0

Nội thất nhà hàng phương đông

49 180 0
  • Nội thất nhà hàng phương đông

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 16/09/2017, 22:20

p m ĐẠI HỌC KỸ THUẬT CỒNG NGHỆ KHOA MỸ THUẬT CƠNG NGHIỆP ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP NỘI THẤT NHÀ HÀNG PHƯƠNG ĐƠNG thư v iệ n — ! TRƯỜNG ĐH KỸ ĨHĨ CỒNG NGHỆ TP.HCM ; s in / ir n h ò S GVHD : Thầy Đinh Anh Tuấn SVTH : Phạm Trung Duy Vũ MSSV : 106301153 Lớp : 06DNT2 TP.HCM 01/2011 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC KỶ THUẬT CỒNG NGHỆ TP HCM CỘNG HỊA XẢ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự - Hạnh phúc KHOA :MỲ THUẬT CƠNG NGHIỆP BỘ MƠN: THIẾT KẾ n ộ i t h t NHIỆM VỤ ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP PHẠM TRUNG DUY v ũ NGÀNH: Thiết Kế Nội Thất HỌ VÀ TÊN: 106301153 06DNT2 MSSV: LỚP: ỉ Đầu đề Đồ án tốt nghiệp: Nội thất nhà hàng Phương Đơng Nhiệm vụ (u cầu nội dung sơ" liệu ban đầu): - Tiền sảnh - Sảnh - Bar - Hoa viên - Khu vệ sinh Ngày hồn thành nhiệm vụ: ngày 03 tháng 01 năm 2011 Họ tên người hướng dẫn Phần hướng dẫn Thầy Đinh Anh Tn thiết kế nội thất 100% Nội dung u cầu ĐATN thơng qua Bộ mồn Ngày tháng năm 20 CHỦ NHIỆM BỘ MƠN NGƯỜI HƯỚNG DẪN (Ký ghi rõ họ tên) (Ký ghi rõ họ tên) PHẦN DÀNH CHO KHOA, BỘ MƠN Người duyệt (chấm sơ b ộ ): Đơn vị: Ngày bảo vệ: Điểm tổng kết: Nơi lưu trữ Đồ án tốt nghiệp: NHẬN XÉT CỦA GIÁO VIÊN NHÀ HÀNG PHƯƠNG ĐƠNG MỤC LỤC A Phần mở đầu Lý chọn đề tài -3 Mục đích - Ý nghĩa thực tiễn đề tàỉ -5 B Nộỉ dung nghiên cứu đồ án Tổng quan nhà hàng 1.1 Định nghĩa nhà hàng 1.2 Lịch sử nhà hàng -9 1.3 Phân loại nhà hàng Giới hạn đồ án 10 - 12 13 Hưđng nghiên cứu cụ thể - Ý tưởng thiết k ế 3.1 Vật liệu 3.2 Họa tiết - hoa văn 3.3 Ánh sáng c Thuyết minh đồ án D Kết Luận -1 15 - 16 17 18-44 45 NHÀ HÀNG PHƯƠNG ĐƠNG A Phần m đầu : Ly chon đề t i : “Phương Đơng” thuật ngữ bao hàm rộng rãi đề cập tới nhiều văn minh, văn hóa, tư tưởng tập tục, vật chất, hội họa, kiến trúc, tơn giáo, cấu trúc xã hội, triết học địa lý phương Đơng Mà cụ thể Châu Á : tiểu lục địa Ẩn Độ, vùng Viễn Đơng, khu vực Trung - Cận Đơng, Trung Á, đơi bao gồm nhiều vùng Thiên Chúa giáo thơng Nga, nước Đơng Âu Hình 1: Một cơng trình điển hình Phương Đơng NHÀ HÀNG PHƯƠNG ĐƠNG Hình 2: Cơng trình điển hình Án Độ Là văn minh lâu đời nhân loại, Phương Đơng mang nét cổ kính huyền bí Người phương Đơng trọng phía thân, thầm kín chịu đựng, có ý thức hệ đồn kết xã hội cao Các tơn giáo chủ yếu phương Đơng là: Phật giáo, Nho giáo, Lão giáo, Hồi giáo, Ấn Độ giáo, v v pha trộn lẫn đưa đẹp tinh túy phương Đơng, v ẫ n nhiều bí ẩn phương Đơngphương Tây nói riêng nhân loại nói chung chưa thể khám phá NHÀ HÀNG PHƯƠNG ĐƠNG Mục đích - Ỷ nghĩa thực tiễn để t i : Đem nét đẹp cổ kính huyền bí Phương Đơng vào khơng gian nội thât đại, khơng mới, ln ý tưởng mang lại nhiều đột phá Trong bơi cảnh đại ngày nay, mà phong cách thiết kê mang hướng, dáng dâp phương Tây ngày nhiều việc lưu giữ tinh tinh hoa văn hóa phương Đơng vào kiến trúc - nội thât mang ý nghĩa nhân văn sâu sắc Đó khơng bảo tồn văn hóa lâu đời phát huy hay đẹp văn hóa vào thở sơng đại Hình : Khơng gian nhả Việt Nam c ổ NHÀ HÀNG PHƯƠNG ĐƠNG Người Á Đơng ln u tự hào với văn hóa Được đắm chìm khơng gian nội thất đậm đà hương vị Á Đơng mang lại cho người Á Đơng cảm xúc nồng nàn, vừa n bình vừa tĩnh Còn đốì với nhửng người khách đến từ phương Tây, khơng gian Đơng Phương huyền bí, cổ kính đầy thú vị, phương Đơng mà họ ln tơn trọng tò mò khám phá Hình 4, 5: Văn hóa Á Đỏng Hình : Tơn giáo NHÀ HÀNG PHƯƠNG ĐƠNG B Nơi dung nghiên cứu đồ án : L Tổng quan vế nhà hàng : LI Đinh nghĩa nhà hàng : Nhà hàng nơi phục vụ ăn, nước uống tráng miệng cho khách hàng.Nhà hàng phục vu bữa ăn chỗ có