lên trình trước lớp bày Mỗi học sinh kể đoạn - Yêu cầu học sinh nhận xét - Nhận xét theo tiêu chí nêu - u cầu nhóm có yêu cầu bổ sung - Bổ sung ý kiến cho nhóm bạn Chú ý: Với học sinh kể lúng túng, giáo học sinh kể trước lớp viên gợi ý: *Tranh 1: - Tơm Càng Cá Con làm quen với - Chúng làm quen với trường hợp nào? Tôm tập búng - Hai bạn nói với nhau? - Họ tự giới thiệu làm quen Cá Con: Chào bạn Tớ Cá Con.Tôm Càng: Chào bạn Tớ Tôm Càng Cá Con: Tôi sống nước bạn - Cá Con có hình dáng bên ngồi nào? - Thân dẹt, đầu có hai mắt tròn xoe, có lớp vảy bạc óng ánh *Tranh 2: - Cá Con khoe với bạn? - Đuôi vừa mái chèo, vừa bánh lái - Cá Con trổ tài bơi lội cho Tơm - Nó bơi nhẹ nhàng, lúc quẹo Càng xem nào? phải, lúc quẹo trái, bơi thoăn khiến Tôm Càng phục lăn *Tranh 3: - Câu chuyện có thêm nhân vật nào? - Một cá to đỏ ngầu lao tới - Con Cá định làm gì? - Ăn thịt Cá Con - Tơm Càng làm đó? - Nó búng càng, đẩy Cá Con vào ngách đá nhỏ *Tranh 4: - Tôm Càng quan tâm đến Cá Con sao? - Nó xt xoa hỏi bạn có đau khơng? - Cá Con nói với Tơm Càng? - Cảm ơn bạn Tồn thân tơi có áo giáp nên không bị đau Giáo viên: Tiểu học Giáo án lớp 2D Tuần 26 Năm học 2017 - 2018 - Vì Cá Con biết tài Tơm Càng Họ nể trọng quý mến - Vì hai lại kết bạn thân với nhau? Việc 2: Kể lại câu chuyện theo vai (M3, M4): - học sinh lên bảng, tự nhận - Giáo viên gọi học sinh xung phong lên kể vai: Người dẫn chuyện, Tơm lại Càng, Cá Con - Mỗi nhóm kể lần Mỗi lần - Cho nhóm cử đại diện lên thi kể học sinh mặc trang phục để thể - Nhận xét bạn kể - Gọi nhóm nhận xét - Giáo viên nhận xét học sinh Lưu ý: - Kể văn bản: Đối tượng M1, M2 - Kể theo lời kể thân: M3, M4 HĐ tìm hiểu ý nghĩa câu chuyện: (5 phút) *Cách tiến hành: Làm việc cá nhân -> Thảo luận cặp -> Chia sẻ trước lớp - Câu chuyện kể việc gì? - Học sinh trả lời - Câu chuyện nói lên điều gì? - Học sinh trả lời: Cá Con Tôm Càng có tài riêng Tơm cứu bạn qua khỏi nguy hiểm Tình bạn họ ngày khăng khít - Giáo viên nhận xét - Lắng nghe Khuyến khích đối tượng M1 trả lời CH1, M2 trả lời CH2 HĐ Tiếp nối: (5phút) - Hỏi lại tên câu chuyện - Học sinh nhắc lại - Hỏi lại điều cần nhớ - Học sinh trả lời - Giáo viên nhận xét tiết học - Lắng nghe - Dặn học sinh kể lại câu chuyện cho người - Lắng nghe thực thân nghe ĐIỀU CHỈNH - BỔ SUNG: Thứ ba ngày tháng năm 2018 Giáo viên: Tiểu học Giáo án lớp 2D Tuần 26 Năm học 2017 - 2018 TỐN: TÌM SỐ BỊ CHIA I MỤC TIÊU: Kiến thức: - Biết cách tìm số bị chia biết thương số chia - Biết tìm x tập dạng: x : a = b (với a, b số bé phép tính để tìm x phép nhân phạm vi bảng tính học) - Biết giải tốn có phép nhân Kỹ năng: Rèn cho học sinh kĩ tìm x giải tốn có phép nhân Thái độ: Giáo dục học sinh tính cẩn thận, gọn gàng, khoa học Yêu thích học toán *Bài tập cần làm: tập 1,2,3 II CHUẨN BỊ: Phương pháp hình thức tổ chức dạy học: - Phương pháp vấn đáp, động não, quan sát, thực hành - Kĩ thuật đặt câu