0

bao cao kiem toan nam 2014 pdg

31 106 0
 • bao cao kiem toan nam 2014 pdg

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 26/10/2017, 01:14

kim toỏn nh nc Cng ho xó hi ch ngha vit nam c lp - T do - Hnh phỳc Ti liu hp bỏo ngy 01/7/2008 Bỏo cỏo cụng khai Bỏo cỏo kim toỏn nm 2007 v kt qu thc hin Kt lun, kin ngh kim toỏn ca kTNN Cn c Lut Kim toỏn nh nc, Lut NSNN v cỏc vn bn quy phm phỏp lut khỏc cú liờn quan; Thc hin K hoch kim toỏn nm 2007, Kim toỏn Nh nc (KTNN) ó tin hnh kim toỏn 107 cuc kim toỏn 1 (ph lc s 01). Ti k hp th ba, Quc hi khoỏ XII ó phờ chuNn quyt toỏn NSNN nm 2006. Cn c iu 58 Lut Kim toỏn nh nc, KTNN cụng khai Bỏo cỏo kim toỏn nm 2007 v niờn ngõn sỏch nm 2006 v bỏo cỏo kt qu thc hin kt lun, kin ngh kim toỏn ca KTNN nh sau: I. kt qu kim toỏn Bỏo cỏo quyt toỏn nSNN nm 2006 A. V thu, chi cõn i NSNN nm 2006 1. V thu ngõn sỏch nh nc 1.1. Nhng mt lm c: Cụng tỏc lp v giao d toỏn ca cỏc a phng c bn theo ỳng quy trỡnh, thi gian v d toỏn thu ni a do HND cỏc tnh phờ chuNn u cao hn mc Trung ng giao, trong ú 07/29 tnh c kim toỏn giao cao hn t 15 - 40% 2 (ch yu giao tng thu v t v thu khỏc ngõn sỏch). Hu ht cỏc khon thu u t v vt d toỏn, tt c cỏc a phng u hon thnh d toỏn thu c giao, trong ú trờn 30 a phng thu vt trờn 10% d toỏn. t c kt qu trờn ch yu l do cp u v chớnh quyn cỏc cp ó tng cng cụng tỏc ch o thu ngõn sỏch, thc hin quyt lit cỏc gii phỏp phn u hon thnh k hoch, cỏc DNNN ó cú ý thc hn trong vic chp hnh ngha v vi ngõn sỏch, kờ khai v np thu theo quy nh. Bờn cnh ú, ngnh Thu, Hi quan ó phi hp vi cỏc ngnh chc nng tng cng cụng tỏc qun lý thu, Ny mnh u tranh chng buụn lu, gian ln thng mi v chng tht thu thu, ng thi tớch cc x lý n ng thu. 1.2. Nhng mt tn ti a. Lp v giao d toỏn (1) Ti 11/29 tnh, thnh c kim toỏn d toỏn thu ni a (ó loi tr cỏc khon thu khụng n nh, nh: thu v t, cỏc khon thu khỏc ngõn sỏch) do Trung ng giao ch bng mc thc hin nm 2005 3 . D toỏn lp v giao thp 1 Báo cáo quyết toán 2006 của 29 tỉnh, thành phố, 17 bộ, cơ quan trung ơng; 18 dự án đầu t xây dựng, chơng trình MTQG; báo cáo tài chính của 26 Tổng công ty, nhà nớc, tổ chức tài chính - ngân hàng, 15 đơn vị thuộc lĩnh vực an ninh, quốc phòng; chuyên đề quản lý và sử dụng phí, lệ phí đờng bộ 02 năm (2005 - 2006) và Báo cáo quyết toán NSNN năm 2006 tại Bộ Tài chính, Bộ Kế hoạch và Đầu t. 2 Lạng Sơn 140%; Tuyên Quang 137%; Bắc Cạn 131%; Hà Tĩnh 124%; Đà Nẵng 118%; Bắc Giang 116%; Nam Định 115%. 3 Thái Bình; Bắc Kạn; Lạng Sơn; Bắc Giang; Đà Nẵng; Hà Tĩnh; Long An; Kiên Giang; Tiền Giang; Tây Ninh; Nam Định. 2 trc ht l do Nh nc iu chnh mt s quy nh v chớnh sỏch lm nh hng ti ngun thu ngõn sỏch, nh: thay i thu sut, min gim thu, song nguyờn nhõn ch yu vn l do cụng tỏc d bỏo cha tt, c thc hin 2005 thp hoc lp d toỏn ca mt s khon thu thiu tớch cc. (2) Cụng tỏc lp v giao d toỏn cỏc khon thu s nghip ti cỏc b, ngnh cha bao quỏt v y cỏc ngun thu phỏt sinh. Ti 12/17 b, ngnh c kim toỏn, nu tớnh y cỏc ngun thu s nghip phỏt sinh thỡ d toỏn thu