0

tin 11 toi tuan 10 11

28 93 0
  • tin 11 toi tuan 10 11

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 15/11/2017, 22:30

giáo án tin 11 từ tuần 1 đến tuần 10giáo án tin 11 từ tuần 1 đến tuần 10giáo án tin 11 từ tuần 1 đến tuần 10giáo án tin 11 từ tuần 1 đến tuần 10giáo án tin 11 từ tuần 1 đến tuần 10giáo án tin 11 từ tuần 1 đến tuần 10 Giáo án Tin học 11 Trường THPT Số Đức Phổ Ngày soạn : 25/8/2016 Tiết PPCT : Chương I: MỘT SỐ KHÁI NIỆM VỀ LẬP TRÌNH VÀ NGƠN NGỮ LẬP TRÌNH Bài 1: KHÁI NIỆM LẬP TRÌNH VÀ NGƠN NGỮ LẬP TRÌNH I MỤC TIÊU: Kiến thức: Học sinh nhận biết có ba lớp ngơn ngữ lập trình mức ngơn ngữ lập trình : ngôn ngữ máy, hợp ngữ ngôn ngữ bậc cao - Biết dược vai trò chương thình dịch Kĩ năng: Phân biệt hai khái niệm biên dịch thông dịch, phân biệt loại ngôn ngữ lập trình Thái độ: Thấy cần thiết tiện lợi sử dụng ngôn ngữ lập trình bậc cao Liên hệ với trình giao tiếp đời sống II PHƯƠNG TIỆN DẠY HỌC: Giáo viên: Một số ví dụ ngơn ngữ lập trình Học sinh: Tìm hiểu số loại ngôn ngữ giao tiếp thông dụng III HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC: 1) Ổn định tổ chức: Kiểm tra sĩ số lớp 2) Kiểm tra cũ: Nếu có thuật tốn máy thực tốn mà giải hay chưa ? 3) Giảng mới: Hoạt động GV HS NỘI DUNG Mở bài: Tất toán sau xây dựng thuật tốn( Cách giải) chọn ngôn ngữ để viết thuật tốn làm cho máy tính hiểu Ngôn ngữ máy: Là ngôn ngữ mà máy tính Việc dùng ngơn ngữ viết lời trực tiếp hiểu xử lý đựơc gọi lập trình Để hiểu sâu khái Hợp ngữ: Là loại ngôn ngữ sử dụng số từ để niệm vào 1: thực lệnh ghi Hoạt động 1: Một số KN Ngôn ngữ bậc cao: Là loại ngôn ngữ gần với ngơn ngữ tự nhiên, phụ thuộc vào loại máy ? Thế gọi lập trình? Chương trình dịch chương trình đặc biệt, có chức ? Có loại ngơn ngữ lập trình nào? ? Phân biệt ngôn ngữ bậc cao với ngôn chuyển đổi chương trình đợc viết ngơn ngữ lập trình bậc cao sang ngơn ngữ máy ngữ lập trình khác nội dung nào? ? Thế gọi chương trình dịch? GV : Gọi học sinh nhắc lại khái niệm : ngôn ngữ máy, hợp ngữ ngôn ngư bậc cao Giáo án Tin học 11 Trường THPT Số Đức Phổ Các loại ngơn ngữ lập trình như: Tubo pascal 7.0, Tubo C++, Visual Pascal 2.1, Visual C++ Ngôn ngữ lập trình bậc cao khác với ngơn ngữ lập trình khác chỗ: + Chương trình viết ngơn ngữ lập trình bậc cao khơng phụ thuộc vào loại máy + Nó phải dịch sang ngơn ngữ máy thực HOẠT ĐỘNG CHƯƠNG TRÌNH DỊCH Các loại chương trình dịch(Biên dịch thơng dịch) A.Thông dịch VD: Một người mông người kinh nói chuyện với người mơng khơng biết tiếng kinh, người kinh tiếng mông Để hiểu người nói cần có người phiên dịch biết thứ tiếng ? Thế thông dịch? ? Thế biên dịch? ? Các bước thông dịch biên dịch tiến hành ntn? Thơng dịch là: Q trình dịch thực câu lệnh luân phiên nhau, dịch thực câu lệnh B Biên dịch là: Q trình dịch tồn chương trình lưu trữ chương trình nguồn chương trình đích * Các bước biên dịch thông dịch( SGK) HS: Trả lời câu hỏi CHƯƠNG TRÌNH NGUỒN CHƯƠNG TRÌNH DỊCH CHƯƠNG TRÌNH ĐÍCH  Dùng máy chiếu diễn giải hai tình Kết luận : Biên dịch (Compiler): thực qua hai bước - Duyệt, phát lỗi, kiểm tra tính đắn câu lệnh chương trình nguồn - Dịch tồn chương trình nguồn thành chơng trình đích thực máy lưu trữ để sử dụng lại cần thiết GV : Để chuyển đổi chương trình viết Thơng dịch (Interpreter) đợc thực cách ngơn ngữ lập trình bậc cao sang ngôn ngữ lặp lại dãy bước sau máy cần phải có gì? - Kiểm tra tính đắn câu lệnh HS : Đó chương trình