hỏi, trình bày phút, tia chớp, động não - Hình thức dạy học lớp, cá nhân Đồ dùng dạy học: - Giáo viên: Sách giáo khoa, Các bìa hình vng (hoặc hình tròn) - Học sinh: Sách giáo khoa III CÁC HOẠT ĐỘNG DAY – HỌC : Hoạt động dạy Hoạt động học HĐ khởi động: (3 phút) - Giáo viên yêu cầu học sinh ước lượng - Học sinh ước lượng thời gian thời gian học tập sinh hoạt học tập sinh hoạt - Yêu cầu học sinh nhận xét - Bạn nhận xét - Giáo viên nhận xét, tuyên dương học - Lắng nghe sinh trả lời nhanh - Giới thiệu ghi đầu lên bảng: - Học sinh mở sách giáo khoa, trình Tìm số bị chia bày vào HĐ hình thành kiến thức mới: (15 phút) *Mục tiêu: - Biết cách tìm số bị chia biết thương số chia - Biết tìm x tập dạng: x : a = b (với a, b số bé phép tính để tìm x phép nhân phạm vi bảng tính học) *Cách tiến hành: * Gắn ô vuông lên bảng thành hàng - Học sinh quan sát - Giáo viên nêu: Có vng xếp thành - Học sinh trả lời: Có vng hàng Mỗi hàng có vng? - Giáo viên gợi ý để học sinh tự viết được: - Học sinh tự viết : = : = Số bị chia Số chia Thương - Yêu cầu học sinh nhắc lại: số bị chia 6; số - Học sinh nhắc lại: số bị chia 6; Giáo viên: 10 Tiểu học Giáo án lớp 2D Tuần 26 Năm học 2017 - 2018 - Địa điểm : Sân trường Vệ sinh an toàn nơi tập - Phương tiện: Còi III/ NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP LÊN LỚP: NỘI DUNG ĐỊNH LƯỢNG I/ MỞ ĐẦU 4p - Giáo viên: Nhận lớp phổ biến nội dung yêu cầu học - Gọi học sinh lên thực lại động tác học tiết trước: Đi nhanh chuyển sang chạy, Đi thường theo vạch kẽ thẳng, hai tay chống hông dang ngang - Giáo viên nhận xét - Quan sát, nhắc nhở học sinh khởi động khớp: cổ, cổ tay, hông, gối,… II/ CƠ BẢN: 26p Việc 1: Đi kiễng gót, hai tay chống hơng 10p - Phân tích lại kỹ thuật động tác đồng thời kết hợp thị phạm cho học sinh nhớ lại kỹ thuật - Sau điều khiển cho học sinh thực - Quan sát,nhắc nhở (Chú ý theo dõi đối tượng M1) Việc 2: Đi nhanh chuyển sang chạy PHƯƠNG PHÁP TỔ CHỨC * * * * * * * * 10p - Phân tích lại kỹ thuật động tác đồng thời kết hợp thị phạm cho học sinh nhớ lại kỹ thuật - Sau điều khiển cho học sinh thực - Quan sát,nhắc nhở (Chú ý theo dõi đối tượng M1) Việc 3: Trò chơi “Kết bạn” 6p - Phân tích lại thị phạm cho học sinh nắm cách chơi - Sau cho học sinh chơi thử - Nêu hình thức xử phạt (Khích lệ tham gia tích cực đối tượng M1) Giáo viên: 35 Tiểu học Đội Hình * * * * * * * * * * * * * * * * GV * * * * * * * * Giáo án lớp 2D Tuần 26 III Phần kết thúc - Hướng dẫn cho học sinh động tác thả lỏng toàn thân - Học sinh đứng chỗ vỗ tay hát - Hệ thống lại học - Yêu cầu nội dung nhà ôn lại động tác học Năm học 2017 - 2018 5p Đội hình xuống lớp * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * GV ĐIỀU CHỈNH - BỔ SUNG: TIẾNG ANH: (GV chuyên trách) CHIỀU THỨ NĂM: TẬP LÀM VĂN: ĐÁP LỜI ĐỒNG Ý TẢ NGẮN VỀ BIỂN I MỤC TIÊU: Kiến thức: - Biết đáp lại lời đồng ý số tình giao tiếp đơn giản cho