0

Bài 14. Hoạt động nông nghiệp ở đới ôn hòa

39 257 0
  • Bài 14. Hoạt động nông nghiệp ở đới ôn hòa

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 26/10/2017, 23:50

Địa Lí 7 Bài 14Hoạt động nông nghiệp đới ônhòaI. MỤC TIÊU:1. Về kiến thức: !"#$%&''()'!*+!,-*!./0!1%2*%34.'/5%6789"!:;<+=+(16>?!$</0?!"" :2. Về kỹ năng:@&%AB86C(D'6*"E'99=D'6:F@&%GB86C"(D'6:HE9=D'63. Về thái độ:I71J/0%K(@. L%K(I7@#<:M,,,*#"5/0.(!/#"5II. CHUẨN BỊ CỦA GIÁO VIÊN (GV) VÀ CỦA HỌC SINH (HS):1. Chuẩn bị của GV: N"(/(1,(O@!PQ2. Chuẩn bị của HSRS#'/!0T' %+/%67*U,!0I.0"1. Kiểm tra bài cũ:VWXYHoạt động của GV Hoạt động của HS Nội dung chínhP670!Z[\0\]YN,,@9=0!ZV[;0\]YN"('5 P67#6"4%67)/0%67' :N,,9=?!^#-_8* **:2. Dạy nội dung bài bới:V]WXY+Đặt vấn đề vào bài mới:`),,:a4%)%B/5%67/0%35U.$@%!I%A7*X!89"b):Hoạt động của GV Hoạt động của HS Nội dung chínhHoạt động 1:a,cdb>d86*K(*/*',U*!IIC=+(1eD/d86;<+(109K#%)"<$(1,<+09#0!%Zf&Zg<\^:\K(O"$g<\^:;*K(O"$!PQN"" *%0*0%!"$h.*%355:<\^:]*&%,;<+(1,i$<iN"" jklK#(1jk`)"<$(1,:$<#("$##Xm*1'$'1. Nền nông nghiệp tiên tiến:F);<+=+(1i$<iN"" n40UPPN!"!K"<(1:#b@9'",O"$<\^:W*&U$boU/0!<\^:]*\^:^*\^:W*"<.09%3'#6)@,:N"<.09%37K(.'!5%67#' !jkR(1"#$%&'('/' CHÀO MỪNG CÁC THẦY CÔ CÙNG CÁC EM HỌC SINH! Mưa nhiều KIỂM TRA BÀI CŨ vào thu đông Dòng biển nóng Mưa nhiều vào mùa hạ Rừng kim 11 10 Bài 14 HOẠT ĐỘNG NÔNG NGHIỆP ĐỚI ÔN HÒA • Nền nông nghiệp tiên tiến • Các sản phẩm nông nghiệp chủ yếu Nền nông nghiệp tiên tiến Các ruộng có diện Cảnh đồng ruộng I-ta-li-a tích nhỏ Hộ gia đình Các ruộng có diện Cảnh đồng ruộng Hoa Kì tích lớn Trang trại Bài 14 HOẠT ĐỘNG NÔNG NGHIỆP ĐỚI ÔN HÒA Nền nông nghiệp tiên tiến - ĐặcCóđiểm hình1:thức chức thức sản xuất nghiệp hộ gia đình Có tổ hình TC nông SX nông nghiệp HGD vàtrang TT trại Bài 14 HOẠT ĐỘNG NÔNG NGHIỆP ĐỚI ÔN HÒA Nền nông nghiệp tiên tiến Đặc điểm 2: CMH sản xuất với QM lớn - Chuyên môn hoá sản xuất với quy mô lớn Bài 14 HOẠT ĐỘNG NÔNG NGHIỆP ĐỚI ÔN HÒA Nền nông nghiệp tiên tiến - Có hình thức tổ chức sản xuất nông nghiệp hộ gia đình trang trại - Chuyên môn hoá sản xuất với quy mô lớn Mùa đông giá lạnh Mưa HẾ TG 30 60 120 90 IỜ Gió mạnh Mưa đá Sương muối, sương giá Bài 14 HOẠT ĐỘNG NÔNG NGHIỆP ĐỚI ÔN HÒA Nền nông nghiệp tiên tiến Các sản phẩm nông nghiệp chủ yếu Kiểu môi trường Cận nhiệt đới gió