0

bao cao tai chinh tong hop quy3 tya

13 88 0
  • bao cao tai chinh tong hop quy3 tya

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 26/10/2017, 23:17

BẢN THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH TỔNG HỢP Quý 3 Năm 2012 I. ĐẶC ĐIỂM HOẠT ĐỘNG CỦA CÔNG TY 1. Hình thức sở hữu vốn : Công ty cổ phần. 2. Lĩnh vực kinh doanh : Sản xuất, thương mại, dịch vụ. 3. Ngành nghề kinh doanh : Sản xuất và lắp ráp các loại thiết bị viễn thông, điện tử, tin học và kinh doanh phần mềm tin học; Xây lắp, bảo trì, bảo dưỡng, hỗ trợ vận hành các thiết bị viễn thông, tin học và điện tử; Chuyển giao công nghệ ngành viễn thông, tin học và điện tử; Kinh doanh vật tư, thiết bị và sản phẩm ngành viễn thông, tin học và điện tử; Dịch vụ viễn thông, tin học công cộng trong nước và quốc tế; Xác định tình trạng kỹ thuật thiết bị viễn thông, tin học và điện tử; Xây dựng các công trình viễn thông, tin học và điện tử. II. NĂM TÀI CHÍNH, ĐƠN VỊ TIỀN TỆ SỬ DỤNG TRONG KẾ TOÁN 1. Năm tài chính Năm tài chính của Công ty bắt đầu từ ngày 01 tháng 01 và kết thúc vào ngày 31 tháng 12 hàng năm. 2. Đơn vị tiền tệ sử dụng trong kế toán Đơn vị tiền tệ sử dụng trong kế toán là Đồng Việt Nam (VND). III. CHUẨN MỰC VÀ CHẾ ĐỘ KẾ TOÁN ÁP DỤNG 1. Chế độ kế toán áp dụng Công ty áp dụng Chế độ kế toán doanh nghiệp Việt Nam được ban hành theo Quyết định số 15/2006/QĐ–BTC ngày 20 tháng 3 năm 2006 của Bộ trưởng Bộ Tài chính và các Thông tư hướng dẫn sửa đổi, bổ sung Chế độ kế toán doanh nghiệp Việt Nam. 2. Tuyên bố về việc tuân thủ Chuẩn mực kế toán và Chế độ kế toán Ban Tổng Giám đốc đảm bảo đã tuân thủ yêu cầu của các Chuẩn mực kế toán và Chế độ kế toán doanh nghiệp Việt Nam được ban hành theo Quyết định số 15/2006/QĐ–BTC ngày 20 tháng 3 năm 2006 của Bộ trưởng Bộ Tài chính cũng như các Thông tư hướng dẫn thực hiện Chuẩn mực và Chế độ kế toán của Bộ Tài chính trong việc lập Báo cáo tài chính tổng hợp. 3. Hình thức kế toán áp dụng Công ty sử dụng hình thức kế toán nhật ký chung. IV. CÁC CHÍNH SÁCH KẾ TOÁN ÁP DỤNG 1. Cơ sở lập Báo cáo tài chính Báo cáo tài chính được lập trên cơ sở kế toán dồn tích (trừ các thông tin liên quan đến các luồng tiền). Các đơn vị trực thuộc hình thành bộ máy kế toán riêng, hạch toán phụ thuộc. Báo cáo tài chính tổng hợp của toàn Công ty được lập trên cơ sở tổng hợp Báo cáo tài chính của các đơn vị trực thuộc. Doanh thu và số dư giữa các đơn vị trực thuộc được loại trừ khi lập Báo cáo tài chính tổng hợp. 2. Tiền và tương đương tiền Tiền và các khoản tương đương tiền bao gồm tiền mặt, tiền gửi ngân hàng, tiền đang chuyển và các khoản đầu tư ngắn hạn có thời hạn thu hồi hoặc đáo hạn không quá 03 tháng kể từ ngày mua, dễ dàng chuyển đổi thành một lượng tiền xác định cũng như không có nhiều rủi ro trong việc chuyển đổi thành tiền. 3. Hàng tồn kho Hàng tồn kho được xác định trên cơ sở giá gốc. Giá gốc Bản thuyết minh này là một bộ phận hợp thành và phải được đọc cùng với báo cáo tài chính tổng hợp 10 CÔNG TY CỔ PHẦN DU LỊCH VÀ THƯƠNG MẠI VINPEARL Địa chỉ: Đảo Hòn Tre – Phường Vĩnh Nguyên – Thành phố Nha Trang Tel: + 84 58 590611 - Fax: + 84 58 690613 www.vinpearlland.com BẢN THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH TỔNG HỢP GIỮA NIÊN ĐỘ Quý I năm 2008 I. ĐẶC ĐIỂM HOẠT ĐỘNG CỦA DOANH NGHIỆP 1. Hình thức sở hữu vốn Công ty Cổ phần Du lịch và Thương mại Vinpearl là Công ty cổ phần được thành lập trên cơ sở chuyển đổi Công ty TNHH Du lịch và Thương mại Hòn Tre thành Công ty Cổ phần Du lịch và Thương mại Vinpearl theo Nghị quyết của Hội đồng thành viên Công ty TNHH Du lịch và Thương mại Hòn Tre ngày 28/06/2006. 