0

Một số biện pháp giúp học sinh khối 4 học tốt bài thể dục phát triển chung

14 335 0
  • Một số biện pháp giúp học sinh khối 4 học tốt  bài thể dục phát triển chung

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 26/10/2017, 09:18

MỘT SỐ BIỆN PHÁP GIÚP HỌC SINH KHỐI HỌC TỐT BÀI THỂ DỤC PHÁT TRIỂN CHUNG PHẦN I: PHẦN MỞ ĐẦU 1.1 Lý chọn đề tài - Môn thể dục phận giáo dục, góp phần làm thay đổi mặt giáo dục toàn diện có ảnh hưởng lớn tới mặt giáo dục khác, có vị quan trọng việc chuẩn bị cho học sinh có đầy đủ khả năng, sức khỏe để tham gia vào sống sản xuất bảo vệ tổ quốc Trong nghiệp giáo dục đào tạo Đảng Nhà nước ta quan tâm coi trọng mục tiêu phát triển người toàn diện, khẳng định tầm quan trọng “Phát triển giáo dục đào tạo động lực thúc đẩy nghiệp: công nghiệp hóa – đại hóa đất nước, điều kiện phát huy nguồn nhân lực” - Giáo dục thể chất phận quan trọng hệ giáo dục quốc dân, góp phần giáo dục người phát triển toàn diện nhằm đáp ứng yêu cầu chuẩn bị nguồn nhân lực chất lượng cao cho nghiệp công nghiệp hoá, đại hoá đất nước Xu hướng đổi giáo dục đặt cho giáo viên thể dục trường tiểu học đòi hỏi phải để dạy tốt thể dục có chương trình bậc tiểu học nói chung, lớp nói riêng Cụ thể thể dục phát triển chung chương trình thể dục lớp - Mục đích giáo dục thể chất nhà trường tiểu học nhằm góp phần bảo vệ sức khỏe, cung cấp kiến thức vệ sinh thể, môi trường, hình thành thói quen tập luyện, biết thực số động tác thể dục thể thao, trò chơi vận động, tạo nên môi trường phát triển tự nhiên trẻ em, gây không khí vui tươi, lành mạnh, nhanh nhẹn, mạnh dạn, dũng cảm, - Mục tiêu giáo dục thể chất bồi dưỡng hệ trẻ trở thành người phát triển toàn diện có đủ sức khoẻ dồi thể chất cường tráng sống vui tươi Hiện vấn đề sức khoẻ phải coi phải đẩy mạnh mặt công tác thể dục thể thao để đáp ứng nhu cầu ngày cao xã hội Đăc biệt bồi dưỡng nâng cao sức khoẻ cho học sinh vấn đề cấp thiết, em mầm non đất nước người kế tục nghiệp cách mạng Đảng, tương lai đất nước thuộc em, em cần có sức khoẻ tốt có lí tưởng cao đẹp để gánh vác nhiệm vụ nặng nề - Vậy để học sinh yêu thích học tốt thể dục phát triển chung với vai trò người giáo viên dạy chuyên thể dục băn khoăn, suy nghĩ nhằm tìm biện pháp dạy học hợp lý Cụ thể dạy thể dục phát triển chung lớp 1.2 Cơ sở lý luận: - Chương trình thể dục lớp thực theo phân phối chương trình chuẩn kiến thức kỉ cụ thể là: - Mỗi tuần học tiết, tiết học trung bình 35 phút, năm học gồm 70 tiết, học kỳ I 18 tuần dạy 36 tiết, học kỳ II 17 tuần, dạy 34 tiết - Ở lứa tuổi học sinh lớp 4, em hoàn thiện so với lứa tuổi học sinh lớp 1,2,3 tốc độ phát triển tăng lên rõ rệt em biết hành động theo hướng dẫn giáo viên mức độ cao - Điều giáo viên phải gương mẫu thường xuyên ý giáo dục tư tưởng cho học sinh để giáo dục cho em cách chủ động, có kế hoạch có kết cao - Trong giảng dạy: Khi luyện tập cho em vui chơi trò chơi có ảnh hưởng đến lớp học Vì vậy, giáo viên dạy không tốt lắm, học sinh cảm thấy chưa say mê tích cực tập luyện Học sinh không học thể dục tay không, trò chơi vận động mà em rèn luyện thêm tố chất nhanh, mạnh, bền, khéo léo… thông qua nội dung