0

Vương quốc xì trum

44 107 0
 • Vương quốc xì trum

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 16/09/2017, 18:28

HUTECH BẠI HỌC KỸ THUẬT CỐNG NGHỆ TP HCM Bộ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC KỸ THUẬT CÔNG NGHỆ TP HCM KHÓA LUẬN TỚ T NGHIỆP Đề tài: VƯƠNG QUÓC “XÌ TRUM” Ngành: MỸ THUẬT CÔNG NGHIỆP Chuyên ngành: THIẾT KÉ NỘI THÁT G iảng viên hướng dẫn : Thầy Đ IN H ANH TU ẤN Sinh viên thực : BÙI Q U A N G M INH MSSV: 107301088 Lớp: 07DNT1 A-S5AÒ TP Hồ Chí M inh, 07/2011 KHOÁ LUẬN TỐT NGHIỆP LỜI CAM ĐOAN C&HO Em xin cam đoan đồ án khóa tốt nghiệp tim tòi học hòi ý tường em Không phải chép đô án khác Đê tài tuân theo quy trình chấm duyệt khoa hướng dẫn Mọi thông tin dẫn chứng xác ,nếu không thật ,em xin hoàn toàn chịu trách nhiệm với hình thức kỷ luật khoa trường đẻ ! Sinh viên : Bùi Quang Minh KHOÁ LUẬN TỐT NGHIỆP LÒÌ CẢM ƠN £003 Qua năm học tập , dìu dắt thầy cô , chúng em ngày hoàn thiện thái độ học tập tư thiết kế Bài đồ án , khóa luận tốt nghiệp tập cuối mà chúng em thực quãng đời sinh viên , chấn tốt nhiều dìu đắt qúy thầy cô Em xin gửi lời cảm ơn đến khoa tất qúy thầy cô dạy dỗ em suốt bốn năm qua KHOÁ LUẬN TÓT NGHIỆP MỤC LỤC A LÒÌ MỞ ĐÀU Tính cấp thiết đề tài: + Đặt vấn đề + Tầm quan trọng + Ỷ nghĩa đề tài + Lý chọn đề tài Tình hình nghiên cứu Mục đích nghiên cứu Nhiệm vụ nghiên cứu Phương pháp nghiên cứu Ket đạt Kết cấu ĐA KLTN Trang Trang Trang Trang Trang Trang Trang Trang Trang Trang Trang 05 05 05 05 06 06 06 07 07 07 07 B NỘI DUNG CÁC CHƯƠNG CHƯƠNG 1: TÌM HIÉU VÈ TÁC PHẢM TRUYỆN TRANH “ x ì TRUM ” 1.1 Đôi nét tác giả , tác phẩm 1.1.1 Tác giá 1.1.2 Tác phẩm 1.2 Đặc trưng tác phẩm “ Xì Trum ” : 1.2.1 Nhân vật tác phẩm 1.2.2 Bối cảnh tác phẩm CHƯƠNG : NGHIÊN Trang 08 Trang 08 Trang 10 Trang 12 Trang 13 Trang 13 cửu CÓ LIÊN QUAN ĐÉN ĐÈ T À I 2.1 Tiêu chuẩn thiết kế nội thất cho trẻ em 2.2 Tham kháo công trình TVKHTH Trang 13 Trang 17 CHƯƠNG : ỨNG DỤNG NÉT ĐẶC TRƯNG CỦA TRUYỆN TRANH “ XÌ TRUM ” VÀỎ TRONG THIÉT KÉ NỘI THẤT 3.1 Ngôi nhà hình nấm cua tác phấm ứng dụng nộỉ th ất 3.2 sinh vật tác phâm ứng dụng Trang 21 3.3 Các yếu tố thư viện xì trum Trang 23 3.3.1 Anh sá n g : Trang 23 KHOÁ LUẬN TỐT NGHIỆP 3.3.2: Vật liệu : 3.3.3:Màu sắc : Trang 24 Trang 25 CHƯƠNG 4: GIẢI PHÁP CHO CÁC KHÔNG GIAN TRONG THƯ VIỆN “XÌ TRUM” 4.1 Tổng quan hồ SO’ công trình thu* viện “ Xì Trum” Trang 26 4.2 Các không gian cho Thư viện “Xì Trum” Trang 29 4.2.1 Không gian phòng đọc lớ n Trang 29 4.2.2 Không gian