mùa (ĐN Trung Quốc ĐN Hoa Kì) Địa trung hải (Nam Âu Bắc Phi) Ôn đới hải dương ( Ven biển Tây Âu: Anh, Pháp,…) Đặc điểm khí hậu Mùa hạ nóng, ẩm Mùa đông ấm, khô, Mùa hạ nóng khô, mưa Mùa đông ấm, mưa nhiều vào thu đông Mùa hạ mát Mùa đông ấm Mưa nhiều, quanh năm Ôn đới lục địa Tây Hoa Kỳ,Tây TQ, cực Nam Nam Mĩ Mùa hạ nóng Mùa đông lạnh Mưa Hoang mạc ôn đới Ôn đới lạnh (gần cực) Rất nóng, khô khắc nghiệt Mùa đông lạnh giá Mùa hạ mát Nông sản chủ yếu THẢO LUẬN THEO CẶP (2 phút) HẾ T G 30 60 0IỜ 120 90 Kể tên sản phẩm nông nghiệp tương ứng với kiểu môi trường Kiểu môi trường Cận nhiệt đới gió mùa Địa trung hải Ôn đới hải dương Ôn đới lục địa Hoang mạc ôn đới Ôn đới lạnh Các sản phẩm nông nghiệp chủ yếu Bò Charolais - Pháp nặng 1300kg Ngựa Shire - Anh nặng 1100 kg Bò vàng - Việt Nam từ 250-350 kg Ngựa Bắc Hà - Việt Nam 170 kg Bài 14 HOẠT ĐỘNG NÔNG NGHIỆP ĐỚI ÔN HÒA Nền nông nghiệp tiên tiến Các sản phẩm nông nghiệp chủ yếu Sản phẩm nông nghiệp đới ôn hoà đa dạng môi trường có sản phẩm khác Củng cố Nho Cam Chanh Ôliu Lúa mì Củ cải đường Rau Bò sữa Bò thịt Trang trại chăn HƯỚNG DẪN HỌC TẬP NHÀ - Học cũ - Làm tập tập đồ - Chuẩn bị trước mới: Bài 15: HOẠT ĐỘNG CÔNG NGHIỆP Ở ĐỚI ÔN HÒA + Tổ 1: Tìm tên 10 thương hiệu ngành công nghiệp nước ôn hòa + Tổ 2: Tìm hình ảnh ngành CN chế biến khai thác Bài học kết thúc CHÚC SỨC KHỎE TỚI CÁC THẦY CÔ CÙNG CÁC EM! Giáo án địa lý lớp 7 - Bài 14 : HOẠT ĐỘNG NÔNG NGHIỆP ĐỚI ÔN HOÀ I – Mục tiêu : 1) Kiến thức : HS cần hiểu được cách sử dụng đất đai nông nghiệp đới ôn hoà - Biết được nền NN đới ôn hoà đã tạo ra được 1 khối lượng lớn nông sản và hàng hoá có chất lượng cao đáp ứng cho tiêu dùng , cho CN chế biến và cho xuất khẩu , khắc phục những bất lợi về thời tiết , KH gây ra cho CN. - Biết 2 hình thức tổ chức SX NN chính theo hộ gia đình và trang trại đới ôn hoà . 2) Kĩ năng : - Củng cố kĩ năng phân tích thông tin từ ảnh ĐL. - Rèn luyện tư duy tổng hợp ĐL. 3) Thái độ : ý thức BV MT. II – Đồ dùng dạy học : - BĐ NN của Hoa Kỳ , các hình 14.1  14.5 trong SGK III – Phương pháp : đàm thoại , trực quan , dùng lới . IV – Các bước lên lớp : 1) Ổn định 2) KT bài cũ : Câu 1 , 2 SGK trang 45 3) Giảng : Hoạt động 1 : NỀN NÔNG NGHIỆP TIÊN TIẾN Hoạt động dạy và học Ghi bảng Cho HS đọc SGK đoạn từ “ tổ I - NỀN NÔNG