0

BC QTCT 6Thang2017 Xoathongtin

15 63 0

Đang tải.... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 26/10/2017, 00:56

Khóa luận tốt nghiệp Chuyên ngành: Vi sinh vật SV: guyễn Duy Khanh 1 PHẦ MỞ ĐẦU 1. LÝ DO CHỌ ĐỀ TÀI Màng sinh học ( Bacterial cellulose; Biocellulose; BC) có cấu trúc và đặc tính rất giống với cellulose của thực vật (gồm các phân tử glucose liên kết với nhau bằng liên kết β-1,4 glucorit) cellulose vi khuNn khác với cellulose thực vật ở chỗ: không chứa các hợp chất cao phân tử như: ligin, hemicellulose, peptin và sáp nến…do vậy chúng có những đặc tính vượt trội với độ dẻo dai, bề chắc.[17] Trên thế giới màng Bacterial cellulose đã được ứng dụng rất nhiều trong các lĩnh vực công nghệ khác nhau: như dùng làm màng phân tách cho quá trình xử lí nước, chất mang đặc biệt cho các pin và năng lượng cho tế bào,dùng làm chất biến đổi độ nhớt trong sản xuất các sợi truyền quang, làm môi trường cơ chất trong sinh học, thực phNm hay thay thế thực phNm. Đặc biệt trong lĩnh vực y học, màng BC đã được ứng dụng làm da tạm thời thay thế da trong quá trình điều trị bỏng, loét da, làm mạch máu nhân tạo điếu trị các bệnh tim mạch; làm mặt nạ dưỡng da cho con người.[13] Ở Việt Nam, vic nghiên cu và ng dng màng BC còn  mc  khiêm tn, các nghiên cu ng dng mi ch dng li bưc u nghiên cu. Các kt qu ng dng ca màng BC hu như mi ch dng li  iu kin thí nghim. Trong nhng năm gn ây phòng thí nghim Thc vt - Vi sinh Trưng i hc Sư phm Hà Ni 2 phân lp tuyn chn ưc chng A. xylinum BHN2 có kh năng to màng BC và nhng nghiên cu bưc u cho thy màng BC t chng A. xylinum BHN2 có kh năng ng dng cho tr bng cho th là cơ s  to ra màng tr bng cho ngưi. Khóa lun tt nghip Chuyên ngành: Vi sinh vt SV: guyễn Duy Khanh 2 Vi mc ích tìm hiu din tích và th tích liên quan n  thoáng khí trong quá trình to màng BC trong iu kin nuôi tĩnh chúng tôi chn  tài: “ ghiên cứu ảnh hưởng của tỷ lệ S/V tới khả năng tạo màng BC từ vi khun Acetobacter xylinum BH2 ” 2. Mục tiêu và ý nghĩa khoa học của đề tài - Nghiên cu nh hưng ca t l S/V ti kh năng to màng BC t vi khuNn A. xylinum BHN2 phân lp t ngun nguyên liu t phòng thí nghim. - Kho sát kh năng to màng BC ca vi khuNn A. xylinum BHN2. - B sung thêm các kin thc v vi khuNn A.xylinum nhm ng dng to màng BC ưc tt nht. 3. ội dung nghiên cứu - Nghiên cu nh hưng ca t l S/V ti kh năng to màng ca vi khuNn A. xylinum BHN2. - Nghiên cu nh hưng ca thi gian nuôi cy n t l S/V thích hp nht n kh năng to màng BC ca chng A. xylinum BHN2. - Nghiên cu nh hưng ca nhit  nuôi cy n t l S/V thích hp nht n kh năng to màng BC ca chng A. xylinum BHN2. - Nghiên cu mt s tính cht vt lý ca màng BC ưc to ra t chng A. xylinum BHN2 t ó nh hưng cho ng dng trong tr bng. Khóa lun tt nghip Chuyên ngành: Vi sinh vt SV: guyễn Duy Khanh 3 PHẦ ỘI DUG CHƯƠG 1. TỔG QUA TÀI LIỆU 1.1. Đại cương về vi khun A. Xylinum và màng BC 1.1.1. Phân loại và đặc điểm hình thái của A. Xylinum Theo h thng phân loi ca nhà khoa hc Bergey thì A.xylinum thuc ging Luận văn tốt nghiệpLỜI CẢM ƠNLời đầu tiên, em xin cảm ơn các thầy cô trường Đại học Bách Khoa Tp.HCM đã tận tình dạy bảo, xây dựng những kiến thức cơ bản cần thiết cho em trong quá trình học tập và nghiên cứu tại trường.Em xin gửi lời cảm ơn sâu sắc nhất đến cô Tôn Nữ Minh Nguyệt và thầy Lê Văn Việt Mẫn vì sự giúp đỡ và hướng dẫn tận tình mà thầy cô đã dành cho em trong suốt quá trình làm luận văn.Mặc dù gặp nhiều khó khăn trong thời gian vừa qua, nhưng sự động viên, giúp đỡ của các thầy cô, bạn bè và gia đình đã giúp em hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Em xin chân thành cảm ơn tất cả những người đã giúp đỡ em hoàn thành tốt luận văn này.Tp Hồ Chí Minh, tháng 1/2008Nguyễn Đức NinhLuận văn tốt nghiệpMỤC LỤCChương 1: GIỚI THIỆU 1 Chương 2: TỔNG QUAN . 