trước BT1 - Viết câu trả lời cảnh biển (đã nói tiết Tập làm văn tuần trước – BT2) Kỹ năng: Rèn cho học sinh viết câu, đáp lời đồng ý Thái độ: Giáo dục học sinh yêu thích mơn học II CHUẨN BỊ: Phương pháp hình thức tổ chức dạy học: - Phương pháp vấn đáp, động não, quan sát, thực hành - Kĩ thuật đặt câu hỏi, trình bày phút, động não - Hình thức dạy học lớp, cá nhân Đồ dùng dạy học: - Giáo viên: Sách giáo khoa, Tranh minh hoạ cảnh biển tuần Các tình viết vào giấy Vở tập Tiếng Việt - Học sinh: Sách giáo khoa, tập III CÁC HOẠT ĐỘNG DAY – HỌC : Hoạt động dạy Hoạt động học HĐ khởi động: (5 phút) Giáo viên: 36 Tiểu học Giáo án lớp 2D Tuần 26 - Gọi học sinh hoạt động theo cặp tình sau: + Tình 1: Học sinh 1: Hỏi mượn bạn bút Học sinh 2: Nói đồng ý Học sinh 1: Đáp lại lời đồng ý bạn + Tình 2: Học sinh 1: Đề nghị bạn làm trực nhật hộ bị ốm Học sinh 2: Nói đồng ý Học sinh 1: Đáp lại lời đồng ý bạn - Nhận xét, tuyên dương học sinh - Giới thiệu - ghi lên bảng Năm học 2017 - 2018 - cặp học sinh lên bảng thực hành - Học sinh lớp theo dõi nhận xét - Học sinh lớp theo dõi nhận xét - Lắng nghe - Học sinh mở sách giáo khoa tập HĐ thực hành: (25 phút) *Mục tiêu: - Biết đáp lại lời đồng ý số tình giao tiếp đơn giản cho trước BT1 - Viết câu trả lời cảnh biển (đã nói tiết Tập làm văn tuần trước – BT2) *Cách tiến hành: Bài 1: Làm việc theo cặp – Chia sẻ trước lớp - Giáo viên đưa tình gọi học sinh - Học sinh 1: Đọc tình lên bảng thực hành đáp lại - Học sinh 2: Nói lời đáp lại - Một tình cho nhiều cặp học sinh *Tình a: Cháu cảm ơn bác thực hành ạ./ Cảm ơn bác Cháu ngay./ … *Tình b: Cháu cảm ơn ạ./ May q, cháu cảm ơn nhiều… *Tình c: Hay Cậu sang nhé./ Nhanh lên Tớ chờ… - Nhận xét, tuyên dương học sinh Bài 2: Làm việc cá nhân – Chia sẻ trước lớp - Treo tranh - Tranh vẽ cảnh gì? - Tranh vẽ cảnh biển buổi sáng - Sóng biển nào? - Sóng biển xanh dềnh lên./ - Sóng nhấp nhơ mặt biển xanh - Trên mặt biển có gì? - Trên mặt biển có cánh buồm lướt sóng hải âu chao lượn - Trên bầu trời có gì? - Mặt trời nhô lên, đám mây trôi nhẹ nhàng Giáo viên: 37 Tiểu học Giáo án lớp 2D Tuần 26 - Hãy viết đoạn văn theo câu trả lời - Gọi học sinh đọc viết mình, giáo viên ý sửa câu từ cho học sinh Năm học 2017 - 2018 - Học sinh tự viết đến 10 phút - Nhiều học sinh đọc VD: Cảnh biển lúc bình minh thật đẹp Sóng biển nhấp nhô mặt biển xanh Những cánh buồm đỏ thắm lướt sóng Đàn hải âu chao lượn Mặt trời lên, đám mây trắng bồng bềnh trôi - Lắng nghe - Giáo viên nhận xét, tuyên dương viết tốt HĐ Tiếp nối: (5 phút) - Đánh giá chung kết làm học sinh - Lắng nghe - Giáo viên nhận xét tiết học - Lắng nghe - Nhắc nhở học sinh đáp lại lời đồng ý - Lắng nghe thực lịch sự, có văn hóa, nhà viết lại văn vào Về nhà Chuẩn bị sau ĐIỀU CHỈNH - BỔ SUNG: THỦ CƠNG: LÀM DÂY XÚC XÍCH TRANG TRÍ (TIẾT 2) I MỤC TIÊU: Kiến thức: Học sinh biết cách làm dây xúc xích giấy thủ cơng Kỹ năng: Làm