0

CV41_hương dan chi so cap Bo.pdf

24 33 0
 • CV41_hương dan chi so cap Bo.pdf

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 25/10/2017, 23:51

SIÊU ÂM BỤNG TRONG CHẤN THƯƠNGHƯỚNG DẪN THỰC HÀNHTHẠC SĨ-BÁC SĨLÊ THANH TOÀNMỤC TIÊU BÀI GIẢNGzPHẦN LÝ THUYẾTMỜI CÁC BS ĐỌC BÀI CỦA BS BÙI PHÚ QUANGĐỌC TÀI LIỆU THAM KHẢOzPHẦN THỰC HÀNHMỤC TIÊU BÀI GIẢNGzĐỐI TƯNG: CÁC BS, CHƯA BIẾT VỀ SIÊU ÂMzNỘI DUNG: zPHẦN 1-ĐẠI CƯƠNG VỀ SIÊU ÂMzPHẦN 2-SIÊU ÂM BỤNG TRONG CHẤN THƯƠNGMỤC TIÊU BÀI GIẢNGzSA bụng: ưu điểm và hạn chế.zHình ảnh SA bình thườngzMột số hình ảnh Siêu âm trong chấnthươngVai trò của SA bụng trong cấp cứChỉ đònh và sử dụng kết quả hợp lý.PHẦN 1-ĐẠI CƯƠNG VỀ SIÊU ÂMPHẦN 1-ĐẠI CƯƠNG VỀ SIÊU ÂMzMÁY SIÊU ÂM GỒM:1-ĐẦU DÒ2-THÂN MÁY3-HIỂN THỊ: MONITOR, MÁY IN, …PHẦN 1-ĐẠI CƯƠNG VỀ SIÊU ÂMĐẦU DÒ SIÊU ÂM1-SECTOR2-CONVEX3-LINER123PHẦN 1-ĐẠI CƯƠNG VỀ SIÊU ÂMzMÁY SIÊU ÂM HOẠT ĐỘNG DỰA TRÊN SÓNG ÂM THANH, CÓ TẦN SỐ CAOzĐẦU DÒ SIÊU ÂM: PHÁT SÓNG SIÊU ÂM VÀTHU NHẬN SÓNG PHẢN HỒIzKHÁM BỤNG: ĐẦU DÒ CÓ TẦN SỐ: 2,5-7,5 MHz zTẦN SỐ CAO: KHÁM ĐƯC VÙNG NÔNGzTẦN SỐ THẤP: KHÁM ĐƯC VÙNG SÂUPHẦN 1-ĐẠI CƯƠNG VỀ SIÊU ÂMPHẦN THÂN MÁY:zCÓ BỘ NGUỒN CUNG CẤP ĐIỆN CHO ĐẦU DÒ.zKHI ĐẦU DÒ THU NHẬN SÓNG PHẢN HỒI SẼ BIẾN THÁNH ĐIỆN ĐƯA VỀ THÂN MÁYzCÓ MỘT MÁY VI TÍNH TRONG THÂN MÁY XƯÛLÝ CHO TA HÌNH ẢNH GỌI LÀ CÁC MODEHÌNH ẢNH SIÊU ÂMz-Mode A.z-Mode B ( 2D )z-Mode TMz-Mode Doppler: D màu, D năng lượngzD phổ, D liên tụcz-Mode 3D, 4D.[...]... liên tụcz-Mode 3D, 4D. PHẦN 1-ĐẠI CƯƠNG VỀ SIÊU ÂMzMÁY SIÊU ÂM GỒM:1-ĐẦU DÒ2-THÂN MÁY3-HIỂN THỊ: MONITOR, MÁY IN, … MỤC TIÊU BÀI GIẢNGz SA bụng: ưu điểm và hạn chế.zHình ảnh SA bình thườngzMột số hình ảnh Siêu âm trong chấnthươngVai trò của SA bụng trong cấp cứChỉ định và sử dụng kết quả hợp lý. CT THẬN-MÁU TỤ QUANH THẬN 3D-4D TDMP CHẤN THƯƠNG BỤNG KÍNzCHUNG CHO CẢ TỔN THƯƠNG... CHO TA HÌNH ẢNH GỌI LÀ CÁC MODE VỊ TRÍ TÌM DỊCH Ổ BỤNG PHẦN 1-ĐẠI CƯƠNG VỀ SIÊU ÂM ASCITES PHẦN 1-ĐẠI CƯƠNGƯU ĐIỂMzKHÔNG XÂM LẤN-KHÔNG CHẢY MÁUzTHỜI GIAN THỰC (REAL TIME)zKHÔNG ĐỘC HẠI-> ;SA CHO TRẺ EM-THAIzKHÔNG CẦN CHUẨN BỊ BNzGIÁ THÀNH THẤPzTẠI GIƯỜNG NỨT BAO LÁCH ASCITES-DỊCH Ổ BỤNG-ECHO TRỐNG DOPPLER MOD A MÁU TỤ TRONG LÁCH CHẤN THƯƠNG TẠNG ĐẶCzXUẤT HUYẾT NỘI->ASCITESzTỔN... GIẢNGzPHẦN LÝ THUYẾTMỜI CÁC BS ĐỌC BÀI CỦA BS BÙI PHÚ QUANGĐỌC TÀI LIỆU THAM KHẢOzPHẦN THỰC HAØNH MÁU TỤ QUANH LÁCH BÓNG LƯNG SẠCH HƠI TỰ DO TRONG Ổ BỤNG ASCITES-MÁU TỤ TRONG LÁCH TỤ DỊCH QUANH THẬN SAU CT Thẩm định Hồ sơ mời thầu (HSMT) xây lắp (cấp Bộ)* Thông tin Lĩnh vực thống kê: Đấu thầu