0

GIAO AN SACH HUONG DAN TIN HOC 3+4+5 (TUAN 9 12)

28 986 3
  • GIAO AN SACH HUONG DAN TIN HOC 3+4+5 (TUAN 9 12)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 21/11/2017, 21:59

Giáo án sách hướng dẫn tin học lớp 3,lớp 4, lớp 5 từ tuần 9 đến tuần 12, gồm só tuần, số tiết, ngày dạy, tên bài học, mục tiêu, đồ dùng dạy học của giáo viên và học sinh, tiến trình dạy học có 3 cột (thời gian, hoạt động giáo viên, hoạt động học sinh),rút kinh nghiệm, năm học 2017 2018 Năm học: 2017-2018 TUẦN LỚP Tuần : Tiết : 17 Ngày dạy: 31/10/2017 BÀI 1: LÀM QUEN VỚI PHẦN MỀM HỌC VẼ(tiết 1) I - MỤC TIÊU: - Làm quen với phần quen với phần mềm học vẽ Paint - Sử dụng công cụ vẽ tự để nét vẽ đơn giản - Thực thao tác: lưu vẽ vào thư mục máy tính, mở vẽ có sẵn II- CHUẨN BỊ : Giáo viên : - Sách hướng dẫn học Tin học lớp - Máy tính, giáo án Học sinh: - Sách hướng dẫn học Tin học lớp III- TIẾN TRÌNH TIẾT DẠY T HOẠT ĐỘNG HỌC SINH HOẠT ĐỘNG GIÁO VIÊN G 1’ I- Ổn định lớp : 5’ II- Kiểm tra cũ: H: Em hay nêu cách sử dụng phần mềm Trả lời Blocks? GV nhận xét 25’ II- Bài : Giới thiệu - Hôm nay, làm quen với phần Lắng nghe quen với phần mềm học vẽ Paint Dạy A Hoạt động GV cho HS quan sát hình ảnh kết hợp HS quan sát hình ảnh, đọc,trao đổi thảo luận đọc thông tin sách, thảo luận chia báo cáo kết làm việc với giáo viên sẻ với bạn để hoàn thành hoạt động Giới thiệu phần mềm Paint Giới thiệu phần mềm Paint GV cho HS đọc thông tin Học sinh đọc thông tin, chia sẻ thông tin a)HS Khởi động phần mềm Paint b) HS vị trí thành phần GV gợi ý để học sinh đưa nhận xét chương trình Paint 2.Cơng cụ bút vẽ 2- Công cụ bút vẽ GV cho HS sử dụng công cụ bút vẽ vẽ hình B1: Trong hộp cơng cụ, nháy chọn tự theo hướng dẫn B2: Di chuyển trỏ chuột vào vùng trang 3.Lưu vẽ GV cho HS lưu vẽ theo hướng dẫn Sách Hướng dẫn tin học vẽ, trỏ chuột chuyển thành Nhấn giữ nút trái chuột để vẽ hình mà em muốn thả nút chuột để hoàn thành thao tác vẽ 3.Lưu vẽ HS thực thao tác lưu vẽ theo Năm học: 2017-2018 4’ 4.Mở vẽ có sẵn GV cho HS mở vẽ có sẵn GV quan sát hỗ trợ HS GV đánh giá kết làm việc HS IV Củng cố - GV giúp HS củng cố kiến thức học - Nhận xét kết làm việc HS hướng dẫn 4.Mở vẽ có sẵn HS thực thao tác mở vẽ theo hướng dẫn HS củng cố kiến thức học IV/ RÚT KINH NGHIỆM ********************************** Tuần : Ngày dạy: 02/11/2017 Tiết : 18 BÀI 1: LÀM QUEN VỚI PHẦN MỀM HỌC VẼ(tiết 2) I - MỤC TIÊU: - Làm quen với phần quen với phần mềm học vẽ Paint - Sử dụng công cụ vẽ tự để nét vẽ đơn giản - Thực thao tác: lưu vẽ vào thư mục máy tính, mở vẽ có sẵn II- CHUẨN BỊ : Giáo viên : - Sách hướng dẫn học Tin học lớp - Máy tính để bàn trạng thái khởi động Học sinh: - Sách hướng dẫn học Tin học lớp III- TIẾN TRÌNH TIẾT DẠY HOẠT ĐỘNG HỌC SINH TG HOẠT ĐỘNG GIÁO VIÊN 1’ I- Ổn định lớp : II- Kiểm tra cũ: H:Em vẽ cơng cụ bút chì lưu Trả lời vẽ? GV nhận xét 25’ III- Bài : Giới thiệu Hôm nay, Sử dụng Lắng nghe công cụ vẽ tự để nét vẽ đơn giản B Hoạt động thực hành GV cho HS hoàn thành tập HS hoàn thành tập hoạt động hoạt động thực hành thực hành GV quan sát gợi ý, hỗ trợ để HS hồn a) Mở chương trình Paint thành hoạt động thực hành b)Sử dụng công cụ để vẽ hoa c)Đặt tên cho vẽ bong hoa d)Lưu vẽ vào thư mục có tên em hình C.Hoạt động ứng dụng, mở rộng GV cho HS thực yêu cầu HS thực yêu cầu hoạt động Sách Hướng dẫn tin học Năm học: 2017-2018 4’ hoạt động ứng dụng ứng dụng GV gợi ý, hướng dẫn HS hoàn thành hoạt động ứng dụng IV Củng cố HS củng cố kiến thức học GV cho HS củng cố kiến thức học - Nhận xét kết làm việc HS IV/ RÚT KINH NGHIỆM **************** LỚP Sách Hướng dẫn tin học Năm học: 2017-2018 Tuần : Tiết : 17 Ngày dạy: 01/11/2017 02/11/2017 BÀI 3:TÌM HIỂU THẺ VIEW THAY ĐỔI KÍCH THƯỚC TRANG VẼ (Tiết 1) I.MỤC TIÊU: Biết số chức thẻ View Thay đổi kích thước trang vẽ II- CHUẨN BỊ : Giáo viên : - Sách hướng dẫn học Tin học lớp 4, giáo án - Máy tính để bàn Học sinh: Sách hướng dẫn học Tin học lớp III- TIẾN TRÌNH TIẾT DẠY T HOẠT ĐỘNG GIÁO VIÊN HOẠT ĐỘNG HỌC SINH G 1’ I- Ổn định lớp : 5’ II- Kiểm tra cũ: H:Em xoay hình theo nhiều Trả lời hướng khác viết họ tên lên hình? GV Nhận xét 25’ III- Bài : Giới thiệu bài: Hôm nay, tìm hiểu Lắng nghe số chức thẻ view thay đổi kích thước trang vẽ Dạy A Hoạt động - GV cho HS thảo luận trao đổi để HS trao đổi thảo luận để thực thực yêu cầu hoạt yêu cầu hoạt động động HS báo cáo kết làm việc với GV Tìm hiểu thẻ view Tìm hiểu thẻ view GV cho HS thực thao tác HS thực thao tác theo hướng dẫn theo hướng dẫn 2.Thay đổi kích thước trang vẽ Thay đổi kích thước trang vẽ Sách Hướng dẫn tin học Năm học: 2017-2018 4’ GV quan sát, hướng dẫn hỗ trợ a)Trao đổi với bạn vẽ hình theo mẫu HS b)Thực điều chỉnh trang giấy vẽ GV đánh giá kết làm việc HS Củng cố GV giúp HS củng cố kiến thức HS củng cố kiến thức học IV/ RÚT KINH NGHIỆM ************************************ Tuần : Tiết :18 Ngày dạy: 01/11/2017 02/11/2017 BÀI 3:TÌM HIỂU THẺ VIEW THAY ĐỔI KÍCH THƯỚC TRANG VẼ (Tiết 2) I.MỤC TIÊU: Biết số chức thẻ View Thay đổi kích thước trang vẽ II- CHUẨN BỊ : Giáo viên : Sách hướng dẫn học Tin học lớp 4, giáo án, máy tính để bàn Học sinh: Sách hướng dẫn học Tin học lớp III- TIẾN TRÌNH TIẾT DẠY TG HOẠT ĐỘNG GIÁO VIÊN HOẠT ĐỘNG HỌC SINH 1’ I- Ổn định lớp : 5’ II- Kiểm tra cũ: H: Em thay đổi kích thước trang Trả lời vẽ? GV nhận xét 25’ III- Bài : Giới thiệu bài: Lắng nghe Hôm nay, luyện tập thao tác học phần mềm Paint Dạy B Hoạt động thực hành GV cho HS thực tập hoạt HS thực tập hoạt động động thực hành thực hành GV quan sát hỗ trợ HS 1.Vẽ hình theo mẫu, đặt tên TAU GV đánh giá kết làm việc HS HOA 2.Sao chép toa tàu có thành hai toa tàu phím tắt Định dạng kích thước trang vẽ - Quay đồn tàu hướng ngược lại, tơ màu cho đồn tàu -HS báo cáo kết làm việc với GV Sách Hướng dẫn tin học Năm học: 2017-2018 C Hoạt động ứng dụng, mở rộng GV cho HS thảo luận nhóm thực HS thảo luận nhóm thực các hoạt động ứng dụng, mở rộng hoạt động ứng dụng, mở rộng GV quan sát hỗ trợ HS 4’ Củng cố GV giúp HS củng cố kiến thức học HS củng cố kiến thức học IV/ RÚT KINH NGHIỆM ************* LỚP Sách Hướng dẫn tin học Năm học: 2017-2018 Tuần : Tiết : 17 Ngày dạy: 30/10/2017 01/11/2017 BÀI 4: ĐỊNH DẠNG TRANG VĂN BẢN, ĐÁNH SỐ TRANG TRONG VĂN BẢN(tiết 1) I MỤC TIÊU : - Biết cách định dạng trang văn - Biết cách đánh số trang văn II CHUẨN BỊ : Giáo viên : - Sách hướng dẫn học Tin học lớp 5, giáo án - Máy tính để bàn Học sinh: - Sách hướng dẫn học Tin học lớp III TIẾN TRÌNH TIẾT DẠY TG HOẠT ĐỘNG GIÁO VIÊN HOẠT ĐỘNG CỦA HỌC SINH 1’ I- Ổn định lớp : 5’ II- Kiểm tra cũ: H: Em chọn kiểu trình bày có HS trả lời sẵn cho đoạn văn bản? GV nhận xét 25’ III- Bài : Giới thiệu bài: Hơm nay, tìm hiểu cách Lắng nghe định dạng trang văn cách đánh số trang Dạy : A Hoạt động GV cho HS thảo luận hoàn thành nội HS thảo luận hoàn thành nội dung dung hoạt động hoạt động 1.HS tạo văn với tiêu đề “Tập định dạng đánh số trang văn bản”, tạo trang trắng 2.HS tạo đường viền cho văn :Chọn thẻ Page Layout> Page Border HS thay đổi màu trang soạn thảo văn Sách Hướng dẫn tin học Năm học: 2017-2018 HS thay đổi hướng trang giấy HS thay đổi kích cỡ trang giấy 3.HS đánh số trang theo hướng dẫn HS báo cáo kết làm việc với GV GV quan sát hỗ trợ HS GV đánh giá kết làm việc HS 4’ III Củng cố GV giúp HS củng cố kiến thức HS củng cố kiến thức học IV – RÚT KINH NGHỆM Tuần : Tiết : 18 Ngày dạy: 01/11/2017 BÀI 4: ĐỊNH DẠNG TRANG VĂN BẢN, ĐÁNH SỐ TRANG TRONG VĂN BẢN(tiết 2) I MỤC