2. Ngành nghề kinh doanh Công ty Cổ phần Du lịch và Thương mại Vinpearl hoạt động kinh doanh theo Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh Công ty cổ phần số 3703000217 do Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Khánh Hòa cấp đăng ký lần đầu vào ngày 26 tháng 7 năm 2006 và đăng ký thay đổi như sau: Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh Ngày đăng ký thay đổi Số 3703000217 – Đăng ký thay đổi lần thứ 1 Ngày 14 tháng 9 năm 2006 Số 3703000217 – Đăng ký thay đổi lần thứ 2 Ngày 26 tháng 4 năm 2007 Số 3703000217 – Đăng ký thay đổi lần thứ 3 Ngày 04 tháng 5 năm 2007 Số 3703000217 – Đăng ký thay đổi lần thứ 4 Ngày 22 tháng 8 năm 2007 Số 3703000217 – Đăng ký thay đổi lần thứ 5 Ngày 25 tháng 9 năm 2007 Số 3703000217 – Đăng ký thay đổi lần thứ 6 Ngày 05 tháng 11 năm 2007 Số 3703000217 – Đăng ký thay đổi lần thứ 7 Ngày 25 tháng 12 năm 2007 Ngành nghề kinh doanh Ngành nghề kinh doanh của Công ty theo Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh đăng ký thay đổi lần thứ 7 bao gồm: Kinh doanh du lịch sinh thái, làng du lịch, nhà hàng ăn uống; Kinh doanh du lịch lữ hành nội địa; Hoạt động biểu diễn nghệ thuật, kinh doanh vũ trường, kinh doanh dịch vụ trò chơi điện tử có thưởng dành cho người nước ngoài, hoạt động vui chơi giải trí khác; Kinh doanh dịch vụ vui chơi giải trí thể thao: tennis, leo núi, lướt dù trên biển, canô, thuyền buồm, thuyền chèo, lướt ván, môtô trượt nước; Chiếu phim điện ảnh và phim video; Dịch vụ giặt, là; Dịch vụ chăm sóc sắc đẹp (không gây chảy máu); Kinh doanh bất động sản, cho thuê nhà có trang bị kỹ thuật đặc biệt; Vận tải hành khách đường bộ và đường thủy; Mua bán thực phẩm tươi sống và chế biến, bia rượu, thuốc lá điếu sản xuất trong nước, bán hàng lưu niệm và hàng bách hóa cho khách du lịch; Mua bán vật tư ngành in, bao bì đóng gói thực phẩm; Môi giới thương mại; Nuôi trồng thủy sản; Trồng rừng; Sản xuất PDF created with FinePrint pdfFactory Pro trial version http://www.fineprint.com Bản thuyết minh này là một bộ phận hợp thành và phải được đọc cùng với báo cáo tài chính tổng hợp 11 hàng thủ công mỹ nghệ truyền thống; Xây dựng công trình dân dụng và công nghiệp; Kinh doanh vận tải hành khách bằng cáp treo; Buôn bán máy móc, thiết bị và phụ tùng máy; Buôn bán vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng. PDF created with FinePrint pdfFactory Pro trial version http://www.fineprint.com Bản thuyết minh này là một bộ phận hợp thành và phải được đọc cùng với báo cáo tài chính tổng hợp 12 II. NHỮNG ẢNH HƯỞNG QUAN TRỌNG ĐẾN HOẠT ĐỘNG CỦA CÔNG TY TRONG KỲ TÀI CHÍNH TỪ NGÀY 01/01/2008 ĐẾN NGÀY 31/03/2008. - Năm 2008 là năm thứ 5 Công ty đưa dự án đầu tư giai đoạn 1 đi vào hoạt động. - Kể từ 31/01/2008, Công ty chính thức đưa Công trình Thủy cung vào hoạt động. - Kể từ 31/12/2007, Công ty chính thức đưa khách sạn 5 sao H1 với công suất 250 BÀI THU HOẠCH “THÔNG TIN HỮU ÍCH CỦA BÁO CÁO TÀI CHÍNH CÔNG BỐ” BÁO CÁO TÀI CHÍNH TỔNG HỢP CỦA CÔNG TY CÓ CÁC ĐƠN VỊ TRỰC THUỘC HẠCH TOÁN ĐỘC LẬP GVHD: PGS.TS Hà Xuân Thạch Nhóm thực hiện: Nhóm 6 Lớp : kế toán kiểm toán đêm – K21 Danh sách nhóm: 1. Phan Nam Anh 2. Nguyễn Việt Hiền 3. Nguyễn Thị Thu Hiền 4. Dương Tú Hoàng 5. Kiều Thị Thu Hương 6. Ngũ Thái Ngọc Khiêm 7. Tạ Thị Là 8. Nguyễn Việt Thông 1 MỤC LỤC: Chương 1: Đặc điểm thông tin của Báo cáo tài chính tổng hợp 1.1 Khái niệm ……………………………………………………………………………… .4 1.1.1 Báo cáo tài chính………………………………………………………………….4 1.1.2 Đơn vị trực thuộc…………………………………………………………………6 1.1.3 Hạch toán độc lập…………………………………………………………………6 1.2 Đặc điểm thông tin của báo cáo tài chính tổng hợp……………………………………8 