Cơ quan có thẩm quyền quyết định:Đơn vị được giao nhiệm vụ thẩm định của các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Đơn vị được giao nhiệm vụ thẩm định của các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ Cách thức thực hiện:Qua Bưu điện Trụ sở cơ quan hành chính Thời hạn giải quyết:Tối đa 20 ngày Đối tượng thực hiện: Tổ chức TTHC yêu cầu trả phí, lệ phí: Không Kết quả của việc thực hiện TTHC:Báo cáo thẩm định HSMT Các bước Tên bước Mô tả bước 1. Đơn vị được giao làm Chủ đầu tư trình HSMT 2. Đơn vị được giao nhiệm vụ thẩm định tiến hành thẩm định HSMT; Đơn vị được giao nhiệm vụ thẩm định trình báo cáo thẩm định HSMT lên Lãnh đạo Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ Hồ sơ Thành phần hồ sơ 1. Hồ sơ mời thầu; Căn cứ lập HSMT: Quyết định đầu tư và các tài liệu để ra quyết định đầu tư; Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, Giấy chứng nhận đầu tư; Kế hoạch đấu thầu được duyệt; Các quy định của pháp luật về đấu thầu và các quy định của pháp luật liên quan; điều ước quốc tế hoặc văn bản thỏa thuận quốc tế (nếu có) đối với các dự án sử dụng vốn ODA; Các chính sách của Nhà nước về thuế, tiền lương, ưu đãi trong đấu thầu quốc tế hoặc các quy định khác liên quan Số bộ hồ sơ: 01 Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai Văn bản qui định 1. Mẫu hồ sơ mời thầu xây lắp Quyết định 731/2008/QĐ-BKH củ . Yêu cầu Yêu cầu hoặc điều kiện để thực hiện TTHC: Không Phát hành Hồ sơ mời thầu (HSMT) (Cấp Bộ)* Thông tin Lĩnh vực thống kê:Đấu thầuCơ quan có thẩm quyền quyết định:Chủ đầu tư Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Ban quản lý dự án, Đơn vị được giao làm chủ đầu tư; Cách thức thực hiện:Trụ sở cơ quan hành chính Thời hạn giải quyết: - Đối với đấu thầu trong nước dành cho các gói thầu thông thường: Tối thiểu 10 ngày kể từ khi thông báo mời thầu lần đầu đối với đấu thầu rộng rãi hoặc tối thiểu 5 ngày kể từ khi gửi thư mời thầu đối với đấu thầu hạn chế hoặc đấu thầu rộng rãi đã qua sơ tuyển sẽ phát hành HSMT cho tới trước thời điểm đóng thầu (Tối thiểu là 15 ngày); - Đối với đấu thầu trong nước dành cho gói thầu quy mô nhỏ: Kể từ khi thông báo mời thầu lần đầu đối với đấu thầu rộng rãi hoặc từ khi gửi thư mời thầu đối với đấu thầu hạn chế hoặc đấu thầu rộng rãi đã qua sơ tuyển sẽ phát hành HSMT cho tới trước thời điểm đóng thầu (Tối thiểu là 10 ngày); - Đối với đấu thầu quốc tế: Tối thiểu 10 ngày kể từ khi thông báo mời thầu lần đầu đối với đấu thầu rộng rãi hoặc tối thiểu 7 ngày kể từ khi