dây xúc xích để trang trí Thái độ: Thích làm đồ chơi, yêu thích sản phẩm lao động II CHUẨN BỊ: Phương pháp hình thức tổ chức dạy học: - Phương pháp vấn đáp, động não, quan sát, thực hành - Kĩ thuật đặt câu hỏi, trình bày phút, động não - Hình thức dạy học lớp, cá nhân Đồ dùng dạy học: - Giáo viên: Dây xúc xích mẫu giấy thủ công - Học sinh: Giấy thủ cơng, kéo, hồ dán, bút chì, thước kẻ III CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY - HỌC : Hoạt động dạy HĐ khởi động: (5 phút) Giáo viên: Hoạt động học 38 Tiểu học Giáo án lớp 2D Tuần 26 Năm học 2017 - 2018 - Hát - Học sinh hát - Kiểm tra đồ dùng học tập phục vụ tiết học - Học sinh báo cáo - Giới thiệu - ghi lên bảng - Học sinh quan sát HĐ thực hành: (15 phút) *Mục tiêu: Học sinh làm dây xúc xích trang trí Gấp nếp gấp tương đối thẳng, phẳng *Cách tiến hành: Hoạt động cá nhân - Học sinh nhắc lại quy trình làm dây xúc xích - Học sinh nhắc lại quy trình giấy thủ cơng: trình làm dây xúc xích giấy + Bước 1: Cắt thành nan giấy thủ công: + Bước 2: Dán nan giấy thành giây xúc + Bước 1: Cắt thành nan xích giấy + Bước 2: Dán nan giấy thành giây xúc xích - Học sinh thực hành làm dây xúc xích - Học sinh thực hành theo nhóm giấy thủ cơng Giáo viên nhắc học sinh cắt nan giấy cho thẳng theo đường kẻ có độ dài - Trong học sinh thực hành, giáo viên quan sát giúp em lúng túng - Động viên em làm dây xúc xích dài với nhiều vòng nhiều màu sắc khác để sử dụng trang trí góc học tập trang trí gia đình Quan sát, theo dõi giúp đỡ đối tượng M1 để hoàn thành sản phẩm HĐ Tiếp nối: (5 phút) - Trưng bày đánh giá sản phẩm - Học sinh trưng bày sản phẩm lớp - Cho học sinh đánh giá sản phẩm - Học sinh thực - Giáo viên kết luận chung Tuyên dương nhóm - Lắng nghe cá nhân làm tốt - Nhắc lại nội dung tiết học - Học sinh trả lời - Giáo viên nhận xét tiết học - Lắng nghe - Dặn học sinh nhà thực hành tiếp Chuẩn bị - Lắng nghe thực giấy thủ công cho sau: Làm đồng hồ đeo tay ĐIỀU CHỈNH - BỔ SUNG: Giáo viên: 39 Tiểu học Giáo án lớp 2D Tuần 26 Năm học 2017 - 2018 KỸ NĂNG SỐNG: ÔN TẬP TRẢI NGHIỆM - TRANH TÀI CÙNG POKI Thứ sáu ngày tháng năm 2018 TOÁN: LUYỆN TẬP I MỤC TIÊU: Kiến thức: - Biết tính độ dài đường gấp khúc ; tính chu vi hình tam giác, hình tứ giác Kỹ năng: - Rèn cho học sinh kĩ tính độ dài đường gấp khúc, kĩ tính chu vi hình tam giác, hình tứ giác Thái độ: Giáo dục học sinh tính cẩn thận, gọn gàng, khoa học Yêu thích học toán *Bài tập cần làm: tập 1,3,4 II CHUẨN BỊ: Phương pháp hình thức tổ chức dạy học: - Phương pháp vấn đáp, động não, quan sát, thực hành - Kĩ thuật đặt câu hỏi, trình bày phút, tia chớp, động não - Hình thức dạy học lớp, cá nhân Đồ dùng dạy học: - Giáo viên: Sách giáo khoa, bảng phụ - Học sinh: Sách giáo khoa III CÁC HOAT ĐỘNG DẠY - HỌC: Hoạt động dạy Hoạt động học HĐ khởi động: (3 phút) - Trò chơi: Đố bạn: Giáo viên đưa độ dài - Học sinh tham gia chơi cạnh tam