0

Các bài Luyện tập

20 115 0
  • Các bài Luyện tập

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 26/10/2017, 14:52

VẬN DỤNG PHƯƠNG PHÁP DẠY HỌC HỢP TÁC THEO NHÓM TRONG CÁC BÀI LUYỆN TẬP, ÔN TẬP HÓA HỌC LỚP 11 TRUNG HỌC PHỔ THÔNG LUẬN VĂN THẠC SĨ GIÁO DỤC HỌC Thành phố Hồ Chí Minh - 2011 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM TP. HỒ CHÍ MINH Nguyễn Thị Khánh Chi BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM TP. HỒ CHÍ MINH Nguyễn Thị Khánh Chi VẬN DỤNG PHƯƠNG PHÁP DẠY HỌC HỢP TÁC THEO NHÓM TRONG CÁC BÀI LUYỆN TẬP, ÔN TẬP HÓA HỌC LỚP 11 TRUNG HỌC PHỔ THÔNG Chuyên ngành: Lí luận và Phương pháp dạy học môn Hóa học Mã số: 60 14 10 LUẬN VĂN THẠC SĨ GIÁO DỤC HỌC NGƯỜI HƯỚNG DẪN KHOA HỌC TS. HOÀNG THỊ CHIÊN Thành phố Hồ Chí Minh – 2011 Lời cảm ơn Tác giả xin gửi lời cảm ơn chân thành nhất đến Ban Giám hiệu trường Đại học Sư phạm TP.HCM, Phòng Sau đại học, q thầy cơ đã tận tình giảng dạy và tạo mọi điều kiện thuận lợi để các học viên học tập, nghiên cứu và hồn thành khố học. Tác giả xin gửi lời cảm ơn sâu sắc nhất đến: - TS. Hồng Thị Chiên - cơ hướng dẫn của tơi, dù cơ ở xa nhưng tơi ln cảm thấy rất gần, cơ đã cho tơi những góp ý chun mơn vơ cùng q báu cũng như ln quan tâm, động viên tơi trước những khó khăn trong khi thực hiện đề tài. - PGS.TS. Trịnh Văn Biều, thầy đã tận tình giúp đỡ và tạo điều kiện thuận lợi để tác giả hồn thành luận văn. - Các thầy cơ giáo ở trường THPT Trịnh Hồi Đức, Trần Văn Ơn, Bình An, Tân Phước Khánh, tỉnh Bình Dương; THPT Bình Chánh, TP.HCM cùng các em học sinh đã giúp đỡ tơi rất nhiều trong q trình thực nghiệm sư phạm. Cuối cùng, xin cảm ơn gia đình, người thân và bạn bè đã ln ủng hộ, động viên, giúp đỡ để tác giả có thể hồn thành tốt luận văn. Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 30 tháng 7 năm 2011 Tác giả MỤC LỤC 8T Lời cảm ơn 8T . 2 8T MỤC LỤC 8T 3 8T DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT 8T . 9 8T MỞ ĐẦU 8T . 10 8T 1. LÝ DO CHỌN ĐỀ TÀI 8T 10 8T 2. MỤC ĐÍCH NGHIÊN CỨU 8T 11 8T 3. NHIỆM VỤ CỦA ĐỀ TÀI 8T . 11 8T 4. KHÁCH THỂ VÀ ĐỐI TƯỢNG NGHIÊN CỨU 8T 11 8T 5. PHẠM VI NGHIÊN CỨU 8T . 11 8T 6. GIẢ THUYẾT KHOA HỌC 8T . 11 8T 7. PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 8T . 12 8T 8. ĐIỂM MỚI CỦA ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨU 8T 12 8T Chương 1. CƠ SỞ LÝ LUẬN VÀ THỰC TIỄN CỦA ĐỀ TÀI 8T . 13 8T 1.1. TỔNG QUAN VẤN ĐỀ NGHIÊN CỨU 8T . 13 8T 1.1.1. Vài nét về lịch sử ra đời của phương pháp dạy học hợp tác [5], [19 8T 13 8T 1.1.2. Những tiền đề cho dạy học hợp tác theo - -? KiĨm tra bµI cò Hãy nêu điều suy từ hình vẽ sau? O HÌNH HÌNH O HÌNH Tiết 21 LUYỆN TẬP DẠNG Khoanh tròn chữ đầu câu trả lời Câu 1: Cho đường tròn tâm O, đường kính AB Biết AB ⊥ CD I, OD = 5, OI = Độ dài CD : A B C 15 D Câu : Cho đường tròn tâm O, đường kính CD Biết CD qua trung điểm M dây AB Cho AB = 16, OM = Độ dài OB : A 10 B 22 C 14 D DẠNG : Tiết 21 LUYỆN TẬP Điền nội dung thích hợp vào chỗ … Câu : Để chứng minh điểm thuộc đường tròn, ta cần chứng minh điểm cách cùng………………một điểm Câu :Trong tam giác vng đường ……………… trung ứng vớituyến cạnh huyền nửa cạnh huyền phương Câu :Trong tam giác vng, bình ………………đường cao hình chiếu ứng với cạnh huyền tích hai …………… hai cạnh góc vng cạnh huyền Tiết 21 LUYỆN TẬP DẠNG : Giải tốn sau : Cho tam giác nhọn ABC(AB
- Xem thêm -

Xem thêm: Các bài Luyện tập, Các bài Luyện tập, , Tiết 21. LUYỆN TẬP

Hình ảnh liên quan

HÌNH 1 HÌNH 2 HÌNH 3 - Các bài Luyện tập

HÌNH 1.

HÌNH 2 HÌNH 3 Xem tại trang 2 của tài liệu.
Hãy nêu những điều suy ra từ mỗi hình vẽ sau? - Các bài Luyện tập

y.

nêu những điều suy ra từ mỗi hình vẽ sau? Xem tại trang 2 của tài liệu.
Câu 2: Cho hình vẽ, biết OA = 5cm, AM = MB, OM = 3cm. Tìm AB? - Các bài Luyện tập

u.

2: Cho hình vẽ, biết OA = 5cm, AM = MB, OM = 3cm. Tìm AB? Xem tại trang 15 của tài liệu.

Từ khóa liên quan