học như: bật nhảy, chạy, ném bóng… - Ngoài việc giảng dạy cho em có sức khoẻ thật tốt, giáo viên phải giáo dục cho học sinh trường tiết học như: tính dũng cảm, tính trung thực, tính tự giác, tính tích cực, tính khiêm tốn… phân môn thể dục bậc tiểu học chiếm vị trí quan trọng thiếu giáo dục người theo hướng toàn diện 1.3 Cơ sở thực tiển : - Đối với học sinh tiểu học, em nhỏ, hệ xương chưa phát triển đầy đủ Hệ hô hấp lứa tuổi có đường hô hấp nhỏ hẹp, hệ tuần hoàn hoạt động chưa tốt, tập trung ý chưa bền vững, dễ bị phân tán, tính hưng phấn chưa cao, trí tưởng tượng phát triển song tương đối nghèo nàn, có tổ chức, tư logic chưa cao Vậy nên làm để dạy thể dục phát triển chung lớp thực thu hút tập trung cao độ, tích cực tập luyện có hiệu vấn đề đòi hỏi người giáo viên phải đầu tư suy nghĩ, nghiên cứu - Từ thực tế giảng dạy xuất phát từ mục tiêu trên, để đáp ứng mục tiêu giáo dục thể chất nói chung trường tiểu học nói riêng Với mục tiêu yêu cầu cấp bách thân mạnh dạn chọn đề tài " Một số biện pháp giúp học sinh khối học tốt Bài thể dục phát triển chung" * Một số sai lầm thường mắc thực thể dục phát triển chung lớp 4: + Không thực phương hướng, biên độ động tác, động tác tay giơ cao em không đưa tay lên hết biên độ co tay, cúi đầu + không thực động tác hít vào thở nhịp hô nhanh em không thực kịp + Không biết cách chuyển trọng tâm động tác toàn thân + Không thẳng chân gập bụng đá chân 1.4 Điểm sáng kiến So với tài liệu có liên quan sáng kiến thân lại hướng dẫn học sinh nắm bắt cách thực động tác Bài thể dục phát triển chung Qua đó, giúp học sinh thực biên độ động tác Đó điểm đề tài II PHẦN NỘI DUNG 2.1 Thực trạng nội dung nghiên cứu: a Thuận lợi: - Được quan tâm đạo ban lãnh đạo nhà trường - Đa số học sinh chăm ngoan, yêu thích môn thể dục - Giáo viên môn tìm hiểu nắm tình hình học sinh - Ở khối 1,2, 3, học sinh học qua thể chương trình phương pháp dạy học b Khó khăn: - Cơ sở vật chất chưa đảm bảo - Là giáo viên trẻ trường nên kinh nghiệm chưa có - Về học sinh: nhiều em rụt rè, chưa mạnh dạn tự tin; thụ động học tập Một số em chưa biết cách diễn đạt, trình bày, ứng xử mang tính “tuỳ tiện ” Một số em tiếp thu chậm chưa mạnh dạn tìm kiếm giúp đỡ từ bạn, từ thầy cô c Điều tra khảo sát, thống kê số kĩ năng: * Khảo sát nội dung thực động tác thể dục phát triển chung lớp Thực động tác thể dục TSHS 34 Đạt Chưa đạt SL % SL % 17 50 17 50 2.2 Các biện pháp: - Giáo viên thể dục phải người làm mẫu chuẩn xác động tác thể dục có thói quen, tác phong rèn luyện thân thể sống Vì lực thực hành có tầm quan trọng số - Để giúp em học tốt môn thể dục, phương pháp giảng dạy giáo viên cần kết hợp nhiều biện pháp với - Mỗi dạy thể dục là bước hành động cụ thể trình biến mục đích nội dung giáo dục thành kết thực tế Vì dạy phải làm cho học sinh nắm kiến thức, kĩ năng, bồi dưỡng phẩm chất ý chí thúc đẩy thể lực tăng tiến không ngừng, muốn đạt toàn diện phải thực khâu sau: Biện pháp 1: Giải thích kĩ thuật - Trong giải thích kĩ thuật TDTT việc vận dụng phương pháp giải thích giúp học sinh có mục đích, hiểu nắm yếu lĩnh động tác, tạo điều kiện cho học sinh tiếp nhận tập xác mặt