0

SKKN Phương pháp vẽ hình chiếu trong môn Công nghệ 8

11 361 1

Đang tải.... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 02/11/2017, 16:23

SKKN Phương pháp vẽ hình chiếu trong môn Công nghệ 8SKKN Phương pháp vẽ hình chiếu trong môn Công nghệ 8SKKN Phương pháp vẽ hình chiếu trong môn Công nghệ 8SKKN Phương pháp vẽ hình chiếu trong môn Công nghệ 8SKKN Phương pháp vẽ hình chiếu trong môn Công nghệ 8SKKN Phương pháp vẽ hình chiếu trong môn Công nghệ 8SKKN Phương pháp vẽ hình chiếu trong môn Công nghệ 8SKKN Phương pháp vẽ hình chiếu trong môn Công nghệ 8SKKN Phương pháp vẽ hình chiếu trong môn Công nghệ 8SKKN Phương pháp vẽ hình chiếu trong môn Công nghệ 8SKKN Phương pháp vẽ hình chiếu trong môn Công nghệ 8SKKN Phương pháp vẽ hình chiếu trong môn Công nghệ 8SKKN Phương pháp vẽ hình chiếu trong môn Công nghệ 8SKKN Phương pháp vẽ hình chiếu trong môn Công nghệ 8SKKN Phương pháp vẽ hình chiếu trong môn Công nghệ 8SKKN Phương pháp vẽ hình chiếu trong môn Công nghệ 8 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự – Hạnh phúc MÔ TẢ SÁNG KIẾN Mã số ( thường trực HĐ tỉnh ghi):……………… Tên sáng kiến: Phương pháp vẽ hình chiếu mơn Công nghệ Lĩnh vực áp dụng sáng kiến: giảng dạy Công nghệ Mô tả chất sáng kiến: 3.1 Tình trạng giải pháp biết: Ngày tất cơng trình, máy móc từ bé đến lớn, trước thi công, chế tạo người ta vẽ tính tốn trước Bản vẽ kĩ thuật sử dụng rộng rãi tất ngành nghề có liên quan đến kĩ thuật Có thể nói vẽ kĩ thuật ngơn ngữ dùng chung ngành kĩ thuật Phân môn vẽ kĩ thuật Cơng Nghệ lớp đòi hỏi trí tưởng tượng khơng gian, mơn học góp phần giúp HS hình thành tính động, sáng tạo tiếp cận với tri thức khoa học định hướng tốt cho ngành nghề sau Đồng thời cung cấp cho HS kiến thức kĩ thuật công nghiệp, HS nắm phương pháp sử dụng phép chiếu, hình biểu diễn ( hình cắt, mặt cắt ) để thể hiện, biểu diễn chi tiết máy, vật thể hay sản phẩm khí hồn chỉnh Là giáo viên Kĩ thuật công nghiệp, qua năm học tập trường chuyên nghiệp trình giảng dạy trường THCS, trăn trở suy nghĩ để tìm phương pháp vẽ hình chiếu đạt kết cao, giúp em nắm kiến thức SGK 3.2 Nội dung giải pháp đề nghị sáng kiến: 3.2.1 Mục đích giải pháp: nhằm trang bị cho GV số hình thức khai thác, biến đổi thông tin SGK, tài liệu đạt mục tiêu học giúp HS phát triển kĩ sống bản, cần có mơn học phân tích, so sánh, tổng hợp, khái quát hóa, hoạt động nhóm,… dễ dàng hòa nhập vào sống sau 3.2.2 Nội dung giải pháp: Điều kiện: - Mục tiêu bài, chuẩn kiến thức kĩ - Trình độ HS lớp, điều kiện địa phương - Phương pháp chủ yếu quan sát tìm tòi, thực hành 3.2.2.1 Một số loại nét vẽ bản: a Các nét vẽ: Tên gọi Nét vẽ Nét liền đậm Nét liền mảnh Áp dụng Cạnh thấy, đường bao thấy Đường đóng, đường kích thước, đường gạch gạch Nét đứt Cạnh khuất, đường bao khuất Nét gạch chấm mảnh Đường tâm, đường trục đối xứng… b Chiều rộng: Chiều rộng nét vẽ lấy dãy kích thước sau: 0,13 ; 0,18 ; 0,25 ; 0,35 ; 0,5 ; 0,7 ; ; 1,4 ; mm c Cách vẽ: Đối