dịch chương trình nguồn KN Chương trình dịch: Là chương trình có - Chuyển đổi câu lệnh thành hay nhiều câu chức chuyển đổi chương trình viết lệnh tương ứng ngơn ngữ lập trình bậc cao thành chương trình thực máy tính GV : Cho ví dụ từ thực tế : “ Người phóng ngơn ngữ máy viên biết ngôn ngữ tiếng việt - Thực câu lệnh vừa chuyển đổi phóng vấn khách nước ngồi ” thơng qua người phiên dịch GV : Như có hai cách để người phóng viên thực cơng việc : biên dịch thông dịch Giáo án Tin học 11 4) Trường THPT Số Đức Phổ CỦNG CỐ : Khái niệm lập trình? Chương trình dịch gì? Khái niệm ngơn ngữ lập trình? GV Hướng dẫn HS xem tiết sau *Các thành phần ngôn ngữ lập trình ? Ngơn ngữ lập trình có thành phần bản, thành phần +3 thành phần + Bảng chữ cái: Là tập cac kí tự để viết chương trình Cú pháp: Là quy tắc để viết chương trình.(cho biết cách viết chương trình hợp lệ) + Ngữ nghĩa: Xác định ý nghĩa thao tác cần phải thực hiện, ứng với tổ hợp kí tự dựa vào ngữ cảnh 5) BÀI TẬP VỀ NHÀ: HS đọc đọc thêm Giáo án Tin học 11 Trường THPT Số Đức Phổ Ngày soạn : 20/08/2016 Tiết PPCT : Bài CÁC THÀNH PHẦN CỦA NGƠN NGỮ LẬP TRÌNH I MỤC TIÊU Kiến thức: + Biết số khái niệm: tên, tên chuẩn, tên dành riêng, biến + Học sinh ghi nhớ quy định tên, biến ngôn ngữ lập trình Kĩ năng: + Phân biệt tên, biến + Biết cách đặt tên chúng nhận biết tên viết sai quy tắc Thái độ: Rèn luyện cho HS tính nguyên tắc, chặt chẽ lập trình II PHƯƠNG TIỆN DẠY HỌC: Giáo viên: Soạn giáo án, nghiên cứu sách giáo khoa, sách tập, tài liệu tham khảo Máy tính cá nhân máy chiếu ( có) Học sinh: Đọc trước nhà Sách giáo khoa III HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC: 1) Ổn định tổ chức: Kiểm tra sĩ số lớp 2) Kiểm tra cũ: Câu hỏi : Chương trình dịch gì? Biên dịch thơng dịch khác nào? 3) Giảng mới: Kiểm tra cũ Câu hỏi: Trình bày khái niệm ngơn ngữ lập trình, chương trình dịch, phân biệt biên dịch thông dịch - Nhận xét cho điểm Mở bài: Khi làm tốn lập trình có phần phải tuân thủ theo quy ước nó, có phần người lập trình tự làm theo cách Những điều gì? Giáo án Tin học 11 Trường THPT Số Đức Phổ 1.Các thành phần ? Ngôn ngữ lập trình có thành phần bản, thành phần thành phần BẢNG CHỮ CÁI, + Bảng chữ cái: Là tập cac kí tự để viết CÚ PHÁP, chương trình + Cú pháp: Là quy tắc để viết chương NGỮ NGHĨA trình.( cho biết cách viết chương trình hợp lệ) + Ngữ nghĩa: Xác định ý nghĩa thao tác cần phải thực hiện, ứng với tổ hợp kí tự dựa vào ngữ cảnh GV: Gọi HS trả lời ý nghĩa việc đặt tên? HS: Tại chỗ trả lời GV: Nhận xét đưa kết luận Một số khái niệm HS: Chú ý ghi a Tên GV: Mọi đối tượng chương trình phải đặt tên theo quy tắc - Ý nghĩa việc đặt tên khai báo tên cho đối ngôn ngữ lập trình chương trình tượng: dịch cụ thể + Để quản lý phân biệt đối tượng chương HS: Chú ý ghi trình GV: Lấy ví dụ tên đặt sai tên đặt + Để gợi nhớ nội dung đối tượng gọi học sinh nhận xét HS: - Tên đúng: a,b,c,x1, a_b - Tên sai: a bc, 2x - Qui tắc đặt tên Pascal: Tên dãy liên tiếp khơng q 127 kí tự bao gồm GV: Ngơn ngữ Pascal không phân biệt chữ cái, chữ số dấu gạch phải bắt chữ hoa, chữ thường đầu chữ dấu gạch HS: Chú ý lắng nghe GV: Ngơn ngữ lập trình thường có ba loại tên bản: tên dành riêng, tên chuẩn tên người lập trình đặt HS: Đọc SGK trình bày tên dành riêng GV: Trong Pascal, soạn thảo, tên dành riêng có màu trắng phân biệt với tên khác GV: Gọi HS phát biểu tên chuẩn HS: Tại chỗ trả lời GV: Viết số tên chuẩn