3 2.1 TỔNG QUAN VỀ RƯU VANG, NHO VÀ NẤM MEN DÙNG TRONG SẢN XUẤT RƯU VANG . 3 2.1.1 Rượu vang . 3 2.1.2 Nho 4 2.1.3 Nấm men . 8 2.2 CỐ ĐỊNH NẤM MEN 11 2.2.1 Sơ lược một số vấn đề về kỹ thuật cố đònh tế bào . 11 2.2.2 Các chất mang cố đònh nấm men trong sản xuất rượu vang . 15 2.2.3 Cố đònh nấm men trong gel alginate 20 2.2.4 Một số tính chất của nấm men cố đònh 26 2.3 ẢNH HƯƠÛNG CỦA CÁC YẾU TỐ CÔNG NGHỆ ĐẾN ĐỘNG HỌC QUÁ TRÌNH LÊN MEN RƯU VANG 32 2.3.1 Ảnh hưởng của hàm lượng đường 32 2.3.2 Ảnh hưởng của pH . 36 2.3.3 Ảnh hưởng của hàm lượng SO2 . 38 2.3.4 Ảnh hưởng của tannin 40 2.3.5 Ảnh hưởng của nhiệt độ Giáo viên hóng dẫn : TS Ngô Trí TuệSinh viên thực hiện : Lê Thành Trung Lớp : Kiểm toán 40bLời nói đầuHoạt động trong nền kinh tế thị trờng điều quan trọng đối với nhà đầu t, chủ doanh nghiệp và cơ quan nhà nớc về kinh tế tài chính là có đợc các thông tin đáng tin cậy để đa ra quyết định đầu t, quyết định kinh doanh hoặc quyết định quản lý. Với những tác dụng thực tiễn của mình, t vấn tài chính và kiểm toán đã trở thành một nhu cầu không thể thiếu đợc trong nền kinh tế thị trờng. T vấn tài chính và kiểm toán là một điều kiện tích cực đảm bảo cho luật lệ và chuẩn mực kế toán đợc chấp hành nghiêm chỉnh, các số liệu, tài liệu kế toán đợc trung thực hợp lý. Nhìn chung nhu cầu kiểm toán Việt Nam đang ngày càng mở rộng đồng thời sự đòi hỏi tất yếu của chất l-ợng đối với dịch vụ kiểm toán ngày càng cao.Thực hiện một cuộc kiểm toán báo cáo tài chính, công ty kiểm toán phải tiến hành rất nhiều công việc, những công việc này phải đợc tiến hành trong 3 giai đoạn: lập kế hoạch kiểm toán, thực hiện kế hoạch và kết thúc kiểm toán. Trong tổng thể các công việc đợc tiến hành có những công việc chỉ thuộc một trong 3 giai đoạn kiểm toán, nhng cũng có không ít các khâu công việc phải thực hiện xuyên suốt trong cả cuộc kiểm toán nh: Chuẩn bị kiểm toán, bằng chứng kiểm toán, đánh giá hệ thống kiểm soát nội bộ, trọng yếu rủi ro Trong đó vấn đề tìm kiếm và thu thập, đánh giá bằng chứng kiểm toán là công việc hết sức quan trọngmà trong một cuộc kiểm toán báo cáo tài chính kiểm toán viên luôn phải thực hiện. "Chuyên gia kiểm toán thực hiện các chức năng của mình với ý thức nghề nghiệp và với sự tận tụy, điều này cho phép công tác kiểm toán của chuyên gia đạt đ-ợc một mức độ đủ tơng thích với đạo đức nghề nghiệp và các trách nhiệm của chuyên gia. Chuyên gia kiểm toán phải đảm bảo rằng các cộng sự của mình cũng tuân thủ các tiêu chuẩn về chất lợng trong việc thi hành các công việc đợc giao." Kiểm toán viên cần thu thập những bằng chứng kiểm toán đầy đủ và thích hợp thông qua việc thực hiện các phơng pháp tuân thủ và cơ bản. Điều đó giúp kiểm toán viên rút ra các kết luận hợp lý về quá trình kiểm toán làm cơ sở cho việc nhận xét các thông tin tài chính ( Đoạn 15 IAG3 ), Các bằng chứng có hiệu lực đầy đủ đợc thu thập bằng đề án kiểm toán TàI chính1Giáo viên hóng dẫn : TS Ngô Trí TuệSinh viên thực hiện : Lê Thành Trung Lớp : Kiểm toán 40bcách kiểm tra, quan sát điều tra và xác nhận để xây dựng các luận cứ hợp