0

Báo cáo quản trị | Bibica

10 69 0
  • Báo cáo quản trị | Bibica

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 27/10/2017, 10:40

CHUYÊN ĐỀ BÁO CÁO:CHUYÊN ĐỀ BÁO CÁO:I.I.KHÁI NIỆM LẬP KẾ HOẠCHKHÁI NIỆM LẬP KẾ HOẠCHII.II.MỤC TIÊU LẬP KẾ HOẠCHMỤC TIÊU LẬP KẾ HOẠCHIII.III.KỸ NĂNG HOẠCH ĐỊNH CHIẾN LƯỢCKỸ NĂNG HOẠCH ĐỊNH CHIẾN LƯỢCIV.IV.NHỮNG CÔNG CỤ HOẠCH ĐỊNH CHIẾN LƯỢC NHỮNG CÔNG CỤ HOẠCH ĐỊNH CHIẾN LƯỢC TRONG NHỮNG DOANH NGHIỆP LỚNTRONG NHỮNG DOANH NGHIỆP LỚN I - KHÁI NIỆM LẬP KẾ HOẠCHI - KHÁI NIỆM LẬP KẾ HOẠCH1. Định nghĩa1. Định nghĩa2. Tác dụng của lập kế hoạch2. Tác dụng của lập kế hoạch3. Phân loại lập kế hoạch3. Phân loại lập kế hoạch 1. Định nghĩa:1. Định nghĩa: Lập kế hoạch là tiến trình ấn định những mục tiêu và xác định Lập kế hoạch là tiến trình ấn định những mục tiêu và xác định biện pháp tốt nhất để thực hiện những mục tiêu đó. biện pháp tốt nhất để thực hiện những mục tiêu đó. 2. Tác dụng của lập kế hoạch:2. Tác dụng của lập kế hoạch:+ Nhận diện các thời cơ kinh doanh trong tương lai + Nhận diện các thời cơ kinh doanh trong tương lai + Dự kiến trước và tránh khỏi những nguy cơ, khó khăn+ Dự kiến trước và tránh khỏi những nguy cơ, khó khăn+ Triển khai kịp thời các chương trình hành động+ Triển khai kịp thời các chương trình hành động3. Phân loại lập kế hoạch:3. Phân loại lập kế hoạch:+ Quản trị gia cao cấp: lập kế hoạch chiến lược+ Quản trị gia cao cấp: lập kế hoạch chiến lược+ Quản trị gia cấp dưới: lập kế hoạch tác nghiệp (chiến thuật)+ Quản trị gia cấp dưới: lập kế hoạch tác nghiệp (chiến thuật) Mục tiêuKế hoạch chiến lượcKế hoạch tác nghiệpKế hoạch đơn dụngNgân sáchChương trìnhDự ánCho các hành động không lặp lạiKế hoạch thường trựcChính sách Thủ tục Quy địnhCho các hành động lặp lại II - MỤC TIÊU LẬP KẾ HOẠCHII - MỤC TIÊU LẬP KẾ HOẠCH1. Khái niệm1. Khái niệm2. Vai trò2. Vai trò3. Các yêu cầu3. Các yêu cầu4. Quản trị bằng mục tiêu4. Quản trị bằng mục tiêu 1. Khái niệm: 1. Khái niệm: Mục tiêu là những mong đợi mà nhà quản trị muốn đạt Mục tiêu là những mong đợi mà nhà quản trị muốn đạt được trong tương lai cho tổ chức của mình, là phương được trong tương lai cho tổ chức của mình, là phương tiện để đạt đến sứ mạng.tiện để đạt đến sứ mạng.2. Vai trò:2. Vai trò:- Mục tiêu thường là những mốc cụ thể, linh hoạt, phát - Mục tiêu thường là những mốc cụ thể, linh hoạt, phát triển từng bước hướng đến lợi ích lâu dài của tổ chức. triển từng bước hướng đến lợi ích lâu dài của tổ chức. - Mục tiêu quản trị là những trạng thái mong đợi có thể - Mục tiêu quản trị là những trạng thái mong đợi có thể có và cần phải có bởi hệ thống bị quản trị tại một thời có và cần phải có bởi hệ thống bị quản trị tại một thời điểm hoặc sau một thời gian nhất định.