0

CÔNG NGHỆ KỸ THUẬT ĐIỆN TỬ - TRUYỀN THÔNG

23 184 0
  • CÔNG NGHỆ KỸ THUẬT ĐIỆN TỬ - TRUYỀN THÔNG

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 26/10/2017, 10:29

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM KỸ THUẬT TP HCM CHƯƠNG TRÌNH GIÁO DỤC ĐẠI HỌC (HỆ CHÍNH QUY) CÔNG NGHỆ KỸ THUẬT ĐIỆN TỬ - TRUYỀN THÔNG NGÀNH CÔNG NGHỆ KỸ THUẬT ĐIỆN TỬ - TRUYỀN THÔNG (52510302) Năm 2016 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐH SƯ PHẠM KỸ THUẬT THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự – Hạnh phúc CHƯƠNG TRÌNH GIÁO DỤC ĐẠI HỌC 123- 4- Tên chương trình: Công Nghệ Kỹ Thuật Điện Tử, Truyền Thông Trình độ đào tạo: Đại học Ngành đào tạo: Công Nghệ Kỹ Thuật Điện Tử, Truyền Thông Hình thức đào tạo: Chính quy (Ban hành Quyết định số……ngày….của Hiệu trưởng trường Đại Học Sư Phạm Kỹ Thuật Tp Hồ Chí Minh) Thời gian đào tạo: năm Đối tượng tuyển sinh: Học sinh tốt nghiệp trung học phổ thông Thang điểm, Quy trình đào tạo, điều kiện tốt nghiệp - Thang điểm: 10 - Quy trình đào tạo: Theo qui chế ban hành theo định số 43/2007/GDĐT - Điều kiện tốt nghiệp:  Điều kiện chung: Theo qui chế ban hành theo định số 43/2007/GDĐT  Điều kiện chuyên ngành: không Mục tiêu đào tạo chuẩn đầu Mục đích (Goals): Đào tạo kỹ sư ngành điện tử, truyền thông có kiến thức khoa học bản, kiến thức sở chuyên ngành điện tử, truyền thông, có khả phân tích, giải vấn đề đánh giá giải pháp, có lực xây dựng quản trị hệ thống điện tử, truyền thông, có kỹ giao tiếp làm việc nhóm, có thái độ nghề nghiệp phù hợp đáp ứng yêu cầu phát triển ngành xã hội Sinh viên sau tốt nghiệp làm việc quan, tổ chức chuyên điện tử, truyền thông, đơn vị ứng dụng điện tử, truyền thông sở đào tạo điện tử, truyền thông Mục tiêu đào tạo (Objectives): Có kiến thức tảng khoa học xã hội khoa học tự nhiên Phát triển khả rèn luyện để khám phá tri thức, giải vấn đề, tư hệ thống nắm vững thuộc tính chuyên môn rèn luyện cá tính riêng khác Phát triển khả tiến giao tiếp làm việc nhóm đa kỹ Phát triển khả hình thành ý tưởng, thiết kế, triển khai, vận hành hệ thống điện tử, truyền thông bối cảnh xã hội doanh nghiệp Chuẩn đầu (Program outcomes): Sinh viên tốt nghiệp chương trình phải thể lực kiến thức chuyên môn thực hành theo tiêu chí sau Phát triển kiến thức tảng kỹ thuật 1.1 Có hiểu biết khả vận dụng dụng nguyên tắc khoa học tự nhiên toán, lý hóa học 1.2 Có khả vận dụng tảng kỹ thuật cốt lõi lĩnh vực điện tử truyền thông giải tích mạch điện, phân tích mạch điện tử, vật liệu linh kiện bán dẫn, hệ thống vi điều khiển, công nghệ mạng, thiết bị và điều khiển hệ thống điện 1.3 Chứng tỏ kiến thức chuyên sâu kỹ thuật chuyên môn liên quan đến hệ thống truyền thông ©CCE Department 2 5- mạng, thiết kế vi mạch điện tử tích hợp, thiết kế hệ thống điện tử, điều khiển lập trình thiết bị hệ thống điện - điện tử, xử lý tín hiệu hình ảnh Phát triển khả tự rèn luyện để khám phá tri thức, giải vấn đề, suy nghĩ hệ thống, nắm vững kỹ chuyên môn cá nhân khác 2.1 Chứng tỏ khả phân tích giải vấn đề kỹ thuật 2.2 Có khả khảo sát thực nghiệm vấn đề kỹ thuật 2.3 Có khả suy nghĩ cách toàn diện có tính hệ thống 2.4 Thành thạo kỹ cá nhân đóng góp vào thành công hoạt động kỹ thuật: sáng kiến, linh hoạt, sáng tạo, tìm tòi, quản lý thời gian 2.5 Thành thạo kỹ chuyên môn đóng góp vào thành công hoạt động kỹ thuật: đạo đức nghề nghiệp, tính trực, vị ngành, hoạch định nghề nghiệp Phát triển kỹ giao tiếp kỹ làm việc theo nhóm 3.1 Chứng tỏ khả lãnh đạo làm việc theo nhóm 3.2 Chứng tỏ khả giao tiếp hiệu dạng văn viết, văn điện tử, đồ họa thuyết trình 3.3 Chứng tỏ khả giao tiếp tiếng Anh Phát triển khả hình thành ý tưởng, thiết kế, triển khai vận hành hệ thống máy tính hệ thống phần mềm hỗ trợ bôi cảnh xã hội môn trường doanh nghiệp 4.1 Nhận thức tầm quan trọng bối cảnh xã hội hoạt động kỹ thuật 4.2 Hiểu rõ giá trị văn hóa doanh nghiệp khác biệt làm việc hiệu tổ chức 4.3 Hình thành hệ thống điện tử/viễn thông bao gồm việc thiết lập yêu cầu, định nghĩa chức năng, mô hình hóa quản lý dự án 4.4 Thiết kế hệ thống điện tử/viễn thông phức tạp cách ứng dụng thông tin kỹ thuật, phần mềm mô phỏng, lý thuyết mạch điện, lập trình máy tính, phần mềm hỗ trợ, điện tử số tương tự, vi xử lý, hệ điều thống nhúng, hệ thống lập trình điều khiển, công nghệ chuyển mạch, công nghệ mạng 4.5 Thực hệ thống điện tử/viễn thông quản lý quy trình thực 4.6 Vận hành hệ thống điện tử/viễn thông phức tạp quản lý trình thao tác vận hành Khối lượng kiến thức toàn khoá: 150 TC (Không bao gồm GDTC GDQP-AN) 6- Phân bổ khối lượng khối kiến thức Tên Kiến thức giáo dục đại cương Lý luận trị Khoa học XH&NV Anh văn Toán KHTN Tin học Nhập môn ngành CNKTĐT, TT Giáo dục thể chất Giáo dục quốc phòng Khối kiến thức chuyên nghiệp Cơ sở ngành ngành Chuyên ngành Thực tập xưởng Khóa luận tốt nghiệp ©CCE Department Tổng 56 12 06 09 23 03 03 Số tín Bắt buộc 50 12 09 23 03 03 Tự chọn 06 0 0 94 37 28 19 10 58 37 19 19 10 36 0 Nội dung chương trình a Kiến thức giáo dục đại cương: 56 TC STT A B C D E F 7 10 11 G H Mã học phần Tên học phần Chính trị pháp luật LLCT150105 Những nguyên lý bản của CNML LLCT120314 Tư tưởng Hồ Chı́ Minh LLCT230214 Đường lố i CM của Đảng CSVN GELA220405 Pháp luâ ̣t đa ̣i cương Nhập môn ngành INMA133164 Nhập môn ngành CNKT ĐT, TT Tin học CPRL130064 Ngôn ngữ lập trình C Ngoại ngữ ENGL130137 Anh văn ENGL230237 Anh văn ENGL330337 Anh văn Toán học khoa học tự nhiên MATH130101 Toán cao cấ p A1 MATH130201 Toán cao cấ p A2 MATH130301 Toán cao cấ p A3 MATH130401 Xác xuấ t thố ng kê ứng dụng PHYS130102 Vâ ̣t lý đại cương A1 PHYS120202 Vâ ̣t lý đại cương A2 PHYS110302 Thí nghiệm vật lý MATH121201 Hàm biế n phức và biế n đổ i Laplace GCHE130103 Hoá đa ̣i cương A1 Khoa học xã hội nhân văn (chọn TC) GEEC220105 Kinh tế học đại cương TDTS320805 Trình bày văn văn KHKT PLSK320605 Kỹ xây dựng kế hoạch INSO321005 Nhập môn Xã hội học IQMA220205 Nhập môn quản trị chất lượng INLO220405 Nhập môn logic học PRSK320705 Kỹ thuyết trình INMA220305 Nhập môn Quản trị học SYTH220505 Tư hệ thống IVNC320905 Cơ sở văn