1.2.1 Các sự kiện phát sinh sau ngày kết thúc kỳ kế toán năm……………………… 8 1.2.2 Thông tin về các bên liên quan………………………………………………… 12 1.2.3 Báo cáo bộ phận………………………………………………………………….13 1.2.4 Các khoản dự phòng, tài sản và nợ tiềm tàng…………………………………….18 1.2.5 Thay đổi chính sách kế toán, ước tính kế toán và các sai sót. ……………………20 1.3 Phương pháp lập và trình bày Báo cáo tài chính tổng hợp…………………………….22 1.3.1 Nguyên tắc lập và trình bày báo cáo…………………………………………… .22 1.3.2 Trình tự lập Báo cáo tài chính tổng hợp………………………………………… 24 Chương 2: Quy trình lập báo cáo tài chính tổng hợp tại doanh nghiệp ABC 2.1 Tổng quan về doanh nghiệp…………………………………………………………… 25 2.1.1 Thông tin tổng quan…………………………………………………………………25 2.1.2 Cơ cấu tổ chức doanh nghiệp……………………………………………………….25 2.1.3 Phương pháp hạch toán kế toán…………………………………………………… 26 2.2 Phương pháp lập và trình bày báo cáo………………………………………………… 30 2 LỜI MỞ ĐẦU Trong một xã hội có nền kinh tế phát triển, tồn tại đa dạng các loại hình doanh nghiệp hoạt động trên nhiều lĩnh vực, ngành nghề khác nhau với số lượng và quy mô thay đổi không ngừng. Để có thể kiểm soát tốt tình hình hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp cũng như cung cấp thông tin chính xác cho các đối tượng được yêu cầu, không ít công cụ quản lý cùng với nhiều lý thuyết quản trị đã ra đời. Một trong những công cụ đó chính là báo cáo tài chính. Bài thu hoạch “Thông tin hữu ích của báo cáo tài chính tổng hợp tại công ty có các đơn vị trực thuộc hạch tán độc lập” của nhóm 6 sẽ làm rõ vai trò của báo cáo tài chính nói chung và trong công ty có các đơn vị trực thuộc hạch toán độc lập nói riêng. Trong quá trình thực hiện có nhiều sai sót, nhóm 6 mong nhận được ý kiến đóng góp của Thầy và của các anh chị trong giảng đường. 3 CHƯƠNG 1: ĐẶC ĐIỂM THÔNG TIN CỦA BÁO CÁO TÀI CHÍNH TỔNG HỢP 1.1 Khái niệm: 1.1.1 Báo cáo tài chính: Báo cáo tài chính là một công cụ hữu ích để đánh giá tình hình tài chính của một công ty, và để so sánh một ty với các đối thủ cạnh tranh. Các báo cáo thể hiện những gì công ty nợ và sở hữu, lợi nhuận hoặc MỤC LỤC 1 CHƯƠNG 2: KẾ TỐN CÁC KHOẢN ĐẦU TƯ 2 2.2.3 Phương pháp lập và trình bày khoản đầu tư vào cơng ty liên kết trong BCTC hợp nhất 35 3.2.3. Trình bày khoản vốn góp vào cơ sở kinh doanh đồng kiểm sốt trong Báo cáo tài chính hợp nhất: .66 3.3 So sánh giữa VAS 08 và IAS 31: 68 3.4 Chuyển từ phương pháp vốn chủ sở hữu sang phương pháp giá gốc và ngược lại: .68 3.4.1 Chuyển từ phương pháp vốn chủ sở hữu sang phương pháp giá gốc: .68 3.4.2 Chuyển từ phương pháp giá gốc sang phương pháp vốn chủ sở hữu 69 x 100% = CHƯƠNG 2: KẾ TOÁN CÁC KHOẢN ĐẦU TƯ 1. Các khái niệm và quy định kế toán: 1.1. Các khái niệm: 1.1.1. Công ty liên kết: Công ty liên kết là công ty trong đó nhà đầu tư có ảnh hưởng đáng kể nhưng không phải là công ty con hoặc công ty liên doanh của nhà đầu tư. - Ảnh hưởng đáng kể: là quyền tham gia của nhà đầu tư vào việc đưa ra các quyết định về chính sách tài chính và hoạt động của bên nhận đầu tư nhưng không kiểm soát các chính sách đó. - Kiểm soát: là quyền chi phối các chính sách tài chính và hoạt động của doanh nghiệp nhằm thu được lợi ích kinh tế từ hoạt động của doanh nghiệp đó. - Đầu tư trực tiếp: là hình thức đầu tư do nhà đầu tư bỏ vốn đầu tư và tham gia quản lý hoạt động đầu tư. - Đầu tư gián tiếp: là hình thức đầu tư thông qua việc mua cổ phần, cổ phiếu, trái phiếu, các giấy tờ có giá khác, quỹ đầu tư chứng khoán và thông qua các định chế tài chính trung gian khác mà nhà đầu tư không trực tiếp tham gia quản lý hoạt động đầu tư. - Tỷ lệ biểu quyết: Xác định tỷ lệ quyền biểu