TIÊU : - Biết cách định dạng trang văn - Biết cách đánh số trang văn II CHUẨN BỊ : Giáo viên : Sách hướng dẫn học Tin học lớp 5, giáo án Máy tính để bàn Học sinh: Sách hướng dẫn học Tin học lớp III TIẾN TRÌNH TIẾT DẠY TG HOẠT ĐỘNG GIÁO VIÊN 1’ I- Ổn định lớp : 5’ II- Kiểm tra cũ: H: Em nêu cách định dạng trang văn cách đánh số trang GV nhận xét 25’ III- Bài : Giới thiệu bài: Hôm nay, luyện tập thao tác định dạng trang văn cách đánh số trang GV nhận xét Bài B Hoạt động thực hành GV cho HS hoàn thành tập hoạt động thực hành GV quan sát hỗ trợ HS GV đánh giá kết làm việc HS C Hoạt động ứng dụng, mở rộng GV cho HS hoàn thành nội dung hoạt động ứng dụng, mở rộng 4’ III Củng cố Sách Hướng dẫn tin học HOẠT ĐỘNG CỦA HỌC SINH Trả lời Lắng nghe HS hoàn thành tập hoạt động thực hành HS hoàn thành nội dung hoạt động ứng dụng, mở rộng Năm học: 2017-2018 GV giúp HS củng cố kiến thức học HS củng cố phần em cần ghi nhớ IV – RÚT KINH NGHỆM ************* TUẦN 10 LỚP Tuần : 10 Tiết : 19 Ngày dạy: 07/11/2017 BÀI 2: VẼ HÌNH TỪ HÌNH MẪU CĨ SẴN CHỌN ĐỘ DÀY, MÀU VẼ NÉT VẼ (tiết 1) I - MỤC TIÊU: - Vẽ hình từ hình mẫu có sẵn - Biết cách chọn độ dày, màu nét vẽ II- CHUẨN BỊ : Giáo viên : - Sách hướng dẫn học Tin học lớp - Máy tính, giáo án Học sinh: - Sách hướng dẫn học Tin học lớp III- TIẾN TRÌNH TIẾT DẠY T HOẠT ĐỘNG GIÁO VIÊN G 1’ I- Ổn định lớp : 5’ II- Kiểm tra cũ: H:Em vẽ hoa lưu vẽ? GV nhận xét 25’ II- Bài : Giới thiệu - Hơm nay, tìm hiểu cách vẽ hình từ hình mẫu có sẵn biết cách chọn độ dày, màu nét vẽ Dạy A Hoạt động GV cho HS thực thao tác theo hướng dẫn, thảo luận chia sẻ với bạn để hoàn thành hoạt động Chọn độ dày nét vẽ GV gợi ý để học sinh đưa nhận xét Sách Hướng dẫn tin học HOẠT ĐỘNG HỌC SINH Trả lời Lắng nghe HS thực thao tác theo hướng dẫn, thảo luận chia sẻ với bạn để hoàn thành hoạt động HS báo cáo kết làm việc với giáo viên 1.Chọn độ dày nét vẽ B1: Chọn hình số hình mẫu B2: Nháy chọn chọn kích thước cho nét vẽ B3: Di chuyển chuột vào trang vẽ, nhấn giữ Năm học: 2017-2018 2.Chọn màu nét vẽ GV quan sát hỗ trợ HS GV đánh giá kết làm việc HS 4’ IV Củng cố - GV giúp HS củng cố kiến thức học - Nhận xét kết làm việc HS nút chuột trái kéo chéo đoạn, sau thả nút chuột 2- Chọn màu nét vẽ B1: Chọn hình danh sách hình mẫu B2: Chọn màu Color1 cho nét vẽ B3: Di chuyển trỏ chuột vào trang vẽ, nhấn giữ nút trái chuột kéo thả để vẽ hình HS củng cố kiến thức học IV/ RÚT KINH NGHIỆM ********************************** Tuần : 10 Ngày dạy: 09/11/2017 Tiết : 20 BÀI 2: VẼ HÌNH TỪ HÌNH MẪU CĨ SẴN CHỌN ĐỘ DÀY, MÀU VẼ NÉT VẼ (tiết 2) I - MỤC TIÊU: - Vẽ hình từ hình mẫu có sẵn - Biết cách chọn độ dày, màu nét vẽ II- CHUẨN BỊ : Giáo viên : - Sách hướng dẫn học Tin học lớp - Máy tính để bàn trạng thái khởi động Học sinh: - Sách hướng dẫn học Tin học lớp III- TIẾN TRÌNH TIẾT DẠY TG HOẠT ĐỘNG GIÁO VIÊN 1’ I- Ổn định lớp : II- Kiểm tra cũ: H:Em mở vẽ lưu? GV nhận xét III- Bài : 25’ Giới thiệu Hôm nay, luyện tập vẽ hình từ hình mẫu có sẵn chọn độ dày , màu nét vẽ B Hoạt động thực hành GV cho HS hoàn thành tập hoạt động thực hành GV quan sát gợi ý, hỗ trợ để HS hoàn thành hoạt động thực hành HOẠT ĐỘNG HỌC SINH Trả lời Lắng nghe HS hoàn thành tập hoạt động thực hành Trao đổi với bạn cách vẽ bốn hình Vẽ hình theo mẫu Sách Hướng dẫn tin học Năm học: 2017-2018 Giới thiệu bài: Hôm nay, ôn lại toàn thao tác học soạn thảo văn tìm hiểu số chức khác soạn thảo văn Dạy : A Hoạt động thực hành HĐ1 GV yêu cầu HS thảo luận hoàn thành bảng nhận xét mức độ thành thạo công việc Lắng nghe 1.HS thảo luận hoàn thành bảng nhận xét mức độ thành thạo công việc HS báo cáo kết làm việc với GV GV nhận xét HS báo cáo kết làm việc HĐ2 GV yêu cầu HS soạn thảo văn 2.HS soạn thảo văn