0

Hạch toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm trong đơn vị xây lắp hiện nay

33 69 0
  • Hạch toán chi phí sản xuất và tính giá thành  sản phẩm trong đơn vị xây lắp hiện nay

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 30/07/2013, 14:27

Hạch toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm là khâu hết sức quan trọng của hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh của doanh nghiệp. Kết quả của công tác hạch toán này giúp doanh nghiệp xác định tổng số hao phí của quá trình sản xuất sản phẩm để từ đó có thể tính giá cho sản phẩm. Tuy trong điều kiện nền kinh tế thị trường hiện nay thì giá cả của sản phẩm là giá thị trường - được xac định qua quan hệ cung cầu nhưng công tác hạch toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm vẫn có vai trò rất thiết thực : định hướng cho doanh ngiệp trong việc giảm chi phí sản xuất để có thể hạ thấp giá thành của sản phẩm, tạo ra lợi thế cạnh tranh cho sản phẩm của mình và giúp cho doanh nghiệp thu được nhiều lợi nhuận.So với trước kia thì hiện nay công tác hạch toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm trở nên khó khăn, phức tạp hơn nhiều do các thị trường có liên quan đến hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp luôn luôn có những biến động ảnh hưởng trực tiếp tới hoạt động sản xuất kinh doanh nói chung và công tác hạch toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm nói riêng. Thực tế này đòi hỏi người làm công tác hạch toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm phaỉ hết sức năng động, bám sát diễn biến của thị trường để có thể thực hiện hiệu quả việc hạch toán : luôn luôn chính xác, có tác dụng hạn chế những hành vi tiêu cực và đóng góp hữu ích cho hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp.Xuất phát từ tầm quan trọng của công tác hạch toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm đôí với hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp cũng như những thay đổi và khó khăn của công tác hạch toán này trong điều kiện hiện nay, em đ• quyết định lựa chọn đề tài cho chuyên đề tôt nghiệp lớp bồi dưỡng kế toán trưởng của mình là: " Hạch toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm trong đơn vị xây lắp hiện nay" lời nói đầu Hạch toán chi phí sản xuất tính giá thành sản phẩm là khâu hết sức quan trọng của hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh của doanh nghiệp. Kết quả của công tác hạch toán này giúp doanh nghiệp xác định tổng số hao phí của quá trình sản xuất sản phẩm để từ đó có thể tính giá cho sản phẩm. Tuy trong điều kiện nền kinh tế thị trờng hiện nay thì giá cả của sản phẩmgiá thị trờng - đợc xac định qua quan hệ cung cầu nhng công tác hạch toán chi phí sản xuất tính giá thành sản phẩm vẫn có vai trò rất thiết thực : định hớng cho doanh ngiệp trong việc giảm chi phí sản xuất để có thể hạ thấp giá thành của sản phẩm, tạo ra lợi thế cạnh tranh cho sản phẩm của mình giúp cho doanh nghiệp thu đợc nhiều lợi nhuận. So với trớc kia thì hiện nay công tác hạch toán chi phí sản xuất tính giá thành sản phẩm trở nên khó khăn, phức tạp hơn nhiều do các thị trờng có liên quan đến hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp luôn luôn có những biến động ảnh hởng trực tiếp tới hoạt động sản xuất kinh doanh nói chung công tác hạch toán chi phí sản xuất tính giá thành sản phẩm nói riêng. Thực tế này đòi hỏi ngời làm công tác hạch toán chi phí sản xuất tính giá thành sản phẩm phaỉ hết sức năng động, bám sát diễn biến của thị trờng để có thể thực hiện hiệu quả việc hạch toán : luôn luôn chính xác, có tác dụng hạn chế những hành vi tiêu cực đóng góp hữu ích cho hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp. Xuất phát từ tầm quan trọng của công tác hạch toán chi phí sản xuất tính giá thành sản phẩm đôí với hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp cũng nh những thay đổi khó khăn của công tác hạch toán này trong điều kiện hiện nay, em đã quyết định lựa chọn đề tài cho chuyên đề tôt nghiệp lớp bồi dỡng kế toán trởng của mình là: " Hạch toán chi phí sản xuất tính giá thành sản phẩm trong đơn vị xây lắp hiện nay" Trong quá trình thực hiện chuyên đề cuối khoá của mình em đã đợc hoàn thành với sự giúp đỡ của các thầy giáo, cô giáo - những ngời tham gia giảng dạy lớp bồi dỡng kế toán trởng tháng 10-2001. Em xin chân thành cảm ơn toàn thể các thầy cô giáo khác sự giúp đỡ tận tình của các thầy cô giáo đối với chuyên đề tôt nghiệp của em. Do kiến thức trong lĩnh vực Kế toán - Tài chính còn hạn chế nên bài viết của em không thể tránh khỏi những sai sót, lệch lạc. Mong các thầy cô giáo có những nhận xét, đóng góp cho chuyên đề của em. 1 Phần I. Cơ sở lý luận hạch toán chi phí sản xuất tính giá thành sản phẩm trong đơn vị xây lắp hiện nay I. Đặc điểm của sản xuất xây lắp tác động đến tổ chức kế toán tập hợp chi phí sản xuất tính giá thành sản phẩm. Xây dựng cơ bản là một ngành sản xuất vật chất độc lập, có chức năng tái sản xuất tài sản cố định cho nền kinh tế quốc dân. Xây dựng cơ bản tạo cơ sở vật chất cho toàn xã hội, tăng tiềm năng kinh tế quốc phòng cho toàn quốc. vậy một bộ phận lớn thu nhập quốc dân tích luỹ nói chung cùng với đầu t tài trợ nớc ngoài đợc sử dụng trong lĩnhvực xây dựng cơ bả So với các ngành sản xuất khác, xây dựng cơ bản có những đặc điểm kinh tế kỹ thuật đặc trng thể hiện rõ ở sản phẩm xây lắp với quá trình sáng tạo ra sản phẩm của ngành. Sản phẩm xây lắp là các công trình, vật kiến trúc, hạng mục công trình,công trình dân dụng có đủ điều kiện để đa vào sản xuất, sử dụng phát huy tác dụng sản phẩm xây dựng mang tính chất tổng hợp về nhiều mặt: kinh tế, chính trị, mỹ thuật, sản phẩm của nó luôn gắn liền với một địa điểm nhất định đợc tạo thành bằng vật liệu xây dựng máy móc lao động. _ Đặc điểm của sản phẩm xây dựng đợc thể hiện: sản phẩm xây lắp là những công trình, vật kiến trúc có quy mô lớn, kết cấu phức tạp, mang tính chất đơn chiếc, thời gian sản xuất kéo dài, nơi sản xuất đồng thời là nơi tiêu thụ theo giá dự toán, đấu thầu hoặc theo giá thoả thuận. Sản phẩm xây dựng có quy mô lớn, kết cấu phức tạp, thời gian sử dụng lâu dài, giá sử dụng lớn. 2 Mang tính chất đơn chiếc, mỗi công trình xây dựng theo gía dự toán riêng, thiết kế kỷ thuật riêng tại một địa điểm nhất định. Quá trình từ thi công xây dựng cho đến khi công trinh hoàn thành bàn giao đào sử dụng là dài, phụ thuộc vào quy mô tinh chất phức tạp của từng