0

Đề cương ôn thi môn hành nghê luật sư

19 904 6

Đang tải.... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 12/11/2017, 15:04

Câu1: Kỹ năng xây dựng bản luận cứ để bảo vệ cho người bị hại trong vụ án hình sự ?Bài làm. Bản luận cứ có vai trò rất quan trọng đối với Luật sư và khách hàng của Luật sư thể hiện khả năng, trình độ, kinh nghiệm của Luật sư. Do đó việc chuẩn bị bản luận cứ là vô cùng quan trọng đòi hỏi Luật sư phải có trình độ nhất định. Câu1: Kỹ xây dựng luận để bảo vệ cho người bị hại vụ án hình ? Bài làm Bản luận có vai trò quan trọng Luật khách hàng Luật thể khả năng, trình độ, kinh nghiệm Luật Do việc chuẩn bị luận vơ quan trọng đòi hỏi Luật phải có trình độ định A, Mục đích yêu cầu luận - Mục đích: + Là tài liệu quan trọng thể kết lao động Luật + Khi viết luận Luật có điều kiện xem xét lại hồ sơ, tài liệu thu thập, ghi chép nhờ hiểu thấu đáo nội dung vụ án + Dựa vào luận án Luật trình bày vấn đề trọng điểm mà khơng bỏ sót, thiếu ý không bị dàn trải lan man - Yêu cầu: + Bản luận phải có bố cục rõ ràng, chặt chẽ, ngắn gọn, súc tích + Các tài liệu, số liệu phải sử dụng xác + Các quan điểm đề xuất phải rõ ràng không đổ lỗi cho người khác để có lợi cho thân chủ B, Kỹ Luật chuẩn luận để bảo vệ cho người bị hại vụ án hính sự: Nghiên cứu hồ sơ, tìm hiểu nội dung vụ án + xem xét tình tình tiết có lợi, giảm nhẹ tăng nặng để buộc tội bị cáo bảo vệ cho người bị hại Gặp gỡ thân chủ, khách hàng: + Tìm hiểu thật khách quan vụ án + Xác định có vi phạm thủ tục tố tụng hay khơng + Nắm rõ tình tiết chứng minh vơ tội hay giảm nhẹ tăng nặng, tình tiết buộc tội 3 Chuẩn bị tài liệu chứng liên quan đến vụ án, giải vụ án + Các tài liệu chứng có hồ sơ vụ án tài liệu liên quan đến nhân thân bị cáo, bị hại tài liệu khác liên quan đến tình tiết vụ án để phục vụ cho việc chuẩn bị luận bảo vệ đọng vào lòng người + Các tài liệu chứng bổ sung hồ sơ vụ án + Các tài liệu văn pháp luật khác có liên quan: Ngồi luật hình TTHS chuẩn bị văn như( thư từ liên ngành, nghị HĐTPTANDTC, NĐ phủ…) Xác định hướng bảo vệ: - Cáo buộc bị cáo phạm tội yêu cầu bồi thường cho người bị hại: + Cáo buộc bị cáo phạm tội + Yêu cầu bồi thường thiệt hại cho người bị hai( thiệt hại vật chất thực tế xảy ra, thiệt hại sức khỏe, tính mạng, danh dự, nhân phẩm….) - Bảo vệ theo hướng yêu cầu Tòa án trả hồ sơ để điều tra lại vụ án Nội dung luận cứ: - Phần mở đầu: Luật giới thiệu Nêu lí tham gia phiên tòa - Phần nội dung: Đây phần trọng tâm chủ yếu bảo vệ luật sư, kết tinh trình nghiên cứu kỹ lưỡng hồ sơ vụ án, thu thập chứng cứ, trình thẩm vấn cơng khai chứng phiên tồ Đối với luận bảo vệ cho bị hại có cấu trúc sau: * Bảo vệ theo hướng cáo buộc hành vỉ phạm tội bị cáo yêu cầu bị cáo phải bồi thường cho thân chủ Cáo buộc hành vi phạm tội bị cáo Việc cáo buộc bị cáo đòi hỏi luận bảo vệ phải tình tiết tăng nặng trách nhiệm hình quy định khoản 1, điều 48 Bộ luật hình sự, tình tiết định khung tăng nặng so với khung mà viện kiêm sát