giác để học sinh nêu đáp án: cm, cm, cm cm, 12 cm, cm cm, cm, 13 cm - Yêu cầu học sinh nhận xét - Học sinh nhận xét - Giáo viên nhận xét, tuyên dương học sinh - Lắng nghe - Giới thiệu ghi đầu lên bảng: - Học sinh mở sách giáo khoa, Luyện tập trình bày vào HĐ thực hành: (14 phút) *Mục tiêu: - Biết tính độ dài đường gấp khúc ; tính chu vi hình tam giác, hình tứ giác *Cách tiến hành: Bài 1: Làm việc cá nhân – Chia sẻ trước lớp Giáo viên: 40 Tiểu học Giáo án lớp 2D Tuần 26 - Bài nối điểm để có nhiều đường gấp khúc khác mà đường có đoạn thẳng, chẳng hạn là: ABCD, ABDC, CABD, CDAB, - Khi làm bài, yêu cầu học sinh cần nối điểm để có đường gấp khúc - Giáo viên nhận xét chung Bài 3: Làm việc cá nhân – Chia sẻ trước lớp Năm học 2017 - 2018 - Học sinh tự tìm hiểu yêu cầu làm (Học sinh cần nối điểm để có đường gấp khúc trên.) - Kiểm tra chéo cặp - Học sinh tự tìm hiểu yêu cầu làm - Kiểm tra chéo cặp - Yêu cầu học sinh lên bảng chia sẻ kết - Học sinh làm bài: Bài giải: Chu vi hình tứ giác DEGH là: + + + = 18(cm) Đáp số: 18cm - Yêu cầu học sinh nhận xét bảng - Học sinh nhận xét bạn - Giáo viên nhận xét chung Bài 4: TC Trò chơi “Ai nhanh hơn” - Giáo viên tổ chức cho dãy học sinh thi đua: - Học sinh dãy thi đua Giải cách a) Bài giải Chú ý: Độ dài đường gấp khúc ABCDE + Nếu có thời gian, giáo viên liên hệ là: “hình ảnh” đường gấp khúc ABCDE với hình tứ + + 3+ = 12(cm) giác ABCD (độ dài đường gấp khúc ABCDE Đáp số: 12cm chu vi hình tứ giác ABCD) Đường gấp b) Bài giải khúc ABCDE cho “khép kín” hình Chu vi hình tứ giác ABCD là: tứ giác ABCD + + + = 12(cm) Đáp số: 12 cm - Học sinh thay tổng phép nhân: x = 12 (cm) - Giáo viên nhận xét chung Lưu ý giúp đỡ để đối tượng M1 hồn thành tập µBài tập PTNL (M3, M4): Bài tập 2: Yêu cầu học sinh tự làm báo - Học sinh tự làm sau báo cáo kết với giáo viên: cáo kết với giáo viên Chu vi hình tam giác ABC là: + + = 11 (cm) Đáp số: 11cm HĐ Tiếp nối: (3 phút) - Trò chơi: Thi tính chu vi - Giáo viên hướng dẫn cách chơi Giáo viên: - Học sinh lớp chơi trò chơi theo hướng dẫn giáo viên 41 Tiểu học Giáo án lớp 2D Tuần 26 Năm học 2017 - 2018 - Chuẩn bị: Số phép nhân phép chia - Giáo viên chốt lại phần tiết - Học sinh lắng nghe dạy - Giáo viên nhận xét tiết học - Lắng nghe - Dặn học sinh xem lại học lớp Sửa - Lắng nghe thực sai Xem trước sau ĐIỀU CHỈNH - BỔ SUNG: CHÍNH TẢ: (NGHE VIẾT) SƠNG HƯƠNG I MỤC TIÊU: Kiến thức: - Chép xác tả, trình bày hình thức đoạn văn xi - Làm tập 2a Kỹ năng: Rèn cho học sinh quy tắc tả d/gi/r Thái độ: Giáo dục tính cẩn thận, xác, yêu thích chữ Việt II CHUẨN BỊ: Phương pháp hình thức tổ chức dạy học: - Phương pháp vấn đáp, động não, quan sát, thảo luận nhóm, thực hành, trò chơi học tập - Kĩ thuật đặt câu hỏi, trình bày phút, động não - Hình thức dạy học lớp, theo nhóm, cá nhân Đồ dùng dạy học: - Giáo viên: Sách giáo khoa, bảng phụ viết sẵn nội dung tập tả - Học sinh: Sách