kĩ thuật, qua nhằm hình thành biểu tượng chung động tác cho học sinh thường mô tả động tác phải diễn đồng thời với trình làm mẫu - Lời giải thích giáo viên cần ngắn gọn, xác, dễ hiểu Việc giải thích cần ý giúp học sinh nắm nét kĩ thuật nhấn mạnh yếu lĩnh động tác học, qua nhằm cố kĩ năng, kĩ xảo vận động, tránh dduocj sai sót mắc phải luyện tập, đánh giá ý thức tập luyện động tác học sinh Vì lời giải thích giáo viên có ý nghĩa đáng kể trình tập luyện, học tập Biện pháp 2: Làm mẫu động tác - Khi dạy động tác việc làm mẫu biện pháp cần thiết Trước hết giáo viên nêu tên động tác, sau tiến hành làm mẫu Khi làm mẫu giáo viên phải thể yếu lĩnh động tác làm mẫu hoàn chỉnh động tác - Đối với động tác khó, phức tạp, có phối hợp nhiều phận, giáo viên nên làm mẫu chậm nhịp dừng lại cử động khó để học sinh làm theo giáo viên quan sát xem học sinh tập có hay không Ví dụ: dạy động tác "thăng bằng" Giáo viên tổ chức làm mẫu nhịp động tác cho học sinh làm - Sau lần làm mẫu đầu giáo viên kết hợp cho học sinh xem tranh minh họa Khi xem giáo viên cần nhấn mạnh điểm động tác, giúp học sinh nắm cử động kĩ thuật - Tiếp giáo viên làm mẫu lần thấy số học sinh chưa thực nắm kĩ thuật động tác Đối với lần làm mẫu giáo viên thực với mức độ bình thường, cử động khó giáo viên vừa làm vừa nhắc nhở ý tập trung học sinh - Như nêu trên, làm mẫu phải kết hợp với giải thích kĩ thuật động tác, đồng thời nhắc nhở học sinh ý quan sát khâu chủ yếu Khi giảng dạy phải trình bày cách rõ ràng, nhấn mạnh điểm then chốt động tác để kích thích hứng thú học sinh Ví dụ: Khi dạy học sinh thực nhịp động tác tay: "bước chân trái sang ngang rộng vai, đồng thời hai tay dang ngang bàn tay sấp, căng ngực, mắt nhìn thẳng", giáo viên làm ngược lại "bước chân phải sang ngang rộng vai, đồng thời hai tay dang ngang bàn tay sấp, căng ngực, mắt nhìn thẳng" Biện pháp 3: Cách hô nhịp: + Khi hô nhịp cho học sinh tập động tác: GV nêu tên động tác, sau hô lệnh bắt đầu Ví dụ: "Động tác vươn thở bắt đầu" Nhịp hô nhanh chậm tùy thuộc vào tính chất động tác + Khi hô nhịp cho HS tập phối hợp bài: GV vừa hô nhịp, vừa kết hợp nhắc nhở HS nhịp kết thúc động tác trước tên động tác sau Ví dụ: GV nêu yêu cầu "Bây em tập phối hợp thể dục phát triển chung Mỗi động tác lần nhịp Động tác vươn thở bắt đầu 1, 2, 3, 4, 5, 6,7, 8; 2, 2, 3, 4, 5, 6, 7, tay 1, 2, 3, 4, " + Nhịp hô giáo viên cần to, rõ ràng phù hợp theo động tác Ví dụ: - Động tác: Vươn thở, Điều hoà nhịp hô phải chậm - Động tác: Tay, Lưng-Bụng, Toàn thân, Thăng nhịp hô phải trung bình - Động tác: Chân, Nhảy nhịp hô nhanh Biện pháp 4: Tổ chức tập luyện theo nhóm đôi, nhóm lớn: - Cũng giống số môn khác, sử dụng học tập theo nhóm đôi nhằm giúp cho học sinh phát huy tính mạnh dạn, tự tin có điều kiện tiến học tập Đối với phân môn thể dục thế, sau giáo viên hướng dẫn xong kĩ thuật động tác tổ chức cho học sinh tập luyện theo lớp mottj số lần kết hợp với quan sát, uốn nắn, sửa sai chỗ Nhưng tập theo đội hình lớp gây nên nhàm chán, đơn điệu, lần giáo viên dừng lại sửa sai cho em lớp phải ngưng tập gây lãng phí thời gian Vậy nên sau vài lần tập giáo viên chia lớp thành nhiều