- Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN_7222:2002 " Yêu cầu chung về môi trường đối với các trạm xử lý nước thải sinh hoạt tập trung".

11 300 0

Đang tải... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 26/10/2017, 04:58

Đồ án Hệ thống xử nước thải GVHD: Trần Thị Mỹ Diệu Chương 1 Giới thiệu chung 1.1 Nhiệm vụ đồ án môn học Nước thải sinh hoạtnước sau khi được dùng cho các nhu cầu sống và sinh hoạt của con người thải ra như: nước từ các nhà bếp, nhà ăn, phòng vệ sinh, nước tắm rửa và giặt giũ, nước cọ rửa nhà cửa và các đồ dùng sinh hoạt. Nước thải sinh hoạt có thể đã qua các bể tự hoại của từng nhà hoặc không, chảy vào hệ thống cống dẫn của đô thị, tập trung về các trạm xử lý. Nước thải sinh hoạt là một tổ hợp hệ thống phức tạp các thành phần vật chất, trong đó chất ô nhiễm bẩn thuộc nguồn gốc hữu cơ và vô cơ thường tồn tại dưới dạng không hòa tan, dạng keo và dạng hòa tan. Do tính chất hoạt động của đô thị mà chất nhiễm bẩn có trong nước thải thay đổi theo thời gian.Vì vậy nếu như nồng độ chất hữu cơ có trong nước thải đưa vào nguồn quá nhiều thì quá trình ôxy hóa diễn ra nhanh, nguồn oxy trong nước nguồn nhanh chống bị cạn kiệt và quá trình oxy hóa bị ngừng lại dẫn đến quá trình phân hủy kỵ khí xảy ra làm ô nhiễm nguồn nước. Do đó nhiệm vụ của đồ án môn học là xử nước thải sinh hoạt đảm bảo tiêu chuẩn xả thải ra môi trường theo QCVN 14:2008/BTNMT. 1.2 Nội dung thực hiện _ Giới thiệu lưu vực thiết kế _ Lựa chọn công nghệ xử _ Tính toán thiết kế _ Tính toán kinh tế _ Hoàn thành bản vẽ, gồm các bản vẽ: 1 bản vẽ mặt bằng 1 bản vẽ sơ đồ dây chuyền công nghệ 10 bản vẽ chi tiết công trình tự chọn. Giới thiệu sơ lược khu vực thiết kế: 1 Đồ án Hệ thống xử nước thải GVHD: Trần Thị Mỹ Diệu 1.2.1 Về địa Thành phố ABC có hình dạng như một cù lao tam giác với tổng diện tích 4,181km 2 . Các hướng giáp với các quận của Tp.HCM. Tổng số dân khoảng 109.000 người, mật độ dân số là 48.791 người/km 2 . Phía Đông Bắc giáp Quận 2; Phía Tây Bắc giáp Quận 1; Phía Nam giáp Quận 7. 1.2.2 Khí hậu Thành phố ABC nằm trong vùng nhiệt đới gió mùa cận xích đạo, một năm có hai mùa mưa – khô rõ rệt. Mùa mưa được bắt đầu từ tháng 5 tới tháng 11, còn mùa khô từ tháng 12 tới tháng 4 năm sau. Nhiệt đó trung bình 27 °C, cao nhất lên tới 40 °C, thấp nhất xuống 13,8 °C. Lượng mưa trung bình của thành phố đạt 1.949 mm/năm, trung bình, độ ẩm không khí đạt bình quân/năm 79,5%. Thành phố ABC chịu ảnh hưởng bởi hai hướng gió chính là gió mùa Tây – Tây Nam và Bắc – Ðông Bắc. Gió Tây – Tây Nam từ Ấn Độ Dương, tốc độ trung bình 3,6 m/s, vào mùa mưa. Gió Gió Bắc – Ðông Bắc từ biển Đông, tốc độ trung bình 2,4 m/s, vào mùa khô. Ngoài ra còn có gió tín phong theo hướng Nam – Đông Nam vào khoảng tháng 3 tới tháng 5, trung bình 3,7 m/s. 1.2.3 Thủy văn Thành phố ABC có 3 mặt đều là thủy đạo: Phía Đông Bắc là sông Sài Gòn dài 2.300m, bờ bên kia là Quận 2; Phía Tây Bắc là kênh Bến Nghé dài 2.300m, bờ bên kia là Quận 1; Phía Nam là kênh Tẻ dài 4.400m, bờ bên kia là Quận 7. 1.2.4 Tính chất nguồn nước thải STT Thông số Đơn vị Giá trị 1 pH - 6 2 Alk - 600 3 SS mg/l 300 4 VSS mg/l 210 5 Ca 2+ mg/l 200 6 COD tc mg/l 2500 7 sCOD mg/l 2200 8 SO 4 2- mg/l 9 9 Coliform MPN/100 ml 2 x 10 5 2 Đồ án Hệ thống xử nước thải GVHD: Trần Thị Mỹ Diệu Chương 2 Tính toán lưu lượng thiết kế mạng lưới thoát nước 2.1 Tính toán lưu lượng nước thải sinh hoạt của khu dân cư ày . 