giáo khoa, bảng con, tập, đồ dùng học tập đầy đủ II Các HOẠT ĐỘnG DẠY - HỌC: Hoạt động dạy Hoạt động học HĐ khởi động: (3 phút) - Hát - Học sinh hát bài: Chữ đẹp, nết ngoan - Nhận xét làm học sinh, khen em - Lắng nghe tuần trước viết tốt - Giới thiệu bài: Sông Hương cảnh đẹp - Mở sách giáo khoa tiếng Huế Hơm lớp viết đoạn Sông Hương làm tập tả phân biệt r/d/gi - Ghi đầu lên bảng Giáo viên: 42 Tiểu học Giáo án lớp 2D Tuần 26 Năm học 2017 - 2018 HĐ chuẩn bị viết tả (5 phút) *Mục tiêu: - Học sinh có tâm tốt để viết - Nắm nội dung thơ để viết cho tả *Cách tiến hành: Hoạt động lớp - Giáo viên giới thiệu đọc tả: Đọc - Học sinh lắng nghe chậm rõ ràng, phát âm chuẩn - Yêu cầu học sinh đọc lại - Học sinh đọc lại - Hướng dẫn học sinh nắm nội dung viết - Học sinh trả lời câu hỏi cách trình bày qua hệ thống câu hỏi gợi ý: giáo viên Qua nắm nội dung viết, cách trình bày, điều cần lưu ý + Đoạn trích viết cảnh đẹp nào? + Sông Hương + Đoạn văn miêu tả cảnh đẹp sông Hương + Cảnh đẹp sông Hương vào vào thời điểm nào? mùa hè đêm xuống + Đoạn văn có câu? + câu + Trong đoạn văn từ viết hoa? + Các từ đầu câu: Mỗi, Những Vì sao? Tên riêng: Hương Giang - Yêu cầu học sinh nêu điểm (âm, vần) - Học sinh nêu hay viết sai - Giáo viên yêu cầu học sinh viết vào bảng - Luyện viết vào bảng con, học từ khó: phượng vĩ, đỏ rực, Hương sinh viết bảng lớp Giang, dải lụa, lung linh - Nhận xét viết bảng học sinh - Lắng nghe - Giáo viên đọc lần Quan sát, nhắc nhở, khuyến khích học sinh trả lời: M1 HĐ viết tả (15 phút) *Mục tiêu: - Học sinh nghe viết xác đoạn bài: Sơng Hương - Viết hoa chữ đầu câu, ghi dấu câu vị trí *Cách tiến hành: Hoạt động lớp - cá nhân - Giáo viên nhắc học sinh vấn đề cần - Lắng nghe thiết: Viết tên tả vào trang Chữ đầu câu viết hoa lùi vào ô, ý lắng nghe cô giáo phát âm, đọc nhẩm cụm từ để viết cho đúng, đẹp, nhanh; ngồi viết tư thế, cầm viết qui định - Giáo viên đọc cho học sinh viết - Học sinh viết vào Lưu ý: Tư ngồi, cách cầm bút, tốc độ: đối tượng M1 HĐ chấm nhận xét (3 phút) *Mục tiêu: - Giúp em tự phát lỗi phát lỗi giúp bạn *Cách tiến hành: HĐ cá nhân - cặp đôi Giáo viên: 43 Tiểu học Giáo án lớp 2D Tuần 26 - Giáo viên đọc lại cho học sinh soát lỗi - Giáo viên chấm nhanh - - Nhận xét nhanh làm học sinh HĐ làm tập: (6 phút) *Mục tiêu: - Giúp học sinh rèn quy tắc tả r/d/gi *Cách tiến hành: Bài 2a: Làm việc - Gọi học sinh đọc yêu cầu - Yêu cầu học sinh tự làm - Yêu cầu học sinh lên bảng chia sẻ kết - Yêu cầu học sinh nhận xét - Giáo viên nhận xét, chốt đáp án: giải thưởng, rải rác, dải núi rành mạch, để dành, tranh giành HĐ tiếp nối: (3 phút) - Cho học sinh nêu lại tên học - Gọi học sinh tìm tiếng có âm r/d/gi - Chọn số học sinh viết chữ đẹp không mắc lỗi cho lớp xem - Nhận xét tiết học - Nhắc nhở học sinh mắc lỗi tả nhà viết lại từ viết sai (10 lần) Xem trước tả sau Năm học 2017 - 2018 - Học sinh xem lại mình, dùng bút