phòng trung b y Trang 32 4.2.3 Không gian phòng đọc truyện tranh Trang 35 4.2.4 Không gian phòng đọc máy tính Trang 39 c KẾT LUẬN: Trang 42 D TÀI LIỆU THAM KHẢO: Trang 43 E PHÀN PHỤ LỤC: Trang 43 KHOÁ LUẬN TÓT NGHIỆP A LỜI MỎ ĐẦU Tính cấp thiết ciia đề tài : + Đặt vấn đề: Tất trẻ em phải trải qua giai đoạn phát triển xã hội Một đứa trẻ rấ tuổi chơi một cách hạnh phúc Sau , đứa trẻ chơi đùa với đứa trẻ khác , tự học cách chia sẻ chờ đợi Cuối nhóm phát triển lớn , tới ba hay bốn đứa trẻ Đến đứa trẻ vào trường mẫu giáo , thường vui vẻ cỏ trải nghiệm với nhóm Trẻ em thời đại đam mê truyện tranh , sinh hoạt học tập môi trường chúng yêu thích , chắn tiếp thu hòa đồng cao + Ỷ nghĩa đề tà i: Loại hình công cộng thư viện dành cho thiếu nhi quan tâm thực có vài trò tối quan trọng sống , cán tiếp thu kiến thức trẻ em - tảng xã hội tương lai Với ý tưởng thiết kế không gian Nội thất thư viện thong qua tác phẩm truyện tranh tiếng , em hi vọng khuyến khích trẻ cỏ hứng thú đọc sách , qua đỏ phát triển kỹ xã hội cần thiết sau + Lý chon đề tài : Em chọn đề tài Vương Quốc “ Xì Trum ” với mong muốn góp phần tạo nên sân ch i, nơi học tập dành cho trẻ em lứa tuổi cấp vốn ỏi xã hội Việt Nam Bằng cách mô không gian nội thất theo tác phẩm truyện tranh gần gũi tiếng với lứa tuổi thiếu n h i, tác phẩm “ Xì Trum ” , em hi vọng khuyến khích trẻ có hứng thú đọc sách , nghiên cứu từ nhỏ , Từ đó, tác động đến trình hình thành nhân cách, giúp em trở thành công dân giàu tri thức đất nước tương lai KHOÁ LUẬN TỐT NGHIỆP Tình hình nghiên cứu : ý tưởng , có nhiều truyện tranh dành cho thiếu n h i Truyện tranh câu chuyện xảy sống hay chuyện tường tượng thể qua tranh có không kèm lời thoại hay từ ngữ, câu văn kể chuyện Truyện tranh có ảnh hưởng lớn vào văn hóa đọc , lứa tuổi đọc giả trẻ em chiếm đa số Trẻ em thời đại đam mê truyện tranh Em nghiên cứu nhiều truyện tranh giành cho lứa tuổi thiếu n h i, sau phân loại truyện có bối cảnh đẹp , có ảnh hường , hút độc giả nhỏ tuổi có nội dung lành mạnh , đậm chất giáo dục truyện “ Xì Trum ” kết cuối cùa em Để làm đề tài , em tham khảo hoàn toàn tác phẩm truyện tranh “ Xì Trum” nhà xuất niên , từ góp nhặt bối cảnh đẹp , chi tiết tinh tế tác phẩm đưa vào đồ án tốt nghiệp phần tư liệu tham khảo , em tham khảo nhiều đồ án mẫu anh chị sinh viên trước , từ rút kỉnh nghiệm cho Do đề tài em thực đề tài dành cho thiếu nhi nên em đọc nhiều tài liệu xây dựng , bỉểu mẫu , quy định kích thước đồ đạc nội thất dành cho lứa tuổi thiếu n h