điểm hoặc sau một thời gian nhất định. - Vai trò của mục tiêu quản trị thể hiện tính hai mặt: - Vai trò của mục tiêu quản trị thể hiện tính hai mặt: + Mặt tĩnh, khi xác định cụ thể các mục tiêu mà tổ chức + Mặt tĩnh, khi xác định cụ thể các mục tiêu mà tổ chức theo đuổi, đặt chúng làm nền tảng của lập kế hoạch, theo đuổi, đặt chúng làm nền tảng của lập kế hoạch, nhằm xây dựng hệ thống quản trị.nhằm xây dựng hệ thống quản trị.+ Mặt động, khi hướng đến mục đích chiến lược lâu dài + Mặt động, khi hướng đến mục đích chiến lược lâu dài của tổ chức. Mục tiêu giữ HỌC VIỆN CÔNG NGHỆ BƯU CHÍNH VIỄN THÔNGQUẢN TRỊ KINH DOANH----------BÁO CÁO QUẢN TRỊ CÔNG NGHỆĐề tài: Đánh giá công nghệ 3G của ViettelGiảng viên hướng dẫnSinh viên thực hiệnLớp: Ths. PHAN TÚ ANH: Nhóm 2: D08QTMI. GIỚI THIỆU VỀ CÔNG TY VIETTEL VÀ SỰ RA ĐỜI CỦA VIETTEL 3G Giới thiệu về công ty ViettelViettel được biết đến là công ty viễn thông hàng đầu Việt Nam. Công ty Viễn thông Viettel (hay còn gọi là Viettel Telecom) trực thuộc Tổng Công ty Viễn thông Quân đội. Viettel được thành lập ngày 05/4/2007, trên cở sở sát nhập các Công ty Internet Viettel, Điện thoại cố định Viettel và Điện thoại di động Viettel.Đến nay, Viettel Telecom đã ghi được những dấu ấn quan trọng và có một vị thế lớn trên thị trường viễn thông VN:– Dịch vụ điện thoại đường dài trong nước và quốc tế 178 đã triển khai khắp 64/64 tỉnh, thành phố cả nước và hầu khắp các quốc gia, các vùng lãnh thổ trên thế giới.– Dịch vụ điện thoại cố định, dịch vụ Internet…phổ cập rộng rãi đến mọi tầng lớp dân cư, vùng miền đất nước với hơn 1,5 triệu thuê bao.– Dịch vụ điện thoại di động vượt con số 20 triệu thuê bao, trở thành nhà cung cấp dịch vụ điện thoại di động số 1 tại Việt Nam. Lịch sử phát triển của Viettel• Năm 1989: Công ty Ðiện tử thiết bị thông tin, tiền thân của Tổng Công ty Viễn thông Quân đội (Viettel) được thành lập.• Năm 1995: Công ty Ðiện tử thiết bị thông tin được đổi tên thành Công ty Ðiện tử Viễn thông Quân đội (tên giao dịch là Viettel), chính thức được công nhận là nhà cung cấp viễn thông thứ hai tại Việt Nam, được cấp đầy đủ các giấy phép hoạt động.