gửi thư mời thầu đối với đấu thầu hạn chế hoặc đấu thầu rộng rãi đã qua sơ tuyển sẽ phát hành HSMT cho tới trước thời điểm đóng thầu (Tối thiểu là 30 ngày); Đối tượng thực hiện:Tổ chứcTTHC yêu cầu trả phí, lệ phí: Tên phí Mức phí Văn bản qui định 1. chi phí thẩm định Mức giá bán một bộ hồ sơ mời thầu (bao gồm cả thuế), trừ gói thầu dịch vụ tư vấn, do chủ đầu tư quyết định căn cứ quy mô, tính chất của gói thầu nhưng tối đa là 1.000.000 đồng đối với đấu thầu trong nước; đối với đấu thầu quốc tế mức giá bán theo thông lệ đấu thầu quốc tế. Nghị định 58/2008/NĐ-CP của C Kết quả của việc thực hiện TTHC: Giấy xác nhận Các bước Tên bước Mô tả bước 1. Bên mời thầu thông báo mời thầu rộng rãi hoặc gửi thư mời thầu cho nhà thầu trong danh sách mời tham gia đấu thầu; 2. Bên mời thầu bán HSMT tới trước thời điểm đóng thầu cho các nhà thầu tham gia đấu thầu rộng rãi, cho các nhà thầu trong danh sách mời tham gia đấu thầu (trường hợp áp dụng thủ tục sơ tuyển, lựa chọn danh sách nhà thầu mời tham gia đấu thầu đối với gói thầu tư vấn) Hồ sơ Thành phần hồ sơ 1. Hồ sơ mời thầu 2. Số bộ hồ sơ: Bằng số lượng nhà thầu mua HSMT (bộ) Yêu cầu Yêu cầu hoặc điều kiện để thực hiện TTHC: Không Tiếp nhận, hồ sơ đề nghị khen thưởng (cấp Bộ) Thông tin Lĩnh vực thống kê: Thi đua khen thưởng Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch thành phố. Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch thành phố. Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan hành chính Thời hạn giải quyết: Trong vòng 40 ngày làm việc đối với cấp Bộ Đối tượng thực hiện: Tổ chức TTHC yêu cầu trả phí, lệ phí: Không Kết quả của việc thực hiện TTHC: Quyết định hành chính Các bước Tên bước Mô tả bước 1. Bước 1 Chuẩn bị đầy đủ hồ sơ, thủ tục theo quy định. 2. Bước 2 Nộp hồ sơ tại Bộ phận Thi đua-phòng Tổ chức Cán bộ (phòng số 22, lầu 1) tại số 164 đồng Khởi, phường Bến Nghé, quận 1. Khi nhận hồ sơ, cán bộ tiếp nhận và trả kết quả kiểm tra thành phần hồ sơ theo quy định: - Trường hợp thành phần hồ sơ đầy đủ, cán bộ tiếp nhận ký nhận hồ sơ. - Trường hợp thành phần hồ sơ chưa đầy đủ thì cán bộ tiếp nhận hướng dẫn đương sự hoàn thiện thành phần hồ sơ. 3. Bước 3 Thông báo kết quả đề xuất khen thưởng. * Thời gian tiếp nhận và trả kết quả vào các ngày trong tuần từ thứ hai đến thứ sáu: - Sáng từ 7h30 đến 11h30. - Chiều từ 13h30 đến 17h00. Hồ sơ Thành phần hồ sơ 1. + Tờ trình; 2. + Biên bản họp Hội đồng Thi đua Khen thưởng của đơn vị; 3. + Bản báo cáo tóm tắt thành tích (có xác nhận của đơn vị hoặc