nhóm đôi, nhóm phân công vị trí nhiệm vụ cho nhóm tập luyện Lợi đội hình tập luyện học sinh giúp đỡ lẫn nhau, ảo hình thức mà lĩnh hội được, từ giúp em khắc sâu thêm kiến thức, khơi dậy cho em tinh thần đoàn kết, tự học Hơn nữa, tập động tác khó cần có phối hợp nhiều phận thể tập theo nhóm đôi, nhóm lớn giúp học sinh sửa sai cho qua lời nhận xét, giúp đỡ thực động tác, đồng thời dạy theo hình thức này, giáo viên có nhiều thời gian quan sát sửa sai cho học sinh mà không gây ảnh hưởng tới học sinh khác Ví dụ: học động tác " Thăng bằng" cử động khó gập thân, duỗi chân sau, hai tay dang ngang Học sinh A cho học sinh B thấy cử động tập chưa xác, từ chỉnh sửa cho với yêu cầu kĩ thuật động tác ngược lại Biện pháp 5: Sử dụng phương pháp "thi đua" vào tiết dạy - Đối với phân môn thể dục nói chung thể dục pháp triển chung nói riêng khối lượng vận động tiết học không nhiều, tập thường đơn điệu, động tác lặp lặp lại nhiều lần nên dễ gây cảm giác nhàm chán học sinh Vậy nên phương pháp học tập đóng vai trò quan trọng việc đem lại hiệu cho tiết dạy Cụ thể, thông qua hình thức học tập học sinh phát huy hết khả mình, từ kích thích học sinh khác có tinh thần tự giác tâp luyện, hưng phấn học tập nâng lên nhiều lần, giảm bớt uể oải, thiếu tập trung số phận học sinh Ví dụ: Những tiết ôn tập, số phận học sinh dễ nhàm chán kiến thức, thực hành lặp lại nhiều lần Vậy để đảm bảo cho đối tượng học sinh hưng phấn tập luyện, tiếp thu tốt kiến thức giáo viên tổ chức cho học sinh thi đua tập luyện theo nhóm nhỏ, sau tuyên dương động viên em tập tốt Biện pháp 6: Sử dụng " Băng đĩa nhạc có lời hô" vào tiết dạy: - Bài thể dục phát triển chung lớp gồm có động tác, giảng dạy động tác có nhịp hô mà thyyf thuộc vào động tác, có động tác cần hô chậm kéo dài để học sinh tập kịp kết hợp phối hợp phận thể như: động tác vươn thở, điều hòa; có động tác cần hô nhanh, hô vừa Vậy nên học sinh tập lớp giáo viên nên sử dụng băng đĩa nhạc có lời hô để giúp học sinh thực động tác biên độ Bên cạnh giáo viên có thêm thời gian để quan sát, uốn nắn, sửa sai kịp thời cho học sinh động tác mà em tập chưa Đồng thời sử dụng băng đĩa nhạc có lời hô vào tiết dạy làm cho tiết học thêm phong phú, sinh động, học sinh có hứng thú học tập Biện pháp 8: Đổi phương pháp dạy học theo mô hình VNEN Phương pháp dạy học theo mô hình VNEN phương pháp dạy học lấy học sinh trung tâm vừa giá đỡ, vừa trụ cột chi phối hoạt động sư phạm trường VNEN Tổ chức lớp học không phù hợp với phương pháp VNEN mà tạo môi trường sư phạm thân thiện, dân chủ, hợp tác thành viên trường với cộng đồng Mô hình VNEN tạo điều kiện cho giáo viên học sinh phát huy tốt lực cá nhân giá trị đích thực em Kiểu cấu trúc học khuyến khích sử dụng mô hình VNEN, tổ chức dạy học người ta thường khuyến khích sử dụng quy trình thông qua hoạt động trải nghiệm, khám phá, phát học sinh, quy trình gồm bước chủ yếu sau: Gợi động cơ, tạo hứng thú Trải nghiệm.Phân tích, khám phá, rút học Thực hành Vận dụng Để làm tốt bước này, đòi hỏi người giáo viên phải tự thiết kế, đạo diễn hoạt động học tập để giúp học sinh tự phát kiến thức, phân tích kiến thức sử dụng kiến