truy tố Ở vị trí người bảo vệ, kỹ bảo vệ phải thực ngược lại với vị trí người bào chữa theo hướng giảm nhẹ Trường hợp bị cáo gia đình bị cáo từ xảy vụ án có thái độ mức xem xét, hỗ trợ cho gia đình bị hại, tìm biện pháp đê khắc phục hậu vụ án, bồi thường phần toàn thiệt hại tổn thất khác bị cáo gây ra, tự nhận thức hành vi phạm tội, có thái độ, ăn năn, hối cải, có thê đề xuất giảm nhẹ phần hình phạt cho bị cáo, giảm mức bồi thường thiệt hại lại, lui lại tiến độ toán, bồi thường cho phù hợp với hoàn cảnh kinh tế, sinh hoạt bị cáo Tuy nhiên , trình phát biêu quan điêm bảo vệ quyên lợi ích hợp pháp cho người bị hại, luật cần hiêu yêu cầu tăng nặng, giảm nhẹ trách nhiệm hình bồi thường thiệt hại có nhiều điếm trùng hợp, chí trí tán đồng với quan điêm kiêm sát viên, xét chất nghề nghiệp có khác biệt định giừa tư cách kiêm sát viên luật Vì vậy, ngôn ngữ, văn phong cần chừng mực, quan tâm đến số phận bị hại không nên dùng nhừng từ ngữ mạnh, trích, mạt sát, xúc phạm danh dự nhân phâm bị cáo cần chủ yếu phân tích, đánh giá chứng có ý nghĩa xác định hành vi phạm tội liên quan đến trách nhiệm dân bị cáo, khéo léo vai trò cào buộc bị cáo luật để tránh đồng với vài trò Kiểm sát viên quyền định tội danh hình phạt thuộc Hội đồng xét xử Yêu câu bị cáo thực trách nhiệm dân Luật phải định hướng việc yêu cầu bồi thường phản đối lại yêu cầu bồi thường phía đối tụng với thân chủ Bản định hướng tiết cụ thê, có pháp lý, chi phí hợp lý nguyên tắc bồi thường thiệt hại luật phải xác định bao gồm: Có thiệt hại xảy (thiệt hại bảo gồm thiệt hại vật chất thiệt hại tinh thần); Phải có hành vi trái pháp luật; thiệt hại xảy hành vi trái pháp luật; người gây thiệt hại phải có lỗi (lỗi cố ý lỗi vô ý) Luật phải xem xét đến lực chịu trách nhiệm bồi thường thiệt hại bị cáo; tính chi phí hợp lý bao gồm chi phí thực tế cần thiết, phù hợp với tính chất, mức độ thiệt hại, phù hợp với giá trung bình thị trường địa phương thời điêm chi phí Luật tham gia bảo vệ bồi thường thiệt hại cần yêu cầu bị hại có nghĩa vụ chứng minh Bị hại phải nêu rõ khoản thiệt hại thực tế xảy ra, mức yêu cầu bồi thường phải có chứng tù' giấy biên nhận họp lệ khoản chi phí họp lý, thu nhập người bị thiệt hại Thiệt hại sức khỏe bị xâm phạm Thiệt hại sức khoẻ bị xâm phạm bồi thường chi phí hợp lý cho việc cứu chữa, bồi dưỡng, phục hồi sức khỏe chức bị mất, bị giảm sút người bị thiệt hại bao gồm: Tiền thuê phương tiện đưa người bị thiệt hại cấp cứu sở y tế; tiền thuốc tiền mua thiết bị y tế, chi phí chiếu, chụp X-quang, chụp cắt lóp, siêu âm, xét nghiệm, mổ, truyền máu, vật lý trị liệu theo định bác sỹ; tiền viện phí; tiền mua thuốc bố, tiếp đạm, tiền bồi dường phục hồi sức khỏe cho người bị thiệt hại theo định bác sỹ; chi phí thực tế, cần thiết khác cho người bị thiệt hại (nếu có) chi phí cho việc lắp chân giả, tay giả, mắt giả, mua xe lăn, xe đấy, nạng chống khắc phục thấm mỹ đê hỗ trợ thay phần chức the bị bị giảm sút người bị thiệt hại (nếu có) Thu nhập