chức sản xuất … dịch vụ NN “và trả lời câu hỏi : ? đới ôn hoà có những hình thức tổ chức sx NN phổ biến nào ? ? Giữa các hình thức này có những đặc điểm gì giống và khác nhau ? cho HS hiểu được HĐ NN tiên tiến là gì ? - Cho HS quan sát hình 14.2 , 14.2 Hình 14.1 canh tác theo kiểu hộ gia đình với những mảnh ruộng lớn nhỏ khác nhau . Hình 14.2 cho thấy cảnh trang trại Hoa Kỳ mỗi gia NGHIỆP TIÊN TIẾN : - Các nước HT phát triển đới ôn hoà có nền NN sx CM hoá , được tổ chức chặt chẽ theo kiểu CN, ứng dụng rộng rãi các thành tựu KHKT. * Biện pháp : - Tuyển chọn giống cây trồng , vật nuôi để đáp ứng yêu cầu của TT. - Tổ chức sx NN theo qui mô lớn . đình thâm canh trên mảnh đất rộng  cho HS thấy được trình độ cơ giới hoá NN các trang trại thường cao hơn các hộ gia đình cả về trồng trọt lẫn chăn nuôi . ? Tại sao để phát triển NN đới ôn hoà con người phải khắc phục khó khăn do thời tiết , KH gây ra? _ Cho HS quan sát hình 14. 3 , 14.4 và 14.5 để nêu lên 1 số biện pháp khắc phục những khó khăn đó ?  Từ đây liên hệ thực tế VN để thấy nền NN nước ta đang từng bước phát triển . - CM hoá sx 1 vài cây trồng , vật nuôi có ưu thế từng vùng. Hoạt động 2 : CÁC SẢN PHẨM NÔNG NGHIỆP CHỦ YẾU Cho HS đọc SGK đoạn từ “ vùng cận nhiệt đới Gió mùa … và chăn nuôi hươu Bắc Cực ”. Sau đó GV xác định từng khu vực trên bản đồ TG và yêu cầu HS trả lời mỗi kiểu KH có những loại cây trồng vật nuôi nào ? - HS xác định được từng khu vực KH khác nhau có những loài Động , Thực vật đặc trưng  GV hướng dẫn HS rút ra nhận xét : I - CÁC SẢN PHẨM NÔNG NGHIỆP CHỦ YẾU : - Học phần gạch sách SGK.  SP Nn đới ôn hoà đa dạng. - Các SP NN từng kiểu MT đều # nhau . + Sản phẩm NN đới ôn hoà đa dạng + Sản phẩm NN chủ yếu từng kiểu MT đều khác nhau. 4) Củng cố : - Cho HS xem 1 số tranh ảnh sx chuyên môn hoá cao 1 vài nơi thuộc đới ôn hoà và hình 14.6 để trả lời câu hỏi 1,2 SGK trang 49 . - Cho HS xác định trên BĐ 1 vài vùng KH đới ôn hoà và nêu 1 số loài Động , Thực vật điển hình ứng với vùng KH đó. 5) Dặn dò : - Xem trước bài 15 và trả lới câu hỏi trong SGK - Học bài 14. Bài 14 : HOẠT ĐỘNG NÔNG NGHIỆP ĐỚI ÔN HOÀ I – Mục tiêu : 1) Kiến thức : HS cần hiểu được cách sử dụng đất đai nông nghiệp đới ôn hoà - Biết được nền NN đới ôn hoà đã tạo ra được 1 khối lượng lớn nông sản và hàng hoá có chất lượng cao đáp ứng cho tiêu dùng , cho CN chế biến và cho xuất khẩu , khắc phục những bất lợi về thời tiết , KH gây ra cho CN. - Biết 2 hình thức tổ chức SX NN chính theo hộ gia đình và trang trại đới ôn hoà . 