i công cụ phương tiện nghiên cứu , em giúp đỡ nhiều từ thầy cô bạn làm đồ án tốt nghiệp với em phần thiết kế em tham khảo nhiều công trình dành cho trẻ em , qua lựa chọn cuối thư viên trung tâm Đà Nang với không gian rộng r ã i, đủ để làm nơi học tập giải trí cho lứa tuổi thiếu n h i Mục đích nghiên cứu : Em bỏ nhiều thời gian công sức để nghiên cứu với mong muốn tạo công trình dành cho thiếu nhi , vừa vui nhộn , gần g ũ i, có sức hút với độc giả nhỏ tu ổ i, vừa đáp ứng yêu cầu công thiết kế hấp dẫn mặt thầm mĩ công trình KHOÁ LUẬN TÒT NGHIỆP Nhiệm vụ nghiên cứu: Đẻ thực đề tài em nghĩ bước đầu phải thực ý tưởng, ý tưởng thoả mãn tiêu c h í: nào? , ai?, đâu?, gi?, nào? -Tìm hiểu thê Thư viện “ Xì Trum” - tìm hiểu nét đặc trưng tác phẩm để có hướng thiết kế phù hợp với không gian thiết kế -Thiết kế nội thất thư viện gồm khu vực , dành cho đối tượng độc ? Thư viện gồm cỏ không gian g ì , nội thất ? Đề đáp ứng cho đối tượng đọc giả người nhỏ tuổi ? Ý Tưởng để hình thành không gian ý tường ? Phưong pháp nghiên cứu , tìm hiểu thông tinh thu thập liệu: Đề tài chon lọc nghiên cứu qua việc phân tích học hỏi ,qua sách báo ,tạp chLtruyền hình qua mạng internet Đi thực tế không gian số địa điểm thư viện trường đại học lân cận , thư viện Khoa Học Tổng hợp , phòng đọc trẻ em , trường mẫu g iá o Các kết đạt đưọc cho đề tài: Em thu kết nhiều tranh ảnh xoay quanh nội dung tác phẩm xì trum , qua thầy nét đặc trưng tác phẩm áp dụng vào nội thất Rất nhiều quy định nguyên tắc thiết kế công trình dành cho thiếu nhi để thực đề tài Kết cấu Đ A /K L T N : Gồm có chuông : Chương : Tìm hiểu tác phẩm truyện tranh “ Xì trum ” Chưorng : Những nghiên cứu liên quan đến đồ án Chương : ứ ng dụng bối cảnh tác phẩm vào thiết kế Giai pháp thiết kế cho thư viện “ Xì Trum ” KHOÁ LUẬN TỐT NGHIỆP B NỘI DUNG CÁC CHƯƠNG CHƯƠNG TÌM HIÉU VẺ TÁC PHẤM TRUYỆN TRANH “ x ì TRUM 1.1 Đôi nét tác giả , tác phấm / 1.1 Tác giả Peyo Sê ri truyện tranh “ Xì Trum” sáng tác bời Pierre Culliford hay gọi Peyo ( 1928 - 1992 ), hoạ sĩ nhà viết kịch cho truyện tranh B ỉ _ •» r Tác giả Peyo Seri truyện tranh “ Xì TruirT nôi tiêng L L 1.1 Một tác giả cá giới biết tên Ong giới biết đến tác giả Xì Trum, sê ri truyện tranh, chuyển thành phim hoạt hình bời hãng làm phim hoạt hình tiếng Mỹ Hanna Barbera phim dài chiếu rạp Các nhân vật Xì Trum đến ngày hôm cà giới biết đến, dựa vào đó, hàng loạt ấn phẩm đủ thể loại đời có xuất công viên xây dựng dựa theo nhân vật truyện ông Nguồn gốc quỷ lùn