0

bài ca ngắn đi trên bãi cát

5 384 0

Đang tải.... (xem toàn văn)

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 27/11/2017, 20:31

BÀI CA NGẮN ĐI TRÊN BÃI CÁT (Sa hành đoàn ca) Cao Bá Quát Thành viên : - Đào Bảo Ngọc -Nguyễn Thảo Vân Tác giả : Cao Bá Quát Cuộc đời Con người Sự nghiệp  Sống vào kỉ XIX, quê Bắc Ninh, khởi nghĩa chống lại chế độ phong kiến nhà Nguyễn  Cuộc đời gặp nhiều lận đận, trắc trở  Con người thơng minh, tài hoa, có chí lớn , giàu tâm huyết với đời  Được người đương thời tôn Thánh Quát  Trên 1400 thơ, 20 truyện ngắn số phú, hát nói, câu đối  -tình cảm quê hương, phên phán chế độ phong kiến bảo thủ, trì trệ, chứa đựng tư tưởng khai sáng , phản ánh nhu cầu đổi xã hội www.PowerPointDep.net Khu tưởng niệm cao bá quát TÁC PHẨM Hoàn cảnh Nội dung Trong lần Cao Bá quát thi hội qua tỉnh miền trung đầy cát Mượn hình ảng người cát để hình dung đường danh lợi khoa cử, ơng thấy bãi cát danh lợi Thể thơ Thể hành:một loại thể thơ cổ trung quốc, tính chất tự phóng khống Bài ca ngắn bãi cát Bố cục -đoạn 1: câu đầu -Đoạn 2: câu - đoạn 3: câu lại The end ... tưởng niệm cao bá quát TÁC PHẨM Hoàn cảnh Nội dung Trong lần Cao Bá quát thi hội qua tỉnh miền trung đầy cát Mượn hình ảng người cát để hình dung đường danh lợi khoa cử, ông thấy bãi cát danh lợi... cát danh lợi Thể thơ Thể hành:một loại thể thơ cổ trung quốc, tính chất tự phóng khống Bài ca ngắn bãi cát Bố cục -đoạn 1: câu đầu -Đoạn 2: câu - đoạn 3: câu lại The end ... tài hoa, có chí lớn , giàu tâm huyết với đời  Được người đương thời tôn Thánh Quát  Trên 1400 thơ, 20 truyện ngắn số phú, hát nói, câu đối  -tình cảm quê hương, phên phán chế độ phong kiến bảo
- Xem thêm -

Xem thêm: bài ca ngắn đi trên bãi cát,