2) Kĩ năng : - Củng cố kĩ năng phân tích thông tin từ ảnh ĐL. - Rèn luyện tư duy tổng hợp ĐL. 3) Thái độ : ý thức BV MT. II – Đồ dùng dạy học : - BĐ NN của Hoa Kỳ , các hình 14.1  14.5 trong SGK III – Phương pháp : đàm thoại , trực quan , dùng lới . IV – Các bước lên lớp : 1) Ổn định 2) KT bài cũ : Câu 1 , 2 SGK trang 45 3) Giảng : Hoạt động 1 : NỀN NÔNG NGHIỆP TIÊN TIẾN Hoạt động dạy và học Ghi bảng Cho HS đọc SGK đoạn từ “ tổ chức sản xuất … dịch vụ NN “và trả lời câu hỏi : ? đới ôn hoà có những hình thức tổ chức sx NN phổ biến nào ? ? Giữa các hình thức này có những đặc điểm gì giống và khác nhau ? cho HS hiểu được HĐ NN tiên tiến là gì ? - Cho HS quan sát hình 14.2 , 14.2 Hình 14.1 canh tác theo kiểu hộ gia đình với những mảnh ruộng lớn nhỏ khác nhau . Hình 14.2 cho thấy cảnh trang trại Hoa Kỳ mỗi gia đình thâm canh trên mảnh đất rộng  cho HS thấy được trình độ cơ giới hoá NN các trang trại thường cao hơn các hộ gia đình cả về trồng trọt lẫn chăn nuôi . I - NỀN NÔNG NGHIỆP TIÊN TIẾN : - Các nước HT phát triển đới ôn hoà có nền NN sx CM hoá , được tổ chức chặt chẽ theo kiểu CN, ứng dụng rộng rãi các thành tựu KHKT. * Biện pháp : - Tuyển chọn giống cây trồng , vật nuôi để đáp ứng yêu cầu của TT. - Tổ chức sx NN theo qui mô lớn . - CM hoá sx 1 vài cây trồng , vật nuôi có ưu thế từng vùng. ? Tại sao để phát triển NN đới ôn hoà con người phải khắc phục khó khăn do thời tiết , KH gây ra? _ Cho HS quan sát hình 14. 3 , 14.4 và 14.5 để nêu lên 1 số biện pháp khắc phục những khó khăn đó ?  Từ đây liên hệ thực tế VN để thấy nền NN nước ta đang từng bước phát triển . Hoạt động 2 : CÁC SẢN PHẨM NÔNG NGHIỆP CHỦ YẾU Cho HS đọc SGK đoạn từ “ vùng cận nhiệt đới Gió mùa … và chăn nuôi hươu Bắc Cực ”. Sau đó GV xác định từng khu vực trên bản đồ TG và yêu cầu HS trả lời mỗi kiểu KH có những loại cây trồng vật nuôi nào ? - HS xác định được từng khu vực KH khác nhau có những loài Động , Thực vật đặc trưng  GV hướng dẫn HS rút ra nhận xét : + Sản phẩm NN đới ôn hoà đa dạng + Sản phẩm NN chủ yếu từng kiểu MT đều khác nhau. I - CÁC SẢN PHẨM NÔNG NGHIỆP CHỦ YẾU : - Học phần gạch sách SGK.  