0

Đề thi học sinh giỏi lớp 9, lớp 12 và Tin học trẻ các năm - Phòng Khảo thí và Kiểm định chất lượng giáo dục - Sở Giáo dục và Đào tạo Kiên Giang hoa1_deda

8 86 0

Đang tải.... (xem toàn văn)

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 26/10/2017, 05:43

1 Họ tên thí sinh:…………………… ………… Chữ ký giám thị 1: Số báo danh:…………………………… ……… . …………….……………… SỞ GDĐT BẠC LIÊU KỲ THI CHỌN HSG LỚP 12 VÒNG TỈNH NĂM HỌC 2010 - 2011 * Môn thi: LỊCH SỬ * Thời gian: 180 phút (Không kể thời gian giao đề) ĐỀ Câu 1: (4 điểm) Chứng minh công xã Pari là nhà nước kiểu mới, do dân vì dân. Câu 2: (4 điểm) Trình bày khái quát các giai đoạn phát triển của phong trào giải phóng dân tộc ở châu Phi từ sau Chiến tranh thế giới thứ hai đến cuối thế kỉ XX? Qua đó hãy rút ra những đặc điểm riêng biệt của phong trào giải phóng dân tộc ở khu vực này. Câu 3: (4 điểm) Nêu bối cảnh lịch sử tóm lược di ễn biến cuộc kháng chiến chống xâm lược Thanh (1788-1789)? Hãy cho biết nghệ thuật quân sự tiêu biểu trong cuộc kháng chiến này của quân Tây Sơn ? Câu 4: (4 điểm) Vì sao Nguyễn Thiện Thuật chọn khu Bãi Sậy (ở Hưng Yên) làm căn cứ chống Pháp? Nêu những nét độc đáo trong cách đánh giặc của nghĩa quân Bãi Sậy. Câu 5: (4 điểm) Sự ra đời hoạt động của Hội Việt Nam Cách mạ ng thanh niên. Vì sao Hội Việt Nam Cách mạng thanh niên được đánh giá là một chính đảng hoạt động tiến bộ đúng đắn nhất ở nước ta từ năm 1925 đến năm 1929 ? --- HẾT --- (Gồm 01 trang) CHÍNH THỨC 1 SỞ GDĐT BẠC LIÊU KỲ THI CHỌN HSG LỚP 12 VÒNG TỈNH NĂM HỌC 2010 - 2011 * Môn thi: LỊCH SỬ * Thời gian: 180 phút (Không kể thời gian giao đề) HƯỚNG DẪN CHẤM Câu 1: (4 điểm) *Quá trình thành lập công xã (0,5đ) - 18/3/1871, cuộc cách mạng thắng lợi. - 26/3/1871, chính phủ cách mạng được bầu ra theo nguyên tắc phổ thông đầu phiếu. - 28/3/1871, Hội đồng Công xã tuyên bố thành lập. *Chính sách: - Cơ cấu tổ chức : + Cơ quan cao nhất là Hội đồng Công xã, tập trung trong tay cả quyền lập pháp hành pháp, gồm 9 ủy ban. (0,25đ) + Đứng đầu mỗi uỷ ban là một uỷ viên công xã, chịu trách nhiệm trướ c nhân dân có thể bị bãi miễn. (0,25đ) + Công xã ra sắc lệnh giải tán quân đội lực lượng cảnh sát cũ thay bằng lực lượng vũ trang an ninh nhân dân. (0,25đ) - Kinh tế: + Giao cho công nhân quản lí một số nhà máy, xí nghiệp chủ đã bỏ trốn (0,25đ) + Kiểm soát chế độ tiền lương, bớt lao động ban đêm, cấm cúp phạt, đánh đập công nhân (0,25đ) + Đề ra chế độ ngày làm 8 giờ tăng lương cho công nhân. 0,25đ) - Xã hội: + Giải quyết nạn thất nghiệp, quy định giá bánh mì (0,25đ) + Hoàn trả tiền thuê nhà, hoãn nợ (0,25đ) + Chăm lo đời sống nhân dân, ra sắc lệnh đảm bảo quyền công dân cho phụ nữ… (0,25đ) - Văn hoá - giáo dục: + Đề ra chế độ giáo dục bắt buộc miễn phí… (0,25đ) + Tách nhà thờ ra khỏi nhà nuớc, tr ường học không dạy kinh thánh (0,25đ) * Cơ cấu tổ chức, các chính sách của Công xã Pari là chăm lo đến đời sống của nhân dân, vì nhân dân, không có áp bức bóc lột nhân dân như những nhà nước trước đây. Vì vậy, Công xã Pari là nhà nước kiểu mới, do dân vì dân. (0,75đ) Câu 2: (4 điểm) a. Khái