quyết của nhà đầu tư trong vốn chủ sở hữu của bên nhận đầu tư (Công ty liên kết) + Trường hợp tỷ lệ quyền biểu quyết của nhà đầu tư trong LOGO HỢP NHẤT KINH DOANH HỢP NHẤT KINH DOANH GVHD: PGS.TS HÀ XUÂN THẠCH SVTH : NHÓM 1 LỚP : KẾ TOÁN KIỂM TOÁN ĐÊM K21 Tháng 08/2012 ĐẠI HỌC KINH TẾ TP. HỒ CHÍ MINH ĐẠI HỌC KINH TẾ TP. HỒ CHÍ MINH KẾ TOÁN TÀI CHÍNH PHẦN 1 1 DANH SÁCH THÀNH VIÊN 2. Phạm Thị Thanh Nga 3. Nguyễn Thị Thu Nga 4. Nguyễn Thị Hà Nhung 5. Phan Thị Sen 6. Đặng Thị Thanh Thảo 7. Tạ Ngọc Thúy 8. Huỳnh Thị Xuân Thùy 9. Trần Thị Bảo Trâm 10.Bùi Thị Hoàng Yến 11. Huỳnh Thị Hoàng Yến 2 1. Nhóm trưởng : Nguyễn Anh Vũ NỘI DUNG Nội dung nghiên cứu 3 CHƯƠNG 1: NHỮNG VẤN ĐỀ CHUNG VỀ HỢP NHẤT KINH DOANH CHƯƠNG 2: PHƯƠNG PHÁP KẾ TOÁN HỢP NHẤT KINH DOANH CHƯƠNG 3: KẾ TOÁN HỢP NHẤT KINH DOANH CHƯƠNG 4: NGUYÊN TẮC LẬP VÀ TRÌNH BÀY BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHẤT TRONG TRƯỜNG HỢP HỢP NHẤT KINH DOANH DẪN ĐẾN QUAN HỆ CÔNG TY MẸ - CÔNG TY CON CHƯƠNG 5: CHUẨN MỰC QUỐC TẾ VỀ KẾ TOÁN HỢP NHẤT KINH DOANH CHƯƠNG 6: SO SÁNH VỚI KẾ TOÁN QUỐC TẾ CHƯƠNG 7: BÀI TẬP TỔNG HỢP 4 CHƯƠNG 1: NHỮNG VẤN ĐỀ CHUNG VỀ HỢP NHẤT KINH DOANH 1.1 Khái niệm và lợi ích của hợp nhất kinh doanh: 1.1.1 Khái niệm 1.1.2 Lợi ích 1.2 Các hình thức hợp nhất kinh doanh 1.3 Các hình thức thanh toán trong quá trình hợp nhất kinh doanh 1.4 Các mô hình hợp nhất kinh doanh CHƯƠNG 1 5 1.1 Khái niệm và lợi ích của hợp nhất kinh doanh: 1.1.1 Khái niệm Theo VAS 11: Hợp nhất kinh doanh là việc kết hợp các doanh nghiệp riêng biệt hoặc các hoạt động kinh doanh riêng biệt thành một đơn vị báo cáo. Kết quả của phần lớn các trường hợp hợp nhất kinh doanh là một doanh nghiệp (bên mua) nắm được quyền kiểm soát một hoặc nhiều hoạt động kinh doanh khác (bên bị mua). Các trường hợp ngoại trừ: - Trường hợp các doanh nghiệp độc lập liên kết với nhau tạo thành một liên doanh - Trường hợp các doanh nghiệp cùng chịu sự kiểm soát của doanh nghiệp khác. Việc hợp nhất mang tính chất tái cơ cấu lại của doanh nghiệp kiểm soát. - Trường hợp các doanh nghiệp độc lập được kết hợp lại thông qua hình thức hợp đồng mà không phải là thâu tóm quyền sở hữu. Phân loại hợp nhất kinh doanh :  Theo bản chất của sự hợp nhất: - Hợp nhất tự nguyện: Ban Giám đốc tự nguyện hợp nhất, chỉ cần 2/3 cổ phiếu biểu quyết chấp nhận - Hợp nhất không tự nguyện: xảy ra yêu cầu hợp nhất nhưng Ban giám đốc doanh nghiệp chống lại sự hợp nhất  Theo cấu trúc của sự hợp nhất : - Hợp nhất theo chiều ngang: hợp nhất các doanh nghiệp trong cùng ngành - Hợp nhất theo chiều dọc: hợp nhất các doanh nghiệp và nhà cung cấp - Hợp nhất hỗn hợp: hợp nhất các doanh nghiệp và ngành khác nhau  Theo hình thức hợp nhất: - A mua B thành A: A mua B bằng nhiều hình thức - A mua B : A là công ty mẹ - B là công ty con - A kết hợp B thành C : A thương lượng B CHƯƠNG 1 6 CHƯƠNG 1 7 1.1.2 Lợi ích Lợi thế về chi phí Điều này thường làm ít tốn chi phí cho một hãng mà có được nhiều nhà máy cần thiết thông qua hợp nhất hơn là thông qua phát triển. Rủi ro giảm xuống Mua lại các ngành hàng và thị trường đã được thiết lập thường ít rủi ro hơn phát triển các sản phẩm và thị trường mới. Rủi ro đặc biệt thấp khi mục tiêu là đa dạng hóa. Giảm thiểu sự trì hoãn hoạt động kinh doanh Tránh được sự thôn tính Nhiều công ty hợp nhất lại để tránh sự mua lại. Nhiều công ty nhỏ có xu hướng dễ bị thôn tính; do đó, nhiều công ty trong số đó chấp nhận các chiến lược tấn công của người mua để tự bảo vệ trước các nỗ lực thôn tính bởi các công ty khác. Mua lại tài sản vô hình Hợp nhất kinh doanh mang lại cả về nguồn lực tài sản vô hình và
- Xem thêm -