hoá Việt Nam ULTE121105 Phương pháp học tập đại học Giáo dục thể chất PHED110513 Giáo dục thể chất PHED110613 Giáo dục thể chất PHED130715 Giáo dục thể chất (tự chọn) Giáo dục quốc phòng ©CCE Department Số TC 12 3 (2+1) 3 3 23 3 3 2 2 2 2 2 2 1 165 tiết Ghi Bộ GD ĐT b Kiến thức giáo dục chuyên nghiệp: 94 TC TT Mã học phần Tên học phần A Kiến thức sở ELCI140144 Mạch điện BAEL340662 Điện tử DIGI330163 Kỹ thuật số EMIN330244 Đo lường điện thiết bị đo MICR330363 Vi xử lý ELSA320245 An toàn điện B Kiến thức ngành SISY330164 Tín hiệu hệ thống COEL330264 Điện tử thông tin DACO430664 Kỹ thuật truyền số liệu DSPR431264 Xử lý tín hiệu số DSIC330563 Thiết kế vi mạch số với HDL EMSY435664 Hệ thống nhúng C Kiến thức chuyên ngành C.1 Chuyên ngành Vi mạch – Viễn thông Phần bắt buộc ELFI220344 Trường điện từ BMIE330364 Kỹ thuật siêu cao tần TESY330464 Hệ thống viễn thông AWPR330964 Anten truyền sóng WCSY431364 Hệ thống thông tin vô tuyến DICD436264 Thiết kế mạch tích hợp số PRTE411464 Đồ án PRTE411664 Đồ án Phần tự chọn MICI421964 Mạch siêu cao tần FOCO432064 Thông tin quang INTH422164 Lý thuyết thông tin DICO432264 Thông tin số IMPR432463 Xử lý ảnh AUVI321563 Kỹ thuật audio-video TETM423164 Chuyên đề công nghệ viễn thông IOTE436064 Công nghệ IoTs MOCO431864 Thông tin di động 10 AICD433164 Thiết kế vi mạch tương tự 11 CONE337764 Mạng máy tính truyền thông C.1 Chuyên ngành Điện tử công nghiệp Phần bắt buộc ELEQ220944 Thiết bị điện POEL330262 Điện tử công suất ©CCE Department Số TC 19 4 3 18 3 3 3 28 28 19 3 Ghi 3 1 3 2 3 3 28 19 ACSY330346 Hệ thống điều khiển tự động PLCS330846 Điều khiển lập trình IMPR432463 Xử lý ảnh ELPS330345 Cung cấp điện ELPR310863 Đồ án ELPR310963 Đồ án Phần tự chọn MALE331063 Máy học RFID321363 Công nghệ RFID ADMI320763 Vi xử lý nâng cao INCO321546 Điều khiển thông minh IDMA322245 Quản trị công nghiệp NANO321463 Công nghệ nano PLCN422946 Truyền thông công nghiệp NETT321263 Chuyên đề công nghệ điện tử ELDA323245 Truyền động điện ứng dụng 10 AUVI321563 Kỹ thuật audio video 11 BISI321863 Xử lý tín hiệu hình ảnh y sinh 12 SCDA420946 Hệ thống SCADA 13 SETE321963 Công nghệ cảm biến D Thực hành xưởng PMEM310844 TT kỹ thuật đo ELPR320762 TT điện tử PRDI320263 TT kỹ thuật số PRMI320463 TT vi xử lý PRDS320663 TT thiết kế vi mạch số với HDL LDAT411164 TT truyền số liệu EMSP427264 TT hệ thống nhúng D.1 Chuyên ngành Vi mạch – Viễn Thông LDSP412564 TT xử lý tín hiệu số LTEL420764 TT hệ thống viễn thông WCSL422664 TT hệ thống thông tin vô tuyến GRPR423064 TT tốt nghiệp D.2 Chuyên ngành Điện tử công nghiệp ELPR210644 TT điện POEP320262 TT điện tử công suất PPLC321346 TT điều khiển lập trình GRPR324463 TT tốt nghiệp V Khóa luận tốt nghiệp GRPR403264 Khóa luận tốt nghiệp ĐTVT GRAD401663 Khóa luận tốt nghiệp ĐTCN ©CCE Department 3 3 1 2 2 2 2 2 2 19 2 2 2 2 2 10 10 10 Kế hoạch giảng dạy Học kỳ 1: TT Mã HP INMA133164 CPRL130064 ENGL130137 MATH130101 MATH130201 PHYS130102 LLCT150105 PHED110513 Tổng Môn Nhập môn ngành (CNKT ĐT, TT) Ngôn ngữ lập trình C Anh văn Toán cao cấ p A1 Toán cao cấ p A2 Vâ ̣t lý đại cương A1 Những nguyên lý bản của CNML Giáo dục thể chất Số TC (2+1) 3 3 24 HP tiên Học kỳ 2: TT Mã HP ENGL230237 MATH130301 MATH121201 MATH130401 PHYS120202 PHYS110302 ELCI140144 GCHE130103 PHED110613 Tổng Môn Anh văn Toán cao cấ p A3 Hàm biế n phức và biế n đổ i Laplace Xác xuấ t thố ng kê ứng dụng Vâ ̣t lý đại cương A2 Thí nghiệm vật lý Mạch điện Hoá đa ̣i cương A1 Giáo dục thể chất Số TC 3 22 HP tiên Học kỳ 3: TT Mã HP Môn ENGL330337 Anh văn ELSA320245 An toàn điện LLCT120314 Tư tưởng Hồ Chı́ Minh SISY330164 Tín hiệu hệ thống BAEL340662 Điện tử EMIN330244 Đo lường điện thiết bị đo PHED130715 Giáo dục thể chất (tự chọn) Chuyên ngành Vi mạch – Viễn Thông ELFI220344 Trường điện từ Chuyên ngành Điện tử công nghiệp Thiết bị điện Tổng Học kỳ 4: TT Mã HP Môn DIGI330163 Kỹ thuật số DSPR431264 Xử lý tín hiệu số DACO430664 Kỹ thuật truyền số liệu ELPR320762 TT điện tử PMEM310844 TT kỹ thuật đo Chuyên ngành Vi mạch – Viễn Thông BMIE330364 Kỹ thuật siêu cao tần ©CCE Department Số TC 2 3 MATH130101 HP tiên ELCI140144 MATH130101 22 ELCI140144 Số TC 3 Mã HP tiên BAEL340662 SISY330164 SISY330164 BAEL340662 EMIN330244 ELFI220344 7 10 11 12 Chuyên ngành Điện tử công nghiệp ELPS330345 Cung cấp điện Chọn 4TC môn sau TDTS320805 Trình bày văn văn KHKT ULTE121105 Phương pháp học tập đại học PRSK320705 Kỹ thuyết trình SYTH220505 Tư hệ thống PLSK320605 Kỹ xây dựng kế hoạch INLO220405 Nhập môn logic học Tổng Học kỳ 5: TT Mã HP Môn MICR 330363 Vi xử lý COEL330264 Điện tử thông tin PRDI320263 TT kỹ thuật số LDAT411164 TT truyền số liệu Chọn 2TC môn sau INSO321005 Nhập môn Xã hội học IQMA220205 Nhập môn quản trị chất lượng INMA220305 Nhập môn Quản trị học GEEC220105 Kinh tế học đại cương IVNC320905 Cơ sở văn hoá Việt Nam Chuyên ngành Vi mạch – Viễn Thông 10 AWPR330964 Anten truyền sóng 11 TESY330464 Hệ thống viễn thông 12 LDSP412564 TT Xử lý tín hiệu số Chuyên ngành Điện tử công nghiệp 10 POEL330262 Điện tử công suất 11 ACSY330346 Hệ thống điều khiển tự động 12 ELPR210644 TT điện Tổng Học kỳ 6: TT Mã HP Môn EMSY435664 Hệ thống nhúng DSIC330563 Thiết kế vi mạch số với HDL LLCT230214 Đường lố i CM của Đảng CSVN GELA220405 Pháp luâ ̣t đa ̣i cương PRMI320463 TT vi xử lý Chuyên ngành Vi mạch – Viễn Thông WCSY431364 Hệ thống thông tin vô tuyến LTEL420764 TT hệ thống viễn thông PRTE411464 Đồ án Chuyên ngành Điện tử công nghiệp POEP320262 TT điện tử công suất PLCS330846 Điều khiển lập trình ELPR310863 Đồ án Tổng ©CCE Department 2 2 2 19 ELEQ220944 Số TC 3 2 2 2 Mã HP tiên DIGI330163 BAEL340662 DIGI330163 DACO430664 3 BMIE330364 SISY330164 DSPR431264 3 18 BAEL340662 MATH121201 ELPS330345 Số TC 3 2 HP tiên MICR330363 DIGI330163 TESY330464 TESY330464 TESY330464 19 POEL330262 MICR330363 MICR330363 Học kỳ 7: TT Mã HP Môn PRDS320663 TT thiết kế vi mạch số với HDL EMSP427264 TT hệ thống nhúng Chuyên ngành Vi mạch – Viễn Thông DICD436264 Thiết kế mạch tích hợp số WCSL422664 TT hệ thống thông tin vô tuyến PRTE411664 