sơ" mơ hình nhà hàng phục vụ bữa ăn để khách mang giao hàng trực tiếp.Tùy vào đối tượng hướng đến mà nhà hàng đa dạng hình thức dịch vụ phong cách ăn Hình : Nhà hàng phục vụ chỗ NHÀ HÀNG PHƯƠNG ĐƠNG Hình 42 : Phối cảnh sảnh Hình 43 : Phơi cảnh sảnh 31 NHÀ HÀNG PHƯƠNG ĐƠNG Khu vực VIP tách biệt khỏi phần lại sảnh trụ kính màu, tựa theo khung đà cột sơn đỏ, có hàng mái ngói cổ kính Khu VIP chia hai phần, phần dành cho bàn 10 người phần dành cho bàn 12 người Hình 44 : Khu vực VIp hàn 10 người Hình 45 : Khu vực hàn 12 người NHÀ HÀNG PHƯƠNG ĐƠNG Hình 46 : Khu vực hàn 12 người Hình 47 : Mặt sảnh NHÀ HÀNG PHƯƠNG ĐƠNG Bar Khu vực bar gồm loại bàn, bàn dành cho người bàn dành cho 4-5 người Tuy mang nhiều nét đại, khơng gian bar có hồn văn hóa phương Đơng Quầy bar thiêt k ế đơn giản, tao nhã, điểm thêm họa tiêt mang dáng dâp kiểu chữ tượng hình Á Đơng Mảng tường lớn bar làm bật có hộc để hộp nến, thể nét văn háo tơn giáo tâm linh Á Đơng Hình 48 : Phơi cảnh har 34 NHÀ HÀNG PHƯƠNG ĐƠNG Hình 49 : Phối cảnh har Hình 50 : Phối cảnh har 35 NHÀ HÀNG PHƯƠNG ĐƠNG Hình 51 : Phối cảnh har Hình 52 : Phối cảnh har 36 NHÀ HÀNG PHƯƠNG ĐƠNG I Từ bar thơng khu vực hoa viên nhà hàng, phần giao hai khơng gian cửa kính với khung gỗ theo kiểu truyền thơng Khách hàng dễ dàng chiêm ngưỡng vẻ đẹp biển thời điểm ngày ỏ vị trí Hình 53 : Phơi cảnh har NHÀ HÀNG PHƯƠNG ĐỒNG I Hoa viên : Là khu vực dành cho khách thích khơng khí sân vườn, thiên nhiên lành, hoa viên bơ" trí nhiều hoa, tre trúc, Ngồi ra, hoa viên liền kề sát bên Bãi Tiên, khách ngắm biển xanh thơ mộng thưởng thức gió biển Nha Trang nồng nàn, mát rượi Hình 54 : Phối cảnh hoa viên NHÀ HÀNG PHƯƠNG ĐƠNG Hình 55 : Phối cảnh hoa viên Hình 56 : Phối cảnh hoa viên NHÀ HÀNG PHƯƠNG ĐƠNG m Hình : Phổi cảnh hoa viên Hình 58 : Phối cảnh hoa viên 40 NHÀ HÀNG PHƯƠNG ĐƠNG I Dưới mái hiên dãy bàn ghế salon, dành cho nhóm khách đơng người Hình 59 : Phơi cảnh hoa viên NHÀ HÀNG PHƯƠNG ĐƠNG I Khu vê sinh : L a y ý tồơũng tõ0 kiến trúc cõ ũ a troon cu ü a AL) N o â n g Ia0m ch u ũ haĩo, khu ve ã sinh cu ũ a n h a h a n g taĩo ne ân m ỗt sởi' h o c háo, phá ca ù ch ch o kh o n g gian C o â n g n a ê n g ch ie u s a ù n g cu ũ a khu v e ã sin h h ĩc he â tho đ e o n m e c h ch u y e â n d u ĩn g haũm nhiềm A Ù n h s a ù n g v a o n g n h e ĩ n h a o n g h o o a q u ye ă n cu o n g c a ù c ho ía tiết tinh xa ũ o co d a , tõ o n g taĩo m ỗt ve ũ h eĩp phõ ơng N o ân g h u ye àn aũ o v a o h a ã m hao Hình 60 : Phối cảnh khu vệ sinh NHÀ HÀNG PHƯƠNG ĐƠNG Hình 62 : Phối cảnh khu vệ sinh 43 NHÀ HÀNG PHƯƠNG ĐƠNG Hình 64 : Phơi cảnh khu vệ sinh 44 NHÀ HÀNG PHƯƠNG ĐƠNG D.Kết ln : Phương Đơng huyền bí với văn hóa lịch sử đồ sộ đáng ngưỡng mộ ln đề tài bất tận cho ý tưởng thiết k ế nói chung, nội thât nói riêng Trong xu hướng đại hóa, tồn cầu hóa nay, nhiều phong cách lên, nhiều trào lưu cucín mât giá trị cũ Đồ án mong muốn sử dụng nét đẹp truyền thơng, giá trị văn hóa lâu đời Á Đơng để tạo nên khơng gian nội thât đại, sử dụng cho mục đích, nhu cầu đại, để giá trị tinh thần từ ngàn xưa khơng bị chìm vào qn lãng /v ' HET 45 ... hàng hình thường 10 NHÀ HÀNG PHƯƠNG ĐÔNG Nhà hàng gia đình : Là loại nhà hàng có thực đơn giá cô" định Nhà hàng thường hộ gia đình mở để kinh doanh Nhà hàng thức ăn nhanh : Nhà hàng phục vụ thức... tiếp.Tùy vào đối tượng hướng đến mà nhà hàng đa dạng hình thức dịch vụ phong cách ăn Hình : Nhà hàng phục vụ chỗ NHÀ HÀNG PHƯƠNG ĐÔNG 1.2 Llch sử nhà hàng ; Châu Á : Nhà hàng xuâ"t Trung Quốc từ lâu... Áo có nhà hàng Stiftskeller St Peter tồn quán trọ Hình 10 : Nhà hàng Stiftskeller St Peter, Áo NHÀ HÀNG PHƯƠNG ĐÔNG Bắc Mỹ : Mô hình nhà hàng nhanh chóng lan rộng toàn giới Tại Hoa Kỳ, nhà hàng
- Xem thêm -