• Năm 2000: Viettel có giấy phép cung cấp thử nghiệm dịch vụ điện thoại đường dài sử dụng công nghệ VoIP tuyến Hà Nội – Hồ Chí Minh với thương hiệu 178 và đã triển khai thành công. Sự kiện này đánh dấu lần đầu tiên ở Việt Nam, có thêm một doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ viễn thông giúp khách hàng cơ hội được lựa chọn. Đây cũng là bước đi có tính đột phá mở đường cho giai đoạn phát triển mới đầy năng động của Công ty viễn thông quân đội và của chính Viettel Telecom. Thương hiệu 178 đã gây tiếng vang lớn trong dư luận và khách hàng như một sự tiên phong phá vỡ thế độc quyền của Bưu điện, khởi đầu cho giai đoạn cạnh tranh lành mạnh trong lĩnh vực viễn thông tại thị trường Việt Nam đầy tiềm năng.• Năm 2003: Thực hiện chủ trương đầu tư vào những dịch vụ viễn thông cơ bản, Viettel đã tổ chức lắp đặt tổng đài đưa dịch vụ điện thoại cố định vào hoạt động kinh doanh trên thị trường. Viettel cũng thực hiện phổ cập điện thoại cố định tới tất cả các vùng miền trong cả nước với chất lượng phục vụ ngày càng cao.• Năm 2004: Xác đinh dịch vụ điện thoại di động sẽ là dịch vụ viễn thông cơ bản, Viettel đã tập trung mọi nguồn lực để xây dựng mạng lưới và chính thức khai trương dịch vụ vào ngày 15/10/2004 với thương hiệu 098. Với sự xuất hiện của thương hiệu điện thoại di động 098 trên thị trường, Viettel một lần nữa đã gây tiếng vang lớn trong dư luận và khách hàng, làm giảm giá dịch vụ, nâng cao chất lượng chăm sóc khách hàng, làm lành mạnh hóa thị trường thông tin di động Việt Nam. Được bình chọn là 01 trong 10 sự kiện công nghệ thông tin và truyền thông năm 2004, liên tục những năm sau đó đến nay, Viettel luôn được đánh giá là mạng di động có tốc độ phát triển thuê bao và mạng lưới nhanh nhất với những quyết sách, chiến lược kinh doanh táo bạo luôn được    LOGOQU N TR NHÂN L CẢ Ị ỰCompany Logowww.quantri.com.vnNhóm th c hi n (Nhóm4):ự ệ - Nguy n Th H ngễ ị ằ - Nguy n Th Ánh Trangễ ị - Ph m Th Liênạ ị - Phan Th Thanh Th yị ủ - Văn Th Cãị - Nguy n Th Ph ngễ ế ươ - H Hoàng TrungồCompany Logowww.quantri.com.vnCHƯƠNG 7:Quan đi m v đào t oể ề ạIQuy trình đào t oạIICác ph ng th c đào t oươ ứ ạIIIĐÀO TẠO VÀ PHÁT TRIỂN NGUỒN NHÂN LỰCN I DUNGỘ :Company Logowww.quantri.com.vnĐào t o:ạ là các hoạt động học tập nhằm giúp cho người lao động có thể nâng cao trình độ, kỹ năng của người lao động để thực hiện nhiệm vụ lao động có hiệu quả hơn.Khái ni mệPhát triển: là các hoạt động học tập vượt ra khỏi phạm vi công việc, nhằm mở ra cho họ những công việc mới CompanyLogowww.quantri.com.vno t o cú hi u qu Thayđổihànhvis Nxuất=kiếnthức+tháiđộ+niềmtin+thựchànhCompany Logowww.quantri.com.vnTập huấn viên cần phải :         1.Giúp nhân viên có kiến thức về kĩ thuật mới­Thuyết trình bài giảng có giáo cụ trực quan­Lấy ví dụ để áp dụng kiến thức đó trong công việc (kiến thức sống .)2.Tạo niềm tin cho nhân viên­Lấy ví dụ thực tế để dẫn chứng­Tạo cơ hội cho người đã biết ,đã làm trao đổi kinh nghiệm3.Giúp nhân viên có thái độ tích cực với kĩ thuật mới­Tạo cơ hội cho nhân viên tỏ thái độ­Cùng họ thảo luận để tạo dựng thái độ tích cựcCompany Logowww.quantri.com.vn4.Cùng nhân viên tìm các giái pháp để áp dụng để tạo đủ điều kiện cho việc áp dụng kĩ thuật mới­Tạo cơ hội cho họ trao đổi để biết rõ những khó khăn đang gặp phải­Giúp họ các giải pháp đáp ứng các điều kiện để áp dụng kĩ thuật mới5.Giúp nhân viên có kĩ năng thực hành­Hướng dẫn thực hành làm thửCompany Logowww.quantri.com.vnTÁC D NG C A ĐÀO T OỤ Ủ ẠĐể đáp ứng yêu cầu công việc của tổ chức hay nói cách khác là đề đáp ứng nhu cầu tồn tại và phát triển tổ chức.Để đáp ứng nhu cầu học tập, phát triển của người lao động.Đào tạo và phát triển là những giải pháp có tính chiến lược tạo ra lợi thế cạnh tranh của doanh nghiệp.Company Logowww.quantri.com.vnQUY TRÌNH ĐÀO T OẠXác Đ nh Nhu C uị ầLên k ho ch và chu n bế ạ ẩ ịLên k ho ch và chu n bế ạ ẩ ị Th c hi n k ho chự ệ ế ạTh c hi n k ho chự ệ ế ạĐánh giá hi u quệ ảĐánh giá hi u quệ ảCompany Logowww.quantri.com.vnXác Định Nhu CầuXác đ nh kho ng cách trong k t qu công ị ả ế ảvi cệPhân tích nguyên nhân gây ra kho ng ảcáchXác đ nh li u đào t o có ph i là gi i pháp ị ệ ạ ả ảphù h pợ[...]... o theo ph ng th c t xaạ ươ ứ ừ 6. Đào t o theo ki u phòng thí nghi m(mơ ph ngạ ể ệ ỏ )7. Đào t o k năng x lý công văn, gi y tạ ỹ ử ấ ờ    LOGOQU N TR NHÂN L CẢ Ị Ự Company Logowww.quantri.com.vn10 đi u c n l u ý khi t ch c đào t o cho nhân viênề ầ ư ổ ứ ạ1.Nh n m nh ho t đ ng đào t o nh m t kho n đ u t ấ ạ ạ ộ ạ ư ộ ả ầ ư2.Xác đ nh các nhu c u c a b n ị ầ ủ ạ3.Thúc đ y m t n n văn hoá trau... Company Logowww.quantri.com.vnPhân tích nhu cầu Phương pháp tính tốn căn cứ tổng hao phí thời gian lao động kỹ thuật cần thiết cho từng loại sản phẩm và quỹ thời gian lao động của từng loại (cơng) nhân viên kỹ thuật tương ứng iiiiH.QTKT =iiiiH.QTKT =iiiiH.QTKT =iiiiH.QTKT =iiiiH.QTKT =iiiiH.QTKT =iiiiH.QTKT =iiiiH.QTKT=KTi: Nhu c u (công) nhân viên thu c ngh ầ ộ ề(chuyên mơn) i.T­i: T ng hao phí th i gian lao đ ng k thu t ổ ờ ộ ỹ ậthu c... gian lao đ ng k thu t ổ ờ ộ ỹ ậthu c ngh (chuyên môn) i c n thi t đ s n ộ ề ầ ế ể ảxu t.ấQ­i: Qu th i gian lao đ ng c a m t (công) ỹ ờ ộ ủ ộ nhân viên k thu t thu c ngh (chuyên môn) i.