Đồ án Tự chọn MOCO431864 Thông tin di động MICI421964 Mạch siêu cao tần FOCO432064 Thông tin quang INTH422164 Lý thuyết thông tin 10 DICO432264 Thông tin số 11 IMPR432463 Xử lý ảnh 12 TETM423164 Chuyên đề công nghệ viễn thông 13 ITFA436064 Cơ sở ứng ụng IoTs 14 AICD433164 Thiết kế vi mạch tương tự 15 AUVI321563 Kỹ thuật audio video 16 CONE337764 Mạng máy tính truyền thông Chuyên ngành Điện tử công nghiệp IMPR432463 Xử lý ảnh PPLC321346 TT điều khiển lập trình ELPR310963 Đồ án Tự chọn ELDA323245 Truyền động điện ứng dụng RFID321363 Công nghệ RFID ADMI320763 Vi xử lý nâng cao INCO321546 Điều khiển thông minh 10 IDMA322245 Quản trị công nghiệp 11 NANO321463 Công nghệ nano 12 PLCN422946 Truyền thông công nghiệp 13 NETT321263 Chuyên đề công nghệ điện tử 14 AUVI321563 Kỹ thuật audio video 15 MALE331063 Máy học Xử lý tín hiệu hình ảnh y sinh 16 BISI331863 17 SETE331963 Công nghệ cảm biến 18 SCDA420946 Hệ thống SCADA Tổng Học kỳ 8: TT Mã HP Môn Chuyên ngành Vi mạch – Viễn Thông GRPR423064 TT tốt nghiệp ĐTVT GRPR403264 Khóa luận tốt nghiệp ĐTVT Chuyên ngành Điện tử công nghiệp GRPR324463 TT tốt nghiệp ĐTCN GRAD401663 Khóa luận tốt nghiệp ĐTCN Tổng ©CCE Department Số TC 2 Mã HP tiên MICR330363 3 3 3 TESY330464 2 2 2 2 3 19 Số TC TESY330464 TESY330464 AWPR330964 CONE337764 TESY330464 SISY330164 SISY330164 ELCI140144 MICR330363 MICR330363 BAEL340662 SISY330164 BAEL340662 Mã HP tiên 10 10 12 9 Mô tả học phần TT Toán cao cấp TÊN HỌC PHẦN TC Phân bố thời gian học tập: (3/0/6) Điều kiện tiên quyết: Không Điều kiện môn học trước: Không Tóm tắt nội dung học phần: Môn học giúp người học ôn tập lại kiến thức toán học phổ thông cao cấp: kiến thức tập hợp số: số hữu tỉ, số thực, số phức Giới hạn: hàm số, giới hạn hàm số, hàm số liên tục Phép tính vi phân hàm biến: đạo hàm, vi phân, khai triển Taylor-Maclaurin, khảo sát hàm số, đường cong tọa độ cực Phép tính tích phân hàm biến: tích phần bất định, tích phân xác định, tích phân suy rộng Chuỗi: chuỗi số, chuỗi hàm, chuỗi lũy thừa, chuỗi Taylor-Maclaurin, chuỗi Fourier, khai triển Fourier, chuỗi lượng giác Toán cao cấp Phân bố thời gian học tập: (3/0/6) Điều kiện tiên quyết: Không Điều kiện môn học trước: Toán cao cấp Tóm tắt nội dung học phần: Môn học cung cấp cho người học nội dung về: Ma trận-định thức: ma trận, dạng ma trận, ma trận nghịch đảo, định thức, hạng ma trận Hệ phương trình tuyến tính: Hệ tuyến tính, qui tắc Cramer, phương pháp Gauss, hệ Không gian vector: Không gian vector, không gian con, độc lập tuyến tính, phụ thuộc tuyến tính, sở, số chiều, không gian Euclide Chéo hóa ma trận-dạng toàn phương: trị riêng, vector riêng, không gian riêng, chéo hóa ma trận, dạng toàn phương, dạng tắc, mặt bậc Phép tính vi phân hàm nhiều biến: hàm nhiều biến, đạo hàm, vi phân, cực trị hàm nhiều biến, ứng dụng phép tính vi phân vào hình học không gian Toán cao cấp 3 Phân bố thời gian học tập: (3/0/6) Điều kiện tiên quyết: Không Điều kiện môn học trước: Toán cao cấp Tóm tắt nội dung học phần: Môn học cung cấp cho người học nội dung về: Tích phân bội: tích phân kép, ứng dụng tính diện tích miền phẳng, tính diện tích mặt cong, thể tích vật thể, tích phân bội ba, ứng dụng tính thể tích vật thể Tích phân đường : Tích phân đường loại một, ứng dụng, tích phân đường loại hai, ứng dụng, công thức Green, điề u kiêṇ tıć h phân đường không phu ̣ thuô ̣c vào đường lấ y tıć h phân Tích phân mặt : tích phân mặt loại một, loại hai, công Ostrogratski, trường vector, thông lượng độ phân kỳ, công thức Ostrogratski dạng vector, công thức Stokes, hoàn lưu vector xoáy, công thức Stokes dạng vector Xác suất thống kê ứng dụng Phân bố thời gian học tập: (3/0/6) Điều kiện tiên quyết: Không Điều kiện môn học trước: Toán cao cấp 1, Toán cao cấp Tóm tắt nội dung học phần: Môn học cung cấp cho người học nội dung : khái niệm lý thuyết xác suất: Quy tắc đếm, tổ hợp, chỉnh hợp, hoán vị, nhị thức Newton, phép thử, biến cố, xác suất, xác suất có điều kiện Biến số ngẫu nhiên : Biến số ngẫu nhiên, luật phân phối xác suất biến ngẫu nhiên, đặc trưng số biến ngẫu nhiên: kỳ vọng, ©CCE Department 10 phương sai, Mod, Med Các phân phối xác suất thường dùng : phân phối nhị thức, phân phối Poisson, phân phố i chuẩ n, phân phố i Student Lý thuyết mẫu : khái niệm đám đông, mẫu ngẫu nhiên, thống kê mẫu, phương pháp lấy mẫu, đặc trưng mẫu, phân phối đặc trung mẫu, cách tính đặc trưng mẫu Lý thuyết ược lượng : khái niệm ước lượng, ước lượng điểm, ước lượng khoảng Kiểm định giả thuyết thống kê : khái niê ̣m sai lầ m loa ̣i I và II, mức ý nghıã của kiể m đinh, ̣ kiể m đinh ̣ về trung bıǹ h, kiể m đinh ̣ về tı̉ lê,̣ kiể m đinh ̣ về sự bằ ng của trung bıǹ h, tı̉ lê,̣ kiể m đinh ̣ về tıń h đô ̣c lâ ̣p Tương quan hồi qui: biến số ngẫu nhiên chiề u, ̣ số tương quan , ̣ số tương quan mẫu, bảng tương quan thực nghiêm, ̣ đường hồ i qui thư ̣c nghiêm ̣ Hàm biến phức biến đổi Laplace Phân bố thời gian học tập: (2/0/4) Điều kiện tiên quyết: Không Điều kiện môn học trước: Toán cao cấp 1, Toán cao cấp Tóm tắt nội dung học phần: Môn học cung cấp cho người học nội dung : Số phức: số phức , dạng biểu diễn số phức, phép toán số phức, mặt phẳng phức, khái niệm tập đóng, tập mở , tập bị chặn,…… mặt phẳng phức Hàm biến phức: Hàm biến phức, phần thực phần ảo hàm biến phức, phép biến hình thực hàm biến phức, giới hạn, liên tục, hàm số sơ cấp Đạo hàm hàm biến phức: đạo hàm hàm biến phức, ý nghĩa hình học, điều kiện Cauchy – Rieman, hàm giải tích, liên hệ hàm giải tích hàm điều hòa Tích phân hàm biến phức: tích phân đường hàm biến phức, tích phân Cauchy, đạo hàm cấp cao hàm giải tích Chuỗi hàm biến phức: chuỗi lũy thừa phức, chuỗi Taylor, chuỗi Maclaurin, chuỗi Laurent, điểm bất thường cô lập hàm giải tích Lý thuyết thặng dư ứng dụng: định nghĩa thặng dư cách tính, ứng dụng thặng dư tính tích phân đường hàm biến phức, ứng dụng thặng dư tính tích phân hàm lượng giác, ứng dụng thặng dư tính tích phân suy rộng Phép biến đổi Laplace ứng dụng: hàm gốc, hàm ảnh phép biến đổi Laplace, phép biến đổi Laplace ngược, tính chất