với vẽ khổ nhỏ, chiều rộng (d) nét đậm thường lấy 0,5 mm chiều rộng nét mảnh lấy d/2 (0,25mm) - Khe hở nét đứt, nét gạch chấm mảnh lấy khoảng 3d - Các gạch ngắn nét đứt lấy khoảng 6d - Các chấm nét gạch chấm mảnh 0,5d - Các gạch nét gạch chấm mảnh lấy khoảng 12d d Cách ghi kích thước: Kích thước vẽ kĩ thuật thể độ lớn vật thể, cần ghi đầy đủ, rõ ràng Muốn ghi kích thước cần vẽ đường giống kích thước, đường ghi kích thước viết chữ số kích thước Một số quy định nguyên tắc ghi kích thước: - Chữ số kích thước trị số kích thước thật vật thể, khơng phụ thuộc vào tỉ lệ vẽ - Trên vẽ kĩ thuật không ghi đơn vị đo sau trị số đo độ dài (mm) - Chữ số kích thước viết phía đường kích thước - Các đường giống khơng cắt qua đường kích thước - Kích thước đường tròn ghi sau (Hình 8a ), trước số kích thước đường kính có ghi kí hiệu Φ - Những cung bé nửa đường tròn ghi kích thước bán kính kèm thêm kí hiệu R phía trước (Hình 8b) Φ12 Hình a R6 Hình b 3.2.2.2 Vẽ hình chiếu vật thể đơn giản: Ở phần GV đưa vật mẫu thật đơn giản, giúp cho HS hiểu chiếu ta phải chiếu vng góc với mặt phẳng chiếu Khi vẽ hình chiếu cần lựa chọn mặt vật thể mà thể đầy đủ nội dung, hình dạng vật thể mẫu Do điều kiện mẫu vật thiếu nên GV tự tạo đồ dùng dạy học từ xốp ghép bìa tơng khác Sau đánh số lên mặt phẳng cần chiếu vật thể sau: - Đánh số vào mặt phẳng vng góc với hình chiếu thứ - Đánh số vào mặt phẳng vng góc với hình chiếu thứ hai - Đánh số vào mặt phẳng vng góc với hình chiếu thứ ba theo bước hình : Hình Khi vẽ hình chiếu ta tiến hành gỡ mặt đánh số gián vào bảng hình chiếu vật thể Hướng dẫn HS tìm hiểu mặt bảng vẽ dạng mặt phẳng 32.2.3 Vẽ hình chiếu vng góc từ hình chiếu trục đo: Giáo viên vẽ mẫu hình chiếu trục đo, sau dựng mặt phẳng hứng trục tọa độ Oxyz để hứng hình chiếu Qua HS hiểu rõ phương pháp chiếu Ta tiến hành vẽ theo hình : Hình Trong khơng gian lấy ba mặt phẳng P1, P2 P3 vng góc với nhau: - Mặt phẳng (P1) thẳng đứng (hình chiếu đứng) - Mặt phẳng (P2) nằm ngang (hình chiếu bằng) - Mặt phẳng (P3) nằm bên phải (hình chiếu cạnh) Dễ dàng nhận thấy hình chiếu đứng vật thể cho biết chiều cao chiều dài nó, hình chiếu cho biết chiều rộng chiều dài Ba hình chiếu bổ sung cho cung cấp đầy thơng tin hình dạng vật thể Để hình chiếu nằm gọn mặt phẳng, sau chiếu người ta xoay mặp phẳng P quanh trục Ox đưa trùng với mặt phẳng P1, xoay mặp phằng P3 quanh trục Oz đưa trùng với mặt phẳng P1 Ta hình vẽ hình 3: Hình * Tương tự ta vẽ hình chiếu vật thể hình 4, hình hình 6: 3.2.3 Điểm khác biệt, tính giải pháp so với giải pháp đã, áp dụng: Khi SGK đời, theo sau đời loại sách tham khảo, điều làm cho số HS sử dụng không cách hạn chế phát triển tư em Việc biến đổi thông tin cung cấp cho HS sách giáo khoa (SGK) sang hình thức khác để đến kiến thức hay nói cách khác xây dưng phương pháp vẽ hình chiếu đảm bảo mục tiêu giúp GV đầu tư nhiều cho tiết dạy, HS tích cực việc tìm hiểu học, nắm nội dung tốt điểm đề tài 3.3 Khả áp dụng