thức Biện pháp 7: Bồi dưỡng cán thể dục - Mỗi tổ có cán để giúp giáo viên, chọn lựa em có trình độ thể lực tốt, có khả tổ chức, tích cực gương mẫu học tập có uy tín tổ để hướng dẫn bạn hỗ trợ giáo viên tập luyện phát sai trái động tác báo cáo với giáo viên để sữa sai kịp thời Biện pháp 8: Phân tích đánh giá dạy: - Đánh giá phản ảnh thực trạng đồng thời tìm biện pháp giải tình hình, sửa chữa sai sót học sinh sau tiết dạy, giáo viên cần nhìn lại toàn khâu lên lớp, tiến hành bước lên lớp theo kế hoạch đề không, nội dung tập luyện có hoàn thành nhiệm vụ yêu cầu hay không, việc áp dụng hình thức tổ chức sử dụng phương pháp giảng dạy có thích hợp có hiệu không, khối lượng vận động có phù hợp với yêu cầu lực học sinh, kết tập luyện học sinh tiếp thu đến đâu, tồn gì, tinh thần thái độ tổ chức kỹ luật học sinh lên lớp sao… Những vấn đề phân tích sau tíết dạy giáo viên phải ghi vào phần cuối giáo án, sau học kì, cần phân tích đánh giá khái quát vấn đề, vấn đề ghi vào sổ công tác chuyên môn - Căn vào thực trạng thân đưa số giải pháp tập luyện vào tình hình thực tiển trường để rèn kỉ tập thể dục phát triển chung, dạy học sau cho khơi gợi hứng thú, phát huy tính tự giác, tích cực học sinh để hình thành phát huy lực học sinh - Khi giảng dạy động tác mới, giáo viên nêu tên động tác làm mẫu động tác hoàn chỉnh lần, sau tập mẫu cử động để học sinh bắt chước theo, giáo viên tập mẫu theo kiểu soi gương tức tập hướng với học sinh Quá trình cần làm chậm, dừng lâu cử động khó cuối nhịp để học sinh quan sát kiểm tra bạn thực - Giáo viên vừa làm mẫu vừa hô nhịp cho học sinh tập lại lần hai - Những lần đầu tập giáo viên cần tập mẫu hô nhịp cho học sinh tập, hướng dẫn để cán điều khiển - Sau tập động tác tương đối thục, giáo viên cho học sinh tập ôn phối hợp với động tác trước đến động tác học có tập mẫu giáo viên cán lớp Vi dụ: Nếu trước học sinh ôn động tác, tiết học động tác thứ 5, giáo viên cho học sinh ôn tập phối hợp động tác - Khi cán điều khiển lớp tập bài, giáo viên cần uốn nắn nhịp hô nhanh hay chậm cho cán sự, sau cho cán chủ động điều khiển, giáo viên hỗ trợ, giúp đỡ sửa sai cho em - Để em tập đẹp động tác giáo viên cần nhắc học sinh nắm hướng quay mặt Điều giúp cho em quan sát tự chỉnh sửa số chi tíêt động tác Ví dụ: Động tác Vươn thở lớp bốn + Nhịp 1: Giáo viên nhắc học sinh đưa hai tay song song trước, bàn tay sấp, mắt nhìn thẳng, hít sâu vào mũi + Nhịp 2: Giáo viên nhắc học sinh từ từ hạ tay xuống thở miệng + Nhịp 2: Giáo viên nhắc học sinh đưa tay từ sang ngang lên cao chếch chữ V, lòng bàn tay hướng vào nhau, đầu ngữa, mắt nhìn theo tay, hít sâu vào mũi - Đối với động tác khó số nhịp động tác khó tập giáo viên cho em tập tập lại nhiều lần nhịp động tác để em nhớ thực thành thục Ví dụ: Ở động tác 3: Chân lớp bốn + Nhịp 2: Hạ chân trái trước khuỵu gối, chân phải thẳng kiễng gót, hai tay đưa trước, bàn tay sấp 10 - Nhưng thực đa số em thường thực chưa theo yêu cầu động tác như: Chân sau chưa thẳng - Giáo viên phải cho em thực hiên lại tập để giáo viên hỗ trợ em sửa sai để tập tốt Vi dụ: Động tác 5: Toàn thân lớp + Nhịp 1: Đưa chân trái sang ngang mũi bàn