công trình. Quá trình khở công xây dựng đợc chia thành nhiều dai đoạn, mmỗi giai đoạn bao gồm nhiều công iệc khác nhau. Khi tiến hành từng công việc cụ thể đôi khi chịu nhiều ảnh hửng của các yếu tố thời tiết, công trình đều đợc tiến hành thi công theo đơn đặt hàng cụ thể phụ thuộc vào yêu cầu của khách hàng. Dựa trên những đặc điểm riêng có của ngành xây dựng cơ bản mà công tác tổ chức kế toán tập hợp chi phí sản xuất tính giá thành sản phẫm xây lắp cũng có những phơng pháp thích hợp. Xác định chính xác đối tợng tập hợp chi phí sản xuất đối tợng tính giá thành phù hợp với điều kiện thực tế của doanh ngiệp thoả mãn yêu cầu quản lý ạt ra. Vận dụng phơng pháp hạch toán chi phí sản xuất tính giá thành một cách khoa học hợp lý. Đảo bảo cung cấp đầy đủ chính xác, kịp thời các số liệu cho công tác quản lý. Phản ánh đầy đủ kịp thời, chính xác toàn bộ các chi phí phát sinh thực tế. Kiểm tra việc thực hiện các định mức về vật t, nhân công, sử dụng máy thi công các dự toán chi phí khác, phát hiện kịp thời các khoản chênh lệch, các khoản thiệt hại, mất mát h hỏng . trong sản xuất đề ra các biện pháp ngăn chặn kịp thời, đúng khối lợng công tác xây lắp hoàn thành . Địh kỳ kiểm tra đánh giá khối lợng thi công dở dang theo đúng nguyên tắc quy định. Hạch toán chi phí sản xuất tính giá thành sản phẩm là công cụ đắc lực trong quản trị doanh nghiệp, để thấy rõ điều đó ta đi vào nghiên cứu cụ thể phần kế toán tập hợp chi phí sản xuất tính giá thành. 3 II- chi phí sản xuất tính giá thành. . Chi phí sản xuất phân loại chi phí sản xuất. A.Chi phí sản xuất. Xây dựng cơ bản là một ngành sản xuất vật chất vậy trong quá trình sản xuất để tạo ra sản phẩm. Các xí nghiệp xây lắp cũng phải bỏ ra chi phí về lao động sống lao động vật hoá. Trong quá trình sản xuất đòi hỏi các doanh nghiệp phải kết hợp chặt chẽ, hợp lý để tạo ra sản phẩm tốt, giá thành hạ. Giá trị của sản phẩm đợc biểu thị bằng công thức G = C + V + M. G: Giá trị sản phẩm xây lắp C: là toàn bộ giá trị t liệu sản xuất đã tiêu hao trong quá trình tạo ra. V: Là chi phí về tền lơng, tiền công của ngờng lao động tham gia vào quá trình sản xuất. M: Giá trị mới do lao động sống tạo ra trong quá trình hoạt động tọ ra sản phẩm. Để thuận tiện cho việc hạch toán chi phí sản xuất chính xác trong xí nghiệp xây lắp cũng tiến hành phân loại chi phí sản xuất theo những nội dung tiêu thức khác nhau, theo yêu cầu quản lý của xí nghiệp. b. Phân loại chi phí sản xuất. Xuất phát từ đặc điểm của sản phẩm xây lắp có những nét không giống với các ngành vật chất khác.Trong doanh nghiệp xây lắp việc phân loại chi phí sản xuất theo hai tiêu thứcchủ yếu. * Phân loại chi phí sản xuất xây lắp theo nội dung kinh tế: toàn bộ chi phí sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp xây lắp đợc chia thành yếu tố sau. Chi phí nguyên vật liệu: bao gồm toàn bộ chi phí về đối tợng lao động nh nguyên vật liệu chính, nguyên vật liệu phụ, thép, sắt, xi măng, cát đá, gạch 4 sỏi . Thành phẩm nửa thành phẩm mua ngoài nh các vật kết cấu: panen, cửa gỗ, cửa sắt, khung nhôm kính . + Chi phí về nhân công: là toàn bộ số tiền công các khoản phải trả cho ngời lao động trong doanh nghiệp. Bao gồm: lơng chính, lơng phụ, kinh phí công