chì gạch chân lỗi viết sai Sửa lại xuống cuối bút mực - Lắng nghe - Học sinh nêu yêu cầu - Học sinh tự làm vào Vở tập Tiếng Việt 2, tập hai - học sinh lên bảng chia sẻ kết quả: a) giải thưởng, rải rác, dải núi rành mạch, để dành, tranh giành - Học sinh nhận xét, sửa sai (nếu có) - Học sinh nghe - Học sinh nêu - Học sinh thi đua tìm từ - Quan sát, học tập - Lắng nghe - Lắng nghe thực ĐIỀU CHỈNH - BỔ SUNG: MỸ THUẬT: (GV chuyên trách) Giáo viên: 44 Tiểu học Giáo án lớp 2D Tuần 26 Năm học 2017 - 2018 TỰ NHIÊN VÀ XÃ HỘI: MỘT SỐ LOÀI CÂY SỐNG DƯỚI NƯỚC (Chương trình hành) I MỤC TIÊU: Kiến thức: - Nêu tên, lợi ích số loài sống nước - Kể tên số lồi sống trơi loại có rễ cắm sâu bùn Kỹ năng: Rèn cho học sinh kĩ quan sát Thái độ: Giáo dục học sinh u thích mơn học II CHUẨN BỊ: Phương pháp hình thức tổ chức dạy học: - Phương pháp vấn đáp, động não, quan sát, thảo luận nhóm, thực hành, trò chơi học tập - Kĩ thuật đặt câu hỏi, trình bày phút, kỹ thuật khăn trải bàn, động não - Hình thức dạy học lớp, theo nhóm, cá nhân Đồ dùng dạy học: - Giáo viên: Tranh, ảnh sách giáo khoa trang 54, 55 Các tranh, ảnh sưu tầm loại sống nước Phấn màu, giấy, bút viết bảng Sưu tầm vật thật: Cây bèo tây, rau rút, hoa sen, … - Học sinh: Sách giáo khoa Sưu tầm vật thật: Cây bèo tây, rau rút, hoa sen, … III CÁC HOAT ĐỘNG DẠY - HỌC: Hoạt động dạy Hoạt động học HĐ khởi động: (5 phút) - Hát Quả - Hát - Giáo viên để nhóm trả lời - Các nhóm trả lời cách ngẫu nhiên cách ngẫu nhiên Ví dụ: Quả mà chua chua Xin thưa khế - Những học sinh hát loại nhóm Do đó, chia lớp thành nhóm tương ứng với: Quả khế, mít, đất pháo - Đàm thoại: - Học sinh trả lời + Kể tên số loài sống cạn mà em biết + Nêu tên lợi ích loại đó? - Cả lớp, giáo viên theo dõi nhận xét - Học sinh nhận xét - Giáo viên giới thiệu: Các em biết - Mở sách giáo khoa, vài học sinh nhắc số loài sống cạn, hôm lại tên thầy hướng dẫn cho em biết số loài sống nước - Giáo viên ghi tựa lên bảng Giáo viên: 45 Tiểu học Giáo án lớp 2D Tuần 26 Năm học 2017 - 2018 HĐ hình thành kiến thức mới: (25 phút) *Mục tiêu: - Nêu tên, lợi ích số lồi sống nước - Kể tên số loài sống trơi loại có rễ cắm sâu bùn *Cách tiến hành: Việc 1: Làm việc với sách giáo khoa: Làm việc theo nhóm – Chia sẻ trước lớp Mục tiêu: - Nói tên nêu ích lợi số sống nước - Nhận biết nhóm sống trơi mặt nước nhóm có rễ bám sâu vào bùn đáy nước Cách tiến hành: Bước 1: Làm việc theo nhóm -Yêu cầu học sinh thảo luận câu hỏi - Học sinh thảo luận ghi vào phiếu sau: + Nêu tên hình 1, 2, + Nêu nơi sống + Nêu đặc điểm giúp sống mặt nước Bước 2: Làm việc theo lớp - Hết thảo luận - Học sinh dừng thảo luận - Giáo viên yêu cầu nhóm báo cáo - Các nhóm báo cáo - Giáo viên nhận xét ghi vào phiếu - Nhận xét, bổ sung thảo luận (phóng to) bảng - Giáo viên tiếp tục nhận xét tổng kết vào tờ phiếu lớn bảng - Cây sen vào thơ ca Vậy cho cô - Trả lời: biết đoạn thơ miêu tả