lý cho các nhận xét về báo cáo tài chính đợc kiểm tra ( Chuẩn mực thực hành số 3, trong phụ lục số I.2 ). Trong mẫu báo cáo mới của chuyên gia kiểm toán, đợc áp dụng ngày 31/12/1995, ở đoạn một có câu :" Những chuẩn mực này đòi hỏi phải tuân thủ các phẩm chất nghề nghiệp để có đợc đảm bảo hợp lý rằng các báo cáo tài chính không chứa đựng những sai sót trọng yếu". Trong suốt công tác kiểm toán của mình, chuyên gia kiểm toán thu thập những bằng chứng kiểm toán đầy đủ và thích hợp để hình thành một đảm bảo hợp lý cho phép BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ƯỜNG ĐẠI HỌC BÌNH DƯƠNG TRKHOA CƠNG NGHỆ SINH HỌC WX LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP CỬ NHÂN CNSH KHẢO SÁT KHẢ NĂNG ỨNG DỤNG MÀNG BC LÀM MÀNG LỌC VI SINH TRONG LỌC NƯỚC GVHD: Th.S NGUYỄN MINH KHANG Th.S PHẠM QUỐC VIỆT SVTH: NGUYỄN THỊ THU HIỀN Bình Dương 2009 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC BÌNH DƯƠNG KHOA CÔNG NGHỆ SINH HỌC WX CỬ NHÂN CÔNG NGHỆ SINH HỌC - THỰC PHẨM KHẢO SÁT KHẢ NĂNG ỨNG DỤNG MÀNG BC DÙNG LÀM MÀNG LỌC VI SINH TRONG LỌC NƯỚC Giáo viên hướng dẫn 1) ThS. NGUYỄN MINH KHANG 2) ThS. PHẠM QUỐC VIỆT Bình Dương 2009 - i- Trong suốt gần 4 năm học tập, em đã nhận được rất nhiều sự dìu dắt của tất cả các thầy cơ trong trường. Giúp chúng em nắm vững những kiến thức về chun nghành Cơng Nghệ Sinh Học và chúng em có đủ hành trang để bước vào cuộc sống. Để rồi hơm nay, chúng em, lần đầu tiên được thực hiện một đề tài lớn, tự độc lập nghiên cứu học tập. Chúng em hiểu rõ đây là cơ hội để chúng em vận dụng tất cả những kiến thức đã học vào thực tiễn, trình bày và báo cáo một vấn đề khoa học một cách khoa học, logic. Để có được thành cơng ngày hơm nay. Lời đầu tiên con xin cảm ơn bố me đã ln ủng hộ, động viên và tạo điều kiện cho con hồn thành tốt chương trình học này. Em xin chân thành cảm ơn q thầy cơ giáo Trường Đại Học Bình Dương và đặc biệt là các thầy cơ trong Khoa Cơng Nghệ Sinh Học đã hết lòng truyền đạt các kiến thức và kinh nghiệm q báu trong thời gian em học tại trường. Em xin được bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đến thầy Nguyễn Minh Khang và thầy Phạm Quốc Việt đã hướng dẫn em trong đợt thực tập này và lời cảm ơn đến các anh chị phòng vi sinh khoa Sinh Học Ứng Dụng trường Cao Đẳng Kinh Tế Cơng Nghệ TP Hồ CHÍ MINH. Một lần nữa, em xin chúc tất cả thầy cô cùng bạn bè lời chúc sức khỏe và thành đạt trong cuộc sống ! NHẬN XÉT CỦA GIÁO VIÊN HƯỚNG DẪN 1 \[ …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… . Ngày……Tháng … Năm 2009 - ii- NHẬN XÉT CỦA GIÁO VIÊN HƯỚNG DẪN 2 \[ …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… . Ngày……Tháng … Năm 2009 - iii- NHẬN XÉT CỦA GIÁO VIÊN PHẢN BIỆN UBND Xã Thành Lợi Ban chỉ đạo PCGDTHĐĐT Cộng hoà xã hội chủ nghĩa việt nam Độc lập Tự do Hạnh phúc Thành Lợi, ngày 23 tháng 9 năm 2010. Báo cáo Tình hình thực hiện các mục tiêu phổ cập Giáo dục tiểu học đúng độ tuổi năm 2010 Đơn vị : Xã Thành Lợi I. Đặc điểm tình hình: Xã Thành Lợi có tổng diện tích 1147 ha đất, tổng dân số gần 15 000 dân. Phía đông giáp Xã Tân Thành, phía tây giáp Xã Liên Minh, phía nam giáp Sông Đào, Phía Tây nam giáp xã Đại Thắng, phía bắc giáp Xã Liên Bảo, có đờng sắt bắc nam chạy qua địa bàn. Kinh tế: Nghề thuần nông trồng lúa nớc, khu vực Lê Lợi có làng nghề dệt truyền thống, có chợ có bến đò kinh tế dân sinh đợc ổn định. Quê hơng có truyền thống cách mạng, kháng chiến