đoàn, bảo hiểm y tế, bảo hiểm xã hội trích theo tỷ lệ quy định (19%) so với quỹ lơng. + Chi phí về khấu hao tài sản cố định: là toàn bộ số phải trích khấu hao trong kỳ đối với các loại TSCĐ trong đơn vị xây lắp. + Chi phí dịch vụ mua ngoài: là toàn bộ số tiền trả cho dịch vụ mua ngoài, thuê ngoài phục vụ cho sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp. VD: điện, nớc, TSCĐ, điện thoại . + Chi phí bằng tiền khác: là toàn bộ chi phí phát sinh trong quá trình sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp xây lắp ngoài yếu tố chi phí trên. Phân loại chi phí theo nội dung, tính chất kinh tế của chi phí cho phép chúng ta biết đợc tỷ trọng từng loại chi phí. Phục vụ cho yêu cầu thông tin quản trị doanh nghiệp để phân tích tình hình dự toán, lập dự toán cho chi phí sản xuất kỳ sau. * Phân loại chi phí theo khoản mục giá thành Do đặc điểm của ngành XDCB phơng pháp lập dự toán trong XDCB là dự toán đợc lập cho từng đối tợng xây lắp theo các khoản mục. Nên trong doanh nghiệp xây lắp chủ yếu phân loại theo khoản mục, giá thành. Theo ph- ơng pháp này chi phí sản xuất đợc chia thành chi phí sản xuất chi phí chung. - Chi phí trực tiếp bao gồm: + Chi phí nguyên vật liệu: là chi phí về nguyên vật liệu chính, nguyên vật liệu phụ, vật luân chuyển (ván, khuôn, cây trồng) .cần thiết để tạo nên sản phẩm xây lắp. Chi phí nguyên vật liệu trong xây lắp không bao gồm chi phí nguyên vật liệu đã tính chi phí chung đã tính vào chi phí máy thi công. 5 + Chi phí nhân công: Bao gồm tiền lơng cơ bản các khoản phụ cấp theo chế độ hiện hành. + Chi phí sử dụng máy thi công là chi phí bỏ ra trong quá trình sử dụng máy thi công để hoàn thành sản phẩm xây lắp bao gồm. Chi phí khấu hao cơ bản. + Chi phí sửa chữa lớn, sửa chữa nhỏ, bảo dỡng máy v.v . +Chi phí về động lực mua ngoài. + Chi phí thờng xuyên + Chi phí tạm thời + Các chi phí khác bằng tiền. + Chi phí sản xuất chung: Theo quyết định số 1864/1998/QĐ/BTC ngày 16/12/1998gồm: - Chi phí nhân viên phân xởng. - Chi phí nguyên vật liệu - Chi phí dụng cụ sản xuất - Chi phí TSCĐ - Chi phí dịch vụ mua ngoài - Chi phí bằng tiền khác. Trong giá thành dự toán, chi phí sản xuất chung đợc tính bằng tỷ lệ % theo từng loại hình công trình so với chi phí nhân công. c. Phơng pháp tập hợp chi phí sản xuất. Phơng pháp tập hợp chi phí sản xuất là một phơng pháp hoặc một hệ thống các phơng pháp đợc sử dụng để tập hợp phân loại chi phí sản xuất theo nội dung kinh tế khoản mục giá thành trong phạm vi giới hạn của hạch toán chi phí. Phơng pháp tập hợp chi phí sản xuất phải đảm bảo những nguyên tắc chi phí vào giá thành sản phẩm. ĐIều này có ý nghĩa rất to lớn trong việc tính đúng 6 tính đủ hợp lý vào giá thành sản phẩm. vậy các nhà quản lý phải lựa chọn phơng pháp hạch toán chi phí thích hợp cho đơn vị mình. Dựa vào đối tợng tập hợp chi phí trong đơn vị xây dựng cơ bản là các hạng mục công trình thì hàng tháng căn cứ vào các nghiệp vụ kinh tế có liên quan đến công trình nào thì tập hợp chi phí cho các công trình đó. Trong trờng hợp doanh nghiệp xác định đối tợng tập hợp chi phí theo đơn đặt hàng thì chi phí phát sinh sẽ đợc tập hợp theo từng đơn đặt hàng. nh vậy tổng số chi phí sản xuất tập hợp từ khi khởi công đến khi hoàn thành toàn bộ đơn đặt hàng chính là giá thành thực tế của đơn đặt hàng đó. Nếu đối tợng tập hợp chi phí là đội thi công hay công trờng thì chi phí đ- ợc tập hợp theo đội hay công trờng đó. Cuối kỳ tổng số chi phí đợc tập hợp theo phân bổ theo từng công trình để tính giá thành riêng. 