ngõn sỏch 2006 c giao thp hn 2005 4 . Nguyờn nhõn ch yu do Trung ng ch giao d toỏn s thu phớ, l phớ thuc NSNN. b. Chp hnh ngõn sỏch nh nc (1) Cú 02 ch tiờu thu khụng t d toỏn, trong ú thu phớ xng du t 81,8% d toỏn (gim 881 t ng) ch yu do giỏ xng du tng cao, nờn sn lng tiờu th gim v do c cu nhp khNu xng du thay i (gim xng, tng du); thu NSNN tng ch yu t du thụ (tng 31,5% d toỏn, bng 19.946 t ng) v cỏc khon thu t nh v t (tng 23,3% d toỏn, bng 3.886 t ng); thu t kinh t quc doanh ch tng 9,7%; thu ngoi quc doanh tng 7%. (2) Tỡnh trng kờ khai sai thu sut thu GTGT, hch toỏn thiu doanh thu chu thu, kờ khai khu tr thu u vo khụng ỳng quy nh, hch toỏn vo chi phớ sn xut kinh doanh cỏc khon chi phớ khụng hp lý, hp lvn xNy ra khỏ ph bin. KTNN phỏt hin v kin ngh tng thu NSNN l 428 t ng 5 (2006 l 1.280,2 t ng). (3) Tht thu ngõn sỏch vn cũn ln, nht l cỏc doanh nghip hot ng Báo cáo Tài chính hợp nhất cho năm kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2008 đã được kiểm toán Được kiểm toán bởi CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ TƯ VẤN TÀI CHÍNH KẾ TOÁN VÀ KIỂM TOÁN PHÍA NAM (AASCS) CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG SAO MAI TỈNH AN GIANG CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG SAO MAI TỈNH AN GIANG Địa chỉ: Số 326 Hùng Vương, Tp.Long Xuyên, An Giang MỤC LỤC Nội dung Trang BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ 01 - 03 BÁO CÁO KIỂM TOÁN 03 - 03 BÁO CÁO TÀI CHÍNH ĐÃ ĐƯỢC KIỂM TOÁN - Bảng cân đối kế toán hợp nhất 04 - 08 - Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh hợp nhất 09 - 09 - Báo cáo lưu chuyển tiền tệ hợp nhất 10 - 11 - Bản thuyết minh Báo cáo tài chính hợp nhất 12 - 28 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG SAO MAI TỈNH AN GIANG Địa chỉ: Số 326 Hùng Vương, Tp.Long Xuyên, An Giang CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG SAO MAI TỈNH AN GIANG Trụ sở chính của Công ty tại số 326 Hùng Vương, Phường Mỹ Long, Tp.Long Xuyên, tỉnh An Giang Vốn điều lệ của Công ty là: 49.563.000.000 VND (Bốn mươi chín tỉ năm trăm sáu mươi ba triệu đồng). Công ty có các đơn vị thành viên sau: Tên Địa chỉ Các đơn vị thành viên Xí nghiệp đầu tư và xây dựng Tháp Mười 92B Quốc Lộ 30 – Phường 11 – Thành Phố Cao lãnh Xí nghiệp đầu tư và xây dựng Mi ền Đông Phước Hoà – Tân Thành – Bà Rịa –Vũng Tàu Xí nghiệp đầu tư và xây dựng Đồng Khởi 165D2 An Thuận A - Mỹ Thạnh An, Thị xã Bến Tre Chi nhánh tại Đăk Lăk Trung tâm thương mại Gia Nghĩa, tỉnh Đắc lắc Chi nhánh tại Tp. HCM Số 9 Nguyễn Kim , phường12 - Quận 5 - TP Hồ Chí Mi n Chi nhánh tại Hòa Bình 10/b1 tổ 2A, P.Tân Thịnh, Tp.Hòa Bình, Tỉnh Hòa Bình. Công ty liên kết Công ty Cổ phần Đầu tư và phát triển Đa Quốc Gia (I.D.I) Số 09 Nguyễn Kim, Phường 12, Quận 5 - TP.HCM Công ty con Công ty CP ĐT Du Lịch và PT Thủy Sản Xã An Hảo, huyện Tịnh Biên, tỉnh An Giang Công ty TNHH Dũng Thịnh Phát Số 09 Nguyễn Kim, Phường 12, Quận 5 - TP.HCM KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG CÁC SỰ KIỆN SAU NGÀY KHOÁ SỔ KẾ TOÁN LẬP BÁO CÁO TÀI CHÍNH BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ Hội đồng Quảnt r ị Công t y C ổ phần Đ ầuTư và Xâ y Dựng Sao Mai Tỉnh A n Giang (sau đâ y gọitắt là “Công ty”) trình bày báo cáo của mình và báo cáo tài chính hợpnhấtcủa Công ty cho năm tài chính kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2008. Công ty cổ phần Đầutư & Xây dựng Sao Mai Tỉnh An Giang được thành lập theo Giấy phép số 000450/GP/TLDN-03 do Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang cấp ngày 05 tháng 02 năm 1997; Giấy phép kinh doanh số 064828 ngày 05 tháng 03 năm 1997; các Giấy phép kinh doanh bổ sung 064828 ngày 15 tháng 02 năm 2001, 064828 ngày 01 tháng 06 năm 2004 và Giấychứng nhận đăng ký kinh doanh số 5203000036 ngày 28 tháng 11 năm 2005 do Sở kế hoạch và đầu tư An Giang cấp. Không có sự kiệntrọng yếu nào xả y ra sau ngày lập Báo cáo tài chính đòi hỏi được điềuchỉnh hay công bố trên Báo cáo tài chính. Lợi nhuận sau thuế cho năm tài chính kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2008 là 22.278.892.425 VND (Năm 2007 lợi nhuận sau thuế là 42.343.446.796 VND). Lợi nhuậnchưa phân phốitạithời điểm 31 tháng 12 năm 2008 là 46.702.665.388 VND (Năm 2007 lợi nhuận chưa phân phối là 55.727.501.112 VND). 1 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG SAO MAI TỈNH AN GIANG Địa chỉ: Số 326 Hùng Vương, Tp.Long Xuyên, An Giang BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VÀ BAN GIÁM ĐỐC Các thành viên của Hội đồng Quản trị bao gồm: Ông : Lê Thanh Thuấn Chủ tịch Ông : Nguyễn Văn Hung Phó Chủ tịch Ông : Võ Quốc Chánh Phó Chủ tịch Ông : Lê Văn Chung Thành viên Ông : Lê Xuân Quế Thành viên Các thành viên của Ban Giám đốc bao gồm: Ông : Lê Thanh ThuấnTổng Giám đốc Ông : Nguyễn Văn Hung Phó Tổng Giám đốc Ông : Lê Văn Chung Phó Tổng Giám đốc Ông : Lê Xuân Quế Phó Tổng Giám đốc Các thành viên của Ban Kiểm soát bao gồm: Ông : Lê Duy Tâm Trưởng ban ki ểm soát Bà : Lê Thị Tính Ủy viên kiểm soát Ông : Lê Thanh Hảnh Ủy viên kiểm soát Kiểm toán viên CÔNG BỐ TRÁCH NHIỆM CỦA BAN GIÁM ĐỐC ĐỐI VỚI CÁC BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHẤT  Lựa chọn các chính sách kế toán thích hợp và áp dụng các chính sách này một cách nhất quán;  Đưa ra các đánh giá và dự đoán hợp Báo cáo Tài chính hợp nhất cho năm kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2007 đã được kiểm toán Được kiểm toán bởi CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ TƯ VẤN TÀI CHÍNH KẾ TOÁN VÀ KIỂM TOÁN PHÍA NAM (AASCS) CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG SAO MAI TỈNH AN GIANG CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG SAO MAI TỈNH AN GIANG Địa chỉ: Số 326 Hùng Vương, Tp.Long Xuyên, An Giang MỤC LỤC Nội dung Trang BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ 01 - 03 BÁO CÁO KIỂM TOÁN 04 - 04 BÁO CÁO TÀI CHÍNH ĐÃ ĐƯỢC KIỂM TOÁN - Bảng cân đối kế toán hợp nhất 05 - 08 - Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh hợp nhất 09 - 09 - Báo cáo lưu chuyển tiền tệ hợp nhất 10 - 11 - Bản thuyết minh Báo cáo tài chính hợp nhất 12 - 28 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG SAO MAI TỈNH AN GIANG Địa chỉ: Số 326 Hùng Vương, Tp.Long Xuyên, An Giang CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG SAO MAI TỈNH AN GIANG Trụ sở chính của Công ty tại số 326 Hùng Vương, Phường Mỹ Long, Tp.Long Xuyên, tỉnh An Giang Vốn điều lệ của Công ty là: 49.563.000.000 VND (Bốn mươi chín tỉ năm trăm sáu mươi ba triệu đồng). Công ty có các đơn vị thành viên sau: Tên Địa chỉ Các đơn vị thành viên Xí nghiệp đầu tư và xây dựng Tháp Mười 92B Quốc Lộ 30 – Phường 11 – Thành Phố Cao lãnh Xí nghiệp đầu tư và xây dự ng Miền Đông Phước Hoà – Tân Thành – Bà Rịa –Vũng Tàu Xí nghiệp đầu tư và xây dựng Đồng Khởi 165D2 An Thuận A - Mỹ Thạnh An, Thị xã Bến Tre Chi nhánh tại Đăk Lăk Trung tâm thương mại Gia Nghĩa, tỉnh Đắc lắc Chi nhánh tại Tp. HCM Số 9 Nguyễn Kim , phường12 - Quận 5 - TP Hồ Chí Min h Chi nhánh tại Hòa Bình 10/b1 tổ 2A, P.Tân Thịnh, Tp.Hòa Bình, Tỉnh Hòa Bình. Công ty liên kết Công ty Cổ phần Đầu tư và phát triển Đa Quốc Gia Số 09 Nguyễn Kim, Phường 12, Quận 5 - Tp.HCM Công ty con Công ty TNHH ĐT Và Phát Triển Du Lịch An Giang Xã An Hảo, huyện Tịnh Biên, tỉnh An Giang KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG CÁC SỰ KIỆN SAU NGÀY KHOÁ SỔ KẾ TOÁN LẬP BÁO CÁO TÀI CHÍNH BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ Hội đồng Quảnt r ị Công t y C ổ phần Đ ầuTư và Xâ y Dựng Sao Mai Tỉnh A n Giang (sau đâ y gọitắt là “Công ty”) trình bày báo cáo của mình và báo cáo tài chính hợpnhấtcủa Công ty cho năm tài chính kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2007. Công ty cổ phần Đầutư & Xây dựng Sao Mai Tỉnh An Giang được thành lập theo Giấy phép số 000450/GP/TLDN-03 do Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang cấp ngày 05 tháng 02 năm 1997; Giấy phép kinh doanh số 064828 ngày 05 tháng 03 năm1997; các Giấy phép kinh doanh bổ sung 064828 ngày 15 tháng 02 năm 2001, 064828 ngày 01 tháng 06 năm 2004 và Giấychứng nhận đăng ký kinh doanh số 5203000036 ngày 28 tháng 11 năm 2005 do Sở kế hoạch và đầu tư An Giang cấp. Không có sự kiệntrọng yếu nào xả y ra sau ngày lập Báo cáo tài chính đòi hỏi được điềuchỉnh hay công bố trên Báo cáo tài chính. Lợi nhuận sau thuế cho năm tài chính kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2007 là 42.343.446.796 VND Lợi nhuận chưa phân phối tại thời điểm 31 tháng 12 năm 2007 là 55.727.501.112 VND 1 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG SAO MAI TỈNH AN GIANG Địa chỉ: Số 326 Hùng Vương, Tp.Long Xuyên, An Giang BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VÀ BAN GIÁM ĐỐC Các thành viên của Hội đồng Quản trị bao gồm: Ông : Lê Thanh Thuấn Chủ tịch Ông : Nguyễn Văn Hung Phó Chủ tịch Ông : Võ Quốc Chánh Phó Chủ tịch Ông : Lê Văn Chung Thành viên Ông : Lê Xuân Quế Thành viên Các thành viên của Ban