thực tế bị bị giảm sút người bị thiệt hại Neu trước sức khỏe bị xâm phạm người bị thiệt hại có thu nhập thực tế, sức khỏe bị xâm phạm họ phải điều trị khoản thu nhập thực tế họ bị bị giảm sút, họ bồi thường khoản thu nhập thực tế bị bị giảm sút đó; Chi phí hợp lý phần thu nhập thực tế bị người chăm sóc người bị thiệt hại thời gian điều trị; Trong trường hợp sau điều trị, người bị thiệt hại khả lao động cần có người thường xuyên chăm sóc (người bị thiệt hại khơng khả lao động bị liệt cột sống, mù hai mắt, liệt hai chi, bị tâm thần nặng trường hợp khác quan nhà nước có thâm quyền quy định bị suy giảm khả lao động vĩnh viễn tù' 81 % trở lên) phải bồi thường chi phí hợp lý cho việc chăm sóc người bị thiệt hại Khoản chi phí bù đắp tổn thất tinh thần sức khỏe bị xâm phạm Thiệt hại tỉnh mạng bị xâm phạm Luật cần phải lưu ỷ chi phí hợp lý cho việc cứu chữa, bồi dường chăm sóc người bị thiệt hại trước chết; Chi phí hợp lý cho việc mai táng bao gồm: khoản tiền mua quan tài, vật dụng cần thiết cho việc khâm liệm, khăn tang, hương, nến, hoa, thuê xe tang khoản chi khác phục vụ cho việc chôn cất hỏa táng nạn nhân theo thông lệ chung Không chấp nhận yêu cầu bồi thường chi phí cúng tế, lễ bái, ăn uống, xây mộ, bốc mộ Nhừng khoản tiền cấp dưỡng cho người mà người bị thiệt hại có nghĩa vụ cấp dường trước chết; Khoản tiền bù đắp tổn thất tinh thần tính mạng bị xâm phạm Thiệt hại danh dự, nhân phâm, uy tín bị xâm phạm Thiệt hại danh dự, nhân phấm, uy tín bị xâm phạm gồm có thiệt hại danh dự, nhân phấm, uy tín cá nhân bị xâm phạm bao gồm chi phí hợp lý đê hạn chế, khắc phục thiệt hại; thu nhập thực tế bị giảm sút; Bù đắp tốn thất tinh thần danh dự, nhân phấm, uy tín bị xâm hại * Bảo vệ theo hướng yêu cầu Tòa án trả hồ sơ để điều tra lại vụ án: Khi có sở cho việc trả hồ sơ để yêu cầu điều tra bố sung có lợi cho thân chủ người bị hại, nguyên đơn, bị đơn dân sự, người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan đến vụ án luật định hướng bảo vệ cho thân chủ theo hướng yêu cầu Toà án trả hồ sơ để yêu cầu điều tra bổ sung - Phần kết luận: Tóm tắt vấn đề trình bày Sau trình bày xong phần kết luận, đề xuất Luật cần chào cảm ơn theo phép lịch trước kết thúc - Như thấy việc bào chữa, bảo vệ Luật trình đòi hỏi Luật phải thực nhiều hoạt động khác nhau, hoàn thiện sử dụng nhiều kỹ khác - Việc chuẩn bị luận Luật có ý nghĩa vơ lớn lao, định đến thành công hay thất bại Luật thi tham gia phiên tòa xét xử Câu 2: Phân tích kỹ xây dựng luận bào chữa cho bị cáo vụ án hình sự? Bài làm: Bản luận có vai trò quan trọng Luật khách hàng Luật thể khả năng, trình độ, kinh nghiệm Luật Do việc chuẩn bị luận vơ quan trọng đòi hỏi Luật phải có trình độ định A, Mục đích u cầu luận - Mục đích: + Là tài liệu quan trọng thể kết lao động Luật + Khi viết luận Luật có điều kiện xem xét lại hồ sơ, tài liệu thu thập, ghi chép nhờ hiểu thấu đáo nội dung vụ án + Dựa vào luận án Luật trình bày vấn đề trọng điểm mà khơng bỏ sót, thiếu