ỹ ậ ộ ềHi: Kh năng hoàn thành v t m c kỳ tri n ả ượ ứ ở ểv ng c a (công) nhân viên k thu t thu c ngh ọ ủ ỹ ậ ộ ề(chuyên môn) i. Company Logowww.quantri.com.vnĐào t o trong công vi cạ ệĐào t o ngồi cơng vi cạ ệCÁC... Company Logowww.quantri.com.vnXác định cách tiếp cận­ 1CHCHƯƯƠNG ƠNG 9:9:CHIECHIẾÁN LN LƯƯƠÏC QUAC QUẢÛN TRỊ NGUON TRỊ NGUỒÀN NHÂN LN NHÂN LỰỰC C 1.1.KhaKháùi niei niệämm2.2.TuyeTuyểån chon chọïn van vàøhohồài hi hưươngơng3.3.ĐĐaàøo tao tạïo vao vàøphapháùt triet triểånn4.4.Thu nhaThu nhậäpp5.5.QuaQuảûn trò chien trò chiếán ln lưươợïc vac vàøcacáùc chiec chiếán ln lưươợïc quac quảûn trò n trò nguonguồàn nhân ln nhân lựực c 21. KHA1. KHÁÙI NIEI NIỆÄMMQuaQuảûn trò nhân ln trò nhân lựực quoc quốác tec tếálalàøquaquáùtrtrìình tuyenh tuyểån n dudụïng, ng, đđaàøo tao tạïo, trao, trảûllưương cho cng cho cáùc nhân sc nhân sựựlalàøm m vieviệäc ơc ởûcacáùc vò trc vò trííkhakháùc nhau ơc nhau ởûhahảûi ngoai ngoạïii31. KHA1. KHÁÙI NIEI NIỆÄM (tt)M (tt)ChieChiếán ln lưươợïccquaquảûn trò nhân ln trò nhân lựực quoc quốác tec tếábao gobao gồàmmvieviệäc xem xec xem xéùt cat cáùc quac quáùtrtrìình tuyenh tuyểån chon chọïn, n, đđaàøo o tatạïo, to, tíính toanh toáùn thu nhan thu nhậäp vap vàøcacáùc moc mốái quan hei quan hệälao lao đđoộäng trong môi trng trong môi trưươờøng kinh doanh quong kinh doanh quốác tec tếá41. KHA1. KHÁÙI NIEI NIỆÄM (tt)M (tt)1.1. Tuye1.1. Tuyểån chon chọïn nhân sn nhân sựự1.2. H1.2. Hìình thnh thứức boc bốátrtríínhân snhân sựự1.3. Ca1.3. Cáùc nhân toc nhân tốáaảûnh hnh hưươởûng ng đđeếán quan quảûn trò n trò nguonguồàn nhân ln nhân lựực quoc quốác tec tếá51.1. TUYE1.1. TUYỂÅN CHON CHỌÏN NHÂN SN NHÂN SỰỰ3 nguo3 nguồànnCông dân chCông dân chíính quonh quốác cuc củûa công ty ca công ty cưưtrutrúùơởûnnưươớùc ngoac ngoàøi i NgNgưươờøi i đđòa phòa phưương cng củûa quoa quốác gia sơc gia sởûtatạïiiCông dân quoCông dân quốác gia thc gia thứứ3 ngoa3 ngoàøi quoi quốác gia c gia công ty công ty đđaặët trut trụïsơsởûchchíính vanh vàøquoquốác gia mac gia màøcông ty công ty đđang hoaang hoạït t đđoộängng61.2. HÌNH TH1.2. HÌNH THỨỨC BOC BỐÁTRTRÍÍNHÂN SNHÂN SỰỰTheo thơTheo thờøi gian i gian  Giai đoạn đầu – sử dụng chuyên viên quản trò chính quốc  Giai đoạn sau – tăng cường sử dụng nhân lực quốc gia sở tại Theo trTheo trìình nh đđoộä Người chính quốc tại nước kém phát triển Nhân lực quốc gia ở nước phát triển hơn.Theo giai Theo giai đđoaoạïn hoan hoạït t đđoộäng cung củûa MNCa MNC Khi MNC mới bắt đầu hoạt động – người chính quốc điều hành Khi MNC hoạt động trôi chảy – nhà quản trò sở tại điều hànhTheo giai Theo giai đđoaoạïn quan quáùtrtrìình quonh quốác tec tếáhohóùaa Khi MNC đang xuất khẩu – nhà quản trò sở tại điều hành Khi MNC bắt đầu sản xuất tại 1 nước – nhà quản trò chính