0

Động từ LTC 4

19 118 0
  • Động từ   LTC 4

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 27/10/2017, 15:36

Trường Tiểu học Đặng Trần Côn B Giáo viên: Lê Bích Hồng BÀI GIẢNG ĐIỆN TỬ Môn: Luyện từ câu ĐỘNG TỪ Em cho biết danh từ gì? Danh từ chia làm loại, loại nào? 1-Đọc lại đoạn văn sau: Anh nhìn trăng nghĩ tới ngày mai… Mươi mười lăm năm thôi, em thấy ánh trăng này, dòng thác nước đổ xuống làm chạy máy phát điện; biển rộng cờ đỏ vàng phấp phới bay tàu lớn 1-Đọc lại đoạn văn sau: Anh nhìn trăng nghĩ tới ngày mai… Mươi mười lăm năm thôi, em thấy ánh trăng này, dòng nước đổ xuống làm chạy máy phát điện; biển rộng cờ đỏ vàng phấp phới bay tàu lớn Tìm từ: - Chỉ hoạt động: + Của anh chiến sĩ: nhìn, nghĩ + Của thiếu nhi: thấy - Chỉ trạng thái vật: + Dòng thác: đổ (xuống) + Lá cờ: bay BÀI 1(94) Viết tên hoạt động em thường làm ngày nhà trường Gạch động từ cụm từ hoạt động ấy: - Các hoạt động nhà M: quét nhà - Các hoạt động trường M: làm Bài 2(94) Gạch động từ đoạn văn sau: a/ Yết Kiêu đến kinh đô Thăng Long yết kiến vua Trần Nhân Tông Nhà vua : - Trẫm cho nhà nhận lấy loại binh khí Yết Kiêu : - Thần xin dùi sắt Nhà vua : - Để làm gì? Yết Kiêu : - Để dùi thủng chiến thuyền giặc thần lặn hàng nước b/ Thần Đi-ô-ni-dốt mỉm cười ưng thuận Vua Mi-đát thử bẻ cành sồi,cành liền biến thành vàng.Vua ngắt táo, táo thành vàng nốt.Tưởng đời sung sướng nữa! Bài 2(94) Gạch động từ đoạn văn sau: a/ Yết Kiêu đến kinh đô Thăng Long yết kiến vua Trần Nhân Tông Nhà vua : - Trẫm cho nhà nhận lấy loại binh khí Yết Kiêu : - Thần xin dùi sắt Nhà vua : - Để làm gì? Yết Kiêu : - Để dùi thủng chiến thuyền giặc thần lặn hàng nước b/Thần Đi-ô-ni-dốt mỉm cười ưng thuận Vua Mi-đát thử bẻ cành sồi,cành liền biến thành vàng.Vua ngắt táo, táo thành vàng nốt.Tưởng đời sung sướng nữa! Bài 3(94): Trò chơi Xem kịch câm: Nói tên hoạt động, trạng thái bạn thể cử chỉ, động tác không lời * Quan sát hình ảnh nêu động từ Nhìn hình ảnh đoán tên động từ Kẻ Thảo luận nhóm Viết Chào cờ 21 30 Thời gian Động từ câu: Chúng em chăm sóc công trình măng non là: A A Chăm sóc B Măng non C Chúng em D Công trình 21 30 Thời gian Chọn câu trả lời nhất: A Động từ từ khái niệm đơn vị B Động từ từ người, trạng thái vật C Động từ từ hoạt động, trạng thái C vật D Động từ từ trạng thái vật ... động em thường làm ngày nhà trường Gạch động từ cụm từ hoạt động ấy: - Các hoạt động nhà M: quét nhà - Các hoạt động trường M: làm Bài 2( 94) Gạch động từ đoạn văn sau: a/ Yết Kiêu đến kinh đô... gian Động từ câu: Chúng em chăm sóc công trình măng non là: A A Chăm sóc B Măng non C Chúng em D Công trình 21 30 Thời gian Chọn câu trả lời nhất: A Động từ từ khái niệm đơn vị B Động từ từ người,... sướng nữa! Bài 3( 94) : Trò chơi Xem kịch câm: Nói tên hoạt động, trạng thái bạn thể cử chỉ, động tác không lời * Quan sát hình ảnh nêu động từ Nhìn hình ảnh đoán tên động từ Kẻ Thảo luận nhóm
- Xem thêm -

Xem thêm: Động từ LTC 4 , Động từ LTC 4 ,

Hình ảnh liên quan

Nhìn hình ảnh đoán tên động từ - Động từ   LTC 4

h.

ìn hình ảnh đoán tên động từ Xem tại trang 12 của tài liệu.

Từ khóa liên quan