0

Dieule chinhthuc KHP lan13

44 61 0

Đang tải.... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 26/10/2017, 00:46

TRƯỜNG ĐẠI HỌC CẦN THƠ CỘNG HỒ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM KHOA CƠNG NGHỆ Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------------------- ---------------------------------- Cần Thơ, ngày 16 tháng 03 năm 2010THƠNG BÁOV/v Tổ chức Lễ Tốt Nghiệp cho sinh viên tốt nghiệp dợt 1 năm 2010 (tháng 04/2010) Căn cứ kế hoạch tốt nghiệp năm học 2009 - 2010 và Qui định của Trường Đại Học Cần Thơ về thời gian phát bằng tốt nghiệp đối với các Khoa trong Trường, đợt 1 (tháng 04/2010), Khoa Cơng Nghệ thơng báo đến tồn thể sinh viên các khố đã có quyết định tốt nghiệp trong năm học 2009-2010 thuộc Khoa Cơng Nghệ (có tên trong Quyết định số 201, số 205, số 208, số 217…ký từ tháng 10/2009 đến tháng 04/2010) như sau: • Lễ phát bằng tốt nghiệp được tổ chức cho tất cả các sinh viên các khố có Quyết định tốt nghiệp trong năm học 2009-2010 từ tháng 10/2009 đến ngày tổ chức Lễ phát bằng. • Buổi Lễ chính thức bắt đầu vào lúc 14 giờ, Thứ Sáu, ngày 02/04/2010, tại Hội trường lớn khu II, Trường Đại Học Cần Thơ.• Từ nay đến sáng ngày 02/04/2010 sinh viên đến Văn Phòng Khoa Cơng Nghệ (gặp cơ Võ Thị Ngọc Nở) để đăng ký dự Lễ phát bằng tốt nghiệp và nộp lệ phí (35.000 đồng). Lưu ý: Sinh viên khơng đăng ký dự lễ sẽ khơng được gọi tên lên lễ đài nhận bằng tốt nghiệp. • Quy định thời gian và một số cơng việc cụ thể trong ngày 02/04/2010 như sau:Thời gian Nội dung Từ 7:30 đến 10:00 - Sinh viên tiếp tục đến Văn phòng Khoa đăng ký dự lễ (đối với sinh viên chưa đăng ký). - Sinh viên đến Phòng Khách - Tầng 2 của Hội Trường Lớn - Khu 2 Trường ĐHCT để nhận lễ phục.Lưu ý: Khi đến nhận lễ phục sinh viên mang theo giấy CMND hoặc bằng lái xe . Sinh viên có thể nhận lễ phục từ 08 giờ ngày 02/04/2010.- Sinh viên đến Văn phòng Khoa Cơng Nghệ để điểm danh, nhận phiếu chỗ ngồi và nộp phiếu khảo sát tình hình sinh viên tốt nghiệp (theo mẫu đính kèm).Lưu ý: Sinh viên khơng đến điểm danh, khơng có phiếu chỗ ngồi, khơng nộp phiếu khảo sát tình hình sinh viên tốt nghiệp và khơng có lễ phục sẽ khơng được đưa vào danh sách gọi tên nhận bằng tốt nghiệp.12:30 Tất cả sinh viên tốt nghiệp có mặt và ổn định chỗ ngồi trong Hội trường lớn để nghe sinh hoạt những nội dung liên quan đến việc nhận bằng tốt nghiệp.13:30 Tất cả sinh viên tốt nghiệp ổn định chỗ ngồi trong hội trường chuẩn bị làm lễ.