chống Pháp, chống Mĩ, xã đợc nhà n- ớc tặng thởng danh hiệu anh hùng trong thời kỳ kháng chiến chống Mỹ năm 2010. Nền giáo dục Xã nhà hiếu học tỷ lệ đỗ đại học và cao đẳng hàng năm đều cao, năm sau cao hơn năm trớc. Những thuận lợi và khó khăn: Thuận lợi: Xã có 3 trờng tiểu học đều đạt chuẩn Quốc gia giai đoạn I Các trờng tiểu học trong xã đợc Đảng Uỷ, UBND xã quan tâm và chỉ đạo sâu sát, nhân dân và phụ huynh quan tâm tới công tác giáo dục. Các nhà trờng có đủ đội ngũ giáo viên trình độ chuyên môn đạt chuẩn , nhiệt tình trong công tác. Chất lợng học sinh có nhiều tiến bộ kể cả về chất lợng đại trà và chất lợng học sinh giỏi. Cơ sở vật chất có đủ phòng học cho học sinh học 2 buổi/ngày. Khó khăn: Nhân dân sống thuần nông, làng nghề bị mai một kinh tế còn gặp nhiều khó khăn nên việc quan tâm đến việc học tập của các em học sinh còn nhiều hạn chế. II. Công tác chỉ đạo của cấp Uỷ Đảng, chính quyền địa phơng. Đảng Uỷ và chính quyền đã có nghị quyết chuyên đề về công tác phổ cập. - Có các Văn bản chỉ đạo về công tác giáo dục phổ cập - Phân công trách nhiệm các thành viên ban chỉ đạo. Làm tốt sự phối kết hợp giữa các ban ngành đoàn thể với nhà trờng làm tốt công tác tuyên truyền về công tác phổ cập giáo dục tiểu học. III. Các giải pháp thực hiện. Trờng tăng cờng công tác chỉ đạo công tác phổ cập, thờng xuyên tuyên truyền giáo viên, phụ huynh học sinh hiểu và thực hiện công tác phổ cập giáo dục, không để học sinh bỏ học giữa chừng. Nhà trờng đã kiện toàn ban chỉ đạo phổ cập Hiệu trởng làm trởng ban, hai phó HT làm phó ban, giáo viên đứng lớp làm uỷ viên. Trờng tăng cờng công tác tham mu với chính quyền địa phơng đầu t cơ sở vật chất trờng học kết quả năm học 2009-2010 xây mới và đa vào sử dụng 8 phòng học cao tầng, đầu t trang thiết bị cho các phòng chức năng hoạt động. UBND Xã cắt thêm diện tích đất là 1032m 2 nâng tổng diện tích đất toàn trờng là 4831m 2 , cải tạo khu vệ sinh giáo viên và học sinh, làm mới cổng trờng, tờng bao và đóng thêm 20 bộ bàn ghế 2 chỗ ngồi cho học sinh. Thờng xuyên tu sửa cảnh quan môi trờng s phạm sạch xẽ thoáng mát tiến tới trờng học thân thiện và an toàn phục vụ tốt công tác dạy và học. Tăng cờng công tác sinh hoạt chuyên môn, hội thảo, hội giảng trong trờng nâng cao chuyên môn nghiệp vụ phục vụ tốt công tác dạy và học đáp ứng đợc nhu cầu hiện tại của nhà trờng. Trờng thực hiện tốt việc đổi mới phơng pháp dạy học, dạy theo chuẩn kiến thức kỹ năng, đánh giá học sinh theo Thông t 32 của BGD&ĐT, chống mọi biểu hiện tiêu cực trong thi cử và đánh giá học sinh, trờng không có trờng hợp cha đủ điều kiện cho lên lớp. IV. Quá trình thực hiện và kết quả đạt đợc: 1. Mạng lới trờng lớp, các phòng chức năng, các trang thiết bị: a, Mạng lới trờng lớp: Tổng số 18 phòng học. - Tổng số học sinh 486 em - Tổng số lớp 15 lớp (K1: 3lớp, K2: 3 lớp, K3: 3lớp, CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự - Hạnh phúc Số: /2012/BC - HĐQT V/v: Báo cáo tình hình quản trị công ty bán niên năm 2012 TP.HCM, ngày tháng 07 năm 2012 BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY (6 tháng/năm 2012) Kính gửi: I - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước - Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM Tên công ty đại chúng: Công ty Cổ phần Dịch vụ Xây dựng Địa ốc Đất Xanh Địa trụ sở chính: 27 Định Bộ Lĩnh, P.24, Q Bình Thạnh, TP.HCM Điện thoại: 08 6252 5252 Fax: 08 6285 3917 Email:
- Xem thêm -