Giám đốc bao gồm: Ông : Lê Thanh ThuấnTổng Giám đốc Ông : Nguyễn Văn Hung Phó Tổng Giám đốc Ông : Lê Văn Chung Phó Tổng Giám đốc Ông : Lê Xuân Quế Phó Tổng Giám đốc Các thành viên của Ban Kiểm soát bao gồm: Ông : Lê Duy Tâm Trưởng ban ki ểm soát Bà : Lê Thị Tính Ủy viên kiểm soát Ông : Đinh Hoài Ân Ủy viên kiểm soát Kiểm toán viên CÔNG BỐ TRÁCH NHIỆM CỦA BAN GIÁM ĐỐC ĐỐI VỚI CÁC BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHẤT  Lựa chọn các chính sách kế toán thích hợp và áp dụng các chính sách này một cách nhất quán;  Đưa ra các đánh giá và dự đoán hợp lý và thận trọng;  Tuân thủ các chuẩn mực kế toán áp dụng, không có những sai lệch trọng yếu đến mức cần phải công bố và giải thích trong báo cáo tài chính;  Lập và trình bày KIỂM TOÁN NHÀ NƯỚC CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự – Hạnh phúc Hà Nội, ngày tháng năm 2007 CÔNG KHAI BÁO CÁO KIỂM TOÁN NĂM 2006 VỀ NIÊN ĐỘ NGÂN SÁCH NĂM 2005 Căn Luật Kiểm toán nhà nước, Luật Ngân sách nhà nước, Luật Phòng, chống tham nhũng văn quy phạm pháp luật có liên quan; Kiểm toán Nhà nước công bố công khai Báo cáo kiểm toán năm 2006 niên độ ngân sách năm 2005 sau: I TÌNH HÌNH THỰC HIỆN KẾ HOẠCH KIỂM TOÁN NĂM 2006 CỦA KIỂM TOÁN NHÀ NƯỚC Thực Kế hoạch kiểm toán năm 2006, Kiểm toán Nhà nước (KTNN) tiến hành kiểm toán 104 kiểm toán, gồm: Báo cáo toán NSNN năm 2005 32 tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương (chiếm 49% tổng thu nội địa 48,7% tổng chi ngân sách địa phương); báo cáo toán NSNN 10 bộ, quan trung ương (chiếm 6,8% tổng chi NSTW cho bộ, ngành); 16 dự án, chương trình trọng điểm; kiểm toán báo cáo tài 22 Tổng công ty, doanh nghiệp nhà nước, tổ chức tài ngân hàng; báo cáo tài 22 đơn vị thuộc lĩnh vực an ninh, quốc phòng, tài Đảng; chuyên đề quản lý sử dụng kinh phí nghiệp khoa học công nghệ giai đoạn 2001- 2005 Báo cáo toán NSNN năm 2005 Bộ Tài chính, Bộ Kế hoạch Đầu tư (phụ lục số 01); Ngày 06/7/2007, Kiểm toán Nhà nước hoàn thành Báo cáo kiểm toán năm 2006 niên độ ngân sách năm 2005, báo cáo Quốc hội Chính phủ II KẾT QUẢ KIỂM TOÁN NĂM 2006 ĐỐI VỚI NIÊN ĐỘ NGÂN SÁCH NĂM 2005 A KẾT QUẢ KIỂM TOÁN BÁO CÁO QUYẾT TOÁN NSNN NĂM 2005 Lập giao dự toán ngân sách nhà nước 1.1 Lập giao dự toán thu ngân sách nhà nước (1) Công tác lập giao dự toán thực theo quy trình thời gian quy định, hầu hết địa phương có nhiều cố gắng trình lập giao dự toán, dự toán thu nội địa HĐND tỉnh phê chuẩn cao Trung ương giao, 14/32 tỉnh kiểm toán giao cao từ 15 - 30%() (2) Một số địa phương lập giao dự toán thu chưa chấp hành nghiêm túc triệt để Chỉ thị số 18/CT - TTg ngày 31/5/2004 Thủ tướng Chính phủ phải tăng thu tối thiểu 12% so với mức thực năm 2004 Nếu loại trừ khoản thu đất dự toán thu nội địa nhiều tỉnh thấp mức thực năm 2004 (Hải Dương 92%, Long An 94%, Quảng Ngãi 95% ) Kiểm toán 32 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương có 14/32 tỉnh dự toán thu nội địa (không kể thu từ đất) Trung ương giao cao mức thực 2004 tới 18/32 tỉnh