0

Đề kiểm tra HK II môn công nghệ lớp 12 năm học 2015 2016

5 166 0
  • Đề kiểm tra HK II môn công nghệ lớp 12 năm học 2015 2016

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 30/01/2018, 11:59

Đề Kiểm tra 45 phút môn Công Nghệ lớp 12 HK II Năm học 20152016Đề Kiểm tra 45 phút môn Công Nghệ lớp 12 HK II Năm học 20152016Đề Kiểm tra 45 phút môn Công Nghệ lớp 12 HK II Năm học 20152016Đề Kiểm tra 45 phút môn Công Nghệ lớp 12 HK II Năm học 20152016Đề Kiểm tra 45 phút môn Công Nghệ lớp 12 HK II Năm học 20152016Đề Kiểm tra 45 phút môn Công Nghệ lớp 12 HK II Năm học 20152016Đề Kiểm tra 45 phút môn Công Nghệ lớp 12 HK II Năm học 20152016Đề Kiểm tra 45 phút môn Công Nghệ lớp 12 HK II Năm học 20152016Đề Kiểm tra 45 phút môn Công Nghệ lớp 12 HK II Năm học 20152016Đề Kiểm tra 45 phút môn Công Nghệ lớp 12 HK II Năm học 20152016 SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO LONG AN TRƯỜNG THCS VÀ THPT MỸ BÌNH ĐỀ KIỂM TRA HỌC KỲ II NĂM HỌC 20152016 MÔN: CÔNG NGHỆ KHỐI: 12 HỆ: THPT Thời gian làm bài: 45 phút (Không kể thời gian phát đề) ĐỀ Câu (3.75 điểm) a Nêu khái niệm máy thu khái niệm máy thu hình b Hãy kể tên khối sơ đồ khối máy thu hình màu Câu 2(4.25 điểm) a Nêu đặc điểm, yêu cầu mạng điện sản suất quy mơ nhỏ b Trình bày cấu tạo máy biến áp ba pha Câu 3(2.0 điểm) Một máy phát điện ba pha có điện áp dây pha 380V a Tính Ud nối hình b Tính Ud nối hình tam giác c Giải thích nguồn điện thường nối hình sao? HẾT SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO LONG AN TRƯỜNG THCS VÀ THPT MỸ BÌNH HƯỚNG DẪN CHẤM ĐỀ KIỂM TRA HỌC KỲ II NĂM HỌC 20152016 MÔN: CÔNG NGHỆ KHỐI: 12 HỆ: THPT Câu Câu (3.75 điểm) Câu (4.25 điểm) Nội dung a Khái niệm máy thu thanh: Là thiết bị điện tử thu sóng điện từ đài phát phát không gian, sau chọn lọc xử lí, khuếch đại phát âm Khái niệm máy thu hình: Là thiết bị nhận tái tạo tín hiệu âm hình ảnh đài truyền hình Âm hình ảnh xử lí độc lập máy thu hình b Tên khối sơ đồ khối máy thu hình màu Khối nguồn Khối phục hồi hình ảnh Khối xử lí điều khiển Khối đồng tạo xung qt Khối xử lí tín hiệu hình Khối xử lí tín hiệu âm Khối cao tần, trung tần, tách sóng a – Đặc điểm: Tải phân bố thường tập trung, dùng máy biến áp riêng lấy từ đường dây hạ áp, mạng chiếu sáng lấy từ đường dây hạ áp - Yêu cầu: đảm bảo chất lượng điện năng, đảm bảo tính kinh tế, đảm bảo an toàn b Cấu tạo Gồm: Dây quấn, lõi thép - Lõi thép: + Gồm ba trụ từ gông từ để khép kín mạch từ + Lõi thép làm thép kĩ thuật điện, hai mặt có sơn cách điện, ghép lại thành hình trụ - Dây quấn: + Thường đồng, bọc cách điện, quấn quanh trụ từ, có ba dây quấn sơ cấp, kí hiệu: AX, BY,CZ ba dây thứ cấp kí hiệu: ax, by, cz Điểm 0.25x4đ 0.25x2đ 0.25x2đ 0.25đ 0.25đ 0.25đ 0.25đ 0.25đ 0.25đ 0.25đ 0.25x3đ 0.25x3đ 0.25x2đ 0.25x2đ 0.25x3đ 0.25x4 Câu (2.0 điểm) a Ud nối hình là: Ud= Up= 380 = 380 (V) (Vì Up = 380 (V)) b Ud, Up nối hình tam giác là: Ud= Up= 380 (V) c Vì nối hình tạo cấp điện áp khác nhau: Ud= 380 (V), Up = 380 (V) dễ sử dụng , nối hình tam giác tạo cấp điện áp 380 (V) ( Ud= Up= 380 (V)) 0.5đ 0.5đ 0.5x2đ Giáo viên đề:………………………… SỞ GD VÀ ĐT LONG AN TRƯỜNG THCS VÀ THPT MỸ BÌNH MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA HỌC KỲ II NĂM HỌC 2015– 2016 MÔN: CÔNG NGHỆ KHỐI: 12 HỆ: THPT Nội dung kiến thức Bài 19: Máy thu Bài 20: Máy thu hình Số câu Số điểm Tỉ lệ Bài 23: Mạch điện xoay chiều ba pha Nhận biết TL Khái niệm máy thu Khái niệm máy thu hình Mức độ nhận thức Thông hiểu TL Vận dụng TL 3.75 37.5% 3.75 37.5% - Tính cấp điện áp - Ưu điểm mạch điện xoay chiều ba pha nối hình 2.0 20% Số câu Số điểm Tỉ lệ Bài 25: Máy điện xoay chiều ba pha Máy biến áp xoay chiều ba pha - Cấu tạo, máy biến áp ba pha - Đặc điểm yêu cầu mạng điện sản xuất quy mô nhỏ 4.25 42,5% Số câu Số điểm Tỉ lệ Tổng số câu Tổng số điểm Tỉ lệ Cộng 3.75 37.5% 4.25 42,5% 2.0 20% 4.25 42,5% 2.0 20% 10,0 100% Giáo viên đề:………………………… ` ... (V)) 0.5đ 0.5đ 0.5x2đ Giáo viên đề: ………………………… SỞ GD VÀ ĐT LONG AN TRƯỜNG THCS VÀ THPT MỸ BÌNH MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA HỌC KỲ II NĂM HỌC 2015 2016 MÔN: CÔNG NGHỆ KHỐI: 12 HỆ: THPT Nội dung kiến thức... DỤC VÀ ĐÀO TẠO LONG AN TRƯỜNG THCS VÀ THPT MỸ BÌNH HƯỚNG DẪN CHẤM ĐỀ KIỂM TRA HỌC KỲ II NĂM HỌC 2015 – 2016 MÔN: CÔNG NGHỆ KHỐI: 12 HỆ: THPT Câu Câu (3.75 điểm) Câu (4.25 điểm) Nội dung a Khái... câu Tổng số điểm Tỉ lệ Cộng 3.75 37.5% 4.25 42,5% 2.0 20% 4.25 42,5% 2.0 20% 10,0 100% Giáo viên đề: ………………………… `
- Xem thêm -

Xem thêm: Đề kiểm tra HK II môn công nghệ lớp 12 năm học 2015 2016,