120 214215 1000 1000 ng tc TB Q N Q × × = = = 25705,8 (m 3 /ngđ)  s TB Q = ày 25705,8 24 3,6 24 3,6 ng TB Q = × × = 297,5 (l/s)  K c = 1,35  max 1,35 297,5 401,6 s s c TB Q K Q= × = × = (l/s) Bảng 2.1 Hệ số không điều hòa chung của nước thải sinh hoạt. Q TB TCVN TIêU CHUẩN VIệT NAM TCVN 7222 : 2002 Yêu cầu chung môi trờng trạm xử nớc thải sinh hoạt tập trung General environmental requirements for central domestic (municipal) wastewater treatment plants Hà nội 2002 TCVN 7222: 2002 Lời nói đầu TCVN 7222: 2002 Ban kĩ thuật Tiêu chuẩn TCVN / TC 147 "Chất lợng nớc" biên soạn, Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lờng Chất lợng đề nghị, Bộ Khoa học Công nghệ ban hành TCVN 7222: 2002 TIêu chuẩn vIệt nam tcvn 7222 : 2002 Yêu cầu chung môi trờng trạm xử nớc thải sinh hoạt tập trung General environmental requirements for central domestic (municipal) wastewater treatment plants Phạm vi áp dụng Tiêu chuẩn qui định yêu cầu chung môi trờng trạm xử nớc thải sinh hoạt tập trung (sau viết trạm xử lý) Tiêu chuẩn áp dụng cho trạm xử nớc thải sinh hoạt tập trung, nhằm kiểm soát từ đầu khía cạnh môi trờng liên quan xây dựng, vận hành, giám sát môi trờng để phòng ngừa, giảm thiểu tác động bất lợi từ hoạt động trạm xử đến môi trờng sức khoẻ cộng đồng Tiêu chuẩn viện dẫn Tiêu chuẩn áp dụng với tiêu chuẩn sau: TCVN 5939: 1995 Chất lợng không khí - Tiêu chuẩn khí thải công nghiệp bụi chất vô TCVN 5940: 1995 Chất lợng không khí - Tiêu chuẩn khí thải công nghiệp bụi chất hữu TCVN 5945: 1995 Nớc thải công nghiệp - Tiêu chuẩn thải TCVN 5949: 1998 Âm học - Tiếng ồn khu vực công cộng dân c - Mức ồn tối đa cho phép TCVN 5980: 1995 Chất lợng nớc - Thuật ngữ - Phần TCVN 6706: 2000 Chất thải nguy hại - Phân loại TCVN 6772: 2000 Chất lợng nớc - Nớc thải sinh hoạt - Giới hạn ô nhiễm cho phép TCVN 6773: 2000 Chất lợng nớc - Chất lợng nớc dùng cho thuỷ lợi TCVN 7222: 2002 TCVN 6774: 2000 Chất lợng nớc - Chất lợng nớc bảo vệ đời sống thuỷ sinh TCVN 6962: 2001 Rung chấn động - Rung hoạt động sản xuất công nghiệp xây dựng - Mức rung tối đa cho phép môi trờng khu công cộng dân c TCVN 6980: 2001 Chất lợng nớc - Tiêu chuẩn nớc thải công nghiệp thải vào vực nớc sông dùng cho mục đích cấp nớc sinh hoạt TCVN 6981: 2001 Chất lợng nớc - Tiêu chuẩn nớc thải công nghiệp thải vào vực nớc hồ dùng cho mục đích cấp nớc sinh hoạt TCVN 6982: 2001 Chất lợng nớc - Tiêu chuẩn nớc thải công nghiệp thải vào vực nớc sông dùng cho mục đích thể thao giải trí dới nớc TCVN 6983: 2001 Chất lợng nớc - Tiêu chuẩn nớc thải công nghiệp thải vào vực nớc hồ dùng cho mục đíchthể thao giải trí dới nớc TCVN 6984: 2001 Chất lợng nớc - Tiêu chuẩn nớc thải công nghiệp thải vào vực nớc sông dùng cho mục đích bảo vệ thuỷ sinh TCVN 6985: 2001 Chất lợng nớc - Tiêu chuẩn nớc thải công nghiệp thải vào vực nớc hồ dùng cho mục đích bảo vệ thuỷ sinh TCVN 6986: 2001 Chất lợng nớc - Tiêu chuẩn nớc thải công nghiệp thải vào vùng nớc biển ven bờ dùng cho mục đích bảo vệ thuỷ sinh TCVN 6987: 2001 Chất lợng nớc - Tiêu chuẩn nớc thải công nghiệp thải vào vực nớc biển ven bờ dùng cho mục đích thể thao giải trí dới nớc Thuật ngữ, Định nghĩa Trong tiêu chuẩn thuật ngữ dới đợc hiểu