quát các giai đoạn phát triển … Sau chiến tranh thế giới thứ II , phong trào giải phóng dân tộc phát triển mạnh mẽ, được gọi là lụ c địa mới trỗi dậy (Gồm 04 trang) CHÍNH THỨC 2 * Giai đoạn 1945 – 1954: - Phong trào nổ ở Bắc Phi với thắng lợi trong cuộc chính biến cách mạng của binh lính sĩ quan Ai Cập (7/1952) lật đổ nền thống trị của thực dân Anh, thành lập nước Cộng hòa Ai Cập (18/6/1953). (0,5đ) - Cùng năm 1952, nhân dân Libi cũng giành được độc lập… (0,25đ) * Giai đoạn 1954 – 1960: Chiến thắng trong trận Điện Biên Phủ của Việt Nam, đã cổ vũ các thuộc địa của Pháp ở các nước Bắc Phi Tây Phi đứng lên đấu tranh giành độc lập: Angiêri (1954 – 1962), Marốc, Xuđăng (1956) Ghana (1957) … (0,75đ) * Giai đoạn 1960 – 1975: - Năm 1960, có 17 nước giành độc lập, nên gọi là “Năm SỞ GIÁO DỤC ĐÀO TẠO KIÊN GIANG KỲ THI CHỌN HỌC SINH GIỎI VÒNG TỈNH LỚP 12 THPT NĂM HỌC 2013 – 2014 ĐÁP ÁN ĐỀ THI CHÍNH THỨC - VÒNG – Môn: HÓA HỌC CÂU Câu I điểm NỘI DUNG ĐIỂM 1) ⎧ n + l + ml + ms = 4,5 ⎩l − ml = ⇒ l = ml Ta có: ⎨ Mà * Nếu ≤ l ≤ n − ⇒ ≤ ml ≤ n − 1 ms = + ⇒ n + l + ml = ⇒ n + 2l = ⇒ n ≤ @ n + 2( n – ) ≥ n l = ml @ n ≥ loại 0,25 0,25 @ n = 2; l = 1; ml = +1; ms = + @ 2p1 0,25 Vậy A: 1s22s22p1 ( Bo ) Hoặc n = 4; l = 0; ml = 0; ms = + @ 4s1 0,25 Vậy A: [Ar]4s1 ( Kali ) * Nếu ms = − ⇒ n + l + ml = ⇒ n + 2l = ⇒ n ≤ @ n + 2( n – ) ≥ @ n ≥ 2,3 n l = ml loại @ n = 3; l = 1; ml = +1; ms = − 0,25 0,25 @ 3p1 0,25 Vậy A: [Ne]3s23p1 ( Al ) Hoặc n = 5; l = 0; ml = 0; ms = − @ 5s1 Trang - 0,25 Vậy A: [Kr]5s2 ( Sr ) 0,25 0,25 0,25 0,25 2) X :1s s p 3s p 4s ⇒ X kali ( Z = 19) Y : 1s 2s 2 p 3s p 4s ⇒ X Canxi ( Z = 20) + 2 2 6 K :1s 2s p 3s p ([ Ar ]) Ca + :1s 2s 2 p 3s p 4s1 ([ Ar ]4 s1 ) Do khí electron K+ có cấu hình electron khí Ar, Ca+ có cấu hình [Ar]4s1 Đểlượng ion hóa thứ 2, nghĩa phải bứt tiếp electron trường hợp lượng cần thiết để làm điều Ca phải tiêu tốn lượng so với bứt electron K+ có cấu hình bền vững khí Ar Vậy I2 ( K ) > I2 ( Ca ) I1 ( K ) < I1 ( Ca ) Câu II điểm F N :O: 0,25 0,75 x 0,25 B F Câu III điểm F H H H F F - có cặp electron liên kết - có cặp electron không liên kết - có cặp electron liên kết - có cặp electron không liên kết - có cặp electron liên kết x 0,25 Lai hóa sp3 Hình chữ V Lai hóa sp3 Hình tam diện Lai hóa sp2 Tam giác phẳng x 0,25 Góc liên kết FOF
- Xem thêm -

Xem thêm: Đề thi học sinh giỏi lớp 9, lớp 12 và Tin học trẻ các năm - Phòng Khảo thí và Kiểm định chất lượng giáo dục - Sở Giáo dục và Đào tạo Kiên Giang hoa1_deda, Đề thi học sinh giỏi lớp 9, lớp 12 và Tin học trẻ các năm - Phòng Khảo thí và Kiểm định chất lượng giáo dục - Sở Giáo dục và Đào tạo Kiên Giang hoa1_deda,

Hình ảnh liên quan

Do đó khí mất 1 electron thì K+ có cấu hình electron của khí hiếm Ar, còn Ca+ có cấu hình [Ar]4s1 - Đề thi học sinh giỏi lớp 9, lớp 12 và Tin học trẻ các năm - Phòng Khảo thí và Kiểm định chất lượng giáo dục - Sở Giáo dục và Đào tạo Kiên Giang hoa1_deda

o.

đó khí mất 1 electron thì K+ có cấu hình electron của khí hiếm Ar, còn Ca+ có cấu hình [Ar]4s1 Xem tại trang 4 của tài liệu.

Từ khóa liên quan