phép biến đổi Laplace, ứng dụng phép biến đổi Laplace để giải phương trình vi phân, hệ phương trình vi phân, số phương trình tích phân Vật lý đại cương A1 Phân bố thời gian học tập: 3(2/1/4) Điều kiện tiên quyết: Không Điều kiện môn học trước: Không Tóm tắt nội dung học phần: Môn học cung cấp cho người học nội dung : học: động học chất điểm, động lực học chất điểm, định luật bảo toàn, chuyển động vật rắn Nhiệt động lực: nội dung thuyết động học phân tử, nguyên lý I Nhiệt động, nguyên lý II Nhiệt động Điện từ: điện trường, từ trường, điện từ trường biến thiên Vật lý đại cương A2 2+1 Phân bố thời gian học tập: 3(2/1/4) Điều kiện tiên quyết: Không Điều kiện môn học trước: Không Tóm tắt nội dung học phần: Môn học cung cấp cho người học nội dung : Thuyết tương đối Einstein: thuyết tương đối hẹp, thuyết tương đối rộng Quang học: quang học sóng tượng giao thoa, nhiễu xạ ánh sang, quang học lượng tử tượng quang điện, Compton Vật lý lượng tử: giả thuyết de Broglie Heisenberg, phương trình Schrödinger chuyển động vi hạt, lượng tử hóa đại lượng vật lý Môn học dựa vào thực hành giúp người học có nhìn trực quan vật tượng học lý thuyết gồm thực hành: lý thuyết phép tính ©CCE Department 11 sai số, xác định mômen quán tính bánh xe lực ma sát ổ trục, xác định gia tốc trọng trường lắc vật lý, xác định tỷ số nhiệt dung phân tử chất khí, khảo sát mạch cộng hưởng RLC- Đo RLC dao động ký điện tử, khảo sát đặc tính diode transistor, xác định điện tích riêng electron phương pháp magnetron, khảo sát nhiễu xạ tia Laser qua cách tử phẳng xác định bước sóng tia Laser, khảo sát tượng xạ nhiệt- nghiệm định luật Stefan- Boltzman, khảo sát tượng quang điện ngoàixác định số Planck Anh Văn Phân bố thời gian học tập: 3(3/0/6) Điều kiện tiên quyết: Vượt qua kỳ kiểm tra đầu vào Điều kiện môn học trước: không Tóm tắt nội dung học phần: Học phần thiết kế cho học kỳ I năm thứ bậc đại học cao đẳng nhằm hệ thống lại toàn kiến thức kỹ ngôn ngữ mà sinh viên học bậc PTTH Ngoài ra, học phần hướng đến việc phát triển khả sử dụng tiếng Anh giao tiếp sinh viên nhằm giúp em cải thiện kỹ nghe nói vốn không xem trọng bậc PTTH; hình thành nhận thức vai trò quan trọng tiếng Anh việc phát triển nghề nghiệp tương lai xã hội; bước đầu xây dựng ý thức tự học chiến lược học tập môn tiếng Anh cách chủ động, tích cực Anh Văn Phân bố thời gian học tập: 3(3/0/6) Điều kiện tiên quyết: Không Điều kiện môn học trước: Anh văn Tóm tắt nội dung học phần: Học phần thiết kế cho học kỳ II năm thứ bậc đại học cao đẳng nhằm nâng cao trình độ ngôn ngữ sinh viên hoàn thành học phần Anh văn Sau học xong học phần này, sinh viên có khả vận dụng kiến thức ngôn ngữ vào việc đọc, nghe nói nội dung đơn giản giao tiếp thông thường gia đình, nhà trường, bạn bè, sở thích, học tập Ngoài khả tự học sinh viên tăng lên đáng kể thông qua việc em hướng dẫn sử dụng tài liệu hỗ trợ học tập cung cấp địa website học tiếng Anh thông qua việc kiểm tra, đánh giá thường xuyên giáo viên lớp 10 Anh Văn 3 Phân bố thời gian học tập: 3(3/0/6) Điều kiện tiên quyết: Không Điều kiện môn học trước: Anh văn Tóm tắt nội dung học phần: Học phần thiết kế cho học kỳ I năm thứ 2của bậc đại học nhằm nâng cao lực ngôn ngữ sinh viên hoàn thànhhọc phần Anh văn Sau hoàn thành học phần này, sinh viên có khả đọc, nghe nói tốt giao tiếp thông thường, có khả trình bày trước lớp, đặt câu hỏi tranh luận nội dung liên quan đến sống, gia đình, học tập Ngoài em trang bị kiến thức kỹ thi TOEIC để chuẩn bị cho kỳ thi cuối khóa với hình thức nội dung tương tự kỳ thi TOEIC Các em kỳ vọng đạt khoảng TOEIC400 sau học xong học phần ©CCE Department 12 11 Ngôn ngữ lập trình C Phân bố thời gian học tập: 3(3/0/6) Điều kiện tiên quyết: Điều kiện môn học trước: Tóm tắt nội dung học phần: Môn học cung cấp cho sinh viên kiến thức việc định nghĩa ngôn ngữ lập trình –văn phạm, cú pháp Nêu vài nét việc xử lý ngôn ngữ lập trình máy tính Những nguyên lý việc thực ngôn ngữ lập trình liệu Các loại liệu cách thức thực chúng Cách thức tạo giao diện window quản lý kiện chuột, bàn phím, timer Lập trình giao tiếp qua cổng I/O máy tính với thiết bị ngoại vi 12 Thiết bị điện Phân bố thời gian học tập: 2(2/0/4) Điều kiện tiên quyết: mạch điện Điều kiện môn học trước: mạch điện Tóm tắt nội dung học phần: Môn học đề cập đến nguyên lý cấu tạo, vận hành, ứng dụng thiết bị điện, bao gồm thiết bị đo, điều khiển, nhiều thiết bị điện phổ biến khác công nghiệp 13 Tín hiệu hệ thống Phân bố thời gian học tập: 3(3/0/6) Điều kiện tiên quyết: hàm biến phức biến đổi Laplace Điều kiện môn học trước: hàm biến phức biến đổi Laplace Tóm tắt nội dung học phần: Giới thiệu phương pháp xử lý tín hiệu tương tự nghiên cứu ứng dụng công nghệ điện-điện tử: Các ý niệm tín hiệu hệ thống tương tự Các phương pháp mô tả xử lý tín hiệu tương tự miền thời gian Ứng dụng phương pháp toán tử xử lý tín hiệu tương tự Các phương pháp mô tả xử lý tín hiệu tương tự miền tần số Các ứng dụng 14 Điều khiển lập trình Phân bố thời gian học tập: 3(3/0/6) Điều kiện tiên quyết: Vi xử lý, Kỹ thuật số, Điều kiện môn học trước: Vi xử lý, Kỹ thuật số, Tóm tắt nội dung học phần: Môn học trang bị cho người học nội dung phương pháp xác định ngõ cảm biến, cách tính toán giá trị ngõ theo yêu cầu, kiểu kết nối loại cảm biến cấu chấp hành với điều khiển PLC, chức nguyên lý hoạt động PLC ứng dụng tập lệnh 15 Thiết kế vi mạch số với HDL Phân bố thời gian học tập: 3(3/0/6) Điều kiện tiên quyết: kỹ thuật số Điều kiện môn học trước: kỹ thuật số Tóm tắt nội dung học phần: Giới thiệu nguyên lý cấu tạo thiết bị lập trình PLD, FPGA, giới thiệu ngôn ngữ lập trình VHDL, Verilog để lập trình thiết kế mạch tổ hợp, mạch tuần tự, mạch điện ứng dụng, phương pháp thiết kế mạch 16 Điện tử thông tin Phân bố thời gian học tập: 3(3/0/6) ©CCE Department 13 Điều kiện tiên quyết: điện tử Điều kiện môn học trước: điện tử Tóm tắt nội dung học phần: Mạch lọc phối hợp trở kháng Mạch khuếch đại công suất cao tần Mạch dao động & tổng hợp tần số Mạch trộn Mạch điều chế giải điều chế Hệ thống điện tử thông tin 17 