SP Nn đới ôn hoà đa dạng. - Các SP NN từng kiểu MT đều # nhau . 4) Củng cố : - Cho HS xem 1 số tranh ảnh sx chuyên môn hoá cao 1 vài nơi thuộc đới ôn hoà và hình 14.6 để trả lời câu hỏi 1,2 SGK trang 49 . - Cho HS xác định trên BĐ 1 vài vùng KH đới ôn hoà và nêu 1 số loài Động , Thực vật điển hình ứng với vùng KH đó. 5) Dặn dò : - Xem trước bài 15 và trả lới câu hỏi trong SGK - Học bài 14. Giáo viên: Vũ Quang Trưởng Hãy quan sát và nhận xét để ghép các thảm thực vật vào biểu đồ cho phù hợp? Cây lá kim - Trạm A Cây lá rộng - Trạm C Cây bụi, lá cứng- Trạm B Đáp án Đáp án KIỂM TRA BÀIBÀI 14: HOẠT ĐỘNG NÔNG NGHIỆP ĐỚI ÔN HÒA 1. NỀN NÔNG NGHIỆP TIÊN TIẾN BÀI 14: HOẠT ĐỘNG NÔNG NGHIỆP ĐỚI ÔN HÒA 1. NỀN NÔNG NGHIỆP TIÊN TIẾN - Có 2 hình thức sản xuất chính: trang trại và hộ gia đình Quang cảnh đồng ruộng Hoa Kì Quan sát các ảnh dưới đây, hãy nêu một số biện pháp khoa học được áp dụng trong sản xuất nông nghiệp đới ôn hoà? Mô tả và nhận xét về trang trại chăn nuôi bò Hoa Kì? BÀI 14: HOẠT ĐỘNG NÔNG NGHIỆP ĐỚI ÔN HÒA 1. NỀN NÔNG NGHIỆP TIÊN TIẾN - Có 2 hình thức sản xuất chính: trang trại và hộ gia đình Từ những thông tin vừa tìm hiểu trên hãy rút ra kết luận về đặc điểm sản xuất nông nghiệp đới ôn hòa? - Trình độ kĩ thuật tiên tiến, tổ chức sản xuất theo kiểu công nghiệp, sản xuất được chuyên môn hóa với qui mô lớn, ứng dụng rộng rãi các thành tựu khoa học kĩ thuật. Với những đặc điểm nêu trên đã đem lại kết quả gì cho nông nghiệp đới ôn hòa?  Sản xuất ra khối lượng nông sản lớn, chất lượng cao. KHOANH TRÒN CHỮ CÁI ĐẦU CÂU ĐÚNG Ý nào sau đây là sai về đặc điểm nông nghiệp đới ôn hòa A.Tổ chức sản xuất theo qui mô lớn B.Áp dụng tiến bộ khoa học kĩ thuật C.Hình thức canh tác là trang trại lớn D.Mang lại hiệu quả cao BÀI 14: HOẠT ĐỘNG NÔNG NGHIỆP ĐỚI ÔN HÒA 1. NỀN NÔNG NGHIỆP TIÊN TIẾN 2. CÁC SẢN PHẨM NÔNG NGHIỆP CHỦ YẾU Kiểu môi trường Đặc điểm khí hậu Nông sản chủ yếu Cận nhiệt đới gió mùa Địa Trung Hải Ôn đới hải dương Ôn đới lục địa Hoang mạc ôn đới Ôn đới lạnh Đọc mục 2 sách giáo khoa thảo luận nhóm theo nội dung bảng kẻ sẵn. Thời gian thảo luận ( 3 phút ) [...]