dự toán Trung ương giao thấp thực năm 2004() Nguyên nhân chủ yếu số địa phương ước thực thu năm 2004 thấp, lập dự toán số khoản thu thiếu tích cực, công tác dự báo diễn biến thị trường số mặt hàng xuất tiêu thụ nước chưa tốt (3) Các khoản thu để lại đơn vị chi quản lý qua NSNN địa phương thuộc thẩm quyền HĐND cấp tỉnh, Trung ương không giao dự toán Nhưng 32 tỉnh kiểm toán có 17 tỉnh giao dự toán, có 15 tỉnh giao thấp so với mức thực năm 2004() (4) Việc lập giao dự toán khoản thu nghiệp thuộc NSNN bộ, ngành thấp (Bộ Y tế dự toán thu viện phí, học phí năm 2005 giao 95% thực 2004, thực năm 2005 vượt 143% dự toán; Bộ Lao động TB & XH dự toán thu phí, lệ phí năm 2005 55% thực 2004, thực 2005 vượt 71% dự toán) Mặt khác, Trung ương giao cho bộ, ngành dự toán thu phí, lệ phí thuộc NSNN, khoản thu từ hoạt động dịch vụ thu nghiệp khác thuộc thẩm quyền tự chủ đơn vị nên tính khoản thu nghiệp khác không giao dự toán, thực năm 2005 số bộ, ngành vượt nhiều so với dự toán giao {Bộ Lao động TB & XH vượt 295% (196/49,6 tỷ đồng), Bộ Y tế vượt 78% (2.272/1.273 tỷ đồng) } 1.2 Lập giao dự toán chi ngân sách nhà nước (1) Cơ bộ, quan trung ương, địa phương lập giao dự toán chi ngân sách theo quy trình, quy định Luật NSNN, bố trí mục tiêu, cấu ngành cấu nguồn vốn giao, đảm bảo cân đối cấu chi đầu tư phát triển, chi thường xuyên chi theo lĩnh vực Qua kiểm toán có 29/32 tỉnh bố trí dự toán chi vượt tổng mức so với dự toán Trung ương giao() (2) Một số dự án bộ, ngành, địa phương bố trí kế hoạch vốn chưa có định đầu tư, thiếu thủ tục, chưa phê duyệt tổng dự toán; chưa bố trí thoả đáng vốn đầu tư để trả nợ tồn đọng; phân bổ vốn không đối tượng buộc quan tài cấp phải điều chỉnh dự toán giảm 236 tỷ đồng, đồng thời bổ sung tăng dự toán 3.463 tỷ đồng (trong trung ương 646 tỷ đồng, địa phương 2.817 tỷ đồng); số địa phương phân bổ nguồn thu KIỂM TOÁN NHÀ NƯỚC CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự – Hạnh phúc Hà Nội, ngày tháng năm 2007 CÔNG KHAI BÁO CÁO KIỂM TOÁN NĂM 2006 VỀ NIÊN ĐỘ NGÂN SÁCH NĂM 2005 Căn Luật Kiểm toán nhà nước, Luật Ngân sách nhà nước, Luật Phòng, chống tham nhũng văn quy phạm pháp luật có liên quan; Kiểm toán Nhà nước công bố công khai Báo cáo kiểm toán năm 2006 niên độ ngân sách năm 2005 sau: I TÌNH HÌNH THỰC HIỆN KẾ HOẠCH KIỂM TOÁN NĂM 2006 CỦA KIỂM TOÁN NHÀ NƯỚC Thực Kế hoạch kiểm toán năm 2006, Kiểm toán Nhà nước (KTNN) tiến hành kiểm toán 104 kiểm toán, gồm: Báo cáo toán NSNN năm 2005 32 tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương (chiếm 49% tổng thu nội địa 48,7% tổng chi ngân sách địa phương); báo cáo toán NSNN 10 bộ, quan trung ương (chiếm 6,8% tổng chi NSTW cho bộ, ngành); 16 dự án, chương trình trọng điểm; kiểm toán báo cáo tài 22 Tổng công ty, doanh nghiệp nhà nước, tổ chức tài ngân hàng; báo cáo tài 22 đơn vị thuộc lĩnh vực an ninh, quốc phòng, tài Đảng; chuyên đề quản lý sử dụng kinh phí nghiệp khoa học công nghệ giai đoạn 2001- 2005 Báo cáo toán NSNN năm 2005 Bộ Tài chính, Bộ Kế hoạch Đầu tư (phụ lục số 01); Ngày 06/7/2007, Kiểm toán Nhà nước hoàn thành Báo cáo kiểm toán năm 2006 niên độ ngân sách năm 2005, báo cáo Quốc hội Chính phủ II KẾT QUẢ KIỂM TOÁN NĂM 2006 ĐỐI VỚI NIÊN ĐỘ NGÂN SÁCH NĂM 2005 A KẾT QUẢ KIỂM TOÁN BÁO CÁO QUYẾT TOÁN NSNN NĂM 2005 Lập giao dự toán ngân sách nhà nước 1.1 Lập giao dự toán thu ngân sách nhà nước (1) Công tác lập giao dự toán thực theo quy trình thời gian quy định, hầu hết địa phương có nhiều cố gắng trình lập giao dự toán, dự toán thu nội địa HĐND tỉnh phê chuẩn cao Trung ương giao, 14/32 tỉnh kiểm toán giao cao từ 15 - 30%() (2) Một số địa phương lập giao dự toán thu chưa chấp hành nghiêm túc triệt để Chỉ thị số 18/CT - TTg ngày 31/5/2004 Thủ tướng Chính phủ phải tăng thu tối thiểu 12% so với mức thực năm 2004 Nếu loại trừ khoản thu đất dự toán thu nội địa nhiều tỉnh thấp mức thực năm 2004 (Hải Dương 92%, Long An 94%, Quảng Ngãi 95% ) Kiểm toán 32 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương có 14/32 tỉnh dự toán thu nội địa (không kể thu từ đất) Trung ương giao cao mức thực 2004 tới 18/32 tỉnh dự toán Trung ương giao thấp thực năm 2004() Nguyên nhân chủ yếu số địa phương ước thực thu năm 2004 thấp, lập dự toán số khoản thu thiếu tích cực, công tác dự báo diễn biến thị trường số mặt hàng xuất tiêu thụ nước chưa tốt (3) Các khoản thu để lại đơn vị chi quản lý qua NSNN địa phương thuộc thẩm quyền HĐND cấp tỉnh, Trung ương không giao dự toán Nhưng 32 tỉnh kiểm toán có 17 tỉnh giao dự toán, có 15 tỉnh giao thấp so với mức thực năm 2004() (4) Việc lập giao dự toán khoản thu nghiệp thuộc NSNN bộ, ngành thấp (Bộ Y tế dự toán thu viện phí, học phí năm 2005 giao 95% thực 2004, thực năm 2005 vượt 143% dự toán; Bộ Lao động TB & XH dự toán thu phí, lệ phí năm 2005 55% thực 2004, thực 2005 vượt 71% dự toán) Mặt khác, Trung ương giao cho bộ, ngành dự toán thu phí, lệ phí thuộc NSNN, khoản thu từ hoạt động dịch vụ thu nghiệp khác thuộc thẩm quyền tự chủ đơn vị nên tính khoản thu nghiệp khác không giao dự toán, thực năm 2005 số bộ, ngành vượt nhiều so với dự toán giao {Bộ Lao động TB & XH vượt 295% (196/49,6 tỷ đồng), Bộ Y tế vượt 78% (2.272/1.273 tỷ đồng) } 1.2 Lập giao dự toán chi ngân sách nhà nước (1) Cơ bộ, quan trung ương, địa phương lập giao dự toán chi ngân sách theo quy trình, quy định Luật NSNN, bố trí mục tiêu, cấu ngành cấu nguồn vốn giao, đảm bảo cân đối cấu chi đầu tư phát triển, chi thường xuyên chi theo lĩnh vực Qua kiểm toán có 29/32 tỉnh bố trí dự toán chi vượt tổng mức so với dự toán Trung ương giao() (2) Một số dự án bộ, ngành, địa phương bố trí kế hoạch vốn chưa có định đầu tư, thiếu thủ tục, chưa phê duyệt tổng dự toán; chưa bố trí thoả đáng vốn đầu tư để trả nợ tồn đọng; phân bổ vốn không đối tượng buộc quan tài cấp phải điều chỉnh dự toán giảm 236 tỷ đồng, đồng thời bổ sung tăng dự toán 3.463 tỷ đồng (trong trung ương 646 tỷ đồng, địa phương 2.817 tỷ đồng); số địa phương phân bổ nguồn thu
- Xem thêm -