nh sau: 3.1 Trạm xử nớc thải sinh hoạt (Domestic/Municipal wastewater treatment plant) Nơi bố trí công trình, thiết bị để xử nớc thải sinh hoạt, loại nớc khỏi bùn lu giữ bùn đợc xử từ nớc thải Trạm xử nớc thải sinh hoạt nói không bao gồm bể tự hoại bãi lọc ngầm 3.2 Nớc thải sinh hoạt (Domestic/Municipal wastewater) Nớc thải cộng đồng dân c (Theo TCVN 5980: 1995) TCVN 7222: 2002 3.3 Nớc thải thô (Raw wastewater) Nớc thải sinh hoạt cha đợc xử đợc xử sơ theo yêu cầu chất lợng chủ quản vận hành trạm xử qui định, đợc xử sơ mà thành phần nớc thải sinh hoạt có mức chất lợng nh qui định TCVN 6772: 2000 3.4 Bùn (Sludge) Chất rắn đợc lắng tách từ nớc thải trình xử 3.5 Nớc tràn (Run-off water) Nớc phát sinh trình hoạt động trạm xử chảy thoát từ mặt trạm xử 3.6 Mùi khó chịu (Objectionable odour) Hỗn hợp khí sinh từ trạm xử trình xử nớc thải, có mùi khó chịu 3.7 Khoảng cách an toàn vệ sinh/Vùng đệm (Hygienical safety distance/Buffer zone) Khoảng cách từ trạm xử đến khu công cộng- dân c Trong phạm vi tạo thành vùng đất bao quanh trạm xử với mục đích ngăn cách, giảm thiểu tác động trạm xử đến môi trờng khu dân c xung quanh 3.8 Hệ thống thu gom nớc tràn (Run-off water collecting system) Là hệ thống công trình bao gồm đờng ống dẫn, mơng dẫn, hố ga, v.v, thu gom nớc tràn hố tập trung dẫn vào bể chứa nớc thải trạm xử nhằm ngăn ngừa nớc tràn từ hạng mục công trình trạm xâm nhập vào vùng nớc mặt hay khu vực khác xung quanh trạm xử 3.9 Giấy phép vận hành (Operational licence) Giấy phép quan thẩm quyền môi trờng Tỉnh Thành phố trực thuộc Trung ơng cấp cho tổ chức, pháp nhân đợc xây dựng, quản lý, vận hành, khai thác trạm xử 3.10 Chủ trạm xử (Owner of treatment plant) Tổ chức tổ chức, pháp nhân đầu t xây dựng trạm xử đứng tên giấy phép vận hành trạm xử 3.11 Chủ quản lý- vận hành (Operator of treatment plant) Ngời chịu trách nhiệm trớc chủ trạm xử quản lý, tổ chức thực hoạt động trạm xử TCVN 7222: 2002 3.12 Tổ chức chuyên môn (Qualified organization) Là tổ chức có t cách pháp nhân hành nghề kiểm tra, giám sát, kiểm định, lấy mẫu, ...LỜI CAM ĐOAN Tên tôi là: Nguyễn Thị Thùy Trang Học viên lớp: 19 MT Ngành: Khoa học Môi trường Trường: Đại học Thủy Lợi Tôi xin cam đoan quyển luận văn này được chính tôi thực hiện dưới sự hướng dẫn của TS. Đặng Thị Thanh Huyền và TS. Bùi Quốc Lập với đề tài nghiên cứu trong luận văn “Đánh giá hiệu quả hoạt động của một số nhà máy xử nước thải sinh hoạt đô thị ở Việt Nam và đề xuất biện pháp để nâng cao hiệu quả hoạt động”. Đây là đề tài nghiên cứu mới, không giống với các đề tài luận văn nào trước đây, do đó không có sự sao chép của bất kì luận văn nào. Nội dung của luận văn được thể hiện theo đúng quy định, các nguồn tài liệu, tư liệu nghiên cứu và sử dụng trong luận văn đều được trích dẫn nguồn. Nếu xảy ra vấn đề gì với nội dung luận văn này, tác giả xin chịu hoàn toàn trách nhiệm theo quy định./. NGƯỜI VIẾT CAM ĐOAN Nguyễn Thị Thùy Trang LỜI CẢM ƠN Sau một thời gian thực hiện, luận văn tốt nghiệp thạc sỹ của tác giả với đề tài “ Đánh giá hiệu quả hoạt động của một số nhà máy xử nước thải sinh hoạt đô thị ở Việt Nam và đề xuất biện pháp để nâng cao hiệu quả hoạt động” đã được hoàn thành. Có được kết quả nghiên cứu này, ngoài sự nỗ lực cố gắng của bản thân, tác giả đã nhận được sự hướng dẫn rất tận tình