ý không bị dàn trải lan man - Yêu cầu: + Bản luận phải có bố cục rõ ràng, chặt chẽ, ngắn gọn, súc tích + Các tài liệu, số liệu phải sử dụng xác + Các quan điểm đề xuất phải rõ ràng không đổ lỗi cho người khác để có lợi cho thân chủ B, Kỹ Luật chuẩn luận để bào chữa cho bị cáo vụ án hính sự: Nghiên cứu hồ sơ, tìm hiểu nội dung vụ án - Đặc điểm: + Thường không nhiều bút lục; + Tài liệu quan y tế, quan giám định, lời khai vật chứng tài liệu quan trọng: - Cần quan tâm đến: + Biên đối chất, biên nhận dạng, thực nghiệm điều tra; Vật chứng; + Mối quan hệ người tham gia tố tụng; + Hoàn cảnh động phạm tội; Các tình tiết tăng nặng định khung; + Yêu cầu bồi thường thiệt hại có phù hợp khơng + Hình thành câu hỏi cần làm rõ gặp người có liên quan Gặp gỡ thân chủ người khác rong vụ án: 2.1 Gặp trao đổi với thân chủ: + Yêu cầu thân chủ nói thật nội dung vụ án, cung cấp chứng nhừng tình tiết giảm nhẹ, đặc điểm tốt thuộc nhân thân + Tiến hành bồi thường cho bị hại, gặp xin lỗi động viên người bị hại (hoặc gia đình họ) + Có thái độ tôn trọng Hội đồng xét xử, đại diện Viện kiêm sát nhừng người tham gia tố tụng khác + Trả lời câu hỏi ngắn gọn, ý, có lợi cho mình; Chuân bị trước nội dung, hình thức thể phần bào chữa họ lời nói sau phiên tòa 2.2 Gặp trao đổi với người liên quan khác - Đối với người bị hại: Gặp để hỏi thêm số tình tiết vụ án, động viên, an ủi họ - Đối với người làm chứng: + Chỉ gặp thấy cần thiết; + Khi gặp mang theo máy ghi âm; + Đơi với lời khai có lợi cho thân chủ có thê đê nghị quan, tơ chức có thẩm quyền xác nhận; + Giải thích trách nhiệm khai báo trung thực, xác người làm chứng Chuẩn bị tài liệu chứng liên quan đến vụ án, giải vụ án + Các tài liệu chứng có hồ sơ vụ án tài liệu liên quan đến nhân thân bị cáo, bị hại tài liệu khác liên quan đến tình tiết vụ án để phục vụ cho việc chuẩn bị luận bảo vệ cô đọng vào lòng người + Các tài liệu chứng bổ sung hồ sơ vụ án + Các tài liệu văn pháp luật khác có liên quan: Ngồi luật hình TTHS chuẩn bị văn như( thư từ liên ngành, nghị HĐTPTANDTC, NĐ phủ…) Xác định hướng bào chữa cho bị cáo: - Bào chữa theo hướng bị cáo không phạm tội - Bào chữa theo hướng chuyển sang tội danh nhẹ cho thân chủ - Bào chữa theo hướng giảm nhẹ tội cho thân chủ - Bào chữa theo hướng yêu cầu trả hồ sơ để điều tra bổ sung, điều tra lại Cấu trúc bào chữa: - Phần mở đầu: + Luật giới thiệu + Nêu lí tham gia phiên tòa - Phần nội dung: Hai hình thức: - Bản bào chừa đầy đủ; - Bản bào chừa sơ lược: phân tích, lập luận, bơ sung phiên tòa Trong trường hợp bào chữa theo hướng không phạm tội - Thân chủ hồn tồn khơng có hành vi phạm tội; - Hành vi chưa đến mức phải truy cứu trách nhiệm hình sự; - Tài liệu y học, tài liệu giám định, chứng khác không đủ sở để buộc tội thân chủ - Thân chủ thực hành vi phòng vệ đáng tình cấp thiết kiện bất ngờ Bào chữa theo hướng chuyên sang tội danh nhẹ cho thân chủ Đồng thời phải chứng minh hành vi khơng thỏa mãn dấu hiệu mô tả cấu thành tội phạm mà