với nội với nội dung mô tả thành dung mô tả thành phố lớn phố lớn nướcc ta theo gợi ý nướcc ta theo gợi ý HĐ3 GV yêu cầu HS trình bày văn HS trình bày văn bản, bố trí ảnh bản, bố trí ảnh minh họa phù hợp minh họa phù hợp GV quan sát hỗ trợ HS GV đánh giá kết làm việc HS 4’ III Củng cố GV giúp HS củng cố kiến thức HS củng cố kiến thức học IV – RÚT KINH NGHỆM Tuần : 10 Tiết : 20 Ngày dạy: 08/11/2017 BÀI 5: THỰC HÀNH TỔNG HỢP(tiết 2) I MỤC TIÊU : - Ơn lại tồn thao tác học soạn thảo văn - Tìm hiểu số chức khác soạn thảo văn II CHUẨN BỊ : Giáo viên : Sách hướng dẫn học Tin học lớp 5, giáo án Máy tính để bàn Học sinh: Sách hướng dẫn học Tin học lớp III TIẾN TRÌNH TIẾT DẠY TG HOẠT ĐỘNG GIÁO VIÊN HOẠT ĐỘNG CỦA HỌC SINH 1’ I- Ổn định lớp : 5’ II- Kiểm tra cũ: H: Em thực định dạng trang văn Trả lời GV nhận xét 25’ III- Bài : Giới thiệu bài: Hôm nay, luyện tập thao Lắng nghe Sách Hướng dẫn tin học Năm học: 2017-2018 tác học soạn thảo văn GV nhận xét Bài B Hoạt động thực hành HĐ4 GV yêu cầu HS góp ý soạn em Các bạn góp ý cho soạn em HĐ5 GV yêu cầu HS Lập bảng thống kê tóm Lập bảng thống kê tóm lược lược thơng tin thành phố thông tin thành phố GV quan sát hỗ trợ HS GV đánh giá kết làm việc HS C Hoạt động ứng dụng, mở rộng GV cho HS hoàn thành nội dung hoạt động HS hoàn thành nội dung hoạt động ứng ứng dụng, mở rộng dụng, mở rộng 4’ III Củng cố GV giúp HS củng cố kiến thức học HS củng cố phần em cần ghi nhớ IV – RÚT KINH NGHỆM ********************** TUẦN 11 LỚP Tuần : 11 Tiết : 21 Ngày dạy: 14/11/2017 BÀI 3: VẼ ĐƯỜNG THẲNG, ĐƯỜNG CONG (tiết 1) I - MỤC TIÊU: - Biết sử dụng công cụ để vẽ đường thẳng đường cong; - Vẽ tranh đơn giản có đường thằng đường cong II- CHUẨN BỊ : Giáo viên : - Sách hướng dẫn học Tin học lớp - Máy tính, giáo án 10 Học sinh: - Sách hướng dẫn học Tin học lớp III- TIẾN TRÌNH TIẾT DẠY T HOẠT ĐỘNG HỌC SINH HOẠT ĐỘNG GIÁO VIÊN G 1’ I- Ổn định lớp : 5’ II- Kiểm tra cũ: H: Em sử dụng cơng cụ để vẽ Trả lời hình vng? GV nhận xét 25’ II- Bài : Giới thiệu - Hơm nay, tìm hiểu cách sử Lắng nghe dụng công cụ để vẽ đường thẳng đường cong Dạy A Hoạt động HS thực thao tác theo hướng dẫn, GV cho HS thực thao tác theo thảo luận chia sẻ với bạn để hoàn thành Sách Hướng dẫn tin học Năm học: 2017-2018 hướng dẫn, thảo luận chia sẻ với bạn để hoạt động hoàn thành hoạt động HS báo cáo kết làm việc với giáo viên Vẽ đường thẳng 1.Vẽ đường thẳng B1: Nháy chuột lên cơng cụ vẽ đường thẳng hình bên B2: Chọn màu độ dày cho nét vẽ B3: Đưa trỏ chuột lên vùng trang vẽ, trỏ chuột chuyển thành + Kéo thả chuột từ điểm đầu đến điểm cuối đoạn thẳng b) Sử dụng công cụ đường thẳng, hình chữ Gv lưu ý HS: Nhấn giữ phím Shift kéo thả nhật để vẽ hình chuột để vẽ đường thẳng đẹp - Đặt tên vẽ ngoi nha lưu vào thư mục máy tính 2- Vẽ đường cong B1: Nháy chuột lên công cụ vẽ đường cong hình bên 2.Vẽ đường cong B2: Chọn màu độ dày nét vẽ Gv lưu ý HS: Khi vẽ, để quay lại thao tác trước đó, em B3: Đưa trỏ vào vùng trang vẽ, nhấn nút trái chuột kéo đoạn dài tùy nhấn tổ hợp phím Ctrl +Z ý, sau thả nút chuột GV quan sát hỗ trợ HS B4: Đưa trỏ chuột lên đoạn thẳng vừa GV đánh giá kết làm việc HS vẽ Nhấn nút trái chuột kéo cong đoạn thẳng đến vừa ý thả nút chuột nháy chuột lên trang vẽ 4’ IV Củng cố - GV giúp HS củng cố kiến thức học - Nhận xét kết làm việc HS HS củng cố kiến thức học IV/ RÚT KINH NGHIỆM ********************************** Tuần : 11 Ngày dạy: 016/11/2017 Tiết : 22 BÀI 3: VẼ ĐƯỜNG THẲNG, ĐƯỜNG CONG (tiết 1) I - MỤC TIÊU: - Biết sử dụng công cụ để vẽ đường thẳng đường cong; - Vẽ tranh đơn giản có đường thằng đường cong II- CHUẨN BỊ : Giáo viên : - Sách hướng dẫn học Tin học lớp - Máy tính để bàn trạng thái khởi động Học sinh: - Sách hướng dẫn học