và cụ thể của TS. Đặng Thị Thanh Huyền - Bộ môn Cấp thoát nước - Viện Khoa học và Kỹ thuật môi trường - Trường Đại học Xây dựng Hà Nội và TS. Bùi Quốc Lập - Bộ môn Quản môi trường - Khoa Khoa học Môi trường - Trường Đại học Thủy Lợi. Bên cạnh đó, tác giả còn nhận được sự giúp đỡ của các thầy cô giáo trong trường Đại học Thủy Lợi, Đại học Xây Dựng và các bạn bè, đồng nghiệp. Sự giúp đỡ và động viên này đã khích lệ tác giả rất lớn trong quá trình hoàn thành luận văn. Do kiến thức của tác giả còn nhiều hạn chế và trong điều kiện nghiên cứu còn nhiều thiếu thốn nên bản luận văn không tránh khỏi những thiếu sót. Tác giả kính mong được các giáo sư, tiến sỹ, các chuyên gia và các bạn đồng nghiệp đóng góp ý kiến để bản luận văn có chất lượng cao nhất. Tác giả xin chân thành cảm ơn Ban giám hiệu trường Đại học Thủy Lợi, phòng Đào tạo ĐH và sau ĐH, cùng các thầy cô giáo đã giảng dạy và hướng dẫn trong suốt quá trình học tập tại trường. Tác giả xin được bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc tới TS. Đặng Thị Thanh Huyền, TS Bùi Quốc Lập và các thầy cô giáo đã tận tình giúp đỡ tác giả hoàn thành đề tài luận văn tốt nghiệp này. Chân thành cảm ơn! Hà Nội, ngày 25 tháng 05 năm 2013 Tác giả Nguyễn Thị Thùy Trang MỤC LỤC 33TMỞ ĐẦU33T 1 33TCHƯƠNG 1: TỔNG QUAN VỀ XỬ NƯỚC THẢI ĐÔ THỊ Ở VIỆT NAM 3 33T1.1. Nước thải sinh hoạt đô thị và tác động của nó đến môi trường và con người 33T 3 33T1.1.1. Giới thiệu chung về nước thải sinh hoạt đô thị33T 3 33T1.1.2. Tác động của nước thải sinh hoạt đến môi trường và con người33T 5 33T1.2. Phương thức xử nước thải đô thị ở Việt Nam33T 8 33T1.2.1. Xử nước thải phân tán. 8 33T1.2.2. Xử nước thải tập trung. 10 33T1.3. Giới thiệu một số công nghệ xử nước thải sinh hoạt đang được áp dụng ở Việt Nam 33T 12 33T1.3.1. Xử nước thải bằng bể tự hoại 12 33T1.3.2. Xử nước thải bằng công nghệ JOHKASOU 15 33T1.3.3. Xử nước thải bằng công nghệ AAO 17 33T1.3.4. Xử nước thải bằng bể lọc sinh học nhỏ giọt 18 33T1.3.5. Xử nước thải bằng mương oxy hoá 20 33T1.3.6. Xử nước thải bằng bể lọc sinh học có vật liệu lọc ngập trong nước (Bể Bioten) 21 33T1.3.7. Xử nước thải bằng bể SBR 23 33T1.4. Các tiêu chí đánh giá để đánh giá công nghệ xử nước thải33T 28 33T1.4.1. Nhóm tiêu chí kỹ thuật 29 33T1.4.2. Nhóm tiêu chí về môi trường 29 33T1.4.3. Nhóm tiêu chí về kinh tế 30 33T1.4.4. Nhóm tiêu chí xã hội 30 33TCHƯƠNG 2: ĐÁNH GIÁ HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG CỦA MỘT SỐ NHÀ MÁY XỬ NƯỚC THẢI ĐIỂN HÌNH 36 33T2.1. Trạm xử nước thải Kim Liên33T 36 33T2.1.1. Thông tin chung về trạm XLNT Kim Liên 36 33T2.1.2. Đánh giá hiệu quả xử và vận hành 36 33T2.2. Nhà máy xử nước thải Yên Sở33T 50    !" !"#$ 1 TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG NGHIỆP HÀ NỘI %&'()*+,-'.(/01) 2&3*45)(67 #89 “Nghiên cứu khả năng xử nước thải nhà vệ sinh tự hoại của một số loài thực vật thủy sinh tại Việt Nam: Sinh viên thực hiện 9 /;%'(& Lớp 9 .(/01) Khoá 9  Ngành 9 .(/01) Giáo viên hướng dẫn 9 7)<=<=#>)*+,?( Bộ môn 9 %&@A#B Địa điểm thực tập 9 /*)  C  )(,  AD*  -' 7E  /(F  .)  )(67 G-H)#'I( Thời gian thực tập 9 JKLMKLMNKLNKMKOMNKLN $PNKLN   31(A?Q Để hoàn thành khóa luận tốt nghiệp này ngoài nỗ lực của bản thân em đã nhận được rất nhiều sự quan tâm giúp đỡ nhiệt tình của các tập thể, cá nhân trong và ngoài trường. Trước hết, em xin bày tỏ lòng biết ơn tới các thầy, cô giáo trong khoa Tài Nguyên & Môi TrườngTrường Đại Học Nông Nghiệp Hà Nội, các thầy cô giáo trong bộ môn Khoa học đất đã tạo mọi điều kiện giúp đỡ em hoàn thành khóa luận tốt nghiệp. Đặc biệt em xin gửi lời cảm ơn sâu sắc đến thầy giáo PGS.TS. Đỗ Nguyên Hải, kỹ sư Nguyễn Văn Thịnh, cựng cỏc cán bộ phòng thí nghiệm bộ môn Công nghệ môi trường đã tận tình chỉ bảo, giúp đỡ em trong suốt thời gian thực tập tốt nghiệp. Khóa luận này sẽ không thể thực hiện được nếu không có sự giúp đỡ nhiệt tình và hiếu khách của gia đình bác Đào Quang Sánh – thôn Ngọc Cục – xó Thỳc Khỏng – huyện Bình Điền – tỉnh Hải Dương. Em vô cùng cảm ơn gia đình bác. Cuối cùng em xin chân thành cảm ơn gia đình, bạn bè đã khuyến khích động viên em hoàn thành khóa luận tốt nghiệp này. Em xin chân thành cảm ơn ! Hà Nội, ngày tháng năm 2012 Sinh viên Trần Hoài Nam  !" !"#$ i   RA3RA       !"# $%&"'&()*+,&-,$ $%&"'&($ $$.+,&-,$ /012345 $6&(7!89!#!:;&(<=!((>?@A(<!B!8CDEF!:;&(<=!((>?GH!8&6&E>@(I&J (K*=!(5 $6&A(6!LM5 $$(@!(N(-!@"&O!( TCVN TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 9471:2012 Xuất lần THỨC ĂN CHĂN NUÔI – DICANXI PHOSPHAT – YÊU CẦU KỸ THUẬT Animal Feedstuffs – Specification for dicalcium phosphates HÀ NỘI – 2012 TCVN 9471:2012 Lời nói đầu TCVN 9471:2012 Cục Chăn nuôi biên soạn, Bộ Nông nghiệp Phát triển nông thôn đề nghị, Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng thẩm định, Bộ Khoa học Công nghệ công bố TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 9471:2012 Thức ăn chăn nuôi – Dicanxi phosphat – Yêu cầu kỹ thuật Animal Feedstuffs – Specification for dicalcium phosphates Phạm vi áp dụng Tiêu chuẩn áp dụng dicanxi phosphat dùng làm nguyên liệu thức ăn chăn nuôi Tài liệu viện dẫn Các tài liệu viện dẫn sau cần thiết cho việc áp dụng tiêu chuẩn Đối với tài liệu viện dẫn ghi năm công bố áp dụng phiên nêu Đối với tài liệu viện dẫn không ghi năm công bố áp dụng phiên nhất, bao gồm sửa đổi: TCVN 1535, Thức ăn hỗn hợp cho chăn nuôi - Phương pháp xác định mức độ nghiền TCVN 1525: 2001 (ISO 6491-1998), Thức ăn chăn nuôi - Xác định hàm lượng phospho - Phương pháp quang phổ TCVN 6952:2001 (ISO 6498:1998), Chuẩn bị mẫu TCVN 1526:2007 (ISO 6490-1:1985), Thức ăn chăn nuôi - Xác định hàm lượng canxi - Phần 1: Phương pháp chuẩn độ TCVN 7602:2007, Thực phẩm - Xác định hàm lượng chì phương pháp quang phổ hấp phụ nguyên tử TCVN 7603:2007, Thực phẩm - Xác định hàm lượng cadimi phương pháp quang phổ hấp phụ nguyên tử AOAC 957.22, Arsenic total in Feeds Colorimetric Test (Asen tổng số thức ăn chăn nuôi Phương pháp so mầu) AOAC 975.08, Fluorine in Animal Feed Ion Selective Electrode Method (Flo thức ăn chăn nuôi Phương pháp điện cực ion chọn lọc) TCVN 9471: 2012 Thuật ngữ định nghĩa 3.1 Dicanxi phosphat (dicalcium phosphate) Là muối canxi axit phosphoric biểu thị công thức hóa học CaHPO 4.2H2O (Phân tử khối: 172,10) Yêu cầu kỹ thuật 4.1 Yêu cầu cảm quan Dicanxi phosphat sản phẩm dạng bột, có màu trắng mầu trắng ngả vàng, không vón cục 4.2 Yêu cầu tiêu chất lượng Yêu cầu tiêu chất lượng dicanxi phosphat dùng làm nguyên liệu thức ăn chăn nuôi ghi Bảng Bảng 1: Các tiêu chất lượng dicanxi phosphat dùng làm nguyên liệu thức ăn chăn nuôi Chỉ tiêu Yêu cầu Hàm