Xem thêm:

Hình ảnh liên quan

(bao gồm cả các Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông được thông qua dưới hình thức lấy ý kiến bằng văn bản): - BC QTCT 6Thang2017 Xoathongtin

bao.

gồm cả các Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông được thông qua dưới hình thức lấy ý kiến bằng văn bản): Xem tại trang 1 của tài liệu.
Quản lý hệ thông đo đếm trên mô hình tổ chức Điện - BC QTCT 6Thang2017 Xoathongtin

u.

ản lý hệ thông đo đếm trên mô hình tổ chức Điện Xem tại trang 4 của tài liệu.
cáo tài chính quý 4/2016, đánh giá tình hình tài chính của Công ty trong năm 2016 và báo cáo kêt quả tại ĐHĐCĐ thường niên 2017 của Công ty - BC QTCT 6Thang2017 Xoathongtin

c.

áo tài chính quý 4/2016, đánh giá tình hình tài chính của Công ty trong năm 2016 và báo cáo kêt quả tại ĐHĐCĐ thường niên 2017 của Công ty Xem tại trang 6 của tài liệu.
Trên đây là nội dung báo cáo tình hình quản trị Công ty 6 tháng đầu năm 2017, Công ty cổ phần Điện lực Khánh Hòa kính báo cáo Ủy Ban chứng khoán Nhà nước và Sở Giao dịch chứng khoán TP HCM được biết - BC QTCT 6Thang2017 Xoathongtin

r.

ên đây là nội dung báo cáo tình hình quản trị Công ty 6 tháng đầu năm 2017, Công ty cổ phần Điện lực Khánh Hòa kính báo cáo Ủy Ban chứng khoán Nhà nước và Sở Giao dịch chứng khoán TP HCM được biết Xem tại trang 8 của tài liệu.