Viện kiếm sát truy tố Bào chữa theo hướng giảm nhẹ cho thân chủ Nhìn chung tập trung vào tình tiết giảm nhẹ quy định Điều 46 Điều 47 Bào chữa theo hướng trả hô sơ điêu tra bô sung, điêu tra lại: - Nghiên cứu hồ sơ vụ án; - Thẩm vấn phiên tòa; - Phần kết luận: Tóm tắt vấn đề trình bày Sau trình bày xong phần kết luận, đề xuất Luật cần chào cảm ơn theo phép lịch trước kết thúc Câu 3: Phân tích nguyên tắc đạo đức Luật sư? Bài làm: - Nguyên tắc đạo đức Luật quy định điều Luật luật quy tắc đạo đức ứng xử hành nghề luật - Đạo đức Luật phải trung thực, trung thực lối sống, trung thực với khách hàng, trung thực hợp tác với đồng nghiệp - Một biểu việc trung thực với khách hàng nhận việc, Luật thông báo cho khách hàng biết rõ quyền nghĩa vụ việc dịch vụ pháp lý phải có trách nhiệm thực tốt nhằm bảo vệ lợi ích hợp pháp khách hàng - Chỉ Luật trung thực giao kết HĐ cung cấp dịch vụ pháp lý khách hàng khách hàng tin tưởng trao đổi tất vấn đề với Luật sư, dựa sở người Luật hồn thành tốt nhiệm vụ - Trong chừng mục đó, đạo đức nghề nghiệp Luật khách hàng thông qua hợp tác cách thiện chí - Đạo đức Luật không cho phép LS đơn phương chấm dứt công việc mà đảm nhiệm với khách hàng khơng khách hàng đồng ý khơng có lý xác đáng - Độc lập việc cung cấp dịch vụ pháp lý cho khách hàng đạo đức Luật sư: + Độc lập khỏi quyền lực: Nếu không giữ độc lập ảnh hưởng phục tùng quyền lực khơng thể bảo vệ đầy đủ quyền lợi cho khách hàng + Độc lập khỏi thân chủ: Khách hàng ln có khuynh hướng đòi hỏi Luật bảo vệ quyền lợi cho cách, chí tạo dựng chứng người luật ngồi việc bảo vệ cho khách hàng cần phải đảm bào kỉ cương pháp lý, công xã hội + Độc lập khỏi quyền lợi mình: Luật cần phải tận tâm để bảo vệ tốt quyền lợi cho khách hàng Không thể đặt quyền lợi nên quyền lợi khách hàng + Giữ bí mật: Luật phải có nghĩa vụ giữ bí mật cho khách hàng giá trị cốt lõi Đạo đức nghề nghiệp LS + Nghĩa vụ thực trợ giúp pháp lý: Nghĩa vụ cao luật tham gia thực trợ giúp pháp lý miễn phí cho người nghèo đối tượng sách Luật tận tâm, tích cực thực yêu cầu trợ giúp pháp lý vụ việc có thù lao Như thấy LS người tri thức hoạt động lĩnh vực khoa học pháp lý, trình cung cấp dịch vụ pháp lý LS phải ứng xử với đạo đức nghề nghiệp mình, có văn hóa, có hình ảnh Luật nghề Luật khách hàng tôn trọng, xã hội tôn vinh Câu 4: Là sinh viên định hướng nghề nghiệp LS phải trải qua thách thức hội nào? Bài làm: LS người có đủ tiêu chuẩn, điều kiện hành nghề theo quy định pháp luật, có quyền tham gia, thực dịch vụ pháp lý theo yêu cầu khách hàng Cung cấp dịch vụ tư vấn, soạn thảo văn bản, tổ chức đàm phán thương lượng vấn đề pháp lý đại diện cho thân chủ quan tòa án - Trong bối cảnh mở rộng kinh tế, hội nhập kinh tế - quốc tế, LS nghề thu hút quan tâm lớn nhiều bạn trẻ, đặc biệt quan tâm bạn sinh viên theo học ngành luật sở đào tạo luật nước - Nghề LS nghề đánh giá cao, có nhiều hội cho bạn trẻ tạo dựng tương lai vững cho mình, bên cạnh có khơng thách thức cho theo đuổi