quốc71.3. CA1.3. CÁÙC NHÂN TOC NHÂN TỐÁAẢÛNH HNH HƯƯƠƠÛÛNG NG ĐĐEẾÁN CHIEN CHIẾÁN LN LƯƯƠÏC QUAC QUẢÛN TRỊ NHÂN LN TRỊ NHÂN LỰỰC QUOC QUỐÁC TEC TẾÁNguoNguồàn nhân sn nhân sựựHHìình thnh thứức boc bốátrtrííNguyên taNguyên tắéc boc bốátrtrííChi phChi phíí82. TUYE2. TUYỂÅN CHON CHỌÏN VAN VÀØHOHỒÀI HI HƯƯƠNGƠNG2.1. Ca2.1. Cáùc tiêu chuac tiêu chuẩån kien kiểåm tra quom tra quốác tec tếávavàøhohồàsơ tuyesơ tuyểån chon chọïnn2.2. Ca2.2. Cáùc chiec chiếán ln lưươợïc c đđieiềàu chu chỉỉnhnh92.1. CA2.1. CÁÙC TIÊU CHUAC TIÊU CHUẨÅN KIEN KIỂÅM TRA QUOM TRA QUỐÁC TEC TẾÁVAVÀØHOHỒÀSƠ TUYESƠ TUYỂÅN CHON CHỌÏNNKhaKhảûnăng thnăng thíích nghi ch nghi ––khakhảûnăng thnăng thíích ch ứứng ng cacáùnhân vơnhân vớùi nhi nhưững thay õng thay đđoổåi vei vềàvăn hovăn hóùa, a, xem xexem xéùt:t:Kinh nghieKinh nghiệäm lam làøm viem việäc vơc vớùi văn hoi văn hóùa khaa kháùccĐĐã ã đđi du lòch ni du lòch nưươớùc ngoac ngoàøiiKhaKhảûnăng venăng vềàngoangoạïi ngi ngưữõKhaKhảûnăng gianăng giảûi quyei quyếát vat vấán n đđeềàkhakháùc nhau c nhau vơvớùi tai tầàm nhm nhììn khan kháùc nhauc nhauTTíính nhanh nhạïy cay cảûm m đđoốái vơi vớùi si sựựthay thay đđoổåi môi i môi trtrưươờøng ng 102.1. CA2.1. CÁÙC TIÊU CHUAC TIÊU T O Đ NG L C TRONG LAO Đ NGẠ Ộ Ự Ộ Th Ph ngế ươThanh ThuỷÁnh TrangVăn Th CãịHoàng Th LiênịNguy n Th H ngễ ị ằ M t trong nh ng cu n sách bán ộ ữ ốch y nh t n c Mạ ấ ướ ỹ•Đã đ c d ch ra 25 ượ ịngôn ng và bán h n ữ ơ12 tri u b n.ệ ả•Quy n sách “ ể Whale done “c a ti n sĩ Ken ủ ếBlanchard đó, Ken Blanchard đ c p đ n s c m nh Ở ề ậ ế ứ ạc a s khích lủ ự ệ • Dr Ken Blanchard T i sao s khích l cũng t o nên s c ạ ự ệ ạ ứm nh?ạ•Đó là vì nó đã t o nên m t đ ng l c lao ạ ộ ộ ựđ ng và chính đ ng l c đó t o ra hi u ộ ộ ự ạ ệqu s n xu t t t h n.ả ả ấ ố ơâ V y đ ng l c lao đ ng là gìậ ộ ự ộ ?•ĐLLĐ LÀ s khao khát và t nguy n c a ng i ự ự ệ ủ ườlao đ ng đ tăng c ng n l c nh m h ng t i ộ ể ườ ỗ ự ằ ướ ớvi c đ t m c tiêu c a t ch c.ệ ạ ụ ủ ổ ứê Theo quan đi m c a nhà qu n tr ể ủ ả ịh cọ•Thì m t ng i có đ ng c s làm vi c ộ ườ ộ ơ ẽ ệtích c c,duy trì nh p đ làm vi c tích ự ị ộ ệc c và có hành vi t đ nh h ng vào ự ự ị ướcác m c tiêu quan tr ngụ ọ Vì sao c n ph i t o đ ng l c lao đ ng?ầ ả ạ ộ ự ộ•Doanh nghi p mu n ệ ốthành công c n có đ i ầ ộngũ nhân viên gi i.Nh ng ỏ ưđó không ph i là đi u ả ềki n đ .ệ ủ•Nhân viên có năng l c ựkhông có nghĩa là h s ọ ẽlàm t t.T ng cá nhân t t ố ừ ốkhông có nghĩa ch c ắch n ho t đ ng c a ắ ạ ộ ủdoanh nghi p s t tệ ẽ ố Làm th nào đ phát huy đ c các kh năng ti m tàng ế ể ượ ả ềtrong m i nhân viên và t o thành s c m nh t p th trong ỗ ạ ứ ạ ậ ểm i doanh nghi p?