• Sinh viên thay mặt Khoa Cơng Nghệ kính mời phụ huynh của mình đến dự Lễ. Do tính chất quan trọng của buổi lễ, đề nghị tất cả các sinh viên tốt nghiệp sắp xếp thời gian đến nhận bằng và nghiêm túc thực hiện các nội dung nêu trên. Mọi chi tiết xin liên hệ với Văn Phòng Khoa Cơng Nghệ để biết thêm:Email: btchanh@ctu.edu.vn; ĐT: 071.834267; 071.831530+8330; 071.831530+8211 Trưởng Khoa Cơng Nghệ (đã ký) Nguyễn Minh TríPHIẾU KHẢO SÁT TÌNH HÌNH SINH VIÊN TỐT NGHIỆPNăm học 2009 - 2010Để Khoa có thể liên lạc với các sinh viên đã tốt nghiệp và có cơ sở để cải tiến công tác đào tạo sắp đến, Ban Chủ Nhiệm Khoa đề nghị các sinh viên tốt nghiệp cung cấp các thông tin sau:- Họ và Tên SV:……… ………………………… .- Ngành học: .……………- Khoá:……- Địa chỉ thường trú: ……………………………………………………………………….…… …………………………………………Điện thoại:………………….Email:…………….……… 1. Trình độ ngoại ngữ: bạn đã có chứng chỉ hay trình độ tương đương  A  B  C2. Trình độ tin học: bạn đã có chứng chỉ hay trình độ tương đương  A  B  C3. Hiện tại bạn đã có việc làm hay chưa:  có  chưa có3.1. Nếu bạn chưa có việc làm đề nghị bạn cung cấp các thông tin sau:- Nguyện vọng của bạn là sẽ làm việc cho:  cơ quan nhà nước  doanh nghiệp quốc doanh  Đề án môn học. Ứng dụng mô hình VaR trong phân tích rủi ro. MỤC LỤC I. Giới thiệu về quản trị rủi ro – Mô hình value at rick (VaR) 2. 1. Rủi ro tài chính và quản trị rủi ro .2. 1.1 Rủi ro tài chính .2. 1.2 Quản trị rủi ro .2. 2. Khái quát về mô hình VaR .3. 2.1 Khái niệm VaR .3. 2.2 Mô hình VaR 3. 2.2.1 Mô hình VaR lý thuyết 3. 2.2.2 Mô hình VaR thực hành 4. 2.3 Hạn chế của VaR 7. II. Ứng dụng VaR đánh giá rủi ro cho cổ phiếu KHP .8. 1. Phân tích số liệu .8. 2. Ước lượng VaR 10. 3. Hậu kiểm 12. III. Ứng dụng mô hình VaR trong quản trị rủi ro 13. TÀI LIỆU THAM KHẢO 14. - 1 - Đề án môn học. Ứng dụng mô hình VaR trong phân tích rủi ro. ỨNG DỤNG MÔ HÌNH VALUE AT RISK TRONG PHÂN TÍCH VÀ ĐÁNH GIÁ RỦI RO CỦA CỔ PHIẾU KHP Trong những năm gần đây, thị trường chứng khoán tại Việt Nam đang hoạt động cực kỳ sôi động, những công ty chứng khoán mọc lên như nấm cùng với sự ra đời của rất nhiều các loại cổ phiếu mới. Thị trường chứng khoán cũng là nơi là các nhà đầu tư gặp gỡ trao đổi kinh nghiệm và tìm kiếm những cổ phiếu tốt nhất để khi bán ra thu về mức lợi nhuận cao nhất. Chính vì vậy đã thúc đẩy các nhà đầu tư tìm ra một mô hình để đánh giá mức độ rủi ro của từng cổ phiếu hay mức thiệt hại mà nhà đầu tư có thể gặp phải khi đầu tư vào chứng khoán đó trong một khoảng thời gian nhất định với một mức lãi suất nhất định. Từ đó mô hình VaR (Value at Rick) được sử dụng tại Việt Nam I. Giới thiệu về quản trị rủi ro – Mô hình VaR 1. Rủi ro tài chính và quản trị rủi ro 1.1 Rủi ro tài chính 1.1.1 Khái niệm Rủi ro tài chính (Financial Risk) được quan niệm là hậu quả của sự thay đổi, biến động không lường trước được của giá trị tài sản hoặc giá trị các khoản nợ đối với các tổ chức tài chính và nhà đầu tư trong quá trình hoạt động của thị trường tài chính. 