Kỹ thuật truyền số liệu Phân bố thời gian học tập: 3( 3/0/6) Điều kiện tiên quyết: môn kỹ thuật số, vi xử lý Điều kiện môn học trước: môn kỹ thuật số, vi xử lý Tóm tắt nội dung học phần: Cung cấp cho sinh viên cách nhìn thống lãnh vực rộng thông tin máy tính số liệu, nhấn mạnh nguyên lý chủ đề thiết yếu liên quan đến kỹ thuật truyền số liệu, dồn kênh, tách kênh, kỹ thuật sửa sai, điều khiển luồng, môn học đề cập đến dịch vụ chuyển liệu thiết bị mạch mạng với 18 Hệ thống thu thập liệu, điều khiển giám sát (SCADA) Phân bố thời gian học tập: 2(2/0/4) Điều kiện tiên quyết: điều khiển lập trình Điều kiện môn học trước: Môn ma ̣ch điên, ̣ máy điện-khí cụ điện; đo lường điêṇ và thiế t bi ̣ đo; điều khiển lập trình Tóm tắt nội dung học phần: Nội dung môn học cung cấp kiến thức về: thành phần hệ thống SCADA hệ thống tự động hóa; Hệ thống thiết bị chấp hành; Các thiết bị vào đầu cuối từ xa RTU (Remote Terminal Units) khối điều khiển logic khả trình PLC (Programmable Logic Controllers), Trạm điều khiển giám sát trung Tâm; Hệ thống truyền thông; Giao diện người - máy HMI (Human - Machine Interface); Cách thức tích hợp phần cứng, phần mềm để xây dựng hệ thống SCADA thực tiễn 19 Đồ án điện tử 1 Phân bố thời gian học tập: 1(1/0/3) Điều kiện tiên quyết: kỹ thuật số Điều kiện môn học trước: kỹ thuật số Tóm tắt nội dung học phần: Hướng dẫn sinh viên thực đề tài (mô phỏng, thi công) tổng hợp kiến thức môn học sở ngành 20 Đồ án điện tử Phân bố thời gian học tập: 1(1/0/3) Điều kiện tiên quyết: Vi xử lý, điều khiển lập trình, thiết kế vi mạch số với HDL Điều kiện môn học trước: Vi xử lý, điều khiển lập trình, thiết kế vi mạch số với HDL Tóm tắt nội dung học phần: Hướng dẫn sinh viên thực đề tài (mô phỏng, thi công board) tổng hợp kiến thức môn học sở chuyên ngành 21 Hệ thống nhúng Phân bố thời gian học tập: 2(2/0/4) Điều kiện tiên quyết: vi xử lý, Điều khiển lập trình Điều kiện môn học trước: vi xử lý, Điều khiển lập trình Tóm tắt nội dung học phần: Môn học trang bị cho người học kiến thức kiến trúc hệ thống nhúng, nguyên lý hệ điều hành nhúng, hệ điều hành thời gian thực ©CCE Department 14 22 Công nghệ RFID Phân bố thời gian học tập: 2(2/0/4) Điều kiện tiên quyết: kỹ thuật số, vi xử lý Điều kiện môn học trước: kỹ thuật số Tóm tắt nội dung học phần: Nội dung môn học đề cập đến nguyên lí làm việc, cấu tạo ứng dụng thiết bị sử dụng công nghệ RFID 23 Kỹ thuật audio video Phân bố thời gian học tập: 2(2/0/4) Điều kiện tiên quyết: điện tử bản, điện tử thông tin Điều kiện môn học trước: điện tử bản, điện tử thông tin Tóm tắt nội dung học phần: Tổng quan hệ thống audio video, hệ thống thu phát AM FM, hệ thống thu phát hình trắng đen, thu phát hình màu Khái niệm hệ thống số, hệ thống thu-phát số, hệ thống truyền hình số, phối hợp tín hiệu bít nối tiếp ghép, nén tín hiệu audio video số, truyền hình có độ phân giải cao (HDTV), truyền hình multimedia video ảnh số 24 Trường điện từ Phân bố thời gian học tập: 2(2/0/4) Điều kiện tiên quyết: Toán cao cấp 1, Vật lí đại cương 1, Điều kiện môn học trước: Toán cao cấp 1, Vật lí đại cương 1, Tóm tắt nội dung học phần: Các khái niệm phương trình trường điện từ, Trường điện từ tĩnh, trường điện từ dừng, Trường điện từ biến thiên, Bức xạ điện từ, ống dẫn sóng hộp cộng hưởng 25 Điều khiển thông minh Phân bố thời gian học tập: 2(2/0/4) Điều kiện tiên quyết: Hệ thống điều khiển tự động Điều kiện môn học trước: Hệ thống điều khiển tự động Tóm tắt nội dung học phần: Môn học cung cấp kiến thức ban đầu hệ thống điều khiển thông minh Đầu tiên giới thiệu logic mờ ứng dụng tổng hợp hệ thống điều khiển Tiếp đến phần giới thiệu cấu trúc thuật toán huấn luyện mạng nơrôn với ứng dụng tổng hợp hệ thống điều khiển tự động Cuối phần giới thiệu số sơ đồ điều khiển với xu hướng kết hợp logic mờ, mạng nơrôn thuật toán di truyền hệ thống điều khiển thông minh 26 Quản lý công nghiệp Phân bố thời gian học tập: 2(2/0/4) Điều kiện tiên quyết: Điều khiển lập trình Điều khiển lập trình nâng cao Điều kiện môn học trước: Điều khiển lập trình Điều khiển lập trình nâng cao Tóm tắt nội dung học phần: Nội dung môn học đề cập đến tình hỏng hóc, rủi ro thiết bị công nghiệp hướng dẫn người học hoạch định chiến lược bảo trì bảo dưỡng cho thiết bị nhằm sử dụng thiết bị cách tối ưu 27 Công nghệ nano Phân bố thời gian học tập: 2(2/0/4) Điều kiện tiên quyết: Điện tử Điều kiện môn học trước: Điện tử Tóm tắt nội dung học phần: Nội dung môn học đề cập đến nguyên lí làm việc cấu tạo ©CCE Department 15 thiết bị ứng dụng công nghệ nano ứng dụng chúng 28 Máy học Phân bố thời gian học tập: 2(2/0/4) Điều kiện tiên quyết: Xử lý tín hiệu xử lý ảnh số Điều kiện môn học trước: Xử lý tín hiệu xử lý ảnh số Tóm tắt nội dung học phần: Môn học nhằm cung cấp cho người học kiến thức máy học Học phần khái quát từ kiến thức máy học, học cách để xây dựng hệ thống học thích nghi cho ứng dụng thực tế Những đề tài khóa học khái niệm học, nhận dạng dùng nơron, máy vector hổ trợ phương pháp Khóa học có đề tài, giới thiệu phần mềm số ứng dụng tín hiệu hình ảnh 29 Công nghệ cảm biến Phân bố thời gian học tập: 2(2/0/4) Điều kiện tiên quyết: Xử lý tín hiệu xử lý ảnh số Điều kiện môn học trước: Xử lý tín hiệu xử lý ảnh số Tóm tắt nội dung học phần: Việc sử dụng loại cảm biến khác tăng lên nhanh chóng công nghệ đại Hiện nhiều ứng dụng liên quan đến cảm biến tìm thấy nhiều lĩnh vực khác bao gồm công nghệ môi trường, kỹ thuật chế tạo, công nghiệp tự động công nghệ y sinh Nội dung môn học tập trung vào sở lý thuyết, nguyên lý làm việc ứng dụng loại cảm biến Ngoài môn học đề cập đến kỹ thuật đo lường, xử lý tín hiệu cảm biến hệ thống đo lường cảm biến 30 Xử lý tín hiệu hình ảnh y sinh Phân bố thời gian học tập: 2(/0/4) Điều kiện tiên quyết: Xử lý tín hiệu xử lý ảnh số Điều kiện môn học trước: Xử lý tín hiệu xử lý ảnh số Tóm tắt nội dung học phần: Môn học nhằm cung cấp cho người học kiến thức xử lý tín hiệu hình ảnh y sinh sinh EEG, EMG, fNIRS, CT-Scaner MRI Học phần khái quát từ kiến thức tín hiệu hình ảnh y sinh toán tử liên quan cho