HS: Ghi bài, * Tên dành riêng: - Là tên dùng với ý nghĩa riêng xác định - Tên dành riêng gọi từ khoá Giáo án Tin học 11 Trường THPT Số Đức Phổ GV: Lấy ví dụ giải phương trình bậc Ví dụ: Trong Pascal: hai cần dùng biến nào? Program, uses, var, type, const, begin, end, array, type, HS: Khi giải PTBH ta cần dùng … biến: a,b,c, x1, x2, Delta để biểu diễn Trong C++: main, include, if, while, void nội dung hệ số phương trình; nghiệm phương trình biệt số * Tên chuẩn delta - Được dùng với ý nghĩa định đó, dùng riêng GV: Vậy tên tên người lập phải khai báo trình đặt Ví dụ: GV: Nêu khái niệm ngôn ngữ Trong Pascal: abs, sqr, sqrt, cos, sin,… lập trình Trong C++: cin, cout, getchar HS: Tại chỗ trả lời *Tên người lập trình đặt GV: Lấy ví dụ ví dụ ví dụ sai - Được dùng với ý nghĩa riêng, xác định cách khai cho học sinh nhận biết báo trước sử dụng HS: Nhận biết tên tên b Hằng biến sai Hằng Ví dụ: 123, ‘123’, ‘TRUE, 2+3,… GV: Các biến dùng chương - Hằng đại lượng có giá trị khơng thay đổi q trình thực chương trình trình phải khai báo GV: Khi viết chương trình người lập - Các ngơn ngữ lập trình thường có: trình có nhu cầu giải thích cho câu lệnh viết để đọc lại thuận tiện người khác đọc hiểu chương trình viết, ngơn ngữ lập trình thường cung cấp cho cách đưa vào đoạn thích chương trình HS: Chú ý lắng nghe ghi + Hằng số: số nguyên số thực VD: , 1.0E-6,… + Hằng lôgic: Là giá trị (True)hoặc sai (False) + Hằng xâu: Là chuỗi kí tự mã ASCII, đặt cặp dấu nháy Biến - Là đại lượng đặt tên, dùng để lưu trữ giá trị GV: Ví dụ chương trình Pascal đơn giá trị thay đổi trình thực giản minh họa chương trình c Chú thích - Các thích khơng làm ảnh hưởng đến chương trình - Trong Pascal thích đặt {} (*và*) - Trong C++ thích đặt /* */ // 4) CỦNG CỐ : Nhắc lại quy tắc đặt tên Pascal khái niệm tên dành riêng, tên chuẩn, tên người lập trình đặt Khái niệm hằng, biến khác biến 5) BÀI TẬP VỀ NHÀ: Hướng dẫn làm tập tập - Bài 6: Các số: a,b,f,g; Các xâu: d,i Giáo án Tin học 11 Trường THPT Số Đức Phổ Ngày soạn : 05/9/2016 Tuần dạy: Tiết PPCT : BÀI TẬP I MỤC TIÊU Kíến thức: + Củng cố lại cho HS kiến thức học lập trình, ngơn ngữ lập trình bậc cao, ngơn ngữ máy, chương trình dịch, thông dịch, biên dịch qua tập trắc nghiệm Kĩ năng: + Xác định tên đúng, tên sai, tên chuẩn, từ khoá + Biết viết tên ngơn ngữ lập trình cụ thể Thái độ: + Nhận thức trình phát triển ngơn ngữ lập trình gắn liền với q trình phát triển tin học + Ham muốn học ngơn ngữ lập trình cụ thể để có khả giải tốn máy tính điện tử II PHƯƠNG TIỆN DẠY HỌC: Giáo viên: Soạn giáo án, nghiên cứu sách giáo khoa, sách tập, tài liệu tham khảo Máy tính cá nhân máy chiếu ( có) Học sinh: Làm tập trước nhà III HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC: 1) Ổn định tổ chức: Kiểm tra sĩ số lớp 2) Kiểm tra cũ ( ‘) Câu hỏi : Nêu thành phần ngơn ngữ lập trình? Nêu quy tắc đặt tên Turbo Pascal? Đáp án: Ngơn ngữ lập trình có ba thành phần bản: bảng chữ cái, cú pháp ngữ nghĩa - Bảng chữ cái: Là tập kí tự dùng để viết chương trình - Cú pháp: Là quy tắc để viết chương trình - Ngữ nghĩa: Xác định ý nghĩa tổ hợp kí tự Quy tắc đặt tên Pascal: - Đối tượng HS kiểm tra: HS trung bình 3) Giảng mới: Hoạt động GV HS Nội dung GV: Gọi HS đọc câu hỏi 1, lớp suy Câu1: Tại người ta phải xây dựng ngôn ngữ nghĩ trả lời lập trình bậc cao? HS: Đọc câu hỏi Người ta phải xây dựng ngơn ngữ lập trình bậc cao, Giáo án Tin học 11 GV: Gọi HS đứng chổ trả lời Trường THPT Số Đức Phổ vì: GV: Gọi HS khác bổ sung Sau GV - Ngơn ngữ lập trình bậc cao gần với ngơn ngữ tự nhiên nhận xét câu trả lời ghi đáp án hơn, thuận tiện cho đông đảo người lập trình HS: Chữa tập vào - Chương trình viết ngơn ngữ lập trình bậc cao nói chung khơng phụ thuộc vào phần cứng máy tính - Chương trình viết ngơn ngữ bậc cao dễ hiểu, dễ hiệu chình nâng cấp - Ngơn ngữ bậc cao cho phép làm việc với nhiều kiểu liệu cách tổ chức liệu đa dạng, thuận tiện cho việc mơ tả thuật tốn Câu2: Chương trình dịch gì? Tại cần phải có chương trình dịch GV: Gọi HS đọc câu hỏi trả lời câu - Chương trình dịch chương trình đặc biệt, có chức hỏi chuyển đổi chương trình viết ngôn ngữ HS: Tại chỗ trả lời nêu khái niệm bậc cao thành chương trình đích thực chương trình dịch máy GV: Nêu Input Output chương - Để chương trình viết ngơn ngữ bậc cao máy trình dịch để gợi ý cho HS vai trò hiểu thực phải có chương trình chương trình dịch dịch dịch sang ngơn ngữ máy HS: Tại chỗ trả lời Câu3: Biên dịch thông dịch khác nào? - Trình biên dịch duyệt, kiểm tra, phát lỗi, xác định chương trình nguồn có dịch khơng dịch tồn HS: Tại chỗ đọc câu hỏi thành chương trình đích thực máy GV: Gọi HS khác nhận xét câu trả lời, lưu trữ bổ sung đưa đáp án - Trình thơng dịch dịch câu ngôn ngữ GV: Gọi HS khác nhận xét câu trả lời, máy thực không lưu lại máy bổ sung đưa đáp án Câu4: Hãy cho biết điểm khác tên dành riêng tên chuẩn? - Tên dành riêng không dùng GV: Gọi HS đọc câu hỏi 4, lớp suy khác với ý nghĩa xác định, tên chuẩn dùng với ý nghĩa khác nghĩ câu hỏi Câu5: Hãy tự viết ba tên theo quy tắc GV: Gọi HS trả lời Pascal GV: Nhận xét nêu đáp án tên Pascal: GV: Gọi HS đọc câu hỏi abc; vidu3; _15a GV: Gợi ý cho HS cách gọi HS nêu quy tắc đặt tên Pascal tên đặt không ngắn, hay dài mà nên đặt cho gợi nhớ ý nghĩa đối tượng mang tên Câu6: Hãy cho biết biểu diễn HS: Tại chỗ đọc câu hỏi biểu diễn Pascal rõ lỗi HS: Lên bảng làm trường hợp GV: Chữa a) 150.0; b) -22; c) 6,23; d) ‘43’ ; e) A20; GV: Gọi HS trả lời câu hỏi Giáo án Tin học 11 GV: Gọi HS đọc câu hỏi Trường THPT Số Đức Phổ f)1.06E-15 GV: Từng câu a,b,…, i gọi g) 4+6 ; h) ‘c ; i) ‘True’ HS: Trả lời: - Các biểu diễn hằng: c), e), h) - c) dấu phẩy phải thay dấu chấm - e) tên chưa rõ giá trị - h) thiếu dấu nháy đơn cuối 4) CỦNG CỐ : - Rèn luyện kĩ đặt tên, biến - Hiểu nắm vững khái niệm chương trình dịch, biến,… 5) BÀI TẬP VỀ NHÀ: - Hướng dẫn HS làm tập SBT: BT 1.9; BT 1.10; BT 1.11; BT 1.12 Giáo án Tin học 11 Trường THPT Số Đức Phổ Ngày soạn : 8/9/2016 Tuần dạy: Tiết PPCT : CHƯƠNG II: CHƯƠNG TRÌNH ĐƠN GIẢN Bài CẤU TRÚC CHƯƠNG TRÌNH I MỤC TIÊU Kiến thức: + Hiểu chương trình mơ tả thuật tốn ngơn ngữ lập trình + Biết cấu trúc chương trình đơn giản: cấu trúc chung thành phần + Biết số kiểu liệu chuẩn: kiểu nguyên, thực, kí tự, logic miền Kĩ năng: + Nhận biết thành phần chương trình đơn giản + Xác định kiểu cần khai báo liệu đơn giản Thái độ: + Xác định thái độ nghiêm túc học tập làm quen với nhiều qui định nghiêm ngặt lập trình II PHƯƠNG TIỆN DẠY HỌC: Giáo viên: Soạn giáo án, nghiên cứu sách giáo khoa, sách tập, tài liệu tham khảo Máy tính cá nhân máy chiếu ( có) Học sinh: tham khảo trước tài liệu nhà III HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC: 1) Ổn định tổ chức: Kiểm tra sĩ số lớp 2) Kiểm tra cũ Câu hỏi : Câu hỏi: Nêu qui tắc đặt tên Pascal? Phân biệt tên chuẩn tên dành