đặc Trong đầm đẹp sen điểm, nơi sống sen? Lá xanh, trắng lại xen nhị vàng Nhị vàng trắng xanh Gần bùn mà chẳng hôi mùi bùn Việc 2: Trưng bày tranh ảnh, vật thật: Làm việc theo nhóm – Chia sẻ trước lớp Cách tiến hành: - Yêu cầu: học sinh chuẩn bị tranh ảnh thật sống nước - Yêu cầu học sinh dán tranh ảnh - Học sinh trang trí tranh ảnh, thật vào tờ giấy to ghi tên Bày thành viên tổ sưu tầm lên bàn, ghi tên - Trưng bày sản phẩm tổ lên bàn - Học sinh tổ quan sát đánh giá lẫn Giáo viên: 46 Tiểu học Giáo án lớp 2D Tuần 26 Năm học 2017 - 2018 - Giáo viên nhận xét đánh giá kết - Học sinh lắng nghe tổ Việc 3: TC Trò chơi “Tiếp sức” Cách tiến hành: Chia làm nhóm chơi - Phổ biến cách chơi: Khi giáo viên có - Học sinh nghe lệnh, nhóm đứng lên nói tên loại sống nước Cứ thành viên nhóm tiếp sức nói tên Nhóm nói nhiều nước nhanh nhóm thắng - Giáo viên tổ chức cho học sinh chơi - Học sinh thực chơi - Giáo viên tổng kết trò chơi, tuyên - Học sinh nghe dương học sinh HĐ Tiếp nối: (5 phút) - Giáo viên chốt lại phần - Học sinh lắng nghe tiết dạy - Giáo viên nhận xét tiết học - Học sinh lắng nghe - Dặn học sinh xem lại học - Lắng nghe thực lớp Xem trước sau ĐIỀU CHỈNH - BỔ SUNG: SINH HOẠT TẬP THỂ: I MỤC TIÊU: Giúp HS: - Nắm ưu - khuyết điểm tuần - Phát huy ưu điểm, khắc phục nhược điểm - Biết phương hướng tuần tới - GD HS có tinh thần đồn kết, giúp đỡ lẫn - Biết truyền thống nhà trường - Thực an tồn giao thơng đường II CHUẨN BỊ: - GV: Nắm Ưu – khuyết điểm HS tuần - HS: Các mảng chuẩn bị nội dung iII CÁC HOẠT ĐỘNG CHÍNH: Lớp hát đồng ca Giáo viên: 47 Tiểu học Giáo án lớp 2D Tuần 26 Năm học 2017 - 2018 Lớp báo cáo hoạt động tuần: - Các Trưởng ban Học tập, Nề nếp, Sức khỏe – Vệ sinh, Văn nghệ - TDTT báo cáo hoạt động Ban - CTHĐTQ lên nhận xét chung, xếp loại thi đua dãy Đề nghị danh sách tuyên dương, phê bình thành viên lớp - GV nhận xét chung: + Nề nếp: + Học tập: Phương hướng tuần sau: - Tiếp tục thi đua: Học tập tốt, thực tốt nề nếp, lời thầy cô, nói lời hay làm việc tốt Tuyên dương – Phê bình: - Tuyên dương: - Phê bình : Giáo viên: 48 Tiểu học Giáo án lớp 2D Giáo viên: Tuần 26 49 Năm học 2017 - 2018 Tiểu học ... cần làm - Học sinh nêu không nên làm để thể lịch gọi điện thoại - Học sinh nhận xét Giáo viên: 26 Tiểu học Giáo án lớp 2D Tuần 26 Năm học 20 17 - 20 18 - Nhận xét chung Tuyên dương học sinh có... đềm Giáo viên: 16 Tiểu học Giáo án lớp 2D Tuần 26 Năm học 20 17 - 20 18 *Cách tiến hành: a Giáo viên đọc mẫu toàn - Học sinh lắng nghe, theo dõi - Lưu ý học sinh cách đọc: giọng nhẹ nhàng, thán... - Học sinh trả lời - Cư xử lịch đến nhà người khác thể điều gì? - Giáo viên tổng kết bài, giáo dục học sinh phải - Lắng nghe Giáo viên: 28 Tiểu học Giáo án lớp 2D Tuần 26 Năm học 20 17 - 20 18
- Xem thêm -

Xem thêm: Tuần 26 giáo án lớp 2 soạn theo định hướng phát triển năng lực học sinh,

KHÓA HỌC DÀNH CHO BẠN

Từ khóa liên quan