Xem thêm: Nội thất nhà hàng phương đông , Nội thất nhà hàng phương đông ,

Hình ảnh liên quan

Hình 2: Cơng trình điển hình của Án Độ - Nội thất nhà hàng phương đông

Hình 2.

Cơng trình điển hình của Án Độ Xem tại trang 7 của tài liệu.
Hình 3: Khơng gian nhả Việt Nam cổ - Nội thất nhà hàng phương đông

Hình 3.

Khơng gian nhả Việt Nam cổ Xem tại trang 8 của tài liệu.
Hình 8: Nhà hàng phục vụ tại chỗ - Nội thất nhà hàng phương đông

Hình 8.

Nhà hàng phục vụ tại chỗ Xem tại trang 10 của tài liệu.
Hình 9: Hình vẽ nhà hàng thời Tống - Nội thất nhà hàng phương đông

Hình 9.

Hình vẽ nhà hàng thời Tống Xem tại trang 11 của tài liệu.
Hình 10 : Nhà hàng Stiftskeller St. Peter, Áo - Nội thất nhà hàng phương đông

Hình 10.

Nhà hàng Stiftskeller St. Peter, Áo Xem tại trang 12 của tài liệu.
Hình ¡ 2: Cửa hàng KFC - Nội thất nhà hàng phương đông

nh.