lượng photpho, tính theo % khối lượng, không nhỏ 16,5 Hàm lượng canxi, tính theo % khối lượng, không nhỏ 20,0 Hàm lượng flo, tính theo % khối lượng, không lớn 0,2 Hàm lượng asen, tính theo mg/kg không lớn 30 Hàm lượng chì, tính theo mg/kg, không lớn 30 Hàm lượng cadimi, tính theo mg/kg, không lớn 10 Kích cỡ hạt, lọt qua sàng có lỗ sàng 0,5 mm, tính theo % khối lượng không nhỏ 95,0 Độ ẩm, tính theo % khối lượng, không lớn 7,0 Phương pháp thử 5.1 Lấy mẫu Phương pháp lấy mẫu không quy định tiêu chuẩn này, nên lấy mẫu theo TCVN 4325 (ISO 6497) [1] Mẫu gửi đến phòng thử nghiệm phải mẫu đại diện không bị suy giảm chất lượng hay bị thay đổi trình vận chuyển bảo quản TCVN 9471:2012 5.2 Chuẩn bị mẫu Chuẩn bị mẫu theo TCVN 6952:2001 (ISO 6498:1998) Mẫu phòng thử nghiệm phải có khối lượng không 500 g Mẫu thử nghiệm bảo quản lọ kín nơi khô 5.3 Xác định hàm lượng canxi theo TCVN 1526:2007 (ISO 6490-1:1985) 5.4 Xác định hàm lượng phospho theo TCVN 1525:2001 (ISO 6491:1998) 5.5 Xác định hàm lượng flo theo AOAC 975.08 5.6 Xác định hàm lượng asen theo AOAC 957 22 5.7 Xác định hàm lượng chì theo TCVN 7602:2007 (AOAC 972 25) 5.8 Xác định hàm lượng cadimi theo TCVN 7603:2007 (AOAC 973 34) 5.9 Xác định mức độ nghiền theo TCVN 1535 Bao gói, ghi nhãn, bảo quản vận chuyển 6.1 Bao gói: Dicanxi phosphat đựng vật chứa khô, bền chắc, đảm bảo vệ sinh 6.2 Ghi nhãn: Ghi nhãn phải với qui định hành Trên bao bì ghi thông tin tối thiểu sau: - Tên sản phẩm - Khối lượng tịnh - Các tiêu chất lượng chủ yếu hàm lượng - Tên địa sở sản xuất - kinh doanh - Ngày sản xuất thời hạn sử dụng 6.3 Bảo quản: Dicanxi phosphat bảo quản kho khô sạch, để nơi cao ráo, thoáng mát, chất độc hại không mang mầm bệnh; kho phải có biện pháp chống chuột côn trùng phá hại 6.4 Vận chuyển: Phương tiện vận chuyển dicanxi phosphat phải khô, sạch, mùi lạ, che mưa nắng TCVN 9471: 2012 Thư mục tài liệu tham khảo [1] TCVN 4325 ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN TRƢỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM NGUYỄN MINH TÙNG ĐÁNH GIÁ HIỆU QUẢ XỬ NƢỚC THẢI SINH HOẠT CỦA CÔNG TY EVERBEST VIỆT NAM LIMITED TẠI PHƢỜNG SƠN CẨM - THÀNH PHỐ CẨM PHẢ - TỈNH QUẢNG NINH KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC Hệ đào tạo: Chính quy Chuyên ngành: Khoa học môi trƣờng Khoa: Môi trƣờng Khóa học: 2012 - 2016 Thái Nguyên, năm 2016 ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN TRƢỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM NGUYỄN MINH TÙNG ĐÁNH GIÁ HIỆU QUẢ XỬ NƢỚC THẢI SINH HOẠT CỦA CÔNG TY EVERBEST VIỆT NAM LIMITED TẠI PHƢỜNG SƠN CẨM - THÀNH PHỐ CẨM PHẢ - TỈNH QUẢNG NINH KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC Hệ đào tạo: Chính quy Chuyên ngành: Khoa học môi trƣờng Lớp: K44 – KHMT - N02 Khoa: Môi trƣờng Khóa học: 2012 - 2016 Giảng viên hƣớng dẫn : ThS Dƣơng Thị Minh Hòa Thái Nguyên, năm 2016 LỜI CẢM ƠN Kết thúc bốn năm học tập, nghiên cứu rèn luyện mái trƣờng đại học, thân em tiếp thu đƣợc nhiều kiến thức bổ ích chuyên môn khoa học Trong đợt thực tập tốt nghiệp em tiến hành nghiên cứu viết đề tài với tiêu đề “Đánh giá hiệu xử nước thải sinh hoạt Công Ty Everbest Việt Nam Limited Phường Sơn Cẩm - Thành phố Cẩm Phả Tỉnh Quảng Ninh” Trong thời gian thực tập làm báo cáo tốt nghiệp, em xin chân thành cảm ơn cô giáo Dương