1.1.2. Phân loại rủi ro tài chính Tùy thuộc vào nguyên nhân, nguồn gốc gây ra rủi ro - được gọi là “nhân tố rủi ro”(Risk Factor)- ta có thể phân loại các hình thức, loại hình rủi ro tài chính sau: - Rủi ro thị trường: rủi ro phát sinh do sự biến động về giá cả trên các thị trường tài chính. - Rủi ro thanh khoản: do tính thanh khoản các tài sản không được thực hiện. - Rủi ro tín dụng: do đối tác trong hoạt động tín dụng không có khả năng thanh toán. - Rủi ro hoạt động: do con người Sở giáo dục và đào tạo Đề thi chọn học sinh giỏi lớp 12 THPT Tỉnh ninh bình năm học 2007 - 2008 Môn Vật Lý (Vòng 1) Thời gian làm bài: 180 phút (không kể thời gian giao đề) ( Đề thi gồm 05 bài trong 02 trang) Câu 1 ( 5 điểm): Hai vật m 1 = 4kg và m 2 = 1kg đợc nối với nhau bởi một lò xo có độ cứng k = 400 N/m, khối lợng không đáng kể. Vật m 1 đợc đặt trên mặt phẳng nằm ngang, m 2 có thể dao động tự do trong mặt phẳng thẳng đứng. Bỏ qua mọi ma sát, lấy g = 10 m/s 2 . Nâng m 2 đến vị trí lò xo không biến dạng rồi truyền cho nó vận tốc v 0 hớng thẳng đứng xuống dới. 1. Giả sử m 1 đợc giữ cố định: a) Cho v 0 = 100 cm/s. Biết m 2 dao động điều hoà. Chọn trục toạ độ Ox thẳng đứng hớng xuống dới, O trùng vị trí cân bằng của m 2 , gốc thời gian là lúc truyền vận tốc cho m 2 .Viết phơng trình dao động của m 2 . b) Lập biểu thức tính biên độ dao động của m 2 theo v 0 . 2. Vật m 1 không đợc giữ cố định. Tìm điều kiện của v 0 để khi m 2 dao động m 1 không bị nhấc lên khỏi mặt phẳng ngang. Câu 2 (5 điểm): Cho mạch điện xoay chiều nh hình vẽ: u AB = U 2 sin2 ft (V) trong đó U là hằng số, f có thể thay đổi. Cuộn dây thuần cảm, vôn kế và ampe kế là lí tởng. Lấy 10 2 . 1. Khi tần số dòng điện là f các vôn kế V, V 1 , V 2 lần lợt chỉ các giá trị 37,5V; 50V và 17,5V. a) Hãy chứng minh R 0 b) Biết ampe kế chỉ 0,1A. Tính R, Z L , Z C . 2. Nếu thay đổi tần số dòng điện thì ampe kế có số chỉ cực đại khi tần số là f = 333 Hz . Tính L, C và f ban đầu. Câu 3 ( 4 điểm): Cho mạch điện nh hình vẽ. Hai cuộn dây thuần cảm có độ tự cảm lần lợt là L 1 và L 2 ; tụ có điện dung là C; nguồn có suất điện động là E. Lúc đầu k 1 mở, k 2 đóng. Tại t = 0, ngời ta đồng thời mở k 2 và đóng k 1 . Hãy viết biểu thức của cờng độ dòng điện i 1 , i 2 qua các cuộn dây và xác định giá trị cực đại của chúng. Câu 4 ( 3 điểm): a) Cần phải giữ cố định một điện tích điểm dơng q 1 có trị số nhỏ nhất bằng bao nhiêu tại điểm thấp nhất B của một 1 đề thi chính thức m 1 m 2 k R CL V 1 V 2 V A A B L 2 L 1 k 2 k 1 E C q 2 q 1 R O g m A B mặt cầu nhẵn tâm C, bán kính R, để một quả cầu nhỏ khác có khối lợng m, mang điện tích dơng q 2 nằm cân bằng bền ở điểm cao nhất A. b) Với điều kiện q 1 > q 1 min (tìm đợc ở câu a) chỉ xét dao dộng nhỏ của q 