¡ 2: Cửa hàng KFC Xem tại trang 15 của tài liệu.
Hình 19 : Ánh sáng tạo điểm nhấn ấn tượng - Nội thất nhà hàng phương đông

Hình 19.

Ánh sáng tạo điểm nhấn ấn tượng Xem tại trang 21 của tài liệu.
Hình 23 : Mặt tiền cơng trình - Nội thất nhà hàng phương đông

Hình 23.

Mặt tiền cơng trình Xem tại trang 25 của tài liệu.
Hình 2 5: Phối cảnh tiền sảnh - Nội thất nhà hàng phương đông

Hình 2.

5: Phối cảnh tiền sảnh Xem tại trang 26 của tài liệu.
Hình 26 : Phối cảnh tiền sảnh - Nội thất nhà hàng phương đông

Hình 26.

Phối cảnh tiền sảnh Xem tại trang 27 của tài liệu.
Hình 2 7: Khu vực nhà hàng tiền sảnh - Nội thất nhà hàng phương đông

Hình 2.

7: Khu vực nhà hàng tiền sảnh Xem tại trang 27 của tài liệu.
Hình 28 : Phối cảnh tiền sảnh - Nội thất nhà hàng phương đông

Hình 28.

Phối cảnh tiền sảnh Xem tại trang 28 của tài liệu.
Hình 3 1: Phối cảnh tiền sảnh - Nội thất nhà hàng phương đông

Hình 3.

1: Phối cảnh tiền sảnh Xem tại trang 29 của tài liệu.
Hình 3 5: Phơi cảnh sảnh chính - Nội thất nhà hàng phương đông

Hình 3.

5: Phơi cảnh sảnh chính Xem tại trang 31 của tài liệu.
Hình 34 : Phối cảnh sảnh chính - Nội thất nhà hàng phương đông

Hình 34.

Phối cảnh sảnh chính Xem tại trang 31 của tài liệu.
Hình 4 1: Phối cảnh sảnh chính - Nội thất nhà hàng phương đông

Hình 4.

1: Phối cảnh sảnh chính Xem tại trang 34 của tài liệu.
Hình 40 : Phơi cảnh sảnh chính - Nội thất nhà hàng phương đông

Hình 40.

Phơi cảnh sảnh chính Xem tại trang 34 của tài liệu.
Hình 43 : Phơi cảnh sảnh chính - Nội thất nhà hàng phương đông

Hình 43.

Phơi cảnh sảnh chính Xem tại trang 35 của tài liệu.
Hình 4 2: Phối cảnh sảnh chính - Nội thất nhà hàng phương đông

Hình 4.

2: Phối cảnh sảnh chính Xem tại trang 35 của tài liệu.
Hình 44 : Khu vực VIp hàn 10 người - Nội thất nhà hàng phương đông

Hình 44.

Khu vực VIp hàn 10 người Xem tại trang 36 của tài liệu.
Hình 4 7: Mặt bằng sảnh chính - Nội thất nhà hàng phương đông

Hình 4.

7: Mặt bằng sảnh chính Xem tại trang 37 của tài liệu.
Hình 46 : Khu vực hàn 12 người - Nội thất nhà hàng phương đông

Hình 46.

Khu vực hàn 12 người Xem tại trang 37 của tài liệu.
Hình 48 : Phơi cảnh har - Nội thất nhà hàng phương đông

Hình 48.

Phơi cảnh har Xem tại trang 38 của tài liệu.
Hình 49 : Phối cảnh har - Nội thất nhà hàng phương đông

Hình 49.

Phối cảnh har Xem tại trang 39 của tài liệu.
Hình 50 : Phối cảnh har - Nội thất nhà hàng phương đông

Hình 50.

Phối cảnh har Xem tại trang 39 của tài liệu.
Hình 5 1: Phối cảnh har - Nội thất nhà hàng phương đông

Hình 5.

1: Phối cảnh har Xem tại trang 40 của tài liệu.
Hình 5 2: Phối cảnh har - Nội thất nhà hàng phương đông

Hình 5.

2: Phối cảnh har Xem tại trang 40 của tài liệu.
Hình 54 : Phối cảnh hoa viên - Nội thất nhà hàng phương đông

Hình 54.

Phối cảnh hoa viên Xem tại trang 42 của tài liệu.
Hình 56 : Phối cảnh hoa viên - Nội thất nhà hàng phương đông

Hình 56.

Phối cảnh hoa viên Xem tại trang 43 của tài liệu.
Hình 60 : Phối cảnh khu vệ sinh - Nội thất nhà hàng phương đông

Hình 60.

Phối cảnh khu vệ sinh Xem tại trang 46 của tài liệu.