xử lý tín hiệu hình ảnh y sinh, đến phép biến đổi Lọc Sau phần giới thiệu phép trích đặc trưng, mạng nơ-ron 31 Hệ thống viễn thông Phân bố thời gian học tập: 3(3/0/6) Điều kiện tiên quyết: Điện tử 2, Điện tử thông tin Điều kiện môn học trước: Điện tử 2, Điện tử thông tin Tóm tắt nội dung học phần: Môn học trang bị cho sinh viên khái niệm viễn thông như: tín hiệu, phổ, SNR, BER…các kỹ thuật điều chế hệ thống thông tin tương tự, số, kỹ thuật ghép kênh, phân kênh, chuyển mạch & tổng đài sơ lược hệ thống thông tin 32 Đồ án điện tử viễn thông Phân bố thời gian học tập: 1(1/0/2) Điều kiện tiên quyết: Kỹ thuật số, Điện tử bản, Điện tử thông tin, Hệ thống viễn thông 1, Vi xử lý Điều kiện môn học trước: Kỹ thuật số, Điện tử bản, Điện tử thông tin, Hệ thống viễn thông 1, Vi xử lý Tóm tắt nội dung học phần: Đồ án nhằm giúp sinh viên làm quen với phương pháp tự ©CCE Department 16 tìm tài liệu để thực mạch điện tử ứng dụng nghiên cứu sâu vấn đề không học chương trình sau học số môn học chuyên ngành điện tử 1, điện tử 2, kỹ thuật số, vi xử lý1, hệ thống viễn thông 1, điện tử thông tin 33 Xử lý tín hiệu số Phân bố thời gian học tập: 3(3/0/6) Điều kiện tiên quyết: Điện tử thông tin, Tín hiệu hệ thống Điều kiện môn học trước: Điện tử thông tin, Tín hiệu hệ thống Tóm tắt nội dung học phần: Môn học trang bị cho sinh viên khái niệm Xử lý tín hiệu số như: lấy mẫu, lượng tử hóa, biến đổi Z ,… thực thiết kế mạch lọc số ứng dụng 34 Mạng máy tính, viễn thông Phân bố thời gian học tập:3(3/0/6) Điều kiện tiên quyết: Kỹ thuật truyền số liệu Điều kiện môn học trước: Kỹ thuật truyền số liệu Tóm tắt nội dung học phần: Môn học trang bị cho sinh viên kiến trúc mạng máy tính Giới thiệu giao thức thường gặp Ứng dụng mạng máy tính viễn thông 35 Hệ thống thông tin vô tuyến Phân bố thời gian học tập: 3(3/0/6) Điều kiện tiên quyết: Hệ thống viễn thông Điều kiện môn học trước: Hệ thống viễn thông Tóm tắt nội dung học phần: Môn học trang bị cho sinh viên khái niệm hệ thống thông tin như: thông tin vi ba, thông tin vệ tinh, hệ thống thông tin sử dụng phương thức đa truy cập khác kỹ thuật bản: giao thức X.25, kỹ thuật chuyển tiếp khung, kỹ thuật phân cấp số đồng SDH, chuyển mạch ATM, kỹ thuật trải phổ, kỹ thuật mạng riêng ảo VPN 36 Kỹ thuật siêu cao tần Phân bố thời gian học tập: 3(3/0/6) Điều kiện tiên quyết: Điện tử thông tin Điều kiện môn học trước: Điện tử thông tin Tóm tắt nội dung học phần: Môn học trình bày lý thuyết sở kỹ thuật siêu cao tần như: Hiện tượng truyền sóng, đồ thị Smith, phối hợp trở kháng 37 Anten truyền sóng Phân bố thời gian học tập: 3(3/0/6) Điều kiện tiên quyết: Trường điện từ, Điện tử thông tin, Kỹ thuật mạch siêu cao tần Điều kiện môn học trước: Trường điện từ, Điện tử thông tin, Kỹ thuật mạch siêu cao tần Tóm tắt nội dung học phần: Môn học trình bày sở toán học lý thuyết antenna, truyền sóng Truyền sóng đường dây dẫn qua ống dẫn sóng Phương thức truyền sóng vô tuyến truyền qua cáp quang Giới thiệu mô tả đặc tính anten Lý thuyết anten hệ thống xạ 38 Đồ án điện tử viễn thông Phân bố thời gian học tập: 1(1/0/2) Điều kiện tiên quyết: Hệ thống viễn thông 2, Đồ án điện tử viễn thông Điều kiện môn học trước: Hệ thống viễn thông 2, Đồ án điện tử viễn thông Tóm tắt nội dung học phần: nhằm giúp sinh viên làm quen với phương pháp tìm tài liệu để nghiên cứu, mô hệ thống viễn thông, lý thuyết viễn thông, nghiên cứu sâu vấn đề không học chương trình sau học số môn học ©CCE Department 17 chuyên ngành điện tử bản, kỹ thuật số, vi xử lý, điện tử thông tin, Hệ thống viễn thông , Hệ thống viễn thông 2, anten truyền sóng, sở kỹ thuật siêu cao tần… 39 Xử lý ảnh Phân bố thời gian học tập: 3(3/0/4) Điều kiện tiên quyết: Xử lý tín hiệu số Điều kiện môn học trước: Xử lý tín hiệu số Tóm tắt nội dung học phần: Môn học trang bị cho sinh viên sở toán học xử lý ảnh số (Nhân chập, lọc, DFT, FFT, DCT, Wavelets, …), số kỹ thuật xử lý ảnh số (Tăng cường ảnh, khôi phục ảnh, tách biên, phân đoạn ảnh, nhận dạng ảnh, nén ảnh, khôi phục ảnh) 40 Thông tin quang Phân bố thời gian học tập: 2(2/0/4) Điều kiện tiên quyết: Hệ thống viễn thông Điều kiện môn học trước: Hệ thống viễn thông Tóm tắt nội dung học phần: Môn học trang bị cho sinh viên khái niệm hệ thống thông tin dùng sợi quang như: biến đổi điện - quang, quang - điện, điều chế, khuếch đại tín hiệu quang, ghép kênh, kỹ thuật thiết bị ghép nối sợi quang, hệ thống thông tin quang kết hợp, mạng thông tin quang, SNR, BER ứng dụng hệ thống thông tin quang 41 Mạch siêu cao tần Phân bố thời gian học tập: 2(2/0/4) Điều kiện tiên quyết: Cơ sở Kỹ thuật siêu cao tần Điều kiện môn học trước: Cơ sở Kỹ thuật siêu cao tần Tóm tắt nội dung học phần: Môn học đề cập đến linh kiện mạch siêu cao tần, mạch khuếch đại siêu cao tần, mạch dao động, mạch chia công suất, dạng mạch ghép 42 Thông tin số Phân bố thời gian học tập: 2(2/0/4) Điều kiện tiên quyết: Hệ thống viễn thông Điều kiện môn học trước: Hệ thống viễn thông Tóm tắt nội dung học phần: Môn học trang bị cho sinh viên khái niệm hệ thống thông tin số như: sơ đồ khối hệ thống thông tin số, kênh truyền, mã hoá nguồn, mã hoá kênh, vấn đề đồng sóng mang, dung lượng kênh hệ thống, thu tối ưu kênh truyền có nhiễu AWGN, cân bằng, hệ thống đa kênh, đa sóng mang, đa người sử dụng kỹ thuật trải phổ thông tin số,… 43 Chuyên đề công nghệ viễn thông Phân bố thời gian học tập: 2(2/0/4) Điều kiện tiên quyết: Hệ thống viễn thông Điều kiện môn học trước: Hệ thống viễn thông Tóm tắt nội dung học phần: Môn học trang bị cho sinh viên kiến thức công nghệ lĩnh vực viễn thông 44 Thực tập hệ thống viễn thông Phân bố thời gian học tập: 2(0/2/4) Điều kiện tiên quyết: Điều kiện môn học trước: Hệ thống viễn thông, TT Điện tử thông tin Tóm tắt nội dung học phần: Môn học nhằm trang bị kiến thức thực tế mạch điện tử thông tin, mạch hệ thống thu phát AM, FM, mạch điều chế số, chiếu chế xung 45 Chuyên đề công nghệ điện tử ©CCE Department 18 Phân bố thời gian học tập: 2(2/0/4) Điều kiện tiên quyết: Vi xử lý, Hệ thống nhúng Điều kiện môn học trước: Vi xử lý, Hệ thống