2. Giá thành, phân loại giá thành Giá thành sản phẩm xây lắptoàn bộ các chi phí tính bằng tiền để hoàn thành khối lợng xây lắp theo quy định. Theo thông t số 08/1999/TT-BXD ngày 16/11/1999 thì dự toán xây lắp gồm các khoản mục: Chi phí vật liệu Chi phí nhân công Chi phí máy thi công Chi phí chung. Thu nhập chịu thuế tính trớc. Thuế giá trị gia tăng đầu ra. * Phân loại giá thành: trong xây dựng cơ bản chúng ta thờng sử dụng các loại giá thành sau: Giá dự toán: là tổng số chi phí tính trớc để hoàn thành số lợng xây lắp công trình. Giá này đợc xác định trên cơ sở khối lợng công tác xây lắp tính 7 theo thiết kế, đơn giá xây dựng cơ bản do uỷ ban nhân dân cấp tỉnh ban hành, định mức chi phí chung, thu nhập chịu thuế tính trớc ra thuế giá trị gia tăng đầu ra. - Giá kế hoạch: là giá đợc xác định xuất phát từ những điều kiện cụ thể của một xí nghiệp. Trên cơ sở biện pháp thi công, các định mức đơn giá áp dụng trong nội bộ xí nghiệp. Giá thành thực tế: phản ánh toàn bộ các chi phí thực tế để hoàn thành bàn giao khối lợng xây lắp mà doanh nghiệp đã nhận thầu (giá đấu thầu). Giá này bao gồm các chi phí theo định mức, các khoản bội chi về vật t lao động, tiền vốn trong quá trình thi công đợc phép tính vào giá thành. Giá thành thực tế đợc xác định theo số liệu của kế toán tập hợp đợc. Ba loại giá trên nếu xét về thời gian ta thấy: giá thành dự toán đợc tính trớc khi tiến hành thi công trớc cả giá thành kế hoạch giá thành kế hoạch đợc tính trớc khi bắt đầu sản xuất của kế hoạch. Giá kế hoạch chính là mục tiêu phấn đấu của đơn vị để tiết kiệm đợc chi phí sản suất, hạ giá thành sản phẩm. Giá thành thực tế phản ánh tổng hợp kết quả phấn đấu của đơn vị. Về nguyên tắc khi xây dựng tổ chức thực hiện kế hoạch giá thành phải theo nguyên tắc. Zthực tế < Z kế hoạch < Z Dự toán. Có nh vậy đơn vị mới bảo đảm kinh doanh có lãi, có tích luỹ cho xí nghiệp nộp ngân sách Nhà nớc. Ngoài ba loại giá thành trên, do đặc điểm xây dựng cơ bản do yêu cầu quản lý vốn trong xây dựng cơ bản đòi hỏi phải chặt chẽ kịp thời nên trong giá thanàh còn tồn tại hai chỉ tiêu sau. + Giá thành khối lợng hoàn chỉnh: là giá thành của công trình đã thi công đến giai đoạn cuối cùng phù hợp với tiêu chuẩn thiết kế đã đợc cả hai bên A bên B tổ chức kiểm nhận thanh toán, bàn giao cho đơn vị sử dụng. Giá thành khối lợng xây lắp hoàn chỉnh có u điểm ở chỗ nó phản ánh chính xác kết quả sản xuất kinh doanh của đơn vị. Tuy nhiên nói không phản ánh kịp 8 thời giá thành trong quá trình thi công, do đó không đáp ứng kịp thời yêu cầu thông tin trong quản lý vốn xây dựng cơ bản. Để khắc phục nhợc điểm đó ngời ta sử dụng giá thành khối lợng hoàn thành quy ớc. - Giá thành khối lợng hoàn thành quy ớc: là giá của các khối lợng xây lắp hoàn thành đến giai đoạn quy ớc, thoả mãn các điều kiện. Khối lợng đó phải đo đếm đợc phải đợc bên A công nhận hoàn thành. Khối lợng đó phải đạt độ dừng nhất định