nghề LS A, Thách thức sinh viên chọn nghề Luật sư: - Muốn trở thành luật bạn trẻ phải năm học ĐH ngành luật, tham gia khóa học LS tháng học viện Tư pháp 18 tháng tập văn phòng Luật để trở thành LS + Như sinh viên muốn theo ngành Luật học xong cử nhân Luật sở đào tạo Luật họ phải trải qua thời gian dài thách thức để trở thành LS, có nghĩa phải chấp nhận, kiên trì chờ đợi thời gian dài mà khơng có thu nhập từ nghề Điều khó khăn sinh viên có hồn cảnh khó khăn - Khi hành nghề LS ln phải đối mặt với thách thức, cập nhật kiến thức chuyên môn, ngoại ngữ, tăng cường quan hệ xã hội Đây thách thức khơng phải trang bik kiến thức chuyên môn cách tốt nhất, mối quan hệ sinh viên hạn chế, bó hẹp, kỹ để trở thành LS hầu hết bạn sinh viên chưa nắm bắt - Ngoài chuyên mơn giỏi, LS cần phải có tinh thần thép, não tỉnh táo đặc biệt phải có đạo đức nghề nghiệp tránh cám dỗ xã hội + Đây thách thức sinh viên trường khơng phải bạn sinh viên có lĩnh trị vững vàng để đấu tranh với cám dỗ bên XH, họ phải tự tích lũy rèn luyện cho ý trí, tinh thần - Thời gian đào đạo phí đào tạo để trở thành LS trở ngại lớn sinh viên nghèo Nhiều bạn không theo từ bỏ ước mơ, nghề nghiệp để làm công việc khác - Sự canh tranh nội giới LS gay gắt, có LS có chun mơn giỏi, có đạo đức nghề nghiệp đứng vững - Gần xảy nhiều vụ LS bị đối tượng hành Vấn đề thách thức nghề có ý định theo nghề B, Những hội sinh viên chọn nghề LS: Bên cạnh thách thức, khó khăn chọn nghề LS sinh viên có hội lớn + Hiện để đáp ứng yêu cầu đổi pháp triển đất nước đến năm 2015, nước ta cần tối thiểu 12000 LS đến năm 2020 số 18000 LS + Hiện phủ sách phát triển chiến lược nghề LS như: Thu hút, quan tâm tới LS có lực, trình độ, có phẩm chất đạo đức nghề nghiệp, lĩnh trị vững vàng để đào đạo tuyển dụng, bổ nhiệm chức danh tư pháp Đây hội lớn mà bạn sinh viên tạo dựng tương lai vững cho ( phần mở rộng liên hệ thân) ………… Câu 5: Phân biệt LS Luật Gia ? Bài làm: A, Khái niệm: - Luật người có đủ tiêu chuẩn, điều kiện hành ngề Luật Thực dịch vụ pháp lý theo yêu cầu cá nhân, quan, tổ chức - Luật gia hiểu chuyên gia pháp luật, người có hiểu biết sâu sắc pháp luật B, Phân biệt: Tiêu chí đánh giá Luật Luật gia - CD Việt Nam trung - Là cán công nhân thành với tổ quốc, tuân viên chức nhà nước thủ hiến pháp pháp công tác pháp Điều kiện để trở thành LS LG luật, có phẩm chất nghề luật Đáp ứng tiêu chí nghiệp tốt, có cử điều lệ Hội Luật gia nhân Luật, đào Việt Nam tạo nghề LS, qua tập hành nghề LS, có sức khỏe Đồn LS tổ chức XH- Hội Luật Gia tổ chức Nghề nghiệp có tư cách trị- XH- nghề Tổ chức tham gia pháp nhân hoạt động dự nghiệp hoạt động dựa nguồn kinh phí thu kinh phí nhà nước Quyền nghĩa từ thành viên hỗ trợ vụ - Chủ động đăng kí hành - Khơng có chứng hoạt động nghề nghề với tư cách cá hành nghề, tham gia với nghiệp nhân, văn phòng LS, Cty tư cách cộng tác viên Luật, Tham gia tố tụng trung tâm trợ vụ án HS, DS, giúp pháp lý HC,….Cung cấp dịch vụ - Không thực pháp lý dịch vụ pháp