giải pháp: Đề tài xoay quanh số hình thức tổ chức học tập khám phá, lĩnh hội kiến thức GV cách phương pháp vẽ hình chiếu nhằm giúp học sinh nhận thức áp dụng tiết học cụ thể chương trình Vấn đề nghiên cứu ứng dụng tất trường THCS tồn tỉnh ngồi nhân rộng só tỉnh khác tham khảo áp dụng 3.4 Hiệu áp dụng giải pháp: Đề tài tạo chuyển biến tích cực ý thức thái độ học tập HS, khắc sâu kiến thức học, phát triển tốt kĩ phân tích, so sánh, óc quan sát; vận dụng tốt vào sống từ thêm u thích mơn học Giúp nâng cao chất lượng dạy học Qua q trình tìm tòi, học hỏi, đổi phương pháp giúp GV nâng cao trình độ chun mơn, nghiệp vụ Qua thời gian áp dụng sáng kiến kinh nghiệm thấy chất lượng học sinh có chuyển biến, đa số học sinh vẽ hình chiếu từ đơn giản đến phức tạp Trong tiết học em hứng thú học tập, tích cực giơ tay phát biểu ý kiến xây dựng tự thân nêu vấn đề mà quan sát để bạn giáo viên xây dựng kiến thức nội dung học tốt Trên cương vị giáo viên, vững vàng chuyên môn, vui mừng thấy học sinh ham thích mơn học ứng dụng vào sống ngày Sau học xong phần I – Vẽ kĩ thuật môn Công nghệ Với phương pháp dạy trên, tổ chức khảo sát để đối chứng, so sánh với đầu năm Kết : - Trước áp dụng sáng kiến: + 45 % học sinh vẽ hình chiếu vng góc + 30 % học sinh vẽ hình chiếu vng góc thiếu sót nhỏ + 25 % học sinh khơng vẽ hình chiếu vng góc - Sau áp dụng sáng kiến: + 85 % học sinh vẽ hình chiếu vng góc + 15 % học sinh vẽ hình chiếu vng góc thiếu sót nhỏ 3.5 Những người tham gia tổ chức áp dụng sáng kiến lần đầu: khơng có 3.6 Những thơng tin cần bảo mật: khơng có 3.7 Các điều kiện cần thiết để áp dụng sáng kiến: Phần vẽ kĩ thuật phần khó mơn học Công nghệ Để đạt kết cao, ngồi phương pháp dạy tốt GV phải thường xun làm đồ dùng để sử dụng Bên cạnh kết hợp với phương tiện dạy học máy chiếu, hình ảnh trực quan,…thì học sinh động thực tế nhờ HS lĩnh hội kiến thức cách tốt hơn, kết giảng dạy cao Hiện nay, đồ dùng giảng dạy môn Công nghệ thiếu nhiều mẫu vật, tranh ảnh,…Ngòai HS khơng tiếp xúc với thực tế sản xuất nên việc tiếp thu chương trình chưa cao Vậy kính mong cấp đồng nghiệp cần trang bị nhiều đồ dùng dạy học, đầu tư thời gian nhiều để đạt kết cao Ba Tri, ngày 27 tháng 03 năm 2013 ... % học sinh vẽ hình chiếu vng góc + 30 % học sinh vẽ hình chiếu vng góc thiếu sót nhỏ + 25 % học sinh khơng vẽ hình chiếu vng góc - Sau áp dụng sáng kiến: + 85 % học sinh vẽ hình chiếu vng góc... Oz đưa trùng với mặt phẳng P1 Ta hình vẽ hình 3: Hình * Tương tự ta vẽ hình chiếu vật thể hình 4, hình hình 6: 3.2.3 Điểm khác biệt, tính giải pháp so với giải pháp đã, áp dụng: Khi SGK đời, theo... mặt đánh số gián vào bảng hình chiếu vật thể Hướng dẫn HS tìm hiểu mặt bảng vẽ dạng mặt phẳng 32.2.3 Vẽ hình chiếu vng góc từ hình chiếu trục đo: Giáo viên vẽ mẫu hình chiếu trục đo, sau dựng mặt
- Xem thêm -

Xem thêm: SKKN Phương pháp vẽ hình chiếu trong môn Công nghệ 8, SKKN Phương pháp vẽ hình chiếu trong môn Công nghệ 8,

Từ khóa liên quan