Thị Minh Hòa tận tình hƣớng dẫn, giúp đỡ em hoàn thành đề tài Bên cạnh đó, em xin gửi lời cảm ơn đến ban giám đốc toàn thể cán nhân viên Phòng an toàn môi trƣờng của Công Ty Everbest Việt Nam Limited, gửi lời cảm ơn tới Viện Kỹ thuật công nghệ Môi trƣờng tạo điều kiên cho em đƣợc thực tập nghiên cứu đề tài Nhân dịp em xin bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đến thầy giáo, cô giáo trƣờng Đại học Nông Lâm Thái Nguyên, ngƣời trực tiếp giảng dạy, truyền đạt kiến thức bổ ích cho em, tảng bản, hành trang vô quý giá cho nghiệp tƣơng lai em sau Trong trình thực tập làm báo cáo, chƣa có kinh nghiệm thực tế thời gian hạn hẹp nên tránh khỏi thiếu sót Kính mong nhận đƣợc góp ý, nhận xét từ phía thầy, cô bạn để khóa luận đƣợc hoàn thiện Em xin chân thành cảm ơn ! Thái Nguyên, ngày tháng năm 2016 Sinhviên Nguyễn Minh Tùng DANH MỤC CÁC BẢNG Bảng 2.1 Trữ lƣợng nƣớc giới 10 Bảng 4.1: Tổng hợp nhu cầu dùng nƣớc Nhà máy 29 Bảng 4.2: Các hạng mục công trình 32 Bảng 4.3: Sản lƣợng hàng năm 37 Bảng 4.4: Máy móc thiết bị phục vụ cho sản xuất 43 Bảng 4.5: Nguyên nhiên liệu phục vụ cho sản xuất 46 Bảng 4.6: Một số hóa chất dùng sản xuất 47 Bảng 4.7: Hóa chất dùng Hệ thống xử nƣớc thải sản xuất 49 Bảng 4.8 Giá trị thông số ô nhiễm làm sở tính toán giá trị tối đa cho phép nƣớc thải sinh hoạt 62 DANH MỤC CÁC HÌNH Hình 2.1 Xu hƣớng tiêu thụ nƣớc Việt Nam 13 Hình 4.1 Vị trí địa sở mối quan hệ với đối tƣợng xung quanh 20 Hình 4.2: Sơ đồ hạng mục công trình nhà máy 36 Hình 4.4: Quy trình gia công giày xuất 41 Hình 4.3: Mô hình tổ chức Nhà máy 38 Hình 4.5 Quy trình sản xuất đế giày 42 DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT ATGT : An toàn giao thông BOD : Biochemical Oxygen Demand (Nhu cầu oxy sinh hoá) BOD5- 20 : Biochemical Oxygen Demand (Nhu cầu oxy sinh hóa sau o ngày 20 C) CBCNV : Cán công nhân viên COD : Chemical Oxygen Demand (Nhu cầu oxy hoỏ học) CTCC : Công trình công cộng CTNH : Chất thải nguy hại DO : Dissolvel Oxygen (Nhu cầu oxy hoà tan) GPMB : Giải phóng mặt HC : Hydrocacbons QCVN : Quy chuẩn Việt Nam TCCP : Tiêu chuẩn cho phép TCVN : Tiêu chuẩn Việt Nam TDS : Total Dissolvel Solids (Tổng chất rắn hoà tan ) TDTT : Thể dục thể thao TS : Total Solids (Tổng chất rắn) TSP : Total Suspended Particulate ( Tổng bụi lơ lửng) TSS : Total suspended solids (Tổng chất rắn lơ lửng) VOC : Volatile Organic Compounds (Hợp chất hữu dễ bay hơi) MỤC LỤC DANH MỤC CÁC BẢNG DANH MỤC CÁC HÌNH DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT PHẦN I: MỞ ĐẦU 1.1 Đặt vấn đề 1.2 Mục đích đề tài 1.3 Yêu cầu đề tài PHẦN II: TỔNG QUAN TÀI LIỆU 2.1 Cơ sở khoa học đề tài 2.1.1 Khái niệm môi trƣờng, ô nhiễm môi trƣờng 2.1.2 Khái ... định yêu cầu chung môi trờng trạm xử lý nớc thải sinh hoạt tập trung (sau viết trạm xử lý) Tiêu chuẩn áp dụng cho trạm xử lý nớc thải sinh hoạt tập trung, nhằm kiểm soát từ đầu khía cạnh môi trờng... 2002 Yêu cầu môi trờng 5.1 Yêu cầu chất lợng nớc thải thô 5.1.1 Khi nớc thải thô nớc thải sinh hoạt Nớc thải thô dẫn vào trạm xử lý nớc thải sinh hoạt thô nớc thải sinh hoạt xử lý từ công trình xử. .. phạm vi trạm xử lý khoảng cách giảm 30 % Bảng - Khoảng cách an toàn vệ sinh/ vùng đệm trạm xử lý khu công cộng-dân c Công suất trạm xử lý nớc thải, m /ngày đêm Khoảng cách an toàn vệ sinh, m Từ