riêng? Đáp án: - Qui tắc đặt tên Pascal: Trong Pascal, tên dãy liên tiếp không 127 kí tự bao gồm chữ số, chữ dấu gạch bắt đầu chữ dấu gạch - Tên dành riêng không sử dụng với ý nghĩa khác, cong với tên chuẩn, người dùng dùng chúng với ý nghĩa mục đích khác Đối tượng kiểm tra: HS trung bình 3) Giảng mới: Hoạt động GV HS Nội dung GV: Một ngơn ngữ lập trình bậc cao thường I Cấu trúc chương trình có hai phần Cấu trúc chung GV: Với quy ước: Các diễn giải ngôn - Cấu trúc chung: ngữ tự nhiên đặt cặp < > [] [ ] : Biểu diễn có khơng Giáo án Tin học 11 GV: Khai báo tạo điều kiện thuận lợi cho việc chỉnh sửa lại giá trị tồn chương trình GV: Lấy ví dụ Trường THPT Số Đức Phổ Kiểu Số Byte Miền gi trị Byte 255 Integer - 215 215- Word 216- GV: - Biến nhận giá trị thời - 231 231- điểm thực chương trình gọi biến Longint đơn Kiểu thực GV: Khi cần viết chương trình quản lí học - Có nhiều kiểu cho giá trị số thực hay sinh ta cần xử lí thơng tin dạng nào? dùng số kiểu sau: Kiểu Số HS: Suy nghỉ trả lời câu hỏi GV GV: Phân tích câu trả lời học sinh đưa vài thông tin dạng sau: Byte Miền gi trị Real 2.9e- 39 1.7e38 - Họ tên học sinh thông tin dạng văn dạng kí tự Single 1.5e- 45 3.4e- 38 Double 5.4e- 325 1.7e- 308 - Điểm học sinh thông tin dạng số thực Extended 10 3.4e- 4932 1.2e4932 Kiểu kí tự - Số thứ tự học sinh thông tin dạng số - Tn kiểu: Char nguyên - Miền gi trị l cc gi trị bảng m ASCII gịm 256 kí tự Mỗi kí tự cĩ m tương ứng phạm vi từ đến 255 GV: Phân tích câu đưa vài thông tin - Cc kí tự cĩ quan hệ so snh, việc so snh dựa trn m dạng sau: kí tự - Họ tên học sinh thông tin dạng Kiểu Logic văn dạng kí tự - Tn kiểu: Boolean - Điểm học sinh thông tin dạng số - Miền giá trị: Chỉ có giá trị True (đúng) thực False (sai) - Số thứ tự học sinh thông tin dạng số nguyên - Một số thông tin khác cần biết chúng hay sai GV: Thuyết trình đưa số bổ sung sau: - Ngơng ngữ lập trình đưa số kiểu liệu chuẩn đơn giản, từ kiểu đơn giản ta xây dựng thành kiểu liệu phức tạp - Kiểu liệu có miền giới hạn Máy tính khơng thể lưu tất số trục số lưu trữ với độ xác cao - Tuỳ thuộc vào ngơn ngữ lập trình mà tên kiểu liệu khác miền giá trị kiểu liệu khác Giáo án Tin học 11 Trường THPT Số Đức Phổ - Với kiễu liệu người lập trình cần ghi nhớ tên kiểu, miền giá trị số ô nhớ để lưu giá trị thuộc kiểu - Trong lập trình nói trung kiểu kí tự thường tập kí tự bảng mã kí tự, kí I) Khai báo biến tự có mã thập phân tương ứng Để lưu - Trong NLT Pascal biến đơn khai báo giá trị phải lưu mã thập phân tương sau ứng chúng Var : ; GV: Khai báo biến chương trình báo cho máy biết phải dùng chương trình Trong đó: chương trình - Var: Là từ khoá dùng để khai báo biến HS: Lắng ghe ghi chép - Danh sách biến: Tên biến cách dấu - Ví dụ 1: Để giải phương trình bặc phẩy ax+b=0 ta cần khai báo sau: - Kiểu liệu: Là kiểu liệu ngơn ngữ Pascal Var a, b, x: Real - Ví dụ 2: Để tính chu vi diện tích tam - Sau var khai báo nhiều danh sách biến có kiểu liệu khác giác cần khai báo biến sau: - Cần đặt tên biến cho gợi nhớ đến ý nghĩa Var a, b, c, p, s, cv: Real; Trong đó: a, b, c: Dùng để lưu độ dài - Không nên đặt tên ngắn hay dài, rễ dẫn cạnh tam giác; đến mắc lỗi hay hiểu nhầm P: chu vi; - Khai báo biến cần quan tâm ý đến phạm vi CV, S: chu vi diện tích tam giác giá trị GV: Khi khai báo biến cần ý điểm gì? HS: Suy ghĩ trả lời câu hỏi GV: Phân tích câu trả lời học sinh CỦNG CỐ Nhắc lại khái niệm cấu trúc