2 xung quanh điểm A khi nó chuyển động trong mặt phẳng thẳng đứng. Chứng minh rằng q 2 dao động điều hoà xung quanh điểm A, tính tần số góc của dao động. Biết biểu thức thế năng tơng tác giữa hai điện tích điểm là: W t = k r qq 21 ( Với q 1 , q 2 là độ lớn các điện tích, r là khoảng cách giữa hai điện tích, k là hằng số điện). Câu 5 ( 3 điểm): Một sợi dây AB dài 2m căng ngang, đầu B cố định, đầu A dao động theo phơng thẳng đứng với tần số f = 50 Hz và biên độ 2 cm. Trên sợi dây hình thành 10 bó sóng mà hai dầu A, B là hai nút. Biết pha ban đầu của dao động ở A bằng 0. 1. Tính bớc sóng và vận tốc truyền sóng trên dây AB. 2. Tìm biểu thức sóng. Tìm công thức xác định vị trí các bụng sóng và bề rộng một bụng sóng. Xác định vận tốc dao động cực đại trên dây. 3. Tính khoảng cách những điểm có biên độ 2 cm đến đầu A. Hết Họ và tên thí sinh : Số báo danh S CMTND . Giám thị số 1 Giám thị số 2 2 PHÒNG HỘI THI GIÁO VIÊN GIỎI HUYỆN Họ tên : .……………………………… Năm học Trường : .………… Đề thi : Lý thuyết Số báo danh : . Thời gian : 60 phút (không kể thời gian phát đề) GT 1 GT 2 Số phách ------------------------------------------------------------------------------------------------------- Điểm bằng số Điểm bằng chữ GK 1 GK 2 Số phách ĐỀ B I/ TRẮC NGHIỆM : Đánh dấu (x) vào trước câu mà anh (chò) cho là đúng nhất. 1. Quyết đònh số 30/2005/QĐ-BGD&ĐT ngày 30/9/2005 của Bộ Giáo dục và Đào tạo quy đònh thời điểm xét khen thưởng cho học sinh là : a) 2 lần/năm (cuối kỳ 1, cuối năm học) b) 3 lần/năm (cuối kỳ 1, cuối kỳ 2, cuối năm học) c) 1 lần/năm (cuối năm học) 2. Vò trí ghi dấu thanh ở chữ ghi tiếng nào đúng : a) Khoẻ b) Khỏe c) Lóa d) Tùy 3. Các từ láy là : a) Thúng mủng, đất đai, đi đứng b) Ồn ào, chim chóc, cong queo c) Khách khứa, tươi tốt, gậy gộc d) Thúng mủng, chôm chôm, ủn ỉn 4. Khi chia nhóm học tập, số học sinh trong 1 nhóm hợp lý nhất là : a) 2 đến 4 người b) 3 đến 8 người c) 4 đến 6 người d) 3 đến 5 người 5. Chương trình Tiểu học hiện hành được chia thành các giai đoạn sau : a) Ba giai đoạn : lớp 1; lớp 2, 3 ; lớp 4, 5 b) Hai giai đoạn : lớp 1, 2, 3 ; lớp 4, 5 c) Hai giai đoạn : lớp 1, 2 ; lớp 3, 4, 5 d) Năm giai đoạn : lớp 1; lớp 2; lớp 3; lớp 4; lớp 5. 6. Điểm mới chủ yếu trong Mục tiêu giáo dục Tiểu học là : a) Tinh giảm những nội dung chiếm nhiều thời lượng, bổ sung những nội dung cập nhật với cuộc sống hiện tại. 1 b) Làm rõ hơn quan điểm giáo dục toàn diện và thiết thực đối với người học; chuẩn bò những kiến thức, kó năng, thái độ để học sinh tiếp tục học lên. ------------------------------------------------------------------------------------------------------- c) Tăng cường các nội dung thực hành vận dụng đồng thời giảm các nội dung lý thuyết khó hoặc