chân duỗi thẳng, đồng thời hai tay dang ngang, bàn tay sấp + Nhịp 2: Hạ chân trái chạm đất rộng vai, khuỵu gối; đồng thời hai tay chống hông (bốn ngón phía trước, ngón phía sau dồn trọng tâm nhiều lên chân trái) + Nhịp 3: Quay thân sang trái trọng tâm dồn nhiều lên chân trái - Đa số em thực nhịp mũi chân chưa duỗi thẳng, hai tay dang ngang chưa thẳng, nhịp đặt chân xuống đất chưa rộng vai, chưa dồn trọng tâm lên chân trái, nhịp quay thân sang trái em quay chưa thẳng hướng - Giáo viên nên cho em tập chậm cử động cho thực theo nhịp, không cho em thực vội vàng dễ gây nên loạn nhịp Vi dụ: Động tác 7: Nhảy lớp - Các em thực động tác giật cục, bật nhảy không nhịp nhàng Giáo viên nên cho em thực lần đầu bật nhảy chậm nhịp phối hợp với động tác tay, sau cho em thực nhanh dần Ví dụ: Động tác 8: Điều hoà lớp - Động tác em tập gò bó, không thả lỏng thể, chưa kết hợp với hít thở sâu Giáo viên người điều khiển cần hô nhịp chậm, động tác nhẹ nhàng nhắc em kết hợp với hít thở sâu thả lỏng tích cực - Trong ôn tập động tác học giáo viên cần thay đổi hình thức tập luyện cho phong phú để em không bị nhàm chán Ví dụ: Ôn tập động tác: Vươn thở, Tay, Chân, Lưng- bụng 11 - Trước giáo viên điều khiển em ôn bài, giáo viên nêu tên động tác thực động tác Sau chia tổ, phân công giao nhiêm vụ cho tổ trưởng Trong trình tập luyện theo tổ giáo viên cần canh thời gian để học sinh chuyển nội dung cho kịp thời, giáo viên tổ chức cho em tập thi đua theo tổ cá nhân với hình thức sau: + Mỗi tổ (cá nhân) lên thực bốn động tác theo phiếu bóc thăm, tổ cá nhân thực tốt ghi nhận đánh dấu vào sổ theo dõi học tập + Cho học sinh tập dạng thi đua tập đúng, tập đẹp có phân thắng - thua có thưởng phạt đánh dấu theo dõi vào sổ + Động viên học sinh xung phong tổ cử đại diện lên thi đua xem tập tâp đẹp + Các tổ lại quan sát nhận xét GV chốt III PHẦN KẾT LUẬN - Qua bước đầu vận dụng biện pháp trên, để giảng dạy môn thể dục nói chung phân môn thể dục phát triển chung nói riêng Tôi nhận thấy thân tự tin chủ động dạy thể dục phát triển chung, tiết dạy trở nên sôi nổi, tất học sinh ham học thể dục, tham gia tập luyện tích cực nhiệt tình, thực động tác biên độ phương hướng, tiết học em thường xuyên rèn thân thể nên sức khoẻ em nâng lên rõ rệt, mức độ hoàn thành tốt kiểm tra tiến hẳn, học sinh đạt chưa hoàn thành - Với kết đạt qua áp dụng sáng kiến kinh nghiệm sở Tôi muốn góp phần nhỏ vào việc nâng cao chất lượng giảng dạy môn Thể dục góp phần nâng cao chất lượng học tập môn Thể dục học sinh trường TH số An Thủy * Nội dung: "Khảo sát nội dung thực động tác thể dục phát triển chung lớp 4" 12 Thực động tác thể dục TSHS 34 Đạt Chưa đạt SL % SL % 17 50 17 50 Qua bảng thống kê cho thấy kết giảng dạy thể dục phát triển chung lớp có chuyển biến rõ rệt 3.1 Bài học kinh nghiệm - Để đổi phương pháp hình thức tổ chức hoạt động theo hướng tích cực hóa, để đáp ứng yêu cầu nâng cao chất lượng dạy học thể dục giai đoạn nay, tạo môi trường cung cấp cho xã hội người có sức khỏe tốt, thể lực cường tráng, dẻo dai Bản thân rút số học sau: + Cần sử dụng linh hoạt phương pháp dạy học, ý tập trung vào việc phát huy tính tự