đơn vị chủ quản); 4. + Bản đề cương báo cáo chi tiết (có xác nhận của đơn vị hoặc đơn vị chủ quản); 5. + (Tập thể là những đơn vị sự nghiệp có thu và nộp thuế cần phải có bản xác nhận thuế của đơn vị thuế). Số bộ hồ sơ: 04 bộ. Yêu cầu Yêu cầu hoặc điều kiện để thực hiện TTHC: Không B GIÁOăDCăVẨăẨOăTO TRNGăI HC KINH T THẨNHăPH H CHệăMINH oOo NGăTỐNGăLINH PHỂNăTệCHăS TÁCăNGăCÁCăCH S CA B BA BT KH THIăN LMăPHÁTăVẨăTNGăTRNG KINH T TI VIT NAM LUNăVNăTHCăSăKINHăT TP. H CHệăMINHă- NMă2013 B GIÁOăDCăVẨăẨOăTO TRNGăI HC KINH T THẨNHăPH H CHệăMINH oOo NGăTỐNGăLINH PHỂNăTệCHăS TÁCăNGăCÁCăCH S CA B BA BT KH THIăN LMăPHÁTăVẨăTNGăTRNG KINH T TI VIT NAM ChuyênăngƠnh:ăTƠiăchínhăậ NgơnăHƠng Mưăs: 60340201 LUNăVNăTHCăSăKINHăT Ngiăhng dn khoa hc: TS.ăTHỂNăTH THU THY TP. H CHệăMINHă- NMă2013 LIăCAMăOAN  u cc thc hi n, k th c tin nn kinh t Vii s ng dn khoa hc c Thu Th liu, kt qu u s dng trong lu dn m, n g. TP. H 9    i MC LC MC LC i DANH MCăCÁCăT VIT TT v DANH MCăCÁCăBIUă vi DANH MCăCÁC BNG vii DANH MCăCÁCăHỊNHăV viii LI M U 1 1.ăLỦădoălaăchnăđătƠi 1 2.ăCơuăhiănghiênăcu 2 3.ăMcătiêuănghiênăcu 2 4.ăiătngănghiênăcu 2 5.ăPhngăphápănghiênăcu 3 6.ăDăliuănghiênăcu 3 7.ăKtăcuălunăvn 3 CHNGă1 TNG QUAN V S TÁCăNGăCÁCăCH S CA B BA BT KH THI N LMăPHÁTăVẨăTNGăTRNG KINH T 4 1.1ăTngăquanăvăcácăchăsăcaăbăbaăbtăkhăthi 4  4 -m kht b ba bt kh thi 4  4  7  8 1.2ăTngăquanăvălmăphátăvƠătngătrngăkinhăt 11 ii  11  11  11 1.3ăSătácăđngăcácăchăsăcaăbăbaăbtăkhăthiăđnălmăphátăvƠătngătrngă kinhăt 13 1.4ăSăcnăthităphiănghiênăcuăsătácăđngăcácăchăsăcaăbăbaăbtăkhăthiă đnălmăphátăvƠătngătrngăkinhăt. 16 Kt lunăchngă1 20 CHNGă2 PHỂNă TệCHă S TÁCă NGă CÁCă CH S CA B BA BT KH THI N LMăPHÁTăVẨăTNGăTRNG KINH T TI VIT NAM 21 2.1ăThcătrngălmăphátăvƠătngătrngăkinhătătiăVităNam 21 2.2ă Thcă trngă điuă hƠnhă chínhă sáchă tă giá,ă chínhă sáchă tă doă hóa luơnă chuynăvnăvƠăchínhăsáchătinătătiăVităNam 25  25  31 2.2.2.1 Thc tri vt Nam 31 2.2.2.2 Thc tri vc  34   37 2.3ăPhơnătíchăsătácăđngăcácăchăsăcaăbăbaăbtăkhăthiăđnălmăphátăvƠă tngătrngăkinhătătiăVităNam 40  40 nh 41  d liu 41 2.3.1.3 Kt qu kinh s tn ti ca b ba bt kh thi 46 iii   48 nh 48 2.3.2.2 S ling 49 2.3.2.3 Kt qu ki s ca b ba bt kh n lm  49 2.3.2.4 Kt qu ki s ca b ba bt kh  ng kinh t 53 Kt lunăchngă2 57 CHNGă3 GIIăPHÁPăGIAăTNGăTÁCăNGăTệCHăCCăCÁCăCH S CA B BA BT KH THI NHM KIMă SOÁTă LMă PHÁTă VẨă THÚCă Yă TNGă TRNG KINH T TI VIT NAM 58 3.1ănhăhngăvƠămcătiêuălmăphátăvƠătngătrngăkinhătătiăVităNam . 58 3.2ăNhómăgiiăphápăđiăviăchínhăsáchătăgiá 59 
- Xem thêm -