vui nhộn bắt nguồn từ loạt truyện Johan Pirlouit, KHOÁ LUẬN TỐT NGHIỆP sê ri truyện với bối cảnh trung cổ, Peyo cho mắt bạn đọc lần đầu năm 1950 Ông tác giả truyện tranh khác Johan et Pirlouit, Benoît Brisefer et Poussy, ông viết kịch cho truyện tiếng ví dụ Natacha et Jacky et Célestin 1.1.2 Tiểu sử tác già P eyo Biệt danh Peyo xuất đứa cháu nhỏ ông khả phát âm tên ông nên đọc chệch thành " Pierrot " Peyó bắt đầu công việc sau kết thúc trình học tập mình, CBA , trường quay nhò nước Bỉ chuyên làm thước phim hoạt hình, ông có hội tiếp xúc với đồng nghiệp tương lai André Franquin, Morris Eddy Paape Khi trường quay dừng hoạt động chiến tranh, hoạ sĩ khác tìm đến với Dupuis Peyo, tuổi đời trẻ nên không tiếp nhân Ong làm công việc vẽ biếm hoạ, ông có thêm khoản thu nhập từ việc vẽ quảng cáo Từ năm 1949 đến năm 1952, ông vẽ cho tờ Le Soir tờ báo ông sáng tác nên Johan Vào năm 1952, Peyo đến với tạp chí hài hước xuất bàn Dupuis, xuát lần Bỉ vào năm 1938 Nhưng tác phẩm đưa tên tuổi Peyo lên cao tập Johan , phần loạt truyện Johan ông sáng tác trước Lần Xì Trum xuất loạt truyện Johan Pirlouit vào 23 tháng 10 năm 1956 tập truyện The Six Smurfed Flute Các Xì Trum dần biết đến nhiều giới Peyo bắt đầu tham gia vào studio đầu năm 1960, nơi mà người nghệ sĩ tài hài hướng bắt đầu làm việc khăng định tên tuổi Peyo say mê với công việc ông tập trung chủ yếu cho Johan Pirlouit, để Xì Trum đến với trường q u ay Việc buôn bán ấn phẩm Xì Trum vào năm 1959, lúc đầu tượng nhỏ làm PVC, sắc sảo cuối năm 1970 Rồi với thành công , Xì Trum đến với quốc tế đón nhận nồng nhiệt, tạo nên bùng nổ lĩnh vực giải trí Và KHOÁ LUẬN TỐT NGHIỆP 4.2 Các không gian cho Thu’ viện “Xì T rum ” 4.2.1 Không gian phòng đọc ỉớn : Không gian mô theo hình ảnh vườn hoa tác phẩm , gồm chi tiết thể vào nội th ấ t: Vườn hoa chủ đề không gian nên hình ảnh hoa sử dụng rât nhiều vào nội thất Trần mô mật trời với tia nắng kết thành từ hoa Quầy quản thư , mặt kính ghép từ đóa hoa nhiều màu sắc Bàn ghế thể cánh hoa có thê xêp gọn lại mở đóa hoa nở Ngoài hệ thông kệ sách không gian mô theo cối rừng nhà nấm người xì trum với nhiều kích cõ khác Hô sơ mặt trân mặt bang phòng đọc lớn 29 KHOÁ LUẬN TÔT NGHIỆP 30 KHOÁ LUẬN TỐT NGHIỆP Các góc phoi cảnh KHOÁ LUẬN TỐT NGHIỆP 4.2.2 Không gian phòng đọc truyện tranh , háo thiếu n h ì Không gian mô theo hình ảnh nấm phòng đọc , hoa với bàn ghế hệ thống kệ mô phòng cối rừng , Trần mô phòng mặt trờ i MẬT BẢNG KHOÀ LUẬN TÔT NGHIỆP M Ặ T CẲ T KHOÁ LUẬN TỐT NGHIỆP Phổi canh phòng đọc truyện tranh 4.2.3 Không gian phòng trung bày : Được mô theo hình ảnh làng tác phẩm , chi tiết thể nội thất : trần thể bầu trời , sàn mô theo đường , thảm cò tác phẩm Nhừng vật dụng trang trí bao gồm kệ đựng sách , kệ treo ti vi mô theo cối rừng Phòng đọc thể nhà xì trum câu chuyện /N s 'V MẶT BẰNG KHOÁ LUẬN TỐT NGHIỆP MẶT CẦT 36 37 Phôi cảnh góc —Phòng trung bày 4.2.4 Không gian phòng đọc máy tính Được mô theo hình ảnh mặt trời buổi sáng câu chuyện , nội thât thê : Trân mô đám mây bay trẽn bầu trời , nội thât thê nhà nâm câu chuyện , Vật dụng trang trí bao gôm phông , mái che có hình mặt trời thể hình ảnh mặt trời buổi sáng Ở không gian có hệ thống kệ mô cối rừng không gian nhắc đến MẶT CẮT KHOÁ LUẬN TỐT NGHIỆP KHOÁ LUẬN TỐT NGHIỆP Các mặt càt không gian phòng mảy tính Góc phổi cảnh I - Phòng đọc mảy tỉnh 41 KHOÁ LUẬN TỐT NGHIỆP Góc phối cảnh - Phòng đọc mảy tỉnh 42 KHOÁ LUẬN TÓT NGHIỆP c KÉT LUẬN: • Theo nghiên cứu nhà khoa học, đọc sách không giúp cho em thiêu nhi phát triên khả ngôn ngừ, tư duy, nâng cao khả giao tiêp phát triên trí tưởng tượng, mà giúp em hình nhận thức đăn vê giá trị tinh thần, hình thành cung bậc cảm xúc, rèn luyện lĩnh tự tin sống Từ đó, tác động đến trinh hình thành nhân cách, giúp em trở thành nhừng công dân giàu tri thức đất nước ừong tương la i Vì vậy, với đề tài thiết kế “ Thư Viện “ Xì Trum” , em hi vọng làm em đáp ứng nhu cầu thẩm mỹ thiết kế , công sử dụng hâp dân đôi với em nhỏ Em mong muốn góp phân tạo nên sân chơi bổ ích cho em thiếu n h i D TÀI LIỆU THAM KHẢO: Tài liệu trích dẫn từ internet: Từ trang web thư viện khoa học tông hợp http://www.qslhcm.orq.vn/contents/qioi thieu Từ từ điển mở wiki http://vi Wikipedia.orq/wiki/X%C3%Ac Trum Từ Shoptuoitho.vn http.V/Shoptuoitho vn/trang chu Thông tin tác giả lấy từ ser ị Truyện tranh xì trutn NXB VH n iê n E PHẰN PHỤ LỤC ... Spirou, dạng truyện ngắn ( Xì Trum Đen ( 1959 ), Tên trộm Xì Trum (1959), Trứng Xì Trum (1960), Sai lầm Xì Trum (1961), Com đói Xì Trum (1961), Xì Trum thứ 100 (1962), Xì Trum bay (1962), tập với... Với nhiều phần : Xì Trum Tài Họ không xì trum tiến bộ, Nhà báo xì trum , Xì Trum có hội thử tiếp nhận hệ thống giống loài người để họ quay lại mà nghĩ giới họ tốt Mặt khác, Xì Trum độ tuổi trung... người đọc nhập nhằng nước đôi, mà xì trum “ xì trum “ với mà họ không hiểu cần phải “ xì trum “ g ì Johan Pirlouit khéo léo đặt “ xì trum xì trum xì trum 1.2.3 Bối cánh tác p h ẩ m Cốt truyện
- Xem thêm -

Xem thêm: Vương quốc xì trum , Vương quốc xì trum ,

Hình ảnh liên quan

2 Tình hình nghiên cứu 3 Mục đích nghiên cứu 4 Nhiệm vụ nghiên cứu 5 Phương pháp nghiên cứu 6 Ket quả đạt được - Vương quốc xì trum

2.

Tình hình nghiên cứu 3 Mục đích nghiên cứu 4 Nhiệm vụ nghiên cứu 5 Phương pháp nghiên cứu 6 Ket quả đạt được Xem tại trang 4 của tài liệu.
nước Mỹ các Xì Trum được biết đến nhiều bởi loạt phim hoạt hình do hãng Hanna - Barbere sản xuất - Vương quốc xì trum

n.

ước Mỹ các Xì Trum được biết đến nhiều bởi loạt phim hoạt hình do hãng Hanna - Barbere sản xuất Xem tại trang 11 của tài liệu.
3.1 Ngôi nhà hình nấm của tác phấm và úng dụng trong nội thấ t. - Vương quốc xì trum

3.1.

Ngôi nhà hình nấm của tác phấm và úng dụng trong nội thấ t Xem tại trang 20 của tài liệu.
Những bộ bàn ghế với hình ảnh những bông hoa, nền nhà mô phỏng bãi cỏ . - Vương quốc xì trum

h.

ững bộ bàn ghế với hình ảnh những bông hoa, nền nhà mô phỏng bãi cỏ Xem tại trang 23 của tài liệu.
Loại hình thiết kế của đề tài là Thư Viện Thiếu nhi, vì vậy đối với những không gian đọc sách , em dự định thiết kế những chùm đèn theo nguyên tắc hàng lối vẫn thường thấy trong loại hình thư viện , trong đó trần mô phòng bâu trời - Vương quốc xì trum

o.

ại hình thiết kế của đề tài là Thư Viện Thiếu nhi, vì vậy đối với những không gian đọc sách , em dự định thiết kế những chùm đèn theo nguyên tắc hàng lối vẫn thường thấy trong loại hình thư viện , trong đó trần mô phòng bâu trời Xem tại trang 24 của tài liệu.
Không gian được mô phỏng theo hình ảnh vườn hoa trong tác phẩ m, gồm những chi tiết được thể hiện vào trong nội th ấ t: - Vương quốc xì trum

h.

ông gian được mô phỏng theo hình ảnh vườn hoa trong tác phẩ m, gồm những chi tiết được thể hiện vào trong nội th ấ t: Xem tại trang 30 của tài liệu.
Không gian mô phỏng theo hình ảnh những cây nấm đối với phòng đọc , và những bông hoa với bàn ghế và một hệ thống kệ mô phòng cây cối trong rừng , Trần mô phòng mặt trờ i. - Vương quốc xì trum

h.

ông gian mô phỏng theo hình ảnh những cây nấm đối với phòng đọc , và những bông hoa với bàn ghế và một hệ thống kệ mô phòng cây cối trong rừng , Trần mô phòng mặt trờ i Xem tại trang 33 của tài liệu.
Được mô phỏng theo hình ảnh ngôi làng trong tác phẩ m, trong đó những chi tiết được thể hiện trong nội thất : trần thể hiện bầu trời  , sàn mô phỏng theo con đường , thảm cò trong tác phẩm  - Vương quốc xì trum

c.

mô phỏng theo hình ảnh ngôi làng trong tác phẩ m, trong đó những chi tiết được thể hiện trong nội thất : trần thể hiện bầu trời , sàn mô phỏng theo con đường , thảm cò trong tác phẩm Xem tại trang 36 của tài liệu.
MẶT CẮ T1 - Vương quốc xì trum

1.

Xem tại trang 40 của tài liệu.
Được mô phỏng theo hình ảnh mặt trời buổi sáng trong câu chuyệ n, nội thât được thê hiện : Trân mô phỏng những đám mây bay trẽn bầu trời , nội thât thê hiện những ngôi nhà nâm trong câu chuyện , Vật dụng trang trí bao gôm phông - Vương quốc xì trum

c.

mô phỏng theo hình ảnh mặt trời buổi sáng trong câu chuyệ n, nội thât được thê hiện : Trân mô phỏng những đám mây bay trẽn bầu trời , nội thât thê hiện những ngôi nhà nâm trong câu chuyện , Vật dụng trang trí bao gôm phông Xem tại trang 40 của tài liệu.