Xem thêm:

Hình ảnh liên quan

Bảng cân đối kế toán ngày 31 tháng 12 năm 2014 - bao cao kiem toan nam 2014 pdg

Bảng c.

ân đối kế toán ngày 31 tháng 12 năm 2014 Xem tại trang 2 của tài liệu.
BẢNG CÂN ĐÓI KÉ TOÁN - bao cao kiem toan nam 2014 pdg
BẢNG CÂN ĐÓI KÉ TOÁN Xem tại trang 7 của tài liệu.
1. TSCĐ hữu hình 221| (5.5) 56.599.523.327 47.450.269.113 - bao cao kiem toan nam 2014 pdg

1..

TSCĐ hữu hình 221| (5.5) 56.599.523.327 47.450.269.113 Xem tại trang 8 của tài liệu.
BẢNG CÂN ĐÓI KÉ TOÁN - bao cao kiem toan nam 2014 pdg
BẢNG CÂN ĐÓI KÉ TOÁN Xem tại trang 9 của tài liệu.
CHỈ TIÊU NGOÀI BẢNG CÂN ĐÓI KÉ TOÁN - bao cao kiem toan nam 2014 pdg
CHỈ TIÊU NGOÀI BẢNG CÂN ĐÓI KÉ TOÁN Xem tại trang 10 của tài liệu.
Hình thức sở hữu vốn - bao cao kiem toan nam 2014 pdg

Hình th.

ức sở hữu vốn Xem tại trang 14 của tài liệu.
đồng tiền hạch toán theo tỷ giá hối đoái vào ngày lập bảng cân đối kế toán. Chênh lệch tỷ giá hồi đoái phát sinh do đánh giá lại số dư ngoại tệ cuối kỳ sau khi bù trừ tăng giảm được hạch toán vào kết quả kinh doanh trong kỳ - bao cao kiem toan nam 2014 pdg

ng.

tiền hạch toán theo tỷ giá hối đoái vào ngày lập bảng cân đối kế toán. Chênh lệch tỷ giá hồi đoái phát sinh do đánh giá lại số dư ngoại tệ cuối kỳ sau khi bù trừ tăng giảm được hạch toán vào kết quả kinh doanh trong kỳ Xem tại trang 15 của tài liệu.
» .. Nguyên tắc ghi nhận nguyên giá tài sản cố định hữu hình - bao cao kiem toan nam 2014 pdg

guy.

ên tắc ghi nhận nguyên giá tài sản cố định hữu hình Xem tại trang 16 của tài liệu.
Bảng cân đối kế toán (Trích) - bao cao kiem toan nam 2014 pdg

Bảng c.

ân đối kế toán (Trích) Xem tại trang 19 của tài liệu.
Bảng dưới đây được trình bày dựa trên dòng tiền chưa chiết khấu của công nợ tài chính tính theo ngày đáo hạn sớm nhất mà Công ty phải trả - bao cao kiem toan nam 2014 pdg

Bảng d.

ưới đây được trình bày dựa trên dòng tiền chưa chiết khấu của công nợ tài chính tính theo ngày đáo hạn sớm nhất mà Công ty phải trả Xem tại trang 31 của tài liệu.

Từ khóa liên quan