Tin học lớp III- TIẾN TRÌNH TIẾT DẠY HOẠT ĐỘNG HỌC SINH TG HOẠT ĐỘNG GIÁO VIÊN 1’ I- Ổn định lớp : II- Kiểm tra cũ: Sách Hướng dẫn tin học Năm học: 2017-2018 25’ 4’ H: Em dùng công cụ Paint để vẽ đường thẳng đường cong? GV nhận xét III- Bài : Giới thiệu Hôm nay, luyện tập vẽ tranh đơn giản có đường thằng đường cong B Hoạt động thực hành GV cho HS hoàn thành tập hoạt động thực hành GV quan sát gợi ý, hỗ trợ để HS hoàn thành hoạt động thực hành Trả lời Lắng nghe HS hoàn thành tập hoạt động thực hành 1.Mở vẽ nhà vẽ hoạt động 1, phần hoạt động bản, vẽ thêm chi tiết hình vẽ lưu vẽ C.Hoạt động ứng dụng, mở rộng GV cho HS thực yêu cầu HS thực yêu cầu hoạt động ứng dụng hoạt động ứng dụng GV gợi ý, hướng dẫn HS hoàn thành hoạt động ứng dụng IV Củng cố HS củng cố kiến thức học GV cho HS củng cố kiến thức học - Nhận xét kết làm việc HS IV/ RÚT KINH NGHIỆM ********************** LỚP Tuần : 11 Tiết : 21 Ngày dạy: 15/11/2017 16/11/2017 BÀI 5:THỰC HÀNH TỔNG HỢP (Tiết 1) I.MỤC TIÊU: Vận dụng kiến thức học để vẽ tranh chủ đề tùy chọn II- CHUẨN BỊ : Giáo viên : - Sách hướng dẫn học Tin học lớp 4, giáo án - Máy tính để bàn Học sinh: Sách hướng dẫn học Tin học lớp III- TIẾN TRÌNH TIẾT DẠY T HOẠT ĐỘNG GIÁO VIÊN HOẠT ĐỘNG HỌC SINH G Sách Hướng dẫn tin học Năm học: 2017-2018 1’ 5’ 25’ I- Ổn định lớp : GV cho HS khởi động tiết học II- Kiểm tra cũ: H: Em mở vẽ , chép màu hình thực tơ màu cho hình với màu chép? GV Nhận xét III- Bài : Giới thiệu bài: Hôm nay, lớp học thực hành tổng hợp Dạy A Hoạt động thực hành - GV cho HS thảo luận trao đổi để thực yêu cầu hoạt động thực hành Nối theo mẫu GV cho HS nối theo mẫu GV cho HS nhận xét GV nhận xét 2.Vẽ hình theo mẫu GV cho HS quan sát hình mẫu GV cho HS thảo luận theo nhóm đơi điền vào phiếu học tập Để khởi động, bạn chơi trò chơi chuyền hoa Các bạn đồng ý khơng? Đồng ý Lớp chơi trò chơi chuyền hoa HS thực yêu cầu HS nhận xét Lắng nghe HS trao đổi thảo luận để thực yêu cầu hoạt động thực hành Nối theo mẫu HS nối theo mẫu HS nhận xét 2.Vẽ hình theo mẫu HS quan sát hình mẫu HS thảo luận theo nhóm đơi điền vào phiếu học tập HS chia sẻ kết thảo luận phiếu a)H:Để vẽ đồng hồ theo mẫu, học tập em dùng công cụ ? a)HS chia sẻ cách vẽ đồng hồ -B1: Dùng cơng cụ hình chữ nhật để vẽ mặt đồng hồ -B2: Dùng công cụ viết chữ để vẽ số -B3: Dùng công cụ đường thẳng để vẽ kim đồng hồ HS nhận xét b)H: Để vẽ đầu ông già Noel, em b) HS chia sẻ hình mẫu để vẽ đầu ơng dùng hình mẫu nào? già noel - Hình tam giác, hình tròn, hình chữ nhật vng góc - Đường cong đường thẳng - HS nhận xét c)HS chia sẻ hình mẫu để vẽ lâu đài - Hình tam giác, hình tròn, hình chữ nhật c) H: Để vẽ tòa lâu đài, em dùng vng góc hình mẫu nào? - Đường cong đường thẳng HS nhận xét Sách Hướng dẫn tin học Năm học: 2017-2018 HS thực hành vẽ theo mẫu lưu vẽ có tên THỰC HÀNH TỔNG HỢP GV hỗ trợ, giúp đỡ HS làm GV đánh giá kết làm việc HS Củng cố HS củng cố kiến thức học GV giúp HS củng cố kiến thức 4’ IV/ RÚT KINH NGHIỆM *************************** Tuần : 11 Ngày dạy: 15/11/2017 Tiết :22 16/11/2017 BÀI 5:THỰC HÀNH TỔNG HỢP (Tiết 2) I.MỤC TIÊU: Vận dụng kiến thức học để vẽ tranh chủ đề tùy chọn II- CHUẨN BỊ : Giáo viên : Sách hướng dẫn học Tin học lớp 4, giáo án, máy tính để bàn Học sinh: Sách hướng dẫn học Tin học lớp III- TIẾN TRÌNH TIẾT DẠY TG HOẠT ĐỘNG GIÁO VIÊN HOẠT ĐỘNG HỌC SINH 1’ I- Ổn định lớp : 5’ II- Kiểm tra cũ: H: Em mở vẽ 2, tơ màu hình HS thực u cầu màu color1 tơ màu hình HS nhận xét màu color GV nhận xét 25’ III- Bài : Giới thiệu bài: Hôm nay, vẽ tranh Lắng nghe chủ đề tùy chọn Dạy A Hoạt động thực hành HĐ3 GV yêu cầu HS: Sắp xếp bước để vẽ hình HS xếp bước vẽ bánh sinh nhật 1–4–2–3-5 Thực vẽ bánh sinh nhật HS thực vẽ bánh sinh nhật theo