... chăn nuôi gia súc Hoang mạc ôn đới Rất nóng, rất khô Chăn nuôi cừu Ôn đới lạnh Mùa đông rét, mùa hạ mát có mưa Khoai tây, lúa mạch đen, chăn nuôi hươu Bắc cực BÀI 14: HOẠT ĐỘNG NÔNG NGHIỆP ĐỚI ÔN HÒA 1 NỀN NÔNG NGHIỆP TIÊN TIẾN 2 CÁC SẢN PHẨM NÔNG NGHIỆP CHỦ YẾU - Các sản phẩm nông nghiệp chủ yếu thay đổi theo kiểu môi trường + Cận nhiệt đới gió mùa:Lúa nước, đậu tương, bông, các loại hoa quả các loại... Câu 1: Đới ôn hòa có nền nông nghiệp phát triển nhờ: A Sử dụng đất đai hợp lý B Có các hình thức sản xuất phù hợp C Có áp dụng các thành tựu khoa học kĩ thuật hiện đại D Cải tạo môi trường sản xuất Hướng dẫn về nhà • Về học bài và trả lời câu hỏi SGK •Tìm thêm các tư liệu, tranh ảnh về hoạt động nông nghiệp đới ôn hòa •Chuẩn bị bài 15 Tìm hiểu: + Đặc điểm các hoạt động công nghiệp đới ôn hòa +... + Địa Trung Hải:Nho và rượu vang Cam, chanh, ô liu + Ôn đới hải dương: Lúa mì, củ cải đường, hoa quả, chăn nuôi bò + Ôn đới lục địa:Lúa mì, đại mạch, khoai tây, ngô, chăn nuôi gia súc + Hoang mạc ôn đới: Chăn nuôi cừu + Ôn đới lạnh: Khoai tây, lúa mạch đen, chăn nuôi hươu Bắc cực Em có nhận xét gì về sự phân bố các sản phẩm nông nghiệp đới ôn hòa? Đậu tương Ảnh 1 Bò sữa Ảnh 3 Rượu vang 2 Ảnh nho...Kiểu môi trường Đặc điểm khí hậu Nông sản chủ yếu Cận nhiệt đới gió mùa Mùa đông ấm khô, mùa hạ nóng ẩm Lúa nước, đậu tương, bông, các loại hoa quả các loại Địa Trung Hải Nắng quanh năm, mùa hè nóng, mùa đông có mưa Nho và rượu vang Cam, chanh, ô liu Ôn đới hải dương Mùa đông ấm, mùa hạ mát, Lúa mì, củ cải đường, hoa mưa quanh năm quả, chăn nuôi bò Ôn đới lục địa Mùa đông lạnh, mùa hè nóng Lúa mì, đại... SGK •Tìm thêm các tư liệu, tranh ảnh về hoạt BÀI GIẢNG ĐỊA LÝ LỚP 7 BÀI 14: HOẠT ĐỘNG NÔNG NGHIỆP ĐỚI ÔN HÒA Hãy quan sát và nhận xét để ghép các thảm thực vật vào biểu đồ cho phù hợp? Cây lá kim - Trạm A Cây lá rộng - Trạm C Cây bụi, lá cứng- Trạm B Đáp án Đáp án KIỂM TRA BÀI CŨ [...]... Hoang mạc ôn đới Rất nóng, rất khô Chăn nuôi cừu Ôn đới lạnh Mùa đông rét, mùa hạ mát có mưa Khoai tây, lúa mạch đen, chăn nuôi hươu Bắc cực BÀI 14: HOẠT ĐỘNG NÔNG NGHIỆP ĐỚI ÔN HÒA 1 NỀN NÔNG NGHIỆP TIÊN TIẾN 2 CÁC SẢN PHẨM NÔNG NGHIỆP CHỦ YẾU - Các sản phẩm nông nghiệp chủ yếu thay đổi theo kiểu môi trường + Cận nhiệt đới gió mùa:Lúa nước, đậu tương, bông, các loại hoa quả các loại + Địa Trung... Câu 1: Đới ôn hòa có nền nông nghiệp phát triển nhờ: A Sử dụng đất đai hợp lý B Có các