chương trình gồm phần khai báo phần thân BÀI TẬP VỀ NHÀ Cho chương trình mẫu nhà yêu cầu học sinh rõ thành phần chương trình Giáo án Tin học 11 Trường THPT Đồng Hỷ Tuần dạy: Ngày soạn : 15/9/2016 Tiết PPCT : Bài PHÉP TOÁN, BIỂU THỨC, CÂU LỆNH GÁN I MỤC TIÊU Về kiến thức: - Hiểu khai báo biến - Biết khái niệm: phép toán, biểu thức số học, hàm số học chuẩn, biểu thức quan hệ - Hiểu lệnh gán - Biết số hàm thông dụng Pascal Về kỹ năng: - Khai báo biến đúng, nhận biết khai báo sai - Viết lệnh gán - Viết biểu thức số học logic với phương tiện thông dụng Thái độ: + Xác định thái độ nghiêm túc học tập làm quen với nhiều qui định nghiêm ngặt lập trình II PHƯƠNG TIỆN DẠY HỌC: Giáo viên: Soạn giáo án, nghiên cứu sách giáo khoa, sách tập, tài liệu tham khảo Máy tính cá nhân máy chiếu ( có) Học sinh: tham khảo trước tài liệu nhà III HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC: 1) Ổn định tổ chức: Kiểm tra sĩ số lớp 2) Kiểm tra cũ Câu hỏi : Câu hỏi: Nêu qui tắc đặt tên Pascal? Phân biệt tên chuẩn tên dành riêng? Đáp án: - Qui tắc đặt tên Pascal: Trong Pascal, tên dãy liên tiếp khơng q 127 kí tự bao gồm chữ số, chữ dấu gạch bắt đầu chữ dấu gạch - Tên dành riêng không sử dụng với ý nghĩa khác, cong với tên chuẩn, người dùng dùng chúng với ý nghĩa mục đích khác Đối tượng kiểm tra: HS trung bình H1: Cấu trúc khai báo biến nào? Lấy ví dụ? H2: Những lưu ý đặt tên cho biến? Đáp án: H1: VAR :; VD: VAR 3) Giảng mới: a,b,c: Real; m,n:integer; Giáo án Tin học 11 Trường THPT Đồng Hỷ Hoạt động GV HS GV: Trong viết chương trình ta thường phải thực tính tốn, thực so sánh để đưa định xem làm việc gì? Trong viết chương trình có giống với ngôn ngữ tự nhiên không? Nội dung Phép Toán * NLT Pascal sử dụng số phép toán sau: - Với số nguyên: +, - , *, Div, Mod - Với số thực: +, - , *, / GV: Tốn học có phép tốn nào? - Các phép toán quan hệ: =, cho kết HS: Đưa số phép toán thường dùng giá trị Logic (true false) toán học - Các phép toán logic: NOT, OR, AND thường GV: Chúng có sử dụng ngơn ngữ dùng để kết hợp nhiều biểu thức quan hệ với lập trình khơng? Biểu thức số học * Là dãy phép toán +, - , *, /, div mod từ hằng, biến kiểu số hàm - Chỉ có số phép tốn dùng được, số phép toán phải xây dựng từ phép toán - Dùng cặp dấu () để quy định trình tự tính tốn khác * Thứ tự thực phép tốn: - Ví dụ phép luỹ thừa khơng phải ngơn ngữ - Trong ngoặc trước, ngồi ngoặc sau viết - Nhân chia trước, cộng trừ sau - Mỗi ngơn ngữ khác lại có cách kí - Giá trị biểu thức có kiểu kiểu biến hiệu phép toán khác có miền giá trị lớn biểu GV: Trong tốn học, biểu thức gì? thức HS: Đưa khái niệm GV: Đưa khái niệm biểu thức lập trình GV: Cách viết biểu thức lập trình có giống với cách viết tốn học hay khơng? HS: Đưa ý kiến GV: Phân tích ý kiến học sinh GV: Đưa cách viết biểu thức thứ tự thực phép tốn lập trình GV: Cách viết biểu thức phụ thuộc vào ngơn ngữ lập trình - Đưa số biểu thức toán học yêu cầu em viết chúng ngơn ngữ lập trình Pascal - Gọi vài học sinh lên bảng làm Hàm số học chuẩn GV: Muốn tính X2 ta làm nào? - Các ngơn ngữ lập trình thường cung cấp sẵn số hàm số học để tính số giá trị thơng dụng HS: Có thể đưa là: x*x Giáo án Tin học 11 GV: Như muốn tính làm nào? Trường THPT Đồng Hỷ x , Sinx, cosx, ta - Cách viết: Tên_hàm (đối số) - Kết hàm phụ thuộc vào kiểu đối số HS: Chưa biết cách tính - Đối số hàm hay nhiều biểu thức số GV: Để tính giá trị đơn giản, người học