nhúng Tóm tắt nội dung học phần: Môn học trang bị cho sinh viên kiến thức công nghệ lĩnh vực điện tử 46 Truyền thông công nghiệp Phân bố thời gian học tập: 2(2/0/4) Điều kiện tiên quyết: Vi xử lý, Điều khiển lập trình Điều kiện môn học trước: Vi xử lý, Điều khiển lập trình Tóm tắt nội dung học phần: Môn học trang bị cho sinh viên kiến thức mạng truyền thông công nghiệp 47 Thực tập Hệ thống thông tin vô tuyến Phân bố thời gian học tập: 2(0/2/4) Điều kiện tiên quyết: Điều kiện môn học trước: Hệ thống thông tin vô tuyến Tóm tắt nội dung học phần: Môn học nhằm trang bị kiến thức thực tế mạch điện thoại bàn, di động, đường truyền, anten, tổng đài, truyền dẫn quang 48 Thực tập truyền số liệu Phân bố thời gian học tập: 1(0/1/2) Điều kiện tiên quyết: Kỹ thuật truyền số liệu Điều kiện môn học trước: Thực tập kỹ thuật số, Kỹ thuật truyền số liệu Tóm tắt nội dung học phần: Môn học nhằm trang bị kiến thức thực tế kỹ thuật truyền số liệu, kết nối thiết bị mạng thông tin số, máy tính, khảo sát giao thức truyền liệu… 49 Thực tập tốt nghiệp viễn thông Phân bố thời gian học tập: 2(0/2/4) Điều kiện tiên quyết: Thực tập viễn thông 1, Thực tập viễn thông Điều kiện môn học trước: Thực tập viễn thông 1, Thực tập viễn thông 2, Đồ án viễn thông 1, Đồ án viễn thông Tóm tắt nội dung học phần: Sinh viên giới thiệu đến công ty nước nước ngoài, đơn vị sản xuất ngành công nghiệp chuyên điện tử điện tử viễn thông để tập sự, làm công việc thực tế kỹ sư điện tử -viễn thông tương lai hướng dẫn điều động đơn vị tiếp nhận thực tập 50 Thực tập tốt nghiệp điện tử Phân bố thời gian học tập: 2(0/2/4) Điều kiện tiên quyết: Thực tập điều khiển lập trình, thực tập vi xử lý Điều kiện môn học trước: Thực tập điều khiển lập trình, thực tập vi xử lý, Đồ án điện tử 1, Đồ án điện tử Tóm tắt nội dung học phần: Sinh viên giới thiệu đến công ty nước nước ngoài, đơn vị sản xuất ngành công nghiệp chuyên điện tử để tập sự, làm công việc thực tế kỹ sư điện tử -viễn thông tương lai hướng dẫn điều động đơn vị tiếp nhận thực tập 51 Thực tập Xử lý tín hiệu số Phân bố thời gian học tập: 1(1/0/2) Điều kiện tiên quyết: Xử lý tín hiệu số Điều kiện môn học trước: Xử lý tín hiệu số Tóm tắt nội dung học phần: Môn học giúp sinh viên làm quen với ngôn ngữ lập trình lập trình cho chip DSP…, thực mạch lọc số mô máy tính chạy thực ©CCE Department 19 kit DSP với tín hiệu chuẩn audio 52 Thực tập điện Phân bố thời gian học tập: 1(0/1/2) Điều kiện tiên quyết: không Điều kiện môn học trước: Môn học trước: môn ma ̣ch điên, ̣ vâ ̣t liê ̣u điêṇ – điê ̣n tử, điêṇ tử bản, thực tâ ̣p điên, ̣ thực tâ ̣p đo lường điê ̣n và thiế t bi đo, ̣ an toàn điện Tóm tắt nội dung học phần: Môn học người học thực nội dung công nghệ lắp đặt điện bản, phương pháp tính toán thi công, lắp đặt điện; Công nghệ kiểm tra chất lượng, lắp đặt máy điện vận hành máy điện thông dụng 53 Thực tập điện tử Phân bố thời gian học tập: 2(0/2/4) Điều kiện tiên quyết: không Điều kiện môn học trước: Môn học trước: môn ma ̣ch điên, ̣ vâ ̣t liê ̣u điêṇ – điê ̣n tử, điêṇ tử bản, thực tâ ̣p điên, ̣ thực tâ ̣p đo lường điê ̣n và thiế t bi đo, ̣ an toàn điện Tóm tắt nội dung học phần: Môn học người học thực nội dung cách sử dụng thiết bị đo kỹ thuật điện tử; Cách nhận dạng linh kiện điện tử như: R, L, C, diode, BJT, FET, OPAMP; Kiểm chứng mạch ứng dụng linh kiện điện tử lý thuyết thực tế, từ phân tích họat động mạch thực tế; Vận dụng mạch ứng dụng vào thực tế, phân tích họat động mạch điện tử thực tế 54 Thực tập kỹ thuật đo Phân bố thời gian học tập: 1(0/1/2) Điều kiện tiên quyết: Đo lường điện thiết bị đo Điều kiện môn học trước: Đo lường điện thiết bị đo Tóm tắt nội dung học phần: Môn học giúp sinh viên làm quen với máy đo, quan sát thực tế cấu tạo máy, thực vận hành, kiểm tra hiệu chỉnh máy Thực đo đại lượng điện như: dòng điện, điện áp, R – L – C, công suất, điện năng, tần số góc pha 55 Thực tập điện tử công suất Phân bố thời gian học tập: 2(0/2/4) Điều kiện tiên quyết: điện tử công suất Điều kiện môn học trước: Môn học trước: môn ma ̣ch điê ̣n, điêṇ tử bản, thư ̣c tâ ̣p điên, ̣ thực tâ ̣p đo lường điêṇ và thiế t bi đo, ̣ thực tập điện tử, an toàn điện Tóm tắt nội dung học phần: Môn học người học thực nội dung lắp ráp mạch, phân tích trình hoạt động, vẽ dạng sóng, đo kiểm thông số mạch chỉnh lưu, mạch điều chỉnh, đóng ngắt điện áp xoay chiều, mạch nghịch lưu, mạch biến đổi điện áp DC – DC; Xác định cố, khắc phục sửa chữa mạch thực tập xưởng thực tế; Tính toán thiết kế mạch tạo xung điều khiển đồng bộ, mạch điều chế… 56 Thực tập vi xử lý Phân bố thời gian học tập: 2(0/2/4) Điều kiện tiên quyết: vi xử lý Điều kiện môn học trước: vi xử lý Tóm tắt nội dung học phần: Hướng dẫn sinh viên thực hành lập trình cho vi điều khiển giao tiếp điều khiển led đơn, led đoạn, LCD, led ma trận, bàn phím, thời gian thực, truyền liệu, định thời timer, đếm sản phẩm counter, chuyển đổi ADC đo nhiệt độ, ứng dụng thực tế 57 Thực tập kỹ thuật số ©CCE Department 20 Phân bố thời gian học tập: 2(0/2/4) Điều kiện tiên quyết: kỹ thuật số Điều kiện môn học trước: kỹ thuật số Tóm tắt nội dung học phần: Hướng dẫn sinh viên thực hành mạch điện tử số cổng logic, flip flop, mạch đếm, ghi, thiết kế mạch tổ hợp mạch tuần tự, nhớ, adc, dac mạch ứng dụng thực tế 58 Thực tập thiết kế vi mạch số với HDL Phân bố thời gian học tập: 2(0/2/4) Điều kiện tiên quyết: thiết kế vi mạch số với HDL Điều kiện môn học trước: thiết kế vi mạch số với HDL Tóm tắt nội dung học phần: Hướng dẫn sinh viên thực hành lập trình thiết kế mạch điện tử số ngôn ngữ VHDL sử dụng vi mạch lập trình PLD FPGA, ứng dụng thực tế 59 Thực tập hệ thống nhúng Phân bố thời gian học tập: 2(0/2/4) Điều kiện tiên quyết: Hệ thống nhúng Điều kiện môn học trước: Hệ thống nhúng Tóm tắt nội dung học phần: Môn học trang bị cho người học kiến thức kiến trúc hệ thống nhúng, nguyên lý hệ điều hành nhúng, hệ điều hành thời gian thực 60 Thực tập điều khiển lập trình Phân bố thời gian học tập: 2(0/2/4) Điều kiện tiên quyết: Điều khiển lập trình Điều kiện môn học trước: Điều