chưa thực sự cần thiết học ở Tiểu học. 7. Kế hoạch bài học : a) Kế hoạch bài học trong sách giáo viên hiện nay đã được thiết kế rất công phu giáo viên chỉ cần bám sát sách giáo viên để lập kế hoạch bài học. b) Trong quá trình lên lớp bắt buộc giáo viên phải thực hiện theo kế hoạch bài học đã soạn. c) Là một tài liệu mang tính hướng dẫn cho hoạt động dạy học. 8. Điểm mới trong việc đánh giá học sinh là : a) Đổi mới mục đích của việc đánh giá d) Tất cả đều đúng b) Đổi mới nội dung và công cụ đánh giá e) Tất cả đều sai c) Đổi mới chủ thể đánh giá 9. Khi lập kế hoạch bài học, bạn xác đònh phần nào là quan trọng nhất : a) Phương pháp dạy học b) Nội dung bài học c) Mục tiêu bài học d) Phương pháp đánh giá học sinh 10. Thời lượng kiểm tra đònh kỳ 1 môn a) 40 phút /1 bài kiểm tra/1 lần kiểm tra, đối với tất cả các đối tượng học sinh. b) 60 phút /1 bài kiểm tra/1 lần kiểm tra, đối với tất cả các đối tượng học sinh. c) Đối với học sinh vùng khó khăn và vùng dân tộc, có thể kéo dài thời gian làm bài của học sinh cho phù hợp với thực tế của điạ phương. d) Tất cả đều sai 11. Kiểm tra đònh kỳ môn Tiếng Việt đối với các lớp thay sách : a) Kiểm tra đọc thành tiếng thực hiện đối với từng học sinh ở các khối lớp, qua các tiết ôn tập trong các tuần 9, 18, 27, 35. b) Kiểm tra đọc thành tiếng thực hiện ANSWER KEY 1PRONUNCIATIONI. 1 pt 1. D 2. C 3. D 4. DII. 1.5 pts1. collection 2. warmly 3. careless 4. products 5. weigh 6. surprisingGRAMMARI. 4 pts1. D 2.C 3. B 4.A 5.A 6.D 7.B 8.A9.D 10.B 11.A 12.D 13.C 14.A 15.A 16.BII. 1.5pts1.A 2. B 3.B 4.A 5.B 6.DREADINGI. 2.5pts1.B 2.D 3.A 4.C 5.C 6.B 7.B 8.C 9.A 10.CII. 2.5 pts1.B 2.D 3.B 4.D 5.AIII. 2.5 pts1. kitchen 2. of 3. taken 4. correctly 5. result6. food 7. dangerous 8. on 9. knives 10. oldWRITINGI. 2.5 pts1. He was made to study for his exams by his parents.2. It’s time for us to buy a new cooker. It’s time we bought a new cooker.3. That’s the man (whom) I lent my car to.4. He suggested inviting the Browns to the party on Sunday.5. I was the last person to hear/know about the accident.II. 2 pts
- Xem thêm -

Xem thêm:

Hình ảnh liên quan

II. TÊN, HÌNH THỨC, TRỤ SỞ, CHI NHÁNH, VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN VÀ THỜI - Dieule chinhthuc KHP lan13
II. TÊN, HÌNH THỨC, TRỤ SỞ, CHI NHÁNH, VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN VÀ THỜI Xem tại trang 3 của tài liệu.
II. TÊN, HÌNH THỨC, TRỤ SỞ, CHI NHÁNH, VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN  VÀ  THỜI  HẠN  HOẠT  ĐỘNG  CỦA  CÔNG  TY  - Dieule chinhthuc KHP lan13
II. TÊN, HÌNH THỨC, TRỤ SỞ, CHI NHÁNH, VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN VÀ THỜI HẠN HOẠT ĐỘNG CỦA CÔNG TY Xem tại trang 6 của tài liệu.