Xem thêm:

Hình ảnh liên quan

BẢNG CÂN ĐÓI KÉ TOÁN GiỮ NIÊN ĐỘ (Tổng hợp) - bao cao tai chinh tong hop quy3 tya

i.

Ữ NIÊN ĐỘ (Tổng hợp) Xem tại trang 1 của tài liệu.
1. Tài sản cố định hữu hình 221 126,859.847.526 140.415.316.826 - bao cao tai chinh tong hop quy3 tya

1..

Tài sản cố định hữu hình 221 126,859.847.526 140.415.316.826 Xem tại trang 2 của tài liệu.
3. Nguồn kinh phí đã hình thành TSCĐ 433 -- - bao cao tai chinh tong hop quy3 tya

3..

Nguồn kinh phí đã hình thành TSCĐ 433 -- Xem tại trang 3 của tài liệu.
VI. Thông tin bỗ sung các khoản mục trình bày trong bảng cân đối kế toán - bao cao tai chinh tong hop quy3 tya

h.

ông tin bỗ sung các khoản mục trình bày trong bảng cân đối kế toán Xem tại trang 7 của tài liệu.
Kết chuyển đến TSCĐ hữu hình Kết  chuyển  đến  TS  khác  - bao cao tai chinh tong hop quy3 tya

t.

chuyển đến TSCĐ hữu hình Kết chuyển đến TS khác Xem tại trang 8 của tài liệu.
Tài sản cố định vô hình - bao cao tai chinh tong hop quy3 tya

i.

sản cố định vô hình Xem tại trang 8 của tài liệu.

Từ khóa liên quan