đặt dấu ngoặc () sau tên hàm ta xây dựng sẵn chương trình - Bản thân hàm coi biểu thức số thư viện chương trình giúp người lập trình học tham gia vào biểu thức tính tốn nhanh giá trị thơng dụng tốn hạng GV: Với hàm chuẩn cần quan tâm đến * Bảng số hàm chuẩn: giá trị đối số kiểu giá trị trả Học sinh xem SGK Ví dụ: Sinx đo độ hay radian? Biểu thức quan hệ GV: Trong lập trình thường ta phải so sánh hai giá trị trước thực lệnh * Có dạng sau: Biểu thức quan hệ coi True False - Trong đó: Biểu thức biểu thức phải Ví dụ: 3>5 cho kết False kiểu GV: Muốn so sánh nhiều giá trị - Kết biểu thức quan hệ True lúc làm nào? False HS: đưa ý kiến (dùng biểu thức - Ví dụ: a>b 2*cc) and (b+c>a) and (c+a>b) HS: Đưa ý kiến Câu lệnh gán GV: phân tích câu trả lời học sinh sau - Lệnh gán cấu trúc ngơn tổng hợp lại: Cần ý đến kiểu biến ngữ lập trình, thường dùng để gán giá trị cho biến kiểu biểu thức - Cấu trúc: Tên biến:=biểu thức; GV: Minh hoạ vài lệnh gán ví - Trong biểu thức phải phù hợp với tên biến, dụ trực quan bảng hình nghĩa kiểu tên biến phải với kiểu biểu thức phải bao hàm kiểu biểu thức - Hoạt động lệnh gán: Tính giá trị biểu thức sau ghi giá trị vào tên biến X1:=(- b + sqrt(delta))/(2*a); X2:=(- b - sqrt(delta))/(2*a); 4) CỦNG CỐ : Các kiểu liệu chuẩn: ngun, thực, kí tự, lơgic Cách khai báo biến 5) BÀI TẬP VỀ NHÀ: - Làm tập 1,2,3,4,5 sgk trang 35 Xem trước bài: Các thủ tục chuẩn vào/ra đơn giản Soạn thảo, dịch, thực hiệu chỉnh chương trình Giáo án Tin học 11 Trường THPT Đồng Hỷ Ngày soạn : 24/9/2016 Tuần dạy: Tiết PPCT : §7 CÁC THỦ TỤC CHUẨN VÀO/RA ĐƠN GIẢN §8 SOẠN THẢO, DỊCH, THỰC HIỆN, HIỆU CHỈNH CHƯƠNG TRÌNH I MỤC TIÊU Về Kiến thức: - Biết lệnh vào đơn giản để nhập thơng tin từ bàn phím đưa thơng tin hình - Biết bước: soạn thảo, dịch, thực hiệu chỉnh chương trình - Biết số công cụ môi trường Turbo Pascal Về Kỹ năng: - Viết số lệnh vào đơn giản - Bước đầu sử dụng chương trình dịch để phát lỗi - Bước đầu chỉnh sửa chương trình dựa vào thơng báo lỗi chương trình dịch tính hợp lý kết thu Về Thái độ: Thấy cần thiết thủ tục vào ra, sáng tạo vận dụng vào toán đơn giản II PHƯƠNG TIỆN DẠY HỌC: Giáo viên: Soạn giáo án, sách giáo khoa, sách tập, tài liệu tham khảo Máy tính Học sinh: Các kiến thức học trước III HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC: 1) Ổn định tổ chức: Kiểm tra sĩ số lớp 2) Kiểm tra cũ 2HS làm độc lập: Cho M, N biến nguyên Điều kiện xác định M, N đồng thời số chẵn đồng thời số lẻ thể Pascal nào? Đ/a: ((M mod = 0) and (N mod = 0)) Or ((M mod =1) and (N mod = 1)) 3) Giảng mới: Hoạt động GV HS Nội dung Nêu vđ: Khi giải toán, ta phải đưa liệu vào máy tính xữ lí Để chtrình giải nhiều toán hơn, ta phải sử dụng thủ tục nhập liệu §7 CÁC THỦ TỤC CHUẨN VÀO/RA ĐƠN GIẢN - Y/cầu Hs n/cứu Sgk cho biết cấu trúc chung thủ tục nhập liệu NNLT Pascal: - HS : N/cứu Sgk trả lời: Ví dụ: viết chtrình giải ptrình: Ax2 + Bx + C = 0, ta phải nhập vào đại lượng nào? viết lệnh nhập? Suy nghĩ, trả lời: phải nhập giá trị vào biến A, B, C Lệnhnhập:Readln(A,B,C); Nhập liệu vào từ bàn phím Ta sử dụng thủ tục chuẩn read readln có cấu trúc sau: read(,…,); readln(,…,); Ví dụ 1: Giáo án Tin học 11 Treo bảng chứa chtrình Pascal đơn giản có lệnh nhập giá trị cho biến Trường THPT Đồng Hỷ read(n); readln(A,B,C); Hỏi: Khi nhập giá trị cho nhiều biến, ta phải * Chú ý: nhập giá trị cho nhiều biến thực nào? giá trị gõ cách dấu cách HS : Các giá