bước xếp Sách Hướng dẫn tin học Năm học: 2017-2018 HĐ4 Thiết kế thiệp chúc mừng sinh HS thiết kế thiệp chúc mừng sinh Giáng Giáng sinh, năm sinh, năm Viết lời chúc mừng Giáng sinh, năm lên thiệp Lưu vẽ với tên Thiệp chúc mừng GV quan sát hỗ trợ HS GV đánh giá kết làm việc HS C Hoạt động ứng dụng, mở rộng GV cho HS thảo luận nhóm thực HS thảo luận nhóm thực hoạt hoạt động ứng dụng, mở rộng động ứng dụng, mở rộng GV quan sát hỗ trợ HS 4’ Củng cố GV giúp HS củng cố kiến thức học HS củng cố kiến thức học IV/ RÚT KINH NGHIỆM LỚP Tuần : 11 Tiết : 21 Ngày dạy: 13/11/2017 15/11/2017 HỌC VÀ CHƠI CÙNG MÁY TÍNH: XMIND (tiết 1) I MỤC TIÊU : Luyện tập kỹ mềm đồ tư Sử dụng phần mềm để quản lý đồ tư II CHUẨN BỊ : 11 Giáo viên : - Sách hướng dẫn học Tin học lớp 5, giáo án - Máy tính để bàn 12 Học sinh: Sách hướng dẫn học Tin học lớp III TIẾN TRÌNH TIẾT DẠY TG HOẠT ĐỘNG GIÁO VIÊN HOẠT ĐỘNG CỦA HỌC SINH 1’ I- Ổn định lớp : 5’ II- Kiểm tra cũ: H: Em chèn hình/ tranh ảnh điều HS trả lời chỉnh bảng? GV nhận xét 25’ III- Bài : Giới thiệu bài: Hơm nay, Lắng nghe tìm hiểu kỹ mềm đồ tư Dạy : A Hoạt động 1: Giới thiệu phần mềm GV giới thiệu phần mềm, hướng dẫn HS HS khởi động phần mềm Xmind khởi động phần mềm xmind GV yêu cầu HS thảo luận nhóm trả HS thảo luận nhóm nêu kết thảo lời câu hỏi luận H: Hãy nêu kiểu đồ phần Bản đồ tư duy, Hình xương cá, đồ mềm Xmind cân đối, lược đồ cây, lược đồ tổ chức, GV nhận xét Sách Hướng dẫn tin học Năm học: 2017-2018 B Hoạt động 2: Hướng dẫn sử dụng lược đồ logic phần mềm GV yêu cầu HS thảo luận nhóm thực HS thảo luận nhóm thực hành hành theo hướng dẫn • Tạo chủ đề • Tạo chủ đề nhỏ • Lưu thành phẩm • Thốt VD: Lập đồ cơng việc em Tạo chủ đề chính: Cơng việc em Tạo chủ đề nhỏ: quét nhà, trông em, học GV quan sát hỗ trợ HS HS báo cáo kết làm việc với GV GV đánh giá kết làm việc HS 4’ III Củng cố GV giúp HS củng cố kiến thức HS củng cố kiến thức học IV – RÚT KINH NGHỆM Tuần : 11 Ngày dạy: 15/11/2017 Tiết : 22 HỌC VÀ CHƠI CÙNG MÁY TÍNH: XMIND (tiết 2) I MỤC TIÊU : Luyện tập kỹ mềm đồ tư Sử dụng phần mềm để quản lý đồ tư II CHUẨN BỊ : Giáo viên : Sách hướng dẫn học Tin học lớp 5, giáo án Máy tính để bàn Học sinh: Sách hướng dẫn học Tin học lớp III TIẾN TRÌNH TIẾT DẠY TG HOẠT ĐỘNG GIÁO VIÊN HOẠT ĐỘNG CỦA HỌC SINH 1’ I- Ổn định lớp : 5’ II- Kiểm tra cũ: H: Em tạo đồ tư Trả lời công việc em? GV nhận xét 25’ III- Bài : Giới thiệu bài: Lắng nghe Hôm nay, Luyện tập kỹ mềm đồ tư Bài GV yêu cầu HS lập đồ HS lập đồ báo cáo kết số môn học em GV quan sát hỗ trợ HS GV đánh giá kết làm việc HS Sách Hướng dẫn tin học Năm học: 2017-2018 4’ III Củng cố GV giúp HS củng cố kiến thức học HS củng cố phần em cần ghi nhớ IV – RÚT KINH NGHỆM ************************ TUẦN 12 LỚP Tuần : 12 Tiết : 23 Ngày dạy: 21/11/2017 BÀI 4: TẨY, XÓA CHI TIẾT TRANH VẼ (tiết 1) I - MỤC TIÊU: - Biết sử dụng cơng cụ tẩy để tẩy xóa chi tiết tranh vẽ - Biết sử dụng cơng cụ chọn hình vng, chọn hình tự để chọn chi tiết tranh muốn xóa II- CHUẨN BỊ : 13 Giáo viên : - Sách hướng dẫn học Tin học lớp - Máy tính, giáo án 14 Học sinh: Sách hướng dẫn học Tin học lớp III- TIẾN TRÌNH TIẾT DẠY T HOẠT ĐỘNG HỌC SINH HOẠT ĐỘNG GIÁO VIÊN G 1’ I- Ổn định lớp : 5’ II- Kiểm tra cũ: H: Em sử dụng công cụ để vẽ Trả lời đường thẳng? GV nhận xét 25’ II- Bài : Giới thiệu Hôm nay, tìm hiểu cách sử dụng Lắng nghe cơng cụ sử dụng cơng cụ tẩy để tẩy xóa chi tiết tranh vẽ cơng cụ chọn hình vng, chọn hình tự để chọn chi tiết tranh muốn Sách Hướng dẫn tin học Năm học: 2017-2018 xóa Dạy A Hoạt động GV yêu cầu HS thực thao tác theo hướng dẫn, thảo luận chia sẻ với bạn để hoàn thành hoạt động HĐ1 Tẩy chi tiết tranh vẽ Vẽ hình cam theo mẫu Thực tẩy GV lưu ý HS: Để thay đổi kích thước