0

ĐỀ CÔNG NGHỆ lý lớp 11 học kỳ 1 (2017 2018)

3 157 0
  • ĐỀ CÔNG NGHỆ lý lớp 11 học kỳ 1 (2017 2018)

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 30/01/2018, 11:59

Đề Kiểm tra 45 phút môn Công Nghệ lớp 12 HK II Năm học 20152016Đề Kiểm tra 45 phút môn Công Nghệ lớp 12 HK II Năm học 20152016Đề Kiểm tra 45 phút môn Công Nghệ lớp 12 HK II Năm học 20152016Đề Kiểm tra 45 phút môn Công Nghệ lớp 12 HK II Năm học 20152016Đề Kiểm tra 45 phút môn Công Nghệ lớp 12 HK II Năm học 20152016Đề Kiểm tra 45 phút môn Công Nghệ lớp 12 HK II Năm học 20152016Đề Kiểm tra 45 phút môn Công Nghệ lớp 12 HK II Năm học 20152016Đề Kiểm tra 45 phút môn Công Nghệ lớp 12 HK II Năm học 20152016Đề Kiểm tra 45 phút môn Công Nghệ lớp 12 HK II Năm học 20152016Đề Kiểm tra 45 phút môn Công Nghệ lớp 12 HK II Năm học 20152016Đề Kiểm tra 45 phút môn Công Nghệ lớp 12 HK II Năm học 20152016Đề Kiểm tra 45 phút môn Công Nghệ lớp 12 HK II Năm học 20152016Đề Kiểm tra 45 phút môn Công Nghệ lớp 12 HK II Năm học 20152016Đề Kiểm tra 45 phút môn Công Nghệ lớp 12 HK II Năm học 20152016Đề Kiểm tra 45 phút môn Công Nghệ lớp 12 HK II Năm học 20152016Đề Kiểm tra 45 phút môn Công Nghệ lớp 12 HK II Năm học 20152016Đề Kiểm tra 45 phút môn Công Nghệ lớp 12 HK II Năm học 20152016 Trường THPT Ngô Lê Tân Họ tên: Lớp: KIỂM TRA HỌC KÌ MƠN: CƠNG NGHỆ 11 Thời gian : 45’ CÂU 10 11 12 Đ ÁN B A C C C D A B D B C D TRẮC NGHIỆM: ( đ ) Câu 1: Cho biết vị trí khung tên vẽ kĩ thuật: A Góc trái phía vẽ B Góc phải phía vẽ C Góc phải phía vẽ D Góc trái phía vẽ Câu 2: Đường kích thước vẽ bằng: A.Nét liền mảnh, song song với phần tử ghi kích thước B.Nét liền mảnh, vng góc với phần tử ghi kích thước C.Nét liền đậm, song song với phần tử ghi kích thước D.Nét liền đậm, vng góc với phần tử ghi kích thước Câu 3: Trên vẽ kĩ thuật số kích thước khơng ghi đơn vị tính theo đơn vị: A m B cm C mm D dm Câu 4: Hình chiếu đặt so với hình chiếu đứng? A Bên trái B Bên phải C Ở D Ở Câu 5: Mặt cắt là: A Hình biểu diễn mặt cắt đường bao vật thể sau mặt phẳng cắt B Hình biểu diễn đường gạch gạch đường bao bên vật thể C Hình biểu diễn đường bao vật thể nằm mặt phẳng cắt D Hình biểu diễn đường bao vật thể sau mặt phẳng cắt Câu 6: Đường bao mặt cắt rời vẽ : A Nét đứt mảnh B Nét lượn sóng C Nét liền mảnh D Nét liền đậm Câu 7: Hình chiếu phối cảnh hai điểm tụ nhận khi: A Mặt tranh không song song với mặt vật thể B Mặt tranh tuỳ ý C Mặt tranh song song với mặt vật thể D Mặt tranh song song với mặt phẳng vật thể Câu 8: Trong giai đoạn thiết kế, phương án thiết kế khơng đạt phải quay giai đoạn nào? A Làm mơ hình thử nghiệm, chế tạo thử B Thu thập thông tin, tiến hành thiết kế C Hình thành ý tưởng, xác định đề tài thiết kế D Lập hồ sơ kĩ thuật Câu 9: Trình tự bước để lập vẽ chi tiết sau: A Vẽ mờ – Ghi phần chữ – Bố trí hình biểu diễn khung tên – Tơ đậm B Bố trí hình biểu diễn khung tên – Vẽ mờ – Ghi phần chữ – Tô đậm C Vẽ mờ – Bố trí hình biểu diễn khung tên – Ghi phần chữ – Tô đậm D Bố trí hình biểu diễn khung tên – Vẽ mờ – Tô đậm – Ghi phần chữ Câu 10: Bản vẽ lắp thể hiện: A Hình dạng, kích thước yêu cầu kĩ thuật chi tiết B Hình dạng vị trí tương quan nhóm chi tiết lắp với C Hình dạng, kích thước vị trí tương quan nhóm chi tiết lắp với D Hình dạng, vị trí tương quan yêu cầu kĩ thuật chi tiết I Câu 11: Mặt vẽ xây dựng thể hiện: A kết cấu phận ngơi nhà kích thước tầng theo u cầu B hình dáng, cân đối vẻ đẹp bên ngồi ngơi nhà C vị trí, kích thước tường, vách ngăn, cửa đi, cầu thang, D vị trí, hình dáng, kết cấu phận ngơi nhà Câu 12: Mặt tổng thể là: A Hình cắt nhà đước cắt mặt phẳng nằm ngang qua cửa sổ B Hình chiếu vng góc ngơi nhà lên mặt phẳng thắng đứng C Hình cắt tạo mặt phẳng cắt song song với mặt đứng ngơi nhà D.Hình chiếu cơng trình khu đất xây dựng II TỰ LUẬN : ( 4đ ) Câu : Lập sơ đồ trình thiết kế ? Lấy ví dụ q trình thiết kế ( 2đ ) Câu : Vẽ hình chiếu ( hình chiếu đứng, hình chiếu bằng, hình chiếu cạnh ) vật thể sau theo phương pháp chiếu góc thứ ? ( 2đ ) ...Câu 11 : Mặt vẽ xây dựng thể hiện: A kết cấu phận nhà kích thước tầng theo u cầu B hình dáng, cân đối... trí, kích thước tường, vách ngăn, cửa đi, cầu thang, D vị trí, hình dáng, kết cấu phận nhà Câu 12 : Mặt tổng thể là: A Hình cắt ngơi nhà đước cắt mặt phẳng nằm ngang qua cửa sổ B Hình chiếu vng
- Xem thêm -

Xem thêm: ĐỀ CÔNG NGHỆ lý lớp 11 học kỳ 1 (2017 2018),

Từ khóa liên quan