khiển lập trình Tóm tắt nội dung học phần: Môn học người học thực nội dung kết nối loại cảm biến vào điều khiển; tính toán lựa chọn thiết bị lập trình phù hợp theo yêu cầu lập trình điều khiển cho hệ thống công nghiệp theo yêu cầu 7- Cơ sở vật chất phục vụ học tập a Các xưởng, phòng thí nghiệm hệ thống thiết bị thí nghiệm quan trọng -Phòng thực hành điện tử - Phòng thực hành đo lường - Phòng thực hành kỹ thuật số - Phòng thực hành vi xử lý - Phòng thực hành viễn thông - Phòng thực hành máy tính - Phòng thực hành Xử lý tín hiệu số truyền số liệu b Thư viện, trang WEB Thư viện Trường Đại Học Sư Phạm Kỹ Thuật TPHCM tài liệu từ mạng internet 8- Hướng dẫn thực chương trình Sinh viên Khoa Bộ môn quản ngành phân hướng Điện tử viễn thông Điện tử công nghiệp vào học kỳ thứ dựa nguyện vọng sinh viên, kết học tập năm thứ theo tiêu hướng Sinh viên phải đăng ký môn học theo định hướng chuyên ngành phân cho sinh viên Giờ quy định tính sau: tín ©CCE Department = 15 tiết giảng dạy lý thuyết thảo luận lớp 21 = 30 thí nghiệm thực hành = 45 thực tập = 45 tự học = 45  90 thực tập sở = 45  60 thực đồ án, khoá luận tốt nghiệp Số học phần bội số 15 a Hướng dẫn sử dụng kiến thức giáo dục đại cương  Khối kiến thức Lý luận trị Pháp luật đại cương     Khối kiến thức Khoa học Xã hội Nhân văn - Các học phần tự chọn môn học SV tự chọn trình học tập, chủ yếu để mở rộng kiến thức (hiểu biết) cho SV, thúc đẩy phát triển cá tính SV, biết trình bày, cách viết (văn phong) đồ án, khóa luận, báo cáo đề tài, dự án, - Nhà trường chọn môn học (nhiều ngành chọn học) bố trí cho SV học Khối kiến thức ngoại ngữ tin học - 100% học phần bắt buộc - Có thể bố trí học phần Anh văn học học kỳ bố trí học học kỳ - Có thể tổ chức kiểm tra, phân loại trình độ anh văn đầu vào cho sinh viên sau nhập học đầu học kỳ Nếu sinh viên đạt yêu cầu đầu vào cho học học phần Anh văn vào học kỳ Nếu chưa đạt, đề nghị sinh viên tự học nâng cao trình độ, sau cho đăng ký học - Trình độ tiếng Anh đạt tương đương 450 điểm TOEIC (đáp ứng khả học tập trình độ cao hơn, đáp ứng giao tiếp với khách hàng, hỗ trợ cho việc tự nghiên cứu tiếp thu công nghệ mới,… ) - Trình độ tin học đạt tương đương trình độ B Trong trường hợp có nhiều sinh viên học phổ thông vùng sâu, vùng xa có điều kiện học tin học, nhà trường nên mở lớp bồi dưỡng ngoại khóa tin học cho nhóm sinh viên học, tạo điều kiện cho sinh viên đạt mặt chung trình độ tin học Khối kiến thức toán học khoa học tự nhiên - Khối lượng khối kiến thức đảm bảo đủ kiến thức toán khoa học tự nhiên với mức độ ứng dụng, đáp ứng việc tiếp thu kiến thức giáo dục chuyên nghiệp - Khối lượng khối kiến thức đảm bảo đủ kiến thức toán để học trình độ sau đại học (đáp ứng khả học tập trình độ cao hơn) Kiến thức Nhập môn ngành đào tạo -  Theo qui định Bộ Giáo dục Đào tạo Kiến thức Nhập môn ngành đào tạo (3 tín chỉ) bắt buộc SV ngành Công nghệ kỹ thuật điện tử, truyền thông Bao gồm: tín lý thuyết tín thực hành Bố trí học học kỳ Khối kiến thức Giáo dục thể chất Giáo dục quốc phòng-an ninh - Đây kiến thức bắt buộc theo qui định Bộ Giáo dục Đào tạo - Học phần GDTC3: SV tự chọn đăng ký học phần - Hai môn Giáo dục thể chất Giáo dục quốc phòng-an ninh thực tích lũy theo tín chỉ, cấp chứng riêng b Hướng dẫn sử dụng kiến thức giáo dục chuyên nghiệp  Khối kiến thức sở ngành ©CCE Department 22  - Các học phần sở ngành bắt buộc: Các học phần bắt buộc thuộc khối kiến thức sở ngành công nghệ kỹ thuật điện tử, truyền thông phần kiến thức sở chung cho ngành Công nghệ Kỹ thuật điện tử, viễn thông nhóm ngành điện - Các học phần sở ngành tự chọn: Đối với học phần tự chọn sở ngành Công nghệ Kỹ thuật điện tử, truyền thông, chọn theo hướng phục vụ kiến thức chuyên ngành: Điện tử công nghiệp điện tử viễn thông Khối kiến thức chuyên ngành - Các học phần chuyên ngành bắt buộc Học phần đồ án chuyên ngành nhiều giảng viên đảm nhận - Các học phần chuyên ngành tự chọn: Các học phần chuyên ngành tự chọn ngành Công nghệ Kỹ thuật điện tử, truyền thông bao gồm 9TC học phần theo hướng:  Hướng Điện tử viễn thông: Thông tin di động, kỹ thuật siêu cao tần, thông tin quang , xử lý tín hiệu thông tin số  Hướng Điện tử công nghiệp: Công nghệ RFID, điều khiển, quản trị công nghiệp, công nghệ nano, mạng công nghiệp  Khối kiến thức tốt nghiệp: - Đồ án tốt nghiệp: Dạng đề tài nghiên cứu ứng dụng để giải số vấn đề kỹ thuật mang tính thực tế liên quan đến ngành học Căn vào số GV lực GV bố trí số lượng đề tài số SV thực đề tài Hiệu Trưởng ©CCE Department Trưởng khoa 23 ... Kiến thức giáo dục đại cương Lý luận trị Khoa học XH&NV Anh văn Toán KHTN Tin học Nhập môn ngành CNKT T, TT Giáo dục thể chất Giáo dục quốc phòng Khối kiến thức chuyên nghiệp Cơ sở ngành ngành... CM của Đảng CSVN GELA220405 Pháp luâ ̣t đa ̣i cương Nhập môn ngành INMA133164 Nhập môn ngành CNKT ĐT, TT Tin học CPRL130064 Ngôn ngữ lập trình C Ngoại ngữ ENGL130137 Anh văn ENGL230237 Anh... CPRL130064 ENGL130137 MATH130101 MATH130201 PHYS130102 LLCT150105 PHED110513 Tổng Môn Nhập môn ngành (CNKT ĐT, TT) Ngôn ngữ lập trình C Anh văn Toán cao cấ p A1 Toán cao cấ p A2 Vâ ̣t lý đại cương
- Xem thêm -

Xem thêm: CÔNG NGHỆ KỸ THUẬT ĐIỆN TỬ - TRUYỀN THÔNG, CÔNG NGHỆ KỸ THUẬT ĐIỆN TỬ - TRUYỀN THÔNG,

Hình ảnh liên quan

4. Phát triển khả năng hình thành ý tưởng, thiết kế, triển khai và vận hành các hệ thống máy tính và hệ thống phần mềm hỗ trợ trong bôi cảnh xã hội và môn trường doanh nghiệp  - CÔNG NGHỆ KỸ THUẬT ĐIỆN TỬ - TRUYỀN THÔNG

4..

Phát triển khả năng hình thành ý tưởng, thiết kế, triển khai và vận hành các hệ thống máy tính và hệ thống phần mềm hỗ trợ trong bôi cảnh xã hội và môn trường doanh nghiệp Xem tại trang 3 của tài liệu.
11 BISI321863 Xử lý tín hiệu và hình ản hy sinh 2 - CÔNG NGHỆ KỸ THUẬT ĐIỆN TỬ - TRUYỀN THÔNG

11.

BISI321863 Xử lý tín hiệu và hình ản hy sinh 2 Xem tại trang 6 của tài liệu.
16 BISI331863 Xử lý tín hiệu và hình ản hy sinh 3 - CÔNG NGHỆ KỸ THUẬT ĐIỆN TỬ - TRUYỀN THÔNG

16.

BISI331863 Xử lý tín hiệu và hình ản hy sinh 3 Xem tại trang 9 của tài liệu.

Từ khóa liên quan