Xem thêm:

Hình ảnh liên quan

§. | TCTP 1.42 - Mức độ đa |- Các báo cáo CCHC |- Nếu tuyên truyền CCHC băng ít nhất một trong ba hình thức sau: (1) - CV41_hương dan chi so cap Bo.pdf

1.42.

Mức độ đa |- Các báo cáo CCHC |- Nếu tuyên truyền CCHC băng ít nhất một trong ba hình thức sau: (1) Xem tại trang 4 của tài liệu.
thanh, truyền hình, thì điểm đánh giá là 0,5; - CV41_hương dan chi so cap Bo.pdf

thanh.

truyền hình, thì điểm đánh giá là 0,5; Xem tại trang 5 của tài liệu.
_ Yêu cầu: Tổ chức thực hiện đầy đủ các hình thức, quy trình tiếp nhận PAKN của cá nhân, tổ chức về TTHC theo quy định tại Nghị định số 20/2008/NĐ-CP và Nghị định số 63/2010/NĐ-CP của Chính - CV41_hương dan chi so cap Bo.pdf

u.

cầu: Tổ chức thực hiện đầy đủ các hình thức, quy trình tiếp nhận PAKN của cá nhân, tổ chức về TTHC theo quy định tại Nghị định số 20/2008/NĐ-CP và Nghị định số 63/2010/NĐ-CP của Chính Xem tại trang 10 của tài liệu.
hình thức thi trên máy | quả theo dõi, kiêm tra |- Nếu chưa áp dụng thì điểm đánh giá là 0. - CV41_hương dan chi so cap Bo.pdf

hình th.

ức thi trên máy | quả theo dõi, kiêm tra |- Nếu chưa áp dụng thì điểm đánh giá là 0 Xem tại trang 16 của tài liệu.
4.2 Kiểm tra tình hình tô chức và hoạt động của các cơ quan, đơn vị thuộc bộ (Vụ, Cục, - CV41_hương dan chi so cap Bo.pdf

4.2.

Kiểm tra tình hình tô chức và hoạt động của các cơ quan, đơn vị thuộc bộ (Vụ, Cục, Xem tại trang 21 của tài liệu.
7.14 | Áp dụng hình thức thi trên máy tính trong các kỳ thi tuyển dụng, thi nâng ngạch công chức và thi thăng hạng viên chức - CV41_hương dan chi so cap Bo.pdf

7.14.

| Áp dụng hình thức thi trên máy tính trong các kỳ thi tuyển dụng, thi nâng ngạch công chức và thi thăng hạng viên chức Xem tại trang 23 của tài liệu.