lý có thù - Tự chịu trách nhiệm lao với tư cách cá nhân trình hành - Chỉ tham gia tố nghề tụng vụ án HS, DS, HC, cung cấp dịch vụ pháp lý, tư vấn pháp luật theo phân công Trung tâm trợ giúp pháp lý, trung tâm tư vấn pháp Luật với tư cách bào chữa viên nhân dân - Là nghề xã - Là HĐ trị - XH hội cơng nhận mang tính chất tự nguyện, kiêm nhiệm Tính chất cơng việc người có hiểu biết định Pháp Luật sinh hoạt Ví dụ tổ chức Hội Luật Gia Đồn Luật TP Hà Nội Hội Luật gia tỉnh Nghệ Câu 6: Nguyên tắc tính thù lao Luật ? Bài làm: A, Khái niệm thù lao Luật An - Là khoản mà khách hàng phải trả cho LS sử dụng dịch vụ pháp lý LS Việc nhận thù lao thực theo quy định Luật LS quy định khác PL có liên quan B, Nguyên tắc tính thù lao - Theo Luật LS mức thù lao LS tính theo: Nội dung, tính chất dịch vụ pháp lý, thời gian công sức LS sử dụng để thực DV pháp lý, kinh nghiệm uy tín LS - Trong thực tế mức thù lao LS dựa vào yếu tố nơi hành nghề ( thành thị khu vực trung tâm hành chính- kinh tế mức thù lao cao nơi khác), kết công việc, tư vấn… - LS thường tính thù lao theo hình thức sau: + Thù lao LS dựa số phát sinh thực tế LS trợ lý LS giành cho cơng việc giao + Thù lao chọn gói + Thù lao ứng trước + Thù lao tùy thuộc vào kết công việc - Mức thù lao chi trả cho LS tham gia tố tụng vụ án yêu cầu là: 120.000đ/một ngày làm việc theo thông tư liên tịch Bộ tài chính, Bộ tư pháp số 66/2007/TTLT-BTC-BTP Câu 7: Phân tích kỹ tiếp xúc trao đổi với khách hàng LS?Theo anh chị kỹ đóng vai trò quan định Hành nghề LS? Bài làm: - Việc tiếp xúc, trao đổi với khách hàng LS nhận bào chữa, bảo vệ đóng vai trò quan trọng LS khách hàng họ - Trong việc trao đổi với khách hàng LS cần ận dụng kỹ khác nhau: + Giới thiệu thân văn phòng LS : Có thái độ niềm nở, lịch giới thiệu thân Văn phòng để khách hàng tin tưởng an tâm + Làm rõ mối quan hệ thân chủ người bị hại, người thuê người thuê Tránh tình trạng, tượng tiêu cực xảy Tránh tình trạng đương sự, người nhà đương nhờ TA định nhiều LS lúc + Đề nghị khách hàng trình bày lại việc Đây sở đề LS hiểu thật việc cách khách quan, xác + Lắng nghe, ghi chép để nắm bắt thông tin khách hàng Khi trao đổi, tiếp xúc với khách hàng LS cần vận dụng kỹ để ghi chép lại thơng tin mà khách hàng trình bày để làm tài liệu chuẩn bị cho định hướng giải vụ việc + Đề nghị khách hàng trình bày lại việc cách trung thực + LS cần phải hỏi để xác định vấn đề chưa rõ + Đề nghị khách hàng cung cấp thông tin, tài liệu, đồ vật có liên quan tới vụ án + LS đưa ý kiến sơ nội dung vụ án, giải thích PL cho khách hàng + Thông báo khả đáp ứng yêu cầu khách hàng LS Khách hàng ln kì vọng vào LS LS cần cho khách hàng biết thật khả LS giải vụ việc + Thảo luận với khách hàng vấn đề thù lao + Thông báo cho khách hàng công việc tiến hành để bào chữa cho thân chủ Cần cho khách hàng biết công việc, lộ trình kế hoạch thực cơng việc LS, xếp việc gặp gỡ lần sau cần trao đổi vấn đề + Hướng dẫn khách hàng kí kết HĐ bào chữa, bảo vệ + Thống