trị phải cách kí tự xuống dòng (phím Enter) dấu cách (Space) kí tự xuống dòng Đưa liệu hình (Enter) Để đưa liệu hình vị trí trỏ, ta Hỏi: Lệnh Read Readln khác dùng thủ tục write writeln với cấu trúc: nào? Write(,…); - Suy nghĩ, trả lời : Read: …… Readln: …… Writeln(,…); GV : Sau xữ lí xong, để nhìn thấy Trong đó: giá trị biến đơn, biểu kết ta phải dùng thủ tục xuất liệu thức, tên hàm Y/cầu hs n/cứu Sgk cho biết cấu trúc chung Ví dụ : xét chương trình sau thủ tục xuất liệu NNLT Pascal - N/cứu Sgk trả lời Program vd; Ví dụ: Khi viết CT giải pt: ax+b=0, ta phải đưa hình gtrị nghiệm -b/a, ta phải viết lệnh nào? Uses crt; HS : Writeln(-b/a); Để nhập giá trị cho biến từ bàn phím, ta thường đưa thêm câu dẫn dắt sau đến câu lệnh nhập Bằng cách dùng cặp thủ tục write read Ví dụ: Write(‘Moi ban nhap so:’); Hỏi: chức câu lệnh writeln(); Var tuoi:byte; Begin Clrscr; Write(‘Moi ban nhap so:’);readln(a,b,c) Write(‘Ban vua nhap so:’,a,b,c); Write(‘Ban go ENTER de ket thuc’); Readln; End Viết hình dòng chữ đưa trỏ Ghi chú: - Các thủ tục readln writeln xuống dòng khơng có tham số - Quy cách đưa thông tin ra: Kết số thực :: Kết khác : Độ rộng số chữ số thập phân Giới thiệu số tập tin cần thiết để Turbo nguyên dương pascal chạy được, hướng dẫn học sinh Ví dụ: khởi động Pascal máy tính Học sinh Writeln(n:5,x:6:2); ý lắng nghe theo dõi hình minh họa Write(i:3,j:4,a+b:8:3); Giới thiệu thành phần §8 SOẠN THẢO, DỊCH, THỰC HIỆN, HIỆU hình soạn thảo (màn hình làm việc) CHỈNH CHƯƠNG TRÌNH Giới thiệu số thao tác thường dùng Một số thao tác thường dùng: soạn thảo, dịch, hiểu chỉnh, chương trình + Lưu chương trình: F2 + Mở file có: F3 + Biên dịch chương trình: Alt+F9 Giáo án Tin học 11 Trường THPT Đồng Hỷ + Chạy chương trình: Ctrl+F9 + Đóng cửa sổ chương trình: Alt+F3 + Thốt khỏi TP: Alt+X 4) CỦNG CỐ : Trình số thao tác thường dùng soạn thảo chương trình? Khi viết read(x,y,z); write(‘x’,y,z); có ý nghĩa nào? 5) BÀI TẬP VỀ NHÀ: So sánh giống khác cặp lệnh write()/writeln() read()/readln() - Làm tập 9, 10 sgk trang36 * Xem phụ lục B sgk: Trang 122: Môi trường Turbo Pascal Trang 136: Một số thông báo lỗi Giáo án Tin học 11 Trường THPT Đồng Hỷ Tuần dạy: 29/9/2016 Ngày soạn : Tiết PPCT : BÀI TẬP I MỤC TIÊU Kiến thức: Biết phânbiệt loại biểu thức NNLT Kĩ năng: Viết biểu thức số học logic với phép tốn thơng dụng II ĐỒ DÙNG DẠY HỌC Giáo viên: giải tập sgk Học sinh: sgk III HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC Hoạt động 2: Bài tập 8/sgk/36 a Mục tiêu: Xây dựng biểu thức logic làm điều kiện để giải số toán đơn giản b Nội dung: Viết biểu thức lôgic cho kết True tọa độ (x, y) điểm nằm vùng gạch chéo kể biên hình 2.a 2.b (trang 36/sgk) c Các bước tiến hành: Hoạt động GV HS Tóm tắt lí thuyết Nhắc lại số Nội dung phần chương II Tại phải khai báo biến? Nội Dung - Một chương trình thường gồm có phần: Phần khai báo phần thân chương trình, phần báo có khơng Trong Pascal, biến nhận giá trị phạm - Kiểu liệu chuẩn: Kiểu nguyên, vi từ đến 25252 biến nhận khai báo kiểu thực, kiểu kí tự kiểu logic kiểu liệu nào? - Các biến chương trình Hình 2.a: phải khai báo biến khai báo lần Y/cầu hs quan sát hình trả lời câu hỏi: - Các phép toán: Số học, quan hệ - Giá trị y vùng gạch chéo? logic - Giá trị x vùng gạch chéo? HS: Quan sát - Các loại biểu thức: Số học, quan hệ hình trả lời logic 0
- Xem thêm -

Xem thêm: tin 11 toi tuan 10 11, tin 11 toi tuan 10 11,