giác, tích cực học sinh Thường xuyên sử dụng phương pháp dạy học đặc trưng môn học để giúp học sinh nhanh chóng lĩnh hội kiến thức + Đối với động tác khó, giáo viên phải hướng dẫn làm mẫu cử động sau tiến hành hướng dẫn làm mẫu toàn động tác + Phân bố thời gian tiết học hợp lí, cho tất học sinh thực hành tập luyện nhiều lần, ý đặc điểm cá biệt học sinh, ưu tiên sử dụng chia tổ, nhóm nhỏ để tập luyện + Kết hợp nội dung học tập trò chơi mưc hợp lí, thường xuyên áp dụng phương pháp trò chơi, thi đua, để kích thích hưng phấn tập luyện học sinh, góp phần giảm nhàm chán số học sinh + Khi hướng dẫn kĩ thuật động tác cần giải thích ngắn gọn, dễ hiểu, giáo viên làm mẫu phải chuẩn xác chọn vị trí đứng làm mẫu thích hợp + Cần khuyến khích hỗ trợ lẫn em, học nên diễn tự nhiên, nhẹ nhàng 13 + Cần sử dụng băng đĩa nhạc có lời hô vào việc dạy học nhằm làm cho lớp học trở nên sinh động, giảm thời gian làm việc cho giáo viên, từ có điều kiện uốn nắn, sửa sai kịp thời 3.2 Phạm vi áp dụng - Gồm động tác thể dục phát triển chung lớp Một số biện pháp giúp học sinh lớp học tốt thể dục phát triển chung IV ĐỀ XUẤT - KIẾN NGHỊ - Theo nội dung yêu cầu phương pháp nay, thấy điều kiện sân tập, trang thiết bị hạn chế, số trang thiết bị chất lượng, không phù hợp với khả năng, trình độ tập luyện học sinh, điếu ảnh hưởng lớn đến việc giảng dạy việc học học sinh Vậy để thực có hiệu giáo dục nói chung môn Thể Dục nói riêng, nhà trường quan có chức cần trang bị tốt trang thiết bị dụng cụ để tổ chức học đáp ứng yêu cầu nội dung giáo án đề - Trên đề tài nghiên cứu tôi, mong góp ý cấp lảnh đạo đồng nghiệp để đề tài áp dụng vào giảng dạy có hiệu - Tôi xin chân thành cám ơn! Phú Thủy, ngày tháng năm 2017 NGƯỜI THỰC HIỆN ĐINH CÔNG NGỌC 14 ... giáo dục thể chất nói chung trường tiểu học nói riêng Với mục tiêu yêu cầu cấp bách thân mạnh dạn chọn đề tài " Một số biện pháp giúp học sinh khối học tốt Bài thể dục phát triển chung" * Một số. .. dụng - Gồm động tác thể dục phát triển chung lớp Một số biện pháp giúp học sinh lớp học tốt thể dục phát triển chung IV ĐỀ XUẤT - KIẾN NGHỊ - Theo nội dung yêu cầu phương pháp nay, thấy điều... biện pháp trên, để giảng dạy môn thể dục nói chung phân môn thể dục phát triển chung nói riêng Tôi nhận thấy thân tự tin chủ động dạy thể dục phát triển chung, tiết dạy trở nên sôi nổi, tất học
- Xem thêm -

Xem thêm: Một số biện pháp giúp học sinh khối 4 học tốt bài thể dục phát triển chung , Một số biện pháp giúp học sinh khối 4 học tốt bài thể dục phát triển chung ,

Hình ảnh liên quan

- Giáo viên bộ môn đã tìm hiểu và nắm được tình hình học sinh. - Một số biện pháp giúp học sinh khối 4 học tốt  bài thể dục phát triển chung

i.

áo viên bộ môn đã tìm hiểu và nắm được tình hình học sinh Xem tại trang 4 của tài liệu.
Qua bảng thống kê cho thấy kết quả giảng dạy bài thể dục phát triển chung lớp 4 đã có sự chuyển biến rõ rệt. - Một số biện pháp giúp học sinh khối 4 học tốt  bài thể dục phát triển chung

ua.

bảng thống kê cho thấy kết quả giảng dạy bài thể dục phát triển chung lớp 4 đã có sự chuyển biến rõ rệt Xem tại trang 13 của tài liệu.

Từ khóa liên quan