cách thực lại với khách hàng Để cho khách hàng LS chủ động kế hoạch LS cần thống Yêu cầu khách hàng cung cấp số điện thoại cá nhân, số nhà thời gian liên lạc cho hợp lí… • Trong kỹ trao đổi, tiếp xúc với khách hàng theo em kỹ quan trọng kỹ yêu cầu khách hàng cung cấp thơng tin, tài liệu, đồ vật có liên quan tới vụ án + Vì vấn đề then chốt để xem xét giải vụ án có lợi cho thân chủ Những vấn đề nêu LS nắm rõ vụ án giải nhanh xác Chính LS cần vận dụng tốt kỹ trao đổi tiếp xúc với khách hàng Câu : Viết phấn mở đầu luận bảo vệ cho người bị hại? Bài làm: Kính thưa HĐXX! Kính thưa vị đại diện VKS, thưa vị LS đồng nghiệp q vị theo dõi phiên tòa ngày hơm Tôi LS Lương Thành Công đến từ văn phòng LS Thành Cơng cộng thuộc đồn LS tỉnh Nghệ An Được đồng ý gia đình người bị hại , cho phép HĐXX tơi tham gia phiên tòa ngày hơm với tư cách người bảo vệ cho anh Phạm văn B người bị hại vụ án “cố tình gây thương tích” Sau tơi xin trình bày số quan điểm để bảo vệ quyền lợi ích hợp pháp cho anh Phạm Văn B Câu 9: Viết phần kết luận luận để bảo vệ cho người bị hại? Bài làm: Kính thưa HĐXX! Trong vụ án này, hành vi phạm tội bị cáo: Nguyên Văn A trực tiêp xâm phạm đên quyên tự do, thân thê, danh dự, nhân phâm người phụ nữ mà gây tâm ỉỷ hoang mang cho người dân nơi bị cáo sinh sống, vi phạm trật tự an ninh xã hội địa phương Chỉ nghe lời dụ dô, lôi kẻo đôi tượng người Trung Quôc, muôn kiêm tiên tiêu xài nhân mà bị cáo lại có hành vỉ lừa phụ nữ qua biên giới Do đó, hành vi phạm tội bị cảo phải chịu hình phạt nghiêm minh trước pháp luật, đê làm gương cho người khác cân cách ỉy bị cáo khỏi xã hội thời gian đê cải tạo, tu dưỡng trở thành người có ích cho xã hội Vì vậy, đề nghị Hội đồng xét xử tuyên bị cáo Nguyên Vãn A phạm tội “ Mua bán phụ nữ” - áp dụng điềm d, khoản 2, điêu 119, Bộ luật hình Vê trách nhiệm dân sự: Căn khoản 2, điêu 42 - Bộ luật hình sự; điêu 611 - Bộ luật dân Đe nghị Hội đồng xét xử yêu cầu bị cáo Nguyên Văn A chịu trách nhiệm thường thiệt hại cho bị hại Nguyên Thị Hà sô tiền 15.000.000 đông Trên quan điêm bảo vệ quyên lợi ích hợp pháp cho bà Nguyên Thị Hà bị hại vụ án “ Mua bán phụ nữ” Rât mong Hội đông xét xử xem xét chấp thuận để đảm bảo quyền ỉợi ích hợp pháp bị hại thê tỉnh công băng pháp luật ... nguyên tắc bồi thường thi t hại luật sư phải xác định bao gồm: Có thi t hại xảy (thi t hại bảo gồm thi t hại vật chất thi t hại tinh thần); Phải có hành vi trái pháp luật; thi t hại xảy hành vi... người bị thi t hại Thi t hại sức khỏe bị xâm phạm Thi t hại sức khoẻ bị xâm phạm bồi thường chi phí hợp lý cho việc cứu chữa, bồi dưỡng, phục hồi sức khỏe chức bị mất, bị giảm sút người bị thi t... quan tài, vật dụng cần thi t cho việc khâm liệm, khăn tang, hương, nến, hoa, thuê xe tang khoản chi khác phục vụ cho việc chôn cất hỏa táng nạn nhân theo thông lệ chung Không chấp nhận yêu cầu
- Xem thêm -

Xem thêm: Đề cương ôn thi môn hành nghê luật sư, Đề cương ôn thi môn hành nghê luật sư,

Từ khóa liên quan