Hình ảnh liên quan

Bảng 1- Khoảng cách an toàn về vệ sinh/vùng đệm giữa trạm xử lý và khu công cộng-dân c− - - Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN_7222:2002 " Yêu cầu chung về môi trường đối với các trạm xử lý nước thải sinh hoạt tập trung".

Bảng 1.

Khoảng cách an toàn về vệ sinh/vùng đệm giữa trạm xử lý và khu công cộng-dân c− Xem tại trang 6 của tài liệu.
Bảng 2- Chất l−ợng của các thông số điển hình trong n−ớc thải sinh hoạt đã qua xử lý - - Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN_7222:2002 " Yêu cầu chung về môi trường đối với các trạm xử lý nước thải sinh hoạt tập trung".

Bảng 2.

Chất l−ợng của các thông số điển hình trong n−ớc thải sinh hoạt đã qua xử lý Xem tại trang 8 của tài liệu.
Bảng A.1 - Nồng động −ỡng của một số hợp chất đặc tr−ng trong không khí khu vực trạm xử lý n−ớc thải  - - Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN_7222:2002 " Yêu cầu chung về môi trường đối với các trạm xử lý nước thải sinh hoạt tập trung".

ng.

A.1 - Nồng động −ỡng của một số hợp chất đặc tr−ng trong không khí khu vực trạm xử lý n−ớc thải Xem tại trang 11 của tài liệu.

Từ khóa liên quan

Tài liệu cùng người dùng

    Đang cập nhật ...

Tài liệu liên quan