về kỹ thuật, đạt giá trị sử dụng. 3. Mối quan hệ giữa chi phí sản xuất giá thành sản phẩm xây lắp. Giữa chi phí sản xuất giá thành sản phẩm có mối quan hệ chặt chẽ với nhau trong quá trình sản xuất ra sản phẩm. Chi phí biểu hiện mặt hao phí còn giá thành biểu hiện mặt kết quả của sản xuất. Đây là hai mặt thống nhất của cùng một quá trình giữa chúng có những điểm giống nhau khác nhau. Giống nhau: chúng đều là các hao phí về lao động sống lao động vật hoá mà đơn vị đã bỏ ra trong quá trình sản xuất thi công. Sự thống nhất về lợng xảy ra trong trờng hợp toàn bộ đối tợng đều khởi công hoàn thành trong một kỳ. Khác nhau: giữa chi phí sản xuất giá thành sản phẩm xây lắp thờng không thống nhất với nhau về mặt khối lợng bởi gía thành sản phẩm xây lắp trong kỳ này có thể bao gồm cả chi phí sản xuất dở dang kỳ trớc. Tổng giá thành =chi phí dở dang + chi phí sản xuất - chi phí sản xuất dở dang sản phẩm đầu kỳ phát sinh trong kỳ cuối kỳ Hơn nữa mối quan hệ này còn thể hiện ở chỗ: tài liệu hạch toán chi phí sản xuất là cơ sở để tính giá thành sản phẩm. Nếu xác định công việc tính giá thành sản phẩm là công việc chủ yếu trong hạch toán kế toán thì hạch toán chi phí sản xuất có tác dụng quyết định đến tính chính xác của giá thành sản phẩm xây lắp. 9 III. Phơng pháp hạch toán chi phí sản xuất tính giá thành sản phẩm. Nh ta đã biết dự toán công trình cơ bản đợc lập theo từng hạng mục công trình đợc phân tích theo từng khoản mục chi phí. Do đó việc hạch toán chi phí sản xuất tính giá thành sản phẩm xây lắp cũng phải đợc phân tích theo từng khoản mục chi phí để có thể so sánh, kiểm tra việc thực hiện dự toán, thiết kế của hạng mục công trình (một bộ phận quan trọng trong giá trị hợp đồng kinh tế ký kết nhận thầu xây dựng) phân tích đánh giá hiệu quả của quản lý. 1. Phơng pháp hạch toán khoản mục giá thành xây lắp a . Phơng pháp kê khai thờng xuyên - Hạch toán chi phí nguyên vật liệu trực tiếp + Vật liệu là loại tài sản tồn kho thuộc tài sản lu động, là một trong những yếu tố cơ bản của quá trình sản xuất. Là cơ sở vật chất tạo nên sản phẩm mới.Trong xí nghiệp xây lắp, vật liệu thờng chiếm tỷ trọng lớn nhất trong tổng chi phí. vậy tập trung sản xuất tiết kiệm vật t là nỗ lực phấn đấu hạ giá thành sản phẩm. + Nội dung khoản mục chi phí vật liệu trong giá thành sản phẩm xây lắp bao gồm giá trị thực tế của vật liệu chính nh: xi măng, sắt, đá, cát . Vật liệu phụ, các cấu kiện luân chuyển cần cho việc thực hiện hoàn thành khối lợng xây lắp (không kể vật liệu phụ cho máy móc, phơng tiện thi công những vật liệu tính trong chi phí chung) + Nguyên tắc hạch toán: vật liệu sử dụng cho xây dựng hạng mục công trình nào phải tính trực tiếp cho công trình đó trên cơ sở chứng từ gốc theo giá thực tế số lợng thực tế đã sử dụng. Cuối kỳ hạch toán khi hoàn thành hạng mục công trình nào phải tínhtrực tiếp, kiểm kê số lợng vật liệu còn lại để ghi giảm trừ chi phí vật liệu đã tính cho công trình đó nếu điều kiện sản xuất thực tế không cho phép tính trực tiếp chi phí vật liệu cho từng đối tợng thì áp dụng phơng pháp phân bổ theo khối lợng sản phẩm. 10
- Xem thêm -

Xem thêm: Hạch toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm trong đơn vị xây lắp hiện nay