cơng cụ tẩy,em chọn size HĐ2 Xóa chi tiết tranh vẽ HS thực thao tác theo hướng dẫn, thảo luận chia sẻ với bạn để hoàn thành hoạt động 1.Tẩy chi tiết tranh vẽ HS vẽ cam theo hướng dẫn HS tẩy 2.Xóa chi tiết tranh vẽ a)Mở vẽ ngoi nha vẽ Thực xóa chi tiết cửa sổ ngơi nhà theo hướng dẫn b)Sử dụng cơng cụ để xóa vẽ ngoi nha theo hướng dẫn GV quan sát hỗ trợ HS GV đánh giá kết làm việc HS 4’ IV Củng cố - GV giúp HS củng cố kiến thức học HS củng cố kiến thức học IV/ RÚT KINH NGHIỆM Tuần : 12 Tiết : 24 Ngày dạy: 23/11/2017 BÀI 4: TẨY, XÓA CHI TIẾT TRANH VẼ (tiết 2) I - MỤC TIÊU: - Biết sử dụng cơng cụ tẩy để tẩy xóa chi tiết tranh vẽ - Biết sử dụng công cụ chọn hình vng, chọn hình tự để chọn chi tiết tranh muốn xóa II- CHUẨN BỊ : Giáo viên : - Sách hướng dẫn học Tin học lớp - Máy tính để bàn trạng thái khởi động Học sinh: Sách hướng dẫn học Tin học lớp III- TIẾN TRÌNH TIẾT DẠY HOẠT ĐỘNG HỌC SINH TG HOẠT ĐỘNG GIÁO VIÊN 1’ I- Ổn định lớp : II- Kiểm tra cũ: H: Em dùng cơng cụ cơng cụ chọn hình Trả lời vng để chọn chi tiết tranh muốn xóa? GV nhận xét 25’ III- Bài : Giới thiệu Hôm nay, luyện tập sử dụng Lắng nghe cơng cụ tẩy để tẩy xóa chi tiết tranh vẽ cơng cụ chọn hình vng, chọn hình tự để chọn chi tiết tranh muốn xóa Sách Hướng dẫn tin học Năm học: 2017-2018 Dạy B Hoạt động thực hành GV cho HS hoàn thành tập HS hoàn thành tập hoạt động hoạt động thực hành thực hành HĐ1 GV yêu cầu HS thảo luận nhóm vẽ 1.HS thảo luận nhóm vẽ điện thoại điện thoại, lưu vẽ với tên dien thoai HĐ2 GV yêu cầu HS mở vẽ dien thoai HS mở vẽ dien thoai vẽ HĐ1, xóa vẽ HĐ1, xóa bỏ vài chi tiết vẽ thêm bỏ vài chi tiết vẽ thêm chi tiết khác để chi tiết khác để điện thoại điện thoại mẫu mẫu GV quan sát gợi ý, hỗ trợ để HS GV đánh giá kết làm việc HS C.Hoạt động ứng dụng, mở rộng GV cho HS thực yêu cầu HS thực yêu cầu hoạt động hoạt động ứng dụng ứng dụng 4’ IV Củng cố GV cho HS củng cố kiến thức học HS củng cố kiến thức học IV/ RÚT KINH NGHIỆM LỚP Tuần : 12 Tiết : 23 Ngày dạy: 22/11/2017 23/11/2017 HỌC VÀ CHƠI CÙNG MÁY TÍNH TẬP VẼ VỚI PHẦN MỀM CRAYOLA ART (Tiết 1) I.MỤC TIÊU: Rèn luyện kĩ vẽ hình, tơ màu cho tranh Sử dụng cơng cụ có sẵn để vẽ, tô màu sáng tạo tranh theo chủ đề cụ thể II- CHUẨN BỊ : Giáo viên : - Sách hướng dẫn học Tin học lớp 4, giáo án - Máy tính để bàn Học sinh: Sách hướng dẫn học Tin học lớp III- TIẾN TRÌNH TIẾT DẠY T HOẠT ĐỘNG GIÁO VIÊN HOẠT ĐỘNG HỌC SINH G 1’ I- Ổn định lớp : 5’ II- Kiểm tra cũ: H: Em xếp chức HS thực yêu cầu tương ứng với công cụ HS nhận xét phần mềm Paint? GV Nhận xét III- Bài : - Sách Hướng dẫn tin học Năm học: 2017-2018 Giới thiệu bài: Hôm nay, lớp kĩ vẽ Lắng nghe hình, tơ màu cho tranh phần mềm crayola art 25’ Dạy GV cho HS thảo luận trao đổi để HS trao đổi thảo luận để thực theo thực hướng dẫn: hướng dẫn - Giới thiệu phần mềm HS báo cáo kết làm việc - Đăng kí tên người chơi - Chọn danh sách chủ để hình vẽ - Chọn hình mẫu tơ màu - Lưu vẽ - Thoát khỏi phần mềm GV hỗ trợ, giúp đỡ HS làm GV đánh giá kết làm việc HS 4’ Củng cố GV giúp HS củng cố kiến thức HS củng cố kiến thức học IV/ RÚT KINH NGHIỆM Tuần : 12 Tiết :24 Ngày dạy: 22/11/2017 23/11/2017 HỌC VÀ CHƠI CÙNG MÁY TÍNH TẬP VẼ VỚI PHẦN MỀM CRAYOLA ART (Tiết 2) I.MỤC TIÊU: - Rèn luyện kĩ vẽ hình, tơ màu cho tranh - Sử dụng cơng cụ có sẵn để vẽ, tô màu sáng tạo tranh theo chủ đề cụ thể II- CHUẨN BỊ : Giáo viên : Sách hướng dẫn học Tin học lớp 4, giáo án, máy tính để bàn Học sinh: Sách hướng dẫn học Tin học lớp III- TIẾN TRÌNH TIẾT DẠY TG HOẠT ĐỘNG GIÁO VIÊN HOẠT ĐỘNG HỌC SINH 1’ I- Ổn định lớp : 5’ II- Kiểm tra cũ: H: Em mở vẽ lưu tiết 1? HS thực yêu cầu GV nhận xét HS nhận xét 25’ III- Bài : Giới thiệu bài: Hôm nay, vẽ tranh chủ đề tùy chọn Dạy Lắng nghe Sách