ỗ ệ•V n đ nâng cao hi u qu s d ng ấ ề ệ ả ử ụlao đ ng là khoa h c và ngh thu t ộ ọ ệ ậc a qu n tr nhân s .T o đ ng l c ủ ả ị ự ạ ộ ựlao đ ng s s d ng t t nh t ngu n ộ ẽ ử ụ ố ấ ồnhân l c trong m i doanh nghi pự ỗ ệ II.CÁC H C THUY T T O Đ NG L C Ọ Ế Ạ Ộ ỰTRONG LAO Đ NGỘ•1.Lý thuy t v phân c p nhu c u ế ề ấ ầc a Abraham MaslowủÃ Ti n đ c a h c thuy tề ề ủ ọ ế•+Con ng i luôn ham mu n,v i nh ng ườ ố ớ ữnhu c u ph thu c vào nh ng gì ta đã cóầ ụ ộ ữ•+Ch có nh ng nhu c u ch a tho mãn ỉ ữ ầ ư ảm i có th nh h ng đ n hành viớ ể ả ưở ế•+Các nhu c u c a con ng i đ c h ầ ủ ườ ượ ệth ng theo th b c,theo ý nghĩa quan ố ứ ậtr ng.Khi m t nhu c u đ c thoã mãn,thì ọ ộ ầ ượnhu c u khác s xu t hi n,yêu c u đ c ầ ẽ ấ ệ ầ ượtho mãnả[...]... qu kinh doanh ế ảc a doanh nghi pủ ệ•Kích thích chung theo k t qu kinh doanh ế ảc a doanh nghi p, đ c áp d ng chung ủ ệ ượ ụcho t t c nhân viên trong doanh nghi p. ấ ả ệHình th c này giúp cho m i nhân viên ứ ỗhi u đ c m i quan h gi a l i ích cá ể ượ ố ệ ữ ợ nhân v i k t qu chung c a doanh ớ ế ả ủnghi p.ệ 2.Lý thuy t 2 y u t c a Herzbergế ế ố ủ Herzberg•Herzberg chia các y u ết t o nên... Hãy khích l đ ng ệ ộviên nhân viên c a ủb n khi h hoàn thành ạ ọt t nhi m vố ệ ụ•-Khi n trách nh ể ẹnhàng và cùng nh n ậl i khi h khơng hồn ỗ ọthành cơng vi c.ệ•-T o b u khơng khí ạ ầvui v trong t p thẻ ậ ể Tr l ng theo s n ph m gián ti pả ươ ả ẩ ế•-Áp d ng cho cơng nhân s n xu t ph ,và công ụ ả ấ ụvi c c a h nh h ng đ n k t qu c a công ệ ủ ọ ả ưở ế ế ả ủ nhân chính đó, Ken Blanchard... cơng, ả ấ ượ ắ ắ ị ố ử ấng i công nhân th ng đi đ n hành vi c g ng tìm cách ườ ườ ế ố ắthay đ iổ•-T b cơng vi cừ ỏ ệ•-Làm vi c ít h n hay th ng xuyên v ng ệ ơ ườ ắm tặ•-Đ a ra yêu c u thay đ i m c l ng.ư ầ ổ ứ ươ•Do đó đ t o đ ng l c,ng i qu n lý c n ể ạ ộ ự ườ ả ầt o ra và duy trì s cân b ng gi a m c ạ ự ằ ữ ứđóng góp c a cá nhân và các quy n l i ủ ề ợmà cá nhân đó đ c h ngượ ưở ... 4.Khen th ng v tinh th nưở ề ầ•-Nâng cao ch t l ng cu c đ i làm vi c. ấ ượ ộ ờ ệ Nh t B n thì ch y u là các cơng ty gia Ở ậ ả ủ ếđình,nên h xây d ng lịng trung thành ọ ực a nhân viên đ i v i công ty,cam k t cho ủ ố ớ ế nhân viên đ c làm vi c su t đ iượ ệ ố ờ Ti n đ c a h c thuy tề ề ủ ọ ế•+Con ng i ln ham mu n,v i nh ng ườ ố ớ ữnhu c u ph thu c vào nh ng gì ta đã cóầ ụ ộ ữ•+Ch có nh ng...
- Xem thêm -

Xem thêm:

Hình ảnh liên quan

BẢO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY - Báo cáo quản trị | Bibica
BẢO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY Xem tại trang 1 của tài liệu.