hình thức sản xuất phù hợp C Có áp dụng các thành tựu khoa học kĩ thuật hiện đại D Cải tạo môi trường sản xuất Hướng dẫn về nhà • Về học bài và trả lời câu hỏi SGK •Tìm thêm các tư liệu, tranh ảnh về hoạt động nông nghiệp đới ôn hòa •Chuẩn bị bài 15 Tìm hiểu: + Đặc điểm các hoạt động công nghiệp đới ôn hòa +... chanh, ô liu + Ôn đới hải dương: Lúa mì, củ cải đường, hoa quả, chăn nuôi bò + Ôn đới lục địa: Lúa mì, đại mạch, khoai tây, ngô, chăn nuôi gia súc + Hoang mạc ôn đới: Chăn nuôi cừu + Ôn đới lạnh: Khoai tây, lúa mạch đen, chăn nuôi hươu Bắc cực Em có nhận xét gì về sự phân bố các sản phẩm nông nghiệp đới ôn hòa? Đậu tương Ảnh 1 Bò sữa Ảnh 3 Rượu vang nho Ảnh 2 Khoai tây Ảnh 4 Lúa mì Ảnh 5 Ảnh 7 Ô liu Củ...Kiểu môi trường Đặc điểm khí hậu Nông sản chủ yếu Cận nhiệt đới gió mùa Mùa đông ấm khô, mùa hạ nóng ẩm Lúa nước, đậu tương, bông, các loại hoa quả các loại Địa Trung Hải Nắng quanh năm, mùa hè nóng, mùa đông có mưa Nho và rượu vang Cam, chanh, ô liu Ôn đới hải dương Mùa đông ấm, mùa hạ mát, mưa quanh năm Lúa mì, củ cải đường, hoa quả, chăn nuôi bò Ôn đới lục địa Mùa đông lạnh, mùa hè nóng Lúa mì, đại... SGK •Tìm thêm các tư liệu, tranh ảnh về hoạt động nông nghiệp đới ôn hòa •Chuẩn bị bài 15 Tìm hiểu: + Đặc điểm các hoạt động công nghiệp đới ôn hòa + Thuận lợi và khó khăn trong sản xuất công nghiệp đới ôn hòa ... HOẠT ĐỘNG NÔNG NGHIỆP Ở ĐỚI ÔN HÒA Nền nông nghiệp tiên tiến Đặc điểm 2: CMH sản xuất với QM lớn - Chuyên môn hoá sản xuất với quy mô lớn Bài 14 HOẠT ĐỘNG NÔNG NGHIỆP Ở ĐỚI ÔN HÒA Nền nông nghiệp. .. công nghiệp Hoa Kì Bài 14 HOẠT ĐỘNG NÔNG NGHIỆP Ở ĐỚI ÔN HÒA Nền nông nghiệp tiên tiến Đặc điểm 4: TC SX theo kiểu CN - Tổ chức sản xuất theo kiểu công nghiệp Bài 14 HOẠT ĐỘNG NÔNG NGHIỆP Ở ĐỚI... Bài 14 HOẠT ĐỘNG NÔNG NGHIỆP Ở ĐỚI ÔN HÒA Nền nông nghiệp tiên tiến Đặc điểm 3: ƯD RR thành tựu KH - KT - Ứng dụng rộng rãi thành tựu khoa học – kĩ thuật Bài 14 HOẠT ĐỘNG NÔNG NGHIỆP Ở ĐỚI ÔN
- Xem thêm -

Xem thêm: Bài 14. Hoạt động nông nghiệp ở đới ôn hòa, Bài 14. Hoạt động nông nghiệp ở đới ôn hòa,

Hình ảnh liên quan

+ Tổ 2: Tìm hình ảnh của ngành CN chế biến và khai thác. - Bài 14. Hoạt động nông nghiệp ở đới ôn hòa

2.

Tìm hình ảnh của ngành CN chế biến và khai thác Xem tại trang 38 của tài liệu.

Từ khóa liên quan