Hướng dẫn tin học Năm học: 2017-2018 GV yêu cầu HS thảo luận nhóm chọn chủ đề vẽ tùy ý để tơ màu cho tranh HS thảo luận nhóm thực yêu cầu Sử dụng công cụ để chèn thêm hình GV mẫu có sẵn, sử dụng cơng cụ để gõ tên - Khởi động phần mềm lên vẽ - Chọn chủ đề vẽ GV quan sát hỗ trợ HS - Chèn thêm hình GV đánh giá kết làm việc HS - Lưu vẽ 4’ Củng cố - Thoát khỏi phần mềm GV giúp HS củng cố kiến thức học HS củng cố kiến thức học IV/ RÚT KINH NGHIỆM LỚP Tuần : 12 Tiết : 23 Ngày dạy: 20/11/2017 22/11/2017 CHỦ ĐỀ 3: THIẾT KẾ BÀI TRÌNH CHIẾU BÀI 1: NHỮNG GÌ EM ĐÃ BIẾT (tiết 1) I MỤC TIÊU : Ôn lại kiến thức học thiết kế trình chiếu II CHUẨN BỊ : 15 Giáo viên : - Sách hướng dẫn học Tin học lớp 5, giáo án - Máy tính để bàn 16 Học sinh: Sách hướng dẫn học Tin học lớp III TIẾN TRÌNH TIẾT DẠY TG HOẠT ĐỘNG GIÁO VIÊN HOẠT ĐỘNG CỦA HỌC SINH 1’ I- Ổn định lớp : 5’ II- Kiểm tra cũ: H: Em chèn hình/ tranh ảnh điều HS trả lời chỉnh bảng? GV nhận xét 25’ III- Bài : Giới thiệu bài: Hôm nay, Lắng nghe ôn lại kiến thức học thiết kế trình chiếu Sách Hướng dẫn tin học Năm học: 2017-2018 Dạy : A Hoạt động thực hành HĐ1 : GV yêu cầu HS thảo luận nhóm 1.HS thảo luận nhóm trả lời câu hỏi trả lời câu hỏi HS báo cáo kết làm việc với GV a)H: Để khởi động phần mềm trình a)Để khởi động phần mềm trình chiếu, chiếu, em thao tác nao? em nháy đúp chuột lên biểu tượng b) H: Các thao tác gõ chữ tiếng Việt b) Các thao tác gõ chữ tiếng Việt trong soạn nội dung trang trình chiếu có soạn nội dung trang trình chiếu giống so khác so với thao tác soạn thảo với thao tác soạn thảo văn văn không? c) Để chèn hình/tranh ảnh vào trang c) chọn Insert > Picture trình chiếu em thao tác nào? HĐ2.GV hướng dẫn HS tạo trình 2.Tạo trình chiếu với chủ để “Quê chiếu với chủ đề “Quê hương em” hương em” theo hướng dẫn GV quan sát hỗ trợ HS GV đánh giá kết làm việc HS 4’ III Củng cố GV giúp HS củng cố kiến thức HS củng cố kiến thức học IV – RÚT KINH NGHỆM Tuần : 12 Tiết : 24 Ngày dạy: 22/11/2017 CHỦ ĐỀ 3: THIẾT KẾ BÀI TRÌNH CHIẾU BÀI 1: NHỮNG GÌ EM ĐÃ BIẾT (tiết 2) I MỤC TIÊU : Ôn lại kiến thức học thiết kế trình chiếu II CHUẨN BỊ : Giáo viên : Sách hướng dẫn học Tin học lớp 5, giáo án Máy tính để bàn Học sinh: Sách hướng dẫn học Tin học lớp III TIẾN TRÌNH TIẾT DẠY TG HOẠT ĐỘNG GIÁO VIÊN HOẠT ĐỘNG CỦA HỌC SINH 1’ I- Ổn định lớp : 5’ II- Kiểm tra cũ: H: Em nêu thao tác soạn Trả lời chiếu? GV nhận xét 25’ III- Bài : Giới thiệu bài: Hôm nay, thực hành tạo Lắng nghe trình chiếu Bài A Hoạt động thực hành Sử dụng trình chiếu thực để giới Sách Hướng dẫn tin học Năm học: 2017-2018 HĐ3: Sử dụng trình chiếu thiệu với bạn quê hương thực để giới thiệu với bạn HS đặt câu hỏi liên quan đến nội dung quê hương trình chiếu GV quan sát hỗ trợ HS HS trả lời GV đánh giá kết làm việc HS B Hoạt động ứng dụng, mở rộng HS xây dựng trình chiếu tự GV yêu cầu HS xây dựng trình chiếu tự GV quan sát hỗ trợ HS GV đánh giá kết làm việc HS 4’ III Củng cố HS củng cố phần em cần ghi nhớ GV giúp HS củng cố kiến thức học IV – RÚT KINH NGHỆM Sách Hướng dẫn tin học ... kích thước trang vẽ Thay đổi kích thước trang vẽ Sách Hướng dẫn tin học Năm học: 2017-2018 4’ GV quan sát, hướng dẫn hỗ trợ a)Trao đổi với bạn vẽ hình theo mẫu HS b)Thực điều chỉnh trang giấy vẽ... ĐỊNH DẠNG TRANG VĂN BẢN, ĐÁNH SỐ TRANG TRONG VĂN BẢN(tiết 2) I MỤC TIÊU : - Biết cách định dạng trang văn - Biết cách đánh số trang văn II CHUẨN BỊ : Giáo viên : Sách hướng dẫn học Tin học lớp... bản”, tạo trang trắng 2.HS tạo đường viền cho văn :Chọn thẻ Page Layout> Page Border HS thay đổi màu trang soạn thảo văn Sách Hướng dẫn tin học Năm